menu denk mee beslis mee maak mee

Tijdelijk Museum

Een Tijdelijk Museum in de voormalige Bijlmerbajes

60 layers of cake foundation
17 mei 2017 tot 1 januari 2018
beeldend 3D, film, fotografie, letteren
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Wat vonden de bezoekers?

Door Nathalie Faber op ma 22 jan

’Een kleine cultuurclash’

Jeannette Rietveld (‘65 plus’) en Maria Monster (70) zijn uit Bussum gekomen om het Tijdelijk...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Tijdelijk Museum

Een Tijdelijk Museum in de voormalige Bijlmerbajes

afbeelding van Nathalie Faber

Ingediend door:

Nathalie Faber

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Coach voor tone of voice voor werving participanten.

Wat ga je doen?: 

Het project is een vervolg op het succesvolle Tijdelijk Museum in de voormalige Shelltoren (nu ADAM Toren) in 2012. Het nieuwe Tijdelijk Museum zal plaatsvinden in de voormalige Bijlmerbajes die afgelopen zomer gedeeltelijk is omgebouwd tot een AZC, en sinds begin december 2016 transformeert het overige deel tot culturele broedplaats. De tentoonstelling neemt de historie van de tot de verbeelding sprekende locatie als startpunt en onderzoekt vervolgens de verbinding met de nieuwe bewoners in het - eveneens tijdelijke- asielzoekerscentrum op de locatie. Om dit te bereiken worden uiteenlopende kunstenaars gevraagd een nieuw werk te maken en daar omheen (participatory) activiteiten. De tentoonstellingsruimte is tevens een ontmoetingsruimte voor de nieuwe community in de Bijlmerbajes, waarbij kunst de katalysator is voor een open ontmoeting tussen kunstenaars, vluchtelingen, jongeren, buurtbewoners en het grote publiek. Daarnaast komt de cultuurparticipatie tot uiting in de samenwerking met de kunstenaars en de ervaringsplekken binnen de organisatie van het Tijdelijk Museum zelf. Want werken in je vrije tijd is leuk!

Hoe ga je te werk?: 

"Het komt door mijn vlucht: wie nooit meer terug naar huis mag belandt in een staat van verbeelding."

Uit: Salam Europa (2016), Kader Abdolah

Het Tijdelijk Museum (TM) in de voormalige Bijlmerbajes is een vervolg op het Tijdelijk Museum in de voormalige Shelltoren (nu A'DAM toren). Het vorige TM blies nieuwe energie in één van de meest markante leegstaande kantoorpanden in Nederland. Met kunstwerken en design die refereerden aan de cultuur van duurzaamheid. Het ging om een mentaliteit en bewustzijn waarin de beperkingen als gevolg van de crisis werden omgebogen tot mogelijkheden. Nadat de toren werd verkocht en een permanente bestemming kreeg, hielden we de optie open om als een circus te verhuizen naar een volgende locatie. En nu dient zich een bijzondere 'opportunity' aan: de voormalige Bijlmerbajes. De economische crisis is weliswaar voorbij maar nu willen we de kans benutten om met het TM iets positiefs bij te dragen aan een nieuwe crisis die is ontstaan: de vluchtelingencrisis. En zoals in het eerste TM het thema duurzaamheid was en we ook in de organisatie/uitvoering zo duurzaam mogelijk waren, zo is nu het uitgangspunt de community met nieuwkomers en bieden we participatory activiteiten zodat het Tijdelijk Museum (ook) relevant wordt voor de bewoners.

Tentoonstelling

Het Tijdelijk Museum vindt plaats in de voormalige Bijlmerbajes waar zowel de vroegere gevangenen als de huidige bewoners, vluchtelingen/statushouders, vooral op zichzelf worden teruggeworpen. Dat wat overeenkomt is hun beperkte bewegingsruimte. En als je geen kant op kunt, hoe manifesteert zich dan de kracht van de verbeelding? De tentoonstelling is hiervan de visualisatie. Naast de inhoudelijke doelstelling is het van belang dat de tentoonstellingsruimte tevens een ontmoetingsruimte is. Om de verbinding met de Tijdelijke Bewoners op gang te brengen, waarbij kennismaking en participatie centraal staan. Binnen de participatory activiteiten is er extra aandacht voor vluchtelingen/jongeren.

De doelgroep is tweeledig en bestaat uit:
1. Lokaal, de community: Bewoners van het AZC, creatieve en sociale ondernemers van de broedplaats, (nieuwe) buurtbewoners in Amsterdam-Oost (zoals de studenten, bewoners Bajesdorp en de nieuwe bewoners in de nieuwbouwwijken rondom).
2. Algemeen publiek, zowel lokaal als landelijk: Cultuur/kunstliefhebbers, maatschappelijk geëngageerde mensen, jongeren, dagjesbezoek, gezinnen, scholen, toeristen. Het bereik bestaat uit een deels nieuw groep die niet eerder met hedendaagse (Westerse) kunst in aanraking is geweest. Hiermee wordt niet alleen de vluchteling of statushouder bedoeld maar ook de maatschappelijk geëngageerde betrokkenen en de nieuwe bewoners uit de buurt.

Het TM is onderscheidend t.o.v. andere tentoonstellingen m.b.t. vluchtelingen omdat het geen tentoonstelling is 'van' of 'over' vluchtelingen maar 'met' vluchtelingen. En thematisch boven 'het vluchtverhaal' van de vluchteling uitstijgt. T.o.v. andere jongerenparticipatie projecten bij musea is het TM ook onderscheidend omdat integratie d.m.v. samenwerking centraal staat. Een toegevoegde waarde van dit project is ook de samenwerking met COA (zie uitleg volgende alinea).

De selectie bestaat uit gerenommeerde en talentvolle startende kunstenaars en ontwerpers, wel of niet zelf met een migrantenachtergrond: Gali Blay, Maze de Boer, Melanie Bonajo, Teun Castelein, Martijn Engelbregt, Manon van Hoeckel, Jan Hoek, Lana Mésic, Leonard van Munster, Jan Rothuizen, Mayra Sérgio, Mounira Al Solh, Sander Wassink.

Participatie

De tentoonstellingsruimte is tevens een ontmoetingsruimte: Een gemeenschappelijke ruimte voor de opbouw van de nieuwe community in de Bijlmerbajes waarin iedereen moet ‘inburgeren’; de ondernemers van Lola Lik en de bewoners van AZC, alsook de buurtbewoners en de deelnemende kunstenaars.


De verschillende participatory activiteiten:

1. De randprogrammering bestaat uit publiekstrekkende activiteiten zoals een educatieve routing van kunstenaar Martijn Engelbregt, en we bieden de tentoonstellingsruimte aan als podium en communityruimte voor de bewoners van het AZC en de huurders van Lola Lik. We kiezen ervoor om niet vooraf alles al in te vullen maar ook zoveel mogelijk te faciliteren. Naast een aantal standaard faciliteiten (goed internet en comfortabele zitplaatsen) wordt met alle betrokkenen gezamenlijk bekeken waar behoefte aan is. Bijvoorbeeld ping pong avonden, muziekuitwisseling, dans, zang, filmvertoningen, taalcursus Syrisch, gezamenlijk tekenen. Met de community zorgen we dat de gemeenschappelijke ruimte daadwerkelijk gaat functioneren als een ruimte voor- en door de gemeenschap.

2. Door de gesprekken met de bewoners zijn we er achter gekomen dat de collectieve activiteiten die COA zelf organiseert minder goed lijken te werken dan een individuele benadering. De individuele benadering in de samenwerking met de kunstenaars is dus essentieel. De ene kunstenaar zal zich laten inspireren door de verhalen van de mensen in de torens (AZC), de andere kunstenaar door samen te werken bij de uitvoer vanwege het vakmanschap van vluchtelingen/ statushouders (b.v. een kleermaker of lasser), of door te reageren op de locatie. De deelnemende kunstenaars hebben vooraf geen schetsontwerp gemaakt (de voorbereidende fase begint pas als het Tijdelijk Museum daadwerkelijk van start gaat en de community ruimte open gaat), maar ze hebben wel al eerste ideeën.  Om de rol van de nieuwkomers duidelijker te maken een drietal eerste ideeën: Kunstenaar Teun Castelein (bekend van het kunstproject 'Rederij Lampedusa') wil in de voormalige wachtcellen, die onderling door de cipiers "sauna" werden genoemd, een hamam maken. Hierbij worden de bezoekers van het Tijdelijk Museum 'onder handen genomen' door de vluchtelingen masseurs, en ontwerpen zij mede een serie bijzondere ruimtes. Een ander voorbeeld is het plan van ontwerper Sander Wassink, hij vindt het heftig dat de vluchtelingen in een voormalige gevangenis wonen; toch een symbool van criminaliteit. Hij wil de tralies eraf halen en er samen met de bewoners nieuw te bedenken producten van maken. Leonard van Munster wil waarschijnlijk een fontein bouwen, temidden van de gemeenschappelijke buitenruimte als' de bron' van het leven. Hij zoekt inspiratie en hulp van de vluchtelingen bij het bouwen.

3. Bij de 'participatory museum experiences' is er extra aandacht voor vluchtelingen jongeren. Het Tijdelijk Museum verzorgt ervaringsplekken en werkt in de organisatie voornamelijk met jongeren van 18 tot 25 (die zijn gevlucht en die uit Amsterdam komen) op verschillende niveaus. Van het tentoonstellingsontwerp tot het geven van rondleidingen. Jongeren zijn betrokken bij de conceptvorming en uitvoer van het Tijdelijk Museum. Op verschillende plekken werken Amsterdammers en vluchtelingen samen om de tentoonstelling van verschillende kanten te belichten. Zoals tijdens rondleidingen en bij het organiseren van randprogrammering voor o.a. hun leeftijdsgenoten.

In het Tijdelijk Museum zoeken we aansluiting met het publiek en willen we de tentoonstelling relevant maken voor het publiek. De doelen van de participanten zijn: kennismaking, netwerk opbouwen, volwaardigheid gevoel, gehoord worden, invloed hebben, integratie. De participatory activiteiten vormen het sociaal verbindende component tussen de verschillende gebruikers en bezoekers van deze nieuwe community.

Werving participanten

Via het netwerk van LOLA Lik (broedplaats) en COA (AZC) verwerven we participanten, en ook via organisaties zoals de Refugee Company en Implacement - die kantoor houden in de voormalige Bijlmerbajes. Het zijn vooral hun lokale netwerken en de community zelf die wij mede opbouwen door het Tijdelijk Museum, die zullen zorgen voor levendigheid. De kennismaking en het verkeer komt op gang wanneer de partipanten worden mee genomen in de nieuwe community. Binnen deze nieuwe gemeenschap is een belangrijke rol weggelegd voor de kunstenaars die nieuw werk maken en activiteiten organiseren. De tone of voice van de communicatie zal laagdrempelig zijn, zeker ook omdat we actief jongeren willen aanspreken, bevragend om interactie te bevorderen, en enigszins schurend in de zin dat nieuwsgierigheid en betrokkenheid wordt aangewakkerd. Door samen te werken met een jonge communicatiemedewerker i.s.m. één van de eerste partcipanten, die o.a. de wervingstekst schrijven, kunnen we 'in de huid kruipen' en dat schept vertrouwen. De werving vóór en dóór de doelgroep is op die manier 'cultuureigen'.

Met wie werk je samen?: 

Onze voornaamste partners zijn het Centraal Orgaan voor Asielzoekers (COA) en Stichting Leegstand Oplossers Amsterdam (LOLA) die begin december 2016 met de broedplaats LOLA Lik in het Bijlmerbajes complex van start is gegaan. Bijzonder aan dit project is dat het voor het COA de eerste keer is dat ze een AZC hebben gevestigd op hetzelfde terrein als een broedplaats en een openbaar Tijdelijk Museum. COA hoopt dat de kansen die hieruit voortvloeien voorbeeld stellend kunnen zijn voor andere AZC’s.

Naast de samenwerking met LOLA en COA, wordt momenteel ook een samenwerking onderzocht met sociale en culturele organisaties/ondernemers zoals de Refugee Company, Dynamo, Waarmakers, Gluklya, VCA, Innovium en Implacement die allen kantoor houden in de broedplaats. Eén van de doelstellingen is dat de tentoonstellingsruimte tevens een ontmoetingsruimte is voor de nieuwe 'community'. We hebben een oproep gedaan aan de bruikleners van broedplaats en de bewoners om met ideeën te komen.

We gaan ook een samenwerking aan met partijen buiten de muren van de Bijlmerbajes zoals scholen en culturele aanbieders waaronder: Mocca, Beeldmakers, De Pit, CBK Zuidoost, VICE, Ieder1, Imagine IC. Deze laatste groep willen we ook graag een podium bieden.

Door de samenwerkingen aan te gaan vergroten we de draagkracht van het project en delen we de ruimte.

Wat is verder van belang om te weten?: 

60 layers of cake foundation

Kunstorganisatie 60 layers of cake foundation initieert en produceert (sociaal) culturele projecten, variërend van tentoonstellingen, films, boeken en evenementen. In opdracht en op eigen initiatief. 60 layers of cake foundation heeft een groot netwerk en in elk project wordt samengewerkt met gerenommeerde kunstenaars, ontwerpers, communicatiedeskundigen, educatieve experts, et cetera.
De foundation is verbonden met 60 layers of cake agency, dat gericht is op commerciële communicatie.

Selectie projecten: 'Zomeren op de buitenplaats' (2014), tentoonstelling met hedendaagse follies (wonderlijke bouwsels) in de stijltuinen van Beeckestijn, Velsen-Zuid. 'Tijdelijk Museum' (2012), tentoonstelling in de voormalige Shelltoren (nu A'DAM Toren). 'Grote Kunst voor Kleine Mensen' (2005-2011), serie kunstfilms i.s.m. Kindertijd KRO-NCRV. 'Façade' (2010), kunsttentoonstelling op groot-formaat steigerdoeken op (bouw) locaties in Amsterdam en ontwerpwedstrijd ('Re-frame').

Organisatie Tijdelijk Museum

Duur van het project: mei 2017 - 1 januari 2018, dit is afhankelijk van de nieuwe koper van het complex. Mei - juni start community ruimte en voorbereiding tentoonstelling. Eind juni opening tentoonstelling en activiteiten daar omheen.

Verantwoordelijkheden: Curator: Nathalie Faber, Producer: Claartje Kortbeek, Productiemanager: Mart van Bree, Museum medewerkers (suppoosten, publieksbegeleiding, e.d.): Joy Rikkers, Vormgever tentoonstelling: NOMAN studio, Grafisch vormgever: Richard Niessen, Educatie: Martijn Engelbregt, Communicatie: Najiba Brakkee. Functies i.s.m. vluchtelingen.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 Tentoonstelling 30 9000
50 Communityruimte 100 1000
10 Randprogrammering 50 3000
150 Rondleidingen 15 2000
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het Tijdelijk Museum in de Bijlmerbajes is een sociaal, cultureel project waarin cultuurparticipatie van essentieel belang is voor het welslagen van het Tijdelijk Museum. We creëren ervaringsplekken voor de vluchtelingen waarbij we ze helpen met het integratieproces, en we bieden de nieuwe community een podium, waarbinnen een belangrijke rol is weggelegd voor de kunstenaars die in samenwerking met hen een nieuw werk maken. Tegelijkertijd krijgt het grote publiek een kans om zich actief meer open te stellen voor vluchtelingen. Het initiatief past in die zin bij het Fonds voor Cultuurparticipatie en vandaar dat wij een subsidieaanvraag doen. Ook wij van 60 Layers of Cake foundation vinden het belangrijk dat mensen kunnen meedoen aan cultuur als voorbereiding op een toekomst. En voor de nieuwkomers is dat echt noodzakelijk.

Begroting: 

De FCP subsidie zullen we besteden aan de participatory activiteiten van het Tijdelijk Museum. Om het gehele project te realiseren hebben we meerdere aanvragen gedaan.

Locatie(s): 
Amsterdam

Uitslag Beslis mee

FCP40
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 108 gestemd
totaal90
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Jullie idee klinkt als 1 + 1 = 3. Het idee om een asielopvangcentrum en een creatieve broedplaats met elkaar te verbinden, waardoor er wederzijdse uitwisseling en kruisbestuiving ontstaat, spreekt aan en inspireert. Maar dan moet je het nog gaan doen, en ook goed doen. Het plan voor het Tijdelijk Museum oogt goed doordacht en behapbaar. Jullie ervaring met het opzetten van een dergelijk project en de toegezegde steun van andere (ook financiële) partners geeft bovendien vertrouwen. De samenwerking tussen kunstenaars, nieuwkomers en andere betrokkenen van binnen en buiten de voormalige Bijlmer Bajes draagt naar verwachting bij aan ieders creatieve en persoonlijke ontwikkeling. Ik hoop dat dit project ook voor andere plekken een inspiratie kan zijn!

afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Jullie plan ademt uitdaging en inspiratie. Dank! Het is mooi om te lezen hoe je de locatie benut om een nieuwe community te realiseren. Tegelijkertijd brengen jullie verschillende groepen samen die ook samen gaan creëren. De waarde van deze uitwisseling en de impact voor de deelnemers en directe omgeving kunnen groot zijn. Het plan is helder en inzichtelijk. De omschrijving geeft goed zicht op de artistieke kwaliteit die je zoekt en wat de rol is van de belangrijkste samenwerkingspartners. Wat nog wel opvalt is dat de wervingsactiviteiten wat onderbelicht zijn. Met name over hoe je de beoogde groepen vluchtelingen concreet gaat 'verleiden' om deel te nemen. Over die strategie had ik wat meer willen lezen.

Ik ben benieuwd naar het eindresultaat!
Veel succes met jullie reis ernaartoe! 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Nathalie,

Je hebt een verzoek ingediend voor de Beslis mee fase, maar daarvoor heb ik nog een aandachtspuntje. Iets wat me bij het lezen van je plan nog niet helemaal duidelijk is, is de actieve cultuurparticipatie van de nieuwkomers; iets waar het juist hier op Jij maakt het mee volop draait. Jullie geven zelf aan onze subsidie vooral te willen gebruiken voor de 'participatory museum experiences', maar ik vraag me af waarom niet voor onderdelen 1 en 2. Weet dat wij met actieve cultuurparticipatie doelen op het zelf kunst maken/doen/uitvoeren en dat het ontwikkelen van een expositie wat dat betreft op het randje zit maar het geven van rondleidingen er toch wel overheen. Ik zie in onderdelen 1 en 2 wel meer (mogelijkheden tot) actieve cultuurparticipatie, maar juist daar mis ik nog wat de concrete toelichting over die activiteiten en rol van de nieuwkomers. Gaan de nieuwkomers kunstenaar Sander Wassink bijvoorbeeld helpen met het maken van nieuwe kunstuitingen van de tralies, hoe kunnen ze hun vakmanschap als kleermakerschap creatief inzetten en hoe wordt de tentoonstellingruimte een plek waar nieuwkomers samen met anderen hun kunstzinnige talenten kunnen uiten? Kijk dus nog even goed naar de aard van de activiteiten waar je de vluchtelingen jongeren bij betrekt en waar dit daadwerkelijk actieve kunstbeoefening betreft. 

afbeelding van Nathalie Faber

Beste Stefanie,

Dank voor je waardevolle opmerkingen. We zijn denk ik niet helemaal duidelijk geweest. De aanvraag is voor bedoeld voor de participatory activiteiten en die betreffen alledrie de onderdelen. We hebben dit in de tekst verhelderd en op basis van jouw vragen toegelicht.

Wat we wel lastig vinden bij deze aanvraag is dat we de gehele projectbeschrijving van het Tijdelijk Museum niet kunnen uploaden waar zoveel meer context in staat. Aan de andere kant is deze 'Jij maakt het mee' aanvraag ook wel duidelijk toegespitst op het participatie-deel van het project.

afbeelding van Joop van van Liere

Dag Nathalie, Dank voor je reactie. Ik zaag nog even door over het fenomeen tone of voice. Je wijst terecht op het 'vertrouwensaspect' in communicatie. Als communicatie de outcome heeft dat iedere betrokkene zich erbij ´thuis´ voelt dan pas nader je een maximaal projecteffect. Daarom is je idee de wervingstekst door een leeftijdgenoot te laten schrijven heel goed. Nog mooier zou misschien zijn als een direct betrokken groep (de eerste participanten) - met support van een communicatiemedewerker- de juiste taal zou kunnen vormen. Ik denk ook aan 'nieuwe' taal (een nieuwsgierig makende titel, cultuureigen uitingen; een mix met Nederlands, krachtig beeld). Een taal die zelfrespect aanspreekt/weerpiegelt en ruimte suggereert voor onvermoede ontwikkeling. Door als vertrekpunt te nemen: 'door' de doelgroep(en) i.p.v. 'voor' de doelgroepen kan dan een natuurlijk verschil in tone of voice per doelgroep en bijpassend communicatiemiddel ontstaan. Heb je deze aanvraag gezien? https://www.jijmaakthetmee.nl/aanvraag/straattori. Misschien een inspirerende contacttip? 

afbeelding van Nathalie Faber

Beste Joop,

Je gedachten over de tone of voice voegt zeker iets toe aan onze meedenkvraag. Eigenlijk moet de tone of voice vóór EN dóór de doelgroep zijn. We hebben er verder over nagedacht en ons antwoord hierop toegevoegd aan de informatie over het project. Nogmaals dank.

afbeelding van Davida de Hond

Beste Nathalie, mooi om je startpunten en uitwerkingen te lezen. Allereerst stel ik mij graag aan je voor. Ik ben Davida, coach op Jij maakt het mee. In aansluiting op de chat hieronder sluit ik mij graag aan bij het gesprek.

Co-creatie en participatie

Het concept is mij helder. Het netwerk dat gaat zorgen voor de participatie nog niet helemaal. In mijn ervaring zijn het vooral de lokale netwerken en communities die zorgen voor levendigheid op een herbestemmingslocatie. Het verkeer komt op gang wanneer de communities mee worden genomen in een nieuwe gemeenschap. Binnen deze nieuwe gemeenschap is dan ook een rol weggelegd voor de kunstenaars die nieuw werk maken en activiteiten organiseren. Mijn vragen hierbij:

- Hoe maakt het project van de te bereiken doelgroep echt co-creatoren om hen te binden aan het project.

- Hoe zien de participatory activiteiten er uit en draagt de community bij aan de vorm en inhoud ervan?

- Hoe bereik je een breder publiek om gesprek en gezamenlijke ontmoeting op gang te brengen? 

Opmerking over de aantallen

Bij de deelnemers staat nu 12. Ik denk dat hiermee het project tekort wordt gedaan (er vanuit gaande dat de community ook wordt ingezet om het project mee te maken). Door de bewoners als bezoekers te zien, lijken zij geen onderdeel uit te maken van de makers. Bezoekers zijn voor mij de mensen die komen kijken naar wat is gemaakt, co-creatie opbrengsten bezoeken en langskomen. Hier zou ik dus onderscheid in maken.

afbeelding van Nathalie Faber

Beste Davida,

Hartelijk dank voor je feed back. Heel helder jouw uitleg over hoe een netwerk werkt en wat onder deelnemers wordt verstaan. We gaan hiermee aan de slag evenals de laatste vraag van Stefanie, en voegen het begin van de week toe aan de informatie aan de linkerzijde.

 

afbeelding van Davida de Hond

Goedemiddag Nathalie, 

Graag gedaan, ik zie uit naar jullie toevoegingen. Zowel naar de aanpassingen in de aantallen, als de tekstuele uitleg hierbij.

afbeelding van Nathalie Faber

Beste Davida,

We hebben de informatie nu toegevoegd en aangescherpt.

Toelichting aantallen: Dat was nog niet volledig maar nu wel. Wij verwachten 15000 bezoekers die nu zijn onderverdeeld in de betreffende kolom. De deelnemers hebben we vermeerderd met de bewoners, jongeren, ondernemers Lola Lik.

afbeelding van Stefanie Weijsters

beste Nathalie,

 

Kan je nader uitwerken en toelichten welke activiteiten de nieuwkomers concreet gaan ondernemen? Hoe ziet hun participatie eruit, inhoudelijk en qua vorm/proces? Nu blijft dat onderdeel in de aanvraag nog te onduidelijk en abstract en lijkt het vooral een project waarin professionele kunstenaars een nieuw werk maken. Juist voor Jij maakt het mee mag de focus en nadruk op de deelname en input van de niet-professionele cultuurmakers liggen. Waar liggen hun behoeftes, motivaties, talenten en hoe kunnen zij zich verder ontwikkelen? 

afbeelding van Nathalie Faber

Beste Stefanie,

Ik zal de vragen beantwoorden in de informatie aan de linkerzijde.

afbeelding van Joop van van Liere

Helder Nathalie, je meedenkvraag anticipeert op de periode na de start. Om de tone of voice te bepalen kruip je het best eens 'in de huid' van de participanten. Heb je een longlist waaruit je een shortlist kunt samenstellen om je communicatie goed af te kunnen stemmen? In welk kanaal communiceren zij? Visueel? Auditief? Sensitief? Taal van de straat? Marketingtaal? Welke woorden gebruiken ze zelf vaak? Wat zijn de 'formules' die ze goed begrijpen? Tja, en dan nog een vraag... Voegt dit iets toe aan je meedenkvraag? Het leuke van dit platform is dat het sparren in deze chat materiaal op kan leveren waarmee je je aanvraag - links in het scherm - kunt bijwerken. Zo ontstaat er - in max. 6 weken - een co-creatief geheel dat het fonds volgens mij graag ziet. 

afbeelding van Nathalie Faber

Dank je wel voor de denkrichting die je geeft. Inderdaad 'in de huid kruipen'. De vraag is ook of er een verschil in tone of voice moet zijn bij de vluchtelingen jongeren en de Nederlandse (Amsterdamse) jongeren? We gaan werven via online vacature sites, scholen in de buurt, bewoners van het AZC, en organisaties zoals Dynamo. Moet de tone of voice ook per communicatiemiddel verschillen? Mischien moet de wervingstekst door een jonge communciatiemedewerker worden geschreven. Waardoor het 'echt' wordt, met het juiste woordgebruik. Want door zelf in de huid te kruipen kan het misschien ook 'net niet' worden. De eerste twee participanten die we werven kunnen meehelpen om de anderen te werven.

afbeelding van Joop van van Liere

Dag Nathalie, Dank voor je reactie. Ik zaag nog even door over het fenomeen tone of voice. Je wijst terecht op het 'vertrouwensaspect' in communicatie. Als communicatie de outcome heeft dat iedere betrokkene zich erbij ´thuis´ voelt dan pas nader je een maximaal projecteffect. Daarom is je idee de wervingstekst door een leeftijdgenoot te laten schrijven heel goed. Nog mooier zou misschien zijn als een direct betrokken groep (de eerste participanten) - met support van een communicatiemedewerker- de juiste taal zou kunnen vormen. Ik denk ook aan 'nieuwe' taal (een nieuwsgierig makende titel, cultuureigen uitingen; een mix met Nederlands, krachtig beeld). Een taal die zelfrespect aanspreekt/weerpiegelt en ruimte suggereert voor onvermoede ontwikkeling. Door als vertrekpunt te nemen: 'door' de doelgroep(en) i.p.v. 'voor' de doelgroepen kan dan een natuurlijk verschil in tone of voice per doelgroep en bijpassend communicatiemiddel ontstaan. Heb je deze aanvraag gezien? https://www.jijmaakthetmee.nl/aanvraag/straattori. Misschien een inspirerende contacttip? 

Pagina's