menu denk mee beslis mee maak mee

'rondje om'

Een feestelijke, culturele processie rondom 500...

Stichting KUUB (Kunst Uit Unieke Beleving)
15 juni 2018
dans, erfgoed, muziek, muziektheater
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€10.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Het is gelukt!

Door Lonneke van Heugten op do 19 jul

Het was een onvergetelijke middag en avond, met verschillende podia in en om De Kerk. Een culturele processie voor jong en oud, waarin een...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

'rondje om'

Een feestelijke, culturele processie rondom 500 Jaar Grote Kerk Alkmaar.

afbeelding van Lonneke van Heugten

Ingediend door:

Lonneke van Heugten

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
We zoeken deelnemers die openstaan voor het experiment en samen een totaalproductie willen ontwikkelen met professionele begeleiding. Met 'rondje om’ vieren we ruimte voor kunst en cultuur in de stad, geïnspireerd door 500 Jaar Grote Kerk Alkmaar.

Wat ga je doen?: 

Een kunstwerk kan een bestaande ruimte veranderen, soms subtiel en soms grondig. Een muzikant kan de bezoeker ontroeren maar ook verblijden. Een theatermaker kan ontregelen en bewuster maken. Een dichter raakt ons diep en een danser begeleidt ons naar de volgende act. Tijdens de totaalproductie ‘rondje om’ nemen lokale makers en culturele organisaties ons mee op een culturele processie onder toeziend oog van de jarige Grote Kerk. Verschillende scenes rondom de kerk geïnspireerd op 500 jaar historie mondden uit in een viering van kunst en cultuur in het hart van de stad.

Stel je voor ...Oud en jong, lokaal maar ook regionaal, als individu maar ook in een gezelschap, traditie tegenover vernieuwing. Kunstdisciplines direct naast elkaar, maar ook in nieuwe mengvormen. Amateurs die in verbinding komen te staan met professionele makers en culturele organisaties. Enerzijds: de historische binnenstad, een diversiteit aan bezoekers, een Grote Kerk die 500 jaar bestaat. Anderzijds/ tegelijkertijd: een plek met een diversiteit aan cultuurbeoefenaars en -makers, talentontwikkeling, een jonge generatie creatievelingen en ruimte voor co-creatie.

'rondje om' is een plek waar culturele organisaties van groot tot klein bij elkaar komen, nieuwe ontdekkingen opdoen, de ruimte krijgen en samen experimenteren. Door verschillende kunstvormen met elkaar te verbinden, en zichtbare knooppunten in de route te creëren willen wij cultuurbeoefenaars en -makers een unieke ervaring meegeven waarop zij verder kunnen bouwen en met andere ogen kijken naar hun eigen vakgebied en dat van de ander. Muziekensembles, koren, beeldend kunstenaars, singer-songwriters, theatergezelschap/musicalgroep, dichter, en dansers... Minimaal twaalf cultuurbeoefenaars en -makers komen samen om een interdisciplinaire route in en om de kerk te organiseren. Deelnemers krijgen de ruimte om hun eigen bijdrage aan de route te bedenken en uit te voeren. De regisseur zet de deelnemers in hun kracht en koppelt ze waar mogelijk aan andere cultuurbeoefenaars en -makers. De cultuurbeoefenaars nemen het publiek mee op route in deze totaalproductie, die uitmondt in een culturele processie.

Festival KUUB 2016 - In Alkmaar Kan Alles

Hoe ga je te werk?: 

Stichting KUUB richt zich op inwoners en omwonenden van alle leeftijden, woonachtig in de gemeente Alkmaar en omstreken, die niet-beroepsmatig als cultuurbeoefenaar of -maker actief zijn, maar zich verder willen ontwikkelen, en hun werk met een breed publiek (willen) delen. Ook cultuurbeoefenaars en -makers die de ambitie hebben om beroepsmatig aan de slag te gaan, maar nog niet zo ver zijn, rekent KUUB tot haar doelgroep. Bijvoorbeeld: theatergroepen, muziektheatergroepen, dansgroepen, muziekkorpsen, vocale ensembles, instrumentale ensembles, groepen voor beeldende kunst en vormgeving, groepen voor audiovisuele kunst of groepen voor overige activiteiten op het gebied van amateurkunst. KUUB biedt alle deelnemers de kans om zich te ontplooien en/of te ontwikkelen binnen een 'veilige' omgeving. Door gedeelde ervaringen met elkaar op te doen en nieuwe contacten te leggen roept het festival een gevoel van saamhorigheid op.

Doel: 'rondje om' is een eenmalig, feestelijk event waar de cultuursector in Alkmaar zich kan ontwikkelen en op vernieuwende wijze presenteren. Stichting KUUB wil met dit project cultuurbeoefenaars en -makers de co-creatie van een totaalproductie laten beleven. Zo worden ze gestimuleerd om nieuwe samenwerkingen aan te gaan, hun discipline vanuit andere ogen te zien en hun talenten te ontwikkelen. De nadruk ligt op het experiment van de regisseur en de organisaties om gezamenlijk interdisciplinaire scenes te creëren geïnspireerd op de historie en verhalen rondom de Grote Kerk, en deze te laten uitmonden in een feestelijke culturele processie. Wij starten met de reeds bekende deelnemers. Dit zijn culturele organisaties die al hebben aangeven een bijdrage in het kader van de viering te willen leveren. Er is ook ruimte voor nieuwe deelnemers. Deze worden geworven via een oproep binnen de instellingen Bibliotheek Kennemerwaard, Stedelijk Museum Alkmaar, Artiance Centrum voor de Kunsten en Theater de Vest die direct gesitueerd zijn rondom de Grote Kerk. Daarnaast beschikt Stichting KUUB over een breed netwerk cultuurbeoefenaars en -makers.

KUUB heeft ervaring met het signaleren van samenwerkingskansen en het aanjagen van interdisciplinaire producties. In 'rondje om' willen we het experiment aangaan om deze kennis en kunde op vernieuwende wijze toe te passen voor een éénmalige totaalproductie. De verschillende deelnemers, van koren tot beeldend kunstenaars, worden uitgedaagd om samen te werken aan scenes die in en om de kerk zullen plaatsvinden. De scenes vormen culturele knooppunten, die aan elkaar verbonden worden door routebegeleiders zoals een dichter, een acteur, een singer-songwriter, of een danser. Hierbij kan gedacht worden aan het 500 jaar oude lied 'Passtimes with a good company', dat zowel voor koren en ensembles geschikt is. Alle scenes en het publiek eindigen met één grootse culturele processie in de kerk.

Projectleider en regisseur werken samen om momenten te creëren waarin cultuurbeoefenaars en -makers elkaar kunnen ontmoeten, ideeën uitwisselen en inspireren. Deze momenten vormen de basis van de scenes. Daarnaast wordt er een theatervormgever aangetrokken om een gezamenlijke uitstraling te creëren. We gaan we op zoek naar verbindende verhalen in de historie van/rondom de kerk. Deze uitdaging leggen we deels neer bij de deelnemers. Het streven is om met zes verhalen uit te werken die tijdens de culturele processie aflopend in tijd, van oud naar nieuw, worden verteld in de vormen van scenes. Deelnemers die zich aanmelden worden opgeroepen om onderzoek te doen naar de historie van de Grote Kerk en een bezoek te brengen aan onder andere het Regionaal Archief. Ook worden ze gevraagd na te denken over mogelijke aansluitingen/aanknopingspunten met andere disciplines. Het verzamelen van de scenes en het kiezen van de stukken is onderdeel van het maakproces en wordt bepaald door deelnemers in samenwerking met de regisseur. Dit gebeurt tijdens vaste terugkommomenten.

Een aantal deelnemers hebben al nagedacht over hun verbinding met de kerk en deze verhalen aangedragen. Een goed voorbeeld is het verhaal aangedragen door het Favonius Ensemble. Hiervoor heeft het Favonius Ensemble onderzoek gedaan naar de historie van de kerk. Dit ensemble bestaat uit drie zeer ervaren (amateur) musici: Leonie Hennekens, dwarsfluit, Marry Borst, (alt)hobo & Jeannette de Vries, fagot. Zij willen met 'rondje om' de samenwerking aangaan met een dichter/acteur/theatergroep die de rol van Fesch vertegenwoordigt. Zij blikken graag 500 jaar terug in de tijd. In die tijd speelde Jan Pieterszoon Sweelinck, de belangrijkste Nederlandse componist in de overgang van Renaissance- naar Barokmuziek, in de Lebuïnuskerk in Deventer, gebouwd in dezelfde tijd als de Grote Kerk in Alkmaar. Meer dan 100 jaar later werd de componist Willem de Fesch geboren in Alkmaar. Hij was een virtuoos violist en componist, en heeft de Grote Kerk zeker gekend. In 1725 vertrok hij naar Antwerpen waar hij kapelmeester werd van de kathedraal, maar hij vertrok daar in 1731, vanwege onoverkomelijke ruzies. Hij had een opvliegend temperament, en de koorknapen waar hij voor verantwoordelijk was, werden soms nogal hardhandig terecht gewezen en verwaarloosd. Hij vestigde zich in Londen, waar hij zijn carrière als violist, componist en docent volop ontwikkelde. Hij schreef veel werken voor theater, oratoria, en met name zijn muziek voor de Tempest van Shakespeare werd zeer bekend. Dit verhaal vormt een van de zes verhalen, die aflopend van oud naar nieuw, tijdens de culturele processie wordt vertoond. Andere organisaties kunnen inhaken op deze maar ook andere verhalen en hun eigen scene binnen een verhaal vormgeven. De regisseur knoopt de zes verhalen aan elkaar vast om een culturele processie te vormen.

De deelnemers krijgen tijdens hun repetities extra coaching en advies van een externe coach. Artiance biedt extra repetitieruimte en faciliteiten hiervoor aan. De gezamenlijke repetities vóór de voorstelling zijn de momenten waarop alles samenkomt. Deze zullen per verhaal worden georganiseerd omdat het niet mogelijk is om deze vooraf in de Grote Kerk te repeteren. De verschillende verhalen worden door de regisseur aan elkaar geknoopt. Op de dag van de uitvoering is het mogelijk om het geheel een keer te doorlopen.

Deelnemers komen door het maakproces en het event van 'rondje om' direct in contact met professionals en culturele organisaties en presenteren zich op een bijzondere locatie en unieke wijze. Iedere deelnemer (per groep) krijgt tijdens de repetities een aantal keer een professionele coach toegewezen. Deze coach kijkt mee en geeft extra tips en advies om hun uitvoering sterker te maken. Ook kijkt deze coach hoe de samenwerking/link gevormd kan worden met andere culturele organisaties en disciplines. Daarnaast is er een aparte theatertraining voor de routebegeleiders. De dichter, acteur, singer-songwriter of danser komen dan samen. Het is een interdisciplinaire training waarin beweging, stem en spel naar voren komen. Deze training zorgt voor de juiste aansluitingen in het verhaal. Ook worden er scenes gemaakt en geïmproviseerd.

Bezoekers maken kennis met de cultuurbeoefenaars en -makers, en ontdekken de verschillende kunstdisciplines. Zij bekijken, beluisteren en belopen het 'rondje om' en ervaren samen met de beoefenaars en makers de feestelijke culturele processie. Daarna is er ruimte in de Grote Kerk om elkaar te ontmoeten.

Met wie werk je samen?: 

Via een oproep voor 500 Jaar Grote Kerk hebben een aantal amateurkunstorganisaties reeds aangegeven activiteiten te willen organiseren in dit kader. Zij kunnen zelf geen avondvullend programma organiseren en krijgen daarom in eerste instantie ook geen ruimte aangeboden voor activiteiten in de Grote Kerk. KUUB biedt deze organisaties alsnog de ruimte, de begeleiding en de faciliteiten om een gezamenlijke totaalproductie tot stand te brengen onder de naam 'rondje om'. Dit is een unieke kans voor amateurorganisaties om zich alsnog te presenteren in de vorm van een interdisciplinair avondvullend programma op deze bijzondere locatie.

De Grote Kerk, in het hart van Alkmaar, stelt zich faciliterend op voor het verwezenlijken van deze culturele processie, in de vorm van: ruimte, podia, nutsvoorzieningen, horecafaciliteiten, technische middelen en ook door middel van de inzet eigen vrijwilligers/personeel, marketing en communicatiekanalen. De culturele processie wordt gemaakt met verschillende deelnemers, die vanuit hun eigen discipline bijdragen aan ‘rondje om’:

Vocalgroep Close-Up, bestaat uit 11 zangers en 12 zangeressen, verdeeld over acht stemgroepen. Onder leiding van de Haarlemse dirigent Sjoerd Jansen zingt het koor eigentijdse close harmony arrangementen op hoog niveau, veelal a capella. Behalve close harmony, pop en rock zingt Close-Up ook gevoelige ballads, cabaret- en jazznummers.

Favonius Ensemble, 3 personen, musiceert al lange tijd in verschillende orkesten. Ook kamermuziek is ons zeer vertrouwd door het spelen in diverse ensembles. De bijzondere samenstelling van het Favonius Ensemble, drie blaasinstrumenten met elk een eigen timbre, zorgt voor een verrassende warme klankkleur.

Timeless Vocaal, Wij zijn een gemengd 4-6 stemmig koor,dat 24 leden telt en iedere maandag met veel enthousiasme oefent in Wijkcentrum Overdie.

Balletschool Attitude, 12 personen, De balletschool voor klassiek ballet van Alkmaar en Bergen! Balletschool "Attitude" is gespecialiseerd in klassiek ballet voor jong en oud op alle niveaus

Alkmaars Talent, 6 personen, Of je nu wilt zingen, dansen, muziek maken, goochelen, jongleren, beatboxen of een heel ander talent hebt, alles mag! Jongeren tussen 6 en 19 jaar oud doen jaarlijks mee aan Alkmaars Talent.

Popkoor Prestige, 100-150 personen, Het koor is groot van opzet en biedt ruimte voor mannen en vrouwen in de leeftijd van 12 tot 65+. Het koor staat te trappelen om een samenwerking te maken met ballet, en moderne dans.

Alkmaar Brass, 25-30 personen, spelend op koperblaasinstrumenten. Alkmaar Brass brengt muziek in alle denkbare muziekstijlen. Het ensemble is vormgegeven als een echte Engelse brassband, maar is in staat om in allerlei wisselende samenstellingen op te treden. Alkmaar Brass gaat combinaties met andere kunstvormen niet uit de weg. Denk aan verrassende combinaties met zang, film of foto, dans, popband, andere muziekinstrumenten zoals piano, orgel of viool; alles behoort tot de mogelijkheden.

Alkmaars Songwriter Collectief, 6 personen, Semi- professionele en amateurmuzikanten uit het netwerk van het Alkmaars Songwritercollectief met de behoefte om danwel te werken op locatie, danwel te werken met documentair materiaal en hun talenten te ontwikkelen door samenwerkingen aan te gaan en nieuwe vormen van podiumkunst te ontdekken. (Edwin, Micky, Roos, Jasper, Maaike en Steef)

Verhalenvertellers, die geworven worden door oude en nieuwe contactmomenten. Ervaren verhalen vertellen zoals Joop Oldenburg en Ilse Korf doen aan de culturele processie mee.

Jos Meijer, Alkmaarse theatermaker, met eigen werk onder de naam OnderHond Producties, regisseur voor verenigingen zoals Oberon Theaterproducties & Theatergroep Horizon en docent Film & Theater bij onder andere Artiance Centrum voor de Kunsten.

Lonneke van Heugten, dramaturg, onderzoeker en schrijver, die ook aan marketing doe ten verbonden is aan Stichting KUUB.

Helen Groves, Cultuur Hippie legt graag verbindingen met andere projecten, organisaties en partners om zo samen tot een goed eindresultaat te komen.

Daarnaast is het de wens van KUUB om een aantal individuele acts te betrekken, zodat ook amateurs die niet direct verbonden zijn aan een culturele organisatie de kans krijgen om mee te doen. KUUB beschikt over een groot netwerk van cultuurbeoefenaars en -makers en heeft goed contact met de verschillende culturele organisaties om dit te kunnen bewerkstelligen.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Decor en aankleding creëren fysieke knooppunten rondom de kerk en een unieke uitstraling van de culturele processie. De avond wordt collectief en feestelijk afgesloten in de Grote Kerk met verschillende optredens, acts en een hapje en een drankje. De volgende dag, zaterdag 16 juni 2018, start festival KUUB 'het culturele knooppunt'. Dan presenteren 1000 cultuurbeoefenaars en -makers een uitgebreid en vrij toegankelijk festivalprogramma. Op alle knooppunten van het festival zijn interdisciplinaire voorstellingen, kunstinstallaties en creatieve workshops te beleven. De culturele processie krijgt hierdoor ook de volgende dag een vervolg doordat er rondom de kerk nieuwe culturele knooppunten worden gevormd.

Bereik: 

De culturele processie bestaat uit minimaal 200 deelnemers verspreid over 12 culturele organisaties. Daarnaast zijn er nog enkele individuele cultuurbeoefenaars en -makers hier nog aan toe te voegen. Het uitgangspunt is dat wanneer alle deelnemers een of twee bezoekers meenemen, er minimaal 500 bezoekers aangetrokken worden om actief aan 'rondje om' mee te doen. Hierdoor raakt de culturele processie, in de 500 jaar oude kerk, minimaal 500 bezoekers waardoor de kerk een cultureel knooppunt voor de stad vormt.

aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 'een rondje om' minimaal 200 deelnemers (12 cultuurbeoefenaars/-makers) minimaal 500 bezoekers
    minimaal 12 vrijwilligers  
       
       
       
       
Wat maakt het project bijzonder?: 

500 Jaar Grote Kerk is een eenmalig event, dat KUUB aangrijpt om de ruimte voor kunst en cultuur in de stad Alkmaar te vieren. De kerk is immers 500 jaar lang een steeds veranderend maatschappelijk knooppunt dat het verhevene en het alledaagse van kunst, cultuur en erfgoed verbindt. Er is nog niet eerder in Alkmaar op deze bijzondere locatie een interdisciplinaire culturele processie gerealiseerd die verschillende disciplines, professionals en amateurs samenbrengt. Het project heeft een duurzaam effect doordat culturele organisaties kennis maken met elkaar en nieuwe /verbeterde presentatievormen aanleren. Zij leren elkaar kennen met elkaar samenwerken. Zij staan direct in contact met professionele begeleiding. De locatie, de vorm en de laagdrempeligheid van 'rondje om' zorgen voor een andere ervaring van het spelen/optreden en een bijzondere interactie met het publiek. Hierin krijgen deelnemers de ruimte om zich te ontwikkelen in hun eigen discipline en mee te kijken in het vakgebied van een ander. Ook andere culturele organisaties kunnen tijdens de ontwikkeling op het project inhaken door aan te sluiten op een van de zes verhaallijnen die de culturele processie vormt. De culturele processie wordt hierdoor een onvergetelijke ervaring voor zowel deelnemers als bezoekers.

Begroting: 

De begroting bestaat voor bijna een derde uit productionele kosten zoals huur van meubilair, aankleding, EHBO, nutsvoorzieningen, licht en geluid. Iets meer dan een kwart van de begroting betreffen productie- en logistieke kosten zoals reiskosten, honoraria voor de uitvoerenden, en de inzet van professionele coaching om tot een totaalproductie te komen. De overige kosten betreffen communicatie- en organisatiekosten.

De aanvraag bij ‘Jij Maakt het Mee’ komt voor een deel ten goede aan vorming van de basis van het project gelet op de (voorbereidende) bijeenkomsten met deelnemers, alsmede het artistieke proces met inzet van coaching en regie. Om de begroting te dekken vragen we tevens subsidie aan bij de Gemeente Alkmaar. 500 Jaar Grote Kerk stelt zich faciliterend op. Daarnaast is er sprake van een eigen bijdrage.

Uitslag Beslis mee

FCP26
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 105 gestemd
totaal76
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Niet alleen parades, maar zelfs ook processies lijken de laatste tijd nieuw terrein te winnen in cultureel opzicht. In dit project vormt dit het feestelijke en logistiek uitdagende instrument, dat de zichtbaarheid en toegankelijkheid van een cultureel evenement als KUUB kan vergroten. De eerste indruk is dat het heel veel is wat er geboden wordt. De artistieke-inhoud is weliswaar aanwezig, maar de kwaliteit zal mede afhankelijk zijn van de begeleiding in het co-creatieproces en die moet bewaakt worden te midden van de hoeveelheid activiteiten en disciplines. De organiserende partijen kennende zal het project een solide basis kennen. En dat zal nodig zijn om vanuit zo'n grote diversiteit van activiteiten op één dag een duurzame impuls te kunnen geven aan nieuwe samenwerkingen opgezet kunnen worden. Alkmaar kent een rijk cultureel veld en daarom juist mis ik nog een bepaalde urgentie voor dit specifieke project. Ik verwacht daarnaast dat het project zelf slechts een geringe impact zal hebben op de artistieke ontwikkeling van het gros van de deelnemers. Anderzijds verwacht ik dat door de gekozen thematiek en locatie het project deels een nieuw publiek zal kunnen aantrekken. 

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

De kunst van het parade maken staat sinds enige jaren weer in de belangstelling (denk aan de Sonsbeek processie in Arnhem, de Sint Maarten Parade in Utrecht). Dit project sluit aan bij deze herleving van de processie als instrument om cultuurparticipatie in de openbare ruimte vorm te geven. Mooi aan jullie plan vind ik de laagdrempeligheid en de brede opzet - alle disciplines kunnen meedoen. Er is ruimte voor fanfares, koren en theatergroepen, maar ook voor kleinschalige initiatieven en de zogeheten informele beoefenaars. Positief is verder de zichtbaarheid: door dit rondje om de Grote Kerk in de binnenstad komt de diversiteit cultuurbeoefening in de vrije tijd vol in het licht te staan. Waar verschillende partijen met elkaar gaan samenwerken, ontstaan ongetwijfeld nieuwe dwarsverbanden en ideeën voor vervolgprojecten, wat het lokale culturele klimaat ten goede komt. Over de zes verhalen en de manier waarop de regisseur de deelnemers met elkaar verbindt had ik graag meer gelezen, maar de beschreven opzet geeft voldoende vertrouwen in een succesvol resultaat.

afbeelding van Lonneke van Heugten

Hallo,

Wij hebben de laatste hand gelegd aan ons plan en aan de begroting. Het uploaden van de modelbegroting is gelukt, maar er zijn niet voldoende regels om de verschillende posten te specificeren. Deze hebben wij nu in een aparte bijlage gezet. 

Daarnaast hebben we nog extra informatie toegevoegd hoe onze werkwijze zal zijn. Volgens mij zijn we nu zover dat we het plan kunnen indienen bij de "beslis mee fase". 

We willen je in ieder geval bedanken voor je hulp in deze "denk mee fase".  Namens het team van 'rondje om'

Een creatieve groet, Helen Groves

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Gebruiken jullie deze twee laatste dagen van de Denk mee-fase nog voor een finale update? Een specificatie van de begroting maakt je aanvraag inzichtelijker en sterker, net als een reactie op de opmerkingen van Davida.

afbeelding van Davida de Hond

Goedemorgen Helen, 

Dank voor het aanvullen en uploaden van de modelbegroting. De 'hoe' zou hier nog meer centraal kunnen staan. Hoe bereik je die cultuuroefenaars en op welke bijze dragen zij bij aan het eindproduct? Je ziet namelijk wat voor een impuls een idee kan leveren, zoals dat van het trio. Laat jezelf verrassen en betrek de gemeenschap rondom de kerk. Of ook de gebruikers van de ruimte rondom de kerk. Inspiratie hiervoor is op verschillende plekken te vinden hier op het platform, maar ook projecten bij bijvoorbeeld ZID theater. 

Maar daarnaast ook, hoe kom je aan 500 deelnemers? Dat is nog een vraag die niet wordt beantwoord. Wanneer je die accenten nog aan de linkerkant van de pagina kan leggen, wordt de aanvraag sterker. 

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Jullie verzoek om naar de Beslis mee-fase te gaan heb ik ontvangen, maar ik raad jullie aan goed gebruik te maken van de laatste week in de Denk mee-fase. Eerste tip: de begroting mag een slag concreter. We zien bijvoorbeeld graag hoe de bedragen zijn opgebouwd (hoeveel uur, welke kosten zijn in het bedrag opgenomen). Tip 2: de werkwijze staat nu op hoofdlijnen beschreven. Zouden jullie concreter kunnen benoemen welke deelnemers bij deze activiteit zijn betrokken, in hoeverre zij invloed hebben op de productie en welke begeleiding zij krijgen bij de verdere voorbereiding? Tot slot: De linkerkolom van deze pagina wordt de aanvraag die we straks gaan beoordelen, dus zorg ervoor dat alle relevantie informatie uit de chatsessies ook aan die kolom staat.

afbeelding van Lonneke van Heugten

Hoi Willemijn, Er is nog geen contact gezocht met het kerkgemeenschap. Wel gaan we op zoek naar verbindende verhalen in de historie van/rondom de kerk. Het regionaal Archief Alkmaar wordt bij de uitwerking betrokken. Deze uitdaging leggen we deels neer bij de deelnemers. Het onderstaande verhaallijn is onlangs aangedragen door het Favoniue Ensemble. Dit ensemble bestaat uit drie zeer ervaren (amateur) musici: Leonie Hennekens, dwarsfluit, Marry Borst, (alt)hobo & Jeannette de Vries, fagot. Zij willen met 'rondje om' de samenwerking aangaan met een dichter/acteur/theatergroep die de rol van Fesch vertegenwoordigt. 

Zij blikken graag 500 jaar terug in de tijd. In die tijd speelde Jan Pieterszoon Sweelinck, de belangrijkste Nederlandse componist in de overgang van Renaissance- naar Barokmuziek, in de Lebuïnuskerk in Deventer, gebouwd in dezelfde tijd als de Grote Kerk in Alkmaar. Meer dan 100 jaar later werd de componist Willem de Fesch geboren in Alkmaar. Hij was een virtuoos violist en componist, en heeft de Grote Kerk zeker gekend. In 1725 vertrok hij naar Antwerpen waar hij kapelmeester werd van de kathedraal, maar hij vertrok daar in 1731, vanwege onoverkomelijke ruzies. Hij had een opvliegend temperament, en de koorknapen waar hij voor verantwoordelijk was, werden soms nogal hardhandig terecht gewezen en verwaarloosd. Hij vestigde zich in Londen, waar hij zijn carrière als violist, componist en docent volop ontwikkelde. Hij schreef veel werken voor theater, oratoria, en met name zijn muziek voor de Tempest van Shakespeare werd zeer bekend.

Met deze nieuwe, unieke vorm van samenwerking presenteren zij tijdens 'rondje om' binnen de culturele processie dit verhaal. De regisseur gaat alle verhalen aan elkaar knopen tot een culturele processie waarin 500 jaar verhalen naar voren komt. 

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Nu jullie hebben gekozen voor een culturele processie rond de Grote Kerk ben ik benieuwd of jullie ook de lokale kerkgemeenschap bij dit initiatief gaan betrekken en of jullie al in gesprek zijn met historische verenigingen en het gemeentelijke archief. Bij JMHM zijn we op zoek naar innovatieve projecten met een bijzondere samenwerking en een duurzaam effect. Wat zou jullie initiatief in gang kunnen zetten voor cultuurmakers in Alkmaar? Hoe zouden andere partijen op jullie project kunnen inhaken?

Tip: Vul het formulier van de modelbegroting in, zodat je aanvraag straks ook voldoet aan de formele voorwaarden.

afbeelding van Lonneke van Heugten

Hoi Willemijn en Davida, Het heeft even geduurd omdat wij verder zijn gaan brainstormen, maar ik geloof dat het ons gelukt is om het project verder in te kaderen. Wij nemen als uitgangspunt een culturele processie.

Wij starten met de reeds bekende deelnemers (cultuurbeoefenaars en -makers die al hebben aangeven een bijdrage in het kader van de viering te willen leveren). De scenes vormen culturele knooppunten, die aan elkaar verbonden worden door routebegeleiders zoals een dichter, een acteur, een singer-songwriter, of een danser. Naar een aantal van deze deelnemers gaan we nog op zoek.

Het verzamelen van de scenes en het kiezen van de stukken is onderdeel van het maakproces en wordt bepaald door deelnemers in samenwerking met de regisseur. Alle scenes en het publiek eindigen met één grootse culturele processie in de kerk.

Wij zijn ben benieuwd of jullie net zo enthousiast zijn als wij...

afbeelding van Davida de Hond

Goedenavond Helen,

Ook ik stel mij graag aan jullie voor. Ik ben Davida, als coach verbonden aan dit platform. De komende tijd denk ook ik graag met je mee over jullie aanvraag. 

Allereerst hoop ik dat jullie uit het plaatsen van comments komen en de overall werkwijze van het platform. Mocht dit niet zo zijn, is mijn eerste advies om echt even contact op de te nemen met het FCP of hieronder je vragen te stellen over uploaden aan de linkerkant van deze projectpagina. 

Naast het inkaderen van de aanvraag, denk ik dat het project ook meer zou kunnen starten bij die deelnemers. Binnen een co-creatie proces staan zij centraal. Hoe verzamelen jullie de verhalen en hoe kiezen jullie welke in het stuk terecht komen? Is dit onderdeel van het maakproces met amateur kunstenaars? 

Hoor graag van jullie, hartelijke groet, 

Davida

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Hoe staat het met jullie plan? Lukt het om aanvullende informatie te uploaden? Gebruik deze Denk mee-fase optimaal door ons vragen te stellen of dilemma's voor te leggen. Met een meer inhoudelijke reactie wacht ik tot na jullie volgende update.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Welkom op dit platform! De komende weken denk ik graag met jullie mee om van dit idee een kansrijke aanvraag te maken. Deze introductie van Een rondje om maakt nieuwsgieirig naar de uitwerking. In deze eerste opzet gebruiken jullie allerlei begrippen - verteltheater, interactieve voorstelling, route, diversiteit, co-creatie - om een beeld te schetsen van wat jullie voor ogen staat. Hoe komen jullie van deze overvloed aan ideeën tot een concrete opzet, wie gaat wat doen en wanneer? Zijn er al deelnemers bekend?

afbeelding van Lonneke van Heugten

Wat leuk dat we door zijn naar de denkmee fase! We staan te trappelen om dit project verder vorm te geven:-)