menu denk mee beslis mee maak mee

LIBERTAT TA.. Vrijheid is

Liber mané un para - DE VOGEL VRIJHEID

MusicGenerations ( rechtspersoon - Stichting Euro+ Songfestival)
8 juli 2019 tot 8 oktober 2019
erfgoed, film, fotografie, muziektheater
jongeren, ouderen, wijkbewoners
onze website
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

LIBERTAD TA ...- voor en tijdens Corona

Door Conny Groot op do 28 jan

2019: Door wat technische misverstand tijdens het werken aan LIBERTAD TA.. op Curaçao en Aruba, bleek het ingewikkeld om van oktober t/m december...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

LIBERTAT TA.. Vrijheid is

Liber mané un para - DE VOGEL VRIJHEID

afbeelding van Conny Groot

Ingediend door:

Conny Groot

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Samenwerking met overige op de Antillen - duurzaam werkende -culturele organisaties. Ook mbt het verduurzamen van de begroting die deels wordt bepaald door hoge reiskosten.

Wat ga je doen?: 

LIBERTAT TA - VRIJHEID IS.. (de vogel vrijheid of vogel vrij?). 

1. INLEIDING

Vrijheid bezien vanuit het perspectief van Antilliaanse ouderen, LIBERTAT TA.. vertelt hoe zij dit beleven vanuit hun - familie - geschiedenis en de actualiteit. Wanneer Europa in 2020, 75 vrijheid viert van de tweede wereldoorlog, is dat  - weer - vanuit het Eurocentrische begrippenapparaat. LIBERTAT TA.. onderzoekt wat vrijheid betekent voor de ouderen van Curaçao en Aruba en welke muziek en verhalen daar voor hen bij horen. Deze beperken zich niet of helemaal niet tot de bevrijding van de Duitsers, gaan over hoe slavernijgeschiedenis voorleeft in families, de moeizaamheid van rondkomen van een fractie van de Nederlandse AOW, de eenzaamheid doordat de kinderen emigreerden, de onzekerheid door de migratie vanuit een verarmd Venezuela. LIBERTAT TA.. als weerslag van een leven temidden van de schoonheid van de Antillen, de dynamiek van Zuid-Amerika en de kwetsbaarheid van het bestaan. Zij delen deze beleving met de jongeren van de eilanden, die op hun beurt hun favoriete stijlen in zang, instrumentale muziek, rap, hiphop en spoken inbrengen. Het artistieke team bouwt de - pontjes - brug tussen de stijlen van de generaties en de inbreng van de nieuwkomers.

Deze intergenerationele overdracht geldt ook voor de dialoog met de oudere cultuurbepalers van oudsher die hun prestaties vanuit niets bouwden en toe zijn aan delen met de aanstormende generaties. De urgentie van de economie vraagt om nieuwe wegen in de culturele sector, verbindingen tussen creativiteit en toerisme, tussen verval van wijken en culturele gebiedsontwikkeling. 

MusicGenerations maakte in Nederland het programma VREEMDE GASTEN dat gaat over een ouder echtpaar - uit de Griekse Mythologie - dat door de goden worden beloond voor hun gastvrijheid. Centraal stellen van het erfgoed van oudere generaties is bijzonder rijk om mee te werken. Want bezien vanuit hun ogen, tekent zich een werkelijkheid af waarin overeenkomsten zijn met de zorgen van jongeren over hun toekomst. Jongeren die op de Antillen net zo goed moeten dealen met uitdagingen ten op zichte van opleidingen, werk en de gevolgen van een economische crisis in de omringende Zuid-Amerikaanse landen.  Oud en jong van de Antillen en hun nieuwe buren nodigen we uit om hun visie te delen rond het thema Vrijheid, de metafoor van de Vogel Vrijheid is universeel voor alle culturen en leeftijden. Bij een zo groot onderwerp als Vrijheid maakt de focus op de vogel metafoor, de inbreng van een zo grote verscheidenheid aan deelnemers, behapbaar en inspirerend. 

Enkele lokale voorbeelden:

John Leerdam, voorzitter van Overlegorgaan Caribische Nederlanders (Ocan) legt in de NRC van 17 januari jl. uit dat op Curaçao via cultuur voor Economische spin-off gezorgd kan worden. Hij noemt belangrijke voorbeelden: 'Verdoemden in deze uithoek, vluchten voor de toekomst' opent met de dichtregels uit Paradijsvogels van Walter Palm. Eveneens van deze auteur: (..) EEN VOGEL DIE VRIJHEID HEET: Er vliegt een vogel voorbij - waarvan ik de naam niet weet - De zoutpannen verlaten - Op Curaçao - Verdwenen de slaven - verschenen hun nazaten (..)En: BESCHAVING: Met het wiel, daar begon het mee - en daarom danst nu de vogel - vrij in de lucht - en staan de auto's in een rij.

Het prachtige werk van Walter Palm - die we zeker uitnodigen om bij LIBERTAT TA.. workshops te geven in het schrijven van muziek, rap en verhaalteksten, is slechts één voorbeeld van de rijke literatuur over VOGELS EN VRIJHEID.  

Onderzoeksvragen van LIBERTAT TA.. zijn:

1. Hoe vertalen we de dynamische ontwikkelingen in dit deel van Zuid-Amerika naar het delen van - immaterieel - cultureel erfgoed van generaties onderling en met nieuwkomers. 

2. Hoe plaatsen we deze urgente actualiteit in een historisch perspectief over Vrijheid (en/of het gebrek daaraan)

3.Wat dragen we bij aan het welbevinden van en de waardering voor ouderen en hun culturele bijdrage.

4. Wat dragen we bij aan de toekomstperspectieven van jongeren, educatie en de ontwikkeling van hun stijlen

5. Hoe brengen we de dialoog op gang tussen de 'oude' culturele garde van de eilanden en de vragen van vandaag naar een meer geïntegreerde rol van creativiteit, economie, toerisme en infrastructuur. 

6. Hoe brengen we deze pilot naar het volgende niveau in 2020 tijdens de viering van 75 jaar bevrijding binnen het Koninkrijk 

2. PARTNERS

Samen met onze partner Inclusive Focus Foundation (verder IFF) op Curaçao maken we LIBERTAT TA... Geïnspireerd op de geslaagde samenwerking met de oprichter van IFF - jurist en filmmaker -  Ramses Petronia die eerder in Nederland de documentaire over VREEMDE GASTEN voor MusicGenerations maakte: https://www.youtube.com/watch?v=vGxL0LTncVM, mede vanuit zijn verbondenheid van Studio West, de Kunstbende en Theater de Meervaart. Vanuit zijn ervaring als projectleider van Pearls of the Dutch Caribbean is zijn kennis van empowerment dmv kunst en cultuur waardevol: http://www.dcpearls.nl/

Ramses woont weer op Curaçao waar hij - naast zijn werk als jurist (intellectueel eigendom) - onder andere het 48 hour film project heeft opgezet met een focus op jongeren : https://www.48hourfilm.com/nl/curacao-cw. Met IFF en hun grote netwerk op de Antillen werken we aan de grote demografische thema's van deze tijd: migratie en vergrijzing, vertaald naar muziek en verhalen. Beide thema's zijn relevant voor Curaçao vanwege migratie van jongeren naar Europa en de VS, migratie uit andere Zuid-Amerikaanse landen naar de Antillen. En de eenzame ouderen die achterblijven om op een minimale AOW hun leven binnen deze migratie dynamiek vorm te geven. De jongeren van 48hfp en andere mediaprojecten maken video-interviews met de deelnemers, waarbij sommige nieuwkomers in beeld hun cultureel erfgoed delen in het programma.

CEDE ARUBA is onze partner op Aruba. Omdat MusicGenerations sinds langere tijd wegen onderzoekt om een bijdrage te leveren op de Antillen, was Conny Groot twee jaar geleden  bij CEDE op Aruba. Daniël Tecklenborg, CEDE's directeur gaf toen aan geinteresseerd te zijn in een uitwisseling. Er ging enige tijd overheen omdat een dergelijke programma fundamenteel wederkerig en duurzaam van karakter moet zijn. Het mag geen hit en run interventie zijn, waar de bewoners van Curaçao en Aruba niet in mede-eigenaarschap op voort kunnen borduren. IFF en CEDE Aruba zijn het erover eens dat het universele perspectief van VRIJHEID en de uitwerking in de vogel metafoor - plus het vooruitzicht van 2020, 75 jaar bevrijding - een stevige bodem vormt voor wat een meerjarige uitwisseling kan worden tussen de eilanden en Nederland/Europa.

MISSIE: CEDE Aruba stimuleert het samenbrengen van mensen en middelen voor duurzame ontwikkeling.In de strijd tegen de sociaal economische en maatschappelijke problemen op Aruba brengen wij de doelgroepen met elkaar in contact die elkaar kunnen versterken en waar mogelijkheid is tot sociale – educatieve ontwikkeling. Wij dragen bij aan een samenleving waarin mensen van alle leeftijden en achtergronden zich zelf kunnen ontwikkelen; http://cedearuba.org/over-cede CEDE ARUBA is eveneens internediair tussen overheid en programma's voor maatschappelijke binding in advies en fondsenwerving. 

3. DRAAGVLAK EN BEREIK

MusicGenerations is in de gelukkige omstandigheid dat beide partners over een goed netwerk onder jong en ouder talent beschikken. IFF werkt op Curaçao onder andere met de Wintertuin Curaçao olv ondernemer/rapper/schrijver Joeri Oltheten die regelmatig intergenerationeel werkt: https://denieuweoost.nl/event/kura-di-kuenta-curacao/. De relatie met vertegenwoordigers van de festivals Curaçaose North Sea Jazz, Blues Festival en Curaçao International Film Festival Rotterdam is goed. Net als met de ouderenorganisatie Birgen de Rosario op basis van eerdere samenwerking met Wintertuin Curaçao: http://www.zorgfederatie.com/birgen.html. Curaçao is een bekende en geliefde plaats voor MusicGenerations' programmamaker Conny Groot. Hun eerste muzikaal leider Pedro Libert was ervan afkomstig en mixte graag en veel de stijlen van de eilanden met die van Nederland. De ervaring leert dat een goed idee uitgewerkt met personen en partijen die vertrouwen en aanzien genieten, in korte tijd in staat is, talenten aan zich te binden en deze te behouden. De keuze om op elk van de partnerlocaties op een bepaald gebied te focussen ondersteunt dit. Zeker voor deze eerste editie is herkenbaarheid en vindbaarheid cruciaal. Voor Curaçao kiezen we voor Otrabanda. Na de leegloop van de voorheen levendige wijk Punda in het centrum van Willemstad, verplaatst het culturele leven zich naar Otrabanda; http://www.knipselkrant-curacao.com/ad-overleven-in-punda/. De zogenaamde ZONA KULTURAL dichtbij de haven en de historische panden wordt meer en meer een broedplaats voor cultureel initiatief oa als opvolger van het Teatro Luna Blou. Het slavernij museum KURA HULANDA ligt ook in dit stadsdeel. 

De rijkdom aan partners in de sociale en culturele infrastructuur geldt ook voor CEDE ARUBA. Als intermediaire organisatie beheren zij Community Centres - Centro di Actividad - verspreid over het eiland. (Conny bezocht ze allemaal 2 jaar geleden). Het zijn goed bezochte grote, goed geoutileerde locaties waar jong en ouder voor sociale ontmoetingen, culturele activiteiten, sport en huiswerkactiviteiten samenkomen. Er werken past goed bij de wederkerige werkwijze van de partners, omdat we kunnen aansluiten bij bestaande vindplaatsen van talent en deze energie uit kunnen nodigen zich in te zetten voor LIBERTAT TA... De locatie focus van CEDE ARUBA ligt in San Nicolas, aan de rechterzijde van het eiland, vlakbij de raffinaderij die steeds weer open zal gaan en nog steeds gesloten blijft. Het gaat recent beter met San Nicolas, prachtige murals sieren de straten, een ART FAIR is elk jaar in oktober en brengt veel publiek voor beeldende kunst en muziek: https://www.wearetravellers.nl/middenamerika/aruba/san-nicolas-aruba-str.... Net als Otrabanda een inspirerende plek om te werken én bij te dragen omdat het leven voor de bevolking nooit erg buitensporig was, nu zeker niet onder de invloed van de economie van omringende landen. 

CEDE ARUBA brengt als lokale partnerorganisaties behalve de community centres van San Nicolas in: 
Nucleo: 20 ouderengroepen
YUCA: Jeugd, YCLF: Youth Leadership, Migrantenorganisaties van verschillende achtergronden, Afterschool programs en scholen. Deze heldere en goed bereikbare sociale en culturele infrastructuur is deels de verdienste van CEDE. Zij hebben daar, samen met de samenwerkende fondsen in geïnvesteerd en staan ermee in voortdurende verbinding: https://www.samenwerkendefondsen.org/nl/content/aruba. Op voorgaande link kunt u lezen hoe LIBERTAT TA! aansluit op het beleidsplan van deze fondsen waar de matchende middelen met JIJ MAAKT HET MEE worden aangevraagd.

Waar Walter Palm en Joeri Oltheten samen met vele anderen (in verschillende disciplines) uitmuntend geschikt zijn om rolmodel en master te zijn in de workshops en voorstellingen, zo kent Aruba ook tal van jonge en oudere talenten. De drang bij de oudere generatie cultuurmakers om juist nu kennis over te dragen draagt bij aan de duurzaamheid van het project. Curaçao staat op een kruispunt waarbij de creatieve industrie in samenhang met opkomend toerisme een essentiele rol moet gaan spelen waar andere inkomstenbronnen zoals de olieraffinaderij voor een onzekere toekomst staan. Andersom is er juist een jonge generatie aan makers met nieuwe culturele initiatieven die tot nog toe minder aan bod kwam, omdat de oudere generatie de stok nog niet heeft overgedragen. De huidige urgentie heeft daarvoor verenigende projecten zoals deze nodig, die de bodem leggen voor deze nieuwe ontwikkelingen, aldus IFF. Het samenbrengen van deze netwerken zorgt voor een benadering die het gehele netwerk aan zogenoemde influencers van de Curaçaose community gaat betrekken. Dat is ook noodzakelijk, en een reden waarom de lokale stichting op Curaçao voor MusicGenerations, die belangrijke knowhow inbrengt,  kiest. Wat de tumba is voor Curaçao is de Calypso voor Aruba samen met de mondiale stijlen van de jongeren en nieuwkomers: Rosabelle Illes voor storytelling, spoken en verhalen: https://www.rosabelleilles.com/, San Nicolas kenner, drummer en producer - wat ouder dan Rosabelle - Carlos Bislip; https://jazzday.com/event/carlos-bislip-jazz-expo-renaissance-marketplac..., Lila Richardson voor de community choirs die met het rijke - kerkelijke - leven op de Antillen niet mogen ontbreken: http://www.joythroughmusic.com/lila-community-choir/.

MusicGenerations tenslotte focust op haar directe omgeving in Amsterdam NW. Om de hoek van theater de Meervaart, Studio NW, Het Talentenhuis, Storytelling Centre, Shokkin Group, de ouderen ontmoetingscentra van Cordaan, Ouderenbewoners commissies van de Osdorperhof en woningcorparatie Rochdale én verschillende opvanglocaties van asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerden in 24 uurs opvang, evenals VGZ instellingen. Inclusiviteit op de vierkante kilometer ook in samenwerking met stadsdeel NW en de verschillende geloofsgemeenschappen en comité 4/5 mei. Het lijkt een bonte verzameling, deze mix is het gevolg van maandenlang theedrinken, praten en lobbyen, want wat is mooier dan vrijheid met zo'n grote diversiteit in inclusiviteit te vieren. 

Hoe ga je te werk?: 

LIBERTAT TA.. kent verschillende fasen:

1. voorbereidings en onderzoeksfase waarin lokaal door de indiener wordt onderzocht bij welke bewoners van Curaçao en Aruba belangstelling bestaat om aan de inclusieve talentontwikkeling - in film, muziek en verhalen - mee te werken. En of de maatschappelijke binding en relevantie mbt de uitdagende en ook wel bedreigende dynamiek van migratie, jong en ouder aanspreekt. Het hele programma dat meerdere maanden beslaat is een onderzoek/pilot om in 2019/2020 tot een substantiëler uitwisseling te komen ihkv 75 bevrijding. 

2. Een selectie van 5 talenten van MusicGenerations uit Amsterdam NW vertrekt in de late zomer naar Curaçao en Aruba om met lokale rolmodellen cq masters - ook jong en ouder - te werken samen met jonge en oudere bewoners - van oudsher en recent - in ontmoetingen en workshops rond het thema LIBERTAT TA! uitgewerkt in de vogel metafoor.

Deze uitwisseling is op twee niveaus:

1. De jong en oudere talenten delen hun favoriete repertoire in muziek en verhalen in de stijlen de horen bij hun leeftijd en cultuur. Een voortrekkersrol ligt hier voor de lokale helden/rolmodellen; voor Curaçao denken we aan Walter Palm en Joeri Oltheten (Wintertuin) voor creative writing, Roderick Volk voor muziek en Garick Marchena voor de verbeelding in de kunst waaronder murals Uit Nederland willen we Braien Candelaria - hiphop held en jongerenwerker meenemen die afkomstig is van Curaçao. Partner Ramses Petronia filmt het proces, interviews en optredens met zijn jongeren netwerk uit 48hour filmproject. De bijdrage van de diverse deelnemers is het uitgangspunt. Hun cultureel erfgoed uitgedrukt in de discipline van hun voorkeur en passie, zijn de bouwstenen van het programma. De masters en artistieke leiding begeleiden deze naar de cross-overs met de culturele passie en disciplines van de anderen; liefst jong met ouder, gevestigden met hun nieuwe buren. Uit Nederland komen muzikaal leider Paul Mayer, jonge talenten Aysegul Karaca, uit Syrië afkomstige beatboxer Haydar, oudere zangers Astrid Vatteroth en David Patty (geboren in Indonesië) mee, plus programmamaker Conny Groot. De nemen deel aan de talentontwikkeling en -presentatie en delen eerdere ervaringen met deze werkwijze in NL en EU.

2. Er leeft een grote behoefte onder jongeren op de Antillen om creativiteit meer te integreren in maatschappelijke en economische uitdagingen. Veel bijdragen vanuit NL blijven hangen op tijdelijkheid en interventie. Terwijl de behoefte ligt - al la Richard Florida en the rise of the creative class - bij antwoorden over de connectie tussen cultuur, gebiedsontwikkeling, toerisme en ecologie: http://www.creativeclass.com/richard_florida/books/the_rise_of_the_creat.... Daarom ontmoet het team van partners de wegbereiders van de oude culturele voorhoede en maken een verslag van de dialoog met hen over de duurzaamheid van onze plannen en de adviezen voor de toekomst. Deze opzet maakt dat de leerdoelen van beide intergenerationele uitwisselingen ook op twee niveaus liggen:

A: De economische situatie op Aruba en Curaçao is zo dat de eerste behoeften aan zorg en ondersteuning van ouderen prioriteit hebben. Waardering voor hun geschiedenis en culturele voorkeuren en de bevestiging/empowerment van hen blijft vaak achterwege. Bij LIBERTAT TA! staat deze intergenerationele overdracht centraal. Jong en ouder delen en inspireren elkaar tot het nieuwe en cross-over repertoire van de presentatie. Trots op de eigen voorkeur wordt versterkt door de workshops van de voorbeelden die ook leeftijddivers zijn. Een master afkomstig uit Venezuela om podium te bieden aan het migratie perspectief is het streven.

Aan het eind van deze week een Multimediale presentatie waarin door middel van video interviews en optredens oa vluchtelingen uit Venezuela ook een rol spelen. Dit ligt politiek heel gevoelig en uit bescherming van onze partners gaan we hier voorzichting mee om. We laten ons hier adviseren door the Human Rights Caribean Foundation: https://www.facebook.com/hrcaribbeanf, onder leiding van Antropologe Ieteke Witteveen. De grote demografische veranderingen van onze tijd: vergrijzing en migratie staan centraal bij MusicGenerations en we vestigen er de aandacht op door de relatie te leggen met de invloed die de economische malaise in Zuid-Amerika heeft op de levens van de 'gewone mensen'. Vooral de invloed die deze heeft op het levens van  ouderen op Curaçao en Aruba omdat zij extra kwetsbaar zijn gezien hun bescheiden inkomsten en het isolement dat daaruit volgt.

B. In deze situatie is het ingewikkeld om met elkaar na te denken over de intergenerationele bijdrage in uitvoerende cultuur en beleid die oud en jong elkaar kunnen bieden. Toch is deze relevanter dan ooit. Beide generaties dealen met vergrijzing en migratie, met jongeren die aansluiting missen en perspectieven zoeken mbv cultuur. Daarom voorziet LIBERTAT TA..zowel op de eilanden als in NL in een generatie dialoog met de oude garde van culturele beslissers met jonge makers en ondernemers. Om advies te vragen zowel als de huidige visie op de urgentie van veranderingen en duurzaamheid te delen: https://connectamericas.com/content/orange-economy-how-define-it

3. Na een week op Curaçao vertrekt het gezelschap met medeneming van enkele Antilliaanse talenten - oa voor fotografie en video - naar Aruba waar we hopen met oa Rosabelle Illis voor storytelling/verhalen, Carlos Bislip voor muziek en Lila Richardson voor community choirs te kunnen werken in een zelfde opzet van ontmoetingen en workshops gevolgd door een presentatie in San Nicolas. 

4. Vervolgens komen 5 talenten van deze Antillen naar Nederland om een compilatie te presenteren van de producties die op de Antillen met de kerngroep van MusicGenerations tot stand is gekomen. Dit oa in Studio West, Ouderencentrum de Osdorperhof en New Metropolis. Een werkbezoek aan de MBO producersopleiding van het Albeda College in Rotterdam dient om de technische behoeften op de eilanden aan eigen facilteiten beter te formuleren. 

De selectie van de uitwisseling met Nederland komt tot stand door een onafhankelijke jury die de presentaties op Curaçao en Aruba bijwoont en daaruit 5 leeftijddiverse deelnemers kiest waarvan zij vinden dat die zowel artistiek als qua verhaal veel te bieden hebben. De daaropvolgende evaluatie mét video interviews  vormen de basis van de planvorming  voor een gezamenlijke grotere productie DE VOGEL VRIJHEID in 2020 die in het Koninkrijk werkt, ontwikkelt en tourt. Het is de intentie van alle drie de partners om deze samenwerking de basis te laten zijn van een meerjarige samenwerking. 

5. De doelstellingen van LIBERTA TA! zijn:

a. Intergenerationele uitwisseling en uitvoering van cultureel erfgoed van jong en ouder op deze twee Antillen in een historische en hedendaagse reflectie op vrijheid.

b. Focus op de kwetsbaarheid van ouderen die door hun bescheiden inkomsten en isolement (de kinderen zijn veelal naar elders vertrokken) het meest geraakt worden door de dynamiek van migratie en economische acteruitgang van met name Venezuela

c. Aandacht voor de internationale oriëntatie van jongeren en hoe zij die verbinden met de historische stijlen van de eilanden, met name de tambu en de calypso

d. In relatie tot deze de invloed van historische en recente migratie op sociaal en cultureel leven.

e. Het samenbrengen door de lokale masters en het kernteam van MusicGenerations creeërt een inclusiviteit die die leidt tot één nieuwe groep die hun talenten verenigen in het uitdrukken van wat vrijheid voor hen betekent met behulp van de Vogel Metafoor.

d. Werken met ontmoetingen en workshops, dat is de expertise van zowel de rolmodellen/masters als de mensen van MusicGenerations. Het experimentele zit in het pilot karakter en het Zuid-Amerikaanse perspectief op  het thema vrijheid. Artistiek vormen de cross-overs tussen de stijlen van jong en ouder met de nieuwkomers een grote uitdaging, Mbt tot slavernijgeschiedenis, economische kwetsbaarheid van generaties, de urgentie van nieuwe migratie en mensenrechten. Dat zijn grote woorden die minder nadrukkelijk en implicieter worden uitgedrukt in cross-over naar Kaapverdiaanse, Braziliaanse muziek, invloeden vanuit de VS, interviews en optredens op video, versneden met live optredens, om de uitsluiting van hen die niet aanwezig kunnen zijn te verbeelden. 

Met wie werk je samen?: 

PARTNERS (uit inleiding) 

Samen met onze partner Inclusive Focus Foundation (verder IFF) op Curaçao maken we LIBERTA TA!. De jongeren van 48hours - onderdeel van IFF - maken video-interviews met tal van deelnemers, sommigen daarvan delen actief hun cultureel erfgoed in het programma, anderen zijn alleen op video aanwezig vanwege hun verblijfsstatus als vluchteling. Ramses Petronia van IFF schrijft met Conny Groot aan deze aanvraag, bereidt met haar de wederzijdse bezoeken voor en de communicatie met en bereik van de deelnemende talenten. Ook vraagt hij de masters voor de workshops, kiest de locatie van de presentatie en ontwikkelt de intergenerationele dialoog op deelnemers en beleidsniveaus.

CEDE ARUBA doet hetzelfde op Aruba in samenspraak met IFF en MusicGenerations.

2. TAAKVERDELING

Per locatie - ook in NL - zijn de partners verantwoordelijk voor:

a. werving van en communicatie met potentiële talenten - jong en ouder, van daar/hier en van ver

b. bepalen van ontmoeting en workshoplocaties

c. bepalen van lokale rolmodellen/masters in de workshops op deelnemers en beleidsniveaus

d. bepalen van presentatie locatie

e. overleg met en opvang van deelnemende gasten 

f. MusicGenerations schrijft aan de planvorming en het verwerven van fondsen samen en in nauwe samenspraak met de partners

Wat is verder van belang om te weten?: 

De partners IFF en Cede Aruba evenals MusicGenerations brengen afzonderlijk lokale organisaties in met een groot bereik onder de beoogde leeftijds en cultureel diverse deelnemers. Door de focus op bepaalde wijken van beide eilanden en Amsterdam NW bereiken we een bundeling van bereik, krachten en disciplines als muziek, verhalen en film. 

Voor IFF op Curaçao- ook in de inleiding genoemd - zijn dat met name: De Wintertuin voor creative writing van nieuwe teksten over vrijheid en de vogel vrijheid, het 48hour filmproject voor documentatie én video onderdelen van de voorstelling (wel of niet live stream), de ouderen organisatie Birgin de Rosario, muziekdocent op scholen Roderick Volk, North Sea Jazz en Blues Festival én Detour organisatie voor buitenkunst waarvan we hopen dat de murals een goede achtergrond vormen voor de eerste presentatie. Uit Nederland vragen we Curaçaoënaar Braien Candelaria als streetwise hiphopper. Dit netwerk is informeel en gebaseerd op inhoudelijke verwantschap en de gedeelde intentie om het leven op Curaçao voor haar bewoners en hun gasten, plezieriger te maken.

De rol van Cede Aruba is wat formeler omdat zij een erkende intermediair zijn tussen de overheid en de bewoners in het verbeteren van sociale en educatieve voorzieningen. Dit sluit inhoudelijke verwantschap in en vergemakkelijkt het bereik van heel diverse bewoners omdat zij veelal een relatie hebben met een van de voorzieningen van Cede zoals in san Nicolas waar Cede 3 community centra aanstuurt. Reeds genoemd in de inleiding zijn een aantal van de lokale partners: 20 ouderengroepen
YUCA: Jeugd, YCLF: Youth Leadership, Migrantenorganisaties van verschillende achtergronden, Afterschool programs en scholen, naast de tien community centra van het eiland. Ook is Cede Aruba betrokken bij de samenwerkende fondsen. 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
6 ontmoetingen 300 nvt
workshops/masterclasses 350 450
30 video interviews 45 nvt
3 uitvoeringen 350 1500
3 uitvoeringen met Antilliaanse deelnemers in Amsterdam NW 10 200
1 videoverslag met evaluatie    

Het is de ambitie dat er een dubbeling is tussen de deelnemers aan de ontmoetingen, workshops/masterclasses en de presentaties. Meestal werkt deze talentontwikkeling als een trechter, veel deelnemers in het begin, uitval met nieuwe instroom en uiteindelijk een resultaat met de meest betrokken talenten. An educated guess is dat het aantal deelnemers totaal op de Antillen rond de 400 ligt.

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het pilot karakter tot leidt tot duurzame voortzetting van de uitwisseling in 2020 en verder. De inclusiviteit - dmv intergenerationele overdracht - maakt LIBERTAT TA! bijzonder. Nu eens niet ouderen apart, jongeren apart, nieuwkomers en migranten apart, samen de passie voor muziek, verhalen en film delen. Om onder leiding van bewonderde rolmodellen/masters tot een multimediale presentatie te komen die zowel de liefde voor de cultuur als de vrijheid uitdrukt in een onzeker Zuid-Amerika. 

De dialoogsessies met culturele beslissers van de oude garde als Norman de Palm van Luna Blau, schrijver/politicus John Leerdam en Clayde Menso hebben hetzelfde karakter op beleidsniveau om de kracht en duurzaamheid van ons initiatief te versterken. 

 

Begroting: 

Het belang voor onze partner organisaties is:

1. Wij zijn alledrie geïnteresseerd in een meerjarige samenwerking binnen het Koninkrijk. Weg van de interventies en de vluchtige uitwisselingen naar culturele ontmoeting, talentontwikkeling en een presentatie daarvan. De inhoud toont zowel de luchtige kant als de urgentie van vrijheid - en het gebrek eraan - verleden en heden in een relatie naar leeftijd en migratie. Wij willen urgent, actueel en wederkerig werken met betrokken bewoners op de drie locaties omdat ook zij behoefte hebben aan maatschappelijke binding, goed samenleven en een culturele vertaling daarvan voor de langere termijn in gezamenlijke ontwikkeling.

2. Met name de Antillen zijn relatief onderbedeeld met duurzame, de samenleving verrijkende programma's die mensen met een bescheiden financieel en cultureel kapitaal in aanraking brengt met anderen en hen in staat stelt hun passie te delen en hun mobiliteit te bevorderen (als in op de andere partnerlocaties deelnemen)

3. Het is de intentie een verrijking te zijn voor de kunstbeoefening - in de vrije tijd en professioneel - door de mix van deelnemers en het werken met verschillende disciplines en media: muziek, verhalen, film, murals. 

Locatie(s): 
Otrabanda in Willemstad Curaçao, San Nicolas Aruba, Amsterdam NW, Nederland

Uitslag Beslis mee

FCP36
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 148 gestemd
totaal86
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Jij maakt het mee was vroeger een platform met beknopte projectomschrijvingen. Dat is hier niet helemaal gelukt, maar uit de lengte van jullie aanvraag spreekt een duidelijke inhoudelijke gedrevenheid en respect voor de diversiteit op de Antillen. Uit de lange aanloop en de opsomming van personen en organisaties die jullie opnoemen is af te leiden dat jullie goed beslagen ten ijs willen komen. De samenwerking is deels reeds beproefd en dat geeft vertrouwen in de realiseerbaarheid en mogelijke duurzaamheid van de plannen. Het project toont respect voor de inwoners van de Antillen en hun diverse cultureel erfgoed. De doelgroep en waar ze zich in gaan ontwikkelen blijft echter nog breed en daardoor wat vaag. Door het lange proces ontbreekt nog een scherpe focus op het artistieke proces. Ik had nog wel iets meer willen lezen vanuit het perspectief van de mogelijke deelnemers, maar heb ook vertrouw en op de geworteldheid van de samenwerkingspartners zodat zij weten wat er leeft bij de mensen en waar het project op aan kan sluiten. Hopelijk kristalliseert zich dat uit in de komende maanden en nemen jullie ons mee op vrijheidsvlucht in jullie blog. Veel succes!

afbeelding van Alexander Klapwijk

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met 'Libertat ta.. Vrijheid is' gaat MusicGenerations binnen het Koninkrijk de grenzen over en gaat een samenwerking aan met Inclusive Focus Foundation op Curaçao en CEDE Aruba, om met een klein aantal talenten uit Nederland, Aruba en Curaçao een culturele uitwisseling vorm te geven waaraan een grote groep mensen gaat deelnemen om deel te nemen aan workshops en samen een voorstelling te maken. Het thema is goed uitgewerkt en de betrokken professionals zullen ongetwijfeld aanslaan bij de deelnemers. De samenwerkingspartners zijn goed gekozen en hebben ervaring met de wensen van de lokale deelnemers. De impact op de deelnemers en op het cultuurklimaat is daardoor naar verwachting hoog. De grote kracht van het project zit in de inclusiviteit, de samenwerking over de grenzen en de culturele uitwisseling die dat zal opleveren. Hopelijk zal dit mooie project ook op de langere termijn een mooie impact hebben. Succes!

afbeelding van Conny Groot

beste Alexander, Zie dat we nog in fase 1 zitten, wat gaat er nu gebeuren? groet van Conny

afbeelding van Conny Groot

Prima Alexander, dank daarvoor. We hebben het beste uit de mogelijkheden gehaald, Heb nog ff doorgelezen en gebeld, hoor graag of jij het raakvlak met MAAK RUIMTE VOOR CULTUUR OOK ziet. Hoewel we natuurlijk hopen dat we zsm LIBERTAT TA.. mee mogen maken;-)

dank & grtz van Conny Groot

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Connie,

Ik kom maandag even terug op je vraag.

afbeelding van Conny Groot

Fijn Alexander, Ramses Petronia Op Curaçao en ik zijn er op zondag nog flink doorheen gegaan. Goed om morgen nog ff van gedachten te wisselen - we dienen sowieso in - of deze aanvraag gezien de ambities ook elders thuishoort.

 

afbeelding van Conny Groot

Beste Alexander,

Ja heb flink doorgetikt en ga nu weer schrappen. Was zo blij dat ik er eindelijk in kon;-) Graag je advies ivm het volgende. Dit programma is een pilot om te onderzoeken hoe we het programma - rond 75 jaar vrijheid - in 2020 het best kunnen maken. En hopelijk daarna gestructureerder voor langere tijd. Vind je het goed om dat pilot karakter te benadrukken? 

En 2: vind je deze aanvraag geschikt voor deze regeling? Of is het goed om onze plannen ook aan: https://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/maakruimte-voor-cultuur.html

Voor te leggen.

Fijne dag van Conny Groot

 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Conny,

Je hebt je plan inderdaad flink aangepast. Dat maakt je plan enerzijds duidelijker, maar werpt het ook weer veel vragen op. Er zitten wat dubbelingen in, die mogen er van mij best uit, want je plan is vrij lang.

Kan je - zonder je plan langer te maken - nog wat verder ingaan op de 5 talenten uit Amsterdam en de 5 Antilliaanse talenten en hoe die zich verhouden tot de overige honderden deelnemers? En hoe gaan die overige deelnemers zich artistiek ontwikkelen? Doen ze mee met 1 activiteit, of meer? en willen jullie deze specifieke deelnemers ook in de toekomst aan je binden?

afbeelding van Conny Groot

Beste Alexander, idd goed je uitgebreid gesproken te hebben en fijn dat je me - ook technisch - verder op weg kon helpen;-) Heb gisteren een goede skype sessie gehad met de partners op Curaçao en Aruba. Ben blij je te laten weten dat CEDE Aruba ook aan boord is. Daardoor kon ik vandaag het hele voorstel omwerken en beschrijven. Bij mijn weten is alles nu ingevuld inclu begroting. Hoor graag van jou of je nog vragen hebt. Mijn vraag voor de feedback van het forum blijft duurzaam werken en de relatief hoge reiskosten door de uitwisseling tussen de drie partners. Ook graag je advies dat deze aanvraag een vooraanvraag/onderzoek is op het grotere programma rond 75 jaar vrijheid in 2020 waarvoor meer aanvragen geschreven dienen te te worden. Moet ik daartoe de duur van het programma aanpassen naar alleen deze zomer? dat maakt het zo vluchtig en is zeker niet de intentie want we willen een weerkerend programma maken met de partners en liefst uitbreiding naar andere locaties in het Koninkrijk. Ook wil ik de kwetsbare positie van onze partners benadrukken mbt het betrekken van vluchtelingen uit Venezuela. Daarom moet dit onderdeel nogal understated behandeld worden.

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Conny,

Goed dat we elkaar telefonisch gesproken hebben, ik zie dat het nu wel lukt om aanpassingen te doen aan je plan. Vergeet daarbij niet om een sluitende begroting te uploaden en het activiteitenschema in te vullen. Ik kijk woensdag weer naar je plan, het zou mooi zijn als je ze dan hebt geupload, dan hebben we nog een kleine week voordat je naar de Beslis mee-fase door moet. 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Conny,

Welkom bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Ik lees graag heel concreet welke activiteiten jullie wanneer waar willen gaan doen. Je kan daarvoor het bereikschema gebruiken dat je kan vinden onder 'Bewerken' en dan het tabblad 'Denk mee (meer projectinformatie)'.
Daar kan je ook een begroting uploaden.