menu denk mee beslis mee maak mee

Soul|Food

Schiedamse statushouders spelen eigen verhalen...

De Stokerij Schiedam
17 september 2018 tot 28 oktober 2018
dans, muziek, muziektheater, theater
jongeren, ouderen, volwassenen, wijkbewoners
onze website / check facebook
€10.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Soul|Food

Schiedamse statushouders spelen eigen verhalen op locatie

afbeelding van Anne Rats

Ingediend door:

Anne Rats

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
We werken met Soul|Food samen met wijkondersteuningsteams, Vluchtelingenwerk Schiedam, basis- en middelbare scholen. Op welke manieren zouden we de partners meer kunnen betrekken, buiten inhoudelijk (input verhalen, spelers) en communicatief (netwerk)?

Wat ga je doen?: 

Met de voorstelling Soul|Food wil De Stokerij een locatievoorstelling maken waarin 'oude' en 'nieuwe' Schiedammers met elkaar verhalen vertellen aan het publiek. Tien spelers, uit de samenleving geplukt door De Stokerij, zonder enige podiumervaring vertellen over de cultuurclash: de migranten over die tussen hun thuisland en hun nieuwe land, de niet-migranten over de clash tussen hun cultuur en de nieuwe cultuur. Maar bovenal gaan de verhalen over "thuis". Wat is voor jou "thuis"? Voel jij je hier thuis of verlang je naar een ander huis, ver weg van hier? Hoe smaakte het eten vroeger? Hoe klonk de muziek? Overvalt de heimwee jou en waar heb je dan heimwee naar? En nu je in dat nieuwe land bent: wat nu? Verlang je naar wat je achterliet of droom je vooruit? De voorstelling is een lappendeken van deze verhalen, in verschillende talen, getolkt waar nodig. En waar nodig meegespeeld door een speler van De Stokerij, die de enige prof in de voorstelling is. 

Soul|Food is een project met verhalen van deze ogenschijnlijk ver van elkaar verwijderde groepen, een project dat ervoor zorgt dat mensen die elkaar anders nooit hadden ontmoet, elkaar ontmoeten, elkaars verhalen horen en met een voorgoed veranderde blik naar elkaar en hun herkomst kijken. 

Hoe ga je te werk?: 

Spelers: Soul|Food wordt gespeeld door statushouders uit Schiedam e.o (hierheen naartoe gekomen vanuit Syrie, Eritrea en Irak), maar ook door Schiedammers die er al langer wonen zoals een Schiedamse juffrouw en een apothekersassistente met een migratie-achtergrond, een "geboren" Schiedamse kroegbaas en een universiteitsdocent. Deze spelers halen we uit de maatschappij, ze hebben geen spelervaring.  De Schiedamse statushouders hebben geen referentiekader in het Westerse theater en een deel van hen de Nederlandse taal niet (volledig) machtig.

Participeren/repeteren: Als de repetities starten, werken we 3x per week met onze spelers, zowel in groepsrepetities als individueel. Eerst zullen we in groepsverband werken aan 'elementaire' spelopdrachten, zoals: vertel een verhaal (wat gelogen mag zijn), en aan de overige spelers is het om te zien en beargumenteren waarom het verhaal al dan niet waar is. Hoe vertel je waarachtig een verhaal? En voor de spelers die al langer in Schiedam wonen is het interessant om te zien: hoe is dat in het Westen anders dan in bijvoorbeeld Syrie? We stimuleren onze spelers om zoveel mogelijk in het Nederlands te spelen, of in het Engels, en waar dat niet mogelijk is zal er getolkt worden. Na een aantal 'elementaires' zullen we naar de verhalen gaan. Naast groepsrepetities, waar we af en toe een klein publiekje uitnodigen (max. 5 personen uit onze eigen gelederen) zodat onze spelers gewend raken aan kijkende ogen, repeteren we ook individueel met onze spelers, om zo moeilijkheden in de intimiteit van een een-op-een-repetitie makkelijker weg te kunnen nemen en grote stappen te zetten in het vormgeven van de verhalen. We zullen, ondanks dat we willen dat de voorstelling voor iedereen te volgen is, ook voor niet-Arabisch sprekend publiek, proberen om zoveel mogelijk de authentieke manier van vertellen van onze spelers te behouden. We werken met wat we krijgen: als een pubermeisje uit Irak een lied wil zingen, dan is dat wat ze gaat doen. Als er een idee voor een dans ontstaat, dan zal die dans uitgevoerd worden. 

Experiment: dit is de tweede maal dat De Stokerij een voorstelling maakt op basis van verhalen van Schiedammers. De eerste keer was in juni 2017. Toen speelden we een voorstelling het in winkelcentrum Spaland, waar we mensen uit de winkels plukten en bevroegen over de stad. Schiedammers hebben in eerste instantie vooral veel klaagzangen over alles wat er mis is aan de stad. Pas als je doorvraagt, komt de trots tevoorschijn. Onze premisse voor deze voorstelling (Oh Ja Joh Hoezo Dan) was dan ook dan achter de klacht altijd trots schuilgaat. Het was ongelooflijk bijzonder om te zien hoe na de uitvoering van deze voorstelling, op een podium midden in het winkelcentrum, het publiek en de spelers elkaar vonden in een gezamenlijke trots over de stad en alle herinneringen die er loskwamen. De nazit was emotioneel, humorvol, liefdevol en zowel publiek als spelers gingen met opgeheven hoofd naar huis, nadat ze iets bijzonders hadden meegemaakt.  Bij Soul|Food, wat welbeschouwd Oh Ja Joh Hoezo Dan 2 kan heten, is onze premisse de volgende: zelfs in de meest stugge, nationalistische Schiedammer zit liefde voor de medemens. Als hun liefde voor hun 'thuis' in aanraking komt met de liefde voor het nieuwe thuis van de nieuwe Schiedammers, geloven wij dat nieuwe en niet-nieuwe Schiedammers elkaar kunnen vinden in een nieuwe liefde en trots. 

Publiek: Met Soul|Food zetten we de deur open voor de autochtone Schiedammer in de leeftijd van 12-112 jaar om een kijkje te komen nemen in de levens van nieuwe Schiedammers en Schiedammers van een migratie-achtergrond. Ook verwachten we veel Schiedammers met een migratie-achtergrond bij deze voorstelling en nodigen we professionals in vluchtelingenwerk, het maatschappelijke en sociale domein in de regio uit. 

Met wie werk je samen?: 

Voor Soul|Food werkt De Stokerij samen met een aantal ondernemers en vooral maatschappelijke organisaties. 

De samenwerking met deze (maatschappelijke) organisaties is per definitie een inspirerende wisselwerking. De spelers waarmee we werken hebben bijna allemaal direct of indirect met deze organisaties te maken. Dit theaterproject geeft alle betrokkenen, zowel de cliënten en vrijwilligers bij bijvoorbeeld Radar Advies, de WOT's of Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen,  als andere organisaties/personen de kans om elkaar op een nieuwe manier te leren kennen, en om uit te vinden wat we elkaar te bieden hebben. Door Soul|Food  bouwen we met zowel spelers als met de organisaties waar we mee samenwerken een band op. Dit is een investering die zich terugbetaalt in een evt. vervolgtraject naar een nieuwe voorstelling in Schiedam Nieuwland, een nieuwe versie van Oh Ja Joh Hoezo Dan in een ander stadsdeel of een geheel andere, nieuwe voorstelling van De Stokerij. Ook daarin zullen we samen met deze organisaties en personen blijven werken, waardoor de samenwerking zich verder kan ontwikkelen. Partijen die zich aan de voorstelling hebben verbonden, zijn:

• Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen – kleine organisatie die vluchtelingen een steuntje in de rug geeft. Beschikken over veel connecties en staan met veel statushouders al in direct contact. De vrijwilligers die bij deze organisatie werkzaam zijn zullen helpen bij de voorstellingsbegeleiding en productionele taken. 

• Radar Advies – bureau voor sociale vraagstukken. Werkzaam in sociaal domein op gebied van werk, samenleven, jeugd, management en organisatie. Beschikken over veel connecties en staan met veel vluchtelingen al in direct contact. Ook zijn zij de link tussen De Stokerij en de speellocatie: de basisschool waar de meeste Schiedamse statushouders in eerste instantie zijn opgevangen. De medewerkers van deze organisatie helpen ons met de communicatie met de spelers en organisatorische taken (bijv. communicatie over en maken van repetitieplanning)

• Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland – begeleidt de vluchtelingen in het opbouwen van een nieuwbestaan. Beschikken over veel connecties en staan met veel vluchtelingen in direct contact. Contactpersoon Margarita Mena is met De Stokerij bezig om een sponsor te vinden om een vast aantal kaarten af te nemen en die te verdelen onder statushouders en professionals uit de regio, om zo deze voorstelling als voorbeeldproject te kunnen tonen. Haar enthousiasme om deze voorstelling vaker te laten maken, niet alleen in Schiedam maar ook in de regio, is groot. Eerste contacten hiertoe zijn al gelegd. 

• Wijkondersteuningsteams – in de 6 Schiedamse WOT's werken deskundigen op het gebied vaneenzaamheid, wonen, mantelzorg, opvoeden, werk, verslaving, schulden en huiselijk geweld. Beschikken over veel connecties en staan zowel met vluchtelingen als met wijkbewoners met en zonder migrantengeschiedenis in direct contact. 

• Stichting New Dutch Connections – theatermaker Bright O. Richards zet zich in voor integratieprojectenmet vluchtelingen, dmv theatervoorstellingen. Zijn expertise is voor regisseurs Yorick Zwart en Anne Rats van onschatbare waarde, vanaf het eerste onderzoeksmoment maar zeker in de uitvoerende fase.

* Liza's Kitchen: lunchroom in Schiedam Nieuwland, waar je naast heerlijk eten ook terecht kunt om contacten te leggen in de buurt, de lunchroom bevordert de sociale cohesie in de wijk enorm. Liza's Kitchen (2 personen) zal de catering tijdens de voorstelling verzorgen, alsmede de hapjes voor de spelers en crew.

* De Surinaamse Mama's: een collectief van 5 Surinaamse moeders in Schiedam Nieuwland, die als groep vrijwilligers meewerken aan grote initiatieven in de stad, zoals de Sinterklaasintocht, Kaarsjesavond enz. Zij zullen de voorstellingsbegeleiding op zich nemen en hebben tevens veel connecties in de wijk. Ook verrichten ze productionele taken. 

* Islamitische Basisschool Ababil: deze basisschool heeft een schoolkoor van 40 kinderen tussen de 9 en 12 jaar. Bij tourbeurt zullen er 15 kinderen als koor de voorstelling openen en afsluiten. Deze koorleden zijn naast dat ze van dramaturgisch belang zijn, ook de sleutel tot een publiek wat niet vaak in de theaters in Schiedam te vinden zijn: via de koorleden komen hun familieleden kijken. 

* Ondernemers Schiedam Nieuwland: op de Mgr. Nolenslaan, de drukbezochtste winkelstraat in Nieuwland (en ook druk gefrequenteerd door Schiedammers uit andere wijken) zijn veel cafeetjes en winkels die sympathiek staan tegenover het idee van de voorstelling. Een aantal ondernemers hebben aangegeven hun netwerk te activeren om naar de voorstelling te komen kijken. Ook bieden zij hun locatie aan als plek om een preview te spelen: een preview is zowel een manier om aan voor-publiek-spelen te wennen, maar ook een manier om voorbijgangers, potentieel nieuw publiek,  geïnteresseerd te krijgen.

Alle deelnemende partners zijn bereid hun netwerk op de hoogte te stellen van de voorstelling en volgen de verrichtingen van De Stokerij nu al geïnteresseerd. Zo hebben we in korte tijd een netwerk met partners in Schiedam Nieuwland opgebouwd, waarmee we voor nieuwe voorstellingen de samenwerking zullen blijven zoeken. 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Wij hopen met Soul|Food ongeveer 400 bezoekers te bereiken. Dit doen we op de volgende manieren:

Regionale en landelijke geschreven media
De regionale en lokale pers (bijv. AD/Rotterdams Dagblad, Telegraaf Rotterdam, Rijnmond) zal vooral bericht worden over de unieke kwaliteit van de voorstelling in deze regio en over wat er vernieuwend is aan deze voorstelling in deze regio. De lokale pers (bijv. Nieuw Stadsblad, Schiedam24, PopUp TV, Stadsomroep) krijgt daarnaast ook berichten die nog meer inzoomen op de deelnemers aan de voorstelling, over de lokale kwaliteit van de voorstelling. De landelijke schrijvende media zal naar aanleiding van de actuelewerkelijkheid bericht krijgen over het ‘grotere’ verhaal wat aan de voorstelling ten grondslag ligt: hoe gaatNederland om met statushouders?

Regionale en landelijke media (radio/tv)
Er wordt gezocht naar een regionaal of landelijk partnership met bijv. Rijnmond of Nieuwsuur: zij doen verslag over het werkproces in een reportage of serie reportages. Landelijke redacties van bijvoorbeeld DWDD of RTL Late Night worden aangeschreven naar aanleiding van actuele gebeurtenissen die raakvlakken hebben met deze voorstelling.

Directe marketing
Door onze samenwerking met Theater a/d Schie kunnen we via hun publiek en netwerk promotie maken (bereik online en offline 22.500 mensen). Ook zal er een mailing en uitnodiging uitgaan naar ons volledige e-mailbestand van 1600 adressen. Voor deze voorstelling zal ook persoonlijk contact opgenomen worden met vluchtelingenorganisaties, met een uitnodiging om naar de voorstelling te komen kijken.

Persoonlijke marketing

De Stokerij investeerd al vanaf hun eerste voorstelling in 2016 actief in de wijken en in de ondernemers van Schiedam. Hierdoor hebben we een groot netwerk van ondernemers waarmee we gemerkt hebben dat mond op mond reclame vanuit hen zeer effectief is. Het hele voorstellingsteam (van vrijwilligers tot productieleider Enno Lobo tot Radar Adviseur Yvonne Roolaart) krijgt flyers en posters om in de directe leefomgeving te verspreiden. We vragen ondernemers in Nieuwland (kroegeigenaren, winkeliers etc) om het eigen netwerk te vertellen over de voorstelling. Een aantal van hen hebben hier positief op gereageerd en zullen op termijn flyers en posters ontvangen om de voorstelling breed bekend te maken. 

Website 

De nieuwe website (online in juli 2018) wordt opgezet om onze (potentiële) bezoekers vanaf het begin van het artistieke proces mee te nemen en te betrekken. Door middel van teasers, trailers, interviews en foto- en videomateriaal uit het repetitielokaal kan ons publiek in elk stadium volgen hoe onze voorstellingen tot stand komen. In 2018 vergroten we de bekendheid van onze website

Social media
Via social media willen we de opgebouwde fanbase en al onze Facebook-gebruikende samenwerkingspartners inzetten om de voorstelling verder te promoten. Naast het verspreiden van berichten, houden we vanaf het eerste contact vinger aan de pols met de bezoekers van onze socialmedia en door alle artikelen, teasers, interviews te plaatsen die er verschijnen, creëren we betrokkenheidvan de kijker.

Klassieke marketingmiddelen als affiches en flyers worden verder verspreid door Kultuurkoerier en vrijwilligers van Theater a/d Schie.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
17 repetities 204 (17*12) 85
8 voorstellingen 304 (8*38) 400
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

De grote kracht van Soul | Food zit hem in de herkenbaarheid. Buiten alle verschillen tussen nieuwe en niet-nieuwe Schiedammers zijn er ook heel veel dingen herkenbaar. Zo heb je humor, smaak, emotie, geur, engagement en verbeeldingskracht. In een wereld waarin we het inzicht in het menselijke steeds meer kwijtraken, heeft theater een belangrijke functie. We laten ons in alle opzichten inspireren door onze directe leefomgeving: Schiedam zit vol bijzondere, actuele en sprankelende verhalen. Wij zetten erop in om een ander publiek te bereiken, om de diversiteit van onze huidige wereld meer en meer terug te zien in de zaal. Voor ons is dat belangrijk omdat theater gaat over communicatie, ontmoeting en binding. Door groepen mensen die op het eerste gezicht weinig met elkaar gemeen hebben of zelfs problemen met elkaar hebben bijeen te brengen, ontstaat ontmoeting die anders nooit had plaatsgevonden. Wij zijn ervan overtuigd dat onbekend onbemind maakt en dialoog de enige manier is om het menselijke te blijven zien in de ander, in tijden van dehumanisering door politici, media en - niet te onderschatten - de eigen kleine sociale kring. Met Soul | Food gaan mensen uit alle lagen van de bevolking elkaar ontmoeten, elkaars verhalenhoren, elkaars gerechten proeven en pas naar huis als de dag waarop we niets van elkaar wisten voorbij is.

De Stokerij is de uitgelezen organisatie om deze voorstelling te maken. We brengen geëngageerd, vernieuwend, rauw en toegankelijk stadstheater in Schiedam, met een uitgestoken hand naar iedereen in Schiedam, met een uitgesproken Schiedams karakter en landelijke allure. Wij maken theater dat middenin de samenleving staat, dat zijn inspiratie haalt uit de actualiteit en zij zetten het publiek het liefst middenin hun voorstellingen. Een groeiende publieksgroep heeft met De Stokerij de behoefte aan dat avontuur, aan de enorme lol die het theater oplevert, het circus, het feest. De Stokerij maakt keuzes met de overtuiging dat overal de behoefte bestaat aan inhoud en waardevolle verhalen over de wereld van nu. Wij denken dat deze verhalen op dit moment de hoogste prioriteit hebben.

Soul|Food is een belangwekkende voorstelling voor Schiedammers, omdat het project een brug slaat tussen autochtone en allochtone bewoners. Dit vergroot de eigenwaarde en sociale participatie van beide groepen. Voor de jongere spelers is theater aan activiteit die vormend is voor hun identiteit. Ze ontwikkelen er creatieve competenties mee die van belang zijn in hun latere werkzame leven. De volwassen spelers grijpen de voorstelling aan om zich te ontspannen, een nieuwe ervaring op te doen, om hun vaardigheden te verbeteren en daarmee wordt niet alleen de Nederlandse taal bedoeld. Oudere spelers genieten van het maken van de voorstelling omdat het hun leven (nieuwe) betekenis kan geven en omdat ze er sociale contacten mee opbouwen. Dit geldt overigens net zo voor de volwassenen en de jongeren. 

De Nederlandse kunstbeoefening in de vrije tijd heeft ook baat bij een voorstelling als Soul|Food, omdat de spelers met een niet-Westerse achtergrond, een nieuwe doelgroep voor de podiumkunsten, op een laagdrempelige, humorvolle, veilige manier kennismaken met theater. De grote frustratie van asielzoekers is dat ze in een land aankomen, vaak enorm veel talent hebben maar niets mogen ondernemen. Statushouders zijn hierin een stap verder, maar ook bij hen is de frustratie groot: ze hebben vaak moeite de connectie te maken met mensen en zo te bouwen aan een netwerk en sociale stijging te bevorderen. Theater is een medium bij uitstek dat verbindt en het project Soul|Food doet dat in extremis. De voorstelling slaat een brug tussen de statushouders, de medespelers, de deelnemende partners en het publiek dat komt kijken. Dit is niet alleen positief voor de sociale participatie, maar ook voor de kunstbeoefening in de vrije tijd. De Stokerij zal alle spelers uitnodigen om bij eigen voorstellingen te komen kijken en zo de spelers steeds meer invoeren in theater. De stap naar een herhaal-deelname aan de podiumkunsten (of andere kunstvormen) wordt zo steeds kleiner. De Stokerij zal de ontwikkeling van de spelers van Soul|Food hierin ook blijven volgen. Ook met het opgedane netwerk aan partners zullen we blijven samenwerken, waardoor onze voorstellingen een steeds groter draagvlak en een steeds grotere slagkracht krijgen. 

Begroting: 

Het realiseren van het participatietraject en de uiteindelijke voorstelling zal €57.990,00  exclusief btw kosten. Graag zou De Stokerij het FCP vragen zich voor €10.000,00 ex btw aan de voorstelling te verbinden, voor het participatietraject, de samenwerkingen met de stad en het realiseren van de voorstellingen. De Gemeente Schiedam, coproducent Theater aan de Schie, Gemeenschapsfonds en het VSB Fonds hebben zich al financieel aan de voorstelling verbonden. Verder staan aanvragen uit bij het Deltaport Donatiefonds en een sponsorverzoek bij Stichting Vluchtelingenwerk.  De Stokerij Schiedam doet een eigen bijdrage van €7.900,00 aan de voorstelling. 

Locatie(s): 
Schiedam

afbeelding van Giovanni Campbell

Welkom bij JMHM. De komende weken denk ik met jullie mee over het project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Op dit platform ondersteunen we uitdagende vormen die de actieve cultuurbeoefening van deelnemers in de vrije tijd op een uitdagende en duurzame manier willen stimuleren. We stellen daarbij ook het creatieve proces en de wijze van samenwerking centraal.

Je presenteert een uitgebreid plan voor multidisciplinaire voorstelling waarin je uiteenlopende doelgroepen wilt verbinden. Dit is zeker een spannende start voor een aanvraag bij JMHM. Het plan gaat vooral in op de realisatie van voorstelling.
Hou er echter rekening mee dat we op dit platform activiteiten subsidiëren waarin ook de samenwerking met partners centraal staat. Je benoemt een diversiteit aan partners, maar ik zie in de projectomschrijving maar beperkt terug waar hun rol en meerwaarde zit en hoe dit de uitwisseling tussen de deelnemers op termijn kan stimuleren.

Ik stel voor dat je de uitgebreide uitwerking van de mogelijke inhoudelijke opties inkort, zodat er meer ruimte ontstaat voor de beschrijving van de meerwaarde van de partners gedurende het traject. De mate waarin dit gebeurt kan natuurlijk per organisatie verschillen. Maar een beter zicht hierop geeft ook meer beeld van de mogelijke duurzame aspecten van het initiatief.

Succes met het uitwerken van je plan!

Heb je hier nog vragen over?

afbeelding van Anne Rats

Ha Giovanni,

Ik heb flink in het plan gesnoeid, veel inhoudelijke opties ingekort. Krijg je zo meer zicht op de duurzaamheid van de samenwerking tussen spelers en beginnende partners? Hartelijke groet, Anne