menu denk mee beslis mee maak mee

Romeinen in Minecraft

Kinderen leren spelenderwijs over de Romeinse tijd

Erfgoed Gelderland
4 september 2017 tot 20 juli 2018
e-culture, erfgoed
jongeren, kinderen
onze website
€15.000

Dit project wil subsidie. Geef je stem! Denk mee Beslis mee Maak mee
FCP18
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek34
max 50 / 68 gestemd
totaal52
nog nodig23
Nog 5 dagen om te stemmen
Login of registreer om dit project te volgen.

Ga direct naar de reacties

Romeinen in Minecraft

Kinderen leren spelenderwijs over de Romeinse tijd

afbeelding van Marieke van de Geyn

Ingediend door:

Marieke van de Geyn

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Zijn er nog meer manieren om de doelgroep (8 tot 14 jaar) zo veel mogelijk bij dit project te betrekken? Misschien een wedstrijd?

Wat ga je doen?: 

Romeinen in Minecraft is een onderdeel van het Erfgoedfestival Gelderland Grensland dat zijn hoogtepunt krijgt in de zomer van 2018. Een van de belangrijke doelgroepen van de erfgoedfestivals zijn kinderen van 8-14 jaar. Bij vorige festivals slaagden we erin kinderen op een speelse manier bij erfgoed te betrekken via een Doe-boek, waarin het festivalthema aan de hand van strips, puzzels, raadsels enz. voor een jonge doelgroep werd vertaald. Met Gelderland Grensland willen we het speelse element handhaven, maar daarbij een vervolgstap zetten in de richting van gamification. We doen dat door een spel te ontwikkelen voor Minecraft: een ongekend populair platform onder de jonge doelgroep. Voor erfgoedorganisaties is dit is een uitdagend en nieuw terrein.

In het spel Minecraft bouwen spelers samen of alleen aan een fictieve wereld of aan een reconstructie van de ‘echte’ wereld. Er zitten spelelementen in zoals het zoeken of verdienen van grondstoffen en bouwmaterialen, het oplossen van raadsels en het vervullen van opdrachten. Bij Minecraft draait het om creëren en gebruik maken van fantasie. Resultaten worden gemodereerd door een ‘leerkracht’.

De opties voor het inzetten van Minecraft zijn:

  • kinderen een wereld laten bouwen waarin ze rond kunnen wandelen
  • een wereld klaarzetten (server) waarin gespeeld kan worden; met regels, spelelementen en mogelijkheden om iets te winnen of te maken

We kiezen voor een combinatie van beide opties. Daarbij is een verhaal of een setting nodig. Als uitgangspunt nemen we Gelderland in de tijd van de Romeinse Limes, in de eerste eeuwen van onze jaartelling. In deze regio bevonden zich toen Romeinse legerkampen, nederzettingen en woningen, vooral langs de Gelderse rivieren maar ook elders in het gebied. Kinderen kunnen een Romeins kamp of een Romeinse nederzetting bouwen. Daarvoor hebben ze bouwmaterialen nodig, die ze kunnen verdienen. Ze moeten de nederzetting ook kunnen verdedigen. Spelenderwijs leren ze veel over Gelderland in de Romeinse tijd.

Kinderen en Romeinen

Veel kinderen tussen 8 en 14 jaar vinden de Romeinse tijd een spannende periode. Dat blijkt o.a. uit de grote aantallen jonge bezoekers bij Archeon, het archeologische park in Xanten en bij tentoonstellingen als ‘High Tech Romeinen’ (Museon / Museum Het Valkhof). We hebben dit zelf ook gemerkt bij onze vorige erfgoedfestivals (zoals Gelegerd in Gelderland, waar ook Romeinse activiteiten in zaten). Kinderen in deze leeftijdsgroep zijn vaak gefascineerd door de Romeinse tijd omdat het een heel andere en spannende wereld is.

Met behulp van Minecraft kunnen kinderen die Romeinse wereld actief gaan onderzoeken en bouwen. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de doelgroep, willen we kinderen betrekken bij de invulling van het project. We nodigen kinderen uit om mee te denken over onderwerpen die ze interessant vinden om in de game op te nemen. Ook worden kinderen in geschakeld om de game te testen en feedback te geven. De bouwer van Romeinen in Minecraft, Gamestad uit Arnhem, heeft veel ervaring met het ontwikkelen van games in samenwerking met kinderen.

Activiteiten en communicatie

Om kinderen actief bij het spel te betrekken, organiseren we ‘events’ en workshops – dat kan zowel bij Gamestad als op locatie, zoals in kerken of bioscopen. Bij events worden bekende spelers (vloggers/YouTubers) uitgenodigd. In de Minecraft-wereld kunnen o.a. tickets worden verstopt voor events. Ook zijn we van plan binnen Minecraft ontwerpwedstrijden te organiseren, bijvoorbeeld rondom een specifieke gebeurtenis of locatie uit De Romeinse tijd. Zoals het bouwen van gedeelten van een grote Romeinse stad op de plek van het huidige Nijmnegen West in het jaar 100. Die stad heeft echt bestaan, en bestond toen o.a. uit een groot stadion, badhuizen, tempels, winkels etc. Alles bouwwerken zijn verdwenen toen de bouwmaterialen werden gebruikt voor de bouw van nieuwe vestigingen. Dit onderwerp is Gelders en actueel, aangezien er momenteel in Nijmegen West aan nieuwbouw wordt gewerkt waarbij gezocht wordt naar manieren om de oude Romeinse stad te visualiseren. Kortom, de opties zijn uiteenlopend en uitdagend en Erfgoed Gelderland beschikt over veel boeiend materiaal waarmee we kunnen werken.

Borging:

De Minecraft-wereld kan na het festival geborgd worden op de server van Gamestad. Gebruik ervan op de langere termijn kan gestimuleerd worden via het educatieve programma Reizen in de Tijd dat op veel Gelderse scholen gebruikt wordt. Ook kan het spel ingezet worden ter ondersteuning van educatieve activiteiten rond de Romeinse Limes – in Gelderland maar ook elders.

Ervaringen met het ontwikkelen, promoten en gebruik van het spel worden gedeeld met deelnemers en belangstellenden. Indien de Romeinse wereld succesvol blijkt, kan overwogen worden ook voor andere tijdvakken Mincecraft-werelden te laten ontwikkelen, bijvoorbeeld voor de middeleeuwen (kastelen!) of de negentiende eeuw (industrie en ambacht).

Planning:

September 2017: Start bouw Minecraftwereld en community door de doelgroep (kinderen tussen 8 en 14 jaar) onder begeleiding van professionele bouwers, o.a. workshops

December 2017/januari 2018: lancering Romeinen in Minecraft, o.a. organisatie van events

Mei 2018: Romeinen in Minecraft loopt als vast onderdeel onder de vlag van Gelderland Grensland 2018

 

Hoe ga je te werk?: 

Het project heeft tot doel jonge mensen op een vernieuwende manier in aanraking te brengen met erfgoed. We doen dat door aan te sluiten bij een activiteit die onder de doelgroep zeer populair is: de game Minecraft. Voor deze game maken we een speciale toepassing die zich afspeelt in de Romeinse tijd. Kinderen kunnen meebouwen aan Romeins Gelderland en ze kunnen in die wereld ontdekken en spelen. In deze wereld worden diverse links gelegd met de 'echte' wereld, zoals tickets voor festivalactiviteiten. Omgekeerd kunnen ze tijdens het festival in de 'echte wereld' ook dingen verdienen die ze weer verder helpen in Minecraft, bijvoorbeeld wanneer ze een museum bezoeken dat gaat over de Romeinse tijd in Gelderland. Zo combineren we de virtuele en de echte wereld met elkaar en stimuleren we jonge mensen om op een nieuwe en experimentele manier actief kennis te maken met erfgoed. 

Met wie werk je samen?: 

Voor het realiseren van het spel is een programmeur nodig en een architect. Bij de ontwikkeling werken we samen met het bedrijf Gamestad. Dit Arnhemse bedrijf heeft veel ervaring met het bouwen van werelden in samenwerking met kinderen.

Gamestad is Nederlands grootste community van independent game makers. Gamestad stimuleert jong en oud games te maken ten einde aansluiting te houden op de snel veranderende digitale wereld. Games maken is hetzelfde als programmeren en coderen. En omdat iedereen kan spelen (gamen), is games maken bij uitstek de methodiek die bijdraagt aan de ontwikkeling van de Nederlandse digitale cultuur.

Via Erfgoed Gelderland wordt de historische context geleverd. Dit doen we deels in samenwerking met musea en andere instellingen in de erfgoedsector. Met name musea die een collectie Romeinse objecten bezitten. We schakelen deze organisaties in voor het checken van inhoudelijke informatie. Ook vragen we deze organisaties om ondersteuning bij de verbinding die we willen leggen tussen de virtuele en de echte wereld, bijvoorbeeld door opdrachten of beloningen aan te leveren.

Ook werken we samen met Romeinen.nu en de Romeinse Limes Nederland voor de promotie van het project. Deze organisaties hebben toegang tot een achterban die geïnteresseerd is in de Romeinse geschiedenis.Op deze manier zorgen we ervoor dat het project breed gedragen wordt.

De resultaten van Romeinen in Minecraft zullen we uiteraard ook delen met al deze partijen.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Het erfgoedfestival vindt plaats van medio mei tot medio juli 2018. Om Romeinen in Minecraft samen met jongeren te bouwen, en om vervolgens een community van gebruikers op te bouwen, moeten de voorbereidingen voor dit onderdeel van het festival al van start gaan in september 2017. Tijdens de voorbereidingen worden de jongeren betrokken om mee te denken vanuit hun achterban, om zo de aansluiting zo goed mogelijk te maken.

 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
10 workshops 100 per event  
10 events 100 per event  
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het project is bijzonder omdat het erfgoed en geschiedenis combineert met gaming. Het verlaagt de drempel tussen erfgoedorganisaties en jonge mensen. Het zorgt voor actieve participatie van jongeren bij erfgoed en cultuur op een manier die goed bij ze past. Ze worden uitgedaagd om hun vaardigheiden op het gebied van gaming en het bouwen van werelden toe te passen op een historisch onderwerp.

Voor onze organisatie is het bijzonder omdat we hiermee onderzoeken of we via gaming een nieuwe doelgroep actief kunnen betrekken bij erfgoed. Tijdens de voorbereidingen worden de jongeren daarom betrokken om mee te denken vanuit hun achterban, om zo de aansluiting zo goed mogelijk te maken.

Begroting: 

De subsidie van FCP wordt besteed aan het ontwikkelen van Romeinen in Minecraft en aan het voorbereiden van events. Overige beoogde financiers van dit project zijn de stichting Zabawas (toegezegd) en de provincie Gelderland.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Ik heb waardering voor het enthousiasme waarmee jullie de geschiedenis op een eigentijdse wijze willen presenteren. Met minecrafting en de Romeinen bieden jullie een spannend perspectief voor jonge deelnemers. Over de uitwerking van het plan ben ik echter kritisch. De inhoudelijke koppeling met de jonge deelnemersgroep komt vrij summier aan de orde. Het is positief dat je hen wilt laten cocreeren, maar wat zijn die elementen waarmee je de directe aansluiting met de jongeren gaat vinden? De aanknopingspunten die je noemt zijn erg algemeen van aard, waardoor het bijzondere karakter van het plan weinig wordt aangetoond. 
Concreter zou je zijn als je een werkwijze zou presenteren waarin je de deelnemers vooraf al triggert of na afloop blijft stimuleren. Bijvoorbeeld door ze te vragen naar hun favoriete game of stripverhaal. Er zijn daarnaast talloze Romeinse verhalen en films waar kinderen mogelijk al in geïnteresseerd zijn. Daarnaast worden in deze tijd fictie en feiten steeds vaker samengebracht, bijv via films, boeken en games als Gladiator, Asterix of Games of Thrones. Wat wordt de innovatieve Nijmeegse invalshoek en hoe laat je de creativiteit van de deelnemers los op deze onderwerpen? Gaan ze op een Bataafse expeditie, daag je hen uit via een Escape Room, laat je hen een situatie uitbeelden van een belangrijke slag in een reinactment achtige setting of gaan ze programmeren? 

Kortom, ik heb zeker oog voor de potentie van jullie plan, maar ik zou jullie willen adviseren om bij een nieuwe aanvraag vooral in te gaan op de vernieuwende wijze waarmee jullie inspelen op de  behoefte van de deelnemers en wat de inhoudelijke rol van de partners daarbij is, ook na afloop van jullie project

afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Mooi dat jullie voor Gelderland Grensland specifiek aanbod voor deze jonge doelgroep ontwikkelen. De overstap naar games in combinatie met erfgoed is hierbij een spannende invalshoek. Wel lijkt de nadruk in jullie plan te liggen op de game en niet de gamification van het erfgoed zelf. Hierdoor zoek ik nog naar hoe de deelnemers gedegen kennisnemen van de historische context. Want hoe leren zij over Romeinse architectuur en stadsbouw? En hebben zij reeds alle tools om dit naar het digitale te vertalen? Kortom, welke ontwikkeling maken zij door. Daarnaast is onduidelijk hoe de link wordt gelegd naar het aanwezige, fysieke erfgoed en de expertise van de erfgoedprofessional/-instelling. De events lijken hierin slechts een beperkte rol te spelen. Romeinen in Minecraft oogt daarom meer als een thematische insteek van minecraft dan als een adequaat erfgoedmedium. Desalniettemin resulteert jullie project in de huidige vorm al in een interessante stap naar meer erfgoedbewustzijn, maar nog niet in erfgoedbeoefening. Ik raad jullie dan ook aan om dit laatste in een volgende aanvraag verder uit te werken. Kijk hierbij ook goed hoe jullie de samenwerkingspartners in hun kracht kunnen zetten, en gezamenlijk nieuwe kansen creëren. Ook kan ik mij gezien de o.a. Nijmeegse setting voorstellen dat hierbij ook contact wordt gelegd met de betreffende woningcorporatie en lokale (amateur)archeologen. Een mooie kans om buiten het spel om ook actief samen erfgoed te beoefenen.

afbeelding van Giovanni Campbell

Jullie opzet om de geschiedenis via minecrafting centraal te stellen vind ik spannend. De opzet is helder en er zijn al concrete contacten gelegd met professionele partijen, maar ik merk nog wel dat ik de stem van de deelnemers mis. Waarom zouden zij geïnteresseerd zijn in het onderwerp Romeinen? Waaruit blijkt dat? En groter gesteld: Wat maakt dat jullie activiteit inhoudelijk aansluit bij hun behoeften? Je zou de jongeren bijv onder begeleiding van een historische expert kunnen laten meedenken over specifieke onderwerpen uit de Romeinse tijd die in de game verwerkt kunnen worden.
Zou dit iets zijn om verder uit te werken?

afbeelding van Marieke van de Geyn

Beste Giovanni,

Bedankt voor je tip. Ik dacht dat ik je al geantwoord had, maar kennelijk is mijn tekst verloren gegaan. Wel heb ik intussen naar aanleiding van je advies de tekst van ons plan nog wat aangevuld.

De reden dat we voor de Romeinse periode hebben gekozen is juist dat die periode voor kinderen van deze leeftijd aantrekkelijk en fascinerend is. Dat blijkt o.a. uit het succes van tentoonstellingen en evenementen die zich richten op de Romeinse tijd. We hebben het zelf ook gemerkt bij vorige activiteiten, zoals het erfgoedfestival Gelegerd in Gelderland, waar activiteiten rondom 'de Romeinen' bij kinderen eveneens erg populair waren.

In Romeinen in Minecraft willen we jongeren ook actief laten meedenken en meewerken aan het ontwikkelen van de game. Dus in een vroege fase, en niet alleen als gebruiker. De bouwer van de game heeft daarmee bij eerdere projecten al ervaring opgedaan.

Ik hoop dat het nu iets duidelijker verwoord is in het plan.

afbeelding van Theky Goossen

In de week van 29 april tot en met 7 mei is er een speciaal tijdschrift en poster uitgekomen over de gehouden Romeinenweek. Het is een initiatief van RomeinenNU en Romeinse Limes Nederland. Zie www.romeinenweek.nl Wellicht is dit een opstart.

afbeelding van Marieke van de Geyn

Beste Theky, bedankt voor je reactie. We hebben over dit project contact met RomeinenNu en Romeinse Limes. We zullen ze zeker betrekken bij de communicatie met de doelgroep!

afbeelding van Giovanni Campbell

Welkom op het JMHM platform. Ik denk de komende weken graag met jullie mee om te komen tot een kansrijke aanvraag.

Jullie presenteren al een vrij uitgebreid concept om erfgoed toegankelijk te maken via minecrafting. Ik vind het waardevol dat jullie de verbeeldingskracht van de deelnemers op een eigentijdse manier willen stimuleren.
De Romeinse tijd is weliswaar tijdgebonden, maar nog vrij algemeen.
Wellicht kun je bij een eventuele wedstrijd nadenken om specifieke gebeurtenissen centraal te stellen en de doelgroep daarop te laten reflecteren. 

Het zou mooi zijn als je ook al in dit voortraject met de jeugd in gesprek gaat over wat zij relevant zouden vinden om zich verder in te verdiepen.

Kun je hier iets mee?

afbeelding van Marieke van de Geyn

Hallo Giovanni

Zeker, dank je wel voor de tip. We zijn zeker voornemens om in het voortraject de doelgroep te betrekken, ik zal dat nog beter omschrijven in het plan. Een specifieke gebeurtenis centraal stellen is heel goed mogelijk, ik zal de specialisten van erfgoed vragen welke gebeurtenis zich hiervoor leent.

Groet, Marieke van de Geyn