menu denk mee beslis mee maak mee

Stichting Kunstbus

Kunst is immers van iedereen

Stichting Kunstbus
1 april 2019 tot 1 april 2020

€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Stichting Kunstbus

Kunst is immers van iedereen

afbeelding van Ankie de Groot

Ingediend door:

Ankie de Groot

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
financiële ondersteuning voor kunstbus

Wat ga je doen?: 

INHOUD

Het doel van Stichting kunstbus;

Kunstbus gaat kunst&cultuur educatie brengen op locatie en ondersteunend werken bij maatschappelijke problemen. Stichting Kunstbus gaat Kunst&Cultuur inzetten als middel voor Mens&Maatschappij, om zo bv. vooroordelen weg te kunnen nemen, te ontdekken, te begrijpen, te ontmoeten, te delen, en de sociale vaardigheden te ondersteunen.

Toelichting op de innovatieve componenten van stichting kunstbus.

Het vernieuwde aan kunstbus is dat dit nog niet bestaat, er zijn kunst en muziek bussen die de mensen vervoeren naar het museum of de muziekzaal. Maar nog nergens rijd er een kunstbus die kunst en cultuur educatie (in samenwerking met; de kunstenaars, zorginstellingen, scholen, welzijn organisaties en gemeentes) naar de mensen toe brengt.

Al helemaal niet naar de mensen die er zelf niet om kunnen vragen. Door beperkingen, en dan niet alleen de "gehandicapten" geestelijke of lichamelijk maar ook de niet zichtbare beperkingen, geen geld, geen vervoer, geen weet, en noem maar op.

Ook het ondersteunen van maatschappelijke problemen als bezuinigingen in het onderwijs of de zorg staat centraal voor kunstbus. Denk aan een school die haar leerlingen naar huis moet sturen omdat er geen docent is voor de desbetreffende klas. Dan kan de school via FOKOR of BOOR het paraplu orgaan voor onderwijs in Rotterdam zich aanmelden bij het SOS kunstbus programma. Hier over zijn al contacten gelegd, die nog verder uitgewerkt worden op dit moment. (zie de brieven in de bijlagen). Er zijn speciale lessen geschreven, die te vinden zijn in de bijlagen les programma’s van kunstbus. Voor de zorg geldt het zelfde, door onderzoeken, lessen en workshops die we gegeven hebben kwamen we er achter dat het kunst en cultuur programma van de zorg instellingen niet altijd aansluit op de behoeftes van de bewoners. Helaas komt ook hier het woord bezuinigingen om de hoek kijken. Zorg instellingen zoals Humanitas hebben we bezocht en aangeschreven, ook hier zijn we mee in gesprek, en hebben we een programma op maat voor geschreven en getest.

We hebben dus de afgelopen periodes veel onderzocht, testen gedaan, vragen gesteld en geluisterd naar de mensen, in het onderwijs, de zorg, en gewoon op straat.

Hoe fungeert kunst/cultuur hier als innovatiemotor?

De ontwikkeling van kunstbus, zal kunst in de ruimste zin van het woord, in zetten als middel om ondersteunend te zijn op scholen en in de zorg.

Voor mensen met een beperking, kan het leiden tot meer "kleur" in het leven, meer begrip, flexibeler kunnen en durven zijn. Anders mogen zijn, en daardoor juist je zelf. We proberen de deelnemers mee gegeven dat je, je eigen 'bron" altijd kan blijven vullen met kunst en cultuur. Hier door worden mensen gelukkiger en kunnen ze leed beter een plekje geven.

Alle ervaringen zullen we hier in verwerken. In de kunstbus zullen we voornamelijk werken met recycle materialen wat we erg belangrijk vinden. Juist hier door willen we ook ons steentje bijdragen aan het milieu.

Veel collega kunstenaars werken op afspraak overal door de stad met vele mensen maar nog steeds merken we dat er mensen buiten de boot vallen. En ook die mensen zoeken wij wel op. Gewoon door te luisteren in de stad en naar de mensen. Er naar toe te rijden, het gesprek aan te gaan en samen aan de slag te aan met kunst als het medicijn.

Buiten kunst en het milieu hebben we een grote affiniteit met mensen!

En dat is JUIST onze kracht.

In de regio zuid Holland zuid lopen we natuurlijk voor op als het gaat om kunst en cultuur. En dat maakt ons van stichting kunstbus trots. Met een heel fijn gevoel in me denk ik zelf, terug aan de tijd als student op de Willem de Kooning Academie, aan de Blaak. Rotterdam Cultuurstad van Europa in 2001, iets waar we volop aannemen gewerkt hebben toen!

Kunstbus is onze droom, die we zo snel mogelijk uit willen laten komen. Liedjes schrijven over dromen die bedrog zijn, dat is niet onze style. Mouwen opstropen, niet lulle maar poetsen. Wij hebben Christopher Blok gevraagd, de kunstzinnige woord kunstenaar uit Rotterdam, om met ons kunstbus mee op de kaart te zetten. Zo gaan wij de barricade op. Kunstbus komt eraan!

Kunst als maatschappelijke verankering, op dit moment lopen er afspraken in Zuid Holland voor/over kunstbus. Met de gem. Rotterdam en de gem. Binnenmaas Hoeksche Waard. Hoe kunnen we de kunstbus in deze regio inzetten. Met de scholen “papaplu” organen, BOOK, FOKOR, ACIS en de zorginstellings-organen, Zorgwaard en Humanitas zijn ook contacten gelegd. Er worden de activiteiten besproken en evt aangepast op maat.

KUNSTBUS Missie

Kunst en cultuur vervullen een belangrijke rol in de samenleving. Eigenschappen die vaak met kunst in verband worden gebracht zijn zelfkennis, zelfontplooiing, morele ontwikkeling en inzicht in ‘de ander' of ‘de samenleving'. Deze eigenschappen hebben te maken met de reflectiviteit en de verbeeldingskracht van kunst. Via kunst leren we de wereld, onszelf en de ander vanuit verschillende gezichtspunten kennen en verstaan. Stichting KUNSTBUS wil bijdragen aan een maatschappelijk klimaat waar aandacht voor menselijkheid en eigenheid centraal staat. Wij zien in de praktijk dat het cultuurparticipatie, sociale cohesie, inzicht, inspiratie en verdieping met zich meebrengt.

KUNSTBUS Visie
Omdat wij ervaren dat kunst voor iedereen meer kleur aan het leven kan geven, willen we het beoefenen en beleven ervan voor iedereen toegankelijk(er) maken. Juist voor mensen met een lichamelijke, geestelijke, verstandelijke en/of financiële beperking en ongeacht culturele achtergrond.
Met onze kunstbus maken wij een ondersteunend en indien nodig laagdrempelig Kunst en Cultuur aanbod zichtbaar. Professionele kunstenaars zijn bij ons aangesloten. Zij voldoen aan onze criteria: gediplomeerd, professioneel, toegankelijk, origineel, betrouwbaar, ondernemend, en niet op de laatste plaats inlevend. Wij bemiddelen tussen vraag en aanbod en maken de activiteit op maat voor de instellingen en stichtingen.

KUNSTBUS Doelstelling
Zoals sporten bijdraagt aan een goede lichamelijke conditie, zo stimuleert kunst de persoonlijke groei, en de gezondheid van het brein. Of je dat nu doet als bewonderaar of maker. Door vele onderzoeken is dit allang bewezen. Maar: net zoals lang nog niet alle sportaccommodaties toegankelijk zijn voor iedereen, zo is kunst ook niet voor iedereen bereikbaar.

En dat willen wij veranderen! Samen kunst beoefenen, bewonderen en ervaren daar draait het om bij stichting KUNSTBUS. Wij verkondigen de boodschap hoe bijzonder het is om te ontdekken dat een beperking ook een rijke inspiratiebron kan zijn.
 

Stichting KUSTBUS wil inspelen op de wensen en behoeften van zowel de deelnemers als de locale kunstenaars, van het culturele aanbod en hiermee de maatschappelijke rol van de kunst en cultuur versterken. Deze twee doelgroepen samenbrengen levert volgens de ervaring van Stichting KUNSTBUS inspiratie en kruisbestuiving op.

Zo wordt de deelnemende persoon of personen geprikkeld tot originele resultaat, waarbij ze hulp krijgen van de kunstenaars.

ORGANISATIE

Organisatie

Kunstbus is ondergebracht in een stichting met stichtingsbestuur.

Samenstelling stichtingsbestuur:

Voorzitter Ankie de Groot (eigenaar van ankieSstudio)

Penningmees Hans Segers (eigenaar van stichting HansHelpt)

Secretaris Marcel Winkelman

Samenwerkende partners.

gemeente/ scholen / zorg - instellingen / stichtingen / fondsen

Met deze partners zal getracht worden kunstbus in hun activiteiten programma te doen laten opnemen, de onderhandelingen zijn in volle gang.

PLANNING

Achter de schermen worden al maanden, gratis test lessen en workshops gegeven. Gesprekken gevoerd en gewerkt aan bemiddeling.

De “verwachting” is dat Kunstbus straks (lente 2019) elke week minstens een maal zal uitrijden naar scholen en zorg - instellingen. En van april tot en met september aanwezig zal zijn op festivals en events. Om op deze manier ook inkomsten te genereren.

De afgelopen maanden zijn we voltijd bezig geweest met de opzet van de stichting kunstbus. De planning is om de andere “producten” lessen, workshops en programma’s verder te gaan uitwerken zodra de eerste echte boekingen gemaakt zijn. Ook zullen er door ervaring die we op gaan doen in de praktijk, verdere toe en aanpassingen gemaakt gaan worden.

Waar we mee starten;

Soort activiteit

Wanneer

Aantal bezoeken

Aantal bereikt in doelgroep

SOS kunstbus naar de scholen

schooljaar

1 a 2 keer per jaar

iov de ICC-er

FOCOR of BOOR

Acis

400

Ouderen /zorg instellingen

12 maanden per jaar

1 keer in het jaar

1200

Stichtingen

Hele jaar

1

600

Rotterdamse zomer feesten

Zomer

1

1000

Recreatie gebieden

Voorjaar

Zomer

Najaar

1

1000

(Sociale) Werkplaatsen

Gehele jaar

1

300

Instellingen

Gehele jaar

1

300

Overige festivals

Zomer

1

1000

De regio Rotterdam heeft z’n 638.000 bewoners, en kent vele bezoekers.

Met bovenstaande geschatte aantallen zal Kunstbus dus een ruim aantal van de inwoners, en bezoekers van de regio bereiken.

De kans is daarmee groot dat ook een deel van de statushouders en de minima bereikt zal worden.

MARKETING

Om deze droom tot rijden te krijgen zijn we van heel dichtbij aan de slag gegaan met;

Facebook communiteit van z’n 2500 ankieSstudio volgers te vragen

om stichting kunstbus te like

LinkedIn met 1000 volgers

Instagram met 1000 volgers

Twitter met 500 volgers

Pinterest met 500 volgers

In de huis aan huis kranten, zal getracht worden een wekelijkse vaste plek te verkrijgen voor waar Kunstbus te vinden zal zijn. Verder een site en een nieuwsbrief. www.stichtingkunstbus.nl / info@stichtingkunstbus.nl

Doordat de VW t2 volledig bestikkerd zal worden, fungeert deze tevens als rijdende reclame zuil. Ook zullen er stikkers en free kaarten door de stad verspreid gaan worden. Alle kunstenaars die mee gaan in de bus zullen ook hun sociale contacten en net werk in gaan zetten. Actie vrienden van kunstbus (zie in de bijlagen). Lessen/activiteiten prijzen zie ook de bijlagen.

FINANCIERING

Benodigde gelden

De aanschaf van de Kunstbus en de kosten om de bus minimaal 1 jaar te exploiteren.

Aanschaf Bus € 22.500,-

Rij klaar maken, bestikkeren € 2000,-

Wegen belasting/onderhoud € 2500,-

Brandstoffen € 5200,-

Verzekeringen € 1500,-

Website/ media ontwikkelen € 1500,-

Ontwikkelen lespakket & materiaal € 30.584,-

Overig en onvoorzien € 2000,-

Totaal opstartkosten € 69.784,-

Geldgeneratie voor aanschaf Kunstbus en het eerste exploitatiejaar overzicht:

(START-)subsidie uit gemeente € 27.284,-

Fonds voor CP € 15.000,- (aangevraagd)

Cultuur fondsen € 15.000,- (toegezegd)

Crowdfunding/(sociaal) media netwerk € 3.000,- (in de maak)

Fondsen € 5.000,- (is in behandeling)

Vrienden van kunstbus € 3.000,- (toezeggingen)

Verkoop vrij werk ankieSstudio € 1.500,- (is gerealiseerd)

Totaal € 69.784,-

Begroting uitgewerkte lessen

Uren

obv 8 uur per dag

Materiaalkosten

Totaal

Ontwikkeling doelgerichte activiteit 1

3 dagen

€ 4500.-

Ontwikkeling doelgerichte activiteit 2

6 dagen

€ 4700.-

Ontwikkeling doelgerichte activiteit 3

3 dagen

€ 4300.-

Ontwikkeling

doelgerichte

activiteit 4

Ontwikkeling

doelgerichte

Activiteit 5

TOTAAL

6 dagen

6 dagen

€ 6384,-

€ 4700,-

€ 6000,-

€ 24200,-

€ 30584.-


afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Ankie,

Ook namens mij: welkom bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Met de Kunstbus wil je cultuureducatie naar de mensen toe brengen en daarmee een schakel vormen tussen de cultuuraanbieders en mensen die met kunst en cultuur bezig willen zijn. 

Jij Maakt Het Mee is geen regeling voor cultuureducatie, maar voor actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd. Dat betekent dat activiteiten in schoolverband niet in aanmerking komen voor ondersteuning door Jij Maakt Het Mee. Ik zie dat je plan juist erg veel in schoolverband wil doen. Ook een aantal van je samenwerkingspartners is op de scholen gericht. Dit deel van je project kan je beter buiten beschouwing laten. 


Verder kan ik uit je plan nog niet goed opmaken hoe actief je participatietrajecten zijn. Bij Jij Maakt Het Mee staan de deelnemers aan de actieve participatieprojecten centraal. Voor ons is het daarom belangrijk om te weten wie je deelnemers zijn, hoeveel het er zijn, wat de deelnemers gaan doen, hoe jullie dat bereiken en begeleiden, etc. Alleen een platform bieden en bemiddelen tussen de verschillende partijen is voor ons niet voldoende. 

Gebruik de komende weken om je plan aan te passen, en houdt daarbij de criteria van Jij Maakt Het Mee goed in de gaten. Succes!

afbeelding van Joop van van Liere

Dag Ankie,

Welkom bij Jijmaakthetmee!

De komende weken mag ik als coach bij het fonds meedenken om je plan te helpen ontwikkelen van 'wild idee naar een concreet en subsidiabel plan'. Daarbij rekening houdend met de absoluut noodzakelijk voorwaarden voor een succesvolle aanvraag als: experiment en bottom-up in te steken duurzame vernieuwing van cultuurbeoefening door amateurs in de vrije tijd.

Het fonds vindt projecten experimenteel als door samenwerking met andere partijen: nieuwe kunstvormen, werkwijzen of nieuwe disciplines ontstaan; bijzondere deelnemersgroepen worden bereikt; nieuwe media creatief worden ingezet of wanneer er wordt ingespeeld op veranderende mogelijkheden in de sector.
 
Het fonds verwacht van je dat je je plan links in beeld - op basis van o.m. de reacties in de chat rechts in beeld (open voor alle bij je project betrokkenen) - nader vorm gaat geven. De adviseur beoordeelt of je plan uiteindelijk rijp is voor de beslisfase.

Het doorlezen van een aantal succesvolle aanvragen kan je helpen een goed idee te krijgen van een goeie aanpak.

We zien uit naar een levendige chat!