menu denk mee beslis mee maak mee

Skiemer Wad

Muziekspektakel met 300 Amelander musici en...

Stichting De Hort Op
1 september 2018 tot 2 september 2018
muziek, muziektheater
jongeren, kinderen, volwassenen
onze website / check facebook
€10.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Skiemer Wad

Door Christine Ravenhorst op vr 27 jul

Wat zijn we blij met de toekenning van de bijdrage bij Jij maakt het mee! Spannend was het wel....

En nu aan de slag. We zijn al ver in...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Skiemer Wad

Muziekspektakel met 300 Amelander musici en zangers

afbeelding van Christine Ravenhorst

Ingediend door:

Christine Ravenhorst

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we de bezoekers van Ameland warm krijgen voor de uitvoering? Het evenement wil bezoekers van Ameland trekken. Hoe doe je dat, terwijl je nog geen naam hebt opgebouwd en de bezoekers vooral naar strand en zee trekken?

Wat ga je doen?: 

Aanleiding en inspiratie

2018, het jaar waarin Leeuwarden (Fryslan) culturele hoofdstad van Europa wordt, is een bijzonder jaar voor muzikanten op Ameland. Verschillende muziekverenigingen vieren in 2018 een jubileum en willen in dat jaar muziek de verbindende taal laten zijn voor iedereen die muziek maakt op het eiland. In 2016 maakte theater groep Sameland een theatervoorstelling die oost en west op het eiland verbond. Ameland bleek goed in staat te zijn om gezamenlijk iets moois neer te zetten. Een groepje muzikanten van het eiland werd hierdoor geïnspireerd en besloot om zelf aan de slag te gaan. Zij zochten contact met andere muziekverenigingen en koren. Het idee sloeg bij iedereen aan. Al snel werd Stichting De Hort Op opgericht, waarin alle Amelandse muziekverenigingen en koren in vertegenwoordigd zijn. In de loop van 2017 werd het plan verder geconcretiseerd.

Het hieronder liggende plan van Stichting De Hort Op is ambitieus. We willen alle 300 muzikanten en zangers van het eiland verbinden in één muzikale voorstelling. Voor de artistieke aansturing is daarom expertise ‘van de wal’ in de arm genomen. Reinout Douma – pianist, componist en dirigent – is als artistiek leider en dirigent van het Noordpool Orkest de aangewezen persoon om het project in goed banen te leiden. Daarnaast biedt de ervaren projectleider van Stichting HDKat2018, Christine Ravenhorst, ondersteuning aan De Hort op voor het zakelijke en organisatorische aspect. 

Wat gaan we doen?

Op 1 en 2 september 2018 gaan alle muzikale, artistieke en kunstzinnige talenten van Ameland de gasten en eilanders een muzikaal spektakel presenteren. Overdag wordt een route uitgezet waar op 12-15 locaties muziek, theater, kunst, cultuur samenkomen en de toeschouwer op een bijzonder verrassende manier vermaken. Dit kan al door de locatie verrassend zijn maar ook in de samenwerking van de verschillende talenten op het eiland. Hier is de rode draad Hidde Dirks Kat in alle facetten. De route is met de fiets of met de bus te volgen. Een routeboekje vertelt de gast het nodige en maakt een keuze mogelijk want alle locaties op de middag te bezoeken is een utopie.

’S Avonds is er een grote muzikale voorstelling op het wad in de Ballumer Bocht ’Skiemer Wad’. Hierbij gaan de verschillende muziekverenigingen, koren, bands en ‘loslopende’ muzikanten samen het podium op. Er ontstaat een samenwerking waarin de muzikale dramaturgie van een nieuw te ontwikkelen concert en het artistieke proces hen inspireert en zelfs dwingt tot een vernieuwing in speelcultuur, repetities, mis-en-scene en geluidstechniek.

Tot 1 september 2018 worden door de muzikanten al verschillende kleine voorstellingen en flashmobs gegeven in altijd wisselende samenwerking zodat dan al een deel van het plan gerealiseerd is: de samenwerking onder de eilanders verbeteren en de Mienskip ook daadwerkelijk laten leven. Als onderdeel van het ‘Hidde Dirks Kat’ jaar werken zij toe naar een concert waarin zal blijken of er 1 ‘verhaal van Ameland’ is. Een door iedereen herkend verhaal over het op reis gaan en terugkomen van Amelanders. Deze voorstelling is tegelijkertijd ook de officiële oplevering van de hele waddendijk op Ameland die door het Wetterskip in een 2 jaar lang durende verbouwing verhoogd is.

Wat is amateurkunst en muziek op Ameland ?

Op Ameland maakt minstens 10% van de bevolking ‘actief’ muziek. Gospelkoor, hafabra orkest, acapella zang, doedelzak-band en ‘loslopende’ muzikanten, zangeressen en zangers die rock- en jazzmuziek willen zingen en spelen zonder dat het in een vereniging georganiseerd is. Kerkelijke muziek wordt gezongen, volksmuziek gespeeld, blaasmuziek in ere gehouden, band muziek gerock’t. Op alle gedeelten van het eiland wordt muziek gemaakt. Ook in veel leeftijdsgroepen; kinderen, volwassenen en ouderen. Soms begeleidt een orkest een koor, af en toe ontstaat er een muzieksessie in een kroeg. Muziekles wordt er vooral gegeven aan blaasinstrumenten. Strijkers zijn er vrijwel niet. Alle verenigingen hebben een aantal keer per jaar hun eigen concerten op verschillende podia.

Er zijn ook muzikale smaken en kleuren die minder makkelijk overleven op het eiland. De leeftijdsgroep van 15 tot 25 jaar is op het eiland onder vertegenwoordigd. Er wordt in een kleine gemeenschap gemusiceerd en soms wordt er door de muzikanten in de verenigingen niet altijd constructief ‘in den vreemde’ gekeken en geluisterd. Dit maakt nieuwe muziek niet altijd welkom en daarmee komt ‘jongere en speelse’ onbevangen samenwerking niet zomaar tot stand. Muziek die gespeeld wordt is divers en van verschillende eeuwen en decennia. De muziek van de laatste 20 jaren ontbreekt echter. De onafhankelijke, loslopende muzikanten willen nog wel eens actuele muziek spelen. De verenigingen spelen vooral vocale- en blaasmuziek uit de periode 1650 tot 1990.

Zoals in heel Nederland is de hafabra- en koormuziek ook op Ameland op zoek naar z’n actuele betekenis. Hoe evolueert deze muziek en bezetting en op welke wijze valt er samen te musiceren met disciplines en werelden die we nog niet kennen.

Waarom willen we dit: 

Allereerst willen we de samenwerking en de ontmoeting tussen de verschillende muziekverenigingen en koren op het eiland versterken. Tweede doel is om alle muzikale talenten te laten participeren en daarin een ontwikkeling door te laten maken. Derde doel is om deze talenten zichtbaar te maken bij het publiek door een bijzondere muzikale voorstelling te spelen.

We hebben met het project ook doelen voor de langere termijn. We willen ervaring opdoen met deze nieuwe vorm van werken, zodat in volgende jaren er een voedingsbodem ligt voor verdere ontwikkeling. Deze nieuwe vorm van werken houdt in:

 • projectmatig werken
 • een externe artistieke leider
 • apart muziek instuderen en samen het muziekstuk uitvoeren
 • gebruik maken van elkaars kwaliteiten en mogelijkheden
 • nieuwe, gezamenlijke promotiekanalen
 • zo mogelijk een eigen podium

En we willen met het project bijdragen aan Mienskip: we maken het met en voor elkaar, we zoeken naar oplossingen bij tegenstellingen en komen er met elkaar uit.

Wie zijn wij:

Stichting De Hort Op

Begin 2016 is een oproep gekomen vanuit de muzikale wereld op Ameland aan alle besturen van de koren, verenigingen en korpsen om bij elkaar te komen. Hier heeft iedereen gehoor aan gegeven en zo is het plan gelanceerd om met alle muzikanten van het eiland een optreden te verzorgen. Vanuit verschillende besturen vormden zich een werkgroep die het plan verder uitwerkte. Zo is in augustus 2016 de stichting De Hort Op in het leven geroepen en hebben uit besturen van de muzikale wereld en Theater Samelan afgevaardigden zitting genomen in de stichting.

Begin 2017 zag er nog een andere stichting het licht: Stichting HDKat2018. Vijf culturele instellingen van Ameland, waaronder de kersverse Stichting De Hort Op, besloten om hun krachten te bundelen om een Amelander invulling te geven aan het Culturele Hoofdstad programma. Naast De Hort Op zijn de Amelander Musea, Kunstmaand Ameland, MadNes festival en het Amelands Product (streekproducten) in de stichting vertegenwoordigd. Het doel van deze stichting is om voor Amelanders én bezoekers van Ameland een verrijking te bieden van het culturele- en cultuurhistorische aanbod. Programma’s krijgen jaarlijks een thema mee, dat als rode draad functioneert voor het gehele aanbod. In 2018 is het thema het dagboek van Hidde Dirks Kat, een walvis-vaarder die eind 18e eeuw overleefde op Groenland.Ook na het Culturele Hoofdstad jaar zal Stichting HDKat2018 zich inspannen om een meerwaarde te blijven bieden in programma en promotie.

De verschillende georganiseerde en ongeorganiseerde musici zijn:

Forza Musica, korps / blaasmuziek uit Hollum en Ballum

Canita Tuba, brassband uit Nes/Buren

De Hollumer Gromkes, Dweilorkest uit Hollum

The Islanders, Doedelzakband hele eiland

Clemenskoor, koor van de katholieke kerk

Vocalis, a capella koor ca 15 leden, voornamelijk oude liederen en kerkelijk

Crescendo, gemengd koor sinds 100 jaar diverse liederen

Juttersvrouwen, jutterliederen, alleen dames

Shantykoor, Shantyliederen, alleen heren

Interkerkelijk zangkoor, gemengd koor hervormde kerk

Pop Gospelkoor Inspirit, pop en Gospel, alleen dames

Sameland, theatergroep met zang en theater

Noort Oost Producties, theater

Nut en genoegen, theater

Diverse bands

individuele zangers en muzikanten

Artistieke uitwerking:

‘Skiemer Wad’ is de dramaturgie van het muzikale verhaal is niet letterlijk en narratief. Zij duidt soms een daadwerkelijk ondernomen reis, suggereert dan weer een ‘verhaal van Ameland’, legt verbindingen tussen vreemdelingen en ‘locals’ en zij prikkelt de luisteraar en kijker continu met de vraag of een verhaal of actie daadwerkelijk gebeurd is of niet. Historie en fictie lopen door elkaar. Het beeld behelst behalve de musici op en rond het podium film opnamen van deelnemende musici. Zo zien we beelden van musici die van het podium vertrekken en die we volgen op beeld, filmbeelden van musici die aankomen vanaf het wad en vervolgens live meespelen. De filmbeelden bestaan ook uit ‘reizende’ scenes van het Hidde Dirks Kat verhaal. Een aantal verhaallijnen en thema’s van dit dagboek worden 1 september 2018 gedurende de dag gespeeld door theater (Sameland) en verschillende muziekgezelschappen.

Thema’s, indachtig Hidde Dirks Kat, zijn: reizen, leven en dood, liefde, elementen, avontuur, locals/vreemdelingen. Deze thema’s verbinden we aan verschillende ensembles en solisten en aan plaatsen in het decor.

Het concert bestaat uit 1 doorlopende compositie / arrangement met daarin zowel instrumentale als vocale muziek. Bestaande liederen en nieuwe composities worden gearrangeerd voor verschillende bezettingen: Koren, hafabra orkesten, bands, doedelzakken, solisten. De muziek bestaat voor ca. 75% uit lichte / actuele muziek en voor ca. 25% uit ‘oudere’ muziek. In de bestaande muziek komen 1 of 2 korte nieuw te componeren thema’s voorbij. Deze korte muzikale thema’s worden gedurende het jaar ook ingestudeerd met schoolkinderen van Ameland.We spelen een concert waarbij een doorgaande compositie een verhaal vertelt. Naast de compositie vertelt het beeld een verhaal. Dat beeld bestaat zowel uit de natuur als (na zonsondergang) film projectie en Led schermen. Daarbij zijn muzikanten en ensembles zichtbaar op en rond het podium, op het wad en in film.

Locatie

’s Avonds is het decor een groot podium dat staat op de oevers van de Waddenzee, in de Ballummerbocht. De elementen daar (zee, wind, slik, dijk, zon) verbinden we met de muzikale elementen van Ameland: muziekensembles, koren en solisten die varend, drijvend, klimmend, schrijdend of vallend een concert op deze bijzondere plaats spelen.

Deze unieke locatie en de nieuwe grootschalige samenwerking van muzikanten maken dat we niet kiezen voor de letterlijke of toneelmatige vertelling van een verhaal met teksten en liedjes of losse composities maar dat we de thema’s van het dagboek gebruiken voor een groot multimediaal muziekspektakel.

Publiek en promotie

Publiek

Er worden in totaal 2 voorstellingen gespeeld. In eerste instantie gaan we uit van 1500 tribuneplaatsen per avond. Omdat het voor De Hort Op de eerste keer is dat we dit uitvoeren en niet weten of het publiek ons meteen al weet te vinden, houden we het aan de voorzichtige kant en hebben in de begroting 1000 kaarten per avond aangehouden.

Voor de middagvoorstelling op 1 september worden ongeveer 1000 bezoekers verwacht. Deze aantallen worden echter niet meegerekend in de begroting en het dekkingsplan. Dit projectplan concentreert zich op de muziekvoorstelling in de avond.

Promotiecampagne

Het Amelandse publiek benaderen vooral via de 300 deelnemers. De Stichting heeft een groot netwerk dat aangeboord kan worden voor het bereiken van de Amelanders zelf. Dit publiek benaderen we via nieuwsbrieven, flyers, posters en social media. Ook zullen we ruimschoots gebruik maken van de free publicity kanalen, zowel lokaal, als regionaal. Beoogd publiek: 1250

Bezoekers van Ameland hoogseizoen bereiken we voornamelijk via VVVAmeland. Zij helpen De Hort Op het evenement op de kaart te zetten. Ook stichting HDKat is een belangrijk kanaal voor promotie van het programma. Het bereik wordt vooral gecreëerd door de website van de VVV en van Stichting HDKat2018 (website: Eilandvan.nl). Beoogd publiek: 500

Landelijk publiek We willen met ons programma meeliften op de publiciteit van de Culturele Hoofdstad campagne. Dit doen we door ons evenement te promoten op de website van Culturele Hoofdstad. Daarmee gaan we automatisch mee in de promotie van Culturele Hoofdstad dat zich richt op een landelijk publiek. Beoogd publiek: 250

Hoe ga je te werk?: 

Programma 1 en 2 september

Het publiek kan op zaterdagmiddag 1 september een route volgen, waar op 12-15 locaties muziek, theater, kunst, cultuur samenkomen. De voorstellinkjes vinden plaats op bijzondere locaties. Oude schuren, openlucht locaties, bedrijventerreinen of tuinen worden hiervoor gebruikt. Het geheel wordt vormgegeven door samenwerking van de verschillende talenten op het eiland. Rode draad is het verhaal van walvisvaarder Hidde Dirks Kat in alle facetten. 

Op 1 september wordt ook officieel de dijk heropend. De dijkverzwaring was een grootschalig project en is goed verlopen. Als aandenken aan dit heugelijke feit, levert het Wetterskip een belangrijke bijdrage aan de voorstelling Skiemer Wad. De ongeveer 100 gasten worden rond 17.00 uur verwacht voor een borrel en een hapje. Mogelijk zijn ook de minister en de Commissaris van de Koning van Friesland aanwezig. Tijdens de muziekvoorstelling wordt in ieder geval op 2 momenten aandacht besteed aan de dijk:

a. kinderen hebben op de Amelander basisscholen een dijk-lied geschreven. Het winnende lied wordt met alle koren gezongen. Kinderen van het eiland die dat willen, kunnen op 2 zaterdagmiddagen het lied mee instuderen en krijgen in de voorstelling een aparte plek.

b. op het einde van de voorstelling wordt van de Ballumerbocht tot aan de Veerhaven in Nes een lint van fakkels ontstoken, waarmee symbolisch de dijk heropend wordt.

Om 20.18 precies start de uitvoering van het concert in de Ballumerbocht door 300 zangers en musici van Ameland. Op zondag 2 september op dezelfde tijd wordt het concert nog een keer herhaald. We verwachten per avond een maximaal publiek van 1000 bezoekers.

Organisatie

Artistieke leiding en compositie is in handen van Reinout Douma, onder andere artistiek directeur van het Noordpool Orkest; Zakelijk en organisatorisch advies en ondersteuning door Christine Ravenhorst, o.a. projectleider Stichting HDKat2018.

Productieleiding is tweeledig: de technische productie komt te liggen bij technisch producent Pieter Spoelstra. Zaken als toiletwagens, tenten, verkeersvoorzieningen, geluid en lichttechniek worden door hem geregeld en aangestuurd. De overige taken van de productieleiding, zoals het regelen van de kaartverkoop en kassa’s, vergunningverlening, catering, verkeersbegeleiding etc. wordt door professionals en vrijwilligers van De Hort Op geregeld.

Proces en vernieuwing

Aan ‘Skiemer Wad’ doen ongeveer 300 muzikanten en zangers van Ameland mee. Alle muziekverenigingen, koren en ‘losse’ muzikanten werken onder leiding van hun eigen dirigenten en daarnaast muziekregisseur / artisitiek leider Reinout Douma tussen oktober 2017 en 1 september 2018 aan het concert. De muziek is inmiddels voor de verschillende bezettingen (soms kleinere ensembles, dan weer alle muzikanten samen) geschreven of gearrangeerd . Ook zijn er nog een paar muzikale thema's in ontwikkeling, die door de dirigenten van de ensembles, gecoacht door Reinout Douma, gecomponeerd worden. Deze worden vermengd met bestaande liederen en composities. Omdat de bezetting van het concert niet hetzelfde is als de samenstelling waarin de muziekvereningen wekelijks repeteren, worden er ‘extra’ repetities gehouden waarin de ensembles repeteren in de bezetting waarin ze in het concert samen spelen.

Voor Ameland is de muziek behoorlijk vernieuwend. Zoals al in het plan zelf geschreven, is er van modernere muziekstijlen weinig of niets op Ameland te vinden. Reinout Douma daagt dirigenten uit om met eigen arrangementen te komen en brengt veel nieuw reportoire in. Het vernieuwende element willen we ook na 2018 doorzetten. We werken daarbij samen met Never Ending Orchestra, een initiatief van Keunstwurk Leeuwarden. Vanuit dit project hebben we 2000 euro gekregen om aan te kunnen sluiten bij dit initiatief. Een eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 27 mei jl. waarbij de deelnemende projecten zich aan elkaar hebben gepresenteerd. 

Citaat: Never Ending Orchestra (NEO) is het gezicht van de Friese muzykmienskip. De springplank van muzikaal talent, de drijvende kracht achter bijzondere podia en verrassende muziekproducties. Samen met haar partners Keunstwurk, CityProms, Friesland Pop, Popfabryk, SAKO en OMF creëert NEO een blijvende, muzikale impuls op het gebied van talentontwikkeling, sociale cohesie en muziek in de zorg. Duizenden enthousiaste en bevlogen muzikanten zijn in onze provincie betrokken bij meer dan 260 HaFaBra-orkesten, meer dan 500 koren en meer dan 600 popbands. Het Friese muzikale landschap wordt gekenmerkt door verscheidenheid en culturele diversiteit. Juist de kracht van deze diversiteit in onze kleurrijke samenleving wil NEO zichtbaar maken. NEO creëert podia, kansen en ontmoetingen voor muzikanten, verbindt amateurs met professionals met als doelstelling: een Never Ending Orchestra door heel Fryslân.

Met wie werk je samen?: 

Samenwerking:

Het project is op alle fronten voor de Amelander gemeenschap vernieuwend als het gaat om samenwerking:

- koren en muziek-ensembles hadden voorheen alleen hun eigen repertoire en optredens. Niet alleen worden muziekensembles samengevoegd voor het neerzetten van een gezamenlijke voorstelling, voor het eerst in de Amelander geschiedenis worden ook twee muziekdisciplines (zang en muziek) op zo grootschalige wijze met elkaar gecombineerd. 

- het bestuur is samengesteld uit 7 personen, die elk een koor of een muziekensemble vertegenwoordigen. Zo samen een groot project met elkaar vormgeven, vraagt veel van de bestuursleden, maar levert ook veel ervaring op waarmee de stichting in de toekomst de trekker kan worden van dergelijke samenwerkingsprojecten.

- de samenwerking ligt ook op een ander niveau. Ter gelegenheid van het Culturele Hoofdstad jaar zijn de 5 grote culturele instellingen van Ameland verenigd in één stichting, namelijk stichting HDKat2018. De 5 partners - Amelander Musea, Amelands Produkt, Kunstmaand Ameland, MadNes festival en stichting De Hort Op - werken binnen deze stichting samen om met elkaar het culturele hoofdstad jaar vorm te geven op Ameland. Voor ons project betekent dit dat we al een paar keer een voorproefje konden geven en hebben ons op die manier zichtbaar gemaakt voor bezoekers en eilanders.

- Daarnaast is ook de samenwerking met partners als gemeente Ameland (vergunning), Wetterskip (opening van de dijk), Wagenborg (vervoer naar en van het eiland), scholen (betrekken van kinderen bij de voorstelling), VVVAmeland (promotie) en ondernemersvereniging (sponsoring) het noemen waard. Voor Amelandse begrippen is nog niet eerder zoveel krachten en talenten bij elkaar gebracht. 

Bereik: 

 

1 locatie

muziekspektakel Skiemer Wad

300 deelnemers   max 2000 bezoekers         
14 locaties muziektheater route De Hort Op 120 deelnemers  geschat 1000 bezoekers
       
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Voor Ameland maakt vooral de samenwerking tussen koren en ensembles het project bijzonder. En de verbindingen die daardoor ontstaan dwars over het eiland.

Het is ook van belang voor de Amelander amateurkunst vanwege het vernieuwende karakter in stijl en muziek. 

Voor bezoekers is het niet alleen een unieke kans om aan de waddenzee een prachtige muziekvoorstelling te zien, het meest bijzonder is nog dat zij de Amelanders zelf leren kennen, van een  kant die anders niet zo zichtbaar is.  

Begroting: 

Onze totale begroting bedraagt 115.000 euro. De uitgaven zijn verdeeld over 3 posten:

Algemene kosten € 24.500,--. Hieronder vallen de honoraria van de artistieke, zakelijke en productieleiding en de algemene kosten zoals kantoorkosten, verzekeringen en mogelijke onvoorziene kosten. 

Productiekosten € 81.800,--. Veruit de grootste posten zijn hierin de facilitaire zaken, zoals podium (€ 8.900,-), licht & geluid en aggregaten voor € 19.000,- en de publieksvoorzieningen zoals tribune, tenten en toiletwagens samen € 12.500,-. Onder honoraria vallen de bedragen voor de technisch producent (5000 euro) en de beveiliging (2000 euro). Voor de compositie wordt 7500 euro gerekend, evenals voor de regie van het dagprogramma. De dirigenten van de koren en de muziekverenigingen ontvangen een kleine vergoeding voor het instudeerproces. Verder vallen er onder de productiekosten ook zaken als catering van de deelnemers en de vrijwilligers, de reis- verblijf en transportkosten (hoog ivm transport per boot) en kleine posten als EHBO en overige productiekosten.

Promotiekosten € 9.700,--. Door de grote bijdrage van de VVV en stichting HDKat aan de promotie zijn de kosten daarvan relatief laag. We hebben veel materialen ontworpen (2500 euro), er komt een programmaboekje voor de muziektheatrale routes op de zaterdagmiddag (ook 2500 euro)  en verder zullen de kosten zich beperken tot drukkosten van de materialen, en een vergoeding voor overige promotiemedewerking.

Dekkingsplan

Het dekkingsplan sluit eveneens op € 115.000,--. De inkomsten zijn verdeeld over 3 posten:

Particuliere inkomsten € 39.500,--. Entree 1500 bezoekers x €14,15 (excl. 6% btw) komt bij benadering neer op € 21.500,--. De programmaboekjes voor de muziektheatrale routes willen we verkopen voor € 5,-- en we verwachten dat ongeveer 600 mensen zo'n boekje kopen. Via Stichting HDKat2018 komt een bijdrage van € 15.000,--

Subsidie en fondswerving € 42.500,--.:

 • Iepen Mienskipsfûns 13.000
 • Gemeente Ameland 5.000
 • PrinsBernhard Cultuurfonds Friesland 2.500
 • VSBfonds 10.000
 • Keunstwurk, Never Ending Orchestra, 2.000
 • in aanvraag: FCP jij maakt het mee 10.000 

Sponsoring € 33.000,--. Sponsoring door het Wetterskip 18.867. Verder verwachten we een horeca deal te kunnen sluiten voor 5.000 euro. Omroep Fryslan sponsort de teaser. Wagenborg 2000 voor het vervoer van materialen. En verder kleinere sponsors die advertentieruimte inkopen. Met name de sponsor-actie valt erg tegen. In april is deze in gang gezet. We hebben nagebeld en nagebeld en krijgen veel nul op het rekest. We hebben nog 10.000 euro nodig om de begroting rond te krijgen voor het gehele programma. En daarvoor leek ons deze aanvraag erg geschikt. 

Locatie(s): 
Ballumerbocht, Ballum Ameland

Uitslag Beslis mee

FCP34
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 101 gestemd
totaal84
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Alexander Klapwijk

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met een concreet en doordacht plan willen jullie alle artistieke en creatieve mensen van Ameland bijeen brengen, vooral de muziekverenigingen spelen een hoofdrol. De overwegend traditionele muziekverenigingen worden zo gedwongen om verder te gaan dan ze tot nu toe gewend zijn. Dat doen jullie niet door van bovenaf op te leggen, het komt juist vanuit de verenigingen zelf. Daardoor verwacht ik dat de impact op de deelnemers hoog zal zijn. Ook op het cultuurklimaat van Ameland verwacht ik dat dit project veel impact zal hebben: jullie laten zien dat Amelanders op cultureel gebied met hun tijd meegaan. Het project maakt vast veel los op Ameland. Daarom vind ik het wel jammer dat ik net te weinig terugzie van jullie ambities op de langere termijn en hoe jullie die willen vormgeven. Het gevaar is dat het daardoor bij een eenmalig project blijft. Ik hoop en verwacht dat jullie daar gedurende het project en na afloop veel aandacht aan zullen besteden, want zo'n initiatief verdient herhaling.

afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met deze enthousiaste en ambitieuze aanvraag willen jullie samen met amateurmuzikanten en zangers uit Ameland tot nieuwe cultuurproducten komen en daarmee een impuls geven aan de ontwikkeling van de actieve cultuurbeoefening op het eiland. 

Mooi aan het project is dat je juist al in het voortraject bent gestart met het verbinden van de groepen, waardoor er een breed gedragen plan op dit platform wordt gepresenteerd.
Mede hierdoor, maar ook vanwege de inzichtelijke werkstructuur, heb ik voldoende vertrouwen in de organisatorische kwaliteit.

Positief vind ik dat jullie uitdagende, maar toch ook toegankelijke activiteiten organiseren waarin veel aandacht is voor het creëren van gezamenlijkheid, het opdoen van nieuwe ervaringen en het benutten van de directe omgeving. Waar ik nog wel kritisch over ben is dat jullie een uitgebreid plan presenteren met veel verschillende onderdelen. Hierdoor ga je overal slechts summier op in waardoor de uitwerking slechts op hoofdlijnen is en het plan daardoor maar beperkt zicht geeft op de blijvende impact die je op de deelnemers en met de partners beoogt. 
Bij de verdere uitvoering van het plan zouden jullie wat mij betreft meer mogen besteden aan de wijze waarop je uitdagende en duurzame verbindingen voor de deelnemers tot stand brengt en houdt.

Succes met de uitvoering van het project.
We volgen jullie graag op het blog!

afbeelding van Christine Ravenhorst

Reactie op Alexander Klapwijk 13/6, ook bewerkt in het stuk.

Ik heb wel nog twee vragen. Allereerst ben ik benieuwd wat dit project gaat doen met de deelnemers. Worden zij echt uitgedaagd om zich te ontwikkelen, om iets nieuws te doen? Of gaan ze vooral 'langs elkaar heen' spelen, in een gezamenlijke voorstelling? Gaan ze bijvoorbeeld nieuwe technieken leren, andere genres spelen, etc. 

We zitten natuurlijjk op Ameland al stevig in het repetitieproces. Ik kan je verzekeren: het is een pittige ontwikkelingstap die er op Ameland gemaakt wordt. Er wordt repertoire aangeleerd wat soms ver buiten het bestaande repertoire omgaat. Maar vooral het gezamenlijk toewerken van verschillende bands, koren en muziekgezelschappen naar één mooi geheel is een enorme leerervaring. De ene groep is daarbij iets meer gewend dan de ander, toch is voor elk van hen het een behoorlijke stap die ze daarin zetten. 


Daarnaast ben ik benieuwd naar de samenwerkingen. Wat behelzen die precies? De samenwerkingen zitten op verschillende niveaus: muzikaal zijn er nu samenwerkingen tussen de koren door samen één stuk in te studeren. Ook de muziekgezelschappen studeren gezamenlijk één stuk in. Tweede niveau is die van de organisatie. De grootste koren en muziekgezelschappen hebben een vertegenwoordiging in het bestuur. Samen moeten zijn zij verantwoordelijk voor de hele productie. Dat gaat ook over zaken als vergunning, beveiliging, tenten, het VIP programma van het Wetterskip etc. etc. De afstemming op het repetitieproces is een organisatie-samenwerking tussen de dirigenten van de koren en de muziekgezelschappen.

Reactie op Davida de Hond, 30 juni

Fijn dat je ook meekijkt. Jij hebt twee vragen: Hoe werken jullie samen toe naar het optreden? Ik ben benieuwd naar het proces dat jullie volgen, het toevoegen van een begroting kan hier ook al inzicht in geven.  

De begroting heb ik toegevoegd. Heb je deze gezien? Wat betreft onze samenwerking, verwijs ik graag naar bovenstaand commentaar. Ik heb ook het stuk bewerkt zodat het proces duidelijker beschreven staat.

 

Reactie op Alexander Klapwijk, 6 juli

Hoi Alexander, je hebt de aanpassingen al gezien, denk ik. Hierboven heb ik nog een reactie gegeven op jouw vragen en op die van Davida. 

Het effect op de deelnemers kan ik op de lange termijn niet geheel voorspellen. Ik kan wel zien wat er nu gebeurt. Er is in het begin veel onduidelijkheid geweest en daardoor ook gemopper. De samenwerking moest echt op gang komen, vooral als het gaat over de communicatie. Nu dat gestroomlijnd is, wat al een behoorlijk effect op zichzelf is, is er veel meer een effect te bespeuren van dat de deelnemers zich realiseren dat ze met elkaar zoveel meer kunnen bereiken dan elk afzonderlijk. Als dat effect in de crescendo gaat, toewerkend naar 1 en 2 september, dan ligt er straks een referentie-ervaring die uitnodigt tot veel meer. We zijn al bezig om te kijken hoe we in 2019 dit verder kunnen uitbouwen en in welke vorm. Het middagprogramma met de muziek/theaterroute is voor de hand liggend om dat als eerste door te zetten. Het muziekspektakel heeft wel behoorlijk wat voeten in de aarde gehad en zal dat nog krijgen. Dat betekent dat zo'n soort type evenement waarschijnlijk voor bijzondere gelegenheden bewaard blijft. 

Met Never Ending Orchestra - het project van Keunstwurk waar we bij zijn aangesloten - gaan we ook kijken naar de toekomst. De intentie van het NEO project is om op duurzame wijze de ontwikkeling van de Amateurkunst na het Culturele Hoofdstad jaar te blijven voeden. Door aan dit project mee te doen, kunnen we op provinciaal niveau gaan uitwisselen. Nu is dat vanuit Ameland al een behoorlijke stap, omdat betrokkenheid op Friesland vanuit een eiland best wel lastig is, vanwege de extra tijdsinvestering met het reizen van de boot.

 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Christine,

Jullie aanvraag is behoorlijk compleet. Waar ik nog wel graag iets meer over zou lezen, is wat het effect van dit project op de deelnemers en de deelnemende partijen in de toekomst zal zijn. Is dit een eenmalig gebeuren, of zijn er blijvende effecten? Je geeft al een paar bullets. Maar kan je iets concreter zijn? Het lijkt nu namelijk een beetje theoretisch.

afbeelding van Davida de Hond

Goedenavond Christine, 

Ik ben als coach verbonden aan dit platform en denk graag met je mee. Hiervoor zou het goed zijn om de informatie aan de linkerkant van de pagina toe te voegen. Laat het ook vooral weten wanneer je ergen tegenaan loopt. 

Hoe werken jullie samen toe naar het optreden? Ik ben benieuwd naar het proces dat jullie volgen, het toevoegen van een begroting kan hier ook al inzicht in geven. 

 

Hartelijke groet, Davida

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Christine,

Welkom bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Jij Maakt Het Mee ondersteunt vernieuwende projecten die de actieve cultuurbeoefening in de vrije tijd op een uitdagende en duurzame manier stimuleren en waarbij een innovatieve samenwerking centraal staat. 

Je plan voor een muzikaal evenement met alle muziekverenigingen van Ameland is al behoorlijk ver gevorderd. Ik heb wel nog twee vragen. Allereerst ben ik benieuwd wat dit project gaat doen met de deelnemers. Worden zij echt uitgedaagd om zich te ontwikkelen, om iets nieuws te doen? Of gaan ze vooral 'langs elkaar heen' spelen, in een gezamenlijke voorstelling? Gaan ze bijvoorbeeld nieuwe technieken leren, andere genres spelen, etc. 
Daarnaast ben ik benieuwd naar de samenwerkingen. Wat behelzen die precies?

via het tabblad 'bewerken' - 'Denk mee (meer projectinformatie) kan je je plan aanvullen, vergeet ook niet om daar een begroting te uploaden.