menu denk mee beslis mee maak mee

Theater- en theatertechniekweek voor senioren (60+): "100 jaar droge voeten in de polder"

Bijzondere week voor creatievelingen (60-99+) !

Stichting Cultuur binnen de Dijken
11 juli 2016 tot 17 juli 2016
film, muziek, theater
ouderen
onze website / check facebook
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Ook vanuit de senioren nog een afrondend bericht

Door Irene van Oers op wo 20 jul

Wat een prachtige recensie in de krant!
En dan te bedenken dat we vorige week maandag nog onwennig kennis met
elkaar maakten door...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Theater- en theatertechniekweek voor senioren (60+): "100 jaar droge voeten in de polder"

Bijzondere week voor creatievelingen (60-99+) !

afbeelding van Irene van Oers

Ingediend door:

Irene van Oers

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
We hebben het plan klaar,en we gaan het doorzetten naar de beslis mee-fase. Mochten er senioren zijn die op allerlei vlakken (kleding,spel,publiciteit,theatertechniek,etc) willen participeren in dit project, zijn ze van harte uitgenodigd!

Wat ga je doen?: 

Het project start met het uitwisselen van de verhalen/overlevering van ervaringen van alle ouderen m.b.t. het thema .Deze zullen worden gebruikt in de voorstelling. Hierna splitst de groep zich.

De spelersgroep gaat met de regisseur verder met (improvisatie)oefeningen,het samen maken van het voorstellingsverhaal en het oefenen van de scènes.Op dag 2 studeren een aantal van de spelersgroep met de zangdocente het lied voor de voorstelling in,die op de eerste dag is uitgekozen.De techniekgroep gaat zich met de video-technici bezig houden met de scenografie, het promoten van de voorstellingen en de (technische)uitvoering van decor en beeld.In dit project zal sterk gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden van video, audio en projectie.

De laatste dagen van de week wordt alles in elkaar gevoegd: Het verhaal/het lied en de techniek zullen samen een bijzondere voorstelling vormen, welke de senioren gezamenlijk op meerdere locaties in Hollands Kroon gaan laten zien.Het wordt een fantastische week, waarin verschillende ouderen elkaar ontmoeten. Hun talenten worden gestimuleerd en hun creativiteit vergroot. Gezamenlijk met de professionals werken ze toe naar een bijzonder eindproduct!

Hoe ga je te werk?: 

N.a.v. van een project voor tieners vorig jaar (volle groepen, bijzonder en succesvol) leek het mij speciaal om ook een project te ontwikkelen voor senioren (60+).Daarbij dacht ik aan mensen als mijn overleden vader, wie een echte toneelman was. Wat had het me enorm leuk geleken om hem nog eens te zien schitteren op toneel voor zijn (klein)kinderen.Zo mooi om mensen, die in vroegere jaren met toneel/muziek e.d. bezig waren, nogmaals met hun oude passies aan de slag laten gaan. Maar we stimuleren ook de ouderen die altijd nog zoiets hadden willen doen, maar dat eerder nooit gedurfd/gekund hebben, om mee te doen. Het heeft me gestimuleerd tot het ontwikkelen van: “de theater – en theatertechniekweek voor senioren (60+) Hollands Kroon”.

Bijzonder aan het project is dat we senioren inzetten bij alle aspecten van de voorstelling. Van kleding maken/pr tot de bezoekers begeleiden. Zo zullen er voor het project start al meedenk/meewerk-avonden plaatsvinden. We gaan uit van een mooie mix van ouderen die meedoen voor/achter de schermen bij het project. Zo'n mooie combinatie mensen die samen met een professionele regisseur, zangdocente, en technici de voorstelling gaan maken.

Doelen:

1)    De sociale cohesie van de plattelandsgemeente Hollands Kroon te stimuleren door de senioren uit de gemeente, die meedoen aan deze week, weer meer te laten participeren in de samenleving.

2)    Senioren, bezig te laten zijn met theater, muziek en theatertechniek wat zorgt voor het vergroten van hun welzijn. Hun talenten worden weer gestimuleerd en het versterkt hun eigenwaarde. We willen een impuls geven aan hun creativiteit. Daarnaast brengt dit project ouderen in contact met anderen en maakt het ze meer onderdeel van een sociaal netwerk.

Na het project zal met de senioren besproken worden wat het hen heeft opgebracht en op welke manier er een vervolg op kan komen. Misschien via workshops of cursussen.

Met wie werk je samen?: 

Regisseur Beer Boneschansker (Academie voor Expressie,filmacademie) gaat gebruik te maken van de levenservaring/verhalen van de ouderen wat betreft de geschiedenis van Anna Paulowna en omgeving, en de strijd tegen het water.Dat zal het vertrekpunt worden:wat is hun eigen verhaal rond de overstromingen van 1916,wat is daar van overgebleven.Daar tegenover wil hij met verschillende dramatische oefeningen de fantasie de ruimte geven.Want het moet wel theater worden.Door de fantasie te prikkelen en te spelen tillen ze de belevenissen van 1916 naar een hoger plan en werken ze aan de spanning tussen wat feitelijk gebeurde en wat kon gebeuren. Hij gaat werken aan verbondenheid met elkaar en bewustwording.

Spoonbranch:Zangdocente Mariecke Lepeltak gaat de spelgroep leren over:stemgebruik, status,houding, contact maken,interpretatie van tekst en contact zoeken met publiek/elkaar.Iedereen doet mee,ook de toondove krakers.Na de workshop gaat ze met een aantal senioren het lied van de voorstelling instuderen.De ouderen die al eerder gezongen hebben in een koor, gaan een tweede stem zingen.Mariecke over zingen:"Zingen is voor ouderen gezellig en maakt energie en gelukshormonen los. Het maakt gelukkig en is een ultieme verbinder. De ouderen voelen zich onderdeel van een groep en merken dat ze samen beter kunnen worden!!"

De theatertechnicus gaat samen met de senioren van de techniekgroep de grootse en belangrijke theatertechniek van de voorstelling regelen. Ze zorgen voor het licht/geluid en de videotechniek van de voorstelling. Daarbij maken ze ook de trailer.

Voor informatie over het thema, de doelgroep en de pr gaan we samenwerkingen aan met andere stichtingen zoals: St. Waterkustland, Stichting Anna Paulowna, Zorg & welzijn en het Hoogheemraadschap. We mogen hun informatievoorziening, kennis en hun kanalen gebruiken bij het aantrekken van deelnemers en het uitdragen van het thema en de reclame voor de voorstellingen.

Wat is verder van belang om te weten?: 

In 2016 is de Stichting Cultuur binnen de Dijken opgericht. De stichting wordt geleid door een bestuur van 3 actieve leden. Het heeft als doel om cultuur te bevorderen in de plattelandsgemeenten en kleine dorpskernen. Dit omdat er daar, in vergelijking met de grote steden, vaak nog een enorme sprong kan worden gemaakt in het bevorderen, beleven en meedoen met Cultuur. Cultuur binnen de Dijken wil dit doel realiseren door elk jaar verscheidene projecten te gaan ontwikkelen. Deze zullen gericht zijn op alle leeftijdsgroepen binnen deze gemeenten en kleine dorpskernen, en kunnen gericht zijn op verschillende aspecten van cultuur. 

De theater- en theatertechniekweek voor senioren (60+) is ondergebracht in deze Stichting.En ik, Irene van Oers, mag dit project gaan (door)ontwikkelen en begeleiden namens de stichting. Ik heb de HBO- opleiding Creatief Educatief werker, richting Activiteitenbegeleiding gevolgd.  Buiten dit project om ben ik vooral bezig met mijn passie, mijn eigen kindertheater.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
2 zangworkshops 12  
1 specifieke zangworkshop voor  de voorstelling 5/6  
alle dagen schrijven,repeteren, maken, oefenen voorstelling 12  
2 dagen  theatertechniekworkshops, maken licht/geluidsplan voor de voorstelling 4  
1 dag maken trailer voor de voorstelling 4  
3 voorstellingen op verschillende lokaties 16 minimaal 150

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het project wil ervoor zorgen dat er meer ouderen (weer) meedoen in verschillende vormen van cultuur. Senioren, bezig te laten zijn met theater, muziek en theatertechniek zorgt voor het vergroten van hun welzijn. Hun talenten worden weer gestimuleerd en het versterkt hun eigenwaarde. We willen een impuls geven aan hun creativiteit. Daarnaast brengt dit project ouderen in contact met anderen en maakt het ze meer onderdeel van een sociaal netwerk.

De stichting wil cultuur bevorderen in plattelandsgemeenten en kleine dorpskernen. Gemeente Hollands Kroon is daar een zeer geschikte gemeente voor. Bij veel van de inwoners van deze gemeente wordt er namelijk een gemis ervaren in cultuur. We hopen met dit project een bijdrage aan te leveren aan het bevorderen en beleven van cultuur in deze gemeente.

 

 

Begroting: 

De subsidie die we aanvragen bij de FCP zal besteed worden aan de algemene begroting van het project.  De Piusstichting en  het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland hebben al een bedrag vrijgemaakt voor het project. Agriport (een groot bedrijf in de gemeente Hollands Kroon) draagt ook wat bij en we hopen nog een aantal bedragen binnen te krijgen van verschillende organisaties.

Aan de deelnemende ouderen vragen we een klein bedrag. Op deze manier willen we ook de ouderen die niet veel geld hebben de kans geven om mee te gaan doen. Naast de entreekaartjes van de voorstellingen hopen we dan ook heel erg dat FCP wil bijdragen. Dat zal de mogelijkheid dat we het bijzondere project in Juli kunnen gaan draaien zeer vergroten!

Locatie(s): 
Museum Anna Paulowna
Culturele lokatie Hollands Kroon

Uitslag Beslis mee

FCP25
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 108 gestemd
totaal75
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Een kort, maar intensieve ervaring bieden jullie aan de ouderen in Hollands Kroon. De begeleiding is professioneel en ambitieus. Het plan is nog relatief traditioneel opgezet in de werkwijze, maar ik vind het stoer dat jullie de doelgroep actief betrekken in alle productie-fases. Die betrokkenheid van de senioren is ook op Jij Maakt het Mee zichtbaar en dat is een goed teken. De samenwerking met de lokale organisaties zou inhoudelijk nog verder kunnen worden uitgediept, maar voor een eerste editie biedt dit voldoende draagvlak voor een gedegen project met vervolgmogelijkheden. Ik hoop, net zoals Giovanni, dat dit pas het begin is van nieuwe activiteiten die ruimte gaan bieden voor een meer experimentele aanpak. Veel succes met de uitvoering en we blijven graag op de hoogte. 

afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Jullie zijn enthousiast en ambitieus. Hou dat vast! In het land worden echter vaker activiteiten voor senioren uitgevoerd. De stappen die jullie nemen om tot de voorstelling te komen zijn min of meer vertrouwde elementen. Vanuit dat oogpunt is jullie opzet nog te weinig experimenteel voor JMHM. Ook de uitwerking van hoe je je aanbod passend maakt t.a.v. de behoeften vd senioren en hoe je dat op de langere termijn wil vasthouden is summier. Het plan geeft hierdoor maar beperkt zicht op de innovatieve kracht en de duurzame opbrengst vd activiteit. Mijn tip is om bij een volgende aanvraag meer risico te nemen door bijvoorbeeld in een langere repetitieperiode dieper in te gaan op de verhalen vd senioren en samen met andere partijen de zichtbaarheid vd activiteit te vergroten.

afbeelding van Irene van Oers

Hoi Giovanni, we denken dat het gaat lukken. Er is een vergadering gepland, en daar zullen we zeker ook een rondje "ludieke marketingacties" gaan bespreken. Het bruist, en we hebben er zin in. We geloven echt in de senioren van Hollands Kroon. Dat ze, samen met ons er een bijzonder project van gaan maken!

afbeelding van Giovanni Campbell

Hebben jullie voldoende suggesties voor het werven van de senioren? Wellicht kun je samen met de betrokken partners tot een brainstorm komen waarin jullie de meest actieve ouderen uit jullie directe omgeving een keer samenbrengen om mee te denken over ludieke marketingacties? Zij hebben mogelijk ook direct toegang tot de ouderen die jullie zoeken. Kunnen jullie hier nog iets mee zo op de valreep?
 
afbeelding van Irene van Oers

Hoi Diane, dat is inderdaad een goed plan. Ik zal na het project een evaluatiemoment vastleggen waarin met elkaar besproken kan worden wat men heeft ervaren, en wat men eraan heeft gehad. Jouw vragen kan ik daar zeker in gebruiken. Daarin kunnen de senioren aangeven op welke manier zij het liefst een vervolg aan dit bijzondere project zouden zien. En van daaruit kunnen we dan een vervolgplan maken.

afbeelding van Diane Frenay

Mooie ontwikkelingen, leuk dat mensen zelf ook komen met ideeen voor een bijdrage, in welke vorm dan ook.

Wat nog een tip is, is om met elkaar te praten over de impakt van deze weken. Wat heeft men ervaren, wat heeft het opgebracht, in nieuwe contacten, in de mogelijkheid je al spelend te kunnen uiten, in het bijdragen aan een dergelijke week? En hoe kun en wil  je daar met elkaar vervolg aan geven?

afbeelding van Irene van Oers

Hoi Lidian, fijn dat ik al een eind op weg ben! ik vind het zelf ook heel leuk om te lezen wat de reacties zijn van mensen uit Hollands Kroon. Zo gaat het al steeds meer leven hier.Goed idee van je om "Hangplek voor ouderen te bekijken". Daar haal ik ook weer ideen uit. Ik leer om de senioren bij alle facetten van het project in te zetten, en mee te laten denken.

De pilot van de jongeren vorig jaar en het project met de senioren nu verschilt op een aantal vlakken.Het project duurt langer, en we spelen de voorstellingen vaker en op meerdere lokaties in de gemeente. Het thema en de regisseur heb ik gekozen op deze doelgroep. Hij maakt gebruik van de geschiedenis van de gemeente, en de levenservaring en verhalen van de mensen.

afbeelding van Irene van Oers

Zeker heb ik ook al gedacht over een vervolg voor de senioren op dit project. Mocht er genoeg belangstelling zijn ben ik van plan om een theatercursus en/of een paar workshops zang te gaan organiseren voor hen (en nieuwe gegadigden) . Na het project zal ik hun wensen/ideen daarover met hen bespreken. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als het een vervolg gaat krijgen!

afbeelding van Lidian Fleers

Dag Irene, volgens mij ben je al een heel eind op weg. Mooi dat er een verbinding wordt gelegd met de lokale geschiedenis en ook goed om de reacties vanuit Hollands Kroon hier op het platform te zien. Dit platform is bedoeld is voor experimentele/vernieuwende projecten en je hebt natuurlijk met de jongeren min of meer hetzelfde gedaan. Wellicht kan je nog iets meer vertellen over in hoeverre de werkwijze verschilt van het jongerenproject? En heb je ideeën over hoe je op de langere termijn een verbinding kan leggen met activiteiten voor ouderen die zich verder willen ontwikkelen na dit project?

 

afbeelding van Lidian Fleers

Misschien biedt het theaterfeuilleton Hangplek voor Ouderen van ArtOlocoinspiratie. Hierbij wordt in een Vinex-wijk de organisatie, productie, publiciteit en alles eromheen door de ouderen uitgevoerd.

afbeelding van Irene van Oers

Hallo medewerkers van JMHM, ik vraag me af of ik zo op het goede spoor zit. Of er nog dingen verbeterd kunnen/moeten worden, of dat jullie, samen met mij, denken dat het gewoon een heel bijzonder project gaat worden zo..  

Ik hoor graag van jullie,

hartelijke groet, Irene

afbeelding van Trees Boschman

Dag Irene,

Een goed project. Ik ben zelf geb. in 1948 in de Wieringermeer met ouders die met 6 kleine kinderen in 1945 moesten vluchten voor het water. Mijn vader vertelde vaak hierover, wij hingen aan zijn lippen en voelden ons door zijn verhalen opgetild en verbonden met die tijd. Maar ook verbonden met elkaar én met de toekomst. Later speelden we die verhalen na in ons spel. Een blijvend goed gevoel.

Als dit project dat gevoel oplevert dan is er heel wat bereikt.

Als er bij de voorstellingen voldoende tijd is om spelers én bezoekers naar elkaars verhalen te laten luisteren wie weet wat er dan nog allemaal uit voort vloeit.

Succes Irene, als ik er ben in de speelweek ben ik er.

Hartelijke groeten, Trees

 

 

afbeelding van Irene van Oers

Hoi Trees, wat mooi om te horen hoe het thema van de theater- en theatertechniekweek jou zo aanspreekt. Een heel mooi beeld, hoe jullie aan jullie vaders lippen hingen en zo terug gingen naar die tijd. Daar wil Beer, de regisseur ook juist mee aan de slag gaan, met dat soort verhalen van jouw vader. Hoe jullie, de deelnemersgroep, dat dan in 1 week zullen gaan vertalen in een voorstelling zal een enorme uitdaging zijn. Ik verwacht echt dat het heel bijzonder wordt!  Vriendelijke groet, Irene

 

afbeelding van Rien Hoekenga

Dag Irene,
Wat een leuk project, misschien zou je me kunnengebruiken voor de techniek en fotografie.
Ik heb enige ervaring  met het aansturen van toneel verlichting.
Fotografie is bijna mijn beroep.
Daarnaast kan ik altijd mee helpen achter de schermen.
Heel veel succes met je project en ik blijf je volgen.
Rien
 

afbeelding van Irene van Oers

Hoi Rien, 

Wat leuk dat je ook mee wilt gaan doen met het project! Mooi te zien dat al je interesses en kundes erg aansluiten bij de theatertechniekgroep. Ik hoop dat je nieuwe gelijkgestemden leert kennen in die groep, en hopelijk stimuleert het tot een vervolg van activiteiten. Heel blij dat je je gewoon op allerlei manieren wilt inzetten voor het project. Misschien kan je ons al helpen met de foto's voor de publiciteit?!  Vriendelijke groet, Irene

Pagina's