menu denk mee beslis mee maak mee

Scipio & Co

Speel een ander en word jezelf!

Stichting Jeugdtheater Zjuust
2 februari 2015 tot 31 maart 2015
muziektheater, theater
jongeren, kinderen, volwassenen
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Vraag om Vervolg

Door Wil Biemond op za 2 mei

 

 

De workshops zijn gegeven, de voorstellingen achter de rug, de peer-education en participatie helemaal gelukt en vele nieuwe...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Scipio & Co

Speel een ander en word jezelf!

afbeelding van Wil Biemond

Ingediend door:

Wil Biemond

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe betrek je kinderen/jongeren uit gezinshuizen bij Scipio & Co?

Wat ga je doen?: 

Jeugdtheatergroep Zjuust studeert het stuk De Dievenbende van Scipio in, in samenwerking met kinderen/jongeren uit gezinshuizen uit Zutphen en omgeving.

De hoofdpersonages in het stuk zijn kinderen zonder gezinssituatie. Ze zoeken hun eigen weg, zijn gedwongen zich volwassen te gedragen waardoor het kind-zijn voor hen slechts in korte momenten geleefd kan worden. De hechte vriendschap onder elkaar in deze groep zorgt voor zulke momenten.
Thema’s zijn: vertrouwen en wantrouwen, respect en veronachtzaming, wees en familiekind, betovering en ellende, levensvreugde en ontevredenheid, eerlijkheid en leugen, fantasie en realiteit en eenzaamheid en geborgenheid.

Zjuust-leden gaan toneellessen geven aan groepen kinderen met een zorgvraag in gezins- en logeerhuizen, waardoor deze zowel inhoudelijk als ook productioneel bij Scipio & Co worden betrokken.

De jongeren worden actief betrokken bij de voorbereidingen van de opvoeringen als inspeciënt, belichter en bij de zaalopbouw en PR, maar ook gaan we op zoek naar hun wensen, dromen en ambities!

De kinderen worden op deze manier in de spotlights gezet, waardoor ze schitteren voor en achter de schermen!

Hoe ga je te werk?: 

Scipio & Co wil bruggen slaan naar (probleem)kinderen met een zorgvraag die niet opgroeien in een gezinssituatie en samen met jonge spelers theater maken, waardoor het onbekommerd kind-zijn weer even kan opbloeien.

De deelnemers ervaren dat ze op hun leeftijd ook op het toneel kunnen staan!

Workshops toneelspelen in gezinshuis en logeerhuizen in Zutphen en wijde omgeving. Enthousiaste gegadigden voor de workshops zijn onder meer:  “Elckerlyc” en “De Smidse” in Brummen, “De Vingerhoed” in Dieren.

Met behulp van een regisseur bereiden twee, drie Zjuust-spelers een toneelles voor van ongeveer een uur en geven die afhankelijk van de beschikbare ruimte in het gezins-logeerhuis zelf of in de repetitieruimte.

De deelnemers worden onderdeel van deze theaterproductie, ze horen erbij en nemen actief deel aan dit project.

De kinderen zullen trots vertellen over hun bijdrage aan dit project.

 

 

Met wie werk je samen?: 

Intensieve samenwerking met de zorgverleners rond de jongeren met zorgvraag, zodat de workshop op maat gegeven kan worden. Zo mogelijk neemt de leiding van het gezinshuis actief deel aan de workshops, zodat zij samen plezier kunnen beleven aan het toneelspelen met hun beschermelingen.

De workshops in de gezins- en logeerhuizen worden in de maanden voorafgaand aan de voorstellingen gegeven.
1. De regisseur legt een bezoek af aan het huis om kennis te maken met de kinderen/jongeren en hun begeleider(s) en gesprek over wensen, dromen en ambities. Tegelijk kan zij de ruimte zien en het niveau inschatten waarop de workshop gegeven kan worden.

2. Met de jongeren van Zjuust wordt het programma van de workshop gemaakt, waarbij het accent ligt op rollenspelen en improvisatiespelen en het spelen van scènes uit de voorstelling, waar zij zelf de grootste verbinding mee hebben. Ook spelen zij scènes uit de voorstelling.

3. Samen teksten schrijven.

4. Input van jongeren gebruiken in toneelstuk.

5.De regisseur vertelt in het kort over de ontheemde kinderen met hun wensen, dromen en problemen uit het boek “De Dievenbende van Scipio” waar de voorstelling op gebaseerd is.
De twee of drie Zjuust-spelers spelen een scène uit de voorstelling.
De Zjuust-spelers spelen samen met de kinderen/jongeren een scène die de laatsten zelf mogen uitkiezen. Voorafgaand worden enkele basisregels van het spelen aangeleerd.
De Zjuust-spelers spelen een improvisatiespel bijvoorbeeld “De Emotie-bus” en vragen de kinderen/jongeren en hun begeleiding mee te doen.

6. In overleg met de kinderen/jongeren en hun begeleiding worden mogelijkheden besproken om aan het productieproces deel te nemen. Daarbij valt te denken aan:
a. Spel en figuratie;
b. Catering;
c. Productiewerkzaamheden;
d. Podia opbouwen;
e. Assistentie Licht; 
f. Publiciteit;

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Jeugdtheater Zjuust is sinds 16 jaar actief in Zutphen en heeft zich door de jaren heen bewezen met sprankelende voorstellingen. Vaak bewerkingen van mooie boeken, zoals De Gebroeders Leeuwenhart van Astrid Lindgren, De Heksen van Roald Dahl, maar ook stukken als Midzomernachtdroom en As you like it van William Shakespeare. Onder leiding van twee dramadocenten/regisseurs volgen zo’n 65 spelers tussen 7 en 17 jaar wekelijks toneellessen.

Per jaar worden twee toneelproducties gemaakt in het voorjaar. Dit jaar naast Scipio & Co ook Ronja de Roversdochter van Paul Biegel door de jongste productiegroep.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
5 workshops 40  
5 voorstellingen 25 1000
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Bij Jeugdtheatergroep Zjuust leeft de wens, ingegeven door het thema van het toneelstuk, om hun spelers samen te laten werken én spelen met jongeren met een zorgvraag. Door een bijdrage van het FCP kunnen we deze wens realiseren en daardoor een voorstelling neerzetten waarbij actieve participatie van jongeren met een zorgvraag zichtbaar wordt gemaakt. Voor ons is dit een nieuwe en spannende aanpak. En voor onze jonge acteurs ook! Bovenaan staat de ontmoeting en het met elkaar verbinden van deze kwetsbare groep jongeren met de jonge acteurs van Zjuust door middel van theater.

Eerder werkte Zjuust samen met ouderen. Dat leverde een mooie en bijzondere samenwerking op en unieke ervaringen voor alle deelnemers.

 

Begroting: 

De bijdrage van het FCP wordt besteed aan de kosten die gemaakt worden voor de voorbereiding en uitvoering van de workshops in de gezinsvervangende huizen en logeerhuizen, aan de repetities van de spelers met zorgvraag en de begeleiding van hen in de coulissen tijdens de opvoeringen. Deze kosten bestaan uit honoraria voor de regisseurs, musici en materiaalkosten.

Ook wordt een deel van de materiaal- en voorstellingskosten hieruit betaald.

De begroting wordt verder gedekt uit inkomsten van verkoop entreebewijzen en gemeentelijke subsidie.

Locatie(s): 
Zutphen en omgeving

Uitslag Beslis mee

FCP25
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 112 gestemd
totaal75
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Femie Willems

Ik heb heel erg getwijfeld of ik jullie aanvraag over de streep zou trekken. Ongetwijfeld gaan jullie weer een mooie en bijzondere voorstelling maken. Maar dat is niet het doel van deze subsidieregeling. Hier gaat het om een experiment en een bijzondere doelgroep. Jullie werken in dit project inderdaad met een bijzondere doelgroep. Maar dat blijft een beetje eenmalig. Zeker ook omdat het voor een tweede keer is dat jullie iets dergelijks doen, verwacht ik meer. Dat je dit incorporeert in jullie organisatie. Daarom dus dat ik niet zo positief ben over beoordelingscriteria samenwerking en effect. Maar goed: het voordeel van de twijfel. En ik hoop dat jullie me gaan verrassen in het verslag dat jullie gaan doen op dit blog. Veel succes. 

afbeelding van Giovanni Campbell

Het project is beoordeeld op de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Het zal wederom een leerzame ervaring worden om samen met een nieuwe maatschappelijke groep aan een theatervoorstelling te werken. Op basis van jullie ervaringen concludeer ik ook dat deze werkwijze periodiek terugkeert en daarmee een reguliere aanpak betreft. Mbt de opzet vind ik het jammer dat het voor de jongeren uit de gezinshuizen slechts een eenmalige activiteit zal zijn. De toelichting over hoe zij na dit project aan kunst en cultuur kunnen doen is erg beknopt, waardoor het te verwachten effect voor hen (en de samenwerkingspartners) op langere termijn helaas onderbelicht blijft. Ik zou jullie willen adviseren om dit onderdeel bij een volgende aanvraag concreter uit te werken.

afbeelding van Giovanni Campbell

Jullie beschrijven dat je met deze opzet inspeelt op de vraag vd jongeren uit de theatergroep om een voorstelling te maken met jongeren met een zorgvraag. In eerdere projecten werkte de theatergroep ook al samen met een bijzondere doelgroep (ouderen in Neverending Story). Vanuit dat perspectief is deze opzet om met andere doelgroepen te werken nog weinig experimenteel. Om het gesprek zo helder mogelijk te voeren zou ik nog het volgende van jullie willen weten: Als deze nieuwe uitdaging succesvol is, betekent dit dat een dergelijke samenwerking met gezinshuizen voortgezet gaat worden of gaan jullie op zoek naar de volgende 'bijzondere' doelgroep om mee samen te werken?

afbeelding van Wil Biemond

Een derde zorgouder formuleert dat participeren door de zorgkinderen/jongeren in een project met "gezonde" jongeren belangrijk is voor beide groepen: er ontstaat tussen hen contact wat in de praktijk moeilijk tot stand komt, maar waar de zorgkinderen enorm naar verlangen.

Een experiment? Ja, het is een avontuur waar samen met elke jongere een op maat gesneden bijdrage aan Scip&Co wordt uitgewerkt.
En het was mooi om te merken dat de spelers van Zjuust  direct enthousiast waren om zich in te zetten voor hun leeftijdsgenoten die het minder getroffen hebben. Dit project zal nieuwe verbindingen scheppen en wat ons betreft juist heel graag een vervolg hebben!

afbeelding van Wil Biemond

Het is voor Zjuust inderdaad een nieuwe uitdaging om met de kinderen en jongeren uit gezinshuizen samen te werken. Enkele van hen kennen onze voorstellingen als toeschouwer en voor hen is het heel fijn om zelf nu iets op theatergebied bij te dragen. Een zorgouder van een logeerhuis zei: " Onze kinderen/ jongeren hebben veel faal-ervaringen gehad, maar op het toneel zijn ze heel". Een andere zorgouder zei: "Een bijdrage geven aan dit project, waar onze jongeren waardering voor krijgen, zal hun eigenwaarde doen groeien, ze zullen trots zijn op zichzelf en dit gevoel lang koesteren. Zij kunnen loskomen van hun patronen door een ander te spelen".

afbeelding van Anouk Leeuwerink

Dag Wil,

Misschien kun je nog wat meer vertellen over punt 3 en 4 (onder 'Meerwaarde van de samenwerking'. Hoe gaat het samen schrijven in zijn werk? Hoe worden de kinderen begeleid en ondersteund en aan wat voor soort teksten denken jullie?

Hoe gaan jullie de input van de jongeren verwerken? Gaan zij scenes schrijven die in de bestaaande toneeltekst worden toegevoegd? Worden zij bij dit proces betrokken, of doet de regisseur dit met de jongeren van Zjuust?

Het lijkt me voor de jongeren uit de gezinshuizen namelijk niet gemakkelijk om zomaar over hun wensen, dromen en ambities te schrijven, dus ik ben benieuwd hoe jullie dit gaan begeleiden.

afbeelding van Wil Biemond

Ja, klopt Anouk: die jongeren zijn dat uiteraard niet gewend, dus dat gaan we goed en zorgvuldig begeleiden.

Er zal eerst vertrouwen moeten zijn tussen deze jongeren en de medewerkers van Zjuust.
Onze jonge acteurs spelen daar een essentiële rol bij.

In de workshops gaan ze samen over hun wensen, dromen en verlangens praten. Door peer-education zullen we de jongeren met een zorgvraag uitnodigen om scènes te spelen in hun jargon en gebarentaal en omgangsmanieren. De Zjuustspelers kunnen die vervolgens weer van hen leren, waardoor het wederzijds contact en respect voor elkaar wordt versterkt. Dan kan er authentiek spel en tekst ontstaan.

Gedurende dat proces bekijken we, samen met de jongeren wat we in de voorstelling kunnen gebruiken.

afbeelding van Anouk Leeuwerink

Het lijkt me ook een spannend en leerzaam proces voor de jongeren van Zjuust, aangezien zij zich ook open zullen moeten stellen voor hun eigen wensen, dromen en verlangens. Ik denk dat het belangrijk is dat de jongeren als gelijken worden benaderd in de workshops, in plaats van botgezegd enerzijds 'de jongeren met een zorgvraag' en anderzijds 'de jonge acteurs van Zjuust'. Ik kan me voorstellen dat er openlijker wordt gepraat over dromen als iedereen zich gelijk voelt namelijk.

afbeelding van Giovanni Campbell

 

Bij een succesvolle uitvoering van het project zal het voor zowel de amateurspelers als de jongeren uit de gezinshuizen een interessante ervaring zijn. De toelichting op de effecten voor de theatergroep is helder. Wat mij betreft zouden de doelen mbt de te werven jongeren wel nog scherper gesteld mogen worden. 
 
Deelname aan het project kan voor hen een positieve kans zijn om op een andere, creatieve manier hun priveomstandigheden te verwerken. Het zou jammer zijn als ze positief gestimuleerd worden, maar er na afloop niets meer mee kunnen doen. Hebben jullie ideeën over hoe je deze groep jongeren ook na deze voorstelling kan blijven interesseren voor actieve kunstbeoefening? Hoe kijken jullie hier tegen aan?
afbeelding van Wil Biemond

Beste Giovanni,

We gaan actief op zoek naar kinderen/jongeren die eventueel mee willen doen door gezins- en logeerhuizen te bezoeken. We hebben al wat contacten opgedaan en zijn er van overtuigd dat er voldoende belangstelling voor is.

Het zou natuurlijk fantastisch zijn als de kinderen/jongeren na deze ervaring ontdekken dat ze met theater door willen gaan. We hebben daar al contact voor opgenomen met Theaterwerkplaats De Rode Hoed in Zutphen, die kan hen vanaf hun achttiende jaar opleiden tot artiest. We gaan die samenwerking zeker aan!

afbeelding van Giovanni Campbell

Bedankt voor je toelichting. Maar waarom zouden de jongeren tot hun 18e moeten wachten als jullie ze juist nu prikkelen? Ik zou het een gemiste kans vinden als het effect voor de kwetsbare jongeren bij deze eenmalige ervaring blijft. Is er in de directe omgeving van deze jongeren niet een kunstencentrum of amateurorganisatie waar je hen al na afloop van dit project naar zou kunnen toeleiden. Ik denk dat een heldere visie hierop ten goede kan komen aan duurzame opbrengsten voor zowel de kwetsbare deelnemers als mbt de inbedding van jullie gezelschap binnen het regionale amateurveld. Hoe kijken jullie hier tegen aan?

afbeelding van Femie Willems

Beste Wil, dank voor je uitleg. Ik ben benieuwd hoe je deze tips gaat verwerken in jullie projectopzet. 

afbeelding van Wil Biemond

Beste Femie,

We hebben je tips verwerkt in de projectbeschrijving.

afbeelding van Anouk Leeuwerink

Welkom!

Een voor jullie interessant voorbeeld zou de samenwerking tussen het Rotterdamse theatergezelschap Wunderbaum en jongeren uit de jeugdzorg kunnen zijn. Zij hebben samen de voorstelling 'Inside out' gemaakt, waarvoor de jongeren samen met een buddy teksten mochten schrijven en spellessen konden volgen. Zij werden begeleid door Studio 52nd, een kleine organisatie die met kwetsbare jongeren werkt. De voorstelling werkte met name zo goed omdat de Wunderbaumacteurs de jonge schrijvers bloedserieus namen.

Op www.theaterkrant.nl/recensie/inside-out/ lees je meer over dit project. Wellicht geeft het jullie inspiratie!

Hartelijke groet van jullie coach,

Anouk 

afbeelding van Wil Biemond

Beste Anouk,

Dank voor je tip over Wunderbaum en Inside-out. We gaan daar zeker naar kijken en wellicht brengt het ons op ideeen. Dankjewel!

We zijn zeker van plan die kinderen/jongeren heel serieus te nemen en waar enigszins mogelijk bij dit proces te betrekken! Juist doordat we onze eigen jonge acteurs de lessen laten geven. Het idee om samen teksten te schrijven is erg leuk! Ook het begrip buddy nemen we wellicht over, dat verwoord goed wat we willen doen. Dus nogmaals dankjewel!

 

Pagina's