menu denk mee beslis mee maak mee

STATUS VOOR TALENT!

In a World full of Babel, music is our common...

Stichting Orchestre Partout
15 februari 2018 tot 31 december 2018
muziek
jongeren, volwassenen
onze website / check facebook
€15.000

Dit project wil subsidie. Geef je stem! Denk mee Beslis mee Maak mee
FCP15
max 50 / 1 van 2 gestemd
publiek16
max 50 / 32 gestemd
totaal31
nog nodig44
Nog 4 dagen om te stemmen

Ga direct naar de reacties

STATUS VOOR TALENT!

In a World full of Babel, music is our common language

afbeelding van Ted van Leeuwen

Ingediend door:

Ted van Leeuwen

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Welke muzikant of muziekvereniging wil kruisbestuiven met Orchestre Partout?

Wat ga je doen?: 

Orchestre Partout
Muziek is een taal die verbindt, ongeacht afkomst, cultuur en taal. Vanuit deze gedachte maakt Orchestre Partout vanaf 2010 muziek met bewoners van asielzoekerscentra. Professionele muzikanten geven wekelijks muziekles en leiden repetities in de centra. Daarnaast treedt het orkest naar buiten en speelt ze concerten in het hele land. Zo kunnen deelnemers hun muzikale talent ontwikkelen en wordt het muzikale talent van vluchtelingen zichtbaar voor een breed publiek.

Orchestre Partout is uitgegroeid tot een begrip. De band treedt zo’n 4 á 6 keer maand op, variërend van een regionale braderie tot het Holland Festival. Orchestre Partout ontvangt regelmatig het verzoek om ook in andere azc’s te komen werken.

Orchestre Partout is na 7 jaar pionierswerk toe aan een volgende fase waarin ze haar muzikale talent kan verdiepen en haar expertise kan delen. Naast talentontwikkeling ontwikkelt ze twee experimentele programma’s op het gebied van muzikale verdieping en overdracht.In het Partout-lab werkt ze projectsgewijs aan muzikale kruisbestuiving. Daarnaast draagt ze haar methodiek over aan professionele muzikanten en peereducators die in de toekomst nieuwe muziekwerkplaatsen in de azc’s kunnen leiden.

Doelstellingen
1. bijdragen aan de muzikale verdieping van de deelnemers, de diversiteit van haar repertoire vergroten en haar publiek verbreden.
2. de succesvolle methodiek overdragen en zo zorg dragen voor continuïteit en uitbreiding van de muziekwerkplaatsen in de azc’s.

Middels het programma Status voor talent! werkt Orchestre Partout in 2018 aan drie programmalijnen: I Talentontwikkeling, II Muzikale verdieping en III Overdracht, deze vormen de basis vormen voor continuïteit en kwaliteit van haar activiteiten. Orchestre Partout werkt zo aan een cultuuromslag waardoor muziek een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het activiteitenaanbod voor de bewoners van azc’s.

Deze aanvraag richt zich op de ontwikkeling en realisatie van programmalijn II en III. Omdat deze programmalijnen onlosmakelijk verbonden zijn met de programmalijn talentontwikkeling zullen we in deze aanvraag alle drie de programmalijnen beschrijven.

Hoe ga je te werk?: 

I Talentontwikkeling
De reguliere werkzaamheden van Orchestre Partout bestaan uit muziekles, repetitie én concerten. Orchestre Partout richt haar activiteiten op alle bewoners in het azc. Passie is net zo belangrijk als talent.
De talentontwikkeling speelt zich af op diverse niveaus. Bewoners die nog geen muzikale ervaring hebben starten met muziekles. Zodra mensen enige ervaring hebben worden ze uitgenodigd bij de bandrepetities. Voor bewoners met meer muzikale ervaring of bewoners met een uitgesproken muzikaal talent biedt de band een springplank naar het professionele muziek circuit. Deze bottum-up benadering in talentontwikkeling heeft zijn vruchten afgeworpen. Enkele muzikanten van Orchestre Partout studeren inmiddels bij het Rotterdamse conservatorium Codarts of werken als gastmuzikant bij het Nederlands Blazers Ensemble.

Methodiek
De kunst van muziek maken in asielzoekerscentra is complexer dan op veel andere plekken in de samenleving. Het verloop van de band is groot omdat de bandleden gedwongen moeten verhuizen, een status krijgen en elders in het land gaan wonen, of worden uitgezet.

Orchestre Partout werkt in een dynamische omgeving. Ze startte in 2010 in azc Picassolaan in Alkmaar. In 2017 verhuisde de muziekwerkplaats met de bewoners mee naar de nieuwe locatie aan de Robonsbosweg in Alkmaar. Tevens startte Orchestre Partout een tweede muziekwerkplaats in azc H.J.E. Wenckebachweg in Amsterdam. In januari 2018 verhuist deze muziekwerkplaats met de bewoners naar een nieuw azc aan de Willinklaan in Amsterdam Nieuw-West.

Orchestre Partout is een dynamische en actieve organisatie. Afgelopen jaren heeft ze een methodiek ontwikkelt die berust op onderstaande uitgangspunten.

- Continuiteit. Juist in de onrustige omgeving van een azc, waar bewoners voortdurend verhuizen hebben bewoners behoefte aan een ‘safe haven’ De muziekwerkplaats is daarom gedurende het hele jaar enkele dagdelen per week geopend. De capaciteit van het aanbod is afhankelijk van het aantal bewoners.
- Inclusiviteit. Orchestre Partout richt haar activiteiten op alle bewoners van het azc. Iedereen kan meedoen. Passie is net zo belangrijk als talent. Bewoners die nog geen muzikale ervaring hebben starten met muziekles. Zodra mensen enige ervaring hebben worden ze uitgenodigd bij de bandrepetities.
- Eigenaarschap. Iedere deelnemer brengt eigen nummers in, een garantie voor 'bezieling' van het nummer. De nummers worden dus alleen gespeeld als deze deelnemer aanwezig is.
- Flexibiliteit. Orchestre Partout biedt wekelijks een algemene muziekworkshop. Daarnaast biedt ze ook gitaar, piano en drumles. De lessen zijn gratis toegankelijk en worden aangeboden op verschillende niveaus. De workshops en lessen hebben een flexibel karakter. Ze kunnen beginnen met één persoon en eindigen met 15 personen of meer. De deur staat altijd open en gasten zijn welkom.

Als een azc sluit verhuist Orchestre Partout met de bewoners mee naar een nieuwe opvanglocatie.
- Openbaar toegankelijk
De lessen en repetities zijn openbaar toegankelijk. De muziekwerkplaats is centraal gelegen en de deur staat altijd open. Zo komen bewoners op een spontane manier in aanraking met de band en is de drempel om te participeren laag. Vaak eerst als nieuwsgierig toehoorder bij repetities en later als volwaardig bandlid.

- Culturele diversiteit medewerkers
De lessen en repetities worden geleid door professionele muzikanten met diverse culturele achtergronden. Een aantal van hen is zelf ooit gevlucht. In de toekomst willen we dat ervaren bandleden de rol van peereducators gaan vervullen. Ze begeleiden nieuwe deelnemers bij de lessen en de concerten. Ze kunnen nieuwe deelnemers aanspreken in hun eigen ‘taal’ en ze wegwijs maken in de werkwijze van partout.
- Betrokkenheid stagiere conservatorium
In de toekomst willen we structureel samenwerken met een stagiere van het conservatorium. Hij/zij brengt klassieke muziek kennis in die arrangeren van de diverse muziekstukken vergemakkelijkt. Bovendien is het een goede vorm om onze kennis over te dragen.


II Partout-Lab
In het Partout-Lab creëren we ruimte voor muzikale ontmoeting, improvisatie en experiment. Middels kortdurende projecten gaat Orchestre Partout samenwerking aan met andere muzikanten en ensembles, zowel met amateurs als met professionals. De muzikale kruisbestuiving voedt het repertoire van de band en de muzikale reikwijdte van de deelnemers. Na een intensief kruisbestuiving proces maken we het publiek deelgenoot middels een of meerdere concerten.

De samenwerking zetten we strategisch in zodat we doelgericht werken aan nieuw publiek.
In Alkmaar werken we samen met regionale amateur muzikanten, hiermee richten we ons op publieksgroepen in de regio.
In Amsterdam werken samen met professionele muzikanten. Bij de concerten richten we ons op podiumkunst publiek.

In 2018 organiseren we twee keer een PARTOUT-LAB
LAB #1 Jamsessies met topmusici van Splendor. Splendor is een Amsterdams podium en muzikaal laboratorium dat wordt gerund door 50 topmuzikanten. In het voorjaar van 2017 organiseerden we een eenmalige sessie en dat smaakte naar meer. In 2018 organiseren we vier keer een jamsessie met aansluitend concert met topmusici van Splendor. Muzikanten van Partout leren van de virtuositeit en improvisatievermogen van de leden van Splendor. Andersom worden de profs geïnspireerd door het rauwe talent, de ongepolijste energie en de doorvoelde passie van de leden van Partout.

Lab #2 Samenwerking met Alkmaar Brass (voorheen Regionale Brass Band Waterland-Westfriesland), resulterend in 5 concerten bij festival Karavaan.
Alkmaar Brass is een regionale brassband die open staat voor muzikaal experiment. In het voorjaar van 2018 zullen Alkmaar Brass en Orchestre Partout 5 keer gezamenlijk repeteren aan gemeenschappelijk repertoire. In mei-juni 2018 geven Orchestre Partout en Alkmaar Brass 5 concerten bij festival Karavaan.
 

III PARTOUT- OVERDRACHT
Vanaf 2018 ontwikkelen we een programma waarin we de methodiek van Orchestre Partout overdragen aan professionele muzikanten en peereducators. (voor beschrijving van de methodiek zie programmalijn I) Doel is om gekwalificeerde medewerkers op te leiden die gezamenlijk een muziekwerkplaats in een azc kunnen leiden. In 2019 en 2020 willen we het aantal muziekwerkplaatsen van Orchestre Partout uitbreiden van 2 naar 4 azc’s.
In de training staan de volgende kennisgebieden en capaciteiten centraal: wereldmuziek, arrangeren, improvisatie en sociale vaardigheden.

- werkervaringplek voor professionele muzikant
In de muziekwerkplaats van azc Amsterdam creëren we een werkervaringplek voor een professionele muzikant die medio 2019 samen met een peereducator een nieuwe muziekwerkplaats start.
De professionele muzikant werkt een half jaar mee bij muzieklessen, repetities en concerten.
- coaching van peer-educators
We trainen ervaren deelnemers om als peer-educator te werken. Ze begeleiden nieuwe deelnemers tijdens muziekles en concerten.
- workshop
We bieden jaarlijks een meerdaagse workshop i.s.m. een conservatorium in dezelfde stad als het azc. We richten ons op de opleiding Docent muziek. Tevens bieden we aan twee studenten een stageplek.

In 2018 selecteren we twee nieuwe azc’s waar Orchestre Partout in 2019 en 2020 gaat werken. We streven daarbij naar een landelijke spreiding. We kiezen locaties waar in de regio van het azc een conservatorium is met de studierichting docent muziek, jazz/pop en/of wereldmuziek.

De beoogde nieuwe locaties zijn:
Azc Rotterdam, aan de Edo Bergsmaweg. (capaciteit van 600 bewoners).
St. De Vrolijkheid biedt er workshops beeldende kunst, theater en kostuums maken aan, gericht op kinderen en jongeren. Samenwerking met Codarts, conservatorium Rotterdam, Wereldmuziek

Azc Arnhem-Zuid - Vreedenburgh, aan de Groningensingel. (capaciteit 400 bewoners)
St. De Vrolijkheid biedt er workshops muziek en beeldende kunst voor kinderen en jeugd.
Samenwerking met Artez, conservatorium Arnhem.

Azc Luttelgeest, aan de Oosterringweg. (capaciteit van 1.000 bewoners)
St. De Vrolijkheid biedt er wekelijks ‘Open Ateliers’ voor kinderen van 4 – 12 jaar.
Samenwerking met Artez, conservatorium Zwolle.

Onderdeel van deze programmalijn is dat we afspraken maken over de samenwerking met COA, Stichting de Vrolijkheid en het conservatorium.
 

Met wie werk je samen?: 

Met welke maatschappelijke organisaties (zoals culturele, creatieve, sociale, welzijns-, ondernemers enz. organisaties) ga je samenwerken? Welke meerwaarde creëer je met deze samenwerking voor het project?

Orchestre Partout is een kleine flexibele organisatie. Ted van Leeuwen is verantwoordelijk voor de artistieke leiding. Titia Bouwmeester voor de fondsenwerving en netwerk ontwikkeling. Sandra Klijn is verantwoordelijk voor administratie, verkoop en publiciteit.
Stichting de Vrolijkheid
Orchestre Partout werkt samen met de stichting de Vrolijkheid, een stichting die kunstzinnige activiteiten ontwikkeld voor kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. Stichting de Vrolijkheid richt zich met name op minderjarige bewoners van het azc. Orchestre Partout richt zich op jongeren en volwassenen.
Stichting de Vrolijkheid ontwikkelt uitsluitend activiteiten in het centrum. Orchestre Partout werkt in het centrum én daarbuiten.

COA
Orchestre Partout werkt nauw samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Ze stellen ruimte beschikbaar in het azc voor de muziekwerkplaats. We zijn in overleg met het COA-landelijk om onze activiteiten structureel te ondersteunen vanuit het activeringsbudget.

CODARTS en Artez
Orchestre Partout fungeert als springplank voor vluchtelingen met een uitgesproken muzikaal talent. Wij verwijzen hen door naar conservatoria. Samen met CODARTS en Artez ontwikkelen we een seminar en stageplekken voor studenten.

RefugeeCompany
RefugeeCompany is een ‘alternatief’ uitzendbureau dat zich specifiek richt op de integratie van vluchtelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. RefugeeCompany runt een coffeecorner in het azc Willinklaan in Amsterdam Nieuw West.. Ze werkt hier met groot aantal bewoners die ambassadeur optreden voor Orchestre Partout. Ze spelen een actieve rol in het informeren van bewoners van over onze activiteiten. Daarnaast treedt RefugeeCompany regelmatig op als intermediair voor concerten.
Tevens RefugeeCompany in de werving van nieuwkomers die als zzp’er bij Orchestre Partout werken op het gebied van grafische vormgeving, video, ontwerp, bouw website en communicatie.

UAF
We verwijzen getalenteerde deelnemers naar het UAF. Het UAF ondersteunt hoogopgeleide vluchtelingen bij het realiseren van een passende maatschappelijke positie. Zij begeleiden hen bij hun studie en bij het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten.
Het NBE organiseert jaarlijks aan de concertserie Oost, West Thuis niet Best. Voor de werving en selectie van getalenteerde muzikanten werkt zij samen met Orchestre Partout.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
40 weken muziekwerkplaats Alkmaar (repetities en concerten) 40 weken x 30 per week 40 weken x 15 per week
40 weken muziekwerkplaats Amsterdam 40 weken x 20 per week 40 weken x 15 per week
50 concerten 50 concerten x 8 per concert 5.000 totaal
4 Partout Lab 1 10 deelnemers  1.350 totaal
10 Partout Lab 2 (5 repetities, 5 concerten) 10 x 30 deelnemers 1.500 totaal
20 weken Overdracht 1 prof en 5 peereducators  

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Bewoners van een azc mogen niet werken of studeren. Ze hebben een enorme behoefte aan zinvolle (vrije)tijdsbesteding. De muzieklessen en repetities in het azc dragen bij aan de levendigheid, creativiteit en ontmoeting in het centrum. Bewoners komen graag kijken en luisteren bij de lessen en repetities. In een omgeving vol Babylonische spraakverwarring ontstijgt de muziek taalbarrières en biedt het een universele uitdrukkingsvorm. De muziek dient als uitlaatklep voor bewoners van asielzoekerscentra die niet mogen werken en veelal wachten in het centrum.

Orchestre Partout is een kweekvijver voor muzikaal talent. Door de intensieve aanpak en het drieledige programma, kunnen vluchtelingen zich ontwikkelen van beginnende naar meer ervaren muzikant. Enkele muzikanten van Orchestre Partout studeren inmiddels bij het Rotterdamse conservatorium Codarts of werken als gastmuzikant bij het Nederlands Blazers Ensemble.

belang voor kunstbeoefening in de vrije tijd
Orchestre Partout voorziet in een behoefte. Naast de stichting de Vrolijkheid, die zich met name richt op creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren zijn er geen organisaties die op structurele manier muziekactiviteiten aan bieden aan bewoners. Gemeentelijke muziekscholen zien muziekles aan bewoners van een azc niet als hun kerntaak.

Met haar kleurrijke bezetting en het diverse repertoire draagt Orchestre Partout bij aan de diversiteit van de podiumkunsten. De inclusieve aanpak van Orchestre Partout blijkt inspirerend en heeft een maatschappelijke voorbeeldfunctie. Musici met een vluchtelingen achtergrond dragen hun talent en muzikale rijkdom uit en dragen zo bij aan de nuance in het maatschappelijke debat.
 

Begroting: 

De FCP subsidie besteden we aan de ontwikkeling en uitvoering van twee nieuwe programmalijnen op het gebied van muzikale en verdieping en overdracht.

Locatie(s): 
azc Willinklaan, Amsterdam
azc Robonsbosweg, Alkmaar
Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Wat mooi dat jullie na de fase van pionieren, onderzoeken en experimenteren nieuwe vormen hebben bedacht om de ontmoeting tussen verschillende muzikale werelden vorm te geven. Jullie voorbeeld maakt bovendien duidelijk dat samen musiceren zoveel meer is of kan zijn dan een aangename tijdsbesteding van gelijkgestemde individuen. Met deze activiteiten geven jullie in de praktijk vorm aan de noodzaak om het muziekleven inclusiever te maken. De twee edities van Partout-Lab beloven inspirerende en verrassende sessies te worden voor alle deelnemers. Ook jullie plan voor de overdracht van expertise sluit goed aan bij de doelstelling van JMHM. Hoe meer professionals en peers zich bekwamen in het verzorgen van muziekactiviteiten hoe groter het effect. De inhoudelijke opzet en de werkwijze zijn duidelijk beschreven. Het enige wat misschien nog ontbreekt aan deze aanvraag is een mooi filmpje of een geluidsopname, maar dat laat zich eenvoudig oplossen. Veel succes alvast!

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Ted, klopt het dat jullie de aanvraag toch niet door willen zetten? Wij horen graag wat jullie van plan zijn.

afbeelding van Ted van Leeuwen

Ha Anne,
We willen onze aanvraag graag doorzetten. We zijn er nu mee aan de slag en proberen het vandaag af te maken.
Moet het vandaag ingediend worden? Of kun je ons nog iesje extra tijd geven?
hartelijke groet, ted van leeuwen

 

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Ted, de eerste helft van de Denk mee-fase zit er zo goed als op. Gaat alles goed achter de schermen, en kom je er uit met onderstaande opmerkingen? Hoe eeder je de rest van het projectplan in de linkerkolom uit werkt, hoe meer tijd er nog voor ons is om mee te denken. Dit doe je door bovenaan de pagina op het tabblad 'Bewerken' te klikken, en vervolgens op 'Denk mee - meer projectinformatie'. Hier kun je ook alvast de begroting uploaden. 

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Beste Ted, laat ik mezelf kort introduceren: ik ben coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat je jouw idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunt vervolmaken. Als Alkmaarse cultuurliefhebber heb ik de afgelopen jaren met regelmaat genoten van de muzikale wereldreis die Orchestre Partout ten gehore brengt.

De methode die jullie hiervoor in het AZC Alkmaar hebben ontwikkelt, pas je nu ook in AZC de Bijlmer toe. Kun je aangeven wat de leerpunten zijn van het uitrollen van je concept naar deze tweede locatie? En daarmee een blauwdruk schetsen van do’s en dont’s plus de innovatieve oplossingen voor opgedoken knelpunten? Weet je al in welke 4 AZC’s de muziekwerkplaatsen ontstaan en heb je in die gemeenten al contact opgebouwd met relevant netwerk, muzikanten en muziekverenigingen?

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Ted, welkom op Jij maakt het mee! Als adviseur van het fonds denk ik de komende weken graag met jullie mee om de plannen verder aan te scherpen. Zoals jullie al aangeven is Orchestre Partout uitgegroeid tot een begrip. Ik lees dat jullie voor 2018 verschillende ambities hebben. Enerzijds het trainen van muzikanten die zelfstandig muziekwerkplaatsen kunnen leiden, anderzijds het aangaan van korte muziekprojecten met muzikanten en ensembles. Ik ben benieuwd waar jullie in dit project de focus op willen leggen, en in welke activiteiten dit uitmondt. Houdt er hierbij rekening mee dat wij op zoek zijn naar innovatieve projecten die nieuw zijn, of een nieuwe stap behelzen. Ik wens jullie veel succes en lees graag meer!