menu denk mee beslis mee maak mee

Theater Na de Dam

Actuele jongerenprojecten over de Tweede...

Theater Na de Dam
4 mei 2017 tot 5 mei 2017
dans, erfgoed, muziektheater, theater
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Alkmaar

Door Sophie Lambo op di 25 apr

Zo ziet een Theater Na de Dam jongerenproject Lab eruit. Anne en Hanneke werken bij Artiance | centrum voor de kunsten op laboratorium achtige...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Theater Na de Dam

Actuele jongerenprojecten over de Tweede Wereldoorlog

afbeelding van Sophie Lambo

Ingediend door:

Sophie Lambo

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Wij zijn een organisatie die niet expliciet mensen met een bi- of multiculturele achtergrond aantrekt. Het blijkt niet vanzelfsprekend dat jongeren met die achtergrond zich aanmelden voor onze jongerenprojecten. Wie denkt er mee?

Wat ga je doen?: 

In onze sociaal artistieke projecten gaat het om het doorgeven en vertellen van verhalen van de oudste generatie aan jonge generaties. De jongerenprojecten zijn in opzet eenvoudig: jongeren in leeftijd tussen 10 en 20 houden onder begeleiding van professionele theaterdocenten en makers interviews met ouderen over hun herinneringen aan hun buurt of stad tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over een paar jaar is deze oudste generatie verdwenen en voor veel jongeren – met name met een niet-Nederlandse achtergrond – is een project als het onze bij uitstek de manier om zich aan deze geschiedenis te verbinden. De jongeren geven vervolgens in een theaterroute of locatievoorstelling vorm aan hun perspectief op deze verhalen. De voorstelling die voortkomt uit het project, vindt op 4 mei na de Nationale Dodenherdenking plaats. In tegenstelling tot de overige programmering van Theater Na de Dam, waarbij alles om 21 uur begint, starten de projecten soms direct aansluitend aan lokale herdenkingen. Hierdoor wordt niet alleen nieuw publiek betrokken bij de herdenking, maar ook bij een theaterervaring.
 

Theater Na de Dam 2016

Jongerenproject Theater Na de Dam - Amsterdam Noord

Jongerenproject Theater Na de Dam - NTjong

Jongerenproject Theater Na de Dam - MAAS theater en dans

Jongerenproject Theater Na de Dam - Amsterdam Zuid

Theater Na de Dam Jongerenproject Den Bosch

Hoe ga je te werk?: 

Doelgroep
Door samen te werken met diverse organisaties bereiken we een diverse groep jongeren, die zij werven vanuit hun expertise. We scholen hen in theatermaken, nadenken en je verhouden tot het nu en de geschiedenis.De doelgroep die door de jongerenprojecten eens bij een herdenking staat wordt uitgebreid - mensen die eerder niet herdachten bij een lokale herdenking doen dat nu wel. En andersom bereiken we door die aansluitingen mensen die normaliter niet naar theater zouden gaan.
Dit jaar willen we specifiek een diverse groep jongeren bereiken. Hiervoor werken we o.a. samen met Haring&Hummus, Bevrijdingsfestival en de lokale 4 en 5 mei comités. Ook werken onze partners die de projecten begeleiden met wijkorganisaties samen, waardoor een groep wordt bereikt die normaliter niet met theater in aanraking komt.
Specifiek voor deze projecten
• Interviews met ouderen; het is dit contact in de weken voor 4 mei tussen jong en oud dat het wezen vormt van deze projecten. De ouderen verbinden zich aan het project en de jongeren, maar de jongeren komen ook in contact met de nog levende geschiedenis, iets wat in deze tijd niet meer zo vaak voorkomt en daarmee experimenteel is.
• De inhoud en het onderzoek moet betrekking hebben op oorlog in de buurt of in de stad; dit maakt de verbinding voor de jongeren veel sterker. Ze zullen anders naar hun eigen stad gaan kijken.
• De opvoeringslocatie is idealiter niet de standaard theaterzaal; het is juist de grote waarde met dit soort community-projecten om de straat of bijzondere locaties als speelplaats te kiezen. Publiek ervaart dan iets uitzonderlijks en de oorlog in de buurt of stad wordt dan nog zichtbaarder.
• Wanneer dat mogelijk is start de voorstelling op 4 mei aansluitend aan een lokale Dodenherdenking; hierdoor wordt een ander publiek bereikt.
Deze punten bij elkaar geven de projecten (ook na jaren ervaring) een experimentele insteek en nemen een bijzondere positie in binnen het amateurkunstenveld.

Met wie werk je samen?: 

We werken samen met lokale partners die de jongerenprojecten organiseren,die binnen hun eigen netwerk en daarbuiten jongeren (buurtgericht) werven Dat zijn oa (nieuwe partners dikgedrukt): Adam - de Krakeling, Amsterdamse JeugdtheJAterschool, Oostblok, 4West/De Meervaart, Tolhuistuin, het Ostade theater / Den Haag - NTjong/Theater de Vaillant /Rdam - MAAS / Utrecht - De Stadsschouwburg, Theater Utrecht, DOX, STUT / Leiden - PS Theater / Gouda - Het jeugdtheaterhuis/ Den Bosch - Cement, Boulevard, Artemis / Enschede - Theatermakerij / Zwolle - De makkers / Alkmaar - Artiance / Weesp - De city/ Speelt / City of Wesopa / Dordrecht - ToBe / Breda - Podium Bloos, de Nieuwe Vest / Vlissingen - JTSl Zeeland / Sittard - Het Laagland / Arnhem - De Plaats / Assen - Herinneringscentrum Westerbork, Kunstbende / Leeuwarden - JTS Meeuw / Groningen - NNT / De Noorderlingen / Sneek - Haring&Hummus / Hoorn - Janna de Lathouder

Iedere organisatie gaat zeer lokaal te werk en bekijkt wat de beste partners zijn om (diverse) jongeren, ouderen en buurtbewoners bij het project te betrekken. Door een breed netwerk in te zetten, vergroten we het draagvlak en de zichtbaarheid van onze projecten ook onder publiek dat niet vanzelfsprekend met theater of de dodenherdenking in aanraking komt. Bovendien zoekt iedere lokale partner de beste wegen voor diversiteit, gestuurd door een inhoudelijk gesprek met ons. De partners voor bereik diverse zijn bijvoorbeeld:
Amsterdam > 4West / Stichting Nowhere / Oostblok / middelbare scholen in Nieuw-West/Oost/Noord
Den Haag > Theater de Vaillant / City Mondial / Schildershoek / scholen Johan de Wit, Palet, Buutplaats / Buurthuizen Samson en SamSam, Jeugdhaven
Sneek > Haring & Hummus
Rotterdam > scholen Lucia Petrus, de Meridiaan, Lab-Z
Utrecht > STUT, wijkorganisaties in Overvecht, DOX en de DOXscholen

Bovendien wordt dit jaar voor het eerst gewerkt met 'diverse' vertellers, die WOII buiten Nederland meemaakten.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Theater Na de Dam, de theatermanifestatie in het kader van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei waarbij na de herdenking om 21.00 uur meer dan 80 voorstellingen door het hele land spelen, beleeft in 2017 alweer haar 8e editie.
Theatermakers verhouden zich tot de thematiek van de oorlog en de actualiteit. Ons programma bestaat uit voorstellingen die speciaal door ons ge(co)produceerd worden, zoals de voorstelling in Carré, Nacht Na de Dam, jongerenprojecten, de opdracht aan de nieuwe maker en de nieuwe theatertekst die door alle BIS gezelschappen gelezen wordt. Daarnaast programmeren we hernemingen en nieuw materiaal.
Met name onze jongerenprojecten creëren een directe verbinding tussen heden en verleden. De kritische reflectie op wat toen was en nu nog steeds is maken dat iedereen zich betrokken voelt bij het onderwerp. De actualiteitswaarde is onmiskenbaar: vluchtelingenstromen, polarisatie in de samenleving, zij versus wij, keuzes en recht op vrijheid. Onderwerpen waar Theater Na de Dam van vindt dat we ons er juist nú toe moeten verhouden en met ons burgers en jonge burgers. Theater is daarbij een zeer passende kunstvorm, ook om de herdenking maatschappelijk te verdiepen en te verbreden. Daarmee vormt zij een waardevolle brug tussen de kunst en samenleving.

Waar we steeds zichtbaarder en landelijker worden, opereert zij nog steeds vanuit een kleinschalig team van 7 man dat pionierend samen met vele partners het (landelijke) programma vormgeeft.

Bereik: 

 

aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
28  jongerenproject 15-30 jongeren per project 160-300 per project
28 vertelbijeenkomsten  5-10 ouderen per project
1 jongerenbijeenkomst landelijk  420-840 jongeren  -
4 makersbijeenkomsten 40 makers/organisatoren -
       
       

1. 28 jongerenprojecten, 28 vertelbijeenkomsten, 1 landelijke jongerenbijeenkomst en 4 makersbijeenkomsten.

2. het maken en spelen van een voorstelling gebaseerd op gesprekken tussen jongeren en ouderen over de oorlog in de stad/buurt. En het daarbij verbinden van zopbeel mogelijk buurtbewoners, sociale organisaties, etc. De hierbij horende vertelbijeenkomsten waarin oudern en jongeren elkaar ontmoeten.

3. Per project doen er 15-30 jongeren mee in de leeftijd van 11-24 jaar.

4. De meeste voorstellingen spelen niet alleen op 4, maar ook op 5 mei voor gemiddeld 80-120 man publiek. Soms is er sprake van meer publiek bij 1 voorstelling, zoals in Groningen in de Martinikerk waar er ruim 150 mensen per voorstelling komen kijken.

Bovendien wordt een groter publiek bereikt door de lokale en landelijke publiciteit van Theater Na de Dam. Hiermee worden de jongernprojecten groot onder de aandacht gebracht, bijvoorbeeld tijdens Nacht Na de Dam, het nachtprogramma van Theater Na de Dam, waarbij we samen met ons publiek de overgang van 4 naar 5 mei maken.  

Wat maakt het project bijzonder?: 

De jongerenprojecten van Theater Na de Dam zijn voor jongeren een mogelijkheid zich niet alleen met kunstbeoefening in de vrije tijd bezig te houden, maar zich ook daadwerkelijk te verbinden aan de wereld waarin ze leven. Door een maatschappelijke gebeurtenis als uitgangspunt te nemen voor het maken van theater en die zodoende weer actueel en theatraal te maken, wordt een verbinding gelegd die bestendiger is dan een les uit een geschiedenisboek. Niet alleen worden de jongeren op burgerschap aangesproken, maar ook op een actieve houding ten opzichte van maatschappelijke tendensen. Daarom lijkt het ons, juist nu, belangrijk een zo divers mogelijk jongerenpubliek aan ons te verbinden. Bovendien komen jongeren in onze projecten in aanraking met een manier van theatermaken die niet op jeugdtheaterscholen wordt onderwezen: in korte tijd, inhoudelijk verdiept, relevant 'zichtbaar' theater maken als onderdeel van een theatermanifestatie waar ook grote gezelschappen en artiesten aan mee doen.

De jongerenprojecten vormen voor Theater Na de Dam het hart van de organisatie en zijn daarom voor onszelf van groot belang. Waar de jaarlijks speciaal voor ons gemaakte voorstelling in Carré ons vlaggenschip is, de nieuwe makers het kunstpubliek bedienen, liggen de jongerenprojecten in al haar complexe eenvoud dicht bij de kern van waarom Theater Na de Dam begonnen is: de verhalen levend houden voor toekomstige generaties en de herdenking meer context en (persoonlijke) verdieping geven. 

Begroting: 

Met de 5.000 euro die wij aanvragen bij Cultuurparticipatie willen wij specifiek een aantal jongerenprojecten in het land financieel steunen. Het betreft met name een aantal projecten die zich expliciet richten op het betrekken van jongeren met cultureel diverse achtergrond, deze vinden onder andere plaats in de provincies Friesland, Zuid-Holland en Noord-Holland (hierboven genoemd). 
We worden door verschillende fondsen ondersteund, waaronder het Nationaal Comité 4 & 5 mei, het V Fonds, het Amsterdams Fonds 4 & 5 mei, Democratie & Media stichting, Janivo Fonds, het landelijk Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Daarnaast ontvangen wij ook enkele bijdragen van particuliere donateurs.

Locatie(s): 
Amsterdam-Centrum, De Krakeling
Amsterdam-Noord, De Tolhuistuin
Amsterdam-West, 4west/De Meervaart
Amsterdam-Oost, Oostblok
Amsterdam-Zuid, het Ostadetheater
Haarlem, Toneelschuur
Utrecht, binnenstad en Stadsschouwburg
Utrecht, bij STUT in Overvecht
Rotterdam, in en om MAAS podium
Den Haag, in en om Theater de Vaillant, Schilderswijk
Binnenstad Leiden
Binnenstad Gouda
Den Bosch, Pand 18
Binnenstad Breda
Binnenstad Vlissingen
Binnenstad Sittard
Spijkerkwartier Arnhem
Binnenstad Enschede
Assen / Herinneringscentrum Westerbork
Binnenstad Zwolle
Nagele, Noord-Oost Polder
Binnenstad Leeuwarden
Groningen, Martinikerk
Sneek, AZC en Bibliotheek
Binnenstad Weesp
Het energiehuis, Dordrecht
Hoorn, het Pakhuis
Binnenstad Alkmaar

Uitslag Beslis mee

FCP26
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 108 gestemd
totaal76
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Mooi dat jullie dit beproefde concept verder open willen stellen. De opzet van het artistieke traject is helder en de verankering in de regio stevig. Ik had graag meer gelezen over de aanpak van de instellingen zelf om diverser deelnemers te werven. De kennis en ervaring van jullie bestaande partners, en nieuwe zoals Haring & Hummus, biedt echter voldoende vertrouwen. In jullie plan ontbreekt nog het delen van lokale ervaringen, zodat men van elkaar kan leren. Ga hier vooral niet aan voorbij. In de loop van het project lees ik graag meer over jullie bevindingen en de doorontwikkeling van jullie streven naar meer inclusiviteit. Veel succes!

afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Het actualiseren van de thematiek van de Tweede Wereldoorlog en het betrekken van jongeren met een diverse achtergrond vraagt om een inclusieve en empathische werkwijze en mindset. Theater Na de Dam is een beproefd project, maar ik zie in jullie omschrijving nog teveel een bestaand format en werkwijze, waarbij weliswaar nieuwe partners met een diverse achterban worden gezocht, maar waarin ik nog te weinig hoogte krijg van de wijze waarop jullie organisatie zelf een nieuwe aanpak hanteert. De kennis en ervaring van de samenwerkingspartners biedt voldoende vertrouwen in hun artistiek-inhoudelijke inbreng, maar de werkwijze en daarmee de impact zullen per regio verschillen. 

afbeelding van Anne Arninkhof

Hoi Hanna en Sophie, bij personeelskosten staan nu alleen de kosten voor het team genoemd. Vergeet deze niet uit te splitsen. Staat ook al in de linkerkolom waarvoor jullie de bijdrage concreet aan willen gaan wenden? 

afbeelding van Lotte de Leeuw

(vervolg) Momenteel hebben we 23 aanmeldingen. Eén deel bestaat uit enthousiaste deelnemers van vorige jaren, een ander deel uit de scholen waar ik dus langs geweest ben.

afbeelding van Lotte de Leeuw

Hallo, graag licht ik dit bijzondere project toe vanuit het Nationale Theater/NTjong in Den Haag. Voor Theater Na de Dam richten we ons ieder jaar op een andere gedeelte van de stad. Vorig jaar was dat Willemspark dit jaar is dat de Schilderswijk. Ons streven is een groep spelers te krijgen die een afspiegeling zijn van de wijk en dus cultureel divers zijn. Daarnaast willen we deze groep op langere termijn aan ons binden.Momenteel ben ik druk bezig met het werven van jongeren. In voorgaande jaren heb ik gemerkt dat een flyer uitdelen of een oproepje plaatsen niet voldoende is.Daarom bezoek ik PO en VO scholen in de Schilderswijk om daar in de klas langs te komen en een kort praatje te houden over het jongerenproject.

afbeelding van Janneke de Haan

Hoi, hier Janneke de Haan van Stichting Haring & Hummus (www.haringenhummus.nl), de nieuwe partner van Theater na de Dam. Haring en Hummus organiseert community-art projecten met als doel vluchtelingen en hun Nederlandse buren in contact te brengen. Vorig jaar was ik als theaterregisseur verbonden bij Theater na de Dam, ik maakte een voorstelling met jongeren in Leeuwarden. Ik ben enorm geraakt door de impact die het project en vooral ook de thematiek op de jongeren had. We hebben het vaak gehad over de parallel van de WOII met het nu, en daarmee over de oorlog in Syrie en de toestroom van vluchtelingen. (vervolg in volgende reactie...) 

afbeelding van Janneke de Haan

(vervolg) Dit jaar raakte ik met Theater na de Dam in gesprek over de samenwerking met Haring & Hummus om een nieuwe doelgroep, jonge vluchtelingen, bij het project te betrekken. Het leek ons interessant om de parallel tussen oorlogen van toen en nu meer letterlijk nog als onderwerp te nemen. Het doel van de stichting is om mensen met elkaar in contact te brengen via kunstparticipatie. Per project kan de doelgroep verschillen. In Sneek werken we naast Theater na de Dam ook nauw samen met het COA Sneek en de Bibliotheek van Sneek dat als ontmoetingsplek en decor zal dienen voor de voorstelling. Een prachtige diverse groep jongeren heeft zich inmiddels al aangemeld. (vervolg...)

 

 

 

 

afbeelding van Janneke de Haan

(vervolg...) We werken met jongeren die meespelen in de voorstelling, maar ook met jongeren die producionteel en organisatorisch meehelpen. Elke groep bestaat uit 50/50 jongeren uit het AZC en jongeren elders uit Sneek. Uitdagingen voor de jongeren zijn om ongeacht verschillen in taal en cultuur, samen tot een voorstelling toe te werken. Ze worden hierin begeleid door mijzelf als regisseur van de voorstelling en door de andere oprichter van Haring & Hummus, psychologe Geartsje Postma.

afbeelding van Anne Arninkhof

Hoi Sophie, de Denk mee-fase is bijna afgelopen. Het is mij niet duidelijk of jullie nu wel of niet actief nieuwe doelgroepen willen betrekken, en daarbij ook de eigen organisatie open willen stellen. Want wat hebben jullie elkaar te bieden, is er voldoende ruimte om het gesprek aan te gaan en hoe wil je de nieuwe relaties vervolgens verduurzamen?

afbeelding van Hanna Timmers

Dag Anne, ik heb de aanvraag helemaal verder ingevuld. We hebben inmiddels, ook nav deze openbare aanvraag, een gesprek met alle partners over het diverser maken van de deelnemende jongeren. Wat overigens al goed lijkt te lukken. De nieuwe relaties zijn duurzaam, omdat we altijd inzetten op een meerjarige samenwerking. Ik hoop dat dit ook voldoende in de aanvraag naar voren komt. En anders zeker uit het lopende gesprek hier op de pagina. Wat bedoel je met 'de eigen organisatie open stellen'? 

afbeelding van Sophie Lambo

Dag Anne, Zeker willen we dat. We zijn met alle partners met wie we werken en de nieuwe partners een gesprek begonnen over diversiteit. Zij werven nu allemaal ook op diversere scholen. Daarnaast is het idee ontstaan om niet alleen vertellers te interviewen die hier opgroeiden, maar ook in andere landen (antillen, suriname, marrokko) om het perspectief op de oorlog vanuit daar bezien mee te nemen. Er is enorm veel ruimte met elkaar in gesprek te gaan. Dat doet Hanna Timmers die de projecten coordineert op dagelijkse basis via mail en met bezoeken. Inzet is dat al deze relaties meerjarig zijn. 

Hanna past het projectplan nav deze eerste fade vandaag nog aan. 

afbeelding van Anne Arninkhof

Hoi Sophie, ik lees dat je de subsidie wilt aanwenden voor een aantal regionale projecten "die zich expliciet richten op het betrekken van jongeren met cultureel diverse achtergrond". Ik lees alleen nog niet hoe deze regionale partners zoals Haring & Hummus dit gaan doen. Vergeet dus niet om dat in de linkerkolom beschrijven en wat jullie hiermee willen bereiken. Hier wordt jullie project - met het oog op de regeling - namelijk op beoordeeld. Misschien wil iemand van Haring&Hummus ook nog meedenken hier in de rechterkolom. Ik ben benieuwd naar hun ideeën! 

afbeelding van Hanna Timmers

Dag Anne, 

ik hoop nu in het plan goed beschreven te hebben hoe de samenwerkingen gedaan. Er is maar weinig tekstruimte en we hebben veel projecten. Het is zo dat met behulp van de samenwerkingen diverse jongeren worden geworven. Dat gebeurt vanuit de expertise van de (nieuwe) samenwerkingspartners. 

afbeelding van Anne Arninkhof

Hoi Sophie, ik snap dat de projecten nog steeds relevant zijn maar JMHM is gericht op de vernieuwing van cultuurbeoefening in de vrije tijd. Jullie projecten bestaan al een aantal jaar, en zijn in die zin geen vernieuwing van de cultuurbeoefening. Een plan om een nieuwe doelgroep aan te trekken is daarentegen wel vernieuwend. Ik raad je dus aan om de aanpak hiervoor verder uit te werken in de linkerkolom. Kun je uit de voeten met de tips van Daniëlle hiervoor? En vergeet niet om ook een nieuwe partner te betrekken. Een van de criteria is een nieuwe samenwerking. In het begin is bijvoorbeeld ook De Vrolijkheid nog getipt.

afbeelding van Sophie Lambo

Dag Anne, we hebben een aantal nieuwe partners, zoals Haring&Hummus in Sneek, waar kinderen uit AZC's betrokken zijn. Ik zal die nog goed benoemen. Moeten we deze los benoemen? Of kan ik die in het lopende verhaal meenemen. 

Pagina's