menu denk mee beslis mee maak mee

Time Windows: Game Jams

Co-creatie van nieuwe museale concepten

Stichting Spelwerkplaats
1 juli 2018 tot 31 december 2018
beeldend 3D, e-culture, erfgoed, film
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
€13.259

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Time Windows: Game Jams

Co-creatie van nieuwe museale concepten

afbeelding van Marc van Hasselt

Ingediend door:

Marc van Hasselt

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we het bereik van dit project verbreden? In het ontwerptraject via de Game Jams, maar ook daarna?

Wat ga je doen?: 

Time Windows is een nieuw project van Stichting Spelwerkplaats en Novitas Heritas, de nieuwe weg naar erfgoed. Door een aantal Escape Games te ontwikkelen met hulp van professionals en geïnteresseerden willen wij ons gedeelde culturele erfgoed op een nieuwe, innovatieve manier voor het voetlicht zetten. In samenwerking met erfgoedinstellingen, verspreid over het land, trekken wij met de Time Windows concepten mensen naar musea, kastelen en evenementen, om meer te leren over hoe wij geschiedenis interpreteren.

Het unieke van Time Windows is het gebruik van materieel en immaterieel erfgoed, gecombineerd met nieuwe technieken uit de wereld van Virtual Reality, Augmented Reality en Mixed Reality (afgekort: XR). Maar los van het medium waarmee het verhaal verteld wordt, richten wij ons op de content. Door het betrekken van (amateur) storytellers willen wij de ervaring op een hoger plan trekken, waarmee wij een presentatie ontwikkelen die iedere doelgroep aanspreekt.

De ontwikkeling van deze ervaringen wordt niet alleen met professionals uit het veld van erfgoed en game design ondernomen, maar wordt opengesteld voor iedereen die een interesse heeft in één of meerdere van de aspecten van geschiedbeoefening, cultuur, games of een mix hiervan.

Hoe ga je te werk?

Er worden in totaal zes Game Jams georganiseerd bij de betrokken erfgoedinstanties (Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, Allard Pierson Museum te Amsterdam en het Archeologisch Museum Haarlem), waar professionals uit de wereld van erfgoed, game design en  geïnteresseerden in co-creatie een concept uitwerken. Ideeën worden uitgewerkt tot werkbare prototypes, die met dezelfde betrokkenen en andere geïnteresseerden worden getest, om uiteindelijk te worden verwerkt in de Time Windows. Door het crowdsourcen van het ontwerpproces vindt er kruisbestuiving plaats binnen verschillende, zelfs ver uit elkaar liggende, aspecten van cultuur. Geïnteresseerden in musea, kunst en erfgoed werken samen met content creators uit de wereld van online media en games. Het uiteindelijke resultaat zal daarna deze groepen bij elkaar blijven brengen.

Door de betrokkenen te blijven betrekken bij het verdere verloop van Time Windows en de inzet op erfgoed locaties, evenementen en andere gelegenheden, worden zij blijvend betrokken bij het resultaat van hun eigen inzet. Door op deze manier deze betrokkenen en hun netwerk te blijven enthousiasmeren voor gamification van erfgoed, verwachten wij dat het project nog lang na de Game Jams impact blijft hebben.

Met wie werk je samen?

De organisatie van de Game Jams is in handen van Stichting Spelwerkplaats in samenwerking met Novitas Heritage, met bijdragen van de erfgoedinstellingen waar deze plaats vinden:

  • Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
  • Allard Pierson Museum, Amsterdam
  • Archeologisch Museum Haarlem

Naast deze instellingen nodigen wij experts uit die het proces kunnen begeleiden en sturen, oa:

  • EscapeLab, experts op het gebied van Escape Rooms;
  • IntoTheMirror, Ibidem en Jantine van den Bosch, immersieve storytelling en real life games;
  • Echo Tekst & Presentatie, tentoonstellingsbouwers en erfgoedexperts;
  • InCamera, ervaren animatoren;
  • YHEP!, XR content creators.

Via het netwerk van de betrokken instellingen, de vrijwilligers die daar werkzaam zijn en ons eigen netwerk, zullen wij geïnteresseerden uitnodigen om in groepen aan het concept mee te werken en te bouwen. Door een uiteenlopend scala aan professionals uit te nodigen een bijdrage te leveren, krijgen zij de mogelijkheid in contact te komen met erfgoed instanties en organisaties. Maar ook zullen zij met elkaar in gesprek kunnen komen over de behoefte die zij signaleren bij het publiek. 

Novitas Heritage speelt de rol van makelaar in dit proces. Zij werpen zich op om experts, erfgoedinstellingen en de deelnemers met elkaar in contact te brengen en te houden.

Echo Tekst en Presentatie heeft veel ervaring met het bouwen (fysiek en ontwerptechnisch) van museale tentoonstellingen. Door een beeld te geven van dit proces en voorbeelden aan te dragen van gerealiseerde presentaties wordt duidelijk welke overwegingen en keuzes gemaakt dienen te worden. De deelnemers aan de Game Jams krijgen zo een beeld van de kaders die in acht genomen dienen te worden bij het presenteren van cultureel erfgoed.

EscapeLab en YHEP! zijn gespecialiseerd in de technische aspecten van het realiseren van escape experiences, games en VR/AR/MR. Vragen over wat er binnen deze technieken zoal mogelijk is kunnen aan hen gesteld worden, daarnaast verzorgen zij een aantal (korte) presentaties om een beeld te geven van deze mogelijkheden.

IntoTheMirror zal deelnemers laten ervaren hoe real life games, die vaak een sterk sociaal aspect hebben, kunnen bijdragen aan de presentatie van erfgoed en andere onderwerpen. Hierbij komen elementen als Storytelling aan bod, dat eigenlijk in elke presentatie geïntegreerd dient te worden. Door ook Jantine van den Bosch en Stichting Spelwerkplaats hierbij te betrekken wordt duidelijk welk medium het beste gebruikt kan worden voor welk verhaal.

Verloop van het evenement

De zes Game Jams worden georganiseerd met telkens een eigen invulling. Zij bestaan uit een ochtend- of middagsessie die in serie of los van elkaar gevolgd kunnen worden. Een sessie duurt twee uur en wordt begonnen en afgesloten met een plenair gedeelte waarin de concepten worden ingekaderd dan wel gepresenteerd. In 20-30 minuten krijgen de deelnemers een beeld van mogelijkheden op het gebied van cultureel erfgoed en hoe dit in een professionele omgeving of in de eigen omgeving gepresenteerd kan worden. Daarna worden zij uitgedaagd in ongeveer een uur een idee uit te werken en deze vervolgens aan de aanwezigen te presenteren. Tot slot is er de mogelijkheid met de aanwezigen in gesprek te komen over de gepresenteerde ideeën en concepten, de presentatie van cultureel erfgoed en hoe deze ideeën in de eigen omgeving mogelijk gebruikt zouden kunnen worden.

Er zal ruimte zijn voor 40-50 deelnemers per dag, die in groepen van 5-6 personen werken aan de games. Zij betalen geen toegang voor de game jam, maar een inschrijving via de hiervoor in het leven geroepen website is verplicht.

Als extra incentive wordt er een vakjury aangesteld, die uit de concepten drie ideeën kiezen die een eerste, tweede en derde prijs in de wacht slepen. Behalve dat deze concepten door Stichting Spelwerkplaats en haar partners verder uitgewerkt zullen worden, kunnen zij ook een fysieke prijs verwachten.

Deelnemers

Buiten de professionals uit de wereld van erfgoed en game design, zoeken we een mix van deelnemers wiens interesses overlappen op het gebied van: cultureel erfgoed; (real life) games; VR / AR / MR; musea; presentatietechnieken; geschiedenis; archeologie; en andere gebieden. Via ons netwerk verwachten we genoeg interesse op te kunnen roepen om de zes game jams gevuld te krijgen met enthousiaste meedenkers. Omdat het uiteindelijk leidt tot een concreet product dat daarna ingezet wordt in museale en andere context, krijgt het Time Windows project een langer leven en meer deelnemers.

Vanuit bestaande interesse in erfgoed, bijvoorbeeld binnen historische verenigingen, vrijwilligersorganisaties,  erfgoedhuizen en andere organisaties, kan interesse gewekt worden in nieuwe technieken en technologieën. Vanuit publiek dat interesse heeft in games, kan juist de interesse in erfgoed aangewakkerd worden. Beide komen elkaar tegen op de game jams!

Deelnemers worden uitgenodigd op de hoogte te blijven via de Time Windows website; via een mailing lijst naar aanleiding van hun inschrijvingen; en via social media. Na de zesde Game Jam worden de winnaars van de eerste, tweede en derde prijs bekend gemaakt, wiens concepten verder uitgewerkt en geimplementeerd zullen worden.

Ook na afloop worden de deelnemers via de genoemde kanalen op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van deze drie concepten en uitgenodigd voor officiële openingen, evenementen of andere gelegenheden waarop deze concepten gepresenteerd worden aan een breder publiek.

Impact

Musea en andere erfgoed instellingen zoeken naar nieuwe presentatietechnieken, maar zijn bang voor Disneyfication. Gamification en real life games zijn momenteel erg populair, onder erfgoed professionals en geinteresseerden. Door een breder publiek uit te nodigen mee te denken over deze ontwikkeling en door hen iets concreet te laten ontwikkelen, verwachten wij een bijdrage te kunnen leveren aan het presenteren/behouden/voor het voetlicht brengen van culturele erfgoed in heel Nederland aan een jong publiek.

De concepten die tijdens de Game Jams worden ontwikkeld, zullen door Novitas Heritage en haar partners verder uitgewerkt worden. Een aantal ervan zal dan ook ingezet worden als deel van de projecten die zij onder hun beheer hebben bij verschillende musea, kastelen, gemeentes en andere instanties. In ieder geval de drie winnaars die door de vakjury worden gekozen, worden uitgewerkt in werkbare producten.

Wat is verder van belang om te weten?

De insteek voor ontwikkeling van deze vorm van gamification moet niet enkel in nieuwe technologieën als VR/AR/MR worden gezocht. Deze nieuwe media kunnen een belangrijke aanvulling zijn, of zelfs een focuspunt in de eerste brainstormsessies. Maar uiteindelijk gaat het om het verbinden van mensen aan erfgoed door het beleven en ervaren van de context ervan. Dat kan ook via andere vormen van games en gamification. Real Life Games nemen vele vormen aan, uiteindelijk gaat het om het effect dat ermee wordt bereikt; het gekozen medium dient daar op aan te sluiten.

Door deelnemers aan de Game Jams de mogelijkheid te bieden een kijkje achter de schermen te krijgen, worden zij geactiveerd om kritisch te kijken naar hoe cultuur en erfgoed eigenlijk gepresenteerd worden. Welk verhaal wordt er verteld? Via welk medium? Hoe beïnvloed dit de boodschap of les die er geleerd wordt? Dit soort vragen willen wij oproepen door deelnemers te betrekken bij het hele proces, te beginnen bij de Game Jams.

Bereik

Door zoveel mogelijk mensen te betrekken in de ontwikkeling van nieuwe vormen van gamification, streven wij naar co-creatie. Het spreiden van de game jams over enige tijd, geeft ons de mogelijkheid meerdere doelgroepen aan te spreken en hun netwerk te betrekken hierbij. De game jams zelf worden ingericht op circa 40-50 personen, maar omdat de ontwikkelde ideeën uitgewerkt worden tot reële toepassingen, is het bereik uiteindelijk veel groter. Als een game ontwikkeld wordt voor het Rijksmuseum van Oudheden, kunnen daar jaarlijks duizenden bezoekers aan deel nemen. Door de deelnemers aan de game jams te blijven informeren over de vorderingen van hun creaties, willen wij een blijvende betrokkenheid creëren – bij hun creatie, maar ook bij erfgoed in brede zin.

Wat maakt het project bijzonder?

Er worden al regelmatig nieuwe toepassingen ontwikkeld voor erfgoed instellingen. Wij willen niet alleen professionals aan het werk zetten met het ontwikkelen van games, maar juist een breed geïnteresseerd publiek betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe presentatietechnieken. Zo raken meer mensen betrokken bij de presentatie van erfgoed, wat hen bewust dient te maken van hoe dit erfgoed het beste tot zijn recht komt. Daarmee kunnen zij ook in de eigen gemeenschap of bij andere erfgoedinstellingen – bijvoorbeeld als vrijwilliger – aan de slag. Door het kosteloos aan te bieden aan de deelnemers wordt het toegankelijk en interessant voor de betrokken instanties en vrijwilligersorganisaties.

Wij zoeken naar manieren om een geïnteresseerd publiek te betrekken bij het creatieve proces, om kritisch mee te denken over hoe de geschiedenis gepresenteerd wordt. In plaats van enkel het ervaren van het eindproduct, kunnen bezoekers van de Game Jams zelf een bijdrage leveren aan hoe de geschiedenis gepresenteerd en ervaren wordt.


afbeelding van Franjola van Hellemond

Beste Marc, 

Ik ben Franjola en vanuit het FCP ben ik aangewezen als jullie coach om mee te denken. 

Ik ben onbekend met het Time Windows concept en ik denk dat meerdere mensen dit zijn, misschien ook de doelgroep die je mee wilt laten denken, kun je daar iets meer over vertellen? Hoe werkt dit? 

Verder willen jullie het bereik van het project verbreden, je noemt social media, op welke platformen zijn jullie al aanwezig en op welke manier? 

Graag hoor ik hier meer over!

Succes en groet, 

Franjola

 

afbeelding van Marc van Hasselt

We hebben het plan aangescherpt en aangevuld. Daarbij willen we duidelijk maken dat we de betrokkenen blijvend willen betrekken bij het project, ook na de Game Jams waar we de subsidie voor aanvragen (onder Hoe ga je te werk en Deelnemers). De rolverdeling onder de betrokkenen staat verder uitgewerkt onder "Met wie werk je samen?". Tot slot is verder uitgewerkt hoe de Game Jams er uit komen te zien onder "Verloop van het evenement".

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Marc, 

Vergeet je niet een sluitende begroting te uploaden?

Groeten,

Alexander

afbeelding van Marc van Hasselt

Dank voor de verduidelijking! We zullen de tekst van het voorstel aanpassen en aanvullen. We hebben de nadruk gelegd op de samenwerking met enthousiaste betrokkenen, maar hebben ook zeker ideeën over de meerwaarde voor de betrokken partijen. Ook is er een ruwe planning van de game jams zelf, die zullen we ook toevoegen.

Zijn er manieren om dit project onder de aandacht te brengen, zodat we nog meer feedback kunnen krijgen? Wij activeren momenteel natuurlijk ons eigen netwerk, maar wellicht zijn er zaken die we over het hoofd zien?

afbeelding van Alexander Klapwijk

Dank voor je reactie. Houd er rekening mee dat straks alleen de tekst in de linker kolom wordt beoordeeld. Om daar meer informatie te plaatsen – zoals een begroting – klik je op het tabblad ‘bewerken’ en dan op ‘Denk mee (meer projectinformatie)’.

Ik zou graag nog wat meer lezen over de rol- en taakverdeling binnen de samenwerkingspartijen. Ontstaat er een wederzijdse meerwaarde? En kan je wat concreter zijn over wat de activiteiten voor de deelnemers precies inhouden? Wat gaan ze precies doen?

afbeelding van Marc van Hasselt

Beste Alexander,

Dank voor de feedback en de scherpe vragen! 

Om deelnemers aan de game jams te blijven betrekken willen we gebruik maken van de Time Windows website, waarop zij zich ook inschrijven. Omdat ze daarbij een e-mail adres opgeven, willen we ook gebruik maken van updates via mail om hen op de hoogte te houden, uit te nodigen voor openingen en evenementen, etc. De bedoeling daarvan is natuurlijk ook dat zij hun netwerk activeren en enthousiasmeren voor het werk dat zij hebben gedaan, waardoor er nog meer mensen in contact kunnen komen met cultuur en erfgoed.

De bestaande netwerken die wij hebben opgebouwd willen we hiervoor ook inzetten. Denk daarbij aan vrijwilligersorganisaties van (openlucht) musea, historische verenigingen, erfgoedhuizen, AWN, etc. Maar aan de andere kant ook verenigingen die zich bezig houden met gamification, zoals Utrecht Speelt, Subcultures, het Up The Game congres en andere clubs/evenementen. Deze laatste groep is vooral geinteresseerd in spellen en gamification (games, bordspellen, real life games, etc), maar zijn ook te enthousiasmeren voor erfgoed.

Hopelijk beantwoord dit je vragen enigszins!

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Marc,

Welkom bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen. Wat mooi om te lezen dat jullie Virtual Reality, Augmented Reality en Mixed Reality willen inzetten om materieel en immaterieel erfgoed tot leven te brengen, dat spreekt tot de verbeelding. Hiervoor willen jullie niet alleen met de nodige professionals en een aantal erfgoedpartners samenwerken, maar ook met het publiek. Daarvoor hebben jullie Game Jams bedacht.

Ik ben benieuwd wat co-creatie voor jullie inhoudt. Je schrijft: “De concepten die tijdens de Game Jams worden ontwikkeld, zullen door Novitas Heritage verder uitgewerkt worden.” Dat klinkt als een aantal brainstorms waarvan de input wordt gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe producten. Hoe gaan jullie deze mensen ook later in proces prikkelen en ook actief aan het werk zetten?

Ook lees ik graag meer over hoe jullie die amateurs gaan werven. Je schrijft dat je die ‘Via het netwerk van de betrokken instellingen, de vrijwilligers die daar werkzaam zijn en ons eigen netwerk’ wil werven. Ik ben benieuwd!