menu denk mee beslis mee maak mee

Rockin' Old School

60+ en spelen in een band!

Stichting Cultura
23 september 2016 tot 20 november 2016
muziek
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

ROS PAKT UIT#2 helemaal te gek!

Door Joop van van Liere op zo 5 feb

ROS PAKT UIT#2 was weer een daverend succes! Iedereen heeft zichzelf weer overtroffen!!! Wat een feest elke keer... Facebook Live liet mensen ook...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Rockin' Old School

60+ en spelen in een band!

afbeelding van Joop van van Liere

Ingediend door:

Joop van van Liere

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Tot op heden is het ons nog niet gelukt vluchtelingen in het project te betrekken. Jongeren houden wel van popmuziek, maar de ouderen hebben er niet de band mee die we bij de ingeschreven deelnemers zien. Toch blijven we zoeken naar zinvolle aansluiting

Wat ga je doen?: 

In dit rockproject werken vanaf 23 september 2016 in 4 poplokalen in Cultura, minimaal 24 ouderen (60+), verdeeld over 4 bands, gedurende 8 aaneengesloten weken op vrijdagochtend in workshops van 2 uur o.l.v. 2 coaches aan een eigen repertoire en het vermogen tot improviseren/jammen. Er is geen specifiek instapniveau anders dan 'zin hebben om (weer) in een band te spelen'. Deze eerste cyclus van 8 weken wordt op zondagmiddag 20 november afgesloten met een popconcert voor familie, vrienden, kennissen, passanten en overig publiek in het Atrium van Cultura. Cultura is eindverantwoordelijk bij de startup van dit project en beoogt in de opvolgende 8-wekencycli (4/jaar) communityvorming te stimuleren tot zelfstandigheid volgt. Wij denken dat ROS de potentie heeft uit te groeien tot een community. Een hechte groep die bijeengehouden wordt door het laten herleven van de vibe van de sixties. We zien nu al dat de groep van 24 deelnemers subgroepen aan het vormen is rondom een bepaald voornemen. Wat gaan we spelen, hoe ziet de setlist eruit en rondom een nieuwe podiumkans op 24 augustus (seniorenavond Heideweek). Lees meer in de chat van 5 en 6 juli.

Kick off ROS in Ede 17 06 2016

Hoe ga je te werk?: 

Ede Centrum telt 20% meer ouderen dan andere wijken in Ede. Uit onderzoek blijkt dat onder die ouderen eenzaamheid heerst. Ede Centrum kampt daarnaast met leegloop in het winkelbestand. Rockin Old School (ROS) is een antwoord op de vraag naar gewenste, als zinvol en vernieuwend ervaren, kunstzinnige activiteiten die direct en indirect 'eenzaamheid kunnen helpen ombuigen naar saamhorigheid' en het centrum van Ede helpen verlevendigen. ROS leidt tot meer ontmoeting, verbinding en geluksbeleving rondom het samen bezig zijn met rockmuziek in workshops die uitmonden in een eindpresentatie en optredens in zorgcentra, buurthuizen en op festivals als Age on Stage en Golden Oldies. De eenzaamste ouderen gaan we in persoon te bereiken via het Team Ede Centraal van Malkander in hun dagelijks werk dat bestaat uit huisbezoeken en werken in diverse ‘huiskamers’ in de wijk. Het bestaan van ROS wordt zo ook bij de ouderenbonden onder de aandacht gebracht. We verwachten niet dat de eenzaamsten direct aan het project gaan deelnemen maar wel dat we hen bereiken met optredens en persoonlijk vrijwilligerscontact .Cultura is aanjager en 'eigenaar' van de eerste editie van Rockin' Old School. Cultura beoogt van producent naar regisseur te ontwikkelen in samenspraak met de deelnemers. ROS mag uitgroeien tot een community met bijvoorbeeld een verenigingsvorm als drager voor zelfstandigheid en autonomie. Cultura ziet ook kansen voor het aanhaken van andere kunstdisciplines met een rock n roll/sixties achtergrond zoals dans, mode en beeldende kunst. Deelnemers die verdieping op hun instrument willen verwijzen we naar de aangesloten muziekdocenten van het kersvers opgerichte muziekplein-ede. De sociaal werkers delen ons idee dat het ROS vuur ook andere ouderen aan kan steken. In samenwerking met de stichting houtwerk Ede ontstonden de contouren van een nieuw community-art project met de werktitel: 'HOUT-  je bezig'. Lees meer in de chat van 7 juli.

Met wie werk je samen?: 

De workshops voorzien in ontmoeting en verbinding a.g.v. het samen bezig zijn met muziek. Samen werken aan een resultaat. Een resultaat dat tijdens de eindpresentatie ten gehore wordt gebracht voor eenzame leeftijdgenoten, familie, vrienden, buren, kennissen, collega's, passanten en overig publiek van alle leeftijden. De meerwaarde die wordt nagestreefd is het ombuigen van eenzaamheid in saamhorigheid; dynamiek in het leven van ouderen in het centrum van Ede. Plezier in het bezig zijn met rockmuziek/kunst. Rock/sixties blijkt een aantrekkelijk en inspirerend thema te zijn. Cultura werkt samen met maatschappelijke organisaties. Met Malkander (sociaal-maatschappelijk werk) voor het bereiken van de doelgroep ouderen. Zowel de actieven als de minder actieven; met name de kwetsbaarsten en eenzaamsten. Malkander denkt - in het team Ede centraal - mee over de vraag hoe de eenzaamsten effectief te bereiken en begeleiden/verleiden. Malkander is tevens de ketenpartner voor bereiken van vrijwilligers en het bedenken van vervullende activiteiten voor vluchtelingen. Cultura werkt verder nauw samen met de wijkregisseur en de ondernemersvereniging Ede Centrum. Ook het gemeentelijk projectoverleg 'naar een levendig Ede Centrum' is bij de ontwikkelingen betrokken. Naast de contacten met de bewoners vereniging Ede centrum werken we samen met eigentijdse (friend- en crowdfundings) platforms als Ede Doet, Dien je Stad en Goede buur Ede. Dit levert ook vrijwilligers op. In de meedenkfase bood een lid van de band ’Stranger in Town’ uit Zevenaar (zie de chat van 4 juli) tips en diensten aan als vrijwilliger/coach. In de toekomst hopen we - op geleide van succes van meerdere cycli van 8 weken - ook andere kunstdisciplines 'aan te klicken'. Mode, dans en design met een sixties feel zitten in het achterhoofd.Hoe zelfstandig de bands in de toekomst - na de beoogde volgende edities - ook gaan worden, Cultura blijft graag het kloppend hart.

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

De naam Cultura is niet toevallig gekozen. Want in het begrip ‘cultuur’ is het bestaansrecht te vinden van onze organisatie. Cultura is het centrum voor kunst en cultuur in Ede en omgeving. In de hoofdvestiging van Cultura aan de Molenstraat is het Theater gevestigd waar zo’n 85 professionele voorstellingen en 10 bijzondere films per jaar worden geprogrammeerd. Ook biedt het theater volop podium aan amateurkunsten.

In de hoofdvestiging en in de filialen elders in Ede worden honderden cursussen aangeboden voor beeldende kunst, musical, dans en theater. Muziek kan natuurlijk niet ontbreken. Op www.muziekplein-ede.nl stellen muziekdocenten van Muziekplein Ede zich met hun instrumenten aan je voor. Bezoekers zijn ook welkom in de Bibliotheek, de Stadswinkel, Galerie en Café. Daarnaast worden er regelmatig excursies aangeboden, naar befaamde musea in binnen- en buitenland. Ook is het mogelijk om uw zakelijke evenement te organiseren bij Cultura.

Wijs de weg naar kunst en cultuur – onze missie
Cultura wil informeren, inspireren, prikkelen en verleiden. Wat wij de burgers van Ede en omgeving laten zien is de waarde en schoonheid van Kunst en Cultuur, om op deze manier iets bij te dragen aan welzijn en geluk. Cultura wil een verbindend element zijn in de samenleving, en daarmee invulling geven aan een maatschappelijke kernfunctie. De verankering van kunst en cultuur in de regio. Lees meer via: http://www.cultura-ede.nl/over-cultura.aspx

 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
8 workshops 24 0
1 eindpresentatie 24 150
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Dit project is van belang voor de doelgroep om kunstzinnige en sociaal-maatschappelijke redenen. De groep ouderen is groot en gaat de komende jaren nog groeien. Wij zetten de kracht van muziek die mensen verbind in om de ouderencultuur te helpen ontwikkelen. In persoonlijke, kunstzinnige ontwikkeling de ander ontmoeten schept saamhorigheid. Zo denken we de sociaal-maatschappelijke doelstelling 'eenzaamheid ombuigen naar saamhorigheid' te realiseren. Rockmuziek als middel. als middel tot passie, inspiratie, motivatie en creatie. Zijnstoestanden die met het ouderen worden voor velen met het verstrijken der jaren wegebben, tenzij aangesproken en geactiveerd. Rockin' Old School kan die rol vervullen. Een levendige Cultuur is afhankelijk van kunstzinnige bijdragen. Zo kan ROS saamhorigheid doen groeien en een input leveren aan een levendiger omgeving. De actieve deelnemers hebben we bereikt via de reguliere mediakanalen. De lokale kranten, het Gelders dagblad, Ede Vitaal (EdeTV/FM), Gelderse koppen over ROS in Tiel (Omroep Gelderland) en via directe werving op bijvoorbeeld de Lentemarkt van Malkander in Cultura (mei 2106) die door ca. 500 ouderen bezocht werd. Hier schreven 5 deelnemers zich in. Uit het Cultura cursuscircuit komt overigens slechts 1 deelnemer. Evenementen als ‘Age on Stage’ in het Akoesticum en ‘Eten op rolletjes’, waar ook veel ouderen kwamen leverden de overige aanmeldingen op en ook via de crowdfundingssite Ede Doet en de Social Media gaven mensen zich op.

Begroting: 

De primaire doelstelling is ’eenzaamheid ombuigen naar saamhorigheid’ door ouderen samen popmuziek te laten maken. Met deze vorm van kunstbeoefening in de vrije tijd geeft Cultura invulling aan haar missie: 'mensen blij maken d.m.v. kunst en cultuur'. Door samen te musiceren kan (verborgen) isolement worden voorkomen en doorbroken en onderlinge hulp worden geactiveerd. Doelen zijn: delen in speelplezier, (her)ontdekken van de eigen creativiteit en het op basis daarvan hernieuwd vinden van zelfvertrouwen om naar buiten te treden en leeftijdgenoten en anderen te inspireren; hen daarin mee te nemen. Leren (beter te) improviseren zet ook aan tot meer zelfvertrouwen hetgeen weer leidt tot zelfredzaamheid en bevordering van de onderlinge zorgzaamheid. De FCP subsidie zal worden besteedt aan organisatiekosten, personeelskosten (2 docenten en een medewerker facilitair), zaalhuur en huur van repetitielokalen en de backline in de lokalen. Daarnaast worden de kosten van de eindpresentatie ermee gedekt. Naast de eigen bijdrage door de deelnemers van deze eerste editie wordt dekking gevraagd aan verschillende fondsen. Zo is naast het Cultuurparticipatiefonds (Jijmaakthetmee) ook het Oranjefonds en het Sluyterman van Loofonds om steun gevraagd. Ook op het Edese crowdfundingsplatform Ede Doet is steun gevonden. Voor ondersteuning van de jaarcyclus in 2017 is Unive benaderd.

 

Locatie(s): 
Ede

Uitslag Beslis mee

FCP40
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 100 gestemd
totaal90
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt het project op de criteria kwaliteit, samenwerking en effect.

ROS zit vol energie. In korte tijd hebben jullie laten zien de deelnemers te kunnen binden en de plaatselijke gemeenschap te enthousiasmeren. Dat jullie deze bijzondere doelgroep ook nog eens laten rocken maakt dit tot een prikkelend project. ROS heeft dan ook zeker de potentie om uit te groeien tot een sterke community. Met de vele samenwerkingspartners is er al een goed begin gemaakt. De belofte dat Cultura blijft ondersteunen geeft bovendien extra vertrouwen in de toekomst. Ik ben dan ook erg benieuwd naar jullie verdere plannen en eventuele spin-offs in Ede en omgeving. Veel succes en rock on!

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project aan de hand van de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Een echt JMHM-project sprankelt, inspireert, verbindt en toont de kracht van kunstbeoefening in de vrije tijd. ROS voldoet hier helemaal aan. De opzet is doordacht, de doelgroep  bijzonder en de partners vullen elkaar goed aan. De ambitie een community te vormen maakt het project duurzaam. Ik ben benieuwd naar het repertoire dat de bands gaan spelen en schrijven. Voor de toekomst zie ik nu al kansen voor dwarsverbanden en uitbreidingen: optredens met (jonge) gastsolisten, interregionale competitie, themaprogramma's rond bijzonder repertoire of aansprekende muzikanten. In dat kader alvast een verzoeknummer: een Jim Croce Remembrance Festival, 50 jaar na de release van zijn debuut?

afbeelding van Joop van van Liere

In samenwerking met de stichting houtwerk Ede - waarvan begeleidend timmerman, sinds enkele weken bleusharp bespelend ROS-lid is - bedachten we afgelopen week de contouren van een nieuw community-art project waarin ouderen een concept dat door een beeldend kunstenaar wordt ingefluisterd gaan uitwerken in hout. Het resultaat wordt een gigantische installatie/kunstwerk dat op (een) hoogtijdag(en) met vereende krachten wordt geassembleerd. Het effect van het ROS-project mag bestaan in nieuwe ouderen/mensenbindende vibes. Activiteiten met een kern die bij betrokkenen en hun publiek het hart doet op springen.

afbeelding van Joop van van Liere

Goed advies! De kracht en de waarde van dit project uitdragen naar anderen is een groeiend punt van aandacht. Uitgaand van de passie die de actieve deelnemers meebrengen sluiten we aan bij het aanbod dat het - na de sluiting van de tradiotionele muziekschool - kersvers opgerichtte muziekplein-ede biedt. Deelnemers die verdieping op hun instrument willen verwijzen we naar de aangesloten muziekdocenten. Uit de contacten met Malkander maken we op dat de Sociaal werkers het met ons eens zijn dat het ROS vuur ook andere ouderen aan kan steken. Zo ontstond deze week het idee met de werktitel: 'HOUT-  je bezig'. >>

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Dit projectplan is inmiddels behoorlijk compleet. Een mooie toevoeging zou nog een paragraafje kunnen zijn over het effect van het project. Zien julie kansen om de kracht en de waarde van dit project over te brengen op een breder publiek dan de toeschouwers die de eindpresentatie komen bijwonen? Ik denk bijvoorbeeld aan muziekdocenten van andere centra voor de kunst, activiteitenbegeleiders of welzijnsmedewerkers.

afbeelding van Joop van van Liere

Super! Dank voor je update als deelnemer van Rockin' Old School. Mooi om te zien dat ROS kan 'uitdelen' in melodie, harmonie en ritme...

afbeelding van Arjen Boersma

Superleuk om ook onderling wat ervaring uit te wisselen en te stimuleren. Ik ben heel benieuwd wat we elkaar (bij)brengen.

Binnenkort is er ook Fantasialand (15-18 augustus) , en ik zoek nog Rockers of liefhebbers die mee een middag programma verzorgen. 

Er komen zo'n 650 kinderen en er zijn er vast heel wat die een dagdeel in de muziekten tkomen kijken en begeleiding willen.       Fun met liedjes, percussie en uitvinden over melodie en ritmes.

info :   www.fantasieland.eu         of     0 318-636446

afbeelding van Joop van van Liere

>> De actieve deelnemers hebben we bereikt via de reguliere mediakanalen. De lokale kranten, het Gelders dagblad, Ede Vitaal (EdeTV/FM), Gelderse koppen over ROS in Tiel (Omroep Gelderland) en via directe werving op bijvoorbeeld de Lentemarkt van Malkander in Cultura (mei 2106) die door ca. 500 ouderen bezocht werd. Hier schreven 5 deelnemers zich in. Uit het Cultura cursuscircuit komt overigens slechts 1 deelnemer. Evenementen als ‘Age on Stage’ in het Akoesticum en ‘Eten op rolletjes’, waar ook veel ouderen kwamen leverden de overige aanmeldingen op en last but not least, via de crowdfundingssite Ede Doet en de Social Media gaven mensen zich op.

afbeelding van Joop van van Liere

>> Leuk om te vermelden is dat een lid van de band ‘Stranger in Town’ (zie de chat van 4 juli) tips cq diensten aanbiedt als vrijwilliger/coach. Het bereiken van vrijwilligers heeft hiermee, door de oproep op ROS-Facebook mee te doen aan de Meedenkdfase  van het CPF, een nieuw wervingskanaal gevonden. Andere vrijwilligers vonden ons via hun actief deelnemende partner en via het platform Goede Buur.

afbeelding van Joop van van Liere

>> Daarbij verwachten we dat de bands ook optredens gaan verzorgen in zorgcentra, buurthuizen en de huiskamers. Het is nu te vroeg, maar het is denkbaar dat met Nederlandstalig repertoire (‘Kom van dat dak af’ staat al op een voorgenomen setlist) concrete middelen ontstaan om een begin van motivatie tot actie los te maken. Niet in de laatste plaats zullen we de omgang met- en leniging van eenzaamheid ook met de actieve deelnemers aan ROS en de vrijwilligers bespreekbaar maken en hen uitnodigen de ambassadeursrol actief te vervullen. 

afbeelding van Joop van van Liere

>> De eenzaamste ouderen hopen we ook in persoon te bereiken via Malkander. Regelmatig bespreken we de wegen waarlangs dat kan en hoe dat zich ontwikkelt. Het ROS-project wordt door het Team Ede Centraal van Malkander meegenomen in het dagelijks werk dat bestaat uit huisbezoeken en werken in diverse ‘huiskamers’ in de wijk. Het bestaan van ROS wordt ook bij de ouderenbonden onder de aandacht gebracht via Malkander (voorheen Stichting Welzijn Ouderen). De uitkomst van deze acties zullen naar wij verwachten niet leiden tot actieve deelname van de eenzaamsten aan dit project. Door vrijwilligers begeleidt bezoek aan de eindpresentatie in november achten we wel haalbaar. 

afbeelding van Joop van van Liere

>> Een zinvolle link vinden is nog niet zo gemakkelijk. Misschien is de vraag voor dit project inderdaad niet geschikt op dit moment. Toch mag hij wat ons betreft nog even blijven staan omdat er mogelijk in de meedenkfase nog een tip langs komt. >>

afbeelding van Joop van van Liere

>> Ook in de gemeentelijke overleggen in het kader van participatieplekken in Ede hebben we de vraag naar ideeën aangekaart. Tot op heden heeft dit nog niet tot het gewenst effect geleid. Of Syrische muziek in het idee zou passen heb ik in persoonlijke gesprekken voorgelegd aan Syriërs – met een grote achterban – die ik ken via contacten met de inburgeringscursus op het ROC in Ede. Zij hebben hun achterban gepolst en aangegeven dat zij weinig affiniteit met Rock en het ROS–concept ondervonden. De jongeren houden wel van popmuziek, maar de ouderen hebben er niet de band mee zoals we die bij de 24 inmiddels, ingeschreven deelnemers zien. 

afbeelding van Joop van van Liere

Dag Diana, dank voor de bemoediging en de tips! In de aanvraag hebben we inderdaad gevraagd naar meedenkers over een zinvolle aansluiting met vrijwilligers en met vluchtelingen. Dit vooral omdat het ons nog niet gelukt is met vluchtelingen een link te vinden die ‘werkt’. Dat wil zeggen een vorm van herkenning te vinden die een belangstelling genereert vergelijkbaar met de animo waarmee de huidige 24 deelnemers zich inschreven. Tot op heden constateren we dat het inderdaad de vraag is of dit het juiste project is om vluchtelingen bij te betrekken. Of er behoefte bij vluchtelingen is, is onderwerp van gesprek met Malkander (fusie Sociaal maatschappelijke werk in Ede – Welstede, Welzijn Ouderen en De Vrijwilliger). 

afbeelding van Diane Frenay

Kan bijv Syrische muziek ook n plek krijgen, invloed hebben op t repertoire? Je noemt daarnaast actieve en meer kwetsbare ( bijv eenzame) ouderen. Het bereiken van de allereenzaamsten ( die hier behoefte aan hebben) zal ( alsnog) niet meevallen, hoe wil je ze bereiken? Waarmee, en wat zet je in om ze Zo ver te krijgen dat ze blijven komen en zelfs op een podium durven te gaan staan? Actieve ouderen: hoe bereik je heb? Juist zij bevinden zich niet in de sociale of welzijns/zorgcircuits, wel in jullie cursussen wellicht?De mensen die zich nu hebben ingeschreven lijken me ook actieve mensen: hoe heb je ze bereikt, is die tactiek vaker in te zetten en zouden zij ambassadeurs kunnen zijn voor ( al dan niet kwetsbare, eenzame) anderen? Ie ook andere prohecten voor tips hierover!

Pagina's