menu denk mee beslis mee maak mee

ROS EDITIONS

60+ en (weer) spelen in een band?

Cultura
17 maart 2017 tot 3 februari 2018
muziek
ouderen
onze website / check facebook
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Succesvolle Seniorenrock

Door Joop van van Liere op ma 5 feb

De eindpresentatie door 4 bands van Rockin' Old School tijdens ROS PAKT UIT#6 op vrijdagavond 2 februari in de concertzaal van Cultura was  als...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

ROS EDITIONS

60+ en (weer) spelen in een band?

afbeelding van Joop van van Liere

Ingediend door:

Joop van van Liere

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe bewerkstelligen we nog meer samenwerking of kruisbestuiving met andere kunstvormen.

Wat ga je doen?: 

In Rockin' Old School (ROS) werken 24 tot 32, 60-plussers in 4 bands - onder leiding van 2 vaste bandcoaches en wisselende gastdocenten uit de semi/professionele scene - aan een swingend repertoire dat zij, na 8 workshops, ten gehore brengen in een eindpresentatie ROS PAKT UIT!. In de 1e en op 24 november gestarte 2e pilot is veel enthousiasme ontketent en de nodige ervaring opgedaan om een serie van 4 edities - ROS EDITIONS - vanaf 17 maart 2017 aan te durven. Ten aanzien van de dieper liggende doelstelling van ROS, het lenigen van latente en manifeste eenzaamheid onder ouderen, is het ROS-project ook in jaargang 1 nog experimenteel te noemen. De eerste bands treden weliswaar al op in ouderencentra en op evenementen als de seniorenavond van de Heideweek, maar of de manifeste eenzaamheid werkelijk verlicht kan worden moet nog blijken. ROS werkt nauw samen met Malkander (Welzijnwerk in Ede) om de doelgroep ouderen optimaal te bereiken. ROS maakt volop gebruik van nieuwe media, inclusief de Jijmaakthetmee blogpagina en speelt met een ondernemingsgewijze aanpak (business model canvas) in op de afnemende subsidies in de sector. De aanvraag behelst € 15.000,- (nieuwe regeling).

Opa

Zestig Tinten Grijs

The 7 Sixties Band

Hoe ga je te werk?: 

Samen plezier beleven door het maken van muziek en werken aan een repertoire dat op podia in de regio Ede wordt uitgevoerd. Dat is het doel van Rockin’ Old School voor de doelgroep ouderen van 55/60+. Meer sociale contacten tot stand brengen en duurzaam verbinden. Nu de 2e pilot succesvol verloopt is het tijd vooruit te denken want van eenmalige projecten mogen we niet verwachten dat we het achterliggende doel, het lenigen van latente en manifeste eenzaamheid bij ouderen, gaan realiseren. Daar is continuïteit voor nodig. Dat aspect leveren eenmalige pilots niet. Daarom hebben we de ROS EDITIONS-aanvraag gedaan. 4 x 8 = 32 weken workshops met steeds na 8 weken een presentatie ROS PAKT UIT. Het verschil met de pilots (1e en 2e editie ROS) is dus continuering van het experiment. Continuïteit gaat meer repertoire opleveren dat gespeeld kan worden in verzorgingscentra, buurthuizen, het openluchttheater in Ede en evenementen als ‘Age on stage’, (Cultureel) Café Dante, muziek bij de buren etc..  Hoewel de verwachtingen hoog gespannen zijn is het nog de vraag of dit nieuwe-contacten-experiment gaat slagen. ROS is een fenomeen dat in de regio Ede pas enkele maanden bestaat. ROS EDITIONS biedt naast het maken van – en luisteren naar muziek ook een prima basis voor uitbreiding met andere kunstvormen.  Uit gesprekken in de 1e en 2e pilot blijkt dat er behoefte is aan dans in de ballroomsfeer. Niet in de vorm van een cursus of workshops, maar meer in de uitgaanssfeer. Tijdens ROS PAKT UIT#1 stonden ook jongeren op van hun stoelen om - in de kleine ruimte tussen de theaterstoelen – te dansen. In ROS PAKT UIT#2 op 4 februari gaan we de zaal/tribune-opstelling anders inrichten. Op gelijke hoogte met de optredende bands komt nu een dansvloer.  ’Dansers’ die we gespot hebben vragen we vervolgens goed uit, om een idee te krijgen of en zo ja, hoe we hun danslust zo effectief mogelijk kunnen vormgeven in een aanbod dat net zo goed ontvangen wordt als ROS.

Met wie werk je samen?: 

De samenwerking met Welzijnswerk voorziet in het in kaart brengen van wijkpodia en bekendmaken aldaar dat ROS concertjes in de aanbieding heeft. Op deze podia ontstaat de meerwaarde in de vorm van tijdspassering/afleiding/entertainment in het leven van ouderen/bewoners. Malkander levert een actieve bijdrage in de totstandkoming van een podiumagenda. De meerwaarde van de agenda is het actuele overzicht van potentiële optreedmogelijkheden voor bands die uit ROS voortkomen. Malkander tipt buurthuizen, zalen, verzorgingscentra etc. over de boekingsmogelijkheden. De agenda laat tevens zien welke optredens er in het korte bestaan van ROS al geweest zijn. Samenwerking is er ook in toenemende mate met gastdocenten.  De gastdocenten (veelal ook ouderen) uit het semi/professionele circuit vinden het leuk de bands met tips & trics ter zijde te staan. Elke week is er wel iemand aanwezig. Zij geven de voorkeur aan luisteren en bemoedigen en minder aan actief meespelen. Er zijn op dit moment 2 betaalde coaches en 4 onbezoldigde gastdocenten (o.m. een begeleider van weleer van Liesbeth List, Ramses Shaffy, Thérèse Steinmetz, Ria Valk etc..).  Daarnaast is er ook directe samenwerking ontstaan met activiteitenbegeleiders in verzorgingshuizen waardoor de markt van vraag- en aanbod nog zichtbaarder wordt en rechtstreeks benaderbaar door de bands. In vervolg op een verzoek van Rotary Ede kwam op die manier een mini-concert tot stand in verzorgingshuis St Barbara (Vilente Ede)  op donderdagavond 22 december. Dit heeft aanleiding gegeven voor de activiteitenbegeleiding om vanaf januari 2017 het ROS-aanbod in het lokale activiteitenbegeleidingsoverleg mee te nemen. De samenwerking met ROC A12 leverde prachtige beelden op in de integrale audio/video-opname die de jongeren maakten van ROS PAKT UIT#1 op 20 november en zullen maken van ROS PAKT UIT #2  op 4 februari a.s.. De meerwaarde bestaat hier uit het bieden van een studie-object.

Wat is verder van belang om te weten?: 

De opgedane kennis en ervaring delen we graag met andere organisaties. Naast de bestaande contacten met ROS in Tiel is er bijvoorbeeld via de landelijke fondsendag op 10 november j.l. in het Akoesticum contact ontstaan met Simon van Dommelen (Noorderpark A’dam). Via Sikko Cleveringa (netwerk CAL–XL) spreken we binnenkort met Vincent William (Kunstbedrijf Arnhem)  over mogelijkheden in Arnhem.  Er zijn verder contacten met Judith Vonk, actief in Amstelveen en Zaandam en met de organisatoren van ouderen en popmuziek in Den Haag (Florence). Naast de focus op continuïteit en groei in Ede is opschaling in de regio of daarbuiten een zeer interessant gegeven.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
32 workshops 24/editie 60
4 concerten 150/concert 600
1 facebook   1500
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

De doelgroep geniet van het 'bij een club horen'. Niet voor niets spreken zij over de  'vrijdagochtendvibe'; een treffende typering voor de gezellige sfeer die de wekelijkse ontmoeting bij de koffie - voorafgaand aan de repetities - kenmerkt. De deelnemers studeren serieus op hun instrument en verwachten van elkaar dat er ook thuis gestudeerd wordt. Optredens buiten de deur dragen bij aan het zelfstandig durven opereren. Er is een verschuiving van 'durven' naar 'houden van'. Een verschuiving van naar buiten treden 'als overwinning op het zelfvertrouwen' naar extravert zijn als tweede natuur.  Het project is van belang voor de organisatie Cultura omdat het in een duidelijke behoefte voorziet. Anders gezegd, het aanbod is een hit, vergeleken bij het overige kunsteducatie aanbod. De organisatie laat zien in staat te zijn 'de juiste dingen te doen'; beoogde effecten te bereiken. Voor het welzijnswerk geldt hetzelfde. De verbinding die in sociale zin tussen de deelnemers bestaat genereert positieve krachten die anders niet beschikbaar zouden zijn. Malkander legt de verbinding met die podia waar sociaal zwakkeren komen. ROS bands waaieren uit met hun repertoire en brengen vertier waar het anders stil zou zijn. Ook Malkander is in haar belang gediend door de activiteiten die door ROS ontketend worden.  Zonder de steun van het FCP is ROS EDITIONS niet mogelijk.

Begroting: 

De subsidie wordt besteed aan de inzet van mensen/professionals, organisatie en huur van lokalen, de zaal en techniek/apparatuur. Organisatie bestaat o.m. ook uit het bedenken van structuur biedende principes. De 1e workshop bestaat bijvoorbeeld uit een 'banddate'. Zes thematafeltjes (top 40; Beatles; Stones: Blues/jazz; R&B; unplugged) waar drummers en bassisten een eerste keuze uit hebben. Vervolgens voegen zich daar de overige instrumentalisten bij. Dat leverde bijvoorbeeld 3 nieuwe bands op die meteen met het opstellen van een setlist aan de gang gingen....In de 2e workshop vond ook de 4e band een vorm. Als de setlist eenmaal 'staat' dan worden de nummers ingestudeerd (thuis en in de workshops) en uiteindelijk onderwerp van podiumpresentatie (workshop 7 en 8). Naast Jijmaakthetmee bestaat het ROS-budget uit een eigen bijdrage van deelnemers, zaalinkomsten uit ROS PAKT UIT!, bescheiden inkomsten uit een op 20 november in het leven geroepen fanclub en andere fondsen zoals Ede Doet, het Oranjefonds en het Sluyterman van Loofonds. Ook Cultura levert een bijdrage.

Locatie(s): 
Ede Centrum

Uitslag Beslis mee

FCP36
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 126 gestemd
totaal86
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met ROS EDITIONS bieden jullie een vervolg op eerdere Rockin’ Old School activiteiten en oogsten jullie de opbrengsten van wat zorgvuldig gezaaid is. ROS is dan ook niet nieuw maar vormt wel een doorontwikkeling en uitbreiding van een door jullie beproefd concept. De inhoudelijke waarde komt sterker naar voren dan de artistieke visie. Duidelijk is dat de deelname en versterking van de ouderendoelgroep voorop staat. Enthousiasme en (maatschappelijke) betrokkenheid weten jullie te combineren met een bewuste en doordachte aanpak gericht op bestendiging en verduurzaming. Door de betrokkenheid van docenten en zorg-, welzijn- en onderwijsorganisaties reikt het effect bovendien verder dan Cultura en de ROS deelnemers. Zo bevordert ROS EDITIONS de kunstbeoefening ook op bredere schaal.

afbeelding van Eva ten Dam

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Dit project besteedt aandacht aan de eenzaamheid onder ouderen door hen te laten spelen in bands. Door middel van workshops wordt gewerkt aan het repertoire. Ik ben positief over de ontwikkeling die de deelnemers in de pilots doormaken, wat vertrouwen geeft voor de uitvoering van de vervolgtrajecten evenals de samenwerking met Malkander. Afspraken met andere partners zijn nog in een pril stadium. Wat deze samenwerkingen kunnen betekenen is daarom voor nu nog onbekend. De beschrijving van het creëren van zichtbaarheid bij nieuw publiek had uitgebreider gemogen; een facebook-pagina en de JMHM-blog vind ik wat mager. De impact van het spelen in een band op de ontwikkeling en het plezier van de deelnemers is naar verwachting groot.

afbeelding van Joop van van Liere

Dag Stefanie, Dank voor de vragen, tips en deze aanmoediging! We gaan op sterrenjacht...

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Joop,

 

Dank voor de uitgebreide toelichting. Als je denkt klaar te zijn voor de Beslis mee fase kan je je verzoek indienen.

afbeelding van Joop van van Liere

Nee, € 135 euro per persoon wordt niet als drempel gezien. € 15,-- per activiteit (8 repetities en 1 concert) vindt men prima. 4 edities met 24 deelnemers ad € 135,-- is in de begroting als deelnemerbijdragen voor ROS EDITIONS opgenomen. 

afbeelding van Joop van van Liere

Daarnaast loopt er een aanvraag bij de Stichting Idee in Uitvoering die voor € 5.000,-- in de begroting is opgenomen. De resterende € 2.000,-- denken we in de 2e helft van het jaar te kunnen realiseren uit bedrijfsbijdragen en particuliere giften uit o.m. de fanclub. Dit moet het begin zijn van 'het op eigen benen' kunnen staan. Ik hoop hiermee de overige fondsenpost ad € 9.000,-- voldoende te hebben verklaard.

 

 

afbeelding van Joop van van Liere

Dag Stefanie, Hierbij het antwoord op je vraag over de begroting. Wat de eigen bijdrage van de deelnemers betreft kan ik zeggen dat die door de deelnemers als acceptabel wordt ingeschat. € 15,-- per activiteit wordt niet als te duur gezien hoewel er in de evaluatie na de 1e pilot wel werd opgemerkt dat dat bedrag voor minder draagkrachtigen wel te hoog zou kunnen zijn. Iemand deed de suggestie geen eigen bijdrage te vragen maar een collecte te houden bij de uitgang. Crowdfunding geven we op een andere manier vorm. We bereiden op dit moment een video voor die voor de aanvraag bij Voor de Kunst.nl noodzakelijk is om mee te doen. Deze actie valt onder overige fondsen. We hopen daar een additionele bijdrage van € 2.000,-- mee te verkrijgen. 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Even een check: dus 135 euro per persoon wordt niet als drempel gezien. Of begrijp ik de begroting verkeerd?

afbeelding van Joop van van Liere

In Cultura ontwikkelen we het werven van middelen uit andere dan subsidiebron in een zogeheten Wijzer-Werven traject dat via steun van OC&W voorzag in een competentiescan van de Cultura-project-organisatie door Berenschot (2015), gevolgd door periodieke training door van Dooren advies i.s.m. Charistar (2016 en 2017). 

afbeelding van Joop van van Liere

Verder zijn we begonnen met particuliere middelenwerving via de ROS - fanclub. Een investeringsmix van subsidie, particuliere- en bedrijfsbijdragen kan een gezonde basis gaan vormen. De kans op een match met bedrijven is in 'Food Valley' geen onrealistische gedachte. Daarnaast is opschaling door samenwerking met bestaande soortgelijke initiatieven zoals in Tiel, Amstelveen, Zaandam, Den Haag en andere steden een serieuze optie om interessante 'haakjes' te vinden voor investering. >>

afbeelding van Joop van van Liere

Dag Stefanie,

Je stelt een wezenlijk vraag, waar we op de achtergrond steeds mee bezig zijn. Voor een basis van duurzaamheid is naast toewijding van deelnemers, alert projectmanagement, delen van kennis en ervaring een gezonde financiele basis een absoluut noodzakelijke voorwaarde. Omdat we denken dat ROS zich blijft bewijzen - mede dankzij startbudgetten van fondsen - gaan we in elk geval voor het verkrijgen van een structurele subsidie. Tegelijkertijd werken we aan een 'case for support' die interessant genoeg is voor één of meer lokale of regionale bedrijven. >>

afbeelding van Stefanie Weijsters

Joop, nu het einde van jullie Denk mee fase nadert zou ik nog even de tijd nemen om puntjes op de i te zetten.

 

Zo speelt bij mij nog de vraag hoe jullie met deze ROS EDITIONS een duurzame basis voor het project voor daarna leggen? Je geeft aan dat je van eenmalige projecten dat duurzame effect niet kan verwachten, maar nu bij deze vervolgaanvraag is het toch van belang zicht te geven op het bestendigen van wat jullie binnen deze vier edities opzetten en uitvoeren. Zit hem dat vooral in de samenwerkingen die ontstaan en kennis delen met anderen, of is er ook een plan om het concept zelf (ook financieel) zelfredzaam en duurzaam te maken?

afbeelding van Stefanie Weijsters

Wat betreft de begroting, zou specificeren van de post overige fondsen ons helpen bij de beoordeling en ben ik benieuwd in hoeverre de eigen bijdrage van de deelnemers realistisch is. Fijn als beide nog toegelicht kunnen worden.

afbeelding van Eva ten Dam

Beste Joop,

Mijn collega Stefanie kijkt spoedig kritisch met jullie mee. Je zult van haar binnenkort een reactie krijgen.

afbeelding van Joop van van Liere

Dag Eva, Dank voor de tip! Voor zover de ruimte toelaat heb ik denk ik de relevante informatie uit de chats verwerkt onder de titels in de projectomschrijving. Als het zover is, zou het project dan al de stap naar de volgende fase in kunnen?

Pagina's