menu denk mee beslis mee maak mee

Straattori

Culturele Ontwikkeling van Jong Talent op...

RIGHTABOUTNOW INC.
10 april 2017 tot 8 juli 2017
dans, fotografie, muziek, theater
jongeren
onze website / check facebook
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

STRTORI X IJBURG 020 // THE RECAP

Door Marjorie Boston op di 25 jul

STAY TUNED FOR STRTORI '18

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Straattori

Culturele Ontwikkeling van Jong Talent op Amsterdam-IJburg

afbeelding van Marjorie Boston

Ingediend door:

Marjorie Boston

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kan dit project de culturele identiteit van IJburg verder helpen vormen?

Wat ga je doen?: 

Straattori is een sociaal-cultureel ontwikkelingsproject voor jongeren uit de wijk IJburg. Het brengt talentvolle jongeren met diverse achtergronden dichter bij elkaar, en biedt ze de mogelijkheid hun stem te laten horen en hun creativiteit te delen. Daarbij krijgen deze talenten de kans om hun gekozen kunstvorm naar een hoger niveau te tillen, door middel van persoonlijke begeleiding van de Straattori coaches. Dit zijn stuk voor stuk professionals uit de Nederlandse urban arts. Ze werken dus met artiesten waar ze tegen op kunnen kijken, en die zich goed kunnen inleven in hun belevingswereld. Sterker nog, ze krijgen de kans om met hen en andere artiesten het podium te delen.

De Straattori bestaat aanvankelijk uit vier minifestivals waarin werk uit het voorafgaand workshoptraject gepresenteerd zal worden. Ieder dienen zij voor verschillende kunstendisciplines, met als belangrijkste leidraad de eigen verhalen en belevingswereld van de jongeren. Onder Urban kunstdisciplines wordt verstaan muziek, spoken word of poëzie, film, visual arts, performing arts en dj’ing. De jongeren geven hierbij de disciplines aan waarin zij zich willen ontwikkelen.

 

Hoe ga je te werk?: 

IJburg is de jongste wijk van Amsterdam. In de perceptie van de wijk en van de media wordt de groeiende groep jongeren op IJburg vooral als probleem en als maatschappelijke uitdaging gezien. Dat is jammer. Zij zijn feitelijk de eerste generatie IJburgse Amsterdammers, de sociale cohesie op IJburg  staat of valt bij hen. Straattori brengt IJburgse jongeren positief onder de aandacht. Het geeft ze een reden om trots te zijn op zichzelf en op hun wijk. Het brengt de verschillende scenes die nu vooral langs elkaar heen bewegen nader tot elkaar en het schept ruimte voor dialoog met en over jongeren op IJburg. Zo helpt Straattori om IJburgse jongeren een uitlaatklep te bieden, en om IJburg een eigen gezicht te geven waar ze trots op kunnen zijn.

Met wie werk je samen?: 

Wij werken samen met het IJburg college, wijkorganisatie Whatsup IJburg en IJtopia. Zij helpen ons het project onder de aandacht te brengen, en faciliteren de workshops. Theater Vrijburcht biedt ons presentatieruimte. Wij zetten ons brede netwerk van artiesten en jonge theatermakers in om de jongeren een workshopdocent voor te zetten waar ze tegenop kijken, iemand die hun belevingswereld goed kent en hun creativiteit weet te stimuleren.

De aanpak is per discipline verschillend. De workshops worden hiernij verder toegelicht.

Het gaat bij de DJ workshop niet om een inwijding, maar om het coachen van jongeren die al met muziek bezig zijn, thuis of in Youthside, een jongeren ontmoetingscentrum op IJburg. De coach is DJ Abstract. Hij brengt ze verschillende technieken bij. Hij zal ook aanwezig zijn op het finale festival waar de de deelnemers ook als DJ op het programma staan.

Bij de rap/spoken word workshops laten we de deelnemers in 4 sessies tot een eigen performance tekst komen. Het idee voor de individuele teksten ontwikkelen we tijdens de eerste sessie met de deelnemers. Tussen de sessies door werken ze zelf verder aan hun tekst. Ze worden gecoached in het schrijven maar ook in het overbrengen van hun tekst. De coach is IJburgse rapper Bokoesam (o.v.b.), in samenwerking met schrijver/dramaturg Maarten van Hinte.

In de dans workshop vertalen we verhalen naar beweging. Elke deelnemer kiest een locatie op IJburg en ontwikkeld in 4 sessies een urban dans of bewegingsstuk gebaseerd op die locatie of op een verhaal dat verbonden is aan die locatie. Het stuk presenteren we op de locatie. De presentatie leggen we op film vast. De coach is Anthony Benjamin (SYTYCD 2011, o.v.b.) of Daphne Scheerlink (Everybody Dance Now 2014).
Voor de slotpresentatie op het finale festival worden de deelnemers uit verschillende disciplines aan elkaar gekoppeld. Ook laten we ze gedurende het traject elkaars presentaties zien. 

Wat is verder van belang om te weten?: 

RIGHTABOUTNOW INC. is een Urban Performing Arts Centre in Amsterdam IJburg, een actueel artistieke organisatie met een cultureel divers hart en een groot netwerk van professionals voor artistieke, publicitaire en productionele expertise. RIGHTABOUTNOW INC. is Amsterdams, met een grootstedelijk perspectief en een internationale uitstraling. Wij zijn producenten en bedenkers van Urban theater, projecten en festivals die de dynamiek, de cultuur en de diversiteit van de grote stad vieren. Wij brengen jonge kunstenaars uit verschillende culturen, disciplines en subculturen samen om diversiteit om te zetten in artistieke uitingen. RIGHTABOUTNOW INC. werkt samen met gelijkgestemde organisaties in binnen-en buitenland om samenwerkingsprojecten op te zetten. RIGHTABOUTNOW INC. vervult een belangrijke rol voor makers en podia in het veld en is één van de weinige culturele initiatieven in Nederland waar de pluriformiteit van de grote steden zichtbaar is.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
3

Workshoptraject
(4 workshops)

24  
3 Workshoppresentatie

24

150
1 Straattori Festival 24 300
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Voor IJburgse jongeren is het niet vanzelfsprekend om toegang te hebben tot culturele activiteiten. De wijk is nog niet voldoende ontwikkeld om de grote groep jonge talenten te faciliteren in hun ontwikkeling. Daarom wil RIGHTABOUTNOW INC. hen met Straattori begeleiden, en helpen hun eigen verhalen te uitten in disciplines die hen aanspreken.Tori is het Surinaamse woord voor verhaal. Centraal in dit project staan vertellingen van jongeren door jongeren voor jongeren. Een ontmoeting begint met het delen van elkaars verhalen. Hoe beleven jongeren op IJburg hun omgeving, wat is hun verhaal?  Het nader tot elkaar komen van de groepen jongeren begint met het vertellen van dat verhaal.

Begroting: 

In deze begroting zijn alleen de kosten voor het 3-delige workshoptraject opgenomen. Voor de finale-editie, het Straattori Festival, vragen wij geen subsidie aan bij het Fonds Cultuurparticipatie.
De kosten voor voorbereiding, research en selectieprocedure omvatten het voorafgaand proces waarin de jongeren worden geselecteerd voor een deelname in het Straattori project. Ook betreft deze post de voorbereiding van workshops en productionele voorbereidende taken. Deelname aan de workshops is voor de jongeren gratis.
Wij vragen het Fonds Cultuurparticipatie om via Jij Maakt Het Mee €14.500,00 bij te dragen aan het Straattori project, zodat wij hiermee een deel van de honoraria kunnen financieren. Uit eigen bijdrage leveren wij de publieksopbrengsten. Deze gaan uit van drie presentaties en de afsluitende festivaleditie.

Let op: In overleg vragen wij een bedrag van €14.500,00 aan. In dit online formulier is €5000,00 ingevuld omdat het technisch nog niet mogelijk is een hoger bedrag in te vullen.

Locatie(s): 
Theater Vrijburcht
IJburgcollege

Uitslag Beslis mee

FCP34
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek45
max 50 / 90 gestemd
totaal79
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Straattori kan een kunstzinnige impuls geven aan de jongerencultuur in IJburg, daarvan ben ik overtuigd. RIGHTABOUTNOW INC. beschikt over voldoende organisatorische kracht en artistieke ambitie om daar interessante en relevante invulling aan te geven. De samenwerking met zowel educatieve als sociaal-maatschappelijke partners zal voldoende bijdragen het bereik en de slagkracht. Wat ik echter in de uitwerking nog mis is de aansluiting van de jongeren in de planvorming. Jullie schrijven nog veel over de doelgroep, ik zie hun eigen stem nog te weinig terug. Tevens wordt op jullie website en facebook gesproken over een pilot-festival in december en activiteiten in maart, maar ik zie in jullie aanvraag niet terug of dit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en op welke wijze dit van invloed is geweest op jullie huidige plannen. Kortom, ik ben overtuigd van de artistiek-inhoudelijke waarde, samenwerking en impact, maar de doorslaggevende ondersteuning die jullie nog echt nodig zullen hebben zal van de jongeren zelf moeten komen. 

afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

De uitgangspunten van jullie project zijn helder en geven voldoende zicht op de inhoudelijke opzet en artistieke waarde vd activiteit. Ik heb vertrouwen in de kwaliteit vh creatieve proces en denk dat jullie een goede impuls kunnen geven aan de ontwikkeling van de urban jongeren daar. Waarbij jullie ze in staat stellen aan eigen producties te werken. Positief vind ik hoe jullie je inzetten om met nieuwe partners uit IJburg te werken. Deze aanpak kan tot vernieuwende inzichten leiden in het opzetten van boeiende wijkgerichte projecten voor de doelgroep. Ik ben nog wel benieuwd naar de wijze waarop jullie meedenken over hoe de deelnemers ook na dit project ermee verder kunnen. Iets om nog nader uit te werken? Succes met de uitvoering van jullie project!

 
afbeelding van Giovanni Campbell

Verwerken jullie nog even de namen van de coaches die je in de reacties hebt genoemd in de toelichting van het project. De tekst in het groene deel wordt namelijk niet meegenomen bij de beoordeling.

afbeelding van Marjorie Boston

Bedankt, Giovanni. De tekst is nu bijgewerkt. Wat ons betreft; op naar de volgende fase!

afbeelding van Giovanni Campbell

En is het een idee om samen met de jongeren na te denken over een plan om ook de zichtbaarheid van de activiteit te vergroten? Zij hebben vaak hele goede ideeën. 

afbeelding van Marjorie Boston

De jongeren worden absoluut betrokken bij het vergroten van de zichtbaarheid van het festival, dat hebben we bij de pilot editie in september ook gedaan en dat was heel effectief. Het is een onderdeel van onze werkwijze om jongeren op alle niveaus van de organisatie te betrekken en mee te laten denken.

afbeelding van Giovanni Campbell

Fijn dat jullie plan al in zo'n vergevorderd stadium is. Ik zag dat jullie ook al naar de stemfase willen, maar ik heb nog een vraag.

Jullie doelen en partners zijn helder, maar er is slechts beknopt ingegaan op de werkwijze om tot de eindproducten te komen. Ik begrijp dat je organisch werkt en niet alles vooraf kunt vaststellen. Maar juist over je visie op hoe je die creativiteit losmaakt en in 4 sessies tot een eindproduct leidt zou ik iets meer willen lezen. Werken de deelnemers bijv een eigen verhaal uit of laat je hen elkaar bevragen om op basis van die informatie tot nieuwe stukken te komen? Of koppel je deelnemers uit verschillende disciplines aan elkaar? En wat is de rol vd coaches gedurende het proces? Een uitwerking hiervan zou jullie plan sterker maken.
afbeelding van Marjorie Boston

Dag Giovanni,

Bedankt voor de feedback. Mijn reactie komt wellicht een beetje laat. Dat komt omdat we met de workshopdocenten om de tafel zijn gaan zitten om de workshops inhoudelijk verder uit te diepen. Daar kwam het volgende uit.

De aanpak is per discipline verschillend. Het gaat bij de DJ workshop niet om een inwijding, maar om het coachen van jongeren die al met muziek bezig zijn, thuis of in Youthside, een jongeren ontmoetingscentrum op IJburg. De coach is DJ Abstract. Hij brengt ze verschillende technieken bij. Hij zal ook aanwezig zijn op het finale festival waar de de deelnemers ook als DJ op het programma staan.

afbeelding van Marjorie Boston

Bij de rap/spoken word workshops laten we de deelnemers in 4 sessies tot een eigen performance tekst komen. Het idee voor de individuele teksten ontwikkelen we tijdens de eerste sessie met de deelnemers. Tussen de sessies door werken ze zelf verder aan hun tekst. Ze worden gecoached in het schrijven maar ook in het overbrengen van hun tekst. De coach is IJburgse rapper Bokoesam (o.v.b.), in samenwerking met schrijver/dramaturg Maarten van Hinte.

afbeelding van Marjorie Boston

In de dans workshop vertalen we verhalen naar beweging. Elke deelnemer kiest een locatie op IJburg en ontwikkeld in 4 sessies een urban dans of bewegingsstuk gebaseerd op die locatie of op een verhaal dat verbonden is aan die locatie. Het stuk presenteren we op de locatie. De presentatie leggen we op film vast. De coach is Anthony Benjamin (SYTYCD 2011, o.v.b.) of Daphne Scheerlink (Everybody Dance Now 2014).

Voor de slotpresentatie op het finale festival worden de deelnemers uit verschillende disciplines aan elkaar gekoppeld. Ook laten we ze gedurende het traject elkaars presentaties zien. Iedere serie van 4 workshops wordt afgesloten met een presentatie in theater Vrijburcht of het IJburgcollege.

afbeelding van Johanneke Minnema

Ha Marjorie,

Kan je toelichten hoe de slotpresentaties op het finale festival er uit komen te zien? Je geeft aan dat de deelnemers uit de verschillende disciplines aan elkaar worde gekoppeld. Betekent dat dat ze gezamenlijk nog een nieuw werk ontwikkelen? Hoe komt dat werk tot stand? Krijgen zij daar begeleiding bij? Het maakt me nieuwsgierig!

Hartelijke groet,

Johanneke

afbeelding van Marjorie Boston

Hoi Johanneke,

Er wordt inderdaad een gezamelijke presentatie ontwikkeld waarbij de elementen uit de verschillende workshops bij elkaar worden gebracht. Dat gebeurt onder toezicht van Maarten van Hinte en Gianni Grot, die de hoofdcoaches zijn van het workshoptraject. Bij de presentatie wordt zowel live performance als beeldmateriaal gebruikt dat als resultaat van de workshops is opgenomen. Het resultaat hangt ook deels af van wat de leerlingen in de workshops ontwikkelen, en wordt in samenspraak met hen uitgewerkt. Hun input is dus leidend in het bepalen van de vorm.

Groeten, Marjorie

afbeelding van Johanneke Minnema

Beste Marjorie,

Welkom bij Jij Maakt Het Mee! Ik ben jullie coach en denk de komende weken graag met jullie mee. 

Wat een mooi project is Straattori! Het is ook al behoorlijk goed uitgewerkt. Misschien kan je bij de meerwaarde van de samenwerking ook in gaan op de meerwaarde van het project voor jullie partners. Dat zouden ze eventueel zelf ook kunnen verwoorden in de commentaren bij de aanvraag. 

Verder moet ik naar aanleiding van je meedenkvraag denken aan alle mooie verhalen die dit project gaat opleveren. Zijn er naast het festival nog andere podia denkbaar waar deze verhalen tot hun recht komen? Bijvoorbeeld in een huis aan huis krant of als vlogs op de facebook pagina van de wijk?

Veel succes en hartelijke groet,

Johanneke

afbeelding van Marjorie Boston

De verhalen die het Straattori project zal gaan opbrengen, willen we gedurende het maakproces en de presentaties op social media uitbrengen. RIGHTABOUTNOW INC. heeft expertise in huis als het gaat om videomontage en fotografie, waardoor de resultaten mooi zullen worden weergeven. Natuurlijk zoeken we ook actief naar exposure in de buurt, een taak waar onze partners bereid zijn ons mee te helpen. Daarbij zetten we ons netwerk aan ambassadeurs in om resultaten online te delen. Denk hierbij aan artiesten uit de wijk IJburg die aan het project meewerken.

Ik hoop hiermee een wat completer beeld van het project te hebben geschetst. Als er nog andere vragen of opmerkingen zijn hoor ik het graag!

Groeten,

Marjorie Boston

afbeelding van Johanneke Minnema

Ha Marjorie,

Hartelijk dank voor de toelichting. Dat maakt de aanvraag zeker sterker. Let er wel op dat de aanvraag alleen wordt beoordeeld op de tekst die links staat. Verwerk de antwoorden dus zeker ook in de tekst van de aanvraag. Veel succes met het verder afronden hiervan!

Hartelijke groet,

Johanneke

Pagina's