menu denk mee beslis mee maak mee

Risin' Up

Rise up to the next level

Leeuwarder Collectief Coöp U.A.
21 september 2018 tot 28 februari 2019
dans, muziek
jongeren, ouderen
onze website / check facebook
€5.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Risin' Up

Rise up to the next level

afbeelding van Florian Faisst

Ingediend door:

Florian Faisst

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen wij de Hip Hop & Urban scene in Leeuwarden het beste bevorderen?

Wat ga je doen?: 

Behoefteconstatering:

Over de afgelopen jaren heeft Leeuwarder Collectief (LC) veelvuldig workshops aangeboden aan uiteenlopende doelgroepen. Gedurende contactmomenten met een grote groep jongeren is de behoefte geconstateerd aan de mogelijkheid om op een gerenomeerd podium (Neushoorn) hun kunsten te vertonen. Ìn Leeuwarden bevond zich vooralsnog niet de mogelijkheid voor deze jongeren om dit te doen.

Vanuit deze behoefte en op basis van het concept van Home Noiz is LC daarom in samenwerking met jongeren, artiesten en organisaties het evenement Risin’ Up gestart. Home Noiz was een evenement waarbij uiteenlopende talenten het podium konden betreden om te laten zien wat ze in huis hebben. Ditzelfde idee heeft LC ingezet voor een specifieke doelgroep, namelijk ‘Hiphoppers’. Inmiddels heeft er een tiental edities plaatsgevonden waarbij steeds nieuwe artiesten en talenten zich aanbieden om op te treden. Vanuit deze ontwikkeling wordt geconcludeerd dat de behoefte aan Risin’ up evenementen nog altijd aanwezig is en zelfs groeit.

Naast het feit dat artiesten behoefte hebben aan een dergelijk evenement bestaat er ook een aanzienlijke groep Hip Hop liefhebbers in Leeuwarden en omstreken. Deze Hiphoppers hebben kenbaar gemaakt een sterke behoefte te hebben aan Hip Hop feestjes. Risin' Up vormt één van de weinige vindplaatsen waar deze doelgroep gelijkgestemden treffen.

Risin’ up is een 2 maandelijks terugkerend evenement waarbij jong opkomen, maar nog niet bekend talent de kans krijgt om hun vaardigheden te vertonen op een gerenomeerd podium (in dit geval de Neushoorn). Dit project is tot nu toe zonder financiering georganiseerd. Leeuwarder Collectief (LC) en Neushoorn hebben moeite en geld geinvesteerd om Risin' Up te maken tot wat het nu is.

The next level

Om dit initiatief naar het volgende level te brengen wat betreft programmering en aankleding, is er nu financiële fundering nodig. Verder is er vanuit de artiesten de vraag gekomen om workshops ter bevordering van de nodige skills. Hiervoor zullen externe partijen worden betrokken die expertise hebben op het gebied van talentontwikkeling van jonge opkomende artiesten. De organisatie waarmee we in zee gaan heet sterrenfabriek. In samenwerking met de jongens van sterrenfabriek is een coachingstraject vormgegeven dat zich richt op het professionaliseren van artiesten en het stimuleren van hun verdere ontwikkeling. Dit alles gebeurt in samenwerking met ervaren artiesten en in een peer-group setting.

Tijdens de uitvoering en programmering van Risin’ up streeft LC ernaar om zowel ervaren als onervaren artiesten te laten optreden. Vooral om ervaren artiesten op het evenement te krijgen is er budget nodig. Op deze manier stimuleren we de samenwerking tussen beide en werken we ernaar toe om meer samenhang en verbinding te creëren binnen de Urban/Hiphop scene in Leeuwarden. Het belang van deze interventie wordt onderbouwd door de constatering dat er veel sprake is van ‘eilandjes gedrag’ onder jongeren in Leeuwarden. (Ho, 2013). Dit wil zeggen dat er veel jonge ondernemende artiesten zijn in de stad, maar ze zoeken niet nadrukkelijk de samenwerking met elkaar op. Op basis van de kernwaarden van de Hip Hop cultuur (Peace, Love, Unity & Having Fun) willen we de eenheid binnen deze groep vergroten.

Naast deze duurzame en waardevolle bijdrage aan de HipHopscene in Leeuwarden creëert het Risin’ up evenement nog een belangrijke kans voor jonge muzikanten. In samenwerking met de neushoorn biedt LC met de ‘open mic contests’ tijdens Risin’ up, jongeren de kans om studiotijd te winnen in een professionele studio. Tijdens de opnames die de artiesten maken in deze studio worden ze ondersteunt door een soundengineer. Op deze manier creëert Risin’ up de kans voor jongeren om sprongen te maken in hun professionele ontwikkeling.

Naast deze artiest gerichte ontwikkelmogelijkheden biedt de werkwijze van LC ook de mogelijkheid voor jongeren om deel uit te maken van het organisatieproces. Zodat ze eigenhandig meemaken wat er allemaal nodig is om een evenement van de grond te krijgen en goed te organiseren. De doelstelling hiervan is om jongeren de vaardigheden en know-how bij te brengen die ze kunnen gebruiken om in de toekomst op eigen initiatief evenementen te organiseren. Deze bezigheid vergt veel tijd en moeite. Om deze begeleiding verder te laten groeien is een financiering nodig.

Hoe ga je te werk?: 

Risin up is een evenement dat zich richt op opkomende talenten binnen de Hiphopscene in Noord Nederland. Tijdens Risin Up evenementen krijgen deze artiesten de kans toegereikt om hun talent te vertonen op een gerenommeerd podium (Neushoorn). De Risin Up evenementen staan in het teken van de kernwaarden van de Hip-hop cultuur: Peace, Love, Unity & Safely having Fun.

De programmering van Risin' Up wordt door Natasja geleid. De promotie door Florian. De muziek wordt verzorgt door een combinatie van jong talent en ingehuurde professionals, waarbij de professionals de kwaliteit waarborgen. Decoratie wordt in samenwerking met jongeren gecreëerd. De artiesten krijgen minstens een reiskostenvergoeding. Om de algehele kwaliteit van het evenement te verhogen worden professionele artiesten ingehuurd tegen minimale gage vergoedingen.

Jongeren betrekking

De vormgeving en programmering wordt in brainstormsessies door jongeren bepaald. Op deze manier stimuleren we jongeren om mee te participeren in het organisatieproces en streven we ernaar om ze de tools en know-how mee te geven om in de toekomst zelfstandig evenementen te organiseren. Hierbij letten we op het niveau en de ambitie van de jongeren in kwestie. De ene jongere heeft enkel behoefte om artiesten aan te dragen uit zijn eigen netwerk, terwijl een andere jongere de ambitie heeft om de plannen in te zien en te onderzoeken hoe het aanvragen van subsidies verlopen. Afhankelijk van de behoefte van de jongeren wordt dus besloten in hoeverre de jongeren worden betrokken in het algehele organisatieproces.

Daarnaast is er een promo team bestaande uit een tiental jongeren die ervoor zorgen dat flyers verspreid worden, sociale media beheert worden en mond-tot-mond reclame gefaciliteerd wordt. Om de samenwerking tussen de betrokkenen van dit team te vergroten worden er maandelijkse evenementen georganiseerd voor de leden van deze groep. Deze evenementen vervullen verschillende functies. het bevordert namelijk de sociale samenhang tussen de verschillende jongeren en daarnaast wordt er tijdens de teambuilding activiteiten nagedacht over de vormgeving en programmering van Risin up evenementen. Los van deze maandelijkse bijeenkomsten verloopt de communicatie tussen het promoteam en de coördinatoren van Risin' Up veelal organisch via e-mail en whatsapp. De leden van het promoteam dragen via deze kanalen allerlei ideeën aan die worden verwerkt in de uitvoering van het evenement. Omdat de leden van het promoteam tevens leden van de doelgroep zijn kunnen we een goede inschatting maken van de behoefte van de doelgroep. Hierbij is het tevens zo dat het aantal leden van het promotieteam exponentieel groeit, doordat nieuwe leden nieuwe sociale netwerken aantrekken. Hierdoor blijven we goed op de hoogte van ontwikkelingen in behoeften van de doelgroep.

Los van de programmering van het evenement verwelkomen we ook ideeën voor de aankleding van het evenement in de vorm van decorstukken. Jongeren die de ambitie hebben om decorstukken te maken kunnen via ons nauwe samenwerkingsverband met netwerkcentrum oud oost terecht bij de werkplaats. Op deze werkplaats zijn begeleiders aanwezig die jongeren kunnen ondersteunen bij het maken van decorstukken door middel van houtbewerking en/of schilderkunst.

Coaching

Om talentontwikkeling nog sterker te bevorderen tussen Risin Up evenementen will LC de samenwerking aangaan met sterrenfabriek. Sterrenfabriek richt zich o.a. op de ontwikkeling van schrijf, zang, en podiumpresentatie vaardigheden. Voor de artiesten die optreden tijdens Risin Up is een coachings programma ontwikkelt die door de heren van sterrenfabriek zal worden uitgevoerd.

(uitwerking volgt zo snel mogelijk)

Voorbereiding sessies

Naast het coachingstraject vinden er voorafgaand aan elke Risin' Up editie een voorbereiding sessie plaats. Tijdens deze sessie komen de artiesten die gaan optreden tijdens de aankomende editie en de artiesten die eerder hebben opgetreden tezamen onder begeleiding van ervaren artiesten. Tijdens de bijeenkomsten worden de opkomende artiesten klaargestoomd voor hun optreden. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de tracklist van een artiest. Hoe is die ingedeeld? Zijn het beats zonder vocals of met vocals en waarom het één of het ander? Daarnaast wordt gekeken naar stage performance. Benut de artiest het podium? heeft hij contact met zijn publiek? etc.

Naast deze gerichte begeleiding vervullen de sessies nog een functie. Door zowel de artiesten die eerder hebben opgetreden als artiesten die nog gaan optreden bij elkaar te brengen ontstaat er een community van artiesten die aan elkaar verbonden zijn doordat ze allemaal optreden tijdens Risin' Up. Het ontstaan van deze community bevordert de uitwisseling van ideeën, samenwerkingen en eenheid onder artiesten in Leeuwarden en omstreken.

Met wie werk je samen?: 

Zowel de evenementen als ook de coaching workshops vinden plaats in het poppodium Neushoorn. Neushoorn verzorgd ook het horeca personeel. Neushoorn is een vaste samenwerkingspartner voor dit project.

Stichting Sterrenfabriek regelt het coaching traject.

Voor artiesten die een bepaald niveau hebben bereikt is er contact met Friesland Pop die hun potentieel kunnen plaatsen op festivals.


 

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

In de bredere context van het project werken wij aan een culturele infrastructuur voor hiphop & urban artiesten in Leeuwarden. Om dat te bereiken werken wij samen met het culturele hoofdstad programma en stichting Friesland Pop.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
3 Risin' Up   150 per editie
24 Coachingstraject 15  
3 voorbereiding sessies 5-15  
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Allereerst richt Risin' Up zich voornamelijk op jongeren. In Leeuwarden is er maar een beperkt aantal uitgaansgelegenheden voor jongeren. Risin' Up biedt deze doelgroep een leuke plek om leeftijdsgenoten te ontmoeten.

Daarnaast is de vernieuwde en grotere versie van dit project op verschillende gebieden werkzaam, namelijk:

- mensen gezellig bij elkaar brengen

- talentbevordering

- jongeren in hun kracht zetten

- cultuurbevordering

Naast dit beginners traject kunnen artiesten ook doorstromen naar masterclasses die dit jaar in het kader van CH 2018 door Leeuwarder Collectief worden georganiseerd. Ook biedt LC de mogelijkheid voor artiesten om in contact te komen met music producers om nummers te maken. Verder biedt ons contact met de organisatie Friesland Pop de mogelijkheid om jonge artiesten te programmeren op landelijke festivals.

Begroting: 

De FCP gelden worden direct geinvesteerd in de ontwikkeling van artiesten. Zowel de voorbereiding sessies als het coachingtraject zal worden gefinancierd vanuit deze gelden. Naast deze ontwikkelingsgerichte investeringen zullen we ook gelden investeren in het inhuren van artiesten met meer ervaring, opdat de algehele kwaliteit van het Risin' Up evenement zal verhogen. Verder zullen de meer ervaren artiesten een dierbare bijdrage leveren tijdens voorbereiding sessies. Immers de jonge artiesten staan aan het begin van het pad dat de ervaren artiesten al jaren bewandelen. 

Locatie(s): 
Neushoorn Leeuwarden

afbeelding van Thijs Hazeleger

Beste Florian, ook namens mij welkom op JMHM! Ik ben jullie coach op dit platform en zal jullie voorzien van tips & inspiratie.

Mooi dat jullie meer samenhang en verbinding willen creëren binnen de Urban/Hiphop scene in Leeuwarden. Vooral hierin zie ik nog kansen tot uitwerking. Waarom zoeken de jonge ondernemende artiesten de onderlinge samenwerking niet op? Wellicht is het een idee om hier via dit project meer inzicht in te krijgen. Je zou bijvoorbeeld de jongeren mee kunnen laten denken op dit platform en ze kunnen vragen te reageren op de vraag waar zij behoefte aan hebben als het gaat om samenwerking.

Levert de Sterrenfabriek ook een bijdrage aan de verbinding of staat dit coachingstraject hier los van?

Groeten Thijs

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Florian,

Welkom terug bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project. Je plan is vorige maand positief maar kritisch beoordeeld door Giovanni en Martine. 
Ik zie dat je de kritiek van Giovanni en Martine al ter harte neemt en dat je het gedeelte over de coaching wil gaan uitwerken. Je oude plan kan je hier terugvinden. Succes!