menu denk mee beslis mee maak mee

SLOPERA

Multimediale community-art theaterproduktie...

Stichting JURA Filmprodukties
11 september 2017 tot 2 april 2018
film, muziektheater, theater
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€9.550

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Première op 13 april

Door Wouter F.A. Snip op ma 2 apr

De première is bijna uitverkocht. Boek snel via de site als u er nog bij wilt zijn!

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

SLOPERA

Multimediale community-art theaterproduktie naar aanleiding van afbraak en nieuwbouw van een buurt in Zuilen

afbeelding van Wouter F.A. Snip

Ingediend door:

Wouter F.A. Snip

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Suggesties en ideeën voor het stuk en eventueel spelers

Wat ga je doen?: 

Wat gebeurt er in een kleine buurtgemeenschap als de gemeente na jaren van gesteggel eindelijk besluit dat ongeveer 80% van de oude flatwoningen in het buurtje afgebroken kunnen worden om plaats te maken voor nieuwbouw maar de bewoners niet ontkomen aan het gevoel dat er heel erg veel over hun hoofden wordt besloten en gedaan zonder dat zij er enige grip op lijken te hebben?

Het idee

Een jaar of zes geleden begonnen er stemmen op te gaan om een groot deel van de bijna zestig jaar oude en versleten flats in de buurt Queeckhoven in Zuilen te gaan vervangen door nieuwbouw.  Als gevolg van allerlei vertragingen, uitstel, wegtrekkende bewoners en dichtgetimmerde woningen wat niet onvermijdelijk is bij sloop- en bouwprojecten van die omvang, verviel de buurt met o.a. veel eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders langzamerhand tot een achterstandsbuurt waar de politie regelmatig moest optreden vanwege brandstichtingen, vandalisme en criminaliteit. Pas in 2015 werd begonnen met de afbraak.
Na diverse gesprekken met overgebleven bewoners van de flats die zouden blijven staan, en toen duidelijk werd dat uit de nieuwbouw zou gaan bestaan uit een variëteit van sociale woningen, vrije vestiging- en koopwoningen en daarmee de sociaal maatschappelijke opbouw van de buurt geheel zou veranderen, ontwikkelden Leendert van Veldhuizen van ZIMIHC en ikzelf een plan om middels een community-art project te pogen een bijdrage te leveren aan het ontstaan van een nieuwe sociale samenhang in de buurt. Daar werd met veel interesse en nieuwsgierigheid door die overgebleven bewoners op gereageerd en medewerking aan ons plan werd toegezegd.

Omdat de oude flats en de afbraak ervan feitelijk de directe aanleiding waren voor ons project besloten wij in overleg met, en op voorstel van het Wijkbureau Noordwest en het Subsidiebureau van de Gemeente, het gehele project op te delen in twee separaat te financieren en af te rekenen projecten. Deze verdeling is gemaakt omdat het Wijkbureau geen budget -noch een regeling- beschikbaar heeft om een theaterproduktie als deze te financieren en het Subsidiebureau wel. En dat ook gedaan heeft naast tal van andere financiers.

Project 1 betrof twee onderdelen: (1) het zorgvuldig vastleggen van de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden van de flats tot en met 17 maart jl. met de bedoeling dat filmmateriaal later in te zetten als essentieel dramatisch onderdeel van het te maken theaterspel en            (2) de organisatie van een vijftal zgn. theatrale interventies om de buurt te informeren en te betrekken bij onze plannen.                              Dit project is thans afgerond en afgerekend. Naast een drietal bedrijven subsidieerde het Wijkbureau ZIMIHC hiervoor. In de aanvragen voor dit eerste deel is altijd gesteld dat mocht project twee geen doorgang kunnen vinden, wij een op zichzelf staande afronding van project 1 zouden kunnen maken op basis van het filmmateriaal en de ingewonnen verhalen. Maar omdat wij  voor project twee thans 88% van het beoogde budget gerealiseerd hebben, lijkt de bovengenoemde afronding vooralsnog niet nodig.

Project 2 -waarvoor we jullie steun vragen- betreft de voorbereidingen en produktie van het theaterspel. De financiering hiervan loopt via JURA.

Doelen.                                                                                                                                                                                              Het eerste doel van dit project is de bevordering en versterking van de sociale en maatschappelijke samenhang tussen achtergebleven, terugkerende en nieuwe bewoners door middel van theatrale interventies gedurende het afbraak/nieuwbouw proces en culminerend in een spektakelvoorstelling. Door het inzetten van bindende creatieve uitingsvormen en middelen wordt er van iets negatiefs (in de optiek van de  toenmalige bewoners), iets positiefs gemaakt. Dit vergroot het draagvlak voor het gehele afbraak/nieuwbouw project. Oude en nieuwe bewoners met verschillende sociaal-culturele achtergronden verbinden zich met elkaar in en door dit project.

Het tweede nog niet eerder in onze producties gestelde artistieke doel is het onderzoek hoe spel, muziek èn filmmateriaal elkaar in dramatische zin zullen gaan beïnvloeden en versterken. Het combineren van op de geschiedenis gebaseerde fictie gebaseerd op de bijdragen van de spelers met de geprojecteerde werkelijkheid van diezelfde historie in één theaterspel is uitdagend en kan spannende scène's opleveren. De fictie zal gekleurd worden door de verstreken tijd en hier en daar schuren gaan met de werkelijkheid: een grote mooie boom in herfsttooi wordt in een paar minuten door een machine met de grond gelijk gemaakt omdat hij in de weg stond, een met lippenstift gescheven liefdevolle afscheidsboodschap op een spiegel in een al bijna weggesloopte badkamer, een slaapkamerwand vol met beertjes en olifantenbehang uit een kinderkamer op de derde verdieping die door een grijper wordt opgepakt, neergekwakt en vervolgens in stukjes wordt gehapt, een houten poezentrapje langs een gevel en een zonnig balkonnetje die moeiteloos worden verpulvert...                                      Als het ons lukt dit soort beelden waarvan er veel zijn, effectief dramatisch te verbinden met het toneelspel zonder dat het platitudes worden en een en een plotseling drie wordt, hebben we iets bereikt. We geven amateurspelers daarmee de kans nieuwe ervaringen op te doen en hun talenten verder te ontwikkelen waar ze verder mee kunnen te midden van een professionele crew en semiprofessionele acteurs.

Het sociale en artistieke aspect binnen de doelen leidt ook tot de gedeelde uitdaging van het samenbrengen van verschillende professionele krachten uit de gemeenschap. SLOPERA richt zich nadrukkelijk op de terugkeerders, nieuwkomers en in minstens even grote mate op de huidige omwonenden. Concreet zijn dat de bewoners van de 132 woningen in de flats aan het Vechtplantsoen en de 58 omliggende woningen aan de Elsenburglaan, J.M. de Muinck Keizerlaan, de Jacob Jonkerlaan en de Rupelmondelaan. Dit zijn voor een deel sociale huurwoningen en voor een deel koopwoningen. Dit is de arena van waaruit SLOPERA vorm zal krijgen en wordt een “community-art” productie. Dit betekent dat de inbreng van deelnemers uit de buurt, bijgestaan en versterkt door professionals, op verschillende niveaus en momenten het creatief proces bepaalt. Zij laten zich inspireren door de rauwe werkelijkheid van hun omgeving. De kunst is hierbij voor de makers een tweede belangrijke inspiratiebron. Voor de vormkeuzes en artistieke concepten putten zij uit een rijke theater-, beeldende kunst en muziekgeschiedenis.

De kern van het verhaal is de verandering en hoe deze door verschillende lagen van de bevolking wordt ervaren. De sloop van een wijk brengt veel herinneringen met zich mee. Iedereen ervaart het op zijn of haar manier. Het eindresultaat zal toegankelijk zijn voor een breed publiek vanaf 12 jaar. Ook zal het diverse mensen met elkaar verbinden. Arm, rijk, afkomst, cultuur en professionele- en amateurspelers. De kracht zit in het samenwerken aan een eindproduct. De duur van de voorstelling zal exclusief een pauze ongeveer anderhalf uur omvatten. Wij beogen de voorstelling in totaal tien keer, waarvan ook een aantal keren in andere theaters in de provincie, te spelen. Onderhandelingen hierover zijn gaande.

Deelnemers en Werkplan                                                                                                                                                           Enige deelnemers hebben zich al aangemeld zoals blijkt uit de reacties. Anderen hebben zich al mondeling geïnteresseerd getoond. Hieronder zijn ook mensen uit de brongroep die alle gebeurtenissen rond sloop en nieuwbouw zelf van nabij hebben meegemaakt. De intentie van het stuk is om de onderlinge samenhang en cohesie van deze groep bestaande uit oud bewoners en nieuwe bewoners in een geheel ander sociaal-maatschappelijk verband dan voorheen in de buurt bestond, te bevorderen zoals we dat ook in eerdere projecten hebben uitgevoerd en door het FCP zijn gesteund (Khandaan 2010 nr. TA09.0024).                                                                                    Zodra de financiering van dit project gecompleteerd is, gaan we audities opzetten voor spelers en muzikanten. In totaal ruwweg 12 spelers en een drietal muzikanten. Onder leiding van regisseur Menno Olde Riekerink zullen zij gedurende bijna vijf maanden gaan werken aan de definitieve teksten en muziek. Ze worden daarmee mede makers. Zij zullen reflecteren op teksten gebaseerd op interviews met bewoners, oud-bewoners en toekomstige bewoners en op de gemaakte filmbeelden van sloop en nieuwbouw. Deze reflecties zullen weer worden omgezet  in de uiteindelijke theatrale teksten en beelden van de voorstelling.

Visie regisseur op de regie                                                                                                                                                              In mijn regiewerk streef ik altijd naar een zo goed mogelijk contact met de spelers en daag hen uit om zoveel mogelijk grenzen te verleggen. Uiteraard streeft een regisseur altijd naar een zo goed mogelijk contact maar in de manier waarop ik regisseer is dit nog belangrijker. Immers, door goed contact ontstaat vertrouwen en door vertrouwen durft men meer uit de comfortzone te stappen. Amateurspelers, en zeker ongetrainde, hebben niet de professionele kundigheden om zich volledig te transformeren tot een rol. Anders dan in veel community-art voorstellingen spelen de acteurs in SLOPERA niet zich zelf en ook niet hun eigen verhaal. Het zal onvermijdelijk zijn dat de acteurs zelf door de rol heen herkenbaar blijven. Dat willen we niet verdoezelen maar juist inzetten. De acteurs zijn mensen zijn van vlees en bloed uit de wijk en geen afgetrainde professionals. De personages die ze spelen zullen herkenbaar zijn. Deze combinatie maakt dat het publiek zich kan identificeren met hen en het verhaal. Tegelijkertijd zal het commentaar op hun rol, en handelen in het spel zichtbaar en voelbaar blijven. Deze manieren van acteren levert een vleugje Brechtiaanse distantie in het spel zoals ontwikkeld door professionele acteurs van Theatergroep Grips in het Berlijn van de jaren zeventig.

Om een toneelstuk met gevoel neer te zetten vind ik dat men het beste vanuit eigen situaties aan het werk kan gaan. Hier heeft de speler het gevoel bij en kan hij of zij het beste de zintuigen aan het werk zetten. Goed spelen is het zoveel mogelijk inzetten van de zintuigen.  Improvisaties worden omgezet in scenes en vanuit scenes valt er weer te improviseren. Er wordt een beroep gedaan op zelfwerkzaamheid en daardoor ontstaat er een sociale samenhang in de groep. Men moedigt elkaar aan en steunt elkaar. De eigen beleving van ieder individu komt boven tafel en men leert al spelende elkaars mening over de wijk kennen.                                                                                         Na het improviseren en ontdekken is het tijd om serieus aan de slag te gaan. Het doel is uiteraard om een stuk op de planken te brengen waar ook mensen uit andere delen van Utrecht, en Nederland, met plezier naar kunnen kijken. De ervaringen uit eigen wijk blijken vaak ook relevant voor andere wijken.                                                                                                                                                             Aan de hand van de improvisaties maken wij echte scenes. Deze scenes staan al min of meer gekaderd in de synopsis van het script maar er blijft altijd ruimte voor nieuwe invallen. Altijd? Niet altijd er is een moment in het repetitieproces waarin we alles definitief maken en hiermee begint dan het echte maakproces. Het stuk wordt gemaakt en met strenge doch rechtvaardige regie wordt er een stuk vol kwaliteit gemaakt. Een stuk waarvan niet alleen de spelers maar zeker ook de toeschouwers slechts kunnen concluderen dat het een hoog niveau had.                                                                                                                                                                                                    Ik werk het liefste volgens de werkwijze van Augusto Boal: van 1956 tot 1971 was hij leider van: "Núcleo do Teatro de Arena" van São Paulo". In het Teatro de Arena in São Paulo werd aan het eind van de jaren vijftig met medewerking van Boal gewerkt aan het concept voor een volkstheater, dat zich de bewustzijnsontwikkeling van de armen ten doel stelde: het Theater van de onderdrukten. In 1971 moest Boal onder druk van de Braziliaanse dictatuur vluchten naar Argentinië. Na de staatsgreep van de generaals in 1976 vluchtte hij ook uit dat land en belandde aanvankelijk in Portugal. In Argentinië schreef hij in 1975 zijn eerste boek "Teatro del oprimido" dat in 1979 in het Engels vertaald werd tot "Theatre of the Oppressed". Onder die naam is zijn gedachtegoed vooral bekend. In de periode tot zijn vlucht uit Zuid-Amerika ontstonden achtereenvolgens het Krantentheater, het Beeldentheater, het Forumtheater en het Onzichtbaar Theater. Vanaf 1978 werd Boal docent in Parijs, waar hij het eerste "Centre for Theatre of the Oppressed" (CTO) in de wereld oprichtte. Tot 1988 werkte hij intenstief in Europa en de VS. In die periode ontstond de werkvorm "Regenboog van Verlangens", die vooral in therapeutische contexten bruikbaar is. In 1988 vestigde hij zich, na het vertrek van de dictatuur, weer in Brazilië en richtte in Rio de Janeiro het "CTO Rio" op. In Brazilië ontwikkelde hij zich, naast zijn werk als theatermaker, tot schrijver en politicus. In 1992 werd hij gekozen als lid van de wetgevende vergadering van Rio de Janeiro voor de Partido dos Trabalhadores, de partij van de latere president Lula da Silva. In zijn vier parlementaire jaren werden 13 wetten aangenomen die door middel van een nieuwe vorm van theaterdemocratie ("Legislatief Theater") waren ontwikkeld. Waarschijnlijk als gevolg van de martelingen in Brazilië werd Boal in 2004 ernstig ziek en moest een jaar stoppen met werken. In 2005, inmiddels 74 jaar, hervatte hij zijn werk als artistiek leider van CTO Rio (met projecten in ruim 100 gevangenissen, in sloppenwijken, met landloze boeren en vele andere achtergestelde groepen) en als internationaal workshopleider. De nieuwste werkvorm is de Esthetische Vorming van de Onderdrukten, gepubliceerd in het Engels in 2006.

     
     
     
     

De Inhoud                                                                                                                                                                                          De vraag die ons is de identiteit van een “Nieuw Nederlandse” nostalgie. De afgebroken flats hadden nauwelijks waard als 'culturele erfgoed' Het slopen van dit stukje naoorlogse (nieuwe) Nederland leidt desondanks tot nostalgische gevoelens. Zij boden immers ruwweg 60 jaar een warm en veilig onderdak aan talloze mensen. Waar veel community-art projecten vertrekken vanuit het bundelen van die nostalgie, zoeken wij naar bouwstenen voor de nieuw te vormen gemeenschap. Die bouwstenen liggen deels in de gesloopte flats, de omwonenden, maar ook in de nieuwe bewoners. Die groepen samen zijn onze brongroep (in dit geval adequater verwoord dan doelgroep). Hun verhalen worden verweven tot een mix van diverse verhalen in verschillende stijlen. SLOPERA wordt geen getuigenissentheater waarin mensen hun eigen verhalen episch verbeelden op het toneel. SLOPERA vertelt een nieuw verzonnen verhaal waarin het zoeken naar een vermeende schat en de behoefte van een oud-bewoner om terug te keren- het frame vormt. Het is gebaseerd op vele interviews met bewoners, oudbewoners en nieuwe bewoners en de reflectie daarop door de spelers en muzikanten. Wat wel en wat niet gebruikt wordt in dit frame zal worden bepaald door de zeggenschap, authenticiteit, herkenbaarheid en de vraag of datgene het verhaal verder brengt en/of de premisse ondersteund. De belangrijkste personages zijn gemodelleerd naar één of meerdere bestaande personen uit de interviews of naar personen die in de interviews voorkomen. De keuze voor deze verhaalvorm vloeit voort uit het beoogd sociale doel. Het gaat ons niet zozeer om een nostalgische of boze terugblik van een bestaande gemeenschap maar het leveren van een bijdrage aan het opbouwen van een nieuwe gemeenschap.

Concept voor de voorstelling                                                                                                                                                           SLOPERA  wordt een multidisciplinaire muziektheaterproductie met film, spel en veel muziek en het hervertellen van ergerniswekkende, liefdevolle, schelmachtige en feestelijke gebeurtenissen van de afgelopen jaren rond het Queeckhovenplein. Allemaal met het perspectief op de ontwikkeling van een nieuwe sociale coherentie in een nieuwe architectuur. In de vormtaal van SLOPERA zijn vele stijlfiguren mogelijk omdat we deze deels laten bepalen door de reflectie van de spelers. Enerzijds hebben ze hun eigen visies op het sloop- en bouwproces en anderzijds op het beeldmateriaal, de teksten en de muziek.

De premisse                                                                                                                                                                                      Een oude woning al dan niet vrijwillig verlaten en een nieuw huis in een nieuwe buurt of vernieuwde buurt betrekken, valt het best te vergelijken met het ergens slaan van een nieuw piketpaaltje in het leven met de daarbij behorende vraag: "Hoe nu verder?". Nieuwe sociale verbanden moeten worden gelegd en relaties ontwikkeld. Dit is de kernthematiek. Mensen, afgebroken huizen, nieuwbouw en nieuwe dromen. De premisse is dus: Wat gebeurt er in een nieuwbouwbuurt als er mensen met allerlei diverse perspectieven en achtergronden gaan samenwonen?

Het verhaal                                                                                                                                                                                       Uit de afgenomen interviews is een voorlopige synopsis met een tiental karakters en geconstrueerd rond twee lijnen. Voorlopig omdat de aan te trekken spelers er nog niet op hebben kunnen reageren.                                                                                                                     1. Mehmet, oud bewoner en postbode die dolgraag terug wil naar een huis in de nieuwbouw.                                                                      2. Geruchten rond een vermeende schat die nog ergens onder de grond zou moeten liggen.                                                                      Deze twee lijnen bepalen de chronologie. Belangrijke gebeurtenissen uit het verleden worden daar in het verhaal geplaatst waar ze het verhaal verder brengen.

De personages                                                                                                                                                                                   Mehmet             Postbode en oud bewoner. Woont nu op een kamertje in een andere buurt. Omdat hij de “bombrief" met de aankondiging  van de sloop bezorgde en een van de boefjes was die de buurt ooit onveilig maakten en bovendien een Marokkaan is die daarom sowieso niet deugt, is hij een "beladen" karakter. Maar wel met een hart van goud. Nu moet hij de post bezorgen maar komt daar niet uit omdat er zoveel mensen telkens verhuisd zijn en de huizen hier en daar gewoon al gesloopt zijn. Omdat hij vreest dat belangrijke post anders toch niet aankomt stickert hij in zijn vrije tijd de poststukken om zodat ze kunnen worden teruggezonden. Niet op het postkantoor want daar is het te koud.                                                                                                                                                                                        Mevr. van Baaren            Ex bewoonster, oud, slijt haar leven in een woning aan de rand van de buurt die niet wordt afgebroken.                   Milly Meijers                   Ex Buurvrouw van Mevr. van Baaren. Woont nu met haar gezin in de flat tegenover het bouwterrein.                Frederik van Genau        Eigenaar omliggende koopwoning. Pietje Precies die een autistische blik op de samenleving heeft en denkt dat hij alles weet en bepalen kan.                                                                                                                                                                  Jenny                            Ex bewoonster die met man en kind hoopt terug te keren vanwege het uitzicht op de Parel waar ze getrouwd zijn. Dorothea                       Mopperende running gag die steeds overal doorheen loopt en over vrijwel alles negatief is want de hele boel had bij het oude moeten blijven.                                                                                                                                                                  Beau                             Kind van Dorothea, 10 jaar (stoer, verwonderd, speels)                                                                                         Erik van Oranje              Sloper                                                                                                                                                                  Dhr. Visseur                   Archeoloog                                                                                                                                                Dhr. Banderuola             Mitros directeur                                                                                                                                               Dhr. Zwoegers               Projectontwikkelaar                                                                                                                                          Slopers, bewoners en figuranten.

 

Scenische Synopsis als uitgangspunt voor improvisaties

 1. De post moet bezorgd

Vorm                    Lied                                                                                                                                                                                     Filmbeeld            Aanvankelijk zeer vaag en onherkenbaar in enorme pixels beeld van de "Norbruisflat" toen die er nog stond. Heel langzaam wordt een en ander min of meer herkenbaar en steeds scherper: passerende pixels worden langzamerhand auto's, bussen, fietsers en voetgangers. Zodra de contouren van de flat zich beginnen af te tekenen, begint het openingslied.                                   Personages         Koor en postbode                                                                                                                                                       Inhoud                 Postbode Mehmet kan zijn post niet kwijt want iedereen verhuist alsmaar è koor bezingt algemene verwarring, è solisten uit het koor (oorspronkelijke bewoners, studenten, antikraak) zingen hoe en in welke periode ze er gewoond hebben.

 1. Herenigd

Vorm                   Spel dialoog.                                                                                                                                                           Filmbeeld            Timelapse afbraak in slow motion vanuit diverse standpunten                                                                                  Personages        Mevrouw van B.& Mehmet                                                                                                                                            Inhoud                Mevrouw van B. en Mehmet  herkennen elkaar van vroeger. Mehmed heeft daar ooit in huis gezeten toen hij thuis niet meer welkom was. Zij biedt hem nu weer onderdak aan om zijn post om te stickeren. Mehmet twijfelt ernstig.

 1. Nostalgie

Vorm                   Liefdesliedje                                                                                                                                                            Filmbeeld            Time-lapse afbraak in slow motion vanuit diverse standpunten.                                                                                       Personages        Mevrouw van B.& Mehmet                                                                                                                                            Inhoud                Samen bezingen ze de mooie tijd en dat het allemaal voorbij is voor hen beiden nu ze niet meer op het Queeckhovenplein wonen.

 1. Meten is weten

Vorm                   Spel dialoog                                                                                                                                                             Filmbeeld            Allerlei graafwerkzaamheden op het terrein.                                                                                                                 Personages        Twee mannen in witte pakken doorkruisen het terrein met metaaldetectoren                                                                   Inhoud                Zij meten de zaak ondergronds op en lijnen onbegrijpelijke vlakken uit.

 1. Een schat

Vorm                  Spel dialoog                                                                                                                                                            Filmbeeld           Vervolg van 4                                                                                                                                                              Personages        Mehmet en met archeoloog en man in wit pak.                                                                                                              Inhoud                Mehmet vraagt naar het hoe en wat van hun werkzaamheden. Dat ontaardt in een Babylonische spraakverwarring tussen de geleerde archeoloog en de nuchtere Mehmet die de conclusie trekt dat ze vermoedelijke stiekem op zoek zijn naar een schat.

 1. Amoveren

Vorm                  Lied                                                                                                                                                                        Filmbeeld           Slopers in de woningen en op de balkons in de weer met CV ketels, electrapijpen e.d.                                   Personages        Slopers                                                                                                                                                                    Inhoud                Ze bezingen het goud dat voor het oprapen ligt bij de sloop. Heel Queeckhoven is één schat voor amoveerders. Mehmet hoort het aan.

 1. Bouwen

Vorm                  Spel dialoog                                                                                                                                                         Filmbeeld            Slopen van flats vanaf de grond. Veel machines en geweld                                                                                         Personages         Beau, Dorothea met Mehmet op de achtergrond.                                                                                                          Inhoud                 Beau stapelt blokken die  telkens omvallen als er in beeld weer iets wordt neergesmeten. Dan valt een schep gruis “uit” het filmbeeld voor het kind. Hiermee gaat Beau een huis bouwen. Dorothea roept haar kind vanwege het gevaar, Mehmet wil haar tegenhouden omdat hij vertederd is.
Op dat moment besluit Mehmet dat hij echt terug wil naar zijn 'geboortegrond'.

 1. Niet welkom

Vorm                   Lied (Zelfde melodie maar heftiger dan scene 1)                                                                                              Filmbeeld            Slopen van flats vanuit diverse standpunten. Voortzetting van 7.                                                                               Personages         Koor en Mehmet                                                                                                                                                        Inhoud                 Postbode Mehmet spreekt hard op zijn verlangen uit om ook in Mussen en Merels te gaan wonen en als hij de schat vindt wordt dat ook betaalbaar è koor bezingt alle tegen geluiden: ze schelden Mehmet uit voor concrete en minder concrete dingen uit het verleden.

 1. Geen kans

Vorm                   Spel dialoog                                                                                                                                                            Filmbeeld            Details van sloopwerk                                                                                                                                                 Personages         Frederik van Genau, Mehmet                                                                                                                                     Inhoud                 Frederik legt Mehmet uit dat hij geen enkele kans maakt in Mussen en Merels te komen wonen volgens de regeltjes.

 1. Op zoek naar de schat

Vorm                   Spel dialoog                                                                                                                                                          Filmbeeld            Ceremonie van het heien van de Eerste Paal. Timelapse, slow motion, high speed                                                      Personages         Milly Meijers op zoek naar schat                                                                                                                                Inhoud                 Muzikaal interlude met geluid van lichtelijk onverstaanbare toespraken. Bewoners lopen druk rond met verhuisdozen die gebruikt worden om een 'huis' te bouwen zodat ze vandaar uit elkaar in de gaten kunnen houden. Veel muziek en gesleep dus.

 1. Zo was Zuilen

Vorm                  Duet                                                                                                                                                                         Filmbeeld            Slotgedeelte van de ceremonie uit 10. Timelapse in slow motion en soms high speed.                                        Personages         Frederik van Genau en Dhr. Banderuola.                                                                                                                      Inhoud                 De hoogwaardigheidsbekleders in het filmbeeld -waaronder Frederik van Genau en Dhr. Banderuola- ‘druipen af naar de receptie’ en betreden ‘live’ het speelvlak vóór de projectie. Frederik van Genau en Dhr. Banderuola bezingen hoe Zuilen altijd verdeeld is in wijkjes en dat dat even fout gegaan is toen er teveel Marokkanen bij elkaar gepropt werden rond het Queeckhovenplein (hoewel dat met de Spanjaarden nog wel goed ging) maar dat nu in Mussen en Merels heel divers zal worden.

 1. Gevonden

Vorm                  Spel dialoog                                                                                                                                                             Filmbeeld           Palen heien voor de nieuwbouw en gedoe met palen in de grond.                                                                                Personages        Milly Meijers, Beau, Dorothea, buurtbewoners                                                                                                           Inhoud                 Buurtbewoners met detectoren op zoek naar de schat. Beau probeert een paaltje te “heien” maar krijgt hem er niet ver genoeg in. Dit alarmeert de Milly Meijers. Zij graaft waar Beau aan het heien was en haalt een metalen aktekoffer uit de grond.

 1. De Nicolic’s

Vorm                    Lied                                                                                                                                                                             Filmbeeld           Eerste opzet van de nieuwbouw. De fundamenten daarvan komen in highspeed als krokussen uit de grond.         Personages        Milly Meijers met buurtgenoten                                                                                                                                   Inhoud                De schat lijkt gevonden Iedereen weet zeker dat het een restant is van de “buit” uit de tuin van Familie Nicolic. En men bezingt het charmante dievengilde der Nicolic’s. Ondertussen meet Frederik van Genau op de achtergrond uit dat het niet de tuin van de Nicolic’s geweest is maar van Mevrouw van B. Dat meldt hij aan het eind van het lied.

 1. De diefstal

Vorm                  Spel dialoog                                                                                                                                                               Filmbeeld            Diverse beelden van het ontstaan van de nieuwbouw. Ook weer in diverse snelheden.                                                  Personages        Frederik van Genau, Mevrouw van B. Mehmet, Agent                                                                                                Inhoud                Mevrouw van B. biecht op dat de koffer ooit uit een auto voor de Bethelkerk gestolen is door een groepje jochies waaronder  Mehmet tijdens de informatieavond. De omstanders halen vol vuur de herinneringen aan de informatie avond  op, alsof deze weer plaatsvindt. Dorothea heeft het hoogste woord. Pandemonium. Mevr. van B. probeert vrede te stichten maar dat lukt niet best en herhaalt dat zij de koffer destijds begraven heeft omdat de politie de koffer niet wilde ophalen. De koffer wordt geopend en er blijken alleen maar papieren in te zitten. Teleurstelling alom.

 1. Zicht op de parel

Vorm                   Lied                                                                                                                                                                         Filmbeeld            Diverse opnamen op de grond van de nieuwbouw en de Parel.                                                                          Personages        Jenny                                                                                                                                                                         Inhoud                Jenny verbaast zich over al dat negatieve gekrakeel ze heeft juist positieve herinneringen aan de buurt. Ze bezingt hoe ze tijdelijk op de flat kwam wonen met uitzicht op de Parel waar ze kort daarvoor getrouwd was. Nu wil ze maar één ding; terug naar Merels en Mussen.

 1. De aanzoek

Vorm                  Spel dialoog                                                                                                                                                      Filmbeeld           Vervolg van 15 eindigend in een beeld van één woning.                                                                                           Personages        Mevrouw van B.& Mehmet                                                                                                                                 Inhoud                Mevrouw van B. vraagt Mehmet te trouwen, niet uit liefde maar omdat hij dan in haar huis kan blijven wonen als zij dood gaat.

 1. Feest

Vorm                 Lied met dans                                                                                                                                                             Filmbeeld           Muurschilderingen met “vrolijke” taferelen (straattekenwedstrijden, schaatsen zwembadjes)                                    Personages        Mehmet, Mevrouw van B. Milly Meijers, Jenny, Beau Dorothea, Buurtbewoners                                                         Inhoud                Beau vraagt of het gezeur nu voorbij is en dat Jenny gelijk heeft. Het is leuk in de buurt. Mehmet stelt voor een straattekenwedstrijd te houden zoals vroeger. Hierin komen de gezellige zaken van vroeger zoals straattekenwedstrijden, schaatsen op de   ondergelopen rolschaatsbaan en de buiten zwembadjes aan de orde.

 1. Apotheose

Vorm                  Slotlied met dans en stevige muziek                                                                                                                            Filmbeeld           Highspeed beelden van de completering van de flats, de bestrating, de nieuwe bomen, de eerste verhuisauto's en het voorjaar (ruwweg vijf maanden werk in vijf minuten)                                                                                                                      Personages        Allen                                                                                                                                                                         Inhoud                Vervolg van handelingen uit 17.

                                                                     ___________________

 

Test voor SLOPERA

Hoe ga je te werk?: 

Het doel van het project is tweeledig:                                                                                                                                                     1. amateurspelers en muzikanten de gelegenheid bieden in een groots opgezette theater- en muziekproduktie samen te werken met, en onder leiding van professionals. Experimenteel hierin is het spelen en reageren op geprojecteerde (historische) gebeurtenissen gedurende sloop en nieuwbouw die ondanks alles toch ook emoties oproepen. Er wordt muziek gecomponeerd waarvan een deel live zal worden gespeeld en een deel vanaf geluidsbanden met muziek en effecten worden weergegeven in alle voorstellingen; een enorme ervaring voor spelers en muzikanten.                                                                                                                                                                         2. Het leveren van een bijdrage aan het onstaan van een nieuwe samenhang in een wijk die nu geheel anders is samengesteld dan de oude. Was het voorheen voornamelijk socialewoningbouw is het nu samengesteld uit een deel sociale woningbouw, een deel zgn. vrije vestigingwoningen en een deel koopwoningen. De onderliggende sociaal-maatschappelijke verhoudingen worden dus geheel anders. Hierin is ons motief voor het plan gelegen.                                                                                                                                                          Wij hopen door dit stuk te maken voor, met en door de bewoners nieuwe impulsen te geven aan een buurt die voorheen bestond uit veel eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders (zo heten ze toen), Roma en Turken te midden van 'Zuilenezen'. Die samenleving met een zekere vredige samenhang 'ímplodeerde' vanaf het moment dat de -weliswaar noodzakelijke- sloop werd aangekondigd maar jarenlang door allerlei procedureel gedoe niet plaatsvond. Het gevolg was leegstand, vandalisme, kraak, brandstichtingen, een beetje criminaliteit en de politie regelmatig over de vloer. Kortom, een Ella Vogelaarwijk après la lettre.

Met wie werk je samen?: 

Regie van Menno Olde Riekerink

Liederen van Ruben van Gogh

Script van Leendert van Veldhuizen, Menno Olde Riekerink en Wouter Snip

Muziek van Esther Damsma-in 't Groen en Jeroen Zijp

Lichtplan en videoprojectietechniek van Peter Engel

ZIMIHC Theater Zuilen

Videoeffecten en montage van Erik Disselhoff NCE

Camerawerk van Jaap Veldhoen

Vormgeving affiches en flyers van Gerrit Blaauw

Fotografie van Arnout van der Maas

Wat is verder van belang om te weten?: 

Omdat het hele idee is geboren in samenwerking met de mensen van het ZIMIHC theater dat een uitstekend geoutilleerde zaal heeft en vrijwel naast de Queeckhoven buurt ligt en het een voorstelling die door alle gebruikte technieken uitsluitend binnen kan worden opgevoerd, zal de première en een aantal voorstellingen ook daar plaatsvinden. Daarna is het de bedoeling de voorstelling ook in andere Utrechtse steden op te voeren en het model aan te bieden bij andere soortgelijke projecten in het land (en gezien de contacten en reacties wellicht ook in Engeland).

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
10 voorstellingen telkens dezelfde groep spelers en muzikanten. In totaal 12-15 mensen 12 à 1300
       
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

De combinatie van amateurtheater met live-muziek en spectaculaire interacieve filmbeelden rond een beladen renovatieproject maakt het geheel uniek. Als het slaagt kunnen we er verder mee en meer van dergelijke projecten gaan opzetten in andere steden.                          Wat ons project tevens bijzonder maakt is dat het overgrote deel van de artistieke staf en de spelers en muzikanten woont en werkt in de wijk Zuilen. Gezamenlijk onderhouden zij een bijna dekkend netwerk in de wijk. Werving van deelnemers zal gaan via huis aan huis verspreide flyers, op de wijk gerichte sociale media, lokale televisie (U in de wijk) waarvan de cameraman zich al heeft opgegeven voor de audities, diverse netwerken van de artistieke staf en het netwerk van andere organisaties in de wijk als Me'kaar, Kracht van Zuilen, ZIMIHC, de samenwerkende kerken, MITROS en het burennetwerk Zuilen.

 

Begroting: 

De FCP subsidie zal deel uitmaken van de volledige financiering van het gehele project en omvat de subsidiënten: Subsidiebureau Gemeente Utrecht, Wijkbureau Noordwest, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht, kfHeinstichting, van Baaren Stichting, ZIMIHC, het Fentener van Vlissingenfonds en de sponsors: projectontwikkelaar ERA Contour bv, Oranje bv Amoveren en Saneren, Woningbouwvereniging MITROS en de RABO Foundation.

Locatie(s): 
Utrecht ZIMIHC theater Zuilen
Amersfoort
Leidse Rijn
Nieuwegein

Uitslag Beslis mee

FCP34
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 119 gestemd
totaal84
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

“SLOPERA”, wat een goed gekozen en aansprekende titel voor jullie bijzonder theaterproject in de Utrechtse wijk Zuilen. Jullie hebben reeds het nodige voorwerk gedaan en kunnen naar verwachting rekenen op draagvlak en ondersteuning vanuit de wijk zelf en de organisaties en instanties die zich daaromheen bewegen. De reacties op dit platform geven hier al een mooi inkijkje in. De aandacht en erkenning voor de “doodnormale” verhalen, tradities en culturen, verstopt in de flats die lange tijd trouwe dienst hebben gedaan, is waardevol voor zowel de oude als nieuwe bewoners. Met theater brengen jullie deze verhalen tot leven en dagen jullie bewoners bovendien uit hier een actieve rol in te spelen. Op welke manier en hoe intensief de deelnemers artistiek-inhoudelijk begeleid worden in dit maakproces had duidelijker naar voren mogen komen. Wel geeft het plan met de betrokken makers en de samenwerkende organisaties hiervoor voldoende vertrouwen. Ook zal een breder publiek naar verwachting in aanraking komen met de kracht van theater en het vertellen van verhalen. Daar kijk ik naar uit!

afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Op basis van bouwontwikkelingen in de wijk Zuilen willen jullie de maatschappelijke effecten hiervan samen met buurtbewoners vastleggen in een theatervoorstelling. Het thema biedt concrete kansen om buurtbewoners te verbinden en bij een creatief project te betrekken. De omschrijving geeft goed zicht op de artistieke kwaliteit die je presenteert en wat de rol is van de belangrijkste samenwerkingspartners. Desondanks ben ik ook kritisch over de inhoudelijke opzet. In de huidige opzet zijn de hoofdlijnen van de voorstelling door jullie al vrij duidelijk vastgelegd, waardoor er maar in beperkte mate aan de orde lijkt te komen hoe je met de voorliggende indeling inspeelt op een behoefte van de deelnemers. Want waarom zouden zij niet al in het voortraject mee mogen meedenken over de indeling en kunstuitingen? Wat als er bijvoorbeeld een rocker en breakdancer aan het eerste deel meedoen, welke inhoudelijke ruimte zou er dan voor hen zijn om samen met het koor iets nieuws te creëren? Over de invloed van de deelnemers op de opzet van de voorstelling en de wijze waarop dit zich kan doorvertalen naar een duurzame opbrengst had ik daarom meer willen lezen.

Desondanks denk ik dat jullie een prikkelende activiteit organiseren voor een nieuwe groep deelnemers met een origineel en relevant thema. De zichtbaarheid die je vervolgens aan het initiatief geeft biedt mij vertrouwen in de gedegen wijze waarmee jullie een stem willen geven aan het verhaal van de buurt.

Veel succes met jullie experiment! We worden graag op de hoogte gehouden via het blog.

afbeelding van Mira kho

Vanuit de huidige visie van de opleiding kunst en economie aan de HKU waar studenten worden opgeleid tot o.a. connector waarbij gefocused wordt op makers die waarde maken in andere sectoren van de samenleving, is de multimediale opzet, het maakproces en met name de tijd die genomen wordt om een dergelijk ingrijpende gebeurtenis (in het leven van veel verschillende mensen) een gedroomde praktijk. Het proces van sloop en nieuwbouw in buurten waar mensen soms decennia lang met elkaar leven en wonen is geen sinecure.  Door dicht op de huid te zitten van de loop der gebeurtenissen en van binnenuit de mensen die het betreft te betrekken, vanuit welk perspectief dan ook, is van belang, niet alleen voor de directe omgeving maar juist ook voor de uitvoerende bedrijfstakken zoals gemeente en woningcorporatie, slopers, aannemers, buurtwerkers e.d. Hieruit kan men leren hoe  met deze impactvolle aangelegenheden zorgvuldig om te gaan.

Mira Kho, docent HKU afd. Kunst en economie

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Beste Wouter, goed om aan de reacties te zien dat de betrokkenheid zeer zeker aanwezig is. Het levert een grote hoeveelheid informatie over Slopera op, maar al met al is het wel heel veel leeswerk. In het kader van 'less is more' adviseer ik je om de focus in de tekst te leggen op de innovatieve elementen. Waar zit het experiment? Waar hou je je hart vast en ben je apetrots op als het jullie wel lukt?

afbeelding van Wouter F.A. Snip

Beste Giovanni,

Dank voor je advies.

Met betrekking tot je vraag, die je ook al stelde op 23 juni jl. of het hier gaat om een nieuw project of een al lopend project hebben wij je al uitgebreid geïnformeerd op 13 juli. Dat is je klaarblijkelijk ontgaan.

Daarom hierbij een samenvatting van de schematische opzet van ons project. Voor de helderheid beschrijven we het hier als twee projecten die zeer nauw met elkaar in verband staan maar om subsidie en tijdtechnische redenen gesplitst zijn. Deze verdeling is gemaakt op voorstel en verzoek van het Wijkbureau en het Subsidiebureau van de Gemeente afdeling Cultuur om verschillende redenen:

- Het Wijkbureau heeft geen budget -noch een regeling- beschikbaar om een theaterproduktie als deze te financieren en het Subsidiebureau wel (en hebben dat ook gedaan).

- De Gemeente Utrecht maar ook andere fondsen hebben moeite met het behandelen van aanvragen die een periode van minimaal drie jaar behelzen waarbij de einddatum ook nog eens min of meer ongewis leek. Dat laatste was in dit geval zo omdat de opstart van het tweede deel van het project gekoppeld was aan de oplevering van de nieuwbouw en bouwprocessen zich nu eenmaal zelden aan strakke tijdlimieten (kunnen) houden.

Project 1 betrof het vastleggen van de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden van de flats tot en met 17 maart jl. en de organisatie van een vijftal  zgn. theatrale interventies om de buurt te informeren en te betrekken bij onze plannen. Deze filmopnamen vormen een essentieel dramatisch onderdeel van het te maken theaterspel. Het Wijkbureau subsidieerde ZIMIHC hiervoor naast een drietal bedrijven. Dit project is thans afgerond en afgerekend.

In de aanvragen voor dit eerste deel is altijd gesteld dat mocht project twee geen doorgang kunnen vinden, wij een op zichzelf staande afronding van project 1 zouden kunnen maken op basis van het filmmateriaal en de ingewonnen verhalen.

Maar omdat wij  voor project twee thans 88% van het beoogde budget gerealiseerd hebben, lijkt de bovengenoemde afronding vooralsnog niet nodig.  Zie daartoe alsjeblieft het dekkingsplan.

Project 2 -waarvoor we nu jullie steun vragen- betreft de voorbereidingen en produktie van de theatervoorstelling SLOPERA. De financiering hiervan loopt via JURA.

 

Deelnemers.

Enige deelnemers hebben zich al aangemeld zoals blijkt uit de reacties. Anderen hebben zich al mondeling geïnteresseerd getoond. Hieronder zijn ook mensen uit de brongroep die alle gebeurtenissen rond sloop en nieuwbouw zelf van nabij hebben meegemaakt. De intentie van het stuk is om de onderlinge samenhang en cohesie van deze groep bestaande uit huidige bewoners, oud bewoners en nieuwe bewoners in een geheel ander sociaal-maatschappelijk verband dan voorheen in de buurt bestond, te bevorderen zoals we dat ook in eerdere projecten hebben uitgevoerd en door jullie fonds zijn gesteund (Khandaan 2010 nr. TA09.0024)  

Zodra de financiering van dit project gecompleteerd is, gaan we audities opzetten voor spelers en muzikanten. In totaal ruwweg 12 spelers, een drietal muzikanten en een projectkoor. Onder leiding van regisseur Menno Olde Riekerink zullen zij gedurende bijna vijf maanden gaan werken aan de definitieve teksten en muziek. Zij worden daarin bijgestaan door de professionals zoals genoemd in het plan onder de kop: 'Met wie werk je samen? '  Daarnaast zullen we ook enige semiprofessionele spelers uit de Theatergroep Zuilen van Menno betrekken om de onervaren spelers bij te staan en zodoende de gelegenheid geven hun mogelijkheden ten volle te kunnen ontwikkelen. Zij  worden daarmee mede makers. Zij zullen reflecteren op teksten gebaseerd op interviews met bewoners, oud-bewoners en toekomstige bewoners en op de gemaakte filmbeelden van sloop en nieuwbouw. Deze reflecties zullen weer worden omgezet  in de uiteindelijke theatrale teksten en beelden van de voorstelling.

Wat ons project bijzonder maakt is dat het overgrote deel van de artistieke staf woont in de wijk Zuilen en daar ook werkt. Gezamenlijk onderhouden zij een bijna dekkend netwerk in de wijk.

Verdere werving van deelnemers zal gaan via huis aan huis verspreide flyers, op de wijk gerichte sociale media, lokale televisie (U in de wijk) waarvan de cameraman zich al heeft opgegeven voor de audities, diverse netwerken van de artistieke staf en het netwerk van andere organisaties in de wijk als Me'kaar, Kracht van Zuilen, ZIMIHC, de samenwerkende kerken, MITROS en het burennetwerk Zuilen.

afbeelding van mennodicht

Beste Giovanni,

Dank voor je reactie. Als regisseur reageer ik graag. Twee jaar geleden heb ik Toneelgroep Zuilen opgericht. Een toneelgroep afkomstig uit Kerst in het Julianapark. Met deze toneelgroep werken we met name gericht op improtheater en volgens de uitgangspunten van Augusto Boal en zijn theater van de onderdrukten. Hierbij hoort forumtheater. Deze theaterstijl werkt vooral vanuit de spelers zelf. Zij geven aan wat zij willen bereiken en voeren dus eigenaarschap aan het geheel. De meeste spelers uit deze groep gaan ook meespelen in deze voorstelling. Ook hebben wij met deze spelers al een aantal avonden gewerkt aan improvisaties omtrent de voorstelling. Dit deden wij om te kijken of er uberhaupt iets van te maken viel. Ook wilden wij op deze manier peilen of er sowieso een draagvlak bestond bij de spelers. Zonder draagvlak geen community-art en zou een aanvraag voor dit tweede deel totale verspilling zijn. Hieruit zijn bruikbare dingen gekomen die verwerkt worden in het script en hierdoor wisten wij dat een aanvraag voor fase twee wel degelijk de moeite waard zou zijn.

Naast de spelers van toneelgroep Zuilen werven wij ook actief in het buurtje zelf. Niet alleen door het verspreiden van flyers maar ook door het organiseren van een informatieavond op het queeckhovenplein, middenin het wijkje. In dit wijkje wonen ook spelers die betrokken zijn bij toneelgroep Zuilen en zij maken hun buren enthousiast. 

Het basisconcept van het script is bijna af. Ik zeg express basisconcept want de eerste vijf repetitieavonden gaan gebruikt worden om te 'spelen'met het script. De spelers kunnen zo aanvoelen of zij achter het script kunnen staan en wij kunnen ontdekken of er dingen in het script beter kunnen. Uiteraard staan wij hierbij meer dan open voor inbreng vanuit de spelers. 

Ik hoop dat bovenstaande jou een beter beeld geeft. Ik heb geleerd dat een projectplan altijd kort moet zijn. Je kunt er vanuit gaan dat wij goed hebben nagedacht over de aanpak. Ook wil ik je nog even laten weten dat community art helemaal mijn ding is en zonder het centraal stellen van de deelnemers bestaat er geen communityart. Mocht je desondanks nog vragen hebben op het gebied van spelers en regie dan hoor ik het graag. 

Groet,

Menno

 

afbeelding van Giovanni Campbell

Wat fijn dat er zoveel reacties van buiten zijn gegeven. Zit er nuttige input bij die jullie kunnen verwerken in jullie projectplan? 

Over een paar dagen loopt de denk mee fase af en ik wil jullie nog wel wijzen op de doelstellingen van dit platform. Projecten die al in uitvoering zijn kunnen we niet doorlaten naar de volgende fase. Als ik het goed begrijp is de voorstelling waar jullie voor aanvragen een onderdeel dat nog uitgevoerd moet worden. Als dat zo is, zou je dat dan wat concreter willen benoemen, want op basis van de huidige opzet is het nog niet helder wat het nieuwe karakter van de aanvraag is.  

Ik vind het boeiend dat jullie de zichtbaarheid van het erfgoed en de kennis erover willen vergroten via de artistieke producten. Desondanks ben ik nog benieuwd naar de wijze waarop je de deelnemers gaat werven en wat hun rol is in het creatieve proces. Je hebt al een vrij uitgebreid concept, maar de deelnemers zelf komen nog weinig aan de orde. Die stellen wij juist centraal op dit platform. Ik stel daarom voor dat je de huidige tekst flink samenvat en dat je die ruimte gebruikt voor meer toelichting op de werving en begeleiding van de deelnemers gedurende het creatieve proces. Probeer daarbij ook uitgebreider de rol en meerwaarde van de partners te benoemen. Heb je hier nog vragen over?

Succes nog even!!!

afbeelding van Rob Lorié

Slopera is een prachtig initiatief: samen met buren en medebewoners een voorstelling maken over je eigen verhaal en leefomgeving. Een mooi gegeven: sloop en nieuwbouw, loslaten en opnieuw beginnen, veranderen en meebewegen. Thema's van alle tijden en herkenbaar voor iedereen. Een positief verhaal: niet bij de pakken neerzitten maar met de blik op de toekomst samenwerken aan een betere leefomgeving. Door de bijzondere manier van vertellen en de combinatie van spel zang dans en film heeft het de potentie om uit te groeien tot een visueel aantrekkelijk spektakel. Maar het levert veel meer op dan alleen een interessante voorstelling. De reis erheen is zeker zo belangrijk, de banden onderweg gesmeed zijn duurzaam. En verbinden is broodnodig in tijden van verdeeldheid en polarisatie. Dat maakt deze productie zo relevant! Go for it!

 

afbeelding van Soraya Amber

Ik ben heel erg benieuwd hoe dit uiteindelijk gaat worden! Ik vind het inspirerend dat het een opbouwende insteek heeft en dat het een multimediaal project is en ben vereerd om hier aan mee te mogen werken. 

afbeelding van Adrian Sinclair

We work in a community on the eastern edge of Leeds in Yorkshire, England and we have visited ZIMIHC and Zuilen as part of a Tandem European Cultural Exchange project. I am very interested in how this project is evolving and it could give us ideas about something we could do in Seacroft, our part of Leeds.

We always talk in our work about how a strong community marks change by considering its future whilst looking to the past. This is just the kind of creative project that can help a community do that and we would love to see how it develops and even bring a group to see and learn.

Good luck!

afbeelding van Mitchel Jansen

Iets wat enorm bijdraagt aan de wijk Zuilen, we zijn al jaren bezig met diverse renovaties en Mde huidige Musen en Merels die nu staat, is toch wel echt een heel mooi project geweest. Mede dankzij Slopera met geweldige beelden en dan nu hopelijk een super mooi theater-stuk!

Dit is niet enkel voor mensen uit Zuilen, vind ik persoonlijk, hier kan je zelfs heen komen als je uit Groningen komt!

Ik kijk er naar uit!

afbeelding van Isabelle Zumbrink

Sinds afgelopen kerst woon ik, samen met mijn gezin, met veel plezier in de nieuwbouw van het voormalig Queeckhoven, nu Mussen & Merels geheten :-)

Ik ben erg benieuwd naar de SLOPERA-productie, aangezien ik de historie van deze buurt nog niet kent. Net als meer buren in deze nieuwbouw. Er zijn niet veel oudbewoners teruggekeerd in de nieuwbouw, dus we missen een stukje geschiedenis over de wijk die doorverteld kan worden. SLOPERA zal hierin een actieve, creatieve en inhoudelijke betekenis kunnen krijgen!

Wat ik zo tof vindt aan dit project is dat de brongroep centraal staat. Niet een vooral reeds bepaalde productie waar bewoners "tussenin geschoven worden".

Succes aan Wouter, Leendert, Menno en de anderen!

afbeelding van Friso Wiersum

Met Expodium produceerden we in 2015 de pilot van de Werkspoor Opera - over het universele verhaal van de opkomst en ondergang van industrie, en de zeer lokale gevolgen ervan - en we hebben toen ervaren hoeveel verhalen en emoties een gemeenschappelijk gedragen project kan losmaken. Zeker nu Utrecht de toekomst tegemoet holt, is het mooi, en misschien wel noodzakelijk, dat we - Utrechters van allerlei achtergronden - ook de geschiedenis van onze stad leren kennen. Twee ingrediënten die volgens mij allebei van belang zijn in dit project. Ik ga zeker kijken!

afbeelding van Beatrijs Wind

Ik kijk er ontzettend naar uit om deel te gaan nemen aan deze produktie. Als prille Zuilenees (of was het toch Zuilenaar?) heb ik in 8 jaar tijd weer een hoop zien veranderen in de wijk. De gesloopte flats heb ik nog in volle glorie ten onder zien gaan, niets wetende van hun kleurrijke geschiedenis. En zo gaat het natuurlijk heel vaak! Het is geweldig dat er nu een superteam tegenaan gaat om al die verhalen op te diepen, af te stoffen, te transformeren en te laten glanzen voor al die Zuilenezen die daarna kwamen. En de theatrale vorm belooft natuurlijk helemaal een feest, dat zag ik aan een voorproefje van het filmmateriaal.

afbeelding van Wouter F.A. Snip

Met betrekking tot de opmerkingen van Wim van Scharenburg is het goed te weten dat wij gedurende de filmwerkzaamheden  van sloop- en nieuwbouw enige malen contact hebben gehad met een archeoloog die op het terrein enig onderzoek deed zoals dat inmiddels bij alle bouwprojecten verplicht is.Wat dat onderzoek precies heeft opgeleverd is ons niet bekend geworden maar wel een feit is de nieuwe bebouwing 50 cm hoger ligt dat de oude om eventuele archeologische restanten niet te verstoren. Met uitzondering van de vele ruim 20 meter lange heipalen dan ;-).Een en ander brengt ons ertoe de geschiedenis en/of het klooster Mariëndaal dan wel de boerderij Ten Dael op eniger wijze in ons verhaal bij te voegen ofwel als de persoon van een kloosterzuster ofwel een geestverschijning. Dit alles uiteraard ter beoordeling van schrijver Leendert van Veldhuizen en regisseur Menno Olde Riekerink. 

Pagina's