menu denk mee beslis mee maak mee

SLET

SLET is een empowering jongerenvoorstelling met...

De Stokerij Schiedam
18 maart 2019 tot 2 juni 2019
dans, e-culture, film, muziek
jongeren, volwassenen
onze website / check facebook
€7.500

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Montage- en speelperiode: "Waarom gaat het opeens over alles wat ík niet had moeten doen?"

Door Anne Rats op di 11 jun

Uit ons projectplan:  “SLET is een voorstelling gebaseerd op herkenbare, invoelbare en actuele thema’s. We laten ons met dit project inspireren...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

SLET

SLET is een empowering jongerenvoorstelling met een cast van elf vrouwen tussen de 16-19 jaar die de thema’s ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag’ #metoo en ‘slut shaming’ onder de loep neemt.

afbeelding van Anne Rats

Ingediend door:

Anne Rats

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Ik ben voor deze voorstelling op zoek naar een stagiair marketing die mij voor de duur van dit project wil helpen met de 'reguliere' marketing van deze voorstelling. Welke opleidingen in de regio Rotterdam-Den Haag kan ik hier het beste voor benaderen?

Wat ga je doen?: 

Elf vrouwen van 16-19 starten half maart met het project SLET, onder begeleiding van o.a. Anne Rats en Samora Bergtop (spel). Omdat de speelsters van de uiteindelijke voorstelling betrokken worden op veel meer vlakken dan alleen spel (bijv. marketing, decorontwerp, kostuum, tekst), zijn ook Samira Saman (Event Goodies,marketing), Anouk van Mil (milc, decorontwerp) en Denise van der Kolk (vlogger @iamtheknees, marketing) vanaf een vroeg stadium betrokken bij het project. Naast de repetities zijn de speelsters vraagbaak en gesprekspartner als het gaat over boven genoemde vakgebieden. Op deze manier ontwikkelen ze zich artistiek op een 'all round' manier: veel breder dan ze zouden doen als ze alleen als speler betrokken zouden zijn bij deze voorstelling

Anne Rats zegt in het projectplan van SLET het volgende: "Waarom zou je zulke jonge vrouwen over zo'n heftig onderwerp willen laten spreken? Is het passend om meisjes aan te zetten om over seks en seksualiteit te laten praten? Waarom die titel? Is het wel gezond voor een amateurspeelster van 16 om een verkrachtingsslachtoffer te laten spelen op het toneel? Allemaal logische vragen. Maar het antwoord is simpel: één op de drie vrouwen heeft tussen haar 15e en 24e levensjaar te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het is tijd dat we hierover praten en jonge vrouwen zijn, hoe wrang ook, ervaringsdeskundigen. Ze hebben er iets over te zeggen en het toneel geeft ze de plek om dat te doen"

De Stokerij gelooft dat er actie nodig is en dat begint met bewustzijn en discussie, in eerste instantie tussen vier repetitiemuren en erna met het publiek wat naar onze voorstelling komt kijken. Theater is wat De Stokerij betreft een zeer effectief platform voor een gedeelde catharsis, het doorbreken van de stilte en het kweken van empathie.

Hoe ga je te werk?: 

SLET is een theaterproject dat de thema’s 'seksueel grensoverschrijdend gedrag' en 'slut shaming’ op een nieuwe manier inzichtelijk en bespreekbaar maakt. Dit doen we door het woord te geven aan de doelgroep die het meest te maken heeft met deze thema’s: jongeren en bovenal jonge vrouwen in de leeftijd van 16-19. Ze krijgen letterlijk het woord: met het stuk "Slut, the Play", van Katie Cappiello als bronstuk en inspiratie maken ze, op basis van hun eigen verhalen rondom het thema een theatervoorstelling. 

Niet alleen zullen zij de spelers van de voorstelling zijn, De Stokerij betrekt de deelnemers bij alle vakgebieden (dus niet alleen spel, maar ook tekst, vormgeving, kostuums, marketing, muziek en dans). SLET draagt op die manier veel breder bij aan de artistieke ontwikkeling van de amateurspelers: hoe komt een (professionele) voorstelling tot stand, welke processen zijn er gaande, wat moet er allemaal rondom een voorstelling gebeuren waar je als speler geen weet van hebt? Door de spelers hier mede verantwoordelijk te maken ontwikkelen ze artistieke vaardigheden (bijv. het ontwikkelen van ideeen over decor, kostuums, creatief nadenken over hoe je een voorstelling in de markt zet) die ze als 'speler alleen' niet zouden ontwikkelen. 

Medio maart is de eerste bijeenkomst, waar door Anne Rats en co-regisseur Samora Bergtop een presentatie wordt gegeven over de voorstelling, de werkvertaling van Anne Rats is dan beschikbaar gesteld aan alle spelers. De deelnemers wordt hierna in brainstorms gevraagd om hun ideeën over decor, kostuum, marketing te delen. Vormgeefster Anouk van Mil (Milc, verantwoordelijk voor drukwerk en uiteindelijk decorontwerp) is aanwezig om de ideeen te verzamelen, verder te ontwikkelen en de deelnemers meer inzicht te geven in de mogelijkheden. Samira Saman (Event Goodies, marketingverantwoordelijke bij De Stokerij) doet hetzelfde rond marketing, op basis van een reeds geschetste marketingcampagne. De deelnemers zullen als vraagbaak bezig blijven met alle aspecten van de voorstelling gedurende het repetitieproces en op gezette tijden wordt om hun feedback gevraagd. 

En natuurlijk wordt er ook gerepeteerd. Naast dat de speelsters elementaire speloefeningen doen en korte scenes uit het stuk spelen (voor de gelegenheid vertaald door Anne Rats), worden er ook gesprekken gevoerd over de dynamiek op school, vriendschappen, de druk om te presteren, vriendjes en het oordeel van de buitenwereld en hun eigen oordelen. De spelers en medewerkers van dit project delen op die manier verhalen met elkaar en discussiëren hierover. Naar aanleiding van de gesprekken maken we acts, korte scènetjes en onderzoeken zo talloze variaties op conflicten in onderlinge relaties om zo de complexiteit van het thema “slutshaming” en seksueel geweld te onderzoeken. Het individuele talent van de spelers komt hier ruimschoots aan bod: de gemaakte acts kunnen onderdeel worden van de voorstelling en de spelers worden aangemoedigd om 'out of the box' te denken en hun talent in te zetten in deze acts.  Op gezette tijden worden samenkomsten georganiseerd met o.a. Rutgers/Atria (welzijnspartner) en Vileine (media-partner) om over verschillende kanten van dit thema te spreken.

Begin april hebben de speelsters het stuk behoorlijk goed verkend en zullen ze in groepen teruggaan naar de Engelstalige brontekst om de laatste puntjes op de i te zetten als het gaat om de vertaling. Ze krijgen ieder een kort deel van een scene om te vertalen. Op deze manier ontwikkelen ze zich ook als bewerkers: hoe moeilijk is het om een stuk te vertalen en belangrijker nog: vanuit een Amerikaanse setting naar een Nederlandse setting te krijgen? Waar is Anne Rats er goed in geslaagd en waar kan nog een slag gemaakt worden? Dit is werk wat je als amateurspeler nooit hoeft te doen, maar wat wel een inspirerende ervaring is. De in de repetitie gemaakte acts worden verwerkt in de dramaturgie van de voorstelling en uiteindelijk is Anne Rats eindverantwoordelijke voor de vertaling, die medio april 2019 klaar moet zijn. 

Ook nieuwe media heeft een belangrijke rol in dit project: er wordt er voor dit project samengewerkt met een vlogster die (naast dat ze een online campagne opzet voor het project) de speelsters workshops geeft over online aanwezigheid en de kansen en gevaren van nieuwe media (o.a. online harrassment). Er worden bijvoorbeeld social media accounts aangemaakt onder de titel van de voorstelling en de speelsters nemen beurtelings die accounts over als hun personage. Ze produceren als hun personage  content die ze plaatsen en zo de volgers steeds meer de wereld van de voorstelling in trekken. We zetten nieuwe media letterlijk in de voorstelling in: tijdens de voorstelling zijn (gefingeerde) social media feeds te zien die de rol van social media in het leven van de personages laten zien en ook worden sommige scenes live op Facebook gestreamd en geprojecteerd op de achtergrond. De online community is niet meer weg te denken binnen het thema slut shaming en online harrassment en op deze manier zijn de speelsters ook betrokken bij het uitvoeren van de marketingcampagne.

Half mei zullen de spelers af en toe het repetitielokaal verlaten om op verschillende middelbare scholen in Schiedam een preview te spelen, met achteraf discussies met de respectievelijke vertrouwenspersonen van de scholen. In de week van 27 mei betrekken de spelers iedere avond het Wennekerpand om de voorstelling ‘af te monteren’ en op 30 mei is de generale doorloop, voor een select publiek. Op 31 mei, 1 juni en 2 juni speelt de voorstelling voor betalend publiek, op de vierde versie van het Opstokerij-festival, het eigen theaterfestival van het gezelschap. 

Door de spelers op heel veel vlakken mede-verantwoordelijk te maken voor de productie van deze voorstelling, zijn ze eigenaar van een voorstelling van professionele kwaliteit, met een niveau waarop ze als amateurspeler met een 'regulier' amateurproject niet waren gekomen. Bij sommige jongeren zal deze eerste ontmoeting met de professionele podiumkunstende ambitie aanwakkeren: zij kunnen kiezen voor een vervolgopleiding in het theater, waar De Stokerij ze uiteraard in zal bijstaan. Voor anderen zal het een onvergetelijke ervaring met een hechte groep leeftijdsgenoten zijn. 

Met wie werk je samen?: 

De Stokerij werkt op een flink aantal vlakken samen met organisaties binnen en buiten Schiedam. De volgende partners zijn al aan SLET verbonden: 

CULTUUR * Theater aan de Schie- coproductiepartner, artistiek-inhoudelijke sparringspartner, ondersteuning op productioneel niveau, marketing- en kaartverkoop, technische ondersteuning in Schiedam en op tour

WELZIJN * Rutgers- Kenniscentrum seksualiteit, inhoudelijke sparringspartner. Samen met Atria vormt Rutgers een kennishub rondom seksueel geweld, een online knooppunt waar jongeren terecht kunnen met vragen over ongewenst seksueel gedrag en geweld. Een afvaardiging van Rutgers/Atria komt langs bij de repetities om vragen te beantwoorden en met de jongeren van gedachten te wisselen over dit onderwerp. Daarna zijn ze ook aanwezig tijdens de voorstellingen om een nagesprek te verzorgen,  i.s.m. de speelsters 

* MBO Theaterschool Rotterdam, Codarts Rotterdam, Stedelijk Gymnasium Schiedam, Spieringshoeklyceum Schiedam, Schravenlant Lyceum Schiedam- artistiek-educatieve sparringspartner, afvaardiging spelers

MEDIA * Vileine- online journalistiek platform voor vrouwen, inhoudelijke sparringspartner, aanwezig tijdens de voorstellingen om een nagesprek te verzorgen, i.s.m. de speelsters, ondersteuning marketing

* CJP Magazine- cultureel magazine voor jongeren, inhoudelijke sparringspartner, aanwezig tijdens de voorstellingen om een nagesprek te verzorgen, i.s.m. de speelsters, ondersteuning marketing

Doordat we een 'kennishub' om ons heen vormen van maatschappelijke organisaties in de domijnen welzijn en media, die op regelmatige basis samenkomt, ongeveer eens in de twee weken en we op deze bijeenkomsten gesprekken voeren omtrent het thema van het project, zal het thema van veel meer kanten bekeken kunnen worden. Het uiteindelijke resultaat, de voorstelling, zal een kaleidoscopischer beeld geven van de thematiek dan het geval was geweest zonder deze partners. Ook kan er op deze wijze tijdens de repetitieperiode een voortschrijdend inzicht ontstaan rond de inhoud. Doordat we een vaste samenwerkingspartner hebben op cultureel gebied en wel een die onze voorstellingen in belangrijke mate faciliteert op technisch en productioneel gebied (Theater aan de Schie), hebben we zowel inhoudelijk als productioneel een enorme slagkracht. 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Na de projectperiode wordt er i.s.m. Buro Bannink gekeken naar de kansrijkheid voor dit project als het gaat om een landelijke tournee. Ook tijdens de tournee zal Rutgers/Atria of Vileine of CJP of onze vlogster aanwezig zijn tijdens de voorstellingen om een nagesprek te doen samen met de groep speelsters. Zo blijft de kennis binnen de spelersgroep behouden en breidt deze zich uit naarmate er meer nagesprekken plaatsvinden: het eerder benoemde voortschrijdend inzicht. Het publiek dat komt kijken profiteert hier ook van. Deze landelijke tournee is geen onderdeel van de aanvraag bij het Fonds Cultuurparticipatie. Het project zou dus als relatief duur beschouwd kunnen worden. Het werktraject is echter zo relevant voor de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers, dat we hopen dat het Fonds voor Cultuurparticipatie de bijdrage die we voor het project vragen wil zien als investering in een project wat nú gemaakt moet worden en waar in september/oktober 2021 nog veel meer dan +- 900 mensen de vruchten van plukken: dit project kan een enorme impact hebben voor jongeren en jonge vrouwen. 

 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
30 werksessies incl. discussies 17 0
5 previews middelbare scholen 17 250
5 open repetities 25 175
4 montagedagen 25 0
1 generale doorloop 25 50
3 voorstellingen (25*3) 75 (150*3) 450

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Dit is het eerste jongerenproject voor De Stokerij, wat ons voor een spannende uitdaging stelt. Jonge spelers vragen een groot reactief vermogen van regisseurs: de spanningsboog moet behouden blijven, naast alle verleidingen van social media en andere verplichtingen. Dit geldt overigens net zo hard voor het publiek dat zijn weg naar bijv. ons huistheater het Wennekerpand nog maar moeilijk vindt. We hopen hierin een slag te kunnen slaan door ons in de marketingplanning te richten op de media waar de jongeren hun informatie vandaan halen en plannen op baseren: social media (i.s.m. vlogster). 

Ondanks de beren op de weg geloven we dat dit project NU gemaakt moet worden.  De Stokerij gelooft dat dit project een nieuwe maatschappelijke dialoog op gang kan brengen: een nieuwe generatie vrouwen spreekt zich in de voorstelling en na afloop in het nagesprek uit over seksueel grensoverschrijdend gedrag en levert zo een impuls aan de discussie: kijkt een nieuwe generatie vrouwen hetzelfde naar ontwikkelingen als #metoo, #timesup en hoe de samenleving op dit moment nadenkt (of niet nadenkt) over hun gedrag in de openbare ruimte? Is er, in hun perspectief, een positieve ontwikkeling te zien en welke ontwikkelingen zouden zij graag zien? 

Begroting: 

Het realiseren van het participatietraject (werksessies, discussies) en de uiteindelijke voorstelling zal €44.800,00 kosten. Graag zou De Stokerij via de regeling "Jij maakt het mee" het Fonds voor Cultuurparticipatie vragen zich voor €7.500,00 aan de voorstelling te verbinden, voor het participatietraject en het onderzoek naar/workshops het gebruik van nieuwe media en het realiseren van de voorstellingen. De Gemeente Schiedam en coproducent Theater aan de Schie hebben zich al financieel aan de voorstelling verbonden . Verder staan aanvragen uit bij het VSB Fonds, Fonds Schiedam Vlaardingen, het Deltaport Donatiefonds en bij het Joan Ferrier Emancipatiefonds/Oranjefonds.  De Stokerij Schiedam doet een eigen bijdrage van €4.400,00 aan de voorstelling. 

Locatie(s): 
Schiedam

Uitslag Beslis mee

FCP28
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 99 gestemd
totaal78
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Arie Koelemij

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

SLET is een project over een hoogst actueel onderwerp. Misschien is het spijtig dat een bestaand stuk als basis genomen wordt (lees: weinig inbreng deelnemers), echter de deelnemers krijgen wel de kans daarmee in hun eigen verhaal aan de haal te gaan. Dat spreekt me dan wel weer aan. Dat de cast niet alleen speelt, maar ook op andere vlakken betrokken is bij de productie, verruimt hun blik en ervaring. Dat de cast juist uit 'ervaringsdeskundigen' bestaat (of in elk geval kan dat gemakkelijk) is een sterkte, te meer daar ik niet de indruk krijg dat het een therapeutische voorstelling wordt.
Door het lastige onderwerp te bespreken na de voorstelling wordt naar verwachting de weerbaarheid van de cast en publiek vergroot en hopelijk het taboe om het in het openbaar te bespreken wat geslecht.
De planning en organisatie klinkt als gedegen en haalbaar.

afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

SLET baseert zich op een bestaand concept dat aan de hand van persoonlijke verhalen onder begeleiding wordt uitgewerkt. Cultuurparticipatie dient bij dit project als middel om dit bespreekbaar te maken. Daarmee blijft de artistieke ontwikkeling enigszins onderbelicht, maar ik heb vertrouwen in de artistieke begeleiding en vind de interdisciplinaire aanpak interessant. Mijn verwachting is dat de deelnemers wel degelijk methodes ontdekken voor persoonlijke expressie. De maatschappelijke verbindingen die deze productie legt biedt een nieuw netwerk en hopelijk een veilige omgeving met nazorg. Ondanks de mediahype blijven thema's als slut shaming en #metoo voor veel mensen een moeilijk onderwerp om in de openbaarheid te bespreken. Het inhoudelijke gesprek, de discussie over wat het precies behelst en wat er nodig is om tot een maatschappelijke verandering te komen, is nog niet volledig gevoerd. Wellicht dat deze productie daar een bijdrage aan kan leveren. Ik verwacht dat door de combinatie van de onderwerpen en de samenwerkingspartners deels een nieuw publiek wordt bereikt, maar de titel is vrij provocatief en kan ook afstoten. Ik had nog wel meer willen weten over hoe je de mensen, voor wie de taboedrempel misschien te hoog ligt, gaat proberen bereiken. 

afbeelding van Anne Rats

Hi Lidian,

Ik heb de kans gezien om het plan flink aan te scherpen n.a.v. je feedback. Ik hoop dat ik inzichtelijker heb gemaakt hoe de deelnemers zich in artistiek opzicht ontwikkelen (veel breder dan alleen als spelers) en hoe hun talent en kwaliteiten van essentieel belang zijn voor dit project. Mocht je nog vragen hebben: stel ze gerust!

Hartelijke groet,

Anne  

afbeelding van Lidian Fleers

Hi Anne, veel succes met het verder aanscherpen. Houd er s.v.p. rekening mee dat het Fonds tussen Kerst en Oud en Nieuw gesloten is. Mocht je de maximale denk mee tijd willen gebruiken, en dat raad ik je wel aan, weet dan dat je verzoek voor de Beslis mee fase waarschijnlijk pas begin 2019 wordt verwerkt. 

afbeelding van Anne Rats

Ha Lidian,

Het is nu 24 december en i.v.m. de kerstperiode (en het feit dat veel instellingen 20 dec al hun laatste werkdag hadden), lukt het me nu niet meer om de testimonials rond te krijgen. Erg jammer, maar ik hoop en verwacht dat het plan zoals het er nu ligt, overtuigend genoeg is. Ik zet het project in ieder geval nu door naar de "BESLIS MEE"-fase. Misschien is het mogelijk om de testimonials begin 2019 nog toe te voegen...?

Fijne kerstdagen en een gelukkig 2019 gewenst,

Anne 

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Anne, je hebt de plannen inzichtelijk gemaakt en uit je plan spreekt enthousiasme en gedrevenheid voor dit actuele onderwerp. Dat maakt het lastig om kritische opmerkingen te maken, maar het is mijn taak in deze context om in te schatten of dit plan voldoende aansluit bij de doelstelling van de regeling JMHM en voldoet aan de voorwaarden ervan. Dat is nu helaas nog niet het geval en ik zal proberen uit te leggen waarom. Je werkt vanuit een eigen plan en een bestaande tekst. Ik zie nog te weinig de wensen en behoeften van de (potentiële) deelnemers terug; waarom is dit project voor hen van belang? Is het hun doel om hun persoonlijke verhaal te vertellen? Of willen zij zich in artistiek opzicht ontwikkelen? Welke artistieke vaardigheden wordt hen geleerd? Wanneer zij enkel hun verhaal vertellen en jij ze bewerkt voor in het stuk is er wat deze regeling betreft onvoldoende sprake van actieve cultuurparticipatie en ontwikkeling. 

Tevens zie ik nog onvoldoende onderscheid in de werkwijze tussen een reguliere improvisatie productie en dit project om daadwerkelijk van een vernieuwing of toevoeging van het aanbod te kunnen spreken. Ik begrijp absoluut de urgentie van de inhoud, maar ik moet het project ook toetsen op de mate van de artistiek inhoudelijke kwaliteit en het effect van de activiteiten op de lokale of regionale cultuurbeoefening. Daarbij ligt de focus op de waarde voor de amateurs die zich in artistiek opzicht willen en niet zozeer op het bespreekbaar maken van een onderwerp of het voorbereiden van een theatertournee. De tekst m.b.t. de eventuele tournee zou ik kort noemen en verder zoveel mogelijk achterwege laten, aangezien dit geen betrekking heeft op de aanvraag werkt het verwarrend. Richt je echt op het creatieve maakproces en wat het de amateurs brengt. 

Ik begrijp als het bovenstaande vragen oproept, stel ze gerust.

Tip: Vraag één van de potentiële deelnemers en/of samenwerkingspartners om op dit platform een reactie achter te laten met hun motivatie voor dit project. 

N.B. Wij verwerken geen BTW, dus het bedrag dat je bij ons aanvraagt is inclusief BTW.

afbeelding van Anne Rats

Ha Lidian,

Dank voor je feedback. Ik denk dat beide twijfelpunten die je te berde brengt 'opgelost' kunnen worden als ik scherper formuleer hoe de eigen kwaliteiten en verhalen van de deelnemers deelhebben aan het project. Dat is namelijk het belangrijkste uitgangspunt. Verder snap ik de verwarring die de eventuele tournee met zich meebrengt, ik zat al te twijfelen of het achterwege moest laten omdat het nog een optie is en niet definitief. Aan de andere kant geeft een tournee de voorstelling en werkwijze eromtrent de mogelijkheid om landelijk aandacht (en wie weet navolging) te krijgen, vandaar mijn keuze om de tournee wel te benoemen. Ik zal een aantal potentiele deelnemers alvast vragen een reactie achter te laten, de reacties zullen binnenkort volgen. Het plan zal ik verder aanscherpen, zal waarschijnlijk pas volgende week zijn, ivm een totaal ander project (familie-kerstvoorstelling) waar ik nu mee bezig ben. 

Nogmaals dank en hartelijke groet

Anne

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Anne, welkom op Jij maakt het mee. Als adviseur denk ik graag met je mee op welke wijze jullie project mogelijk binnen deze subsidieregeling zou kunnen passen. Jij maakt het mee is niet gericht op het subsdiëren van een productie, maar op het ondersteunen van vernieuwende of experimenterende initiatieven of bewegingen voor de amateurkunst. De inhoud kan als heftig worden ervaren en wat teweeg brengen, maar in hoeverre brengen jullie een vernieuwende werkwijze, methode of techniek dat inspirerend kan zijn voor het culturele amateurveld? Met wie werken jullie samen en in hoeverre is dit een nieuwe samenwerking? Zijn er ook welzijnspartners bij het project betrokken voor eventuele begeleiding, nazorg en/of nagesprekken? 

Kan je iets meer over de achtergrond van de spelers vertellen?Waarom richten jullie je enkel op vrouwelijke spelers en in hoeverre sluit jullie project aan op de behoeften van de spelers?  Jij maakt het mee gaat over kunstbeoefening in de vrije tijd, niet onder schooltijd. Jullie willen samenwerken met vrouwen die wellicht nog naar school gaan. In hoeverre kunnen zij onder schooltijd spelen?

Weet je hoe je de tekst verder kan aanvullen? Onder "Bewerken" vind je bij het tabblad "Denk mee, meer projectinfo" meer invulvelden. Succes!

afbeelding van Anne Rats

Beste Lidian,

Leuk om met je in dialoog te gaan over dit initiatief! Naast het thema van de voorstelling, wat inderdaad een hoop teweeg kan brengen, zowel bij deelnemers als het publiek dat uiteindelijk naar het resultaat komt kijken, is de werkwijze bij dit project nieuw en inspirerend voor het culturele amateurveld. De speelsters worden begeleid door professionele actrices en door welzijnspartners (Rutgers/Atria) om zo met hun persoonlijke verhalen, acts en scenes tot een stuk te komen. Zo is het bronstuk "Slut, The Play" ook ooit ontstaan. Wij gebruiken dit bronstuk als inspiratie en kapstok, maar uiteindelijk zal het kloppend hart van de voorstelling voortkomen uit de input van de deelnemers. We werken in dit project voor het eerst samen met middelbare scholieren (het is het eerste jongerenproject van De Stokerij) en welzijnspartners waar we inhoudelijk onze inspiratie vandaan halen. Rutgers/Atria betrokken bij de repetities voor eventuele begeleiding/nazorg en zij zullen ook samen met de speelsters de nagesprekken na de voorstellingen verzorgen. Verder willen we tijdens het project verschillende discussiemomenten organiseren met media-organisaties als Vileine (feministisch online platform) en CJP (cultureel platform voor jongeren), die we ook zullen vragen aan te sluiten bij de gesprekken na afloop van de voorstelling. 

SLET wordt het verhaal van tien vrouwelijke karakters, van tien jonge (tiener)vrouwen met verschillende culturele achtergronden die toneel beoefenen in hun vrije tijd. Het feit dat hun achtergrond verschillend is, is van vitaal belang voor het vertellen van het verhaal. De NRC Next-serie “Metoo buiten het Westen” (oktober 2018) laat zien dat mensen met verschillende culturele achtergrond op een totaal andere manier omgaan met #metoo en de mechanismen die #metoo nodig maakten. Daarom omring ik me als regisseur ook met twee vrouwelijke theatermakers die een niet-westerse achtergrond hebben: Samora Bergtop en Jouman Fattal, ik ben op dit moment met hen in gesprek over SLET. Zij zullen beiden een aantal repetities aanwezig zijn om hun blik op de materie en #metoo te delen en de speelsters inspiratie geven die ze misschien totaal niet zouden verwachten. Mijn reden om alleen met vrouwen te werken is dat zij, wrang genoeg, ervaringsdeskundigen zijn: 1 op de 3 vrouwen tussen de 15-24 jaar heeft te maken gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ik wil een project initiëren waarin ik meisjes en vrouwen door middel van o.a. “SLUT, The Play” aan het woord laat en het publiek laat nadenken over hoe wij als samenleving reageren op deze verhalen en hoe we dat anders kunnen/moeten doen”. Want nu #metoo alweer een tijd bestaat, zijn ook de tegengeluiden in volle hevigheid te horen. 

In voorgesprekken die ik in oktober j.l. had met verschillende middelbare scholieren, bleek dat er een groot draagvlak voor en behoefte aan een project als SLET is. Het thema is enorm actueel en gaande. Een aantal meiden gaf aan dat ze het als een bevrijding zouden ervaren om in de relatief veilige omgeving van een theaterzaal zich uit te spreken over dit thema. 

We gaan dit project doen in de avonduren: 3x per week komen we bij elkaar. Uiteindelijk spelen de voorstellingen ook 's avonds. 

Ik zal dieper op het project ingaan in de vragen die er nog beantwoord moeten worden, maar ik hoop dat ik met dit antwoord al wat meer helderheid heb kunnen creeeren. 

Hartelijke groet,

Anne Rats

De Stokerij Schiedam