menu denk mee beslis mee maak mee

Stratum in the Spotlights

Kinderen en professionele theatermakers maken...

Stichting Studio 52nd
20 augustus 2018 tot 31 december 2018
theater
kinderen
onze website
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

10 nieuwe toneelstukken in première!

Door Babbe Groenhagen op do 13 dec

Afgelopen maandag was het zo ver: de tien nieuwe toneelstukken van de Eindhovense Studio 52nd/Studio Lef kinderen kwamen tot leven op de planken...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Stratum in the Spotlights

Kinderen en professionele theatermakers maken samen toneel

afbeelding van Babbe Groenhagen

Ingediend door:

Babbe Groenhagen

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
(1) Hoe kunnen we in Eindhoven een nieuw vrijwilligersnetwerk opbouwen voor de buddy's en de theatermakers? (2)Hoe kunnen wij dit pilot-project het beste financieel verduurzamen: welke partners moeten onze voorstelling dus zien?

Wat ga je doen?: 

Ons plan in het kort
Ons project richt zich op acht tot tien kinderen tussen de 8 en 12 jaar uit kansarme situaties in de Eindhovense wijk Stratum. We leren de kinderen theaterstukken schrijven die vervolgens door professionele acteurs worden uitgevoerd. Om hen de aandacht te geven die zij hard nodig hebben, wordt elk kind gekoppeld aan een volwassen vrijwillige buddy die helpt in het schrijftraject. In een reeks van tien lessen leren zij op speelse wijze hoe je een toneelstuk schrijft. Ze leren onder andere over personages, dialogen, conflict, de lay-out van een script etc. Uiteindelijk schrijven de kinderen hun eigen toneelstuk tijdens een weekend dat ze met z'n allen buiten de stad doorbrengen.

De uiteindelijke toneelstukken, die elk ongeveer acht minuten duren, worden in een voorstelling achter elkaar gespeeld. Daar waar mogelijk is de schrijver aanwezig bij het repetitieproces. Tijdens de voorstelling is de jonge schrijver te zien op het toneel, wordt geïnterviewd en kijkt naar het stuk dat hij of zij zelf heeft geschreven. Daarna volgt natuurlijk een applaus van het hele publiek waarbij juist de schrijver in de spotlights komt te staan.

Doel
Ook in Eindhoven leven veel kinderen in armoede en moeilijke gezinssituaties waarin niet altijd aandacht en tijd is voor de kinderen die ze nodig hebben. In Eindhoven is bij culturele instellingen voor onze doelgroep, nog geen speciale aandacht. Ons project wil dit gat vullen. Wij bieden Eindhoven iets wat niemand anders te bieden heeft; een luxe project waarin vooral aandacht en professionele kwaliteit om hun culturele talent te ontwikkelen wordt geboden aan kinderen die dat van huis uit niet (vanzelfsprekend) mee krijgen. ‘To overserve the underserved’.

Wat de kinderen ontdekken tijdens de Playmaking, is dat ze écht kunnen schrijven. En dat hun verhalen grappig, confronterend, serieus, echt, rauw, romantisch, realistisch, absurd, dramatisch, overweldigend, verrassend en meeslepend zijn. Maar bovenal; dat het goed is. De toneelstukken worden door professionals uit de theaterwereld opgevoerd, letterlijk zoals het door de jonge schrijver is bedacht. Het enorme applaus en de bewondering die de kinderen krijgen wanneer hun stuk op het podium wordt vertoond, is dé boost die hen een stukje laat groeien. De interactie met professionals maakt het voor beide partijen heel leerzaam. Zo is de kinderlogica een enorme uitdaging om te spelen én voor de kinderen gaat er een wereld van theater voor hen open, die zij anders niet zomaar mee zouden krijgen.

Aanpak in fases
Wervingstraject doelgroep (onder schooltijd, let op deze fase valt niet onder deze aanvraag)
In de opstartfase waarbij we onderzoeken hoe we dit project in Eindhoven op kunnen zetten, hebben we contact gelegd met verschillende instanties. WIJ Eindhoven (Sociaal Maatschappelijk werk) en Lumens wijkwerkers kunnen voor ons in kaart brengen welke kinderen in Stratum het meeste baat zouden hebben bij het Playmaking project. Zij hebben die kinderen al in beeld en kunnen ons vertellen waar ze op school zitten. Op advies van Wij Eindhoven, Lumens, Dynamo en T+Huis Stratum richten we ons daarbij op drie buurten, binnen Stratum. In deze buurten is de doelgroep die we zoeken oververtegenwoordigd, maar is nauwlijks tot geen cultureel aanbod voor deze kinderen. Daarbij willen we ook in gesprek met leerkrachten en de basisscholen uit de drie verschillende buurten.

Cultuurstation kan ons helpen bij het contact leggen met deze scholen. Voor de werving van de deelnemende kinderen geven wij in de klassen van de desbetreffende kinderen tijdens schooltijd toneelschrijf-workshops, waarna de kinderen zich op kunnen geven om zich in ons vervolgproject verder te verdiepen. Omdat ons project slechts ruimte kan bieden aan tien schrijvende kinderen zal daarna een selectie plaatsvinden. Niet afgestemd op competentie, maar juist op motivatie. En met input van Wij Eindhoven en de leerkrachten.

Wervingstraject schrijfbuddy's
De vrijwillige buddy’s worden geworven door gebruik te maken van het netwerk van onze Eindhovense partners. Echter weten we dat in Amsterdam de samenwerking met de hogeschool en universiteit enthousiaste buddy’s oplevert, met name de theater- en pedagogiek opleidingen. Vandaar dat wij contact leggen met de Fontys Hogeschool. Wij hebben contact met de Design academy, dat juist in verband met het thema van de voorstelling zeer bijzonder inspirerend zal werken. En ook hebben we contact met het Centrum voor de Kunsten waarvan bijvoorbeeld cursisten uit diverse schrijfcursussen heel geschikt zullen zijn als buddy voor ons project.

Schrijftraject (naschooltijd)
Na de zomervakantie start de reeks van tien naschoolse schrijflessen. Tijdens de schrijflessen zullen docenten van de Amsterdamse Studio de lessen geven en tegelijkertijd de aanpak overdragen aan een aantal lokale theaterdocenten. Tien kinderen krijgen de kans om op een speelse manier te leren hoe je een toneelstuk schrijft. Hierbij worden ze begeleid door hun persoonlijke buddy en twee professionele theaterdocenten. De nadruk ligt daarbij niet op schrijfvaardigheid maar juist op het gebruik van hun fantasie, creativiteit en hoe zij constructief aan het toneelstuk kunnen werken. Wij starten met tien kinderen, maar de ervaring leert ons dat er altijd één a twee kinderen afvallen. Hun definitieve toneelstuk schrijven ze tijdens een weekendje weg op een boerderij buiten de stad.

We nodigen de kinderen uit om te schrijven met het thema’ toekomst’. Ze zullen beginnen met brainstormen vanuit de voorstellingstitel: “Het jaar 5600, mijn licht op de toekomst”. We stellen hen de vraag hoe zij denken dat in het jaar 5600 (de postcode van Eindhoven) hun buurt (Stratum) eruit zal zien. Daarbij gaan we met de kinderen brainstormen over hoe zij het dagelijks leven voor zich zien als de fossiele brandstoffen op zijn? Hoe zorgen we er in hun fantasie dan voor dat er bijvoorbeeld nog licht kan branden in de lichtstad? Omdat het thema futuristisch is, dagen wij de kinderen uit om zich te uiten in het sci-fi-genre.

Repetitieproces
Vanuit het netwerk dat via de Studio in Amsterdam al bestaat leggen wij contact met theatermakers en vormgevers. In Eindhoven moeten we dit nieuwe netwerk gaan opbouwen. Daarbij starten we vanuit het netwerk dat Babbe Groenhagen heeft en werken hierbij samen met het Parktheater als onze partner. Tijdens het productieproces maken de vrijwillige professionele acteurs, muzikanten en regisseurs in een snelkookpan de toneelstukken tot een voorstelling in een echt theater met echte decors, kostuums, licht etc. De schrijvers komen, daar waar het agenda-technisch lukt, langs om tijdens dit proces hun feedback te geven.
Wij werken met professionals, omdat zodat de kwaliteit van de voorstelling wordt gewaarborgd. En de kinderen echt trots kunnen zijn op de mooie voorstelling waarin hun fantasie tot leven wordt gebracht.

De voorstelling
In december vindt de voorstelling plaats. Met medewerking van Pand P en het Parktheater die een heel groot netwerk hebben zullen wij ook publiciteit maken voor de voorstelling: ‘In 5600 doen we het anders!’ In totaal verwachten wij zo’n 160 man publiek waaronder zo’n 80 kinderen en een bezettingsgraad van meer dan 70%.
Het publiek bestaat voor een groot deel uit klasgenootjes en docenten van de toneel schrijvende kinderen. Er wordt één voorstelling speciaal voor hen gespeeld in de ochtend, zodat zij tijdens de schooluren kunnen komen kijken. Daarnaast wordt er een voorstelling in de avond gespeeld waarbij de familie, buurtgenootjes en natuurlijk de schrijfbuddy’s en andere gasten komen kijken. De voorstellingen wordt opgevoerd in Pand P. Een theater dat midden in de wijk Stratum ligt en dus voor iedereen zo goed mogelijk bereikbaar is. Gezinnen die niet in de gelegenheid zijn om zelf voor vervoer naar het theater te zorgen bieden wij vervoer aan. Het is van enorm groot belang dat juist de naaste familie en vrienden, de kinderen kunnen zien stralen. De voorstelling is kosteloos te bezoeken om de drempel voor het publiek, dat vaak voor het eerst een theater bezoekt, zo laag mogelijk te houden. Wij geven elk kind een aantal vrijkaarten om uit te delen en de buurt kan door snel te reserveren ook vrijkaarten krijgen.

Nazorg
Voor de kinderen is het van belang dat ze niet enkel eenmalig worden gestimuleerd hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Zolang Studio 52nd of onze eigen stichting nog geen vervolgtrajecten in Eindhoven heeft, begeleiden wij ze naar één van onze culturele partners: zoals het Parktheater en Dynamo. Daar kunnen zij zich dan weer verder ontwikkelen bij de kunst- en theaterprojecten die worden aangeboden. Tijdens de evaluatie les na de voorstelling worden de kinderen actief gestimuleerd en gekoppeld aan onze partners vanuit de docenten. Tevens zullen wij, als daar aanleiding voor is, bij onze sociale partner ‘Wij Eindhoven’ aangeven wanneer er extra aandacht of professionele hulp nodig is voor sommige van onze deelnemende kinderen.

Contact met de ouders:
Het contact met de ouders van de deelnemende kinderen is zeer intensief. Wij hebben geduurde het hele project contact via telefoon, post, whatsapp, huisbezoek, live bij naar huis brengen en tijdens de ouderavond.

Experimenteel aan dit project
Creatief gezien wordt dit een uitdagende voorstelling voor Studio 52nd. Voor deze eerste voorstelling in Eindhoven, lichtstad, en aansluitend bij het thema ‘de toekomst’ kiezen we een vormgeving die vooral op licht geïnspireerd is. Het draagt artistiek bij aan het futuristische thema en licht is binnen Studio 52nd nooit eerder een uitgangspunt voor de vormgeving van een voorstelling geweest.

Hierbij werken wij samen met Ellen Knops, een gerenommeerd lichtontwerpster, die voor haar werk de Jĭri Kylián-ring heeft ontvangen. Zij zal de kinderen, ter informatie en inspiratie voor hun toneelstukken, een lichtworkshop geven in samenwerking met lichttechnici van het Parktheater. Daarnaast zal Ellen betrokken zijn bij het ontwerpen van licht/decor voor de voorstelling.

Ook wordt dit een bijzonder project omdat wij de kinderen, die leven met de straatcultuur, stimuleren na te denken over en zich te laten inspireren door innovatie en duurzaamheid. Dat is een spannende en uitdagende combinatie die Studio 52nd nog niet eerder heeft gemaakt. Wij verwachten dat we hiermee een voorstelling maken die aansluit op de belevingswereld van de kinderen en hun omgeving en daarmee toegankelijk wordt voor het publiek dat zij meebrengen naar het theater. Tegelijkertijd zal de voorstelling ook het publiek prikkelen en meenemen naar de wereld van innovatie en duurzaamheid waarin zij zich van huis uit minder snel in zullen verdiepen. Wij hebben daarom contact gelegd met de Design Academy in Eindhoven we benaderen hun studenten om mee te werken aan dit project in de vorm van buddyschap en ontwerp voor decor en/of kostuum omdat juist zij thuis zijn in deze thematiek.

Samenwerkingspartners
Het opzetten van het Playmaking-project buiten Amsterdam Oost is een experiment. Het daagt ons uit om opnieuw naar het concept te kijken en te leren. Daarnaast is het vinden van de juiste samenwerkingspartners is een uitdaging. Hoe werkt de sociale en culturele infrastructuur in Eindhoven? Wat zijn de thema’s die in deze stad spelen?

Een aantal partners is al enthousiast. Zo werken wij samen met WIJ Eindhoven, Lumens CKE en Cultuurstation . Tevens steunt het Parktheater ons: zij stelt het theater Pand P, de techniek en lesruimte beschikbaar. Daarnaast steunt zij ons nog met een financiële bijdrage en kunnen de kinderen na de Playmaking bij hen aan een vervolgtraject deelnemen. Ook staan T+Huis en Dynamo ons bij waar nodig. Bij hen kunnen kinderen na dit project terecht voor een verder traject in de ontwikkeling van hun talenten. Financieel is er reeds steun toegezegd vanuit Stichting Tiny en Anny van Doorne fonds en Stichting Thomas van Villa Nova. Echter gezien onze vragen kunnen onze samenwerkingspartners nog uitbreiden.

Verder van belang om te weten:
Aanleiding
Stichting Studio 52nd maakt al sinds 2009 theater in Amsterdam-Oost met kinderen die opgroeien in achterstandssituaties samen te brengen met professionele theatermakers. Naar aanleiding van de 52nd-pop-up show (Playmaking Plus) raakte Babbe Groenhagen, een van de poppenspelers, zo geïnspireerd dat zij de toneelschrijf-methodiek naar Eindhoven wil brengen. Haar ambitie is om een 52nd-dependance op te richten in Eindhoven, waarvan dit project de pilot is. Zij zal daar vanuit een eigen stichting de methodiek van Studio 52nd voorzetten, op maat gemaakt voor Eindhoven.

Wat maakt het project bijzonder 
Niet alleen ligt er voor Studio 52nd een artistieke uitdaging in dit specifieke project, ook organisatorisch is het ontginnen van nieuw gebied, wat Eindhoven is, een avontuur. We hebben in Eindhoven te maken met praktische zaken waarvoor we een oplossing moeten zoeken, zoals: Wat te doen met bijvoorbeeld vervoer als er niet in ieder stadsdeel een theater is? Wat zijn de wegen die we, in Eindhoven moeten nemen om met de juiste doelgroep in contact te komen? En hoe gebruiken we de ervaring en kennis die er ligt bij Studio 52nd en hoe passen we die aan en toe zodat die in Eindhoven maximaal tot z’n recht komt. We zijn op die gebieden al een eind onderweg maar er is daar nog veel te ontdekken.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
(3) (mini workshops in de klas) (125 leeringen)  
10 schrijflessen 8-10 kinderen 8-10 schrijfbuddies  
schrijfweekend buiten de stad 8-10 kinderen 8-10 schrijfbuddies  
workshop Ellen Knops 8-10 kinderen 8-10 schrijfbuddies  
voorstellingen 8-10 acteurs 4-5 regisseurs 1 muzikant  160
       

De miniworkshops in de klas zijn toegevoegd voor het volledige plaatje, deze vinden plaats onder schooltijd en vallen derhalve niet onder de activiteit waarvoor wij aanvragen bij fcp. 

Begroting: 

De mogelijke steun van het fcp wordt voornamelijk besteed aan 3 verschillende fases, het schrijftraject, het weekeinde weg en de voorstelling. 
De aanvraag bij het fcp telt 34,7% van de totale kosten. 47,2% van de dekking wordt bereikt met steun van de Creative impact bond, Tinny en Anny van Doorne Fonds, Stichting Thomas van Villanova, Heutink Foundation en sponsoring van Het Parktheater en Wij Eindhoven. En de laatste 17,8% dekking wordt met nog aan te vragen fondsen waar, vanuit Studio 52nd, al een lange relatie mee bestaat.
Daarnaast zal er tijdens de voorstelling een Hoge Hoed (0,3%) aanwezig zijn. Vanuit idealistisch oogpunt vragen wij geen directe toegangsgelden om de toegankelijkheid van de voorstelling te vergroten.

 

Uitslag Beslis mee

FCP26
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 120 gestemd
totaal76
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Alexander Klapwijk

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Het culturele leer- en ontwikkeltraject voor kansarme kinderen dat jullie in de Eindhovense wijk Stratum gaan opstarten, heeft een heldere opzet en een al eerder en elders bewezen waarde. De artistieke kwaliteit en de concrete planning zijn voldoende duidelijk gemaakt in jullie plan. De totale begroting en de bijdrage die jullie vragen aan Jij Maakt Het Mee is voor het beperkte aantal deelnemers wel erg hoog. Daarnaast werpt dat beperkte aantal deelnemers de vraag op hoeveel impact het project zal hebben op het cultuurklimaat in de wijk. De samenwerkingen die jullie aangaan en de partijen die daarvoor zijn gekozen lijken goed doordacht maar over de bestendiging van die samenwerkingen en de langdurige effecten ervan in Eindhoven had ik graag nog wat meer gelezen. Dat de impact op de deelnemers, hun families en de buddy’s hoog is, maken jullie wel aannemelijk en het nazorgtraject versterkt het vertrouwen daarin.

afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

De kwaliteit van het artistieke uitgangspunt en de organisatie is voldoende aanwezig binnen het project. Het doorontwikkelen van dit bestaande concept naar een nieuwe stad  vraagt om een zorgvuldige aanpak, maar ook ruimte voor experiment en reflectie. De kennis en ervaring is aanwezig en het project is goed ingebed in het Eindhovense netwerk, al zal de rolverdeling zich nog moeten bewijzen en ik verwacht dat de samenwerking met de Eindhovense partijen een eigen dynamiek aan het project gaat bijdragen. De samenwerking met de doelgroep kan echter steviger worden neergezet. Het aantal jongeren dat zich zal gaan ontwikkelen binnen dit project ligt relatief laag, wanneer je dit verhoudt tot het aangevraagde bedrag. Daarnaast had ik ook graag gezien dat er meer vanuit een bestaande vraag of behoefte bij de doelgroep of in Eindhoven werd gewerkt, dat de doelgroep betrokken zou zijn bij de opzet van het project, waardoor de urgentie en het effect van het project op het cultuurklimaat in Eindhoven beter zichtbaar is. Desalniettemin verwacht ik dat de deelnemers juist ook door de relatief kleine groepsgrootte intensief worden begeleid en creatief voldoende worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen. 

afbeelding van Lidian Fleers

Dag Babbe, ik zie dat het gelukt is om de informatie wat meer te rangschikken. Vergeet je ook niet om een sluitende modelbegroting te uploaden?

afbeelding van Babbe Groenhagen

Hoi Lidian,

Ik heb 'm als pdf bestand geupload. Is dat goed bij jullie binnengekomen? En is dat voor jullie werkbaar op deze manier?

 

afbeelding van Lidian Fleers

Dag Babbe, dank voor je heldere antwoorden. Jullie zijn al een heel eind, dus ik kan me goed voorstellen dat je door wilt naar de volgende fase. Ik wil je nog wel adviseren om eerst de invulvelden in het tweede tabblad "Denk mee (meer projectinfo)" in te vullen en een sluitende modelbegroting te uploaden. De linkerkolom vormt uiteindelijk jullie aanvraag, zorg dus dat eventueel relevante informatie uit onze chat hierin wordt opgenomen. Je hebt al best veel tekst, dus je hoeft niet zozeer meer te schrijven, maar orden de teksten inzichtelijk over de verschillende invulvelden. Zorg daarbij dat het creatieve proces zo inzichtelijk mogelijk is; wat gaan de deelnemers doen, hoe vaak en wie begeleid ze daarbij.

Andere tips zijn; vul nog een gerelateerde website, URL naar relevant filmmateriaal etc. in en vraag een lokale samenwerkingspartner en/of deelnemer om ook te reageren op het platform; waarom vinden zij dit project belangrijk? Op welke vraag/behoefte/probleem vormt dit project volgens hen een antwoord of oplossing? Dit laatste is geen must, maar het kan je aanvraag versterken. Succes!

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Babbe, excuses dat je hebt moeten wachten op een eerste reactie. Ik had je plan gelezen en was in de veronderstelling dat ik al had gereageerd, maar daar is kennelijk iets mis gegaan. 

Enfin, mooi dat jullie de activiteiten naar Eindhoven brengen en zo te zien doen jullie dat al met een gedegen netwerk. Goed dat jullie een verbinding leggen met organisaties als Dynamo, die goed in het verlengde liggen van jullie werkveld. De aanvraag is al een heel eind op streek. Jullie nemen de doelgroep duidelijk serieus en bieden en een interessant aanbod. Ik ben benieuwd naar de wijze waarop jullie ook communiceren met de gezinnen waar de kinderen uitkomen. Hoe betrek je hen in de werving? Wellicht is het voor hen niet vanzelfsprekend dat hun kind aan zo'n project meedoet. Wat doen jullie met de kinderen die wel graag mee willen doen, maar niet geselecteerd worden?

Ten slotte: Hebben jullie ook contact met het Jeugdcultuurfonds? Die kunnen wellicht een rol spelen bij de koppeling van de kinderen aan vervolgactiviteiten.

afbeelding van Babbe Groenhagen

Hoi Lidian,

Bedankt voor je reactie. Fijn te lezen dat er al een hoop helder is. Graag geef ik hieronder antwoord op je vragen. 

Met de ouders van de deelnemende kinderen hebben wij veel contact op verschillende manieren.

Wanneer de kinderen zich hebben opgegeven en ze zijn geselecteerd hebben wij voorafgaand aan het project contact per telefoon, sturen we een brief en is er een huisbezoek.

Tijdens de lessenreeks is er telefonisch contact zowel mondeling als via de whatsapp. Ook hebben de buddys vaak persoonlijk contact bij het naar huis brengen van de kinderen.

In aanloop naar de ouderavond toe is er telefonisch contact en een brief om de ouders uit te nodigen en te vragen iets lekkers klaar te maken. En op de ouderavond zelf spreken we het weekendje weg nog eens uitgebreid door.

Vlak voor de voorstelling is er telefonisch contact over, de hoeveelheid kaartjes, aanvangstijd etc. 

Voor ons is het contact met de ouders een heel belangrijk onderdeel van het project. Juist hierin zitten veel van onze werkuren.    

De kinderen die niet geselecteerd worden voor ons project komen natuurlijk naar de voorstelling om naar hun klasgenoten te kijken. Ook kunnen wij hen in contact brengen met onze partners en andere instanties en activiteiten op het gebied van theater in Eindhoven. 

Wij zullen zeker contact opnemen met het Jeugdcultuurfonds. Dat is een goede tip. Wellicht kunnen zij inderdaad iets betekenen voor het vervolgtraject voor de deelnemende kinderen maar ook voor de kinderen die niet geselecteerd worden voor ons project.

Wij willen onze aanvraag graag zo snel mogelijk maar natuurlijk wel zo compleet en volledig mogelijk doorzetten naar de beslis mee fase in verband met onze geplande startdatum. Wat kunnen wij nog toelichten, aanvullen, toevoegen aan deze aanvraag?