menu denk mee beslis mee maak mee

Roggel Leef Live

Vastelaovendj in Leudal van vreuger als vonk...

Harmonie "Amicitia" Roggel
25 januari 2019 tot 27 januari 2019
erfgoed, muziek, muziektheater, theater
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website
€3.500

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Even bijkomen...

Door Paul van de Kruijs op zo 27 jan

Zondag 27 januari rond de klok van 11.00 uur. Aan menig keukentafel in Roggel zitten mensen nog een beetje duf en slaperig voor zich uit te staren...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Roggel Leef Live

Vastelaovendj in Leudal van vreuger als vonk veur de toekomst. (vertaling: Vastenavond in Leudal van vroeger als vonk voor de toekomst)

afbeelding van Paul van de Kruijs

Ingediend door:

Paul van de Kruijs

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Wat kunnen we nog toevoegen nom de impact van het evenement te vergroten voor deelnemers en publiek?

Wat ga je doen?: 

1. Roggel Leef Live Hoogtepunt van het project is de theaterproductie "Roggel Leef Live". In de theaterproductie "Roggel Leef Live" wordt de kijker in een visueel en muzikaal spektakel door lokale acteurs, lokale muzikanten en Harmonie Amicitia meegenomen door de geschiedenis van vastelaovendj in Roggel, bezien vanuit het standpunt van enkele carnavalsvierders. Vasteloavendj verandert door de tijd, maar dat geldt natuurlijk ook voor de carnavalsvierders. Een boeiend script zorgt voor een productie die de kijker meeneemt in 6 x 11 jaar vastelaovendj in Roggel en die van de eerste tot de laatste minuut zal boeien.

2. Vastelaovendj Play-In voor jonge muzikanten De jeugdcommissie van Harmonie Amicitia organiseert ter gelegenheid van het 6 x 11-jarig bestaan van CV de Sjansemaekers een unieke dagvullende Vastelaovendj Play-In voor alle muzikanten van jeugdorkesten in de gemeente Leudal. Tijdens deze unieke Play-In leren de jonge muzikanten de bijzondere kneepjes van het spelen van Vasteloavesmuziek en worden zij op educatieve wijze in een mooie samenwerking met stichting Myouthic geënthousiasmeerd om ook in de toekomst het culturele gedachtengoed verbonden aan de Vastelaovendj verder uit te dragen. Uiteraard wordt de Play-In afgesloten met een concert, waarbij ook alle Prinsen en Vorsten uit het Leudal, evenals het gemeentebestuur, van harte worden uitgenodigd. Hierdoor ontstaat voor de jonge deelnemers een unieke podiumbeleving, die hen nog lang bij zal blijven.

 

Hoe ga je te werk?: 

In het project komen een groot aantal doelstellingen en partijen samen, onder auspici”en van de organiserende verenigingen Harmonie Amicitia en CV de Sjansemaekers.

In het project worden de volgende doelstellingen nagestreefd:

 1. Het bijdragen aan de leefbaarheid in de gemeente Leudal door de organisatie van een aansprekend evenement

  Evenementen voor een door inwoners van de gemeente Leudal zijn een bijzondere bijdrage aan de leefbaarheid in onze gemeente. Zowel deelnemers als toeschouwers leven naar dit bijzondere evenement toe. Dat begint al geruime tijd voor het evenement, als Harmonie Amicitia, de muzikanten en de acteurs beginnen aan de eerste repetities.

  Middels teasers en publicaties op social media wordt de interesse van de inwoners van de gemeente Leudal gewekt.

  Zo wordt de spanning richting het evenement verder opgebouwd en zijn er grote aantallen mensen bezig om het evenement te doen slagen.
   
 2. Lokale én bovenlokale samenwerking tussen verenigingen en instanties

  Het evenement wordt georganiseerd in een unieke samenwerking tussen Harmonie Amicitie en CV de Sjansemaekers. Beide verenigingen hebben hun roots in Roggel en de beide verenigingen dragen elkaar al jaren een warm hart toe, hetgeen elk jaar weer blijkt uit de deelname van Harmonie Amicitia aan het Joekse Jatse concour op carnavalszondag, de optocht op carnavalsmaandag en de spontane optredens tijdens de Prinsenreceptie van CV de Sjansemaekers. Tot een samenwerking in de vorm van de gezamenlijke organisatie van een evenement is het echter in de afgelopen jaren niet gekomen. Tot nu!

  De samenwerking blijft echter niet beperkt tot deze twee verenigingen. Ten behove van de Play-In wordt de samenwerking gezocht met zowel de stichting Myouthic, als met alle jeugdorkesten in de gemeente Leudal.

  De samenwerking met stichting Myouthic, bekend als aanbieder van muziekonderwijs in gemeenten in Midden-Limburg, staat garant voor een professionele organisatie van de Play-In.

  De jeugdharmonie van Roggel maakt al enige tijd deel uit van een gezamenlijk orkest met de jeugd van Haelen en Heythuysen, bekend onder de naam GJIO. Via de Muziekfederatie Leudal onderhouden zij nauwe contacten met andere verenigingen uit de gemeente Leudal. Er zit zelfs een gemeenteoverstijgend aspect in, aangezien het jeugdorkest van Kelpen-Oler een samenwerking is aangegaan met de jeugdfanfare van Leveroy (gemeente Nederweert).
   
 3. Het behoud van (en overdragen aan een nieuwe generatie van) folklore en tradities

 

Vastelaovendj is het grootste culturele evenement in de provincie Limburg. Het is een volksfeest, dat doorspekt is met folklore en tradities. Voor de buitenstaander is dit soms onvoldoende zichtbaar, maar in elk gehucht en in elke stad kent vastelaovendj zijn eigen tradities. Deze vaak folkloristische tradities dragen bij aan het behoud van de leefbaarheid, vooral op het platteland. Het is daarom van groot belang om een nieuwe generatie mee te nemen in deze tradities, zodat deze ook voor de toekomst behouden blijven.
 

 1. Het bieden van een aansprekend podium voor amateur blaasmuzikanten en podiumkunstenaars uit de gemeente Leudal

  Muzikanten en beoefenaars van podiumkunsten zijn altijd op zoek naar uitdagingen. Zij vinden die door individuele oefening en door onder professionele begeleiding te repeteren. Alle repetities zijn echter niet compleet zonder de spanning van een optreden, een aansprekend podium en het welverdiende applaus. Voor Roggel Leef Live wordt, om alle disciplines in goede harmonie met elkaar te laten samenwerken én om te komen tot een maximaal resultaat, gebruik gemaakt van professionele regisseurs.
   
 2. Jong geleerd is oud gedaan

  Tijdens de Play-In is er bijzondere aandacht voor de vaardigheden van de jonge muzikanten uit de gemeente Leudal. Play-In’s en evenementen zijn gelegenheden bij uitstek om de kinderen de sensatie van een podiumervaring te bieden, gecombineerd met het versterken van de technische muzikale vaardigheden.
   
 3. Ouders en kinderen informeren over het gedachtengoed van “Muziek maakt slim”
   

Tijdens de Play-In wil de organisatie ouders en kinderen nader informeren over het gedachtengoed van “Muziek maakt slim”. Meer informatie vind u hier: https://www.lbmblaasmuziek.nl/muziek-maakt-slim.

Kwaliteitsborging

 Om er voor te zorgen dat het evenement zowel organisatorisch als qua inhoud kwalitatief hoogstaand is, heeft Harmonie Amicitia en CV de Sjansemaekers de hulp ingeroepen van twee professionele organisaties. Voor het theaterconcert is dit Maxxproductions (www.maxxproductions.eu). Zij zijn de drijvende kracht achter de theatervoorstellingen Medammecour, dat in de provincie al een aantal jaren volle zalen trekt. Voor meer informatie: https://www.medammecour.nl/#homePage. In de voorbereiding blijkt al dat de samenwerking met Maxxproductions leidt tot een kwalitatieve impuls voor de deelnemers aan de theaterproductie. Aangezien de meeste deelnemers ook deelnemer zijn aan de jaarlijkse bonte avonden, zal ook de kwaliteit van deze avonden in de komende jaren alleen maar toenemen.

Voor de play-in wordt gebruik gemaakt van de diensten van Stichting Myouthic. Deze stichting (www.myouthic.nl) is aanbieder van muziekonderwijs, veelal aan kinderen, in de gemeenten Leudal, maasgouw, Echt-Susteren en Horst aan de Maas. Het project is omarmd door een van de managers van Myouthic, de heer Fer Koolen, die tevens dirigent is van Harmonie St. Joseph uit Nederweert. Samen met de organisatie van de play-in is hij betrokken in de organisatie, de keuze van de muziekwerken en de wijze waarop de repetities worden vormgegeven.

 

Met wie werk je samen?: 

Uit bovenstaande moge blijken dat er samenwerking is tussen:

Harmonie Amicitia Roggel

CV De Sjansemaekers Roggel

Myouthic opleidingscentrum voor muziek en meer in Thorn

Diverse muziekgezelschappen in de directe omgeving van Roggel.

Muziekgezelschappen in de gemeente Leudal

Hoofdorganisatie is in handen van CV De sjansemaekers en Harmonie Amicitia in het kader van 6 x 11 jaar Vastelaovendj in Roggel

Wat is verder van belang om te weten?: 

Heel veel staat beschreven in het projectplan dat geschreven is én in het eerste gedeelte van deze bewerking.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
2 Roggel leef Live 75 500 of meer
1 Play In 100 150 of meer
1 Receptie 50 750 of meer
       
       
       

Alle cijfers gebaseerd op reële prognoses. Laatste onderdeel (Receptie) is een toevoeging aan het project, maar staat er los van, omdat het een felicitatiemoment is en niet direct in de financiering wordt meegenomen.

Wat maakt het project bijzonder?: 

Bijzondere is dat dit project:

1. een bijdrage levert aan de leefbaarheid in de 15 kernen van de gemeente Leudal

2. een bijdrage levert aan de leefbaarheid in de woonkern Roggel

3. Samenwerking en goede verstandhouding bevordert tussen de verenigingen in de woonkern Roggel

4. Samenwerking en goede verstandhouding bevordert in de kernen van de gemeente Leudal

5. Het behoud van folklore en tradities bevordert

6. De overdracht van folklore en tradities bevordert

7. een podium biedt aan amateur blaasmuzikanten en podiumkunstenaars uit gemeente Leudal

8. het podium ervaring op laten doen aan jeugdige muzikanten

9. Informatie verstrekken aan ouders en kinderen over gedachtengoed: "Muziek maakt slim"

Begroting: 

1. Harmonie Amicitia:

podiumervaring opdoen voor jongere muzikanten,

overdracht van erfgoed en tradities in de regio,

uitdaging op gebied van muziekbeoefening, 

samenwerking bevorderen met andere verenigingen in woonkern en daarbuiten binnen gemeente Leudal

2. CV De Sjansemaekers

Overdragen erfgoed Vastelaovendj

Samenwerken met andere verenigingen in Leudal en eigen woonkern

Podium bieden aan theatermensen

 

Subsidie zal worden besteed aan de theatervoorstelling en de uitwerking daarvan en daarnaast aan de Play-In opzet en uitvoering. 

Financiering:

1. via sponsoren

2. deels uit eigen middelen

3. bijdrage gemeente Leudal

4. fondsenwerving (o.a. FCP en VSB)

5. entreegelden voor de activiteiten

Locatie(s): 
Gemeenschapshuis La Rochelle Roggel
GMV Ellenhof Ell

Uitslag Beslis mee

FCP25
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 135 gestemd
totaal75
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Arie Koelemij

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met Roggel Leef Live gaat Harmonie Amicitia aan de ene kant terugblikken op 66 jaar carneval (Vastelaovendj) in Roggel en omgeving en aan de andere kant aan de toekomst werken door jonge muzikanten te leren carnevalsmuziek te spelen en ze een podiumervaring te bieden. Daarnaast zijn een heleboel meer sociale en maatschappelijke doelstellingen geformuleerd. Lokaal zijn die ongetwijfeld van waarde, echter voor Jij Maakt Het Mee zijn ze niet per se relevant. Roggel Leef Live is breed in het Leudal uitgezet onder harmonieën en andere (culturele) partners en de aanvragers betrekken veel muzikanten uit de omgeving bij het project. Ook de Play-In voor de jeugdspelers en de samenwerking met Myouthic daarin vinden we interessant. Met name op die twee aspecten stoelt de waardering voor dit project. De verwachting is dat er sprake zal zijn van versterking van het culturele klimaat in het Leudal, meer verbinding zal ontstaan tussen de verschillende (jongere) deelnemers.

 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met de theaterproductie "Roggel Leef Live" en de Vastelaovendj Play-In voor jonge muzikanten wil Harmonie "Amicitia" Roggel in samenwerking met stichting Myouthic en alle jeugdorkesten uit de gemeente Leudal en aangrenzende gemeentes een flink aantal doelstellingen realiseren. De meesten daarvan zijn niet zo relevant in het licht van deze regeling en het project is niet erg vernieuwend te noemen. Maar door de brede samenwerking in de regio, het aansprekende thema van lokaal muzikaal erfgoed en het enthousiasme van de aanvrager zie ik wel een impact op het cultuurklimaat in de regio; ook kan daar een hechter netwerk ontstaan. Met een beperkte bijdrage zie ik dat hier iets moois kan ontstaan, hierdoor ben ik gematigd positief over deze aanvraag.

afbeelding van Paul van de Kruijs

Arie,

bedankt voor je reactie. heeft door omstandigheden even geduurd eer ik antwoord kon geven. Project vindt inderdaad plaats van 25 t/m 27 januari 2019. De andere zaken bespreek ik nog even met mijn commissieleden. Kom daar zo spoedig mogelijk op terug.

Wordt vervolgd.

Paul

afbeelding van Arie Koelemij

Beste Paul,
Welkom bij Jij Maakt Het Mee. De komende periode denk ik als adviseur van het Fonds met je mee over je project, om te kijken op welke onderdelen het plan eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen. Als adviseur van het Fonds kijk ik met een bepaalde ‘bril’ naar een nieuw voorstel: Jij Maakt Het Mee ondersteunt innovatieve projecten die de actieve cultuurbeoefening in de vrije tijd op een uitdagende en duurzame manier stimuleren en waarbij een samenwerking is die voor alle partijen iets oplevert. Daar zullen mijn vragen dus het accent op leggen.

Graag breng ik alvast onder je aandacht dat aanvullingen of aanpassingen in je plan alleen doorgevoerd worden als je ze doet via de knop ‘Bewerken’ bovenaan de projectpagina en vervolgens op het tabblad ‘Denk mee – meer projectinformatie’.

Ik heb meteen enkele vragen als je dat goed vindt.
In de periode van de kop van de webpagina staat dat jullie dit van 25 tot 27 januari 2019 gaan doen. Klopt dat?
Je noemt veel doelstellingen en op de 4e plek lees ik iets over actieve cultuurparticipatie, namelijk samen op een podium en muziek maken. Dat waar we voor zijn als Fonds. Leefbaarheid is belangrijk, folklore en tradities ook, maar dit is Jij Maakt Het Mee.
Tot slot voor nu: de begroting. De totalen van kosten en dekkingsplan zijn niet gelijk. Als het tot een aanvraag komt dan willen we een sluitende begroting zien, dus waarin kosten en baten (incluis de gevraagde bijdrage van het Fonds) gelijk zijn. Kun je dat in balans brengen?
Succes en groet, Arie

afbeelding van Paul van de Kruijs

Hoi Arie,

Helaas was er een oude begroting aan de aanvraag toegevoegd. Deze matchte ook niet met de begroting in het projectplan. Voor de volledigheid heb ik nu zowel de juiste begroting als het volledige projectplan toegevoegd. In het projectplan en de begroting zijn nog niet de kosten van de overige workshops meegenomen, omdat we daar nog onvoldoende beeld bij hebben. De totale kosten zullen waarschijnlijk dus nog gaan oplopen, waardoor er aanvullende behoefte aan dekking zal ontstaan. Daarom lijkt in dit stadium de aanvraag bij Jij maakt het mee wellicht aan de hoge kant in relatie tot de totale dekking, maar wij gaan er van uit dat we deze middelen zeker nodig zullen hebben on tot een volledige kostendekking te komen.

Als er in deze fase nog iets is, dat we kunnen toevoegen, dan hoor ik dat uiteraard graag!

Voor nu een fijn weekend.

Groeten,

Paul van de Kruijs

afbeelding van Paul van de Kruijs

Zover als mogelijk alles ingevuld. Indien gewenst is er een volledig projectplan voorhanden dan toegezonden of geupload kan worden. Hierin alle informatie over dit unieke project.