menu denk mee beslis mee maak mee

Sites of Memory

Theatrale boottocht door de Amsterdamse binnenstad

Stichting Afrovibes
30 mei 2016 tot 12 juni 2016
dans, muziek, theater
jongeren, ouderen, volwassenen, wijkbewoners
onze website
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

En nu verder

Door Katy Streek op di 14 jun

We kunnen terugkijken op een zeer succesvol, zinnig en inspirerend weekend. Het publiek werd geraakt door de voorstelling en de spelers en makers...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Sites of Memory

Theatrale boottocht door de Amsterdamse binnenstad

afbeelding van Katy Streek

Ingediend door:

Katy Streek

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
De project partners hebben de ambitie om de samenwerking voort te zetten door ieder jaar een locatievoorstelling te maken. Hoe zorgen wij ervoor dat deze samenwerking duurzaam en betaalbaar wordt? Waar liggen financiële mogelijkheden?

Wat ga je doen?: 

Katy Streek wil als theatermaker verschillende groepen met elkaar verbinden. Binnen Sites of Memory koppelt ze dit verlangen aan een historische en lokale context namelijk die van het slavernijverleden van Amsterdam. Amateurspelers, studenten van de opleiding Theaterdocent (AHK) en amateurdansers van Untold krijgen de kans om samen met professionele makers een voorstelling te maken op locatie. Deze voorstelling gaat over ons gemeenschappelijk verleden, verborgen verhalen en de geschiedenis van de stad. Het publiek ervaart een theatrale boottocht met vertellingen aan boord, installaties en interventies vanaf de kade. De voorstelling komt tot stand na een intensief workshop en repetitieproces, waarin de spelers en studenten onderzoek doen naar verhalen uit de slavernij en het koloniale verleden, belicht vanuit verschillende culturele perspectieven. Sites of Memory is 10 t/m 12 juni 2016 te zien. Met Sites of Memory willen partners de basis leggen voor een jaarlijks terugkerende voorstelling waarbij maatschappelijk engagement en een zoektocht naar een gemeenschappelijk verleden binnen de stadsmuren worden gekoppeld aan een samenwerking tussen amateurs, en (toekomstige) professionals.

Hoe ga je te werk?: 

Amateurspelers maken samen met studenten van de theaterschool en professionele begeleiders de voorstelling Sites of Memory. Het artistieke onderzoek richt zich op twee onderdelen: Sites, maken van voorstellingen op locatie, de gebouwen en symbolen vormen het uitgangspunt. Het onderzoek richt zich op locaties in de buurt van de theaterschool waaronder Hortus en Scheepvaart Museum. Memory: de verhalen en archieven uit die tijd en van die locaties vormen inspiratie. Aan de hand van schrijf, spel, maakopdrachten en locatieonderzoek gaan studenten en spelers aan de slag. Zij werken vanuit hun eigen creatieve interpretatie en ideeën. De diverse verhalen komen samen in de voorstellingen Sites of Memory.

Het doel van dit project is drieledig:
1. Een impuls voor 25 amateurspelers afkomstig uit verschillende culturele lagen van de Amsterdamse bevolking om samen te werken. De amateurspelers bereiken wij via het ruime netwerk van de verschillende partners en gerichte audities. Door amateurs en professionals te koppelen ontstaan interessante perspectieven van diverse hoeken van de stad en wordt daarnaast werk van hoge kwaliteit gepresenteerd.

2. Een tweede doel is een basis leggen voor duurzame samenwerking tussen de partners. Binnen Sites of Memory leren de partners elkaar beter kennen en wordt een basis gelegd voor een tweede productie in 2017.

3. Tenslotte willen we met Sites of Memory de vaak ongehoorde verhalen onder de aandacht brengen onder de deelnemers en bezoeker van de productie. Studenten en amateurspelers verdiepen zich in de geschiedenis van slavernij in de stad, en gesprekken, vragen en discussies die het vandaag de dag oplevert. Dit project is juist nu relevant, in de tijd waarin wij meer met ‘de ander’ in aanraking komen en verschillen tussen mensen juist negatief wordt benadrukt. Dit project gaat om het verbeelden van onze gezamenlijke geschiedenis, om diverse perspectieven te laten zien en onderling meer openheid en begrip teweeg te brengen,

Met wie werk je samen?: 

Sites of Memory is een samenwerking tussen vier partnerorganisaties, Black Heritage Tours, Untold, de Theaterdocent Opleiding van de AHK en Stichting Afrovibes. Iedere partner draagt bij aan het project door het delen van kennis, expertise en faciliteiten. Katy Streek begeleidt het project vanuit haar achtergrond als theatermaker. Zij studeerde de Master Applied Drama and Theatre Studies aan de Universiteit van Kaapstad. Momenteel werkt ze ook als programmeur van Afrovibes Festival in Amsterdam. Daarnaast werkt ze intensief samen met Jennifer Tosch van Black Heritage Tours die inhoudelijke kennis heeft over het slavernijverleden van Amsterdam. Zij heeft warme contacten met de historische locaties die onderdeel zijn van het onderzoek en de tour. Tosch is afgestudeerd socioloog aan de universiteit van Berkeley. De choreograaf van Untold zal de studenten en spelers professionele begeleiding geven op het gebied van dans en beweging. Voor dit project nodigen wij gastdocenten uit om vanuit hun ervaring de studenten en spelers te begeleiden zoals Otmar Watson (artistiek leider Untold) Maarten van Hinte (dramaturg en theatermaker rightaboutnow.inc) en Helen Kamperveen (actrice). Het project wordt muzikaal begeleid door muzikanten van Untold. De samenwerking kan ook leiden tot verdere kruisbestuivingen zoals doorstroming van amateurs tot een kunstvakopleiding, kennismaking van spelers en makers met diverse festivals en netwerken, stage mogelijkheden, etc.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Black Heritage tour is een boottocht door Amsterdam waarbij verhalen en symbolen uit de zwarte en slavernijgeschiedenis van de stad worden verteld. Deze tour is in 2013 gestart door Amerikaans-Surinaamse Jennifer Tosch. Ze ondervond een leegte met betrekking tot positieve verhalen over de aanwezigheid en de bijdragen van de Afrikaanse Diaspora in Nederland. Black Heritage.

Untold is een culturele organisatie gericht op tieners, jongeren en jongvolwassenen die bezig willen zijn met kunst en cultuur, waarbij vooral West-Afrikaanse en Afro-Caribische dans- en muziekstijlen centraal staan. Untold staat bekend om haar multidisciplinaire theater- en dansproducties en de wijze waarop de doelgroep wordt begeleid en gecoacht in hun artistieke ontwikkeling en empowerment op het gebied van identiteit en cultuur.

Opleiding Theaterdocent van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten leidt veelzijdige theatermakers op met een eerstegraads bevoegdheid voor de pedagogische theaterpraktijk. Studenten leren theatermaken met mensen uit alle (culturele) lagen van de bevolking en van alle leeftijden. In de praktijk van de docerende theatermaker staat het maken met de niet getrainde speler centraal.

Afrovibes is een meerdaags multidisciplinair festival dat al meer dan 15 jaar hoogwaardige en actuele Afrikaanse podiumkunsten naar Nederland en Amsterdam in het bijzonder haalt en deze verbindt met makers en publiek in Nederland. Afrovibes richt zich op een breed en cultureel divers publiek.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
2 weken workshop en maakproces  25 amateurspelers, 10 studenten AHK, 5 professionale begeleiders  0
6 presentaties Sites of Memory 25 amateurspelers, 10 studenten AHK, 5 professionale begeleiders 200
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het project gaat uit van de waarde van de ontmoeting tussen amateurs en tussen amateurs en professionals. Daarnaast gaat het project uit van de kracht van amateurtheater dat actueel is en gemaakt wordt vanuit een lokale noodzaak.

De samenwerkende partijen werkten niet eerder samen en hebben de ambitie om de samenwerking voort te zetten na Sites of Memory door ieder jaar in de lente een voorstelling te maken waarbij de actualiteit en de gemeenschappelijke lokale geschiedenis van de deelnemers centraal staan. De spelers verbinden geschiedenis en symbolen in de binnenstad van Amsterdam met hedendaagse verhalen en ervaringen.

Begroting: 

Binnen Sites of Memory werken de partnerorganisaties, Black Heritage Tours, Untold, de Theaterdocent Opleiding van de AHK en Stichting Afrovibes intensief samen. Iedere partner draagt bij aan het project door het delen van kennis en expertise, faciliteiten of financiële bijdrage. Daarnaast krijgen we inkomsten uit kaartverkoop van de presentatie van Sites of Memory. Black Heritage Tour draagt deel van de kosten voor het de boottochten in Amsterdam. De AHK heeft budget voor het betalen van professionele begeleiders, kostuums en technische en productionele ondersteuning. Daarnaast bieden ze hun studenten een voortraject aan over locatietheater. Untold draagt deel van de kosten voor hun dansers die meedoen aan het project en artistieke begeleiding. Afrovibes draagt deel van de kosten voor administratie, voorbereiding en planning. Op deze manier weten we de kosten van het project beperkt te houden en hebben wij een bijdrage van het fonds nodig om ervoor te zorgen dat de basiskosten van personen en middelen gedekt zijn.

Locatie(s): 
Amsterdam

Uitslag Beslis mee

FCP30
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 160 gestemd
totaal80
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Sites of Memory biedt een spannende snelkook-samenwerking tussen dansers, spelers en aankomende theaterdocenten. De gedrevenheid voor het experiment is duidelijk, maar de wijze waarop in zo'n kort tijdsbestek de bagage en het 'actief nadenken over' van de deelnemers omgezet wordt in kwalitatief materiaal voor de productie is nog wat mager uitgewerkt. Het is niet helder in hoeverre het creatieproces ruimte biedt voor ieders inbreng en dat is jammer met zo'n bijzondere en diverse groep deelnemers. De ambitie voor een duurzame opbrengst is er en de thematiek biedt voldoende nieuwe invalshoeken of partners. De huidige partners zijn inhoudelijk gedreven, maar voor een daadwerkelijke duurzame samenwerking is meer concrete uitwerking en tijd nodig. Succes met de uitvoering!

afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Het project biedt mogelijkheden om amateurs uit verschillende achtergronden te verbinden. Het thema slavernij is historisch relevant en jullie zoeken partners die dit onderwerp ondersteunen. Wat ik echter nog summier vind is de wijze waarop je in twee weken (ism de spelers) historisch onderzoek doet én komt tot een voorstelling. Vanwege de beperkte tijd die jullie jezelf geven vind ik de diepgang in de onderwerpen en de interactie tussen de deelnemers daarom nog gering. Ook zou ik jullie willen uitdagen om op zoek te gaan naar minder voor de hand liggende partners die het onderwerp ook willen omarmen, zodat het effect op langere termijn vergroot wordt. De drijfveer om dit nieuwe historische kunstproject te realiseren vind ik desondanks positief.

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Katy, met het einde van de Denkmee-fase in zicht wordt het nu tijd om de puntjes op de i te zetten. Wat is experimenteel aan jullie werkwijze? Wat gaan jullie concreet doen om een doorgaande verbinding te creëren met de partners die verder gaat dan een op zichzelfstaande productie?

Jullie richten je op het slavernijverleden, maar anno 2016 is slavernij nog altijd een groot probleem, helaas ook in Nederland. Leggen jullie ook verbindingen met deze actualiteit? 

afbeelding van Giovanni Campbell

Jullie willen de verhalen uit de slavernij en het koloniale verleden van de stad belichten vanuit verschillende culturele perspectieven. Zoeken jullie hiervoor ook contact met Joodse en West-Afrikaanse organisaties? Het Joods Historisch Museum had vorig jaar bijvoorbeeld de expositie Joden in de Cariben, waarin vele verhalen van Surinamers en Antillianen naar voren zijn gebracht. Wellicht is het een interessante gesprekspartner. (link).  En het lijkt me ook zeker boeiend om de bewoners van bijv. de huidige grachtenpanden te betrekken bij de creatie van de gemeenschappelijke verhalen. Ook om draagvlak onder een grotere groep te creeren. Hoe kijken jullie hier tegen aan?

afbeelding van katy streek

Dag Giovanni, 

Hartelijk dank voor je suggesties. Het joods historisch museum betrekken kan zeker interessant zijn. West-Afrikaanse organisaties worden al meer betrokken vanuit het netwerk van Untold, die met name gericht is op de west-afrikaanse invloeden in de Cariben. Bewoners betrekken kan ook erg waardevol zijn. Omdat deze eerste stap binnen het project vrij kort en explosief is (2 weken om de voorstelling te maken), zullen we hier duidelijke keuzes in moeten maken en kader scheppen voor de samenwerking. Ook schept het interessante mogelijkheden, en focus voor een vervolgstap en uitwerking van de samenwerking. 

afbeelding van Giovanni Campbell

Lidian, Diane en ik denken de komende weken met jullie mee en we leveren ideeën om je aanvraag aan de linkerkant kansrijker te maken. Deze fase duurt maximaal 6 weken en het gaat er vooral om dat je je eigen verduidelijking op onze suggesties verwerkt in het projectplan links. Daarnaast hopen we dat er wellicht ook partners of andere geïnteresseerden uit jullie eigen omgeving zullen meedenken. Heb ik je vraag hiermee voldoende beantwoord?

afbeelding van katy streek

Dag Giovanni, Je antwoord is zeker duidelijk. Hartelijk dank hiervoor. 

afbeelding van Lidian Fleers

Dag Katy, ook ik denk graag met jullie mee over dit project en op welke wijze je het kan verduurzamen. In de Amsterdamse binnenstad biedt een bijzondere setting waarin de culturele en sociale lagen ook duidelijk vertegenwoordigd zijn. Zou je iets meer kunnen vertellen over de wijze waarop jullie werken, in hoeverre dit vernieuwend is? Hoe gaan jullie bijvoorbeeld de amateurspelers werven, zodanig dat je die verschillende lagen denkt te gaan bereiken. Ik ben ook benieuwd naar je reactie op de suggesties van Diane hieronder. Succes met de verdere uitwerking. 

afbeelding van katy streek

Dag Lidian, Bedankt voor je vraag. In de aanvraag zal ik wat meer vertellen over de wijze waarop wij werken en hoe wij de amateurspelers werven. De amateurspelers bereiken wij via het ruime netwerk van de verschillende partners. Vervolgens zullen wij gericht audities houden om ervoor te zorgen dat de deelnemers gemotiveerd zijn, ze kunnen samenwerken en de diversiteit van de stad vertegenwoordigen. 

afbeelding van Diane Frenay

Een volgende voorstelling zou zich goed kunnen lenen voor een:

" nu we dat weten, wat is de volgende stap?"

In jouw tekst zeg je iets over het diaspora, de black heritage: ik denk dat daarin ( inhoudelijke ) schatten te vinden zijn waarmee je deze heritage niet alleen on de aandacht brengt, maar ook op een bijzonder manier handen en voeten kunt geven, zichtbaar maken Concreet in te zetten in de huidige samenleving. Daarmee creeer je een nieuwe blik bijvoorbeeld. En de amateurs hun talenten.

afbeelding van katy streek

Dag Diane, bedankt voor de reactie en je suggestie. De doelstelling "nu we dat weten, wat is de volgende stap?" is inderdaad een belangrijk onderdeel en goede vervolgstap voor dit project. Het gaat niet enkel om bewustwording maar juist ook om amateurspelers, studenten en uiteindelijk het publiek actief na te laten denken over hoe de geschiedenis zich verhoud tot de toekomst. Ik zal dit opnemen in de aanvraag. 

Ik vroeg me af of jij mijn contactpersoon voor deze aanvraag bent? Mij is niet geheel duidelijk of ik het antwoord op jullie vragen in de aanvraag moet verwerken. Of is het voldoende om mijn antwoord in de reactie te geven? Moet ik het plan aanpassen n.a.v. jullie vragen en opmerkingen of niet?

Ik hoor het graag. Groeten, Katy

afbeelding van Diane Frenay

Ha Katy, wat een mooi project!

Ik ben de coach voor je project. 

Je zoekt naar een meer duurzame opzet, geschikt om de samenwerking voort te zetten over meerdere jaren. Je verhaal leent zich al voor een goede opzet ; Denk eens aan de doelstellingen van het project per jaar.

Deze voorstelling, waar je nu voor aanvraagt, heeft als doelstelling ' aandacht vragen voor', ofwel op bewustwordingsniveau mensen prikkelen, raken, leren zien, zowel bij de jonge spelers als het publiek. Dat is een heel plausibel doel voor deze eerste voorstelling. Maar je kunt met jouw invalshoek verrschillende doelstellingen behalen. Wat zou je willen bereiken uiteindelijk, na drie of meer voorstellingen?

afbeelding van Giovanni Campbell

Welkom op het platform. De komende tijd zal ik met jullie meedenken over het plan en in hoeverre het aansluit bij de doelstellingen van JMHM.
 
Mooi uitgangspunt om een voorstelling te maken met het slavernijverleden als uitgangspunt. Ik lees nu nog vooral over de randvoorwaarden, maar ik ben vanwege het inhoudelijke karakter van het thema ook wel benieuwd naar het creatieve proces. Wat gaan de deelnemers doen en meemaken. En wat is in hun rol als cocreator?
 
afbeelding van katy streek

Dag Giovanni, Ben jij mijn contactpersoon voor deze aanvraag? Mij is niet geheel duidelijk of ik het antwoord op jouw vraag en die van Diane en Lidian in de aanvraag moet verwerken. Of is het voldoende om mijn antwoord in de reactie te geven? Moet ik het plan aanpassen n.a.v. jullie vragen en opmerkingen of niet?

Ik hoor het graag. Groeten, Katy

afbeelding van katy streek

Bedankt voor je reactie en vraag. Gedurende 2 intensieve weken gaan de deelnemers samenwerken. Het uitgangspunt van hun artistieke onderzoek is tweedelig. Het gaat over Sites, maken van voorstellingen op locatie, de gebouwen en symbolen van Black Heritage Tour vormen het uitgangspunt. Daarnaast Memory, de verhalen uit die tijd vormen inspiratie. Aan de hand van schrijf, spel, maakopdrachten en lokatiebezoeken gaan ze met de locaties en verhalen aan de slag onder begeleiding van professionals. Ze werken niet vanuit een script maar vanuit hun eigen creatieve interpretatie en ideeen. Uiteindelijke vormen ze kleine groepen die gezamelijk een locatie en verhaal kiezen die ze theatraal maken. De diverse verhalen komen samen in de theatrale tocht.

Pagina's