menu denk mee beslis mee maak mee

The Roof

een democratisch en nomadisch kunstinstituut

MOHA
14 november 2016 tot 10 december 2016
crafts, dans, theater
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Collaboration with TU Eindhoven

Door Alice Pons op do 2 feb

3. Reflection on the collaboration with TU students

Ana, Meylissa (urban studies) and Luuc (structural design) has joined our events,...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

The Roof

een democratisch en nomadisch kunstinstituut

afbeelding van Alice Pons

Ingediend door:

Alice Pons

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Het proces van The Roof is open voor iedereen die mee zouden willen werken, zowel professionals als amateurs. Ken jij misschien mensen die geïnteresseerd zouden kunnen zijn?

Wat ga je doen?: 

Tussen 14 nov en 10 dec gaan we The Roof maken: een collectief kunstwerk als symbool van een nieuw democratisch nomadisch kunstinstituut. Het werkproces bestaat uit 2 delen: discussie en constructie. Samen creëren zij de identiteit van The Roof. Onze deelnemers zijn de MOHA gemeenschap, een groep daklozen, een groep kinderen en het publiek van het Veem Huis. De constructie is gedurende de hele maand geopend en volgt een lapwerk principe. Hierbij werken de deelnemers in kleine groepen die de verantwoordelijkheid op zich nemen over een specifiek, klein deel. De discussies zullen plaatsvinden tijdens drie openbare bijeenkomsten. In elke discussie richten we ons op een specifieke vraag, bijv. “Welke functies zou The Roof moeten hebben?”. Op deze manier gaat MOHA in gesprek met een divers publiek over de rol die The Roof zal vervullen. Op 10 december wordt The Roof geïnstalleerd in de publieke ruimte en in gebruik genomen. Vervolgens zal het langs verschillende locaties reizen voor discussies, performances en kunst. MOHA wilt The Roof elk jaar op een nieuwe locatie onderbrengen en een evenement organiseren om het principe waar het op gebouwd is, onze collectieve werk methode, te delen

Hoe ga je te werk?: 

Door het werk in de straten van Amsterdam hebben we een diverse en actieve gemeenschap rond MOHA opgebouwd: de buurman, de tuinman, het oude vrouwtje, de dakloze man op het bankje enz. Voor The Roof nodigen we ook 2 nieuwe groepen uit: daklozen en kinderen. Het artistieke proces en de constructie zijn gebaseerd op de expertise van al deze mensen. De daklozen kunnen ons bijv. leren wat goede beschutting is en hoe deze te vinden. Deze noodzaak zal een belangrijk element zijn voor The Roof. De kinderen zullen ons helpen fantaisi in te brengen. Vragen als “Hoe laten we The Roof vliegen?” of, “Kan het een dier zijn?” worden serieus meegenomen in het ontwerp en de constructie. Met deze 2 groepen zullen we werken aan hoe we verhalen en ideeën kunnen delen in een artistieke vorm. Met de kinderen werken we rond het thema 'stadsutopie'. Gebaseerd op hun droomstad bouwen ze kleine maquettes die tijdens onze discussie avonden tentoongesteld worden. Met de daklozen zullen we werken met storytelling. Dit kunnen zij doen in de vorm van het schrijven van hun verhalen op de muur van The Roof, of het spelen van hun verhaal tijdens de discussieavond. Er zullen 2 sessies georganiseerd worden waar de kinderen en daklozen samen zullen komen en de ene groep de andere al leiden met hun expertise en het delen van de verschillende artistieke vormen die tijdens het project ontwikkeld zijn. Met de MOHA gemeenschap zullen we samen de 3 openbare discussieavonden voorbereiden en hosten: iemand kookt, draagt een gedicht voor rond het thema 'huis', of neemt het publiek mee op een tour door de wijk. Deze persoonlijke benadering van de conceptfase van The Roof, zal zorgen voor verschillende mogelijke relaties van mensen tot het dak. Praktisch gezien zal het bouwen van het dak een open werkplaats zijn waar iedereen welkom is. Onze 3 discussieavonden geven gelegenheid voor iedereen om samen te komen, en door hun bijdrage aan de discussie wordt het publiek van/in het Veem Huis ook deel van het proces.

Met wie werk je samen?: 

Veem Huis voor performance- Vervult de rol van een klein kunstinstituut en tegelijkertijd ook de rol van een huis. Het is symbolisch belangrijk voor ons om het dak daar te bouwen omdat we geloven dat kleinere kunstinstituten een cruciale rol spelen in de stad. Ze hebben de kracht om als multifunctionele ruimte te dienen en tegelijkertijd als een performatieve ruimte, kunstgalerie, school, debatcentrum, café of club. Zij bieden een ruimte waarin hun functie kan worden bediscussieerd, bekritiseerd, herontworpen en opnieuw bedacht.


Regenboog Groep- Zowel Moha als de Regenboog Groep hebben als doel om mensen te engageren en in staat te stellen een actieve rol in te nemen in de maatschappij. Werken we beiden vaak met mensen die zich in de kantlijn van de samenleving bevinden; mensen wiens relatie met de stad gebaseerd is op overleving. Voor dit project hebben we ervoor gekozen direct samen te werken met mensen die, zoals wij, nomaden zijn in Amsterdam.


BSO Brood en Spelen- Omdat verbeeldingskracht zo’n grote rol speelt in dit project, hebben we besloten om experts uit te nodigen op het gebied van verbeeldingskracht: kinderen. Het stimuleren van verbeeldingskracht door middel van kunst is essentieel voor de bloei van creativiteit en innovatie, een overtuiging die de BSO en Moha delen.


Master opleidingen Scenografie(HKU) en Civil Engineering (TU Delft)- De studenten zullen onderdeel uitmaken van het MOHA onderzoeksteam waarbij er vanuit de bestaande maquettes gekeken wordt naar de vormgeving van The Roof en bijbehorende materialen die voldoen aan extreme omstandigheden als lichtheid, flexibiliteit, wind- en waterbestendig, hufterproof etc.    

                
Kunstenaar Merel Noorlander en architect en stedenbouwkundige Zsofia Pazcolay zullen de constructieve, architectonische en financiële haalbaarheid van het project waarborgen.

Wat is verder van belang om te weten?: 

MOHA is een artistiek collectief opgericht door Olivia Reschofsky (hu) en Alice Pons (fr). Olivia en Alice zijn al ruim vier jaar werkzaam als kunstenaar in de publieke ruimte van Amsterdam. MOHA is letterlijk een dakloos collectief, wij reizen van plek naar plek zonder vaste werkplaats en werken vrijwel uitsluitend in de openbare, publieke ruimte. Deze nomadische manier van werken kwam initieel voort uit de noodzaak waarin we ons bevonden als jonge kunstenaars. Net afgestudeerd aan de School voor Nieuwe Dansontwikkeling (SNDO) werden wij geconfronteerd met de bezuinigingsrondes in de kunsten in 2012/2013. Na vier jaar is onze nomadische werkwijze echter een van de meest bepalende kenmerken geworden van ons werk. Door van buurt naar buurt te trekken, van straat naar straat en van project naar project,realiseerden we ons dat deze manier van werken bij ons past en dat we een belangrijk contrapunt of aanvulling representeren ten opzichte van de bestaande institutionele infrastructuur. Door te werken in de publieke ruimte weten wij een enorme diversiteit aan publiek en participanten te betrekken, waaronder ook mensen die zich niet snel verbonden voelen bij de grotere kunstinstituten en vaak ontbreken in hun publiek. Het is deze diversiteit aan stemmen en verhalen die ons inspireert en het is deze betrokkenheid van een diversiteit aan mensen die de basis van ons werk vormt. 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 

11

Voorbereiding The Roof met kinderen van BSO Brood en spelen - 1 keer per week, 2uur per keer.  (5 keer)

Samenwerking d.m.v de constructie en discussieavond. ( 1 keer per week in de constructie + 1  disccussieavond + inauguratie evenement)

10  
15

Voorbereiding The Roof met Daklozen - 1 avond per week, koken en samen eten in een van de locatie van Regenboog (5 keer)

Samenwerking door de constructie en discussieavond. ( 2 keer per week in de constructie + 3  disccussieavond + inauguratie evenement)

 

ongeveer 10  
1

The Roof constructie - een maand open workshop plek in Veem Huis - van 14Nov tot 10 Dec

tussen 50 ten 100  
3 Discussieavond in Veem Huis (18/11, 24/11, 2/12) 70x3 70x3 (Er is geen verschil tussen bezoekers en Deelnemers in dit project)
1 Inauguratie evenement The Roof 70 70
1 The Roof na de constructie/ 2 weken buiten in de buurt met veschillende buurt evenementen
 
  300

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Moha neemt plaats in het midden van de veelmazige structuur van onze samenleving en legt deze niet alleen bloot maar co-creëert deze ook. Wij streven juist naar een interactieve samenwerking met de mensen die wij ontmoeten. Eenieder heeft verschillende vaardigheden en expertises in relatie tot zijn of haar hobby’s of werk. In de professionele kunstwereld is het publiek niet alleen veelal te homogeen, ook blijft het ook vaak passief: het publiek blijft het in de rol van “publiek“. Door middel van de open ruimtes die wij creëren weten wij mensen uit te nodigen verschillende rollen aan te nemen gebaseerd op hun vaardigheden, hobby’s en interesses. Zo wordt Moha deel van de stad en worden zij deel van Moha’s gemeenschap. Zij geven mede vorm aan haar visie en identiteit. Ze worden mede-eigenaren en nemen bepaalde verantwoordelijkheden op zich binnen het artistieke proces. Zij participeren letterlijk door het bouwen van een structurele ondergrond, het documenteren van het werk door foto’s te maken met een smartphone, of door samen met ons koken. Maar ook leren ze ons een nieuwe dans, of delen zij hun expertise bijvoorbeeld op gebied van dans en beweging vanuit het perspectief van iemand met een lichamelijke “beperking“. Niet alleen dagen wij mensen uit andere rollen in te nemen en te bevragen welke rol kunst in hun leven speelt, ook dagen zij ons uit om steeds opnieuw te definiëren wat kunst precies is. Samen herscheppen wij collectief het kunstwerk van de stad.

Begroting: 

De bijdrage van het FCP wordt besteed aan een deel van de constructie materiaal van The Roof en aan de kosten in verband met onze samenwerking met de verschillende groepen (Vervoer, vergoeding vrijwilligers, catering, video documentatie, fotografie). De andere kosten worden ondersteund door Amsterdam Fonds voor de Kunst, MOHA stichting en Veem Huis voor Performance.

Locatie(s): 
Amsterdam

Uitslag Beslis mee

FCP35
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 113 gestemd
totaal85
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project aan de hand van de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Dit plan is een intrigerend voorbeeld van een nieuwe, nog ongebruikelijke manier van cultuur maken: een bijzondere combinatie van disciplines, van creatieve en reflectieve activiteiten en van deelnemers met uiteenlopende expertise, leeftijd en achtergrond. Jullie professionele concept vormt het uitgangspunt, maar uiteindelijk zal The Roof het resultaat zijn van een gezamenlijke onderneming die volop ruimte biedt aan de ideeën van de deelnemers. De deelname van juist deze partners wekt vertrouwen in de voorbereiding, de uitvoering en de promotie van jullie activiteiten. Het effect laat zich niet helemaal voorspellen, maar dat maakt dit proces juist tot een interessant experiment. Succes!

afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Op Jij Maakt het Mee zien we vrij zelden zo’n conceptueel experiment als The Roof. Ook het betrekken van deze doelgroepen in het maakproces, de zorgvuldigheid in de samenwerking, de breedte van de thematiek en het rondreizende aspect dragen bij aan de uniciteit van dit project. Ik vind het bijeen brengen van jonge kinderen en daklozen een spannende excercitie, maar heb voldoende vertrouwen in de kwaliteit van de inhoud, door de intergenerationele inbreng en de borging vanuit zowel een culturele als wetenschappelijke partijen. Complimenten voor jullie inventiviteit en de manier waarop jullie aan het project gebouwd hebben de afgelopen weken. Jullie kiezen duidelijk niet de weg van de minste weerstand, maar dat maakt dat ik zeer nieuwsgierig ben naar het vervolg. Veel succes!

afbeelding van Lidian Fleers

Dag Alice, idealiter zien we de modelbegroting, maar mocht dat te beperkt zijn ga dan bij het opstellen van de begroting s.v.p. uit van de posten die op onze modelbegroting staan. Houd er overigens rekening mee dat jullie aanvraag alleen betrekking heeft op de activiteiten die plaatsvinden vanaf jullie startdatum 14 november. Met startdatum bedoelen we de activiteiten waarbij de deelnemers zelf creatief aan de slag gaan. 
afbeelding van Lidian Fleers

vervolg: Probeer in de laatste twee weken meer de focus te leggen op het verschaffen van inzicht in het praktische en creatieve proces. Jullie project is conceptueel interessant, maar het voelt nu nog aanbod gestuurd en het biedt nog weinig zicht op wat de deelnemers zelf gaan doen in artistiek opzicht. Hoe ziet de artistieke begeleiding eruit en hoe gaan jullie de creativiteit uit de deelnemers halen? Wanneer en hoe komen de twee doelgroepen samen? De jongste deelnemers doen, neem ik aan, niet mee aan de avondsessies. Succes!

afbeelding van Alice Pons

We veranderden en ¨re-organised¨ onze tekst in verband met je feedback. We hebben ook de begroting geupload. We hopen dat de gehel nu meer samenhangend is. 

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Alice, jullie zijn al een heel eind op weg. Houd er rekening mee dat we vanuit het Fonds met name kijken naar het artisitieke proces, wat gaan de deelnemers zelf doen in kunstbeoefening? Laat dat duidelijk naar voren komen in jullie omschrijving. En vergeet niet jullie begroting te uploaden.

Het proces dat jullie voor ogen hebben lijkt mij heel precair, jullie ervaring achteraf kan inspirerend zijn voor anderen. Daarom ben ik benieuwd of en hoe jullie dit vastleggen. 

Zijn jullie bekend met de Joseph Wresinski Cultuur Stichting? Een bijzondere organisatie die op landelijke schaal theaterproducties uitvoert door mensen die in armoede leven. 

afbeelding van Alice Pons

Beste Lidian,

We hebben een meer vraag over de begroting: Moeten wij de modelbegroting gebruiken of kunnen we onze eigen model gebruiken? De modelbegroting die op de website staat is beperkt. Daarvoor is het moelijk voor ons te invoelen want we hebben een heel gedetailleerd begroting. Bijv we werken met meer mensen dan de 3 mogelijke lege rijen in de ¨personeel kosten en honoraria¨.

afbeelding van Alice Pons

Bedankt voor de referentie. We probeerden onze werkwijze met onze verschillende doelgroepen en deelnemers beter te definieren. Is dat wat je mist? Of wens je meer praktische informatie? Wanneer je het woord "precair" gebruikt, wat bedoel je dan precies? In ons werk is "precariteit" een belangrijke vertrekpunt, omdat het ons een nieuwe richting geeft om te ontdekken. Het is iets waar we bewust voor kiezen. We weten dat het kwetsbaar en gewaagd is, maar we zien het als een uitdaging. Het proces om oplossingen te vinden voor een precaire situatie is het werk dat we samen met onze verschillende doelgroepen aangaan.
afbeelding van Johanneke Minnema

Ha Alice,

Dat is volgens mij ook wat Lidian bedoelt: jullie proces is bewust precair. Dat kan heel interessant en leerzaam zijn voor andere organisaties. Daarom is Lidian benieuwd of jullie na afloop de lessen uit dit project ook delen met anderen. Dat zou super leerzaam kunnen zijn!

afbeelding van Alice Pons

Het is leuk om te horen. Delen met anderen is ook een van onze belang. We, met onze groepen schrijven samen door de constructie en de discussie avonden een manifest. Deze manifest bevatt de "principles" dat The Roof op gebouwd werd, onze collectieve werkmethode en hoe The Roof zal verder in de toekomst worden gebruiken. Het is een van de manier voor ons om de process te delen. We zullen in het weekend in de linkerkolom deze informatie duidelijker maken.

afbeelding van Johanneke Minnema

Ha Alice,

Dank voor je antwoord, prettig verwerkt in de aanvraag!

In het verlengde hiervan vroeg ik me af of de open bijeenkomsten in het VEEM theater niet ook een goede plek zijn om daklozen en kinderen te betrekken bij project. Misschien kunnen ze elk vanuit hun eigen visie invulling geven aan het programma. Dit als suggestie naar aanleiding van je meedenk vraag.

Zou je verder nog kunnen toelichten hoe jullie het onderscheid tussen deelnemers en bezoekers precies zien (als dat er al is) en hoe jullie hen werven?

Alvast van harte bedankt!

Johanneke

afbeelding van Alice Pons

Onze bijeenkomsten zullen vanaf November in het Veem plaatsvinden met onze 3 discussie evenementen en met de constructie van The Roof. Vooraf is het moelijk om onze kerngroepen  in Veem te organiseren want we kennen hen nog niet. Eerst gaan we naar hun plekken want we willen een vertrouwensrelatie met beide groepen opbouwen en een goede verbinding tussen hen en het project creëren. Gedurende de constructie, zullen onze twee kerngroepen meestal apart van elkaar werken omdat ze verschillende opdrachten en roosters krijgen. We zullen, niettemin, 1 of 2 keer de 2 groepen samen brengen om onderling hun verschillende werk te delen. Bovendien, zullen we allemaal samen komen gedurende de discussie-avonden. We proberen deze informatie duidelijk in de linker kolom te zetten.

afbeelding van Alice Pons

Over je tweede vraag: Aangezien The Roof gebaseerd is op een collectief process, beschouwen we alle groepen zowel publiek als deelnemers. Moha heeft een sterk betrokken eigen netwerk opgebouwd in de afgelopen vier jaar. Wij blijven in doorlopend contact via persoonlijke emails en bijeenkomsten. Daarnaast zullen we ook de mensen in de buurt van het project direct en persoonlijk te betrekken door middel van deur-tot-deur communicatie, gesprekken, voorstellingen en interventies in de openbare ruimte, en samenwerking met buurthuizen en buurtinitiatieven.

 

afbeelding van Jelany Hammen

Dag Alice en Olivia,

The Roof lijkt me een prachtig project dat een mooie wisselwerking tussen kunst, creativiteit en 'gewone mensen' kan creëren. Waar ik graag meer over zou willen weten is wat de MOHA gemeenschap precies is. Hoe ziet deze groep eruit? 

Ook vraag ik mij af wat de precieze rol is van de groepen, voornamelijk bij het constructieproces. Wordt de constructie van het dak ook onderdeel van de ontmoetingen met de verschillende groepen? Of is de rol van deze groepen vooral onderdeel van het discursieve proces?

Pagina's