menu denk mee beslis mee maak mee

Scheepje op Houten Golven

Met 'vreemde ogen' kijkend, samenwerken aan een...

Stichting workheart (waaronder vallend kunstenaarsduo work#art)
20 maart 2017 tot 18 juni 2017
beeldend 3D, crafts, film, fotografie
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website
€10.500

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee
Login of registreer om dit project te volgen.

Ga direct naar de reacties

Scheepje op Houten Golven

Met 'vreemde ogen' kijkend, samenwerken aan een poëtisch kunstwerk

afbeelding van Rietje van't Veen

Ingediend door:

Rietje van't Veen

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Naast financiele ondersteuning zoeken we nog naar een manier om sponsoring 'in natura' te organiseren. Wie wil daar over meedenken?

Projectomschrijving: 

Scheepje op Houten Golven

Een deel van onze missie is het organiseren van educatieve activiteiten op het gebied van kunst. In onze praktijk ontmoetten we de wens van amateurkunstenaars naar meer verdieping en ontwikkeling. Met hen starten we een project waarin we samen een kunstwerk laten ontstaan met als inspiratie een schaalmodel Scheepje op Houten Golven. Geen ontwerp vooraf Samen een nieuw poëtisch, levensgroot kunstwerk/vaartuig ontwikkelen. We breiden de groep uit met internationale amateurs en vaklieden uit Kampen(praktische expertise/veiligheid) tot een team vrijwilligers dat als geheel tot meer in staat is dan de som der individuen. Actie en interactie vormen onderdeel van dit proces met zelfrealisatie als doel. Ieders aandeel doet mee in het ‘Gesammtkunstwerk’ of in de expositie ernaast. Het proces wordt vastgelegd in foto/film en geëxposeerd. De regie over inhoud en poëzie ligt bij work#art. Zo modelleren we van weerskant t sociale contact naar een culturele vorm die aan weerskant als waardevol wordt ervaren en als zodanig erkend en gedragen Ook door de omgeving Tijdens de Internationale Hanzedagen - Kampen wordt het werk getoond en in werking gesteld www.workheart.nl

Onderbouwing van het project: 

Internationale Hanzedagen 2017
Met een poëtisch schaalmodel als inspiratie, ontwerpen en bouwen vanaf eind maart ca 20 amateurs, begeleid door kunstenaarsduo work#art, aan een nieuw, levensgroot, bewegend kunstwerk, samengesteld uit gerecycled materiaal. Het wordt zo ingericht dat het alleen door gezamenlijke inspanning van publiek in beweging komt. Dit beeld raakt de kijker, zoals poëzie, nog voor er iets begrepen wordt. Enthousiasme is het gevolg.

Het project beoogt het laten ontstaan van kunst vanuit verschil. De deelnemers kennen elkaar niet of nauwelijks. Samenwerking van (inter)nationale amateurkunstenaars met vaklieden. Samen bepalen we de noodzakelijke keuzes. Zo neemt iedereen deel aan iets dat in alle opzichten groter is dan jezelf.
Ieders aandeel wordt tentoongesteld tijdens het evenement; zowel ‘t kunstwerk als de weg ernaartoe.
De artistieke kwaliteit wordt bewaakt door kunstenaars Douwe Buwalda en Bert vd Sluijs.
De ontwerp/bouw doelgroepen zijn divers: amateurs, vluchtelingen, ambachtslieden, langdurig werklozen, kansarme Europese jongeren. Ieder woont in Nederland, maar heeft een verschillende culturele achtergrond. In plaats van met angst naar het vreemde te kijken, zetten we verschillen juist in. Zo ontstaat kunst en saamhorigheid.We hebben geworven door bezoeken, aanschrijven of oproepen in media.
Het is vernieuwend en experimenteel om met zoveel totaal verschillende mensen het proces aan te gaan wat tot poëzie, kunst en samenwerking leidt.
Het proces wordt gedocumenteerd met foto's, film en interviews. Dat wordt in juni ook getoond en er wordt een workshop uit ontwikkeld. Dit project is niet alleen interessant voor kunstenaars, maar ook voor publiek, bedrijfsleven en overheden. Samen kun je zoveel meer: integratie op vele fronten.
De laatste doelgroep is het grote publiek (zie bereik) wat op de Internationale Hanzedagen afkomt en ons project zal beleven; als toeschouwer of samen draaiend aan het rad wat het kunstwerk in beweging zet.

Meerwaarde van de samenwerking: 

We werken samen met ed.c. Quintus, COA Dronten, SIW/EVS, Arbo-positief Kampen, vrijwilligerscentrale Kampen, NiekvdSprong Culturele Producties.

* Vanuit onze praktijk in educatief centrum Quintus merkten we bij de amateurkunstenaars de wens ontstaan om te verdiepen en te ontwikkelen.
   De organisatie van de Hanzedagen vroeg ons nav SoHG om een kunstwerk te maken onder thema: water verbindt. Zo konden
 we de wens en
   meerdere doelen verwezenlijken. Poëzie, kunst, samenwerking, saamhorigheid en bewustwording.

*  Het COA ondersteunt door de minderjarige vluchtelingen te begeleiden bij hun werkbezoek aan het atelier. Nu nog in voorbereidende fase, straks

   echt aan het bouwen. Zij zijn van groot belang voor de groep vanwege hun achtergrond en, ons vreemde, culturele inbreng.

*  Het SIW/EVS verzorgt de komst van 15 Europese jongeren in een latere fase van het project om in de drukste tijd genoeg (bouw)handen te hebben.
 
   Voor hen is de wisselwerking uitdagend en stimulerend.

*  Arbo-positief, een initiatief voor langdurig werklozen, heeft al enthousiaste (vak)mensen opgeleverd; dat kunnen er nog meer worden. Zij ondersteunen
   ontwerp en bouw met hun vakkennis.

*  De vrijwilligerscentrale brengt voortdurend ons project onder de aandacht van haar klanten. Ze zorgen zo ook voor extra handen in de laatste fase.

*  Niek van der Sprong CP ondersteunt op het gebied van logistiek, zakelijke leiding, veiligheid en PR. Door de inbedding van dit project in de

   Internationale Hanzedagen die NvdS produceert, krijgen wij makkelijker toegang tot de locatie- en werkplaatsbeheerders. Ook het publieksbereik is

   vele malen groter dan wij apart hadden kunnen krijgen. Tijdens de Hanzedagen verzorgen zij de beveiliging van het kunstwerk.

Dit project heeft impact omdat het verbindt: we kunnen het alleen samen! Artisitiek en sociaal/maatschappelijk.
 

Achtergrondinformatie over de aanvrager en/of de instelling: 

Stichting workheart is een non-profit organisatie die zich bezighoudt met


* het ontwikkelen, produceren en zo mogelijk tentoonstellen in binnen- en buitenland van kunstprojecten en - installaties in de breedste zin van
 het  woord, al dan niet in samenwerking met diverse (amateur)kunstenaars en/of diverse kunstdisciplines;

* het organiseren van educatieve activiteiten, lezingen en presentaties ter promotie van (amateur)kunstwerken in binnen- en buitenland;

* het ontwikkelen, realiseren en produceren van kunstwerken in opdracht en/of locatiespecifiek, al dan niet in samenwerking met meerdere
    (amateur)kunstenaars en/of kunstdisciplines;

Dit alles vanuit de visie dat kunst een noodzaak is voor een gezonde, zich ontwikkelende maatschappij. Duurzaamheid, samenwerking en "cross border" zijn hierbij een belangrijk uitgangspunt.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het ondernemen van al die activiteiten en/of werkzaamheden die, in de breedste zin van het woord, dienstbaar zijn aan de verwezenlijking van haar doelstelling.
Binnen de stichting heeft duo work#art als professionele beeldend kunstenaars een grote expertise opgebouwd in het ontwikkelen en begeleiden van
 creatieve processen. Verder heeft Douwe Buwalda als counseler/trainer/docent CMV een ruime ervaring in het hanteren van groepsdynamische processen.
Voorbeeld: workshop in Thanh Hà(VN)'14, installatie in Bremen (AufAuf)'09, Koornmarktspoort '07, instr. vrijw. begel. expositie

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 tentoonstellen en in beweging stellen van Scheepje op Houten Golven 22 30.000
1 tentoonstellen van documentatie en afgevallen kunswerken 22 30.000
1 workshop 'Hanze-elan' anno 2017 4 500
       
       
       

 

Motivatie voor bijdrage FCP: 

Doelgroepen 

* De amateurkunstenaars die ons uitgangspunt vormden hebben behoefte aan verdieping en ontwikkeling bij het beoefenen van kunst in de vrije tijd. Dat
  wordt geboden in dit project; immers, het gaat ver om vanuit niets, met vreemde mensen te gaan samenwerken om tot een poëtisch kunstwerk te 
  komen. Voor hen is dat een drijfveer om door te gaan. 

* De aangetrokken ambachtslieden komen in aanraking met kunst, misschien voor het eerst. Zij zijn kunstbeoefenaars in vrije tijd in spé.

* COA vluchtelingen hebben een traumatisch verhaal en ze vinden het fantastisch om daar via kunst iets van te verwerken. Ze brengen bovendien 
een
  waardevolle cultuurbijdrage in. 

* Voor de Europese jongeren betekent het een verrijking van hun mogelijkheden. Ze leren om van niets Irecyclemateriaal) iets waardevols te maken.
 
  Samenwerken zal ook een stimulans zijn om in hun latere leven toe te passen.

* De 'gewone' vrijwilligers komen in contact met 'vreemdheid' en leren om uit verschil iets moois te laten ontstaan ipv daar angst voor te hebben.


Iedereen wordt hier rijker van: poëzie, kunst, saamhorigheid; we kunnen er veel van gebruiken in deze tijd.


Onze stichting krijgt een enorm publieksbereik. Zo laten we zien wat inzetten van verschillen vermag. 
Het initieert een boost voor de (amateur)kunstbeoefening.
'Water verbindt' - met dit project proberen we iets van waar te maken met dit project. Samen!

Begroting: 

De bijdrage van het FCP zal gebruikt worden voor de vrijwilligers.

De begeleiding van deze bijzondere groep amateurs zal zorgvuldig moeten worden gedaan. 
De diversiteit is groot en de dynamiek daarmee ook. Daarom hebben we een aanzienlijk deel van de begroting gereserveerd voor de begeleiding door zowel Bert en Douwe als kunstenaars, maar ook voor Douwe als professioneel counseler/trainer. 

De co-financiers:
Budget Hanzedagen, VSBFonds, Stichting CAS Kampen, DAF vluchtelingenwerk, diverse (bedrijfs)sponsoren en Stichting workheart met een eigen bijdrage.

Locatie(s): 
Vloeddijk 1A, Kampen

afbeelding van Rietje van't Veen

De amateurkunstenaars kwamen via Quintus waar work#art cursus gaf. Op een Arbo-positief ochtend hebben we een praatje gehouden; 5 mensne gaven zich op. Bij t COA werkte het idem. De vrijwilligerscentrale is ingeschakeld via vacatures waarbij affiniteit met kunstbeoefening in de vrije tijd wordt gevraagd. Via het SIW?EVS in Utrecht komen we aan nog eens 15 vrijwilligers in de eindfase van het project. De werving via de Vrijw. centrale loopt voortdurend door. Via Facebook doen we regelmatig oproepen en op de website ook.

Ze krijgen kunstzinnige begeleiding van kunstenaars work#art, de COA jongeren van het COA zelf en het groepsdynamische proces wordt door Douwe als prof. counseler/trainer gedaan. Het staat  in het plan, maar niet op 1 plekje. Hoop dat je wilt reageren?

afbeelding van Rietje van't Veen

Beste Willemijn. Ik moet eerlijk bekennen dat ik pas veel later goed doorkreeg hoe een en ander werkte. Ik dacht dat ik door vragen van jullie kant de gelegenheid kreeg om het plan verder duidelijk te maken. 
We zijn gestart met een groep amateurkunstenaars; die stimuleren we in de kunstbeoefening vrije tijd door verdieping en ontwikkeling. Alle andere vrijwilligers worden daardoor gestimuleerd om dat ook te gaan doen. Nu zitten we in voorbereidingsfaseen merken het effect al. Die fase is meteen ook de reden dat we al geld hebben hebben uitgegeven voor de vrijwilligers, ondanks dat de echte bouwfase nog niet is begonnen. Dan gaan we wat dan gekozen is om te maken gebouwd en verder ontwikkeld worden. In het volgende veld probeer ik te vertellen hoe we geworven hebben.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Wat jammer dat jullie pas op het allerlaatste moment je projectplan aanvullen. Nu is er nauwelijks nog tijd om feedback te geven. Jullie verzoek om naar de Beslis mee-fase te gaan, laat ik nog even onbeantwoord zodat jullie nog gelegenheid hebben om het projectplan en de begroting aan te passen. Het is mij nog niet helemaal duidelijk hoe jullie activiteit aansluit bij het doel van Jij maakt het mee. Graag een concrete beschrijving van wat jullie gaan doen in het voorjaar en met wie. Ik heb nog allerlei vragen, zoals: hoe verloopt de werving en welke begeleiding krijgen de deelnemers? Ook de begroting roept allerlei vragen op. Al eerder gemaakte kosten kun je niet opvoeren als projectkosten als het project pas op 20 maart van start gaat. Hoe zit dat precies?

afbeelding van Rietje van't Veen

Dag Willemijn, ook vandaag vroegen juist dingen die met het project te maken hebben om voorrang. Regelingen treffen, schema's maken enz. Ik denk dat ik in eerste instantie niet goed heb begrepen hoe jullie systeem werkt. En nu vraagt het project eigenlijk al heel veel aandacht. Zodra ik kan zal ik het plan in een andere vorm aanbieden. Zo kunnen jullie er ook van mee genieten. Kan ik het hele projectplan meesturen net als de begroting? Er zijn ook filmpjes van de voorbereidingen door de vrijwilligers. Daar is te zien hoe enthousiast ze bezig zijn om samen tot een plan te komen. Dan gaat het echt wel leven! Kan ik die ook plaatsen?

Vriendelijke groet, Rietje

afbeelding van Rietje van't Veen

Hallo Willemijn, de afgelopen maand ben ik ziek geweest; niets ernstigs maar ik had niet veel mogelijkheden om te reageren. Eigenlijk is ons plan allang goed uitgewerkt, maar ik weet niet hoe ik het goed voor jullie voetlicht kan brengen. Ik zal je tip om op Bewerken te klikken opvolgen en zien hoe ik het plan op een goede manier kan voorschotelen.

Woensdag kan ik er weer mee aan de slag, dan kun je meer van mij verwachten. 

Fijn dat je meedenkt, vriendelijke groet, Rietje

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Hoe staat het met de uitwerking van jullie idee? Voor mij gaat dit plan nog niet echt leven. Kun je vertellen wat de deelnemers precies gaan doen?

Hebben jullie al ontdekt hoe je het projectplan verder kunt aanvullen? Wanneer je op het tabblad Bewerken klikt en vervolgens op Denk mee (meer projectinformatie) komen er nieuwe velden te voorschijn om in te vullen. Graag ook een begroting toevoegen.

 

Tip: Kijk nog eens goed naar het doel van de regeling en de criteria waarop het project wordt beoordeeld.

afbeelding van Rietje van't Veen

Ha Diane, fijn dat je coacht. De verwarring is misschien inherent aan de kleine stukjes waarin ik het project moet knippen. Overal staat dat we geen ontwerp hebben, alleen een uitgangspunt. Ieders inbreng wordt meegenomen. Onder regie van de kunstenaars wordt besproken of de inbreng wordt toegevoegd aan het kunstwerk dan wel geëxposeerd op een expositie die naast hetwerk wordt ingericht. De 1e groep amateurs komen van het educatief kunstzinnig centrum Quintus. De groep is uitgebreid met technici en andere amateurs uit diverse kringen. De groep die we al hebben verzameld bestaat uit 16 mensen en er mogen nog meer amateurs/technici bij. We werven nog via diverse wegen o.a. de vrijwilligerscentrale. Belangstelling om kunst in de vrije tijd te beoefenen is een vereiste. Groet, R.

afbeelding van Diane Frenay

Ha Rietje, Ik ben jullie coach. Ik heb de vimeo bekeken en de site van workheart. Daar staat ook een stukje over dit project, maar dat geeft een ander beeld. Ik begrijp daar dat er een ontwerp is vanuit Workheart dat door 15 vrijwilligers uitgevoerd gaat worden. Hiernáast lees ik dat de vrijwilligers amateurkunstenaars zijn die zich willen verdiepen, en dat er met behulp van hun input samen met Workheart een kunstwerk gaat ontstaan vanuit het idee 'scheepje op houten golven'. Ik vind het wat verwarrend zo. Ik zou graag het perspectief van de amateurs wat verder uitgediept willen zien; wat is voor hen de meerwaarde, welke ruimte is er hun ontwerpen? komen ze uit verschillende amateurverenigingen, kennen ze elkaar, zijn ze al geworven en zonee, hoe wordt men geworven?

afbeelding van Rietje van't Veen

Dit project is een bijdrage aan De Internationale Hanzedagen 2017. N.a.v. de poëtische uitstraling van het schaalmodel 'Scheepje op Houten Golven', ontwikkelen 15 amateurs, onder supervisie van het kunstenaarsduo work#art, een nieuw en levensgroot, bewegend kunstwerk, samengesteld uit gerecycled materiaal. Het wordt zo ingericht dat het alleen door gezamenlijke inspanning van publiek in beweging komt. Zoals poëzie dat doet, raakt dit beeld de kijker nog voor er iets begrepen wordt. Enthousiasme is het gevolg. In pricipe kan iedereen meedoen. De poëtische inhoud en uiteindelijke vorm komen tot stand door zorgvuldige afstemming en ontwikkeling van de ideeen en ontwerpen van alle deelnemers. De Hanzedagen worden door 350000 mensen bezocht, een doorsnee van de bevolking. 

afbeelding van Rietje van't Veen

Beste Willemijn in 't Veld,

Dankjewel dat je mee wilt denken over ons plan. Excuses voor mijn wat late reactie; ik ben geveld door de griep en nog maar net opkrabbelend. Over een paar dagen kan ik een helder antwoord voor je destilleren uit ons projectplan (wat ik in eerste instantie dus moest inkorten tot 1200 tekens). Ik hoop dat dit ook goed is voor jou?

Met vriendelijke groet, Rietje van't Veen

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Welkom op dit platform! De komende zes weken denk ik graag met jullie mee over de verdere uitwerking van dit plan. De eerste schets van jullie plan vind ik best lastig te lezen, dus graag een aanvulling op het doel en de opzet van dit project. Wat voor soort deelnemers zoeken jullie voor dit initiatief? Als ik het goed begrijp gaan zij met elkaar een vaartuig ontwerpen en bouwen. Minder concreet is de poëtische inhoud of vorm van dit kunstwerk. Hoe komt deze tot stand?

 

Tip: vertel eenvoudig en concreet wat je wil gaan doen, waarom, met wie en wat je wilt bereiken.