menu denk mee beslis mee maak mee

Stille Heldinnen Disco XL

theaterspektakel met 1000 vrouwen van alle...

Rotterdams Wijktheater
18 februari 2019 tot 23 april 2019
dans, muziek, theater
volwassenen, wijkbewoners
onze website / check facebook
€14.485

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

WEBLOG door Sara Vranac

Door Heleen Hameete op ma 15 apr

Hallo ik ben Sara en ik ben 15 jaar oud ik loop stage bij Inez en Kaat van Women Connected. Ik zit op Wellant College Anna Hoeve in mijn 3de...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Stille Heldinnen Disco XL

theaterspektakel met 1000 vrouwen van alle leeftijden en culturen

afbeelding van Heleen Hameete

Ingediend door:

Heleen Hameete

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
wat voor type vrouwengroepen zouden we nog meer (op korte of lange termijn) bij Women Connected kunnen betrekken.

Wat ga je doen?: 

“pjevat cemo sta na srce zna / we zullen zingen wat ons hart al kent

pjesme sa svih strana planina / liederen uit alle hoeken van de wereld

cuj te me, ljubavi sam zeljna / hoor mij, ik verlang naar liefde

jer je pjesma jedna / dat ene lied dat ons verbindt

nama sudena” / is voor ons allen bestemd

(lied aangedragen door de Bosnische zanggroep die in de voorstelling door 1000 vrouwen zal worden gezongen. Hierboven vrij vertaald naar het Nederlands door RWT dramaturg van Bosnische afkomst, Jasmina Ibrahimovic)

Na 100 jaar stemrecht voor vrouwen in Nederland bestormen we in 2019 met duizend vrouwen het grote podium van de Theater Rotterdam tijdens de STILLE HELDINNEN DISCO XL: een grootschalig theaterspektakel met Rotterdamse vrouwen uit letterlijk alle hoeken van de wereld.

Een van de belangrijkste doelgroepen waarmee het Rotterdams Wijktheater voorstellingen maakt zijn vrouwen van verschillende generaties, culturen en achtergronden die door de maatschappij, hun omgeving of zichzelf klein of stil gehouden worden. Deze vrouwen, deze heldinnen, zijn te onzichtbaar in het openbare leven maar krijgen nu een podiumplek. Samen met hen maken we theater over hun leven, liefde, angst en verlangen. Door hun verhaal op het toneel te vertellen, stijgen ze boven zichzelf uit en inspireren en motiveren ze andere vrouwen zich aan te sluiten bij het langlopende project Women Connected.

Met de STILLE HELDINNEN DISCO XL gaan we echter nog een stap verder, waar we extra financiele middelen voor nodig hebben. In dit project verbinden we onze vaste Women Connected vrouwen, onze peer group (20 vrouwen van 15 verschillende nationaliteiten), aan honderden vrouwen die zichzelf hebben verenigd in een amateurkunsten club  en aan vrouwengroepen die wekelijks bijeenkomen op koffieochtenden en die nog niet eerder aan kunst en cultuur hebben deelgenomen. Door de peergroup te mengen met deze nieuwe (vaak homogenen) vrouwengroepen onstaat een ware kruisbestuiving. Ze leren elkaars liederen, dansen,verhalen en cultuurbepalende gewoontes. Veel van deze vrouwen vinden het fijn om op deze manier in contact te komen met nederlandse vrouwen en vrouwen van andere culturele afkomst. Bovendien is bij die ontmoetingen de voertaal Nederlands en verbreden ze hun kennis en sociale netwerk. 

Deelnemende groepen zijn o.a.: 

Speeltuin de Klimroos, House of Hope (versch. wijken) Linedancegroep, Bellydancegroep, Zangroepen Respeki/wijkpastortaat/Tori Oso/romeynshof/koor Helen/Feyenoord/Bihro, Dansgroepen Anna Hu, Wendy, Indonesisch, theatergroepen: Bihro, Dock, WMO Radar etc.etc. 

We leren de pasjes van de line dance groep, de moves van de bellydance groep, we dansen samen de polonaise op Nederlandse levensliederen en leren zingen in het Mandarijn, Bosnisch, Arabisch, Surinaams en Farsi. Met dit project vieren we de kleurrijke culturele identiteiten van Rotterdamse vrouwen en tegelijkertijd openen we deuren van homogene groepen en nodigen we ze uit om die diversiteit juist met z’n allen te omarmen. Samen zijn we duizend culturen. Voor even een stem. Een recht. Een stemrecht.

HOE

Al deze bestaande amateurdansgroepen en -koren krijgen, buiten hun reguliere repetities en lessen om, workshops van professionele zangcoaches en dansdocenten/choreografen. De workshops leiden uiteindelijk tot een presentatie die onderdeel zal vormen van de uiteindelijke voorstelling in april. We repeteren samen, waarbij zij ons hun kunsten leren, en wij hen de onze. Naast de technische ondersteuning die we de groepen aanbieden door extra professionals in te zetten in hun bestaand werk, is er een aantal andere lagen waarop deze relatie tussen Women Connected en de dansgroepen en koren wederkerig inspirerend en verrijkend is.

- Aan de kant van de dansgroepen en koren betekent het dat we hen kennis laten maken met onze methodiek. Het Women Connected project heeft namelijk een eigen methodiek en vooral ook esthetiek ontwikkeld waarin nieuwe regels en conventies gelden. Of om met de woorden van Kaat Zoontjens, creative producer van Women Connected, te spreken “in ons maakproces stellen we een mini samenleving voor waar we op een nieuwe manier met elkaar omgaan”. Die mini samenleving kenmerkt zich (zoals veel professionele artistieke processen) door een creatieve en open ruimte, authenticiteit van deelnemers en kwetsbaarheid. Daarbij is de noodzakelijke basis een sterk gevoel van vertrouwen in zowel de kunstenaars als in elkaar. Vanuit vertrouwen moedigen we deelnemers aan zoveel mogelijk zichzelf te zijn en vanuit hun meest oorspronkelijke bron mee te doen. We gaan van ‘safe space’ naar ‘brave space’. Op deze manier ontwikkelen de dansgroepen en koren een nieuwe ervaring en nodigen we hen uit nieuwe wegen in te slaan naast hun reguliere lessen en repetities.

- Met de overige vrouwengroepen zijn vrouwen die samenkomen in de lokale buurthuizen om koffie te drinken of die in het kader van De Tegenprestatie geactiveerd moeten worden. Per groep verzamelen we persoonlijke verhalen, muziek en werken we aan beweging. We starten altijd met een blanco bladzijde, waar elke groep haar eigen kleur en invulling aan geeft. Vanwege de diversiteit aan groepen is de input ook zeer uiteenlopend. Deze input vormt de basis voor  de geluidsband van de uiteindelijke voorstelling, en die is samengesteld uit de persoonlijke verhalen en muziekkeuze van de deelnemende vrouwen. 

- Tegelijkertijd zetten we onze vaste Women Connected vrouwen (onze peer educators) in als vertrouwens- en contactpersonen voor de verschillende dansgroepen en koren. Op deze manier gaan onze ‘peers’ nieuwe contacten aan met andere vrouwen en culturele groepen in hun stad. Na de grote voorstelling in april 2019 hebben al deze nieuwe groepen kennis gemaakt met Women Connected en hebben ze ten minste één vast persoon uit de peer group waar veel contact mee is geweest. Na de grote voorstelling willen we deze groepen duurzaam aan ons verbinden, in een vorm die zij wenselijk vinden en die voor ons logisch is. Hoe precies is nog open omdat dit de eerste stap is om deze groepen te betrekken.

Achtergrond van Women Connected

Met Women Connected werken we gedurende vele jaren met grote groepen vrouwen in diverse wijken van Rotterdam die gezamenlijk één voorstelling maken. Hiervoor hebben we een nieuw theatergenre ontwikkeld: De Stille Heldinnen Disco. Hierbij hebben zowel de speelsters als het publiek een koptelefoon op. Gedurende de hele voorstelling horen we een geluidsband met interviews en verhalen van de vrouwen én hun favoriete muziek. De geluidsband is het anker van de voorstelling, waarop de vrouwen op het toneel scènes of bewegingsstukken uitvoeren.

De geluidsband is de stabiele factor van de voorstelling, evenals een peer-to-peergroep van ervaren speelsters die minder ervaren vrouwen op het toneel begeleidt. Dit is belangrijk, omdat we nooit zeker weten of alle speelsters aanwezig kunnen zijn (vanwege een gecompliceerd privé leven). Dankzij het feit dat de verhalen op de geluidsband staan en de vaste aanwezigheid van een goed ingewerkte peer-to-peer groep kunnen we heel snel met een paar repetities andere vrouwen inwerken, zodat de voorstelling áltijd door kan gaan. De Stille Heldinnen Disco kende drie eerdere edities tijdens Internationale vrouwendag en werd gespeeld door zo’n 35 vrouwen voor een gemiddelde zaalbezetting van 150 bezoekers.

Achtergrond Stille Heldinnen Disco XL

In 2019 is het 100 jaar geleden dat het vrouwenstemrecht er kwam. Een memorabel jaar waarin een cruciale stap is gezet om vrouwen een stem en invloed te geven. Tegelijkertijd realiseren we ons dat er 100 jaar later nog ongelooflijk veel vrouwen zijn die hun stem nooit (kunnen) laten horen. Die vrouwen zijn de doelgroep van Women Connected. De verwantschap met de herdenking van 100 jaar vrouwenstemrecht is groot en voor ons hét moment om een grote stap te zetten in de vorm van een Extra Large versie van de Stille Heldinnen Disco. Zodat niet 100 maar 1000 vrouwen hun stem laten horen, op een groot podium, letterlijk in het centrum van de aandacht en de stad: de grote zaal van Theater Rotterdam. De vrouwen van Women Connected worden namelijk op geen enkele wijze vertegenwoordigd in het Nederlandse mainstream theaterlandschap in een stad waarin meer dan 60% van de bevolking van niet Nederlandse afkomst is. Hun verhalen zijn indringend en hebben een grote impact op anderen.

Traject met vrouwendansgroepen en koren

Voor de Stille Heldinnen Disco XL zoeken we contact met vrouwenkoren en dansgroepen die al langere tijd bestaan en hun eigen stijl en repertoire hebben ontwikkeld. De regisseur gaat samen met vrouwen uit de peer-to-peer groep op bezoek en doet mee met de lessen of repetities. Elke groep wordt uitgenodigd mee te doen met de Stille Heldinnen Disco XL. Als ze dat willen doen, dan krijgen ze van ons een aantal workshops van een professionele zangcoach en/of danscoach. Met deze coach werken ze toe naar een presentatie die onderdeel gaat uitmaken van het theaterspektakel in de grote zaal van Theater Rotterdam. Omdat we voor het eerst gaan werken met zang- en dansgroepen, zullen we in maart een tweetal Test Labs uitvoeren waarin we al een eerste proeve laten zien van de samenvoeging van het theaterdeel met de verhalen van de vrouwen en de optredens van de dans- en zanggroepen.

Elke groep die meedoet aan de XL voorstelling krijgt vanaf half februari wekelijks een workshop. Op 5 maart en 8 maart doen we de Test Labs, waarin we al uitproberen hoe het werkt als we al die verschillende vrouwengroepen en hun specifieke disciplines samenvoegen op het toneel. Aan de hand van deze ervaring wordt er met al die groepen verder gewerkt en worden de workshops vervolgd richting de grote voorstelling op 23 april in Theater Rotterdam. Omdat we maar één dag de grote zaal tot onze beschikking hebben, zullen we voorafgaand in bijv. een gymnastiekzaal één of meer doorlopen doen met de hele groep van zo’n 200 tot 250 vrouwen, zodat de mise-en-scène op ‘ware’ podiumgrootte en alle opkomsten van te voren goed kunnen worden ingestudeerd en de peer-to-peer group goed weet welke vrouwen en vrouwengroepen ze moeten begeleiden in deze mise-en-scène.

Traject overige vrouwengroepen

Met de vrouwengroepen die nog nooit aan kunst en cultuur hebben deelgenomen werken we vanaf februari aan het vertellen, verzamelen en opnemen van hun persoonlijke verhalen en vragen we hen muziek mee te nemen die voor hen belangrijk is. Op basis van dit materiaal wordt de voorstellingsgeluidsband samengesteld. Daarna werken we met deze groepen  aan de bewegingssequenties voor de voorstelling. 

Impact

Deelnemende vrouwen, ook zij die al aan zang en dans doen, krijgen bij Women Connected een totaal nieuwe ervaring. Ze worden onderdeel van een artistiek maakproces, waarin authenticiteit, kwetsbaarheid en verbeelding de belangrijkste componenten zijn. Het aanleren van elkaar danspassen en liederen is een effectieve manier om de vrouwen aan elkaar te verbinden. En als ze eenmaal onderdeel uitmaken van dit proces starten ze ook een meer esthetische dialoog: ze vinden de universele kracht van elkaars verhalen, leren personlijk materiaal te ontwikkelen en durven hun eigen (homogene)groep meer los te laten en de vooringenomen ideeën over zichzelf, de ander en de wereld te betwijfelen en te bevragen. Daarmee krijgen ze een ervaring die ze nooit zouden krijgen door in hun eigen vertrouwde (homogene) zang- dans- of koffiegroep te blijven. 

Planning

Half feb. – begin maart: eerste workshopronde

Maart- half april: tweede workshopronde en repetities

23 april: voorstelling

Gevraagde bijdrage FCP

€ 14.485,00

Voor de inzet van zang- en danscoaches, een productieassistent en voor catering en vervoer van deze groepen.

 

BEGROTING EN DEKKINGSPLAN

 

via deze link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLTuM8jp3VTAwH3SVX4YiewDtI2h9ElQeT

zijn filmpjes over de methodiek van Women Connected te bekijken

Hoe ga je te werk?: 

“pjevat cemo sta na srce zna / we zullen zingen wat ons hart al kent

pjesme sa svih strana planina / liederen uit alle hoeken van de wereld

cuj te me, ljubavi sam zeljna / hoor mij, ik verlang naar liefde

jer je pjesma jedna / dat ene lied dat ons verbindt

nama sudena” / is voor ons allen bestemd

(lied aangedragen door de Bosnische zanggroep die in de voorstelling door 1000 vrouwen zal worden gezongen. Hierboven vrij vertaald naar het Nederlands door RWT dramaturg van Bosnische afkomst, Jasmina Ibrahimovic)

Na 100 jaar stemrecht voor vrouwen in Nederland bestormen we in 2019 met duizend vrouwen het grote podium van de Theater Rotterdam tijdens de STILLE HELDINNEN DISCO XL: een grootschalig theaterspektakel met Rotterdamse vrouwen uit letterlijk alle hoeken van de wereld.

Een van de belangrijkste doelgroepen waarmee het Rotterdams Wijktheater voorstellingen maakt zijn vrouwen van verschillende generaties, culturen en achtergronden die door de maatschappij, hun omgeving of zichzelf klein of stil gehouden worden. Deze vrouwen, deze heldinnen, zijn te onzichtbaar in het openbare leven maar krijgen nu een podiumplek. Samen met hen maken we theater over hun leven, liefde, angst en verlangen. Door hun verhaal op het toneel te vertellen, stijgen ze boven zichzelf uit en inspireren en motiveren ze andere vrouwen zich aan te sluiten bij het langlopende project Women Connected.

Met de STILLE HELDINNEN DISCO XL gaan we echter nog een stap verder, waar we extra financiele middelen voor nodig hebben. In dit project verbinden we onze vaste Women Connected vrouwen, onze peer group (20 vrouwen van 15 verschillende nationaliteiten), aan honderden vrouwen die zichzelf hebben verenigd in een amateurkunsten club  en aan vrouwengroepen die wekelijks bijeenkomen op koffieochtenden en die nog niet eerder aan kunst en cultuur hebben deelgenomen. Door de peergroup te mengen met deze nieuwe (vaak homogenen) vrouwengroepen onstaat een ware kruisbestuiving. Ze leren elkaars liederen, dansen,verhalen en cultuurbepalende gewoontes. Veel van deze vrouwen vinden het fijn om op deze manier in contact te komen met nederlandse vrouwen en vrouwen van andere culturele afkomst. Bovendien is bij die ontmoetingen de voertaal Nederlands en verbreden ze hun kennis en sociale netwerk. 

Deelnemende groepen zijn o.a.: 

Speeltuin de Klimroos, House of Hope (versch. wijken) Linedancegroep, Bellydancegroep, Zangroepen Respeki/wijkpastortaat/Tori Oso/romeynshof/koor Helen/Feyenoord/Bihro, Dansgroepen Anna Hu, Wendy, Indonesisch, theatergroepen: Bihro, Dock, WMO Radar e.d. 

We leren de pasjes van de line dance groep, de moves van de bellydance groep, we dansen samen de polonaise op Nederlandse levensliederen en leren zingen in het Mandarijn, Bosnisch, Arabisch, Surinaams en Farsi. Met dit project vieren we de kleurrijke culturele identiteiten van Rotterdamse vrouwen en tegelijkertijd openen we deuren van homogene groepen en nodigen we ze uit om die diversiteit juist met z’n allen te omarmen. Samen zijn we duizend culturen. Voor even een stem. Een recht. Een stemrecht.

HOE

Al deze bestaande amateurdansgroepen en -koren krijgen, buiten hun reguliere repetities en lessen om, workshops van professionele zangcoaches en dansdocenten/choreografen. De workshops leiden uiteindelijk tot een presentatie die onderdeel zal vormen van de uiteindelijke voorstelling in april. We repeteren samen, waarbij zij ons hun kunsten leren, en wij hen de onze. Naast de technische ondersteuning die we de groepen aanbieden door extra professionals in te zetten in hun bestaand werk, is er een aantal andere lagen waarop deze relatie tussen Women Connected en de dansgroepen en koren wederkerig inspirerend en verrijkend is.

- Aan de kant van de dansgroepen en koren betekent het dat we hen kennis laten maken met onze methodiek. Het Women Connected project heeft namelijk een eigen methodiek en vooral ook esthetiek ontwikkeld waarin nieuwe regels en conventies gelden. Of om met de woorden van Kaat Zoontjens, creative producer van Women Connected, te spreken “in ons maakproces stellen we een mini samenleving voor waar we op een nieuwe manier met elkaar omgaan”. Die mini samenleving kenmerkt zich (zoals veel professionele artistieke processen) door een creatieve en open ruimte, authenticiteit van deelnemers en kwetsbaarheid. Daarbij is de noodzakelijke basis een sterk gevoel van vertrouwen in zowel de kunstenaars als in elkaar. Vanuit vertrouwen moedigen we deelnemers aan zoveel mogelijk zichzelf te zijn en vanuit hun meest oorspronkelijke bron mee te doen. We gaan van ‘safe space’ naar ‘brave space’. Op deze manier ontwikkelen de dansgroepen en koren een nieuwe ervaring en nodigen we hen uit nieuwe wegen in te slaan naast hun reguliere lessen en repetities.

- Met de overige vrouwengroepen zijn vrouwen die samenkomen in de lokale buurthuizen om koffie te drinken of die in het kader van De Tegenprestatie geactiveerd moeten worden. Per groep verzamelen we persoonlijke verhalen, muziek en werken we aan beweging. We starten altijd met een blanco bladzijde, waar elke groep haar eigen kleur en invulling aan geeft. Vanwege de diversiteit aan groepen is de input ook zeer uiteenlopend. Deze input vormt de basis voor  de geluidsband van de uiteindelijke voorstelling, en die is samengesteld uit de persoonlijke verhalen en muziekkeuze van de deelnemende vrouwen. 

- Tegelijkertijd zetten we onze vaste Women Connected vrouwen (onze peer educators) in als vertrouwens- en contactpersonen voor de verschillende dansgroepen en koren. Op deze manier gaan onze ‘peers’ nieuwe contacten aan met andere vrouwen en culturele groepen in hun stad. Na de grote voorstelling in april 2019 hebben al deze nieuwe groepen kennis gemaakt met Women Connected en hebben ze ten minste één vast persoon uit de peer group waar veel contact mee is geweest. Na de grote voorstelling willen we deze groepen duurzaam aan ons verbinden, in een vorm die zij wenselijk vinden en die voor ons logisch is. Hoe precies is nog open omdat dit de eerste stap is om deze groepen te betrekken.

Achtergrond van Women Connected

Met Women Connected werken we gedurende vele jaren met grote groepen vrouwen in diverse wijken van Rotterdam die gezamenlijk één voorstelling maken. Hiervoor hebben we een nieuw theatergenre ontwikkeld: De Stille Heldinnen Disco. Hierbij hebben zowel de speelsters als het publiek een koptelefoon op. Gedurende de hele voorstelling horen we een geluidsband met interviews en verhalen van de vrouwen én hun favoriete muziek. De geluidsband is het anker van de voorstelling, waarop de vrouwen op het toneel scènes of bewegingsstukken uitvoeren.

De geluidsband is de stabiele factor van de voorstelling, evenals een peer-to-peergroep van ervaren speelsters die minder ervaren vrouwen op het toneel begeleidt. Dit is belangrijk, omdat we nooit zeker weten of alle speelsters aanwezig kunnen zijn (vanwege een gecompliceerd privé leven). Dankzij het feit dat de verhalen op de geluidsband staan en de vaste aanwezigheid van een goed ingewerkte peer-to-peer groep kunnen we heel snel met een paar repetities andere vrouwen inwerken, zodat de voorstelling áltijd door kan gaan. De Stille Heldinnen Disco kende drie eerdere edities tijdens Internationale vrouwendag en werd gespeeld door zo’n 35 vrouwen voor een gemiddelde zaalbezetting van 150 bezoekers.

Achtergrond Stille Heldinnen Disco XL

In 2019 is het 100 jaar geleden dat het vrouwenstemrecht er kwam. Een memorabel jaar waarin een cruciale stap is gezet om vrouwen een stem en invloed te geven. Tegelijkertijd realiseren we ons dat er 100 jaar later nog ongelooflijk veel vrouwen zijn die hun stem nooit (kunnen) laten horen. Die vrouwen zijn de doelgroep van Women Connected. De verwantschap met de herdenking van 100 jaar vrouwenstemrecht is groot en voor ons hét moment om een grote stap te zetten in de vorm van een Extra Large versie van de Stille Heldinnen Disco. Zodat niet 100 maar 1000 vrouwen hun stem laten horen, op een groot podium, letterlijk in het centrum van de aandacht en de stad: de grote zaal van Theater Rotterdam. De vrouwen van Women Connected worden namelijk op geen enkele wijze vertegenwoordigd in het Nederlandse mainstream theaterlandschap in een stad waarin meer dan 60% van de bevolking van niet Nederlandse afkomst is. Hun verhalen zijn indringend en hebben een grote impact op anderen.

Traject met vrouwendansgroepen en koren

Voor de Stille Heldinnen Disco XL zoeken we contact met vrouwenkoren en dansgroepen die al langere tijd bestaan en hun eigen stijl en repertoire hebben ontwikkeld. De regisseur gaat samen met vrouwen uit de peer-to-peer groep op bezoek en doet mee met de lessen of repetities. Elke groep wordt uitgenodigd mee te doen met de Stille Heldinnen Disco XL. Als ze dat willen doen, dan krijgen ze van ons een aantal workshops van een professionele zangcoach en/of danscoach. Met deze coach werken ze toe naar een presentatie die onderdeel gaat uitmaken van het theaterspektakel in de grote zaal van Theater Rotterdam. Omdat we voor het eerst gaan werken met zang- en dansgroepen, zullen we in maart een tweetal Test Labs uitvoeren waarin we al een eerste proeve laten zien van de samenvoeging van het theaterdeel met de verhalen van de vrouwen en de optredens van de dans- en zanggroepen.

Elke groep die meedoet aan de XL voorstelling krijgt vanaf half februari wekelijks een workshop. Op 5 maart en 8 maart doen we de Test Labs, waarin we al uitproberen hoe het werkt als we al die verschillende vrouwengroepen en hun specifieke disciplines samenvoegen op het toneel. Aan de hand van deze ervaring wordt er met al die groepen verder gewerkt en worden de workshops vervolgd richting de grote voorstelling op 23 april in Theater Rotterdam. Omdat we maar één dag de grote zaal tot onze beschikking hebben, zullen we voorafgaand in bijv. een gymnastiekzaal één of meer doorlopen doen met de hele groep van zo’n 200 tot 250 vrouwen, zodat de mise-en-scène op ‘ware’ podiumgrootte en alle opkomsten van te voren goed kunnen worden ingestudeerd en de peer-to-peer group goed weet welke vrouwen en vrouwengroepen ze moeten begeleiden in deze mise-en-scène.

Traject overige vrouwengroepen

Met de vrouwengroepen die nog nooit aan kunst en cultuur hebben deelgenomen werken we vanaf februari aan het vertellen, verzamelen en opnemen van hun persoonlijke verhalen en vragen we hen muziek mee te nemen die voor hen belangrijk is. Op basis van dit materiaal wordt de voorstellingsgeluidsband samengesteld. Daarna werken we met deze groepen  aan de bewegingssequenties voor de voorstelling. 

Impact

Deelnemende vrouwen, ook zij die al aan zang en dans doen, krijgen bij Women Connected een totaal nieuwe ervaring. Ze worden onderdeel van een artistiek maakproces, waarin authenticiteit, kwetsbaarheid en verbeelding de belangrijkste componenten zijn. Het aanleren van elkaar danspassen en liederen is een effectieve manier om de vrouwen aan elkaar te verbinden. En als ze eenmaal onderdeel uitmaken van dit proces starten ze ook een meer esthetische dialoog: ze vinden de universele kracht van elkaars verhalen, leren personlijk materiaal te ontwikkelen en durven hun eigen (homogene)groep meer los te laten en de vooringenomen ideeën over zichzelf, de ander en de wereld te betwijfelen en te bevragen. Daarmee krijgen ze een ervaring die ze nooit zouden krijgen door in hun eigen vertrouwde (homogene) zang- dans- of koffiegroep te blijven. 

Met wie werk je samen?: 

We werken heel nauw samen met alle vrouwengroepen, waarvan een aantal valt onder de vlag van bestaande welzijnsorganisaties zoals Dock, WMO Radar, House of Hope, Leger des Heils. Zijn zijn belangrijk voor ons om in contact te komen met hun vrouwen en deze vrouwen bij het project te houden en de stap te laten zetten om mee te doen en uiteindelijk op 23 april op het toneel te staan. Zij zijn dus belangrijk in de communicatie en het contact met de vrouwen.

Daarnaast werken we nauw samen met bestaande koren en dansgroepen. Zij laten ons toe bij hun repetitieproces en leren ons hun dansen die wij op onze beurt weer leren aan andere groepen vrouwen en verwerken in de voorstelling. 

Binnen het totale proces zien wij de vrouwen als volkomen gelijkwaardige samenwerkingspartner. Hun input op het gebied van verhalen, muziek, dans, beweging is de basis voor de uiteindelijke voorstelling. Vanuit onze kennis en ervaring als theatermakers maken wij de montage van de geluidsband en de mise-en-scène op het toneel.

De impact dat dit project heeft op de individuele vrouwen is groot, en draagt in grote mate bij aan de doelstellingen van de verschillende welzijnsorganisaties doordat vrouwen meer en beter Nederlands zijn gaan praten, een groter netwerk krijgen dat diverser is samengesteld, meer zelfvertrouwen krijgen, meer integreren binnen de Rotterdamse samenleving, hun blik en horizon verbreden door nieuwe inzichten. 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
20 zangworkshops 200 n.v.t.
20 dansworkshops 200 n.v.t.
2 presentaties 200 300
1 voorstelling 200 800
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Women Connected is een langlopend theaterproject met vrouwen, en meer dan dat: het is in feite een grote beweging die vele vrouwen in Rotterdam op de been weet te brengen en letterlijk in beweging zet. Met name vrouwen die van huis uit niet zo snel met vrouwen in contact komen die niet tot hun vertrouwde sociale - vaak homogene - netwerk behoren, vrouwen die niet of zelden met kunst en cultuur in aanraking komen, wier leven zich afspeelt in hun eigen wijk, in hun eigen huis.... en die via dit project een andere fase van hun leven beginnen...

Met dit project draagt Women Connected in zeer grote mate bij aan de bevordering van cultuurparticipatie binnen een doelgroep die maar zelden door culturele instellingen wordt bereikt. Daarmee draagt dit project in zeer belangrijke mate bij aan de missie van het Rotterdams Wijktheater theater te maken met, door en voor mensen die tradititiegetrouw niet met kunst en cultuur in aanraking komen. 

Door met deze vrouwen een voorstelling te maken op basis van hun persoonlijke input, draagt Women Connected in grote mate bij aan een grotere  participatie van vrouwen in de samenleving , weet het vrouwen te empoweren en hen te bewegen een volgende stap te zetten in hun leven en meer de regie hierover te nemen. 

 

Begroting: 

De subsidie van het FCP willen we besteden aan de inzet van een professionel zangcoach en danscoach voor de bestaande vrouwendans- en zanggroepen. Deze coaches zullen 10 weken met verschillende groepen repeteren en hen begeleiden bij de presentaties en de grote voorstelling in april. 

Daarnaast is er budget nodig voor de catering van al deze vrouwen (zo'n 200 in totaal) voor de dagen waarop er presentaties zijn en de dag van de voorstelling. Zij zullen deze dagen de hele dag en soms ook avond aanwezig zijn en krijgen zij - naast koffie/thee/fris - ook lunch en/of diner. Omdat het om zo'n grote groep vrouwen gaat zijn hier ook grote bedragen mee gemoeid. 

Tot slot is het van belang dat wij bussen kunnen inzetten om alle vrouwen voor de presentatie en voorstelling vanuit verschillende wijken op te halen en na afloop ook weer thuis te brengen. De ervaring leert dat dit helpt om de vrouwen de stap te laten zetten om vanuit hun wijk naar het centrum van de stad te komen en ook op tijd aanwezig te zijn. Individueel met openbaar vervoer reizen is een drempel die velen nog niet willen of kunnen nemen en het inzetten van bussen is dus cruciaal. 

Het project wordt  naast de bijdrage van het FCP ook gefinancierd door een bijdrage van Stichting Bevordering van Volkskracht, de gemeente Rotterdam vanuit de cultuurplan subsidie en door aanvragen in het kader van bewonersinitiatieven. 

Locatie(s): 
Islemunda Podium van IJsselmonde
Theater Rotterdam kleine zaal en grote zaal

Uitslag Beslis mee

FCP34
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 116 gestemd
totaal84
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Alexander Klapwijk

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Na eerdere succesvolle edities van de Stille Heldinnen Disco, gaan jullie nu een extra grote variant opzetten. Dat is op zichzelf niet erg vernieuwend. Toch sluit jullie project goed aan bij Jij Maakt Het Mee. In dit geval is het juist de schaalvergroting die voor nieuwe connecties en culturele kruisbestuiving zorgt. Jullie doorbreken grenzen en verbinden vrouwen uit diverse culturen. Het plan maakt voldoende duidelijk dat jullie de artistieke ontwikkeling die hierdoor als vanzelf zal ontstaan, in goede banen zullen leiden. Net als Giovanni denk ik dat de sociale en culturele verbanden die jullie aangaan, vragen om een vervolg. Wie weet horen we daar nog wat over, wellicht in de blog? Ik ben benieuwd!

afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

In het ambitieuze plan dat jullie presenteren komen verschillende uitgangspunten samen die een logisch verband hebben met elkaar. Het plan gaat met name over empowerment, zichtbaarheid en de beweging die jullie op gang willen brengen om vrouwen op een creatieve wijze met elkaar te verbinden. En de olievlek te vergroten. De aanleiding mbt het 100-jarig stemrecht voor vrouwen is helder en biedt mooie inhoudelijke aanknopingspunten. Voor de deelnemende vrouwen zal dit zeker een waardevolle ervaring zijn.

De aanvraag geeft voldoende zicht op de mogelijkheden om deze groepen vrouwen creatief met elkaar te verbinden en de zichtbaarheid van hun samenwerking te vergroten. Jullie zijn concreet over de organisatorische opzet en de inhoudelijke rol van de samenwerkingspartners, waardoor ik voldoende meekrijg over de nieuwe perspectieven waar jullie naar streven. Het effect van deze ambitie zou je wellicht kunnen vergroten door ook nu al met de groepen na te denken over de mogelijkheden voor een duurzamere onderlinge samenwerking. Daarmee kun je hun eigenaarschap mogelijk ook stimuleren.

Ondanks deze laatste kanttekening ben ik van mening dat jullie met dit project een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de vernieuwing van culturele initiatieven waarin jullie empowerment, connectedness en zichtbaarheid van vrouwen naar een nieuw niveau kunnen tillen.

Ik wens jullie veel succes!

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Heleen,

Je hebt nog anderhave week in de Denk mee-fase. Lukt het je om in die tijd de opmerkingen die je in de chat schreef in je plan te verwerken? Vergeet ook niet om een sluitende begroting te uploaden, dat is een voorwaarde om naar de Beslis mee-fase te kunnen.

afbeelding van inez schatz

Ha Alexander,

Kruisbestuiving is de grootste win-win actie van ons project. Wat het project zo bijzonder maakt is omdat we een eigen peer to peer systeem hebben ontwikkeld. Deze “peergroep” is een groep van 20 vrouwen waaronder 15 verschillende nationaliteiten. Deze groep wordt verdeeld onder de nieuwe groepen waarmee we werken. In een aantal gevallen zijn dit homogene groepen, Turks, Marokkaans, Bosnisch, Surinaams, Bulgaars. Deze nieuwe groepen zijn veelal nooit met theater, dans of zang in aanraking gekomen buiten hun traditionele manier van toepassing (bruiloften, religieuze feesten). Door onze peergroep te mengen bereiken we een ware kruisbestuiving. Zo leren we elkaars liederen, dansen, verhalen en cultuurbepaalde gewoontes. Een rijkdom aan nieuwe kennis voor iedereen.Homogene groepen vinden het allemaal erg fijn om in contact te komen met Nederlandse vrouwen of vrouwen van een andere cultuur. Hierdoor wordt de voertaal Nederlands en hun kennis en sociale netwerk vergroot.

Wie zijn de vrouwen uit de Peergroep? Vrouwen die eenmaal aan een theaterproject van Women Connected hebben deelgenomen en hebben ervaren wat het hun oplevert, kunnen worden gevraagd voor de peergroep. De peergroep biedt de mogelijkheid door te groeien in hun ontwikkeling. Deze peergroep is zeer divers van leeftijd en nationaliteit omdat deze is samengesteld uit verschillende groepen. In deze groep zitten zang, dans en acteertalenten die we inzetten bij nieuwe groepen.

Deelnemende groepen tot nu toe (los van de peergroep):

Op Rotterdam Zuid:

Speeltuin de Klimroos: theater- / zanggroep
House of Hope Beverwaard: theater- / zanggroep
House of Hope Tarwewijk: zanggroep
Linedance Lombardijen: dansgroep
Bellydance Agnes: dansgroep
Wijkpastoraat Bloemhof: zanggroep
Respeki: zanggroep

Rotterdam Noord
Tori Oso: zanggroep
Bihro: zang- / dans- / theatergroep
Anna Hu: theater- / dansgroep
WMO Radar Overschie: theatergroep
Wereldvrouwen: theatergroep
Dock Crooswijk: zang- / theatergroep
Koor Romeinshof: zanggroep
Koor Helen: zanggroep
Koor Feijenoord: zanggroep
Indonesische vrouwengroep: zang- / dansgroep
Dansgroep Wendy: dansgroep
Openbare repetitite: zang- en dansgroep.

Let op! Niet alle groepen zijn van oorsprong een homogene of cultuurgebonden dans- of zanggroep. De meeste groepen zijn vrouwengroepen in lokale buurthuizen die bij elkaar komen om koffie te drinken of die in het kader van de tegenprestatie gere-integreerd en geactiveerd moeten worden. Dit is zijn vrouwen die niet eerder hebben gezongen of gedanst, behalve wellicht onder de douche of op een bruiloft.

Per groep verzamelen we persoonlijke verhalen, muziek (zang) en bewegingen (dans). Afhankelijk van de input per groep gaan we hiermee aan de slag. We starten met een lege bladzijde en elke groep geeft kleur en invulling aan het papier met de input die ze geven. Vanwege de diversiteit in de groepen is de input ook zeer verschillend. De basis van de het project is een geluidsband die tijdens de voorstelling per koptelefoon te horen is. Deze is samengesteld en zorgvuldig gemonteerd met de input van zelfgekozen muziek en verhalen van de vrouwen. De verhalen zijn interviews die we opnemen met een opnameapparaat en die we knippen en plakken tot een mooi fragment. Het beeld van de voorstelling is een choreografie die aan de hand van de muziek en de verhalen op de geluidsband wordt bedacht en uitgevoerd.

Deelnemende vrouwen, ondanks dat ze soms al zingen en dansen, krijgen bij Women Connected een compleet andere ervaring. Ze worden onderdeel van een artistiek maakproces waarin authenticiteit, kwetsbaarheid en verbeelding de belangrijkste componenten zijn. Het aanleren van elkaars pasjes en liederen is inderdaad niet vernieuwend, maar is een manier om de vrouwen aan elkaar te verbinden. Maar als ze eenmaal onderdeel uitmaken van Women Connected gebeuren er veel interessantere dingen - en start een esthetisch dialoog. Ze komen in een artistiek maakproces: 1) ze vinden de universele krachten van elkaars verhalen (dat is de échte kruisbestuiving), 2) ze leren authentiek/persoonlijk materiaal te ontwikkelen doordat ze ook als individu worden aangesproken (via de interviews), 3) ze durven hun homogene groep wat los te laten, en de vooringenomen ideeën over zichzelf, de ander en de wereld, te betwijfelen. Daarmee krijgen de vrouwen een ervaring mee die ze nooit zouden hebben gekregen door in hun wijkgebonden, homogene dans of zanggroepje te blijven.

Zie via dit filmpje hoe een dergelijk werkproces eruitziet:
https://www.youtube.com/watch?v=l2PDogX4N4k&index=3&list=PLTuM8jp3VTAwH3...

We hebben dat ook in Götenborg (Zweden) gedaan en daar zijn we ook gevolgd om ons werkproces vast te leggen. Dit filmpje is recent vertaald met Engelse ondertiteling en is terug te zien via deze link: https://youtu.be/f_Ey_sA6QHk

Beste Alexander, tot zo ver, als er nog meer vragen zijn dan hoor ik het graag. Voor nu, fijne kerstdagen!

Groetjes Inez

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Inez,

Dat is een mooie aanvulling op jullie plan. Bij het beoordelen kijken wij straks alleen naar het plan links, dus verwerk je antwoord ook in jullie plan. Het zou helemaal mooi zijn als daarmee het plan uiteindelijk niet (veel) langer wordt. 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Heleen,

Voor Jij Maakt Het Mee is de ontwikkeling die de deelnemers doormaken belangrijker dan het uiteindelijke eindproduct (het 'theaterspektakel'). Daarom zou ik graag wat meer willen weten over de kruisbestuiving tussen de verschillende amateurkunstgroepen die jullie willen bereiken. Want als het alleen om zang- en dansgroepen gaat, dan is die kruisbestuiving wat beperkt: zij zingen en dansen al. En - even los van het thema gezien - het is ook niet zo vernieuwend. Bereiken jullie ook groepen die juist voor het eerst gaan zingen of dansen? 

afbeelding van Heleen Hameete

Beste Alexander,

Leuk dat je meedenkt met ons project. Het lukt me zeker om de komende weken al meer te vertellen over de groepen waarmee we contact hebben en waarmee we dus willen gaan werken. 

Ik heb daarvoor de input nodig van de regisseur en haar assistent die hier volop mee bezig zijn. zijn er specifieke dingen die je over deze groepen of de samenwerking wilt weten? Dan kan ik mijn collega's hier wat gerichten op bevragen.

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Heleen,

Welkom bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Ik be nerg benieuwd naar de groepen die jullie aan je weten te binden> Gaat het de komende zes weken lukken om al een aantal van die samenwerkingen uit te werken hier?