menu denk mee beslis mee maak mee

De Stad Vertelt - World Press Photo18

Storytelling in fotografie & audiovisueel beeld

Stichting Academiehuis Grote Kerk Zwolle
1 januari 2018 tot 31 december 2018
e-culture, film, fotografie
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Vakjry De Stad Vertelt voor amateurs en professionals

Door Fieke van 't Riet op ma 2 jul

De vakjury voor de foto- en filmwedstrijd De Stad Vertelt voor amateurs en professionals hebben op 19 juni 2018 24...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

De Stad Vertelt - World Press Photo18

Storytelling in fotografie & audiovisueel beeld

afbeelding van Fieke van 't Riet

Ingediend door:

Fieke van 't Riet

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Ik zoek jonge talenten op het gebied van audiovisueel beeldmateriaal / crossmediale producties voor het project ‘De Stad Vertelt'. Ik onderzoek de subsidieregeling 'de Nieuwe Makers' van de provincie Overijssel voor een aanvullend project 'Productiehuis'.

Wat ga je doen?: 

Het project 'De Stad Vertelt - World Press Photo18' bestaat uit vier deelprojecten over het thema van de ‘vertellende’ stad. Tezamen bepalen zij vorm en inhoud van een grote expositie in het Academiehuis Grote Kerk Zwolle van 30 augustus – 24 september 2018.

De kern bestaat uit de twee projecten ‘Zwolle Vertelt’ en ‘De Stad Vertelt’. De discussie over journalistieke fotografie wordt daarnaast geprikkeld door de expositie World Press Photo 18, die Zwolle voor het derde achtereenvolgende jaar aandoet. Een fotocafé en een expertmeeting maken het geheel compleet. Kortom: een samenhangend programma, waarbij de burger actief betrokken wordt en dat de stad Zwolle op de kaart zet.

Begeleiding van concept, fotografie, productie en expositie is in handen van een artistiek team, bestaande uit: Gertjan Aalders, docent Journalistiek Windesheim, Bert Janssen, docent Fotoacademie Apeldoorn en Amsterdam, Willem Alkema van Dwars Producties Zwolle, en Ignas van Schaick, producent EMS van o.a. De Wilde Stad, en Fieke van 't Riet, projectleider.

Wethouder Jan Brink, onderwijs en cultuur, van de gemeente Zwolle is ambassadeur van het project.'De Stad Vertelt - World Press Photo18'.

Graag willen wij nieuwe makers in Overijssel een kans bieden om onder begeleiding van het artistiek team een documentaire of productie te maken over het thema ‘De Stad Vertelt’. De provincie Overijssel heeft een regeling 'de Nieuwe Makers', waar wij graag gebruik van willen maken om jonge talenten een kans te bieden hun talenten te ontwikkelen.

Hieronder vind je uitgebreide informatie over de projecten.

Project ‘Zwolle Vertelt’ (februari tot en met juni 2018)

In het project ‘Zwolle Vertelt’ werken wijkbewoners, ouderen, jongeren (amateurs) aan hun eigen beeldverhaal over de Zwolse wijken Holtenbroek en Zwolle-Zuid, dit in vervolg op het bijzondere portret van de wijken Assendorp en Stadshagen in de vorige editie. 'Storytelling in fotografie & audiovisueel (av-) beeld’ vormt de basis van dit project. We maken dankbaar gebruik van de expertise van FOAM (FOtografieMUseum Amsterdam) en OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam): hun presentatie van 'Amsterdam Vertelt' dient als voorbeeld voor de beeldverhalen in de twee Zwolse wijken. In deze wijken werken wij samen met het onderwijs (po, vo, vmbo, mbo, hbo), waaronder de opleidingen Toegepaste Gerontologie (Living Lab in Zwolle-Zuid) en Journalistiek van Hogeschool Windesheim en met leerwerkbedrijven op het gebied van (cross)mediale producties.

Waarom het project ‘Zwolle Vertelt’?

Het project ‘Zwolle vertelt’ staat in het teken van wijkgericht en intergenerationeel werken dat ten doel heeft de cultuurparticipatie van deelnemers en de bewoners van de wijken Zwolle-Zuid (35.000 inwoners, wijk tussen stad en platteland) en Holtenbroek (10.000 inwoners, kleurrijk en divers) te vergroten.

Wat doen de deelnemers aan het project ‘Zwolle Vertelt’?

Ouderen, jongeren (amateurs) uit de wijk maken in hun vrije tijd zelf een beeldverhaal, in samenwerking met wijkmanagers en wijkorganisaties op het vlak van sport, cultuur, jongeren- en ouderenzorg, zoals Stichting Welzijn Ouderen en Stichting Travers. Die hebben uitgebreide contacten in de wijk en kennen de wijkbewoners, de thema's en de instellingen. De deelnemers onderzoeken samen de cultuurhistorische geschiedenis van de wijk en verzamelen oude foto’s en audiovisueel beeldmateriaal via onder andere het Historisch Centrum Overijssel en de Stadkamer (Bibliotheek Zwolle).

Project ‘De Stad Vertelt’ (februari tot en met juni 2018)

In het project 'De Stad Vertelt’ wordt gekeken en geluisterd naar wat de ‘eeuwige’ stad te vertellen heeft. Dit kan Zwolle maar ook een andere stad zijn: ‘de’ stad staat centraal. Op provinciaal en landelijk niveau worden amateurfotografen en amateurvideomakers uitgenodigd mee te doen. De deelnemers kunnen masterclasses volgen op het gebied van fotografie, audiovisueel beeldmateriaal en crossmediale producties.

Waarom het project ‘De Stad Vertelt’?

Het project 'De Stad Vertelt' is bedoeld voor amateurs die zich (opnieuw) willen verhouden tot hun stedelijke leefomgeving, daarin willen participeren en die, gestimuleerd door professionals, hun talenten op het gebied van fotografie en audiovisueel terrein verder willen ontwikkelen. Het aantrekkelijke is dat ook amateurs uit andere steden mee kunnen doen, zodat er diverse varianten mogelijk zijn, zoals 'Rotterdam Vertelt', ‘Gouda Vertelt' of ‘Groningen Vertelt', alles onder de vlag van het hoofdthema 'De Stad Vertelt'.

Wat doen de deelnemers aan het project ‘De Stad Vertelt’?

Leden van amateurfotoclubs en amateurvideomakers, maar ook andere geïnteresseerden kunnen masterclasses volgen. Mogelijke onderwerpen: straatfotografie, portretfotografie, sociaaldocumentaire fotografie. Professionals nemen de amateurs mee op hun zoektocht naar een origineel onderwerp dat de ‘eeuwige’ stad in beeld brengt.

Professionals nemen de amateurs mee op hun zoektocht naar zelfstandig werken aan een fotoreportage of documentaire. Er worden masterclasses gegeven door vakdocenten en fotografen rond 'storytelling in fotografie & av-beeld'. Culturele en maatschappelijke instellingen in Oost Nederland en lokale en regionale media worden benaderd om het project actief te ondersteunen dan wel te volgen.

De deelnemers kunnen aan een (foto)wedstrijd meedoen. Een vakjury beoordeelt de inzendingen en maakt een selectie ten behoeve van de expositie ‘De Stad Vertelt’. Er wordt ook een publieksprijs ingesteld. Na 24 september 2018 gaat de expositie ‘De Stad Vertelt’ op reis.

Welke masterclasses zijn er? (februari tot en met mei 2018)

De deelnemers kunnen verscheidene masterclasses volgen voordat ze met een camera op pad gaan.

In masterclass 1, Cultuurhistorie van de wijk, leren de deelnemers hoe ze onderzoek kunnen doen naar het ontstaan van de wijk, haar geschiedenis en organisatie door de jaren heen. Deze masterclass wordt gegeven door Roland de Jong, teamleider collecties van het Cultuur Historisch Centrum Overijssel.

In masterclass 2, Storytelling in fotografie & av-beeld, leert Gertjan Aalders, docent Journalistiek van Hogeschool Windesheim de deelnemers hoe ze een samenhangend verhaal kunnen vertellen, liefst een verhaal dat ook ontroert. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de Stadkamer.

Masterclass 1 en 2 vormen de basis voor de vervolgmasterclasses 3 en 4.

In masterclass 3, Fotografie, besteedt een vakfotograaf (Bert Janssen of Ben Vulkers of Margreet Vloon en/of Joop van Putten) aandacht aan de meer technische kant van fotograferen: onder andere cameravoering, inhoud, compositie, belichting, standpunt en nabewerking. De deelnemers werken daarna zelfstandig of in groepsverband aan hun beeldverhaal in de wijk. In een werklab geven amateurfotografen en vakfotografen feedback op het ruwe beeldmateriaal en geven adviezen voor verbetering.

In masterclass 4, Audiovisueel beeldverhaal, wordt aandacht besteed aan ideevorming, productie, montage en presentatie van (crossmediale) producties. De deelnemers trekken met studenten (mbo, hbo) onder leiding van een supervisor/producent de wijk in om het beeldverhaal op te nemen en te produceren. Ignas van Schaick, EMS producent (De Wilde Stad) en Willem Alkema (Dwars Producties) zetten hiervoor hun expertise in, zo mogelijk aangevuld met IGlow Media te Zwolle en StudioZ te Deventer.

De deelnemers kunnen daarna aan een (foto)wedstrijd meedoen. Een vakjury beoordeelt de inzendingen en maakt een selectie ten behoeve van de tentoonstelling ‘Zwolle Vertelt'. Daarnaast is er een publieksjury die de publieksprijs uitlooft. Na 24 september 2018 gaat de expositie ‘Zwolle Vertelt’ op reis.

Fotocafé en expertmeeting

Naast het project en de masterclasses worden er een fotocafé en een expertmeeting georganiseerd.

In het fotocafé wordt samengewerkt met studenten, docenten vanuit het onderwijs (po, vo, vmbo, mbo en hbo). In dit café nodigen wij een internationaal werkende fotograaf uit (b.v. winnaar Zilveren Camera of de Fotograaf des Vaderlands).

Daar ook vertelt een vakfotograaf (bijvoorbeeld de winnaar van de Zilveren Camera of de Fotograaf des Vaderlands) zijn/haar verhaal aan de deelnemers. Amateurs kunnen via een werklab hun werk presenteren en laten beoordelen. Tijdens de expertmeeting zullen Ignas van Schaick, filmproducent, en Frans Lemmens, fotograaf, de deelnemers enkele kneepjes van het vak leren. Ook Willem Alkema, Dwars Producties, wordt hierbij betrokken. Bij beide evenementen kunnen amateurs hun werk presenteren en hen feedback vragen.

Tentoonstellingen 'De Stad Vertelt - World Press Photo18' van 30 augustus tot 24 september 2018

De tentoonstellingen in het Academiehuis Grote Kerk Zwolle, Grote Markt 18, 8011 LW Zwolle rond het thema ‘De Stad Vertelt – World Press Photo18’ worden verzorgd door World Press Photo Amsterdam in samenwerking met studenten van het Deltion College, ROC Landstede, Cibap, de opleiding Journalistiek van Windesheim en ArtEZ. Op dezelfde locatie worden het geselecteerde werk van de amateurs geëxposeerd.

World Press Photo: You and I in de wijk

Hoe ga je te werk?: 

De projectaanvraag is gericht op het werken met amateurs. De uiteindelijke resultaten worden tentoongesteld van 30 augustus tot 24 september 2018 en daarna in de reizende tentoonstelling. Cultuurparticipatie en talentontwikkeling van amateurs staan hierbij centraal. Voor dit project worden professionals aangetrokken..

Met wie werk je samen?: 

Binnen het Academiehuis Grote Kerk Zwolle wordt gewerkt met een kwartiermaker voor de organisatorische en inhoudelijke programmering. Een programmaraad, bestaande uit directeuren van cultureel-maatschappelijke instellingen in Zwolle (Fundatie, HCO, Hedon, Filmhuis Fraterhuis, De Spiegel/Odeon, Schatkamer, Stedelijk Museum en de Zwolse 8 (mbo/hbo)), geeft advies over de programmering en zal ook bijdragen leveren uit de eigen instelling binnen het programma van het Academiehuis Grote Kerk Zwolle en binnen dit project.

De projectgroep 'De Stad Vertelt - World Press Photo Zwolle' (voorheen projectroep World Press Photo16 Zwolle) valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Academiehuis Grote Kerk Zwolle. Er wordt binnen dit project gewerkt met een netwerkorganisatie, bestaande uit 70 vrijwilligers en 25 professionals. De projectleider geeft leiding aan deze netwerkorganisatie in afstemming met de kwartiermaker, die eindverantwoordelijk is voor de implementatiefase in het Academiehuis Grote Kerk Zwolle. Dit project is een voorbeeld hoe het  Academiehuis Grote Kerk Zwolle zich in de toekomst wil ontwikkelen op het gebied van tentoonstellingen, cultuureducatie en cultuurparticipatie. Talentontwikkeling en deskundigheidsbevordering zijn centrale begrippen in hun visie en beleid. 

De kracht van dit project is dat er met diverse externe organisaties wordt samengewerkt in Zwolle: onderwijs, bedrijfsleven, subsidiënten en sponsoren. Deze maken het mogelijk om vanuit de eigen expertise, inzet van personeel een bijdrage te leveren aan het totale projectplan. De inzet van alle betrokken instanties is een garantie voor de gewenste talentontwikkeling en deskundigheidsbevordering.

Wat is verder van belang om te weten?: 

De samenhang en verbinding tussen cultureel-maatschappelijke organisaties (Fundiatie, Historisch Centrum Overijssel, Hedon, Filmtheater Fraterhuis, Schatkamer, Stedelijk Museum, Zwolse 8), onderwijs (po, vo, vmbo, mbo en hbo) en internationale organisaties (World Press Photo Amsterdam, FOAM) en bedrijfsleven (Fotozaak Keuzekamp, Bootsma Technologies, AVEX (internationaal voor techniek, beeld en geluid, Bwefar (internationaal voor techniek en licht), Dwars Producties en EMS Filmproducent) maakt dit project tot een succes.

Het werk van amateurs (wijkbewoners, ouderen, jongeren) wordt op deze wijze professioneel ondersteund en voor het voetlicht gebracht. Er worden veel doelgroepen benaderd om deel te nemen en actief te experimenteren. Bezoekers van de (reizende) tentoonstellingen zijn van uiteenlopende achtergrond en opleidingsniveau, en divers qua leeftijd, en interesse. De meerwaarde van dit project is dat er veel samenhang en verbinding tot stand wordt gebracht tussen alle deelnemende instellingen en bedrijven, waardoor de kwaliteit versterkt wordt van het project, het aantal deelnemers beter bereikt wordt en de bezoekersaantallen zullen toenemen van de tentoonstellingen. 

Zwolle en de regio profileert zich met dit project op (inter-) nationaal niveau en sluit aan bij landelijke, provinciale en lokale trends rond verbinding technologie, innovatie en cultuur. Het Academiehuis Grote Kerk Zwolle wil op deze wijze een toekomstvisie ontwikkelen rond storytelling in fotografie & audiovisueel in de regio en het oosten van het land met de World Press Photo als inspiratiebron van journalistieke fotografie.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 Project 1: Tentoonstelling 'De Stad Vertelt' onderwijs en wijken 100 6.500
1 Project 2:' Zwolle Vertelt' in Zwolle-Zuid en Holtenbroek 150 6.500
1 Project 3: De Stad Vertelt' voor amateurs  250 6.500
1 Project 4: Fotocafe en expertmeeting 60 60
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

De samenhang en verbinding tussen cultureel maatschappelijke organisaties, onderwijs (po, vo, vmbo, mbo en hbo) en internationale organisaties en bedrijfsleven maakt het tot een succes. Heel veel doelgroepen worden benaderd om zelf deel te nemen en actief te experimenteren. Het aantal bezoekers dat wij naar de tentoonstellingen en de reizende tentoonstelling willen aanspreken is heel divers qua leeftijd, en interesse. Zwolle profileert zich met dit project op internationaal niveau en sluit aan bij landelijke, provinciale en lokale trends rond verbinding technologie, innovatie en cultuur. Het Academiehuis Grote Kerk Zwolle wil op deze wijze een toekomstvisie ontwikkelen rond fotografie en beeldcultuur in de regio en het oosten van het land met de World Press Photo als inspiratiebron van journalistieke fotografie.

Samen met de cultureel maatschappelijke organisaties wordt gewerkt aan de versterking van Zwolle Hanzestad. Dit project richt zich vooral op de toekomstige generaties en verbindt het verleden met de toekomst van Zwolle en de regio. 

Begroting: 

Stichting Grote Kerk Zwolle is gestart in 2015. Na de opbouwfase is de transitiefase nu aangebroken, waarbij het  Academiehuis Grote Kerk Zwolle een nieuwe functie krijgt in de binnenstad van Zwolle. Het pand is niet alleen een cultuurhistorisch gebouw, maar wil een Academiehuis zijn midden in de stad voor iedereen. Het Academiehuis Grote Kerk Zwolle werkt nauw samen met de programmaraad, bestaande uit directeuren van de cultureel maatschappelijke instellingen, zodat er synergie ontstaat in het cultuuraanbod van Zwolle. Het onderwijs wordt daarbij ook uitdrukkelijk betrokken vanuit cultuureducatie en cultuurparticipatie. Een ontmoetingsplek dus voor bezinning, reflectie, inspiratie en verwondering.

 

Uitslag Beslis mee

FCP26
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 116 gestemd
totaal76
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met De Stad Vertelt zetten jullie in op de doorontwikkeling van eerdere edities. Belangrijke inspiratiebron hierbij is het project Amsterdam Vertelt waaruit jullie waardevolle lessen hebben getrokken. De opzet is zodoende niet uniek maar heeft wel een eigen, bij Zwolle passende, signatuur. Interessant is dat jullie met partner het Academiehuis hiertoe een eerste stap zetten in de nieuwe koers m.b.t. participatie en talentontwikkeling. Een mooi voorbeeld van de kansen die het project – ook na afloop - voor de betrokken partijen creëert. Samen voorzien jullie in een breed programma met masterclasses, expertmeetings en de mogelijkheid tot feedback van professionele en ook bekende fotografen. Echter blijft onduidelijk hoe jullie doelgroepen bereikt wordt en op welke behoeften jullie specifiek inspelen. Ditzelfde geldt voor de trends waarop jullie willen aanhaken, met name op technologisch vlak. Ik raad jullie dan ook aan om ons hier gedurende de uitvoering verder in mee te nemen. Desalniettemin geeft de tentoongespreide kennis en ervaring van de betrokken partijen, alsook de genoemde lokale contacten vertrouwen in het bereik en effect van De Stad Vertelt. Ik wens jullie dan ook veel succes met de uitvoering en daarna de gewenste ontwikkeling van de beeldcultuur van het oosten.

afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Het project De Stad vertelt biedt voor liefhebbers van fotografie en storytelling een interessante uitdaging. De opzet van het project en de samenwerking met de partners komen overeen met de projecten You and I in de wijk en Amsterdam vertelt waardoor er niet direct sprake is van originaliteit, maar er is goed voortgebouwd op de reeds opgedane kennis, het netwerk en het project heeft een passende lokale invulling gekregen. Op organisatorisch niveau is het project in goede professionele handen, bevat het voldoende inhoudelijke bijdragen van een breed netwerk en kan het rekenen op een goed bereik. Het project draagt bij aan de versterking van het cultuurklimaat in de regio en ik verwacht dat met dit project nieuwe en/of andere deelnemers dan gebruikelijk weten te interesseren. De inhoudelijke opzet van de projecten bieden een interdisciplinaire verdieping aan de deelnemers, al is het programma is nog wat vrijblijvend omschreven. Op welke wijze de deelnemers worden geworven, geselecteerd en actief gemotiveerd om de gehele reeks masterclasses aangehaakt te blijven en zich daadwerkelijk te ontwikkelen is daardoor nog wat onduidelijk. Aandachtspunten voor bij de uitvoering. 

afbeelding van Davida de Hond

Goedemorgen Fieke, Een goede partner zou ook RTV OOST kunnen zijn, zowel vanuit netwerk als mogelijkheid om uitkomsten te delen en aandacht te geven aan het project. Wellicht zou het mooi zijn om documentaire als gegeven breder te trekken en bijvoorbeeld een uitgebreide vlog toe te staan in bijvoorbeeld (ook bij de studenten in programmaonderdeel 1) 2 bij de wijkbewoners, dit kan een extra laag vormen en als start dienen om verder te werken aan een documentaire. Vloggen in de wijk kan interessant bronmateriaal opleveren voor latere bewerking, gedeeld worden online en laagdrempelig starten met filmen. Dit kan de samenwerking met de filmproducenten laagdrempeliger maken, doordat je stapsgewijs in de documentaire rolt als het ware. 

Vanuit de begroting is al meer helder geworden wat jullie samenwerking voor financiele weerslag heeft. Dank voor het uploaden.

afbeelding van Fieke van 't Riet

Beste Davida, dank voor je goede en innovatieve suggesties. Ik heb hierover gesproken met Willem Alkema, Dwars Producties in Zwolle. Hij gaf ook aan om contacten te leggen met RTV Oost. Vorig jaar hebben wij een reportage gemaakt met RTV Oost. Dat is een mooie stimulans voor jonge documentairemakers om hun talenten te ontwikkelen.Ik heb op jullie advies een afspraak met StudioZ in Deventer om te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen binnen dit project. Het werken  met een vlog zal ik opnemen in het projectplan subsidieregeling 'De Nieuwe Makers' van de provincie Overijssel. De komende week heb ik overleg met Journalistiek Windesheim en zal dit idee inbrengen. Via de website worldpressphotozwolle.nl en facebook World Press Photo Zwolle proberen wij alle actuele ontwikkelingen te communiceren naar alle bezoekers en deelnemers van dit project.Een vlog kan van toegevoegde waarde zijn om het project en de documentaire te kunnen volgen. Ik kan ook de totale financiele begroting van het projectplan 'De Stad Vertelt - World Press Photo18' naar je toesturen, dan kun je zien hoe het totaal er uit komt te zien. Er wordt gewerkt aan een aparte subsidieaanvraag voor de regeling 'De Nieuwe Makers' van de provincie Overijssel.  Binnen dit project gaat het vooral om het inzetten van expertise van professionals op het gebied van de wijkgerichte methode 'Zwolle Vertelt'. 

afbeelding van Fieke van 't Riet

Beste Davida en Lidian

Ik heb op basis van jullie advies het projectplan aangepast. Dank daarvoor, waardevolle adviezen. Het is een complex project zoals je kunt lezen, maar daar hebben wij goede ervaringen mee in Zwolle. Er is veel draagvlak en samenwerking binnen dit project al gegarandeerd. Ik heb het nu vooral meer gericht op de amateurs in de vrije tijd, die in programma 2, 3 en 4 (deels) worden benaderd. Ik heb de begroting ingevuld en aangepast op basis van bovengenoemde punten en de criteria die gelden bij de begroting. Ik zie jullie reacties graag tegemoet en advies over de focus nog meer gelegd moet worden. Groeten Fieke van 't Riet, projectleider

afbeelding van Lidian Fleers

Dag Fieke, er begint al wat structuur in je projectomschrijving te komen. Ik heb je project en je vraag ook gemaild aan Janko Bartelink van Studio Z in Deventer. Hij heeft een breed netwerk van professionele en amateur filmmakers, jong en oud. Je kan hem ook zelf mailen. Hij heeft vast wel tips. Daarnaast is er in Amsterdam het project Amsterdam Vertelt waarbij FOAM en de Openbare Bibliotheek ouderen en jongeren aan elkaar worden gekoppeld en hun eigen wijk en elkaar fotograferen. Naast beeldtaal werken de deelnemers nu ook aan het verbeteren van hun 'storytelling' in woord. De bibliotheek vormt daarbij een logische en laagdrempelige partner. Wellicht is het interessant om met Maren Siebert van FOAM of Reina de Smeth van OBA contact op te nemen en te vragen wat hun ervaringen zijn waar je van kunt leren. 

afbeelding van Fieke van 't Riet

Beste Lidian, dank voor je support en advies. Ik heb vorig jaar al contact gehad met Maren Siebert van FOAM en OBA, omdat ik onder de indruk was van hun manier van werken. Ik ben bij een congres van FOAM en OBA geweest en bij een presentatie in Amsterdam West van hun project 'Amsterdam Vertelt'. Ik heb gesproken met Maren Siebert en enkele fotografen, die betrokken waren bij dit project in Amsterdam West. Ook ben ik vorig jaar naar FOAM geweest om hun methode van werken te bespreken. Op basis van hun advies zijn wij vorig jaar in Zwolle gestart met twee wijken (Assendorp een oude stadswijk) en Stadshagen(een nieuwbouwwijk) onder de titel 'You and I in de wijk'. Twee studenten Journalistiek Windesheim hebben binnen hun stageopdracht de documentaire en een fotoreportage 'You and I in de wijk'. Dit jaar willen wij deze ervaringen verdiepen en verbreden in twee nieuwe Zwolse wijken Zwolle Zuid en Holtenbroek onder de titel 'Zwolle Verelt'. Jan Brink, wethouder cultuur en onderwijs in Zwolle, is ambassadeur van dit project. De gemeente Zwolle staat zeer positief tegenover onze aanpak van vernieuwing,  verbreding en samenwerking op het gebied van internationale journalistieke fotografie en professionele en amateur fotografie en audiovisuele beeldverhalen. Ik werk nauw samen met de Stadkamer in Zwolle (bibliotheek) die op het gebied van amateurkunst in de vrije tijd ook hun financiele en inhoudelijke medewerking hebben toegezegd. Ik zoek ook contact met StudioZ in Deventer, naast twee Zwolse productiebedrijven is het interessant om te onderzoeken hoe wij de samenwerking met Deventer kunnen uitbreiden. De wijkmanagers van de gemeente Zwolle in Zwolle Zuid en Holtenbroek hebben al een wijkanalyse beschreven, die wij als achtergrondinformatie kunnen gebruiken naast het archiefmateriaal van het Historisch Centrum Overijssel. Met Ignas van Schaick en Willem Alkema onderzoek ik de mogelijkheden om jonge productiemakers aan te trekken voor het maken van een documentaire in het kader van de regeling de nieuwe makers van de provincie Overijssel. Iedereen is enthousiast en wil graag meewerken met het verder ontwikkelen van dit project. 

Mocht je nog meer tips of adviezen hebben, dan zie ik ze graag tegemoet.

afbeelding van Fieke van 't Riet

Beste Davida

Dank voor je advies en support. ik wil de totale begroting naar je mailen, maar kun je even aangeven hoe ik dat moet doen?.Gaat het via deze website (niet publiek toegankelijk, waar ik ook de aangepaste begroting heb ingediend?). Ik ga er mee aan de slag en hoor graag van je. Groeten Fieke van 't Riet, projectleider.

afbeelding van Davida de Hond

Goedemorgen Fieke,

Allereerst: welkom op Jij Maakt het Mee! Ik ben Davida, als coach verbonden aan dit platform. Net als Lidian denk ik de komende periode graag met je mee. 

Het is een breed georienteerd project, om je te kunnen helpen met trechteren of het breed houden, heb ik wat meer informatie nodig. Zou je de begroting kunnen uploaden? Door te zien welke dekking jullie project al heeft en hoe jullie project financieel is opgebouwd, kan ik daar beter over meedenken!

Hartelijke groet,

Davida

 

afbeelding van Fieke van 't Riet

Beste Lidian,

Dank voor je reactie en goede adviezen. Ik ga er mee aan de slag en zal het projectplan aanpassen op hoofdlijnen. Ik zal de focus vooral richten op de activiteiten die specifiek gericht zijn op de amateurkunst in de vrije tijd. Programma 2 en 3 betreffen dat vooral en enkele onderdelen van programma 1 en 4 zijn gericht op talentontwikkeling en deskundheidsbevordering van amateurs op het gebied van storytelling in fotografie en audiovisueel beeldmateriaal. 

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Fieke, van harte welkom op dit platform. De komende weken denk ik graag met je mee en geef ik advies om te kijken in hoeverre dit project kans kan maken op de Jij maakt het mee subsidie. Houd er rekening mee dat alleen projecten die in de vrije tijd plaatsvinden (en niet onder schooltijd) voor subsidie in aanmerking komen. Benoem de andere onderdelen kort, focus met name op de activiteiten van amateurkunst in de vrije tijd; wie zijn het, wat gaan ze doen, hoe vaak, door wie worden ze begeleid etc.

Er zit vrij veel herhaling in je tekst, dat is niet nodig. Probeer de programma's in één keer kernachtig toe te lichten met de focus op wat biedt dit onderdeel aan de amateurkunstenaars voor ontwikkeling? 

Ten slotte schrijf je: Heel veel doelgroepen worden benaderd om zelf deel te nemen en actief te experimenteren. Kan je dit concreet toelichten? 

afbeelding van Fieke van 't Riet

Ik zou graag professionals en amateurs willen vragen met mij mee te denken hoe wij binnen dit project wijkbewoners (ouderen, jongeren, amateurs en leerlingen/studenten) kunnen begeleiden d.m.v. masterclasses op het gebied van storytelling in fotografie en audiovisueel  beeldmateriaal. Te denken valt aan het ontwerpen van een beeldverhaal van max 7 foto's met een beschrijvende tekst, welke als basis dient voor het maken van een crossmediale productie in samenwerking met studenten of jonge documentairemakers. Dit kan volgens mij in de vorm van een duoschap, waarbij wijkbewoners (ouderen, jongeren, amateurs, leerlingen/studenten) worden gekoppeld aan een jonge documentairemaker, die het beeldverhaal kan filmen en hier een documentaire van kan maken (hooguit 7 minuten) in samenwerking met de ontwerpers beeldverhaal voor de tentoonstelling. Suggesties zijn welkom.