menu denk mee beslis mee maak mee

De slag bij Bergen, de Vergeten Oorlog uit 1799

Erfgoedmanifestatie in de directe leefomgeving...

Stichting Tijdgeest
18 september 2017 tot 9 oktober 2017
erfgoed, letteren, muziektheater, theater
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Laatste nieuwsbrief

Door Hans Langeree op zo 1 okt

Hierbij de laatste nieuwsbrief als afsluiting van een zeer succesvolle erfgoedmanifestatie de Slag bij Bergen, de vergeten oorlog uit 1799, die...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

De slag bij Bergen, de Vergeten Oorlog uit 1799

Erfgoedmanifestatie in de directe leefomgeving voor schoolgaande jeugd, volwassenen, dag- en verblijftoeristen.

afbeelding van Hans Langeree

Ingediend door:

Hans Langeree

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Het opzetten van een goede PR Campagne op social media en het betrekken van landelijke erfgoed organisaties

Wat ga je doen?: 

Wat ga je doen?

Maak van erfgoed een beleving!

Project: De slag bij Bergen, de Vergeten Oorlog, de Engels Russische invasie van 1799.

Een erfgoed manifestatie in de directe leefomgeving voor de jeugd, volwassenen, dag- en verblijftoeristen.

Samenvatting: Je kunt de geschiedenis beleven en actief deelnemen aan de Slag bij Bergen, de Vergeten Oorlog uit 1799 op 23 en 24 september 2017. Net buiten het centrum van Bergen wordt op vrijdag 22 september 2017 het bivak opgezet waar de vier nationaliteiten, Engelsen, Russen, Fransen en Bataven (Nederlanders), leden van de Napoleontische Associatie der Nederlanden gedurende de manifestatie hun onderkomen hebben. Deze re-enactors slaan hun kampement op, compleet met slaaptenten, met stro op de grond en kookpotten boven houtvuren. Behalve soldaten zijn er ook vrouwen en kinderen in het bivak te vinden.

De re-enacters streven ernaar het publiek een zo authentiek mogelijk schouwspel te geven door middel van kleding, gebruikte attributen en toneelspel. Zij keren meer dan 200 jaar terug in de tijd en u kunt hiervan op de zaterdag getuige zijn, dan is het bivak geopend voor publiek. De geur van hooi en de voorbereidingen van het soldatenmenu opsnuiven. Kennis maken met de soldaten, zij vertellen de verhalen van de Engels Russische invasie en u kunt ervaren hoe zij zich voorbereiden op de slagnabootsing.

Het evenement geeft een beeld van het leven van de soldaten ten tijde van de Engels-Russische invasie. Naast het bijwonen van de veldslagen zal het publiek dus ook kennis kunnen maken met het leven in een soldatenbivak in oorlogstijd uit een ver verleden.

Gekostumeerde vrijwilligers (gekleed als burger bevolking), leden van de Historische Verenging Bergen, maken u gedurende de manifestatie wegwijs op het bivakterrein en hebben op zaterdag 23 september een historisch informatiepunt ingericht. Hier komt u alles te weten over de Engels Russische invasie. Ook verzorgen de gidsen van de historische vereniging een route langs de nog bestaande gebouwen uit 1799 in Bergen. U kunt tevens op het bivak terrein deelnemen aan verschillende workshops en deelnemen aan ambachten uit 1799. Voor kinderen zijn speciaal op deze doelgroep afgestemde workshops.

In het Hof (gelegen in het Oude Hof) zal de gegoede burgerij (onderdeel van de Napoleontische Associatie de Nederlanden) u ontvangen en vinden hier (op elkaar afgestemde) theatrale lezingen plaats van onder andere de historici Diederik Aten, Harry de Raad en Frits David Zeiler. Hierdoor wordt de Slag bij Bergen, de vergeten oorlog uit 1799 in de context geplaatst. Van de landing tot de overgave.

Maar ook meedoen in de textielworkshop van textielarcheologe Noortje Kramer (maak je eigen burgerkleding, om deel te kunnen nemen aan de re-enactment) en de archeologie workshop van Cor Prins, die over zeer bijzondere bodemvondsten de verhalen hierachter zal vertellen. Breng je eigen bodemvondsten mee en ontdek het verhaal hierachter. De theaterworkshop van theaterregisseur Hans Langeree, hoe je op een natuurlijke manier kunt mee acteren in de re-enactment als burgerbevolking van Bergen. Dichter Ad Blomsteel heeft speciaal voor deze manifestatie gedichten samengesteld die hij zal voordragen.

Het historisch museum Sterkenhuis zal in de bovenzaal bijzondere kostuums en artefacten uit 1799 uit deze periode tentoonstellen. John Grooteman, specialist op het gebied van 1799, geeft in het museum een lezing over de Engels Russische invasie.

Op zondag 24 september keert het centrum van Bergen terug in de tijd. Dan wordt in de middag de Slag bij Bergen nagespeeld. U kunt de kruitdampen zien optrekken, kleurrijk geüniformeerde soldaten voorbij zien trekken die zich opmaken voor de gevangenname van de Russische generaal Hermann op het terrein van de Ruïnekerk. 250 historisch geüniformeerde soldaten en 100 figuranten nemen hieraan deel. Frank van Wijk, vaste organist van de Ruïnekerk zal met de Sonata qui représente la Bataille de Bergen van Bach live ten gehore brengen vanuit de kerk en zal dit muziekstuk onderdeel uitmaken van de slagnabootsing.

Een samenwerkingsproject van de gemeente Bergen, Erfgoed Platform Bergen, Museum Sterkenhuis, Het Hof, Bibliotheek Bergen, de Historische Vereniging Bergen, Regionaal Archief Alkmaar, De Napoleontische Associatie der Nederlanden en de stichting Tijdgeest. Voor een volledig programma kunt u binnenkort kijken op www.devergetenoorlog.nl

Aanleiding: Het initiatief is voortgekomen uit de vraag van de gemeente Bergen tijdens de bijeenkomsten van Erfgoed Platform BES met: ”Kunnen wij samen een historisch evenement organiseren en het erfgoed ontsluiten voor de bewoners en bezoekers van deze gemeente?”. Een bijzonder erfgoedverhaal vertellen en laten beleven, bestemd voor de jeugd, de bewoners en dag en verblijfstoeristen. Om met dit project de inwoners en het publiek te interesseren en kennis te laten maken met de rijke geschiedenis van deze gemeente en streek.” Gekozen is, na overleg met de partijen, voor De slag bij Bergen, de Vergeten Oorlog uit 1799.

In het erfgoedplatform zijn alle erfgoedaanbieders van de gemeente Bergen en regionale erfgoedspecialisten vertegenwoordigd.

De actualiteit wijst uit dat er met regelmaat overblijfselen en archeologische vondsten uit deze periode worden gevonden in de directe omgeving. Het gemeentelijk museum Sterkenhuis heeft in de bovenzaal een schat aan vondsten in de permanente tentoonstelling van de Brits Russische invasie

In de gemeente Bergen bevindt zich tevens het Russenmonument, opgericht ter herinnering aan de gesneuvelde Russische militairen tijdens de Slag bij Bergen. Veel Russen liggen begraven onder het Russenduin en op de plek waar nu het Russisch Monument staat. Dit monument houdt de herinnering aan de slagen bij Bergen en Castricum levend. Tevens zijn er verschillende gebouwen uit deze periode zoals de Ruïnekerk. In 1799 werd de kerk wederom zwaar beschadigd. Vele kogelgaten en -inslagen getuigen nog van de strijd rond de kerk tussen de Bataafs-Franse troepen en het Engels-Russische invasieleger.

Motivatie voor de aanvraag:

Veel inwoners van de gemeente Bergen en de provincie Noord-Holland hebben nog nooit gehoord van de Engels Russische invasie. Niet voor niets wordt het “de vergeten oorlog” genoemd. In de gehele provincie hebben de gemeenten in meer of mindere mate te maken gehad met deze korte maar zeer hevige oorlog.

De motivatie voor deze aanvraag in het bijzonder is om de bewoners van en bezoekers aan de gemeente Bergen niet alleen kennis te laten maken met deze belangrijke geschiedkundige periode, maar tevens actief deel te laten nemen aan de manifestatie. Met als doel dat de inwoners ambassadeur worden van het erfgoed in de directe leefomgeving, dat zij de verhalen kunnen vertellen en dat kunnen doorgeven, dat het interesse opwekt om deel te nemen aan erfgoedactiviteiten georganiseerd door de Historische Vereniging Bergen en het Erfgoedplatform Bergen voor nu en in de toekomst.

De erfgoedprojecten die de stichting Tijdgeest voorstaat worden ontwikkeld ten behoeve van actieve participatie van erfgoedbeleving voor jong en oud.

Hoe ga je te werk?

MAAK VAN ERFGOED EEN BELEVING

Erfgoededucatie is het leren met en over erfgoed

Jong geleerd De directe omgeving herbergt voor kinderen en jongeren een schat aan historische kennis om de wereld beter te begrijpen. Door naar erfgoed te kijken door verschillende ogen – die van jezelf en die van anderen, vroeger en nu - leren jonge mensen betekenis te geven aan hun leefomgeving in relatie tot de wereld. Erfgoedonderwijs draagt bij aan hun ontwikkeling tot evenwichtige, kritische burgers en creëert cultureel zelfbewustzijn. Kinderen ontwikkelen cultureel zelfbewustzijn

Oud gedaan De interesse in het verleden is de afgelopen jaren toegenomen. Investeren in erfgoededucatie voor volwassenen heeft positieve effecten op sociaal-maatschappelijk en economisch vlak. Zo kan erfgoed ervoor zorgen dat mensen betrokken raken bij hun buurt, bijvoorbeeld doordat hun verhalen erover worden gepubliceerd. Bewustwording van de historie maakt mensen trots op hun omgeving

Via de cultuur en erfgoededucatie worden nieuwe doelgroepen bereikt. Deelnemers beleven meer plezier aan kunst en cultuur, ontdekken een zinvolle vrijetijdsbesteding, ontwikkelen meer zelfvertrouwen en verwerven grotere sociale vaardigheden. De ontmoeting van groepen met een andere culturele achtergrond of uit een andere leeftijdsgroep levert nieuwe inzichten en contacten op.

Een werkdag met ambachten waar je kennis maakt met mensen die oude beroepen uit oefenen. Dat betekent niet dat je een handje gaat schudden met die mensen, maar dat je zelf aan de slag moet om een aantal vaardigheden onder de knie te krijgen. De beroepen op de ambachtendag zijn uiteraard toegespitst op de geschiedkundige periode.

Voorbeelden zijn: Je werkt met natuurlijke materialen, je leert tin gieten, spinnen, vilten, hoeden maken en kleding maken; je leert vuur maken; je leert touw maken, manden vlechten, je leert pigment maken voor verf.

De deelnemers ontvangen een workshop hoe zij kostuums kunnen maken voor de burgerbevolking en hoe zij kunnen deelnemen aan de re-enactment. Dat gebeurt enerzijds in de textiel workshop van Noortje Kramer, anderzijds in de theaterworkshop van Hans Langeree.

Voor de slagnabootsing wordt een speciaal scenario geschreven door de voorzitter Martin Blom van de Napoleontische Associatie in samenwerking met Hans Langeree (theater regisseur) om een zo natuurgetrouw mogelijke slagnabootsing te realiseren. Beroepsacteurs zullen de Slag bij Bergen in de context plaatsen door deel te nemen aan de slagnabootsing. Hierdoor kunnen zij de emoties van de soldaten “van binnen uit het slagveld” vertolken en voor het publiek voelbaar maken.

De figuranten (burgerbevolking) worden gecoacht door de acteurs en de regisseur.


 

 

 

 

Met wie werk je samen?: 

Stichting Tijdgeest is de penvoerder van deze aanvraag en vraagt aan namens het erfgoedplatform Bergen, de Historische Vereniging Bergen, het Historisch Museum Sterkenhuis, bewonersvereniging Centrum Bergen en andere erfgoedpartners. Het is een bijzonder samenwerkingsverband waarin de stichting Tijdgeest de regie voert op verzoek van de andere partijen. De meerwaarde in deze samenwerking is de uitwisseling van kennis en kunde en het gebruik kunnen maken van verschilende diensten die worden aangeboden om het erfgoedproject tot een succes te maken, zoals werving van vrijwilligers, historische input en organisatorische kennis. Met als doel de opzet te kunnen continueren in de toekomst. Hiervoor ontwikkelt stichting Tijdgeest een overdraagbaar format. In de rolverdeling levert stichting Tijdgeest het artistieke team en de productie en is eindverantwoordelijk voor de manifestatie.

De Slag bij Bergen, de Vergeten Oorlog uit 1799 is een samenwerkingsverband met verschillende partijen.

Stichting Tijdgeest is de penvoerder van de aanvraag bij “jijmaakt hetmee”, namens de samenwerkende partijen.

Vanuit de stichting Tijdgeest is het artistieke team: Hans Langeree, regisseur/scenario, Pamela Koevoets dramaturge, Monique van Zelst productie en Harry Katstra uitvoerend producent en PR. Ook de acteurs worden gecast door de stichting Tijdgeest.

De Historische Vereniging Bergen, mede financier en aanjager voor 100 vrijwilligers; Regionaal Archief Alkmaar, historische informatie en lezingen; Gemeente Bergen, mede financier, vergunningverstrekker en PR; Historisch Museum Het Sterkenhuis, ontsluiten van depot voor historische kostuums en artefacten en organiseert speciale lezingen. Historici, Diederik Aten, Harry de Raad, Frits David Zeiler, John Grooteman, Alphons Leijssen (lezingen). Archeologen, Noortje Kramer en Cor Prins. (textiel en bodemvondsten), Erfgoed Platform Bergen, alle aangesloten erfgoedinstelling van de gemeente Bergen en regio.

De Napoleontische Associatie der Nederlanden, scenario en werving aangesloten re-enactorverenigingen sluiten zich aan.

Het Hof/Blooming, stelt haar villa ter beschikking, gelegen in het Oude Hof (historische grond) voor workshops en lezingen.

Stichting IEP, stelt haar landgoed ter beschikking voor de bivak en de manifestatie.

De Ruïnekerk van Bergen, stelt de kerk beschikbaar als informatiecentrum en het terrein als decor voor de slagnabootsing, Frank van Wijk, organist, speelt live tijdens de slagnabootsing op het kerkorgel.

De bewonersvereniging Centrum Bergen, voor het draagvlak in het drukke centrum van Bergen.

De inwoners van de gemeente Bergen en jeugd, om deel te nemen aan de re-enactment door middel van speciale workshops en buitenschools educatietraject.

De omliggende horeca (waarvan enkele gevestigd zijn in historische gebouwen), met een aangepast historisch programma en personeel in historische kledij. De horeca krijgt vooraf een lezing over de inhoud van de Slag bij Bergen, zodat zij de gasten goed kunnen informeren over de inhoud van de manifestatie en dit deel van de geschiedenis van Bergen.

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Experimenteel: Niet eerder is in de gemeente Bergen een erfgoedmanifestatie georganiseerd. Door samen te werken met verschillende (erfgoed)partijen wordt er op deze manier de mogelijkheid gecreëerd om in de toekomst een vergelijkbare manifestatie te organiseren voor andere belangrijke geschiedkundige tijdvakken van de gemeente. Het organisatieformat wordt overdraagbaar gemaakt voor het erfgoedplatform Bergen en kan hierdoor onder andere aansluiten op de open monumentendagen of eigen initiatieven.

Vernieuwing: Het nieuwe samenwerkingsverband tussen de verschillende partijen is van belang om een erfgoedmanifestatie als de Slag bij Bergen, de vergeten oorlog uit 1799 te kunnen samenstellen. Hierdoor wordt het aanbod van de verschillende partijen en de kennis gedeeld en het netwerk uitgebreid.

Artistiek inhoudelijk: Door het combineren van twee scenario’s (die van de tactische slagnabootsing (troepenbewegingen) en die van de inhoudelijke kant van de soldaten (beleving) voor de Slag bij Bergen krijgt de re-enactment een nieuwe dimensie toegevoegd, namelijk het commentaar van binnenuit. De beleving en de emoties van de soldaat aan het front worden verwoord en gespeeld. Hierdoor kan het publiek zich beter identificeren en meeleven met de gevoelens waarmee een soldaat aan het front worstelt. De burgerbevolking wordt in de re-enactment betrokken, waardoor de historische waarde van de slagnabootsing wordt vergroot.

Impact op het Cultuurklimaat: De gemeente Bergen is rijk aan activiteiten op het gebied van kunst en muziek, maar het ontbrak binnen de gemeente aan de samenhang voor erfgoedactiviteiten. In samenwerking met de Historische Vereniging Bergen (1800 leden) en het erfgoedplatform Bergen wordt nieuw publiek en worden nieuwe deelnemers/leden aangesproken, maar zal er ook verdieping plaatsvinden van de erfgoedactiviteiten door actief, receptief en reflectief met elkaar te combineren en gebruik te maken van elkaars kennis en kunde.

Actief: Sommige leden beoefenen zelf een kunstdiscipline zoals bijvoorbeeld drama, schilderen of zingen. Zij leren zich hierdoor kunstzinnig uit te drukken, ontwikkelen tevens kennis van materialen, gereedschappen en instrumenten en verwerven hiernaast vaardigheden en technieken. Receptief: Sommige leden kijken of luisteren naar professionele kunstproducten zoals een theatervoorstelling, concert of tentoonstelling. Ze leren kenmerken, stijlen en stromingen herkennen en doen hiernaast kennis van termen en begrippen op. Reflectief: Sommige leden ‘beschouwen’ kunstproducten, zij denken, lezen, praten er over en wisselen van gedachten met elkaar. Bij zowel actieve als receptieve kunstbeoefening kan reflectie plaatsvinden. Reflectie op de kunst of erfgoedervaring en het eigen productieproces en de analyse hiervan vormen de essentie van kunst en erfgoededucatie voor een breed publiek.

Bereik: Gedurende de manifestatie verwachten wij ±3000 man publiek, waarvan 200 participerende bewoners/vrijwilligers, die enerzijds deelnemen aan de re-enactment, anderzijds deelnemen aan de workshops.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
15 theaterworkshops voor inwoners/vrijwilligers 100  
10 workshops textiel Noortje Kramer, kickoff en vervolg 50  
10 workshops archeologie Cor Prins, kickoff en vervolg 100(kickoff), 25 vervolg  
1 bivak met ambachten en activiteiten   1500
1 slagnabootsing met 350 spelers (re-enactors en figuranten)   1500
1 't Hof theatrale lezingen en workshops   500

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Wat het project bijzonder maakt is de samenwerking en de bereidheid om tot een gemeenschappelijk doel te komen met alle partijen waarbij de inwoners van de gemeente Bergen direct betrokken worden, maar waarbij ook het dag en verblijfstoerisme kennis maakt met een erfgoedevenement dat werkelijk beklijft. Om vervolgens via een spin-off een vervolg te kunnen geven aan nieuwe activiteiten op het gebied van erfgoed in de vrije tijd. Zoals de historische textiel workshop van Noortje Kramer, om stoffen en kleding te maken (weven) en de archeologie workshop van Cor Prins, om werkelijk met hem op pad te kunnen gaan voor onderzoek, deel te nemen aan nieuwe initiatieven. Dat wordt in het najaar van 2017 aangeboden door de Historische Vereniging Bergen in samenwerking met museum het Sterkenhuis.

Begroting: 

Voor onze erfgoedmanifestaie vragen we 15.000 euro aan bij FCP. Deze bijdrage is nodig voor:

-het betrekken en begeleiden van jeugd/jongeren en inwoners bij het re-enactmentonderdeel van het project; dat betreffen de theaterrepetities met de deelnemers en een deel van de re-enactors (de officieren geven dit weer door aan de groepen)
-voor het aangaan en consolideren van een nieuw samenwerkinsgverband tussen de stichting Tijdgeest en de Historische Vereniging Bergen en het erfgoedplatform Bergen om kinderen, jongeren en inwoners van Bergen om bij (semi)professionele voorstellingen te kunnen betrekken en het uitwerken van deze samenwerking in de evaluatie van het project;
-voor het mogelijk maken van een deel van de randprogrammering zoals de begeleiding, de aankleding, de workshops en trainingen .

Wij hebben in de begroting in een onder jijmaakthetmee rechterkolom aangemaakt voor welk deel van de kosten aan de participatieactiviteiten wordt uitgegeven. Het betreft hier uitsluitend de begeleiding en workshops en een deel evaluatie, infoflyer en de deelname aan ambachten.

Locatie(s): 
De Voert Bergen.
Centrum Bergen
Ruïnekerk Bergen
Het Oude Hof

Uitslag Beslis mee

FCP33
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 122 gestemd
totaal83
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Het beleven en herleven van de geschiedenisverhalen omtrent de Vergeten Oorlog staat in dit project centraal. Dit gebeurt door zowel de re-enacters die de invasie met kostuums, props en spel naspelen als het publiek die meegenomen worden terug in de tijd. Via verschillende workshops kunnen kinderen en volwassenen actief aan de slag gaan. Goed bedacht vind ik de combinatie van het erfgoed met andere kunstvormen, onder andere in de textiel-, archeologie- en theaterworkshop, en de samenwerking met onder meer het historisch museum, de bibliotheek en het regionaal archief. Hier versterken kunst- en erfgoedbeoefening elkaar. Ik waardeer die openheid van de erfgoedorganisaties in Bergen om inhoudelijke verbindingen te zoeken met andere partijen, domeinen en disciplines. Ook de aansluiting bij landelijke erfgoedmanifestaties is slim. Het idee voor het plan is duidelijk een gevolg van gezamenlijke afstemming en inzet, onder projectleiding van de ervaren partij Stichting Tijdsgeest. Van de impact van dit project als een vorm van erfgoededucatie en ten aanzien van de doelgroep, geeft de aanvraag bovendien een helder beeld. Alle ingrediënten voor een geslaagde erfgoedmanifestatie in Bergen zijn dan ook in huis!

afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met dit project zetten jullie niet alleen de vergeten oorlog maar ook de Bergense erfgoedmanifestatie op de kaart. Gedurende de Denk mee-fase hebben jullie een veelzijdig project met een breed, lokaal draagvlak gecreëerd. In diverse workshops worden deelnemers en publiek meegenomen in de thematiek of voorbereid op de uitvoering van de re-enactment. Hierbij is niet alleen oog voor verdieping op de dag zelf middels authentieke onderwerpen, maar ook na afloop van het evenement via spin-offs. Mooi streven is dat jullie alle betrokkenen ambassadeur van het eigen, lokaal erfgoed willen maken. Een uitwerking hiervan ontbreekt echter. Sterk is de samenwerking met de gemeente en de diverse Bergense erfgoedpartners, waarbij ieder in zijn kracht wordt gezet. Met oog op de toekomst werken jullie daarbij samen aan een overdraagbaar organisatieformat. Helaas blijkt niet uit het plan of er een toekomst is weggelegd voor het huidige samenwerkingsverband. Dit zou een mooie boost kunnen geven aan de Bergense erfgoedgemeenschap. Desalniettemin heb ik voldoende vertrouwen dat dit project een waardevolle ervaring en ontwikkeling biedt voor de deelnemers, betrokken organisaties en de gemeente.

afbeelding van Hans Langeree

Dag Anne en Nanette, ik heb de aanvraag overgezet naar de beslisfase, omdat 6 juni de deadline is en er met Pinksteren hoogstwaarschijnlijk niet gewerkt wordt en ik dus ook geen reactie kon verwachten. Het bestuur van de stichting Tijdgeest, de uiteindelijke aanvrager, is op de hoogte gebracht. Ik had anders geen tijd meer om de deadline te halen i.v.m. andere werkzaamheden. Mochten er nog vragen zijn of commentaar dan hoor ik dan graag natuurlijk! Met vriendelijke groet, Hans Langeree.

afbeelding van Hans Langeree

Dag Anne, dank voor je reactie! Wat ik mij afvraag is of ik kan volstaan in de aanvraag van jijmaakthetmee om de focus te leggen op uitsluitend de inhoud van de participatieactiviteiten en de spin off die de erfgoedmanifestatie de vergeten oorlog teweeg brengt voor de erfgoedinstellingen, de deelnemers en het positieve effect voor de gemeente Bergen en haar inwoners op het gebied van erfgoedbeleving. Ik begrijp uit de commentaren van jou en Nanette dat er enige, zoniet de nodige onduidelijkheid is over de invulling van die participatieactiviteiten/workshops/coaching, hun functies en welke plek die krijgen in de manifestatie. Ook wat betreft het willen verwezenlijken van participatieactiviteiten in de toekomst als uitrol van deze manifestatie.  Als dat zo is, dan pas ik het projectplan/de aanvraag graag aan en ga ik vanuit de samenvatting dieper in op juist die activiteiten die voor het fonds van belang zijn. Het accent of de doelstelling van deze aanvraag is overduidelijk om de inwoners van Bergen (jong en oud) actief te  betrekken in deze manifestatie d.m.v. van de (actieve)erfgoedbeleving, om het samenwerkingsverband met de erfgoedinstellingen te bestendigen en hierdoor nieuwe initiatieven te kunnen ontwikkelen. Als theaterregisseur heb ik in samenwerking met de gemeente Heerhugowaard, erfgoedplatform Heerhugowaard, theater Cool en de Compagnie van Brederode een vergelijkbare opzet in de regie gehanteerd om professionele acteurs samen te laten werken met amateurs en re-enactors, waarin de beroepsacteurs de coaching op zich namen in de repetities. De amateurs en re-enactors worden door de profs geïnspireerd en op sleeptouw genomen, stijgen boven zichzelf uit. In de regie voor een dergelijk evenement werk je namelijk met de "beperkingen" om het beste uit de deelnemers te kunnen halen. Ik ben artistiek eindverantwoordelijk voor dit project en zoek juist naar de combinatie van professional, re-enactor en amateur om een geloofwaardig spektakel te kunnen realiseren waarin iedere deelnemer/speler zich ten voeten uit kan manifesteren met een eigen rol in samenhang met het grote geheel. Hiervoor zijn ook de workshops opgezet. In je eigen gemaakte kostuum kunnen deelnemen, maar ook essentiële historische informatie ontvangen, meewerken aan de opbouw, organisatie, informatie overdragen. Hiervoor zijn repetitiedata ingepland, zijn er afspraken gemaakt met de workshopleiders om "het doel" te dienen om uiteindelijk een goed gefundeerd erfgoed evenement, met als klapstuk de slagbootsing, te kunnen realiseren. Die opzet willen wij overdraagbaar maken voor de toekomst. Niet alleen voor de deelnemers, maar ook voor het bezoekende publiek. Kortom, er is met alle partijen goed over nagedacht hoe wij dit evenement ten uitvoer willen brengen. Als ik hierin wellicht (te) onduidelijk ben geweest en zoals gevraagd kan volstaan met het kunnen toespitsen op de partcipatieactiviteiten voor deze aanvraag, dan pas ik de aanvraag dit weekeinde aan. Met vriendelijke groet, Hans Langeree.

 

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Hans, dank voor je aanvullingen. Het in leven blazen van de Vergeten Oorlog is duidelijk een omvangrijk project. Uit de toelichting bij de begroting begrijp ik dat je specifiek een bijdrage vraagt voor: de opleiding van de re-enactors, de samenwerking plus organisatie met de partners en de verschillende workshops alsook coaching. Kun je deze activiteiten verder uitwerken? Het is nu nog onduidelijk wat er dan precies gebeurt onder deze vlag. Want hoe worden de deelnemers begeleid, welke vaardigheden passeren de revue en hoeveel/-lang zijn de contactmomenten. Oftewel welke ontwikkeling maken de deelnemers door. En welke uitrol hebben jullie voor ogen? Zijn er al vervolgactiviteiten gepland o.l.v. Noortje Kramer en Cor Prins? En welke impact verwacht je dat de manifestatie heeft op de lokale erfgoedgemeenschappen en de opgestarte samenwerkingsverbanden? Als je de info over het totaalproject wat compacter maakt is hier voldoende ruimte voor.

afbeelding van Anne Arninkhof

Houd ook rekening met het volgende: een sluitende begroting is ingangsvoorwaarde. Ook kunnen wij maximaal 50% van de kosten van het projectonderdeel waarvoor je aanvraagt bijdragen. Duidt daarbij de betreffende posten goed in de begroting. Dit is nu nog te onduidelijk.

afbeelding van Hans Langeree

Dag Nanette,

Dank voor je reactie. Best nog veel vragen in twee alinea’s.

Die probeer ik weer puntsgewijs te beantwoorden.

Over de info flyer: De infoflyer en de overige PR wordt zoals gebruikelijk pas gedrukt met hierin het definitieve programma, zodra alles financieel en organisatorisch helemaal rond is. Niet in de laatste plaats om logo’s van de financiers te kunnen plaatsen en de juiste informatie te kunnen verstrekken. Dat houdt ook in hoe de beslissing van de aanvraag bij “jijmaakthetmee” zal uitvallen. De financiële impuls vanuit het fonds voor Cultuurparticipatie is mede bepalend in de slagingskans van het project. Daarop zet deze aanvraag in natuurlijk. In de te samenstellen flyer wordt ook de agenda opgenomen wat er gedurende de manifestatie aan (participatie)activiteiten te doen is en te beleven valt. Daarnaast zal in de uitgaande publiciteit en via de sociale media, de websites van de deelnemende organisaties het volledig programma worden vermeld. Hiervoor hebben wij in Bergen de Flessenpost (digitaal) en de huis en huis verspreiding van de Duinstreek en het Bergens Nieuwsblad. Maar ook het Noord-Hollands Dagblad zal aandacht besteden aan de manifestatie met hierin alle informatie voor deelnemers en publiek.

Gedurende de manifestatie wordt het publiek via borden geïnformeerd wat er te doen is op welke locatie. Maar hiervoor zijn ook vrijwilligers aanwezig, gekleed in kostuum, die het publiek wegwijs maken en informatie verstrekken van de manifestatie en van de vergeten oorlog.

De workshops: De workshops vinden plaats op gezette tijden, die vooraf zijn aangekondigd. Aan de workshops kunnen 25 mensen per tourbeurt deelnemen en deze worden dan weer geassisteerd door deskundigen. De workshops zijn vrij toegankelijk. Materialen worden kosteloos ter beschikking gesteld en kunnen van huis worden meegebracht voor de kostuums. Dat is opgenomen in de begroting. De workshops zijn tevens de aanzet om na de manifestatie hiermee door te kunnen gaan en dat gebeurt op basis van inschrijving.

Hoe wij de zaken gaan “aanpakken” voor de inzet van participatie is volgens mij beschreven in de projectbeschrijving dat er 100 vrijwilligers meewerken aan de manifestatie. Dat aantal is vrijwel totaal bereikt via het actief werven van inwoners van de gemeente Bergen (waarvan er ook inwoners lid zijn van de Historische Vereniging Bergen). Er hebben zich tot vandaag 94 mensen ingeschreven. Deze vrijwilligers doen niet alleen mee aan de re-enactment als burgerbevolkingfiguranten, maar hebben allemaal voorafgaand aan het evenement een “taak” meegekregen die gelinkt is aan de competenties (waar iemand goed in is en van daaruit kan bijdragen). Dat betekent verschillende diensten uitvoeren tijdens de voorbereidingen, de uitvoering, de logistieke planning en de informatieverstrekking. Hiervoor worden speciale bijeenkomsten gehouden. Daarnaast worden de vrijwilligers betrokken in de informatieverstrekking over de Vergeten Oorlog. Dat houdt in dat zij “het verhaal” kunnen vertellen over de Engels-Russische invasie aan het publiek. Niet als een pratend gekostumeerde gids, maar vanuit een theatrale invulling. Ieder vertelt een deel van de Engels Russische invasie en hierdoor ontvangt het publiek de context van deze geschiedkundige periode op een “levende” manier. Je ervaart dat alsof het die dag en dagen ervoor gebeurd is. Iedere deelnemer ontvangt binnenkort al de nieuwsbrief van de Vergeten Oorlog, ten behoeve van de betrokkenheid en de gemaakte afspraken. Avonden zijn georganiseerd om de doelstellingen van de manifestatie te duiden. Repetities worden momenteel ingepland. Achter de schermen wordt er door een kernteam van de organisatie hard gewerkt om de neuzen één kant op te krijgen. Inmiddels gonst het in het dorp Bergen dat er iets bijzonders gaat gebeuren en melden zich nog steeds vrijwilligers aan.

Als je spreekt van “de brug” naar het plan van uitvoering, dan is die brug inmiddels geslagen en succesvol, omdat de betrokkenheid en participatie in het project in alle geledingen aanwezig is.

Ook wat betreft de bewonersvereniging Centrum Bergen, die jaarlijks met verschillende en zeer diverse activiteiten in het centrum van Bergen te maken hebben is de bereidwilligheid om mee te werken aan (vooral) dit project uitzonderlijk groot vanuit verschillende partijen, die allen vanuit de vrije tijd (onbezoldigd) hun medewerking verlenen aan het welslagen van dit evenement.

De begroting zal ik dit weekeinde specificeren, zodat je hierin beter kunt lezen waaraan en met welke uren inzet het gevraagde subsidiebedrag wordt besteedt.

Hoop hiermee antwoord gegeven te hebben op je vragen.

Vriendelijke groet, Hans.

afbeelding van Nanette Elfring

Hallo Hans,

Duidelijk dat jullie al een stap verder zijn en met de vragen die er gesteld zijn hebben bij ons meer inzicht gegeven. Toch heb ik er nog enkele die ook op de inhoud in gaan. Ik zie wel een infoflyer voorbij komen maar geen flyer/agenda voor de activiteiten. Hoe denken jullie ter plaatse het publiek te informeren, wat waneer er waar gebeurt. Verder de workshops; zijn deze plenair en vrij toegankelijk, wordt er ingelopen of zijn ze op gezette tijden. De materialen voor de deelnemers aan de workshop, worden deze kostenloos ter beschikking gesteld, zo ja, is dit opgenomen in de begroting. Detaillering is nog wel gewenst voor indiening. Niet alleeen betreffende de aangevraagde middelen bij ons maar voor de hele begroting.

Mogelijk kun je voor ons nog duidelijker aangeven 'hoe' je zaken gaat aanpakken niet alleen 'wat' jullie gaan doen. Daarmee doel ik voornamelijk op de inzet van participatie, Ik denk daarbij aan, hoeveel bezoekers kunnen deelnemen aan een workshop, hoe bereik je deze mensen, moeten ze zich al inschrijven of kunnen ze aanwaaien etc.

Ik kijk uit naar de reactie, hopelijk stimuleer ik hiermee goed na te denken over de brug van plan naar uitvoering.

succes

groet Nanette

afbeelding van Hans Langeree

Dag Anne, erder dan verwacht is alles nu bij gewerkt.

Blijkbaar wordt er gedubbeld met het invoeren van de gegevens, ik hoop dat je hier doorheen kunt lezen.

In afwachting van je reactie, vriendelijke groet, Hans.

afbeelding van Hans Langeree

Beste Anne,

Dank voor je bericht! Het nieuwe projectplan, bijgewerkt naar aanleiding van jullie "meedenk sessies", zal (inclusief de dekkende begroting) deze week in de linker kolom worden geplaatst. Hierin is een scherpere focus aangebracht en is rekening gehouden met de critera. Ook kan je in de begroting   straks teruglezen hoe het aangevraagde bedrag wordt aangewend. Het zou dan natuurlijk fijn zijn als jullie hier nog kritisch naar willen kijken. Ik verwacht aanstaande woensdag alles bewerkt en geplaatst te hebben.

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Hans, het einde van de Denk mee-fase komt alweer in zicht. Lukt het om een scherpere focus aan te brengen? En kunnen wij misschien nog meedenken? Wij baseren ons oordeel straks op de informatie uit het projectplan in de linkerkolom - en dus niet uit de chatsessie - houd hier dus rekening mee. Ook een sluitende begroting is onderdeel van de aanvraag. Deze kun je uploaden onder 'Denk mee - meer projectinformatie).

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Hans, dank voor je toelichting. Jullie hebben duidelijk volop ideeën, maar kijk goed wat jullie willen uitlichten voor Jij Maakt Het Mee, wat dit vergt en of dat ook aansluit bij onze subsidieregeling (zie de criteria). Zo lees ik dat jullie de re-enactmentgroepen een professionalisering willen bieden in hun spel. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in een ontwikkeltraject met een spelcoach/theater professional. Of hebben jullie een dergelijke route voor ogen voor de bewoners die hun eerste stappen in re-enactment gaan zetten, in navolging op het maken van de kostuums? Of hebben jullie eigenlijk een andere behoefte? Denk goed na over wat jullie willen bereiken met de bijdrage. En wat voor impact dit, ook na afloop, zal hebben op de omgeving en jullie deelnemers. Overigens valt het mij op dat, gezien de nadruk op archeologie, er geen mogelijkheid is om onder begeleiding verkennende stappen in het opgraven te doen.

afbeelding van Anne Arninkhof

De begroting kun je overigens gerust uploaden onder het tabblad 'Denk mee - meer projectinformatie'. Deze is voor andere bezoekers namelijk niet zichtbaar.

afbeelding van Hans Langeree

Beste Anne en Nanette,

Hieronder zal ik proberen om puntsgewijs antwoord te geven op jullie vragen die ik heb gedestilleerd uit de berichten. Misschien handig om eerst even uit te leggen waarom de manifestatie wordt vormgegeven en met welk doel. In het historisch museum Sterkenhuis is een permanente tentoonstelling ingericht van de Engels Russische invasie van 1799, de vergeten oorlog, met in de bovenzaal de archeologische vondsten, voorwerpen en uniformen uit die tijd.
Maar, het museum is erg klein en kan niet het grote aantal bezoekers ontvangen dat wij verwachten gedurende de erfgoedmanifestatie, die op een bijzondere manier het publiek kennis wil laten maken met het erfgoed rondom de Engels Russische invasie uit 1799. Om die reden heeft de stichting Tijdgeest het initiatief genomen om de vergeten oorlog en het hieraan gekoppelde Culturele Erfgoed in de gemeente Bergen voor het publiek als een "erfgoedbeleving" te presenteren (zoals voorgesteld in het projectplan).
Als voertuig hiervoor hebben wij gekozen voor de Slag om Bergen, waaraan uit 4 verschillende landen (Rusland, Engeland, Frankrijk en Nederland) re-enactors van de Napoleontische Associatie der Nederlanden meewerken, om de archeologische vondsten, het archief materiaal en de verhalen van de historici (onder andere van het Regionaal Archief Alkmaar, maar ook zeker die van de re-enactors) in de historische context te plaatsen.
De gemeente Bergen keert terug in de tijd, naar 1799, gedurende het weekeinde van 22, 23 en 24 september 2017. Wij hebben juist gekozen voor de inzet van de re-enactment om het erfgoed van de gemeente Bergen een werkelijke betekenis te geven en voor het publiek/bewoners door de beleving hiervan.

Met de bijzondere museumstukken uit het Sterkenhuis (aangevuld met archeologische vondsten van particulieren Cor Prins en John Grooteman), maar ook de oorspronkelijke kleding uit die tijd (het Sterkenhuis is in het bezit van een unieke textiel collectie) en de lezingen van de historici over de Engels Russische invasie, de verhalen van de soldaten wordt een belangrijke geschiedkundige periode uit de Nederlandse geschiedenis door deze erfgoedbeleving voor het publiek een bijzondere ervaring.
De Ruïnekerk van Bergen wordt ingericht als historisch informatie centrum en de kerk zelf is getuige geweest van de Slag om Bergen. De kogelgaten in de muur zijn hiervan een bewijs. De kerk heeft een duidelijk verhaal.
In de gemeente Bergen nog zijn veel gebouwen uit 1799 aanwezig en de archeologische vondsten uit die tijd komen met grote regelmatig uit de grond naar boven door opgravingen van archeologen in opdracht van de gemeente Bergen of provincie Noord-Holland.

De bivak van de soldaten op de Voert in Bergen (op historisch verantwoorde grond) wordt ingericht als een soort van levend open lucht museum waar het publiek kennis kan nemen van en deel kan nemen aan het leven van soldaten, vrouw en kinderen en burgers in de oorlogstijd van 1799.
Hieraan verbonden zijn de verhalen uit 1799.

In het Oude Hof wordt in het HOF (de villa) maakt het publiek kennis met de goedgoede burgerij uit 1799. In het Hof vinden verschillende op elkaar afgestemde lezingen plaats, presenteert de dorpsdichter Ad Blomsteel zijn speciaal gecomponeerde gedichten, worden replica’s van historische kostuums tentoongesteld.
 

De innovatieve invalshoek: De invalshoek voor een innovatieve aanpak ligt het accent inderdaad op het een samenwerkingsverband tussen de erfgoedinstellingen van de gemeente Bergen en de regio, een professionalisering voor re-enactmentgroepen (omdat zij het publiek meenemen met hun verhalen, gebruiken en gewoonten) en een participatief project voor de Bergense bewoners (bewoners nemen actief deel aan het re-enactment in historische kostuums en vertegenwoordigen de burgerbevolking. Maar ook bij de plaatselijke horeca zal het personeel gekostumeerd de gasten ontvangen/serveren en krijgen zij vooraf een workshop om het historische verhaal over de Slag bij Bergen te kunnen vertellen.

Ambachtelijke activiteiten: Deze worden opgezet in samenwerking met de archeologe Noortje Kramer, die zich tijdens haar studie archeologie heeft gespecialiseerd in museaal textiel en archeologisch textiel, in 2012 is zij afgestudeerd. Tijdens haar studie heeft zij bij diverse gerenommeerde musea stage gelopen waar zij o.a. veel heb geleerd over het samenstellen van tentoonstellingen en het behoud en beheer van textiel. Sinds twee jaar maakt zij deel uit van de textielwerkgroep van het Sterkenhuis, waarin zij de samenstelling en uitvoering van de textieltentoonstellingen coördineert. Tevens geeft Noortje lezingen en workshops op het gebied van erfgoed, textiel en archeologie. Zij organiseert in het Oude Hof (de villa t Hof) een textielworkshop voor publiek en bewoners. Maak je eigen burgerkostuum voor deelname aan het re-enactment.

Wim de Goede (schilder) treedt in de voetsporen van Dirk Langedijk, een Nederlandse tekenaar, schilder en etser. Hij produceerde voornamelijk afbeeldingen van veld- en zeeslagen en andere militaire scènes uit de Patriottentijd (ca. 1780-1800) en de Franse revolutionaire en napoleontische oorlogen (vanaf 1792). Hij neemt het publiek mee in de schilder en tekentechnieken van 1799, het opzetten van

Herman Evers, met het touwslagersgilde van Alkmaar, Piet Groot als wapenexpert en tingieter

Zouden jullie ook iets kunnen verzinnen waardoor het publiek wellicht meer gaat participeren ipv alleen als toeschouwer fungeren? 100 vrijwilligers van de Historische Vereniging Bergen zijn geworven en worden gedurende het weekeinde ingezet (in historische kostuums) om de bewoners en bezoekers wegwijs te maken in het erfgoed van Bergen rondom 1799.
Hieraan zijn onder andere gidsen verbonden die het publiek meenemen langs de historische gebouwen uit deze geschiedkundige periode.
 

Buitenschoolse activiteit: Voor de scholen van de gemeente Bergen vindt de aftrap plaats van het educatietraject en kunnen de leerlingen met hun ouders en of familie deelnemen aan speciale kinderworkshops in de vrije tijd.

De begroting: Deze stuur ik graag separaat toe met het dekkingsplan.

Hopend hiermee een antwoord gegeven te hebben op jullie vragen.

afbeelding van Hans Langeree

Beste Anne en Nanette,

Dank voor jullie reacties! Ik ben net terug van een vakantie en heb hierdoor enige vertraging opgelopen in het beantwoorden van de vragen. Aanstaande maandag zal ik uitgebreid ingaan op de verschillende vragen en heb vanmiddag de gelegenheid om jullie tips en opmerkingen te kunnen bespreken met de samenwerkingspartners. Kan ik de begroting ook sturen via een regulier mailadres of wordt die openbaar gemaakt in de communicatie via dit platform? Tot maandag zou ik zeggen en voor nu alvast een fijn weekeinde. Groet, Hans.

Pagina's