menu denk mee beslis mee maak mee

Shrew Her

Shakespeare aint got nothing on us!

Stichting We The People
10 december 2018 tot 3 mei 2019
theater
jongeren, ouderen, volwassenen, wijkbewoners
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

De Impact!

Door Ira Kip op ma 15 apr
lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Shrew Her

Shakespeare aint got nothing on us!

afbeelding van Ira Kip

Ingediend door:

Ira Kip

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen wij de cultuurbeoefening in het process zo doorvoeren dat ook tijdens de voorstelling de beoefening en het onderzoek zich blijft ontwikkelen.

Wat ga je doen?: 

Wat is Gender identiteit en hoe kunnen wij onze gender normen opnieuw bepalen in de 21ste eeuw?

Shrew Her diende zich aan doordat in 2015 president Obama de wet tekende voor ‘same-sex marriage’, wat in Nederland natuurlijk al mogelijk was sinds 2001. De vraag rijst dan natuurlijk in hoeverre de bestaande traditionele westerse huwelijksvormen, zoals wij die kennen nog toepasbaar zijn in onze samenleving én in de LGBTQ+ gemeenschap. Met deze vraag gaan wij  verschillende vanuit persoonlijke verhalen een bewerking maken van één van Shakespeare's meest controversiële toneelstukken: Taming of the Shrew (Temmen van een Feeks), waarbij we een inclusieve dialoog aangaan met verschillende groepen in de maatschappij.

Samen met 5 LGBTQ+ individuen exploreren wij genderidentiteit en gender normen binnen traditionele relaties en hoe wij deze definiëren  binnen deze context.

In Shakespeare ‘s Temmen van de Feeks worden de vrouwen gestuurd door de mannen, hebben tradities de voorhand en staat welvaart boven individueel geluk en ware liefde. Vanuit een queer-lens onderzoeken wij hoe wij onze identiteit en authenticiteit kunnen waarborgen in een wereld waarin traditie bepalend is en de technologie het sociaal weefsel van onze samenleving verscheurt. Ook stelt Shrew Her de vraag in hoeverre onze culturele en religieuze tradities nog toepasbaar zijn in de huidige tijd.

Shrew Her wordt gespeeld door 5 LGBTQ+ acteurs die het publiek uitnodigen deel te nemen aan het proces van de voorstelling. Na de voorstelling gaan de acteurs de dialoog aan met het publiek. Op deze manier wordt de voorstelling gedragen door alle aanwezigen.

Hoe ga je te werk?: 

Het concept dient zich aan, veelal uit de actualiteit en de omgeving en kent een zekere urgentie. Wij onderzoeken of er draagvlak en basis is voor realisatie door persoonlijk de dialoog aan te gaan met de amateurs uit verschillende communities. Shrew Her diende zich aan doordat in 2015 president Obama de wet tekende voor ‘same-sex marriage’, wat in Nederland natuurlijk al mogelijk was sinds 2001. De vraag rijst dan natuurlijk in hoeverre de bestaande traditionele westerse huwelijksvormen, zoals wij die kennen nog toepasbaar zijn in onze samenleving én in de LGBTQ+ gemeenschap. Met deze vraag gaan wij vanuit persoonlijke verhalen een bewerking maken van één van Shakespeare ‘s meest controversiële toneelstukken: Taming of the Shrew (Temmen van een Feeks), waarbij we een inclusieve dialoog aangaan met verschillende groepen in de maatschappij. Vooropgesteld hierbij is de intentie om een verandering in perspectief te creëren ten aanzien van de traditionele blik. Dit doen wij eerst in het voor onderzoekstraject met de avonden Q&A  (Queer & Appetite). Tijdens deze avonden gaan wij in gesprek en worden persoonlijke verhalen gedeeld. Omdat wij zelf ook onderdeel zijn van die community is het een veilig plek. De persoonlijk verhalen dienen als materiaal voor het proces die wij uitwerken op het toneel. Via een maandelijkse online vlog (twee-pot-nat, facebook live) waar de thema's uit Shrew Her worden besproken nodigen wij ook digitaal uit om bij te dragen aan het gesprek. Live kunnen deelnemers reageren en mee discussiëren. Door gebruik te maken van allerlei verschillende multidisciplinaire uitingen (toneel, muziek, vormgeving, mode, dans uit verschillende subculturen), kunnen de deelnemers zich makkelijk vinden in een uitingsvorm die hen aanspreekt.

Deze vernieuwende aanpak bestaat eruit dat ‘denken’ vanuit een dergelijk perspectief tot op heden nog niet bestaat in het Nederlandse aanbod.  

Met wie werk je samen?: 

Wat wij voor ogen hebben is een werkwijze, waarbij wij samen met onze omgeving en gevoed door de verhalen die er leven, multidisciplinaire werk maken. Iedereen staat vertegenwoordigd op de vloer.  We werken dus niet top down, maar juist van onder naar boven. For us by us all! Samen met DJ WaxFiend, een van Nederlands bekendste Dancehall DJ's (Jamrock) integreren wij de muziek. Wij kiezen voor de genre dancehall omdat het vanuit een subcultuur en popcultuur is komt waar veel LGBTQ+ jongeren zich mee verbinden. Daarnaast is het ook een genre die voor veel controverse zorgt vanwege de vele homofobe teksten in de muziek. Samen met DJ Waxfiend willen wij op zoek gaan naar hoe wij gebruik kunnen maken van de complexe kanten binnen de Dancehall maar ook de aantrekkelijke kanten en hoe dit onze Shakespeare kan versterken.  

Voor onze kostuums werken wij met verschillende modeontwerpers, o.a Imruh Asha. Wij willen graag de mode wereld betrekken bij het process omdat het een dicipline is die altijd vanuit identiteit werkt. Samen met Imruh gaan wij op zoek naar hoe gender zich vormgeeft in kostuums en hoe je die zo kan maken dat het niet alleen werkt voor de mode maar juist ook in het theater. Inhoudelijk kijken wij naar de man-vrouw verhoudingen in kleding en wat er gebeurt wanneer je gendernormen in textiel doorbreekt.

Samen met visual Art Designer Cye Wong Loi Sing van het buro Brand New Guys, willen wij onderzoeken hoe wij multimedia en virtual reality kunnen inzetten tijdens de voorstelling.  Wat als we de digitale wereld naar binnen halen, en daarmee ook weer Shrew Her in "the cloud" naar buiten gooien. Met de spelers onderzoeken wij welke apps, youtube filmpjes, digitale platformen zich specifiek richten op ons doelgroep en thema's, hoe zij gender normen vormgeven en hoe dit ons verhaal weer kan versterken inhoudelijk maar ook in beeld. En wat gebeurt er wanneer iedereen live kan meekijken...

Shakespeare, is de bron. Wij gebruiken Temmen van een Feeks als basis verhaal. Deze zullen we naast de persoonlijk verhalen van de spelers leggen en werken aan een tekstbewerking. Omdat wij mutlidiciplinaire werken is ons doelgroep heel breedt. In interesse, culturele identiteit, generatie en gender. Ontschotting is het fundament van Shrew Her.

Bij Shrew Her staat voorop de ontwikkeling die tijdens het traject plaatsvindt - het blijft ‘a work in progress’,  omdat de hele community en input van de deelnemers in het bijzonder hierin een cruciale rol spelen. Ik begeleid hen tijdens het proces om samen met hen te komen tot een voorstelling.

Mijn manier van werken en de ontwikkeling daarbij komt voort uit de urgentie om niet alleen ‘Kunst’ te creëren, maar misschien belangrijker nog, is mijn motivatie om ‘het team’ te laten participeren in creatie en daarmee hen de mogelijk te bieden zich verder te ontwikkelen in cultuurbeoefening.

Wat is verder van belang om te weten?: 

De grondslag van dit project berust op het idee dat alles wat wij doen transcultureel is. Wij werken met verschillende LGBTQ+ individuen en of mensen die zich verbonden voelen tot het thema. Deze zetten wij in als Shrew Her Ambassadeurs, die Shrew Her verbinden aan hun omgeving/netwerk. Ambassadeurs die zich nu al hebben aangesloten bij ons zijn: Schrijfster Maartje Wortel, Aruna Vermeulen (hiphophuis), Darlene Nipper (creating change), Gijs Stork (curator Magazijn) en acteur en activist Marcel Musters (Not only Voices). Ook zullen wij een samenwerking aangegaan met Pride nederland en het COC die zich inzetten voor de zichtbaarheid. Mocca amsterdam en het GSA zijn organisaties die zich inzetten voor kunst maar ook LGBTQ+ jongeren op middelbare scholen. Graag bereiken wij juist die doelgroep om vooral met hen een dialoog aan te gaan over onze thema's die kwetsbaar en gevoelig zijn voor die leeftijd en dus belangrijk. Vanuit deze inclusiviteit gedachte en samenwerkingen krijgen de verschillende gemeenschappen, individuen en ideeën een stem.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
8 voorstellingen   1200
12 voorstellingen online deelnemers 3000
6 Q&A avond 15 15
       
       
       

 

Al bevestigde speel plekken: Amsterdam, Almere, Tilburg, Den Haag

Wat maakt het project bijzonder?: 

In de sector wordt diversiteit en inclusie in de programmering vooral uitgewerkt middels incidentele projecten, terwijl het essentieel is dat dynamiek tussen de verschillende groepen gestimuleerd wordt. Shrew Her implementeert totale inclusie als een structureel en duurzaam doel waarmee wij een breed publiek aanspreken omdat het publiek onderdeel is van het proces en ook de maker zelf is. 

Wat Shrew Her bijzonder maakt is dat het op alle lagen mensen aanspreekt en een betrokkenheid stimuleert waarbij alle deelnemers, ongeacht zijn of haar actergrond of ervaring ruimte krijgt om gehoord te worden. Hiermee is ook de vrije tijd kunstbeoefening een middel wat impact en verandering kan creeeren in onze gemeeschappen, wijken, scholen en directe omgeving en is Shrew Her een tool voor dialoog en verbinding. 

 

Begroting: 

De gevraagde subsidie aan JMHM zal bijdragen aan het mede succesvol verwezenlijken van dit project en wij zullen de subsidie besteden aan faciliteiten zoals, kostumering, reiskosten, apparatuur. Ook is het plan ingediend bij andere fondesn ter ondresteuning van het project. Overigens word de repetitie plek en de opslag gedoneert en ter beschikking gesteld door een broedplaats in Amsterdam. 

Uitslag Beslis mee

FCP26
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 132 gestemd
totaal76
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

De combinatie van klassiek en modern theater, vloggen, virtual reality, mode en dancehall maken dit project tot een spannend experimentele zoektocht die van onderaf is ingegeven. De innovatieve werkvorm had in organisatorisch opzicht wat specifieker toegelicht kunnen worden, maar de keuzes zijn duidelijk verklaard en dat maakt dat deze aanvraag binnen de doelstelling van deze regeling past. Alhoewel de inhoud niet zozeer innovatief is, gaat ze wel de confrontatie met de maatschappij aan. Hierbij had je nog wat meer duidelijkheid kunnen verschaffen over de focus en de procesbegeleiding van de discussie. Waar wil je uitkomen? In de aanvraag is niet altijd duidelijk wie de amateurs zijn en wat jullie hen aan artistieke ontwikkeling bieden. Het project zal naar ik verwacht een fikse impact hebben op de makers en de vijf acteurs, maar ik had graag gezien dat de groep die bij dit project een artistieke groei doormaakt groter is. Welke aantrekkingskracht, mate van ontwikkeling en impact het project zal hebben op de bezoekers en volgers is heel erg afhankelijk van een stevige inzet op de begeleiding van de community.  Door de betrokken ambassadeurs en samenwerkingspartners en de reeds bevestigde speelplekken verwacht ik een groot bereik, maar zorg dat er ook lokale verbindingen zijn met het culturele veld in de desbetreffende regio, zodat het beklijft. Veel succes en we volgen het proces graag via de blog. 

afbeelding van Caro Burggraaf

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met het project Shrew Her wordt er vanuit een interactieve onderzoekende wijze een eigen invulling gegeven aan Shakespeare’s toneelstuk Taming of the Shrew, die zowel de deelnemers, de LGBTQ+ gemeenschap en het publiek op een uitnodigende wijze tot nadenken aanzet. Te waarderen is de betrokkenheid van de LGBTQ+ gemeenschap bij het inhoudelijke vormgeven van het toneelstuk. Deze betrokkenheid zorgt voor draagvlak voor het project en de verbinding met de ambassadeurs vergroten de impact en zichtbaarheid van het toneelstuk. Een concrete planning voor de Q&A avonden, online interactie en begeleiding van de deelnemers die het stuk zullen maken en uitvoeren ontbreekt, maar de grote lijnen uit het plan zijn duidelijk. De deelnemers worden door de multidisciplinaire aanpak en de input van de LGBTQ+ gemeenschap de kans geboden om op eigen wijze invulling te geven aan het stuk en daarbij een uitingsvorm te vinden die bij hen past, dat maakt de deelname toegankelijk en biedt ruimte voor ontwikkeling. Echter, een nadere toelichting op de begeleiding van de deelnemers en samenwerkingen met de DJ, modeontwerper(s) en visual art designer, had meer inzicht gegeven op het daadwerkelijke creatieve proces van de deelnemers. Ook had ik graag wat meer willen lezen over wie de vijf deelnemers zijn die het stuk zullen spelen en maken, en waarom zij hier aan mee willen doen. Graag zie ik dit terug in jullie blogs.

Veel succes!

afbeelding van Diane Frenay

ps; deze subsidie is niet bedoeld voor schoolactiviteiten; hou daar rekening mee in je begroting en planning; kunsteducatie op scholen valt niet onder deze regeling.

afbeelding van Diane Frenay

beste Ira, Ik heb met veel interesse je stuk gelezen, en blijf in verwarring achter. ik probeer even op een rijtje te zetten wat ik denk te lezen:

De titel boven het stuk zegt (correct me if I am wrong), dat 'Shakespeare het niet met ons op heeft'.

Je gebruikt het meest controversiele stuk dat hij heeft gemaakt om dit duidelijk te maken. Je wilt de traditionele huwelijksvormen bevragen op nut en functie voor iedereen in onze samenleving, en in het bijzonder in de LGBTO gemeenschap. Dat is heel interessant. (Voor iedereen, zowel LGBTO als hetero, als jong als oud, als kleurtje, als wit.)

Het stuk zelf stamt uit 1591 en is op vele uiteenlopende manieren geinterpreteerd, waarbij geweld en agressie binnen een man-vrouw huwelijk, de positie van de vrouw in het huwelijk en de onafhankelijkheid die sommige vrouwen met alle gevolgen van dien hebben getoond, de meest in het oog springend zijn.

Voor mij gaat het in dit stuk, (wat zowel als een 'droom' als 'een toneelstuk binnen een toneelstuk' wordt gezien in de verschillende versies, waarmee de uiteindelijke boodschap 'in het midden wordt gelaten' ) over het onderdrukken van de vrouw binnen en buiten het huwelijk.En het gaat over de visie van 'de man' op 'de vrouw'. het gaat ook over geweld en mishandeling binnen en buiten relaties en over 'binnen strakke lijnen moeten leven' . 

Wat is voor jou het meest essentieel aan dit stuk? kun je dat  verwoorden? verwoord de titel volledig wat jij vind? of is er meer te vertellen?

Dat is belangrijk omdat de mensen die met je gaan werken aan dit stuk, jouw interpretatie wel willen begrijpen. om zich zo ook hun eigen beeld ervan te kunnen vormen, van wat je van ze verwachte en welke inbreng, inzet je van hen verwacht; hun opvatting bijvoorbeeld,

Hoewel zich tussen 1591 en nu heel veel dingen voor hebben gedaan, zijn er nog sporen in het hedendaagse huwelijk van te vinden. En ook niet, omdat mensen hun huwelijk samen vorm geven en zelfstandig beslissingen nemen over hoe dat er uit zien. 

Ik schrijf dit zo op, omdat dit best belangrijk informatie is;  je witl er genderindentiteit mee verbinden en onderzoeken, en traditionele relaties bevragen.

Niet iedereen, en zeker niet iedere deelnemer aan een cultuurparticipatieproject in de vrije tijd, kent het verhaal achter dit stuk, de verschillende betekenissens die er aan zijn gegeven,en de vele sterk uiteenlopende interpretaties  en reacties erop.

Het is dus belangrijk dat je zelf helder bent in hoe jij dit stuk opvat, of hoe je aanstaande deelnemers dit stuk opvatten en in de context van hun identeit en relaties plaatsen. Kun je, nu dit alles wat helderder is, beschrijven welke amateurs/ deelnemers je wilt betrekken en hoe je hen betrekt? Hoe je de betekenis van dit stuk simpeler voor hen verheldert. Hoe en waar de gesprekken voorafgaand aan de voorstelling, aan bijdragen?  

Ik lees daarnaast dat een essentieel deel van de voorstelling door professionals (dj's, modevormgevers etc) wordt vormgegeven, zien zij mogelijkheden om amateurs bij hun processen te betrekken en er aan bij te laten dragen, zodat hun creativiteit en talent wordt aangesproken? 

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Ira, ik heb je verzoek voor de Beslis mee fase ontvangen. Echter is mij nog teveel onduidelijk over welke vernieuwende bijdrage het project levert aan de kunstbeoefening in de vrije tijd. Het Fonds ondersteunt met deze regeling experimentele, innovatieve projecten en activiteiten van cultuurmakers en erfgoedbeoefenaars, die bijdragen aan de artistieke, inhoudelijke, methodische of organisatorische vernieuwing van actieve cultuurparti-cipatie in de vrije tijd. Het thema is zeker prikkelend, maar het dient te gaan om meer dan de inhoud alleen. Wat is er anders aan jullie werkwijze ten opzichte van andere theatervormen op basis van persoonlijke verhalen en ten opzichte van jullie eerdere werk? Wie zijn de professionals en wie zijn de amateurs en in hoeverre bied je de amateurs daadwerkelijk een ontwikkeling aan in theater, muziek en/of mode? Je benoemt nu dingen, maar probeer ze nog iets concreter te maken en je daarbij te focussen op het proces. Misschien kan één van de potentiële deelnemers of een samenwerkingspartner zijn of haar motivatie verwoorden in een reactie op dit platform. Ik zie hun stem (artistieke wens/behoefte) namelijk nog niet genoeg terug in het plan. Je hebt nog maximaal tijd tot 10 oktober om je plannen aan te scherpen, ik zou je adviseren om toch die tijd te benutten. 

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Ira, welkom (terug) op Jij maakt het mee. Als adviseur denk ik graag met je mee en stel ik vragen over het project in relatie tot de regeling. Dit platform is bedoeld voor experimentele projecten die bijdragen aan de vernieuwing van de cultuurbeoefening in de vrije tijd. Jullie project heeft inhoudelijk een prikkelend uitgangspunt, maar kan je wat specifieker toelichten wat dit project bijdraagt aan de kunstbeoefening voor de deelnemende amateurs? Wie ga je bij het project betrekken? Hoe ga je ze bereiken en motiveren? Wat gaan ze doen? Welke ontwikkeling bieden jullie hen? 

Een hoop vragen waarop je wellicht in het tweede tabblad (Denk mee; meer projectinfo) antwoord op kan geven. Veel succes!

 

afbeelding van Ira Kip

Fijn dat je meedenkt. Ik zal even ingaan op de vragen die je stelt.

Hoe draagt Shrew Her bij aan de kunstbeoefening voor de deelnemende amateurs? Het concept dient zich aan, veelal uit de actualiteit en de omgeving en kent een zekere urgentie. Wij onderzoeken of er draagvlak en basis is voor realisatie door persoonlijk de dialoog aan te gaan met de amateurs. De spelers van Shrew Her hebben totaal verschillende achtergronden maar wat hen bindt is hun behoefte om hun persoonlijke verhaal te vertellen. Wij reiken hen de instrumenten aan om dat te doen en begeleiden hen naar de voorstelling. Tijdens de voorstelling zijn er enerzijds de spelers maar ook neemt het publiek actief deel. Op deze manier creëer je ook betrokkenheid van alle aanwezigen.

Hoe ga je ze bereiken en motiveren?  Door persoonlijk in de gemeenschappen dialogen aan te gaan. Als vooronderzoek organiseren wij de avond Q&A, wat staat voor Queer & Appetite. Tijdens deze avonden worden persoonlijke verhalen gedeeld in gesprekken over kwetsbare thema's waardoor gemeenschapszin wordt gecreëerd. Omdat wij zelf ook onderdeel zijn van die community is het een veilig plek.

Wat gaan ze doen? Welke ontwikkeling bieden jullie hen? Hierdoor worden persoonlijke verhalen gedeeld die de basis vormen voor de productie en wordt de verhalenverteller de maker en speler zelf.

Welke ontwikkeling bieden jullie hen? Als ervaren theatermaker reik ik hun verschillende instrumenten aan om van hun persoonlijk verhalen een vertaalslag te maken naar het toneel. Door gebruik te maken van allerlei verschillende multidisciplinaire uitingen (toneel, muziek, vormgeving, mode, dans uit verschillende subculturen), kunnen de deelnemers zich makkelijk vinden in een uitingsvorm die hen aanspreekt.

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Ira, bedankt voor je overzichtelijke antwoord. Verwerk deze teksten ook in de linkerkolom via het tweede tabblad (Denk mee; meer projectinfo). In je antwoorden lees ik met een redelijk vaststaande en top-down benadering, in hoeverre kunnen de deelnemers aan het project zelf nog creatieve input geven op de inhoud? En je geeft aan zelf al over veel ervaring te beschikken, misschien kan je wat meer vertellen over in hoeverre dit project binnen jouw eigen werk als vernieuwend kan worden gezien? Verwerk dat ook in de linkerkolom.

NB wij kijken met name naar de actieve participatie van de mensen die een ontwikkeling doormaken, de publieksparticipatie is minder van belang binnen deze subsidieregeling.