menu denk mee beslis mee maak mee

Shifting Perspectives

 

Stichting Art in Contexture
8 november 2018 tot 25 november 2018
dans, graffitti, letteren, muziek
jongeren, ouderen, volwassenen, wijkbewoners
onze website
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Shifting perspectives - De zaal is gevuld met liefde. Deze wijk is liefde.

Door Anna Muller op do 22 nov

Er is veel te doen, te beleven, te ervaren en te leren. Voor ons, de deelnemers, vrijwilligers en publiek. De deelnemers van de verschillende...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Shifting Perspectives


afbeelding van Anna Muller

Ingediend door:

Anna Muller

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kan je een publiek voor de kunst winnen, die er normaliter niet snel mee in contact komen?

Wat ga je doen?: 

De Stichting Art in Contexture organiseert het interdisciplinaire kunstproject ‘Shifting perspectives’ in Heerlen. Het project onderzoekt de interactie en verbinding die tot stand komt door participatie van buurt bewoners bij kunst interventies.

Het dialoog met buurtbewoners wordt geëngageerd door het aanbieden van diverse workshops (Street art, performance art, spoken word en urban dance). Daarbij wordt de input van buurtbewoners gebruikt om muurschilderingen te vervaardigen om de leefbaarheid van dit stadsgedeelte verbeteren. De vervaardigde muurschildering zullen worden gepresenteerd tijdens de buurtfeest en hier krijgen de buurtbewoners ook de ruimte om niet alleen te laten zien wat ze tijdens de workshops hebben bijgeleerd, maar ook kunnen een bijdrage leveren om invulling aan het buurtfeest te geven.

Met dit project willen wij o.a. de interactie tussen buurtbewoners vergroten, daarnaast maatschappelijke relevantie en de kwaliteit van urban arts bevorderen en daarmee de regio meer kleur en levendigheid bieden.

Hoe ga je te werk?: 

Stichting Art in Contexture wilt graag het interdisciplinaire kunstproject ‘Shifting perspectives’ in Heerlen organiseren. Het project onderzoekt de interactie en verbinding die tot stand komt door participatie van buurt bewoners bij kunst interventies(artistieke activiteiten waarbij door middel van kunsten het dialoog wordt opgestart).

Het in dialoog treden met buurtbewoners wordt geëngageerd door het aanbieden van diverse urban arts workshops (street art, spoken word en urban dance). Daarnaast wordt de input van buurtbewoners gebruikt om muurschilderingen te vervaardigen om de leefbaarheid van dit stadsgedeelte verbeteren.

De activiteiten die georganiseerd worden tijdens het Shifting perspectives project, zijn er ook vooral op gericht, om ervoor te zorgen dat, de diverse bevolkingslagen uit Schandelen in contact kunnen komen met elkaar, door de activiteiten op een laagdrempelige wijze te presenteren, kunnen de buurtbewoners nieuwe ervaringen en ideeën opdoen vanuit een door kunst ingegeven oogpunt. Met dit project wilt de stichting ook maatschappelijke relevantie en de kwaliteit van urban arts bevorderen, daarnaast de interactie tussen buurtbewoners vergroten en daarmee de regio meer kleur en levendigheid bieden. De concentratie van activiteiten zal in de Heerlense wijk Schandelen plaatsvinden. We willen verbinding leggen tussen de diverse bevolkingslagen van de wijk die niet direct met alledaags met kunst in contact komen en hen verschillende d.i.y. disciplines van de urban culture bijbrengen.

Het project bestudeert of er doormiddel van artistieke interventies in de wijk, voor de bewoners in de zal leiden tot verbeteringen ten aanzien van hun omgeving, en het engagement bij het publiek versterkt kan worden.

Door de buurtbewoners actief te betrekken bij de activiteiten oogt de organisatie kunst en cultuur op een laagdrempelige wijze, toegankelijker te maken bij een breder publiek, de activiteiten zullen daarbovenop de participatie onder de bewoners van Schandelen  stimuleren tot een duurzame onderlinge interactie en samenwerking.

Kunstworkshops en community art

Wij streven ernaar om op onderzoekende wijze het draagvlak en kennis over de urbane kunsten bij het publiek te vergroten. Deze doelstelling willen wij ook graag in Schandelen verwezenlijken want “Urbane Kunst” is groter in zijn geheel dan alleen street art.

De buurtbewoners zullen de extra kennis over de kunsten opdoen door koste­loos mee te doen aan het project. Het doel is om hen niet alleen te informeren over de kunsten, maar ook de mogelijkheid te bieden om actief te participeren door middel van doe–cursussen tijdens het project.

Vanuit deze cursussen(workshops) begeleidt door getalenteerde artiesten, leren de buurtbewoners op een informele manier, de diverse urban art disciplines beter kennen.

Doordat iedereen vanuit de wijk Schandelen theoretisch kan meedoen, kijkt de organisatie erg uit naar de interactie tussen de diverse buurtbewoners. De workshops zullen de deelnemers uit Schandelen bouwstenen bieden om meer te doen, dan alleen te luisteren. Vanuit deze sessies zoekt de organisatie ook de interactie dieper op met de buurt. Dit om enerzijds het vertrouwen onderling tussen buurtgenoten te vergroten, als deelgenoten van het project en anderzijds om de participanten de toegang bieden tot het ontdekken van het eigen talent.

Er zullen vier verschillende workshops gepresenteerd worden waarbij de buurt­bewoners en scholieren uit de buurt aan kunnen meedoen:

1. Visual art

2. Spoken word

3. Performance art

4. Urban (Hip hop) dance

De workshop principes

De kennisoverdracht, zelfdiscipline en de vanzelfsprekendheid om passie te delen zijn de essentiële waarden van de urbane kunsten. Om deze wezenlijke waarden over te brengen op de deelnemers, is enerzijds vanzelfsprekend voor de urbane kunsten(each one, teach one), anderzijds moeten de aangeleerde vaardigheden idealiter weer gedeeld of gepresenteerd worden door de cursisten.

De workshops zullen in meerdere sessies worden georganiseerd waarbij het de bedoeling is dat de beoefenaars daadwerkelijk iets opsteken en een duurzame ontwikkeling doormaken.

Het aanbieden om kennis te maken met de diverse kunsten zorgt er niet alleen voor dat de kunstenaars hun passie kunnen delen met een brede groep aan bewoners, maar elementair is hierin ook dat buurtbewoners samen komen en gezamenlijk aan de slag gaan.

Zei het orerend, schilderend, dansend of vermomd onder een cape, naast de stimuli tot zelfontwikkeling en een betere beeldvorming over de kunsten, is het samenzijn van buurtbewoners, die elkaar mogelijk niet kennen, met elkander kennis kunnen maken en elkaars verhalen kunnen vertellen en delen.

Deze verhalen bieden inzicht en wederzijds respect en kunnen een brug slaan tussen de culturen van de verschillende buurtbewoners die elkaar op straat ontmoeten. Men zal aan een keur van deze verhalen erachter komen wat de hedendaagse story van Schandelen is, wat natuurlijk instrumentaal kan zijn voor de toekomst.

Bewonersfeest

Het bewonersfeest wordt ook wel een blockparty genoemd omdat de plek waar evenement het georganiseerd wordt, de centrale locatie is waarbij drie flatgebouwen samenkomen. Het idee is om op een laagdrempelige manier niet alleen de door Gaia’s beschilderde muurschilderingen te presenteren, maar tevens ook een evenement te creëren waarbij de buurtbewoners meedoen als participanten en meedoen als organisatoren. De buurtbewoners kunnen zelf bepalen hoe deze feestelijke aangelegenheid wordt ingevuld met daarnaast de presentaties van de murals, de spoken word voordrachten, urban dance en super hero green screen.

Podium presentatie

Het mooie van deze blockparty is, dat de locatie, de plek is waar de muurschil­deringen van kunstenaar Gaia worden vervaardigd en tijdens het evenement worden gepresenteerd. De ontstane setting van eigentijdse muurschilderingen in het hart van de wijk, creëert voor de buurtbewoners een mogelijkheid om van de blockparty een jaarlijkse traditie te maken die georganiseerd wordt door en voor buurtbewoners.

Het buurfeest dient juist als het platform voor niet alleen de buurtbewoners die de workshops hebben gevolgd en daar hun vaardigheden kunnen tonen, maar enerzijds ook om andere buurtbewoners te stimuleren en anderzijds wordt het een podium voor andere verenigingen uit de buurt en omgeving om zich profileren.

Hoewel de workshops geheel informeel en vrijblijvend zijn, zal er tijdens het buurfeest bestudeert worden of er bij de deelnemers daadwerkelijk een bewustzijn en zelfvertrouwen (moed) is gecreëerd om ook het podium te betreden.

 

Met wie werk je samen?: 

Urban Arts en culture is een internationaal cultureel fenomeen met een groot netwerk van kunstenaars en organisatoren uit het binnen- en buitenland, die een gemeenschappelijke passie delen. Met het organiseren van de activiteiten zal de kennis, kunde en toegankelijkheid in de kunsten voor de buurtbewoners vergroot worden. Voor de totstandkoming en uitvoering van het project werkt de organisatie met tal van bondgenoten samen.

Op het gebied van kennisuitwisseling, know how en promotie werkt de Stichting Art in Contexture onder andere samen met de (Eu)regionale instellingen en organisaties Urban Art Festival Cityleaks uit Keulen, Street Art festival Hasselt, Centre Charlemagne Aachen, Maastricht Street Art, Spraycan Arts Centre d’art Urbain uit Luik en dansschool HFC uit Heerlen.

Stichting Art in Contexture heeft in de organisaties Buurtorganisatie GMS en Woningcorporatie Weller bondgenoten gevonden waarmee gezamenlijk opgetrokken kan worden inzake het organiseren en het professioneel uitvoeren van werkzaamheden zoals promotie, productie, wijsheid en knowhow voor dit project. De buurtorganisaties brengt een lange geschiedenis en ervaring met werken in de gemeenschap en naburige wijken met zich mee, daarnaast is de woning coöperatie die eigenaar is van 46% van de woningen in de wijk een zeer begane en proactieve organisatie. Voor alle partijen en stakeholders is reuring in de wijk een goede en gewenste zaak want de kunst en de cultuurparticipatie kunnen het leven in de wijk verrijken. De synergie heeft zich in reeds voorgaande projecten bewezen duurzaam te zijn.  De Gemeente Heerlen ondersteunt en support dit project ook van harte.

Om verbinding te maken tussen de verschillende bewoners en bezoekers van de wijk, zijn wij in contact met o.a. de Vrije School Parkstad, OBS de Droomboom, de wijksteunpunt, de buurtorganisatie, de woningstichting (zie boven) en diverse geloofsgemeenschappen in de wijk.

Door samen te werken wordt er gezamenlijk gestreefd om de leefbaarheid en de interactie tussen buurtbewoners te vergroten met als spreekwoordelijke kers op de taart, de gezamenlijk georganiseerde buurtfeest waar ook de muurschilderingen worden gepresenteerd.  

Wat is verder van belang om te weten?: 

Gaia de kunstenaar had reeds in 2017 een muurschildering in de wijk gemaakt wat met veel enthousiasme is ontvangen. Het enthousiasme is was zo groot dat een huiseigenaar spontaan zijn wand had aangeboden en hiermee was het idee geboren om bij een volgend project, de buurtbewoners intensiever bij het project te betrekken en hen daarbij ook in contact te brengen met andere do it yourself kunstuitingen door middel van workshops.

Met dit project willen we graag een actieve deelname van buurtbewoners aan kunst stimuleren, juist in een wijk waar niet veel culturele activiteiten ontplooid worden, is dit initiatief de unieke mogelijkheid om daar verandering in te brengen.

Na gesprekken met buurtbewoners kwamen vooraleer wij het concept ontwikkeld hadden, de volgende gedachtes vanuit de sessies naar voren:

 • Street art lijkt mij cool, ik ben benieuwd of ik het ook kan?
 • Jammer dat er niet zoveel te doen is in de wijk
 • Samen werken om dingen te maken vinden wij tof om te doen.
 • Sinds het evenement in de park niet meer georganiseerd wordt, mis ik de reuring.
 • Ik heb vroeger altijd plezier gehad aan het uitgaan en dansen.
 • Toen ik op school zat, had ik veel plezier in schrijven en poëzie
 • Ik hield van dansen toen ik jong was, nu is dat minder
 • De jongeren in het park zorgen soms voor overlast en we willen hen iets te doen geven.
 • Ik sta er graag voor open om nieuwe dingen te leren.
 • We willen een positieve manier vinden om met elkaar in de buurt in contact te komen.
 • Kunst daar ben ik zo niet in thuis, maar ik vind het wel mooi

De kern van het Shifting Perspectives project is om via de activiteiten, de participanten elkaar beter te leren kennen, hen aan te moedigen eigenaar te worden van hun kunnen, zelfvertrouwen en verantwoording te nemen van hun directe omgeving. Dit alles wordt gevierd en gepresenteerd middels een buurtfeest(In dit stadsdeel is er een langs niks meer georganiseerd en bepaalde buurtbewoners wilden hier graag verandering in brengen).De buurbewoners zorgen zelf voor de invulling van het buurtfeest, waarbij voor de participanten van de workshops een podium wordt geboden om hun aangeleerde kunsten te vertonen. Het buurtfeest wordt door vrijwilligers uit de buurt medegeorganiseerd met als doel: zodanig geïnspireerd te worden om in de toekomst op locatie vervolg te geven aan het buurtfeest.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 Begin van het project Shifting perspectives en informatiebijeenkomst 8 november 2018    

4

Sessies conceptvorming van de muurschilderingen in dialoog met buurtbewoners  20  
2 Realisatie muurschilderingen in de openbare ruimte (breed publiek) minimaal 2 weken werk 8 2000

5

Workshops street art met buurtbewoners en scholieren uit de wijk 50  
5 Workshops spoken word met buurtbewoners en scholieren uit de wijk 50  
  Workshops urban dance met buurtbewoners en scholieren uit de wijk    
5 Super hero performance art met buurtbewoners, scholieren uit de wijk) 50  
1

Buurtfeest en presentatie van de murals en de urban arts workshops en andere activiteiten van de buurtbewoners en verenigingen die ze willen presenteren. De toegang is vrij en voor iedereen tijdens de block party (iedereen van jong tot oud die in contact met urban arts wil komen en de wijk een warm hart toedraagt)

80 500

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het project is in de ogen van de Stichting bijzonder omdat Urban art de poëzie van onze tijd is, het illustreert het culturele klimaat van onze steden door het aanbieden van sociaal en contextueel commentaar dat ons dagelijks leven raakt en ons dwingt bewuster te zijn van onze omgeving. Met dit project willen we graag het verschil maken om nieuwe waardes te creëren op plekken die nu over het hoofd worden gezien en de leefbaarheid in de stad op een voor iedereen toegankelijke manier te vergroten.

Het urbane landschap van Heerlen en Parkstad dient daarbij als inspiratiebron en canvas. Door de bewoners actief te betrekken bij de activiteiten oogt de organisatie kunst en cultuur op een speelse wijze bij een breder publiek bekend te maken, daarbovenop de participatie onder de bewoners van diverse bevolkingslagen van de Heerlense wijk Schandelen te stimuleren en met elkaar te verbinden.

Vandaar dat de Stichting met veel enthousiasme het initiatief heeft genomen voor dit project,  waarbij met de ontplooide activiteiten, de ruimte wordt gecreëerd voor kruisbestuiving, samenwerking, wederzijds begrip, gemeenschappelijkheid en kijkt ernaar uit om een amicale verbinding tussen buurtbewoners teweeg te brengen.

Het combineren van verschillende disciplines uit de urban culture die elkaar complementeren en ervoor zullen zorgen dat buurtbewoners op een ludieke en aangename manier met kunst in contact komen en meemaken, waarbij nieuwe en positieve denkbeelden kunnen ontstaan is waar Shifting Perspectives voor staat.

Begroting: 

De gevraagde subsidie aan FCP zal bijdragen aan het succesvol verwezenlijken van dit experimenteel project. Dat de leidraad kan bieden voor toekomstige initiatieven. De gemeente Heerlen ondersteund en support het project. Er is tevens een aanvraag ingediend bij de Provincie Limburg en de Woningstichting (pandeigenaar voor de murals) is o.a. van plan om bij te dragen aan de bekostiging van het project. Over de hoogte van de financiële bijdrage vinden nog gesprekken plaats.

Bovendien worden de ruimtes voor de workshops en de opslag gratis ter beschikking gesteld door de woningstichting en buurtorganisatie. Ook zal de buurtorganisatie een financiële bijdrage leveren aan het evenement. De leverancier van de hoogwerkers zal tevens een financiële ondersteuning in vorm van sponsoring bieden. Ook draagt het Heerlense creatief bureau Little Brother doormiddel van sponsoring bij aan het project. Bovenal zijn er ook tal van vrijwilligers die met veel plezier en inzet helpen het Shifting Perspectives project een succes te maken. Verder worden nog andere partners uit de private sector benaderd en lopen gesprekken met deze partijen.

Locatie(s): 
Gemeente Heerlen, wijk Schandelen

Uitslag Beslis mee

FCP27
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 108 gestemd
totaal77
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Alexander Klapwijk

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met Shifting Perspectives wil je de interactie tussen buurtbewoners vergroten, de maatschappelijke relevantie en de kwaliteit van urban arts in Heerlen bevorderen en daarmee de regio meer kleur en levendigheid bieden. Daarvoor gaan jullie een aantal Urban Art workshops aanbieden, en de klap op de vuurpijl wordt een blijvend kunstwerk: een muurschildering of muurschilderingen die de wijk een beter aanzien moeten geven. Ik ben het eens met de kritiek van Caro, dat jullie plan niet bijster vernieuwend is en dat jullie ook wel wat meer aandacht hadden mogen besteden aan het uitwerken van de samenwerkingen. Hoewel jullie daarmee op belangrijke punten van de regeling Jij Maakt Het Mee wel wat mager scoren, ben ik toch enthousiast over jullie plan en zie ik voldoende aansluiting bij de regeling. Jullie hebben binnen de wijk, waar op dit moment inderdaad weinig culturele activiteiten plaatsvinden, een breed draagvlak weten te creëren. Met jullie laagdrempelige, ’bottom-up’-benadering en de focus op maatschappelijke belangen slaan jullie en mooie brug tussen de wijkbewoners en de (urban) arts. De impact op de deelnemers en op het cultuurklimaat in de wijk zal daardoor naar verwachting aanzienlijk zijn. Ook ik ben benieuwd naar de concrete invulling van de workshops: misschien kan je ook wat foto’s of filmpjes op het blog zetten straks. Veel succes!

afbeelding van Caro Burggraaf

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Shifting Perspectives biedt de buurtbewoners uit de wijk Schandelen de mogelijkheid om met elkaar en met kunst in contact te komen via de deelname aan diverse Urban Arts-workshops en (aan de organisaties van) een bewonersfeest. In deze wijk vinden vooralsnog weinig culturele activiteiten plaats. Hoewel het project niet zeer experimenteel is van aard, toont de betrokkenheid van de verschillende lokale organisaties en de gesprekken die voorafgaand zijn gevoerd met buurtbewoners aan dat er een breed draagvlak is voor het project. Hoe deze betrokkenheid van de lokale organisaties zich vertaalt naar een innovatieve samenwerking m.b.t. de realisatie van het project, blijft wat onderbelicht. Te waarderen is de laagdrempelige wijze waarop de buurtbewoners de mogelijkheid wordt geboden om actief deel te nemen aan culturele activiteiten en om met elkaar kennis te maken. Een nadere toelichting op de inrichting van de workshops m.b.t. het aangaan van de dialoog tussen de deelnemers en hun creatieve ontwikkeling had meer inzicht gegeven op het daadwerkelijke participatieproces van de buurtbewoners en de (duurzame) impact op de wijk. We lezen hierover graag meer in jullie blogs!

Veel succes!

afbeelding van Diane Frenay

Ha Anna, 

Het is nog niet duidelijk hóe jullie mensen betrekken, hóe zij input gaan leveren voor de muurschilderingen en welke meerwaarde dat hen biedt; wat prikkelt hun creativiteit?

Wat brengt het hen? werken ze samen, vermindert het eenzaamheid, bevordert het contact, ontwikkelt de creativiteit en zoja hoe?wat doet men? schildert men zelf, brengen ze verhalen mee die verwerkt worden, etc. Je zegt dat ze het buurtfeest zelf invullen; daarmee is het geen onderdeel van een cultuurparticipatieproject.  Wat maakt het buurtfeest anders en uniek; welke culturele activiteiten en ervaringen zorgen ervoor dat het buurtfeest onderdeel is van jullie aanvraag? beschrijf het hoe van alles en waarom dat past bij deze mensen,  wat het hen brengt...

succes, Diane

 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Anna,

Fijn dat je weer 'up & running' bent en je plan hebt aangevuld, dan kunnen we nu tot een inhoudelijk gesprek komen. 

Ik zie dat je verschillende doelstellingen hebt met je plan: maatschappelijke relevantie en de kwaliteit van urban arts bevorderen; de interactie en samenwerking tussen buurtbewoners vergroten; de leefbaarheid van het stadsgedeelte verbeteren; kunst en cultuur op een laagdrempelige wijze toegankelijker maken bij een breder publiek. Hier mis ik de aansluiting bij de kerndoelstelling van Jij Maakt Het Mee: het duurzaam stimuleren van actieve cultuurparticipatie (dus het zelf kunst maken door amateurs) op een vernieuwende wijze en met innovatieve samenwerkingen.

Op dit moment lijkt je plan voor de deelnemers vooral een maatschappelijk doel te dienen, en voor jullie als organisatie een artistiek doel. Dat blijkt ook uit de begroting: die lijkt voor een erg groot deel gericht op het maken van muurschilderingen. Klopt dat? Kan je misschien inzichtelijk maken wat de kosten voor de workshops zijn? Dat is in mijn ogen waar het om zou moeten draaien, bij jullie lijkt in je plan de muurschildering het doel te zijn.

Om aansluiting te vinden bij Jij Maakt Het Mee raad ik je aan om je plan toe te spitsen op de deelnemers aan het project: wat gaan ze precies doen, welke artistieke ontwikkeling gaan ze doormaken? Welke follow up gaan jullie na het project geven? Uit welke behoefte van de deelnemers komt je project voort? 

Daarnaast heb ik nog een vraag over de samenwerkingen. Bij Jij Maakt Het Mee zoeken we naar samenwerkingen die wederkerig zijn: ook de andere partij moet voordeel hebben bij de samenwerking. Kan je daar op in gaan? De samenwerking met Weller en GMS blijft in mijn ogen namelijk erg vaag en ik zie die wederkerigheid nog niet in de samenwerking met de organisaties in de wijk.

afbeelding van Anna Muller

Beste Alexander,

Dank je wel voor je constructieve feedback,

Wij hebben jou vragen in het plan verder uitgewerkt en in een pdf bestand antwoorden op jou financiële vragen toegevoegd. 

Met dit project willen we graag een actieve deelname van buurtbewoners aan kunst stimuleren, juist in een wijk waar niet veel culturele activiteiten ontplooid worden, is dit initiatief de unieke mogelijkheid om daar verandering in te brengen.

Wij zijn door jou collega Stefanie Weijsters geadviseerd om mee te doen aan dit platform, na het lezen van ons concept, zag zij op basis van de inhoud van ons project, aansluiting bij Jij Maakt het Mee!

Wij hebben reeds een toekomstvisie en follow up plannen waarbij de actieve deelname centraal staat, maar we willen hier niet op vooruitlopen, want allereerst moeten de activiteiten van Shifting Perspectives tot hun bloei komen.

Wij horen graag van jou, Diana en andere meedenkers hoe wij dit project verder tot een succes kunnen maken.

Groet,

Anna

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Anna,

Je vraagt in je antwoord op Diane of je op de goede weg bent. Omdat je plan zo beknopt is, kan ik je daar weinig over zeggen.
Bij Jij Maakt Het Mee staat de actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd centraal. Voor ons is daarom niet het resultaat het belangrijkste- wat er op de muren achterblijft - maar het proces: wat gaan de buurtbewoners precies doen? Waarom?Wat bedoel je met kunstinterventies? Komt dat voort uit hun behoefte (bottom up) of is het jullie plan dat je van bovenaf bij de buurtbewoners neerlegt (top down)? Bij Jij Maakt Het Mee zijn we van de bottom up benadering.
Voor de aansluiting bij Jij Maakt Het Mee mis ik een concreet plan, samenwerkingspartner(s) en meer achtergrond.
Ik wacht daarom je aanvullingen af.

afbeelding van Anna Muller

Beste Alexander,

Na een klein ziektebed ben ik weer fired up and ready to go ;-)

We hebben reeds de aanvraag verder uitgewerkt.

We horen graag jullie feedback.

Hartelijke groet,

Anna

afbeelding van Diane Frenay

Ha Anna, ik ben je coach op dit platform, ik stel vragen of geef tips om je aanvraag te helpen concretiseren en verhelderen. de eerste vraag is; gaat het om het onderzoek of om de buurtbewoners? wat is voor hen de meerwaarde om deel te nemen, wat kan het hen brengen? als je die vraag kunt beantwoorden kom je ook dichter bij het antwoord op je meedenkvraag. succes! Diane

afbeelding van Anna Muller

Hallo Diane,

Aangenaam kennis te maken. 

Ten eerste gaat het om de buurtbewoners want die blijven met de beelden (indrukken) en kunstwerken achter. Ten tweede wil je de aloude denkbeelden dat kunst elitair is of anderzijds kunst een hobby is voor luiaards ontkrachten. De activiteiten zijn er ook op gericht deze denkbeelden te ontzenuwen en de schoonheid der kunsten voor een ieder te presenteren. Wij willen met dit project op een speelse en laagdrempelige wijze de participatie en kennismaking met DIY art toegangkelijker maken en de onderlinge interactie tussen buurtbewoners vergroten. Wat het resultaat zal zijn moet natuurlijk bestudeert worden. Zijn wij met onze aanpak op de goede weg?

Groet, 

Anna

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Anna,

Welkom bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Via het tabblad 'Bewerken' -> 'Denk mee (meer projectinformatie)' kan je je plan uitbreiden, op dit moment mis ik nog wat context. Zo lees ik graag meer over wie de deelnemers zijn aan je project, wat ze precies gaan doen, hoe ze daarrbij begeleid worden en met welke organisatie(s) je samenwerkt. Succes!

afbeelding van Anna Muller

Beste Alexander,

Dank je wel voor de feedback. 

We zullen na het weekend met veel enthousiasme verder gaan met de aanvullingen.

Groet, 

Anna