menu denk mee beslis mee maak mee

Muziek maakt Leudal slim, gezond en gezellig

Muziek brengt de inwoners van Leudal samen

Harmonie Amicitia Roggel
19 september 2016 tot 6 november 2016
muziek, muziektheater
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
check facebook
€3.500

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

En nu blijven alleen de herinneringen...

Door Paul van de Kruijs op zo 13 nov

Wat een heerlijk en veelzijdig evenement hebben we achter de rug. Na de twee gezamenlijke concerten onder de noemer Symphonica All Stars is het op...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Muziek maakt Leudal slim, gezond en gezellig

Muziek brengt de inwoners van Leudal samen

afbeelding van Paul van de Kruijs

Ingediend door:

Paul van de Kruijs

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Een pakkende naam voor de activiteiten op zondag 6 november!

Wat ga je doen?: 

Vrijdag 4 en zaterdag 5 november: concert verzorgd door de gezamenlijke harmonieën van Roggel en Haelen. In totaal 90 blaasmuzikanten verzorgen samen met een topband en aansprekende regionale artiesten een reis door 50 jaar popmuziek.
Zondag 6 november: aandacht voor de jeugd, uitgewerkt in drie thema's:
• Muziek maakt slim: het grote podium is beschikbaar voor jeugdorkesten uit de regio, maar ook voor de kinderen van de basisscholen van Roggel en Haelen. Bovendien is er een slagwerkworkshop voor in totaal 35 slagwerkleerlingen van zowel schutterijen als harmonieën en fanfares uit de regio.
• Gezonde voeding: Kokkerelli, Kids University for Cooking verzorgt een kookworkshop voor in totaal 120 kinderen van de basisschool
• Gezond bewegen: workshops verzorgd door DancePoint Leudal en E-village
De thema's worden aangevuld met een markt waar maatschappelijke organisaties zoals Naoberzorg, Myouthic en Synthese zich presenteren aan de ouders.
Afsluiter is een slagwerkoptreden door de schutterijen van Heyhuysen, Grashoek en Borgharen, die samen met twee zangeressen en een pianist het werk "The Legend of Troy" uitvoeren.

 

Hoe ga je te werk?: 

Het project is bedoeld voor en toegankelijk voor alle (aspirant)muzikanten en inwoners van het Leudal. In het project komen een groot aantal doelstellingen en partijen samen, onder auspiciën van de organiserende verenigingen Harmonie Philomena Haelen en Harmonie Amicitia Roggel.

De belangrijkste doelstellingen die nagestreefd worden:

 • Het bieden van een aansprekend podium en een muzikale uitdaging voor amateur blaasmuzikanten.
 • Samenwerking tussen blaasmuzikanten en amateur bandleden door het zoeken van passende combinaties in de muziek.
 • Het organiseren van een evenement dat aansprekend is voor alle inwoners van de gemeente Leudal.
 • Een podium bieden voor kinderen, waarmee de muzikale reis die kinderen op de basisschool gaan maken een fantastisch einddoel krijgt.
 • Ervaring opdoen met innovatieve vormen van muziekonderwijs.
 • Ouders en kinderen bekend maken met het gedachtengoed van 'muziek maakt slim'. Zie ook http://www.lbmblaasmuziek.nl/muziek-maakt-slim
 • Ouders en kinderen informeren en over het belang van gezonde voeding. Onder begeleiding van professionals wordt een gerecht gemaakt dat muziek en voeding aan elkaar koppelt.
 • Ouders en kinderen informeren over het belang van gezond bewegen. 
 • Het bieden van een uniek podium aan jonge slagwerkers uit de regio. Dit is essentieel omdat slagwerkers vaak geen eigen podium hebben, maar vaak ondersteunen.  

Door de brede opzet worden de volgende doelgroepen bereikt:

 • Blaasmuzikanten en slagwerkers van de gezamenlijke harmonieën van Haelen en Roggel;
 • Leerlingen van de basisscholen van Haelen en Roggel (bovenlokaal, dorpsoverstijgend);
 • Jeugdige slagwerkers uit de regio Leudal Oost;
 • Slagwerkers van de schutterijen uit Heythuysen, Grashoek en Borgharen (provinciebreed met vertegenwoordiging uit Noord, Midden en Zuid-Limburg);
 • Alle inwoners van de gemeente Leudal, die in brede zin geïnteresseerd zijn in muziek.

 

 

Met wie werk je samen?: 

In het project wordt samengewerkt met onderstaande organisaties:

 • Basisscholen, omdat kinderen de toekomst van de culturele samenleving vormen.
 • Schutterijen, omdat een samenwerking tussen muzikale verenigingen de muzikale cultuur als geheel versterkt.
 • Myouthic, omdat een samenwerking met het belangrijkste muziek opleidingsinstituut van Leudal essentieel is voor een aanwas van jeugdleden.
 • Naoberzorg, omdat met deze vereniging, welke een leefbare omgeving voor ouderen nastreeft, een actieve deelname van de doelgroep ouderen wordt bereikt.
 • Synthese, omdat de missie van deze instelling, iedereen doet mee, naadloos aansluit op het project en een belangrijke bijdrage kan leveren aan het project.  
 • Diverse harmonieën en fanfares, omdat een samenwerking tussen alle 16 Hafa verenigingen in Leudal van belang is voor het ontwikkelen en continueren van het waardevolle culturele erfgoed binnen onze gemeenschappen.
Wat is verder van belang om te weten?: 

In het najaar van 2014 heeft er een gezamenlijk overleg plaatsgevonden tussen de besturen van Harmonie Philomena en Harmonie Amicitia. Dit gezamenlijk overleg stond in het teken van kennismaking tussen beide besturen.

In dit overleg zijn visie en beleid van beide verenigingen naar elkaar uitgewisseld. Beide verenigingen hebben hierbij aangegeven dat er voldoende basis is voor een zelfstandig voortbestaan, maar dat er ruimte is voor het creëren van meerwaarde voor zowel beide dorpen en hun gemeenschappen als voor beide verenigingen, door een intensivering van de samenwerking.

Hier is ook het idee geboren om deze meerwaarde tot uiting te brengen in de organisatie van een gezamenlijk evenement. 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
2

Symphonica All Stars 

- 5 gezamenlijke repetities van september t/m november tussen beide orkesten, band en zangers en zangeressen. Tijdens Symphonica All Stars spelen de blaasmuzikanten samen met een band. Hierdoor leren blaasmuzikanten omgaan met electronische instrumenten en leren bandleden om te gaan met (bege)leiding door professionele dirigenten. Hiertoe worden composities geselecteerd die zich bijzonder lenen voor deze combinatie.

- 8 repetities van september t/m november tussen band en zangers en zangeressen 

- 1 gezamenlijke generale repetitie op 3 november met licht, geluid en video 

- 2 gezamenlijke uitvoeringen op 4 en 5 november. Muzikanten zijn op zoek naar muzikale uitdagingen. Zij vinden die door individuele oefening en door gezamenlijk met andere muzikanten te repeteren onder leiding van professionele dirigenten. Al dit repeteren is echter niet compleet als de spanning van een optreden en een aansprekend podium alsmede het applaus ontbreekt.

100 800
16

Podium en cultuurmarkt

- 12 professionele muzieklessen voor kinderen van de basisscholen door SPOLT, de basisschool en in samenwerking met muzikanten van de beide verenigingen Philomena en Amicitia. 

- Een gezamenlijk optreden op 6 november als sluitstuk van de muzikale reis die de kinderen beleeft hebben. 

- Tijdens de cultuurmarkt maken de beide verenigingen in samenwerking met LBM de kinderen en ouders bekend met het gedachtengoed van 'muziek maakt slim'. 

- Tijdens de cultuurmarkt verzorgt Kokkerelli (Kids University for Cooking) voor in totaal 120 kinderen van de basisscholen een kookworkshop met als thema Muziek is keigezond! In deze kookworkshops wordt door de kinderen onder begeleiding van professionals van Kokkerelli een gerecht gemaakt dat het belang van zowel muziek als gezonde voeding aan elkaar koppelt.

- In samenwerking met E-village wordt voor de aanwezige kinderen een activiteit georganiseerd waarin aandacht wordt besteed aan de manier waarop muziek kan bijdragen aan gezond bewegen.

120 500
6

Podium slagwerkers Leudal-Oost

- 5 gezamenlijke repetities in de periode september - november voor de slagwerkers van diverse verenigingen uit de regio Leudal. Repetities van een harmonie-orkest of fanfare zijn voor slagwerkers vaak minder interessant, omdat de nadruk ligt op de overige instrumentgroepen. Hierdoor is het voor verenigingen vaak lastig om jonge slagwerkers aan zich te binden. Daar maakt dit evenement een verschil in. 

- Een grootse uitvoering op 6 november. 

- Voor beide organiserende harmonie-orkesten geldt dat zij gebaat zijn bij een aanwas van slagwerkers. Door een podium te bieden aan jonge slagwerkers uit de regio hopen zij jongeren te interesseren om te kiezen voor slagwerk bij een harmonie-orkest. Werving naar aanleiding van het evenement medio november en december. 

60 500
7

Slagwerkevenement "The Legend of Troy"

- Slagwerk heeft vaak een bijrol tijdens concerten van harmonieën en fanfares of tijdens optochten van schutterijen. Bij dit evenement op 6 november staat slagwerk echt in het middelpunt van de belangstelling! 

- 6 gezamenlijke repetities van de deelnemende schutterijen en artiesten in de periode september - november. Met name het feit dat er maar liefst 5 marimba's meespelen, is uniek in dit muzikale spektakel. 

80 500
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Harmonieën Amicitia en Philomena hebben ervoor gekozen het FCP aan te schrijven omdat de missie van het FCP o.i. aansluit bij ons project. ‘Muziek maakt Leudal slim, gezond en gezellig’ betreft een project waarmee we een actieve deelname aan het culturele leven in de regio maximaal stimuleren. Zowel muzikanten van de eigen verenigingen alsmede muzikanten van overige deelnemende verenigingen, kinderen van de basisscholen en muzikanten uit de band/ zangers/ zangeressen zorgen voor een brede samenwerking binnen de regio en de beide gemeenschappen.

Met het gekozen concept zullen alle deelnemers hun eigen creatieve bijdrage niet alleen op muzikaal vlak, maar ook op het vlak van bewegen en gezond eten leveren. Door het interactieve karakter van met name de activiteiten op de zondag willen wij bereiken dat alle betrokken verenigingen niet alleen voor deze activiteit, maar juist ook voor de langere termijn een impuls krijgen voor een duurzame ontwikkeling in ledenaantallen en een actieve inzet van leden en hiermee een blijvend aandeel in de culturele samenleving van Leudal bevorderen. 

Begroting: 

De FCP subsidie is samen met een bijdrage van Gemeente en Provincie en lokale ondernemers essentieel om tot een sluitende begroting te komen. Met name technische kosten zoals licht, geluid,  accomodatie, PR en muziek maken dat de begroting zonder hulp van financiers niet sluitend te krijgen is voor de twee organiserende muziekverenigingen. 

Locatie(s): 
Roggel

Uitslag Beslis mee

FCP25
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 113 gestemd
totaal75
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt het project op de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Positief ben ik over de intensivering van de samenwerking tussen de verenigingen door deze activiteiten te organiseren en het betrekken van diverse andere partijen en nieuwe doelgroepen. In het plan beschrijven jullie een aantal projectdoelen die goed bij het platform Jij maakt het mee passen, zoals het creëren van (meer) samenwerking, het ervaren van innovatief muziekonderwijs en het bieden van een uniek podium. Ook de combinatie met gezondheid vind ik interessant. Ondanks mijn waardering hiervoor, ben ik door de beperkte uitwerking van en samenhang tussen de verschillende onderdelen en doelstellingen nog niet volledig overtuigd van de haalbaarheid ervan. Bewijzen jullie ons dit in de praktijk?

afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

De uitgangspunten vh plan zijn helder. Ik heb waardering voor de wijze waarop jullie de samenwerking tussen harmonieën willen stimuleren, en daarbij aandacht hebben voor individuele instrumenten. Ook vind ik de koppeling tussen gezonde voeding en muziek sympathiek. Ik ben positief over de kwaliteit en de wijze waarop jullie samenwerken met andere partijen om de actieve deelname in de regio een impuls te geven. Wat nog onderbelicht is is de wijze waarop je de deelnemers op een nieuwe manier laat meedenken over het repertoire en de opzet. Ook de samenhang tussen de onderdelen is summier. Dat zouden jullie tijdens de verdere uitvoering vh project nog mogen concretiseren.

afbeelding van Giovanni Campbell

Bedankt voor de aanvullende toelichting, maar het is me nog niet helemaal duidelijk hoe je de activiteiten, waar je voor aanvraagt, gaat uitvoeren. Ik mis een uitwerking van het wervingsproces t/m het optreden. Zou je die aspecten in de tekst meer naar voren willen laten komen? Mogelijk krijgen we dan ook meer zicht op het experimentele karakter van jullie initiatief.  Je wilt bijv. de samenwerking tussen de muzikanten stimuleren en opzoek gaan naar combinaties en innovatieve vormen, maar dat is verder niet uitgewerkt in de tekst, terwijl dit soort onderdelen juist mn aandacht trekken. Je kunt wellicht meer ruimte creeren door de vrij algemene teksten te schrappen. Gaat het jullie zo vlak voor het eind van de denk mee fase nog lukken om e.e.a. aan te passen?

afbeelding van Paul van de Kruijs

Giovanni,

Bedankt voor het meedenken in deze fase. Wij hebben ondertussen de aspecten zoals jij vernoemd in de teksten aangepast.Op deze manier hopen wij er een goede voorbereiding en uiteraard ook een perfecte uitvoering van te maken.Ik hoop dat het voldoende input geeft om er een positieve reactie van mogen te ontvangen.

 

afbeelding van Paul van de Kruijs

Dame en heren,

Bedankt voor jullie tips.Wij zullen hier zondermeer gebruik van maken.

Groeten,

Paul

afbeelding van Paul van de Kruijs

Hallo Thijs,

Met de uitwerking van onze plannen zijn wij al ver gevorderd en naar de uitvoeringen toe al 2 maal een gezamelijke repetitie ondernomen, zeker al een zet in de goede richting.

De keuze voor deze aanpak is zeer zeker een vorm om, vooral onze jeugdleden te inspireren in het maken van muziek en op deze manier ook de jeugd in de regio,maar vooral in de beide dorpen een podium te bieden en hierdoor uiteraard voor aanwas van jonge muzikanten te zorgen.

Belangrijk is dat jonge mensen in welke vorm dan ook muziek maken.

Groeten,

Paul 

afbeelding van Thijs Hazeleger

Dag Paul, lukt het met de uitwerking van jullie plannen? En kun je uit de voeten met onze vragen?

 

Wellicht ook goed om aandacht te besteden aan het experimentele / vernieuwende karakter van jullie evenement. Waarom hebben jullie gekozen voor deze aanpak? Veel orkesten worstelen met jeugdwerving, dus ik kan me voorstellen dat jullie op zoek zijn naar een eigentijdse vorm om jongeren betrokken te maken bij jullie verenigingen.

 

Groeten Thijs 

 

afbeelding van Giovanni Campbell

Fiin dat jullie je idee met ons willen delen. De komende weken zal ik ook meedenken over het concept en jullie hopelijk voorzien van genoeg tips.
Ik kan me vinden in Thijs z'n opmerking dat er nog niet echt een samenhang is bij de verschillende onderdelen.
Zou je meer focus kunnen aanbrengen door bijvoorbeeld een landenthema te hanteren, dat vervolgens doorwerkt in de muziekkeuze, de voeding en inhoud van de workshops? 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Van harte welkom op Jij maakt het mee! Een muzikaal weekend dat Roggel en Haelen moet overspoelen, mooi dat jullie daar samen de schouders onder willen zetten.

 

Ik ben benieuwd welke partijen hierin samenwerken en hoe dat proces er concreter uitziet. Ook lees ik graag meer over de motivatie en achtergrond van dit project; is dit de eerste keer of een vervolg, wie zijn de aanstichters ervan en waarom moet dit evenement er komen. Dit kunnen jullie verder uitwerken aan de linkerkant via Bewerken - Meer projectinformatie. Succes!

afbeelding van Paul van de Kruijs

Hoi Stefanie

De partijen die in ons project samen werken zijn vernoemd in ons projectplan.Onze motivatie halen wij uit eerder projecten die wij als harmonie Amicitia organiseerden.Zoals je kunt lezen in de omschrijving hebben beide verenigingen in het najaar van 2014 contact gezocht om een vorm van samenwerking op te starten.

Wij vinden dat dit evenement er moet komen om in onze regio een goede samenwerking tot stand te laten komen en vooral op zondag 6 november jeugd een podium te bieden met een aantal aspecten zoals bewegen,gezonde voeding en het maken van leuke muziek.

Groeten,

Paul 

afbeelding van Thijs Hazeleger

Beste Paul,

Welkom bij Jij Maakt Het Mee! Ik ben jullie coach op dit platform en zal jullie voorzien van tips en inspiratie.

Leuk dat jullie een hele dag besteden aan de jeugd in jullie programma. Ik ben benieuwd waarom jullie voor het thema ‘gezondheid’ hebben gekozen naast de aandacht voor jeugdorkesten. Leeft dit thema in jullie omgeving? En werken jullie voor het eerst samen met Kokkerelli en DancePoint?

Het programma op het podium en ernaast staat nog wat los van elkaar. Misschien ook ‘gezonde’ muziek maken? Ken je het project GRRRROENTEN van het Trio Raket? Of hoe je van een wortel een klarinet maakt? Zie Linsey Pollak bij Podium Witteman: http://www.npo.nl/podium-witteman/03-04-2016/VPWON_1248713/POMS_NTR_3642657

Groeten Thijs