menu denk mee beslis mee maak mee

RIGHTABOUTNOW Festival Almere

Urban culture in Almere

Groot Wild
11 februari 2019 tot 29 april 2019
dans, muziek, theater
jongeren, volwassenen, wijkbewoners
onze website / check facebook
€8.500

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

RIGHTABOUTNOW Festival Almere

Urban culture in Almere

afbeelding van Biza Shalmashi

Ingediend door:

Biza Shalmashi

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe bereiken we een doelgroep die tot op heden nauwelijks bediend is in Almere?

Wat ga je doen?: 

Almere is een diverse stad en daarmee een onuitputtelijke inspiratiebron voor cultuurmakers. In een razendsnel tempo ontwikkelt Almere zich tot een grootstedelijk leefgebied, maar hoe zorgen we ervoor dat de culturele sector diezelfde gewaagde sprongen neemt? Groot Wild doet dit jaarlijks met een theatertocht waarbinnen veel samenwerkingen met lokale organisaties wordt aangegaan. Binnen deze theatertocht staat het verbinden van verschillende disciplines en culturele bronnen centraal. Voor het vertalen van deze grootstedelijke multi-identiteit wijken we voor het eerst uit naar een samenwerking met culturele iconen uit Amsterdam. 

Het wordt steeds duidelijker dat urban niet slechts een uiting van jongerencultuur is, maar dat het serieus genomen mag worden als bron van culturele vernieuwing. De kunstuitingen die gemaakt worden met bronnen uit de hiphop en Afro-Caribische cultuur blijken steeds meer relevant, ook – en misschien juist – in de culturele voorhoede, en niet alleen voor een jong publiek in een commerciële context. Helaas wordt urban toch vaak vooral daarmee geassocieerd. Het RIGHTABOUTNOW Festival laat zien dat het niet zo hoeft te zijn, door hoogwaardig en innovatief werk te presenteren van makers die hun urban bronnen laten doorschemeren. 

Een onmisbaar en dragend onderdeel van het RIGHTABOUTNOW Festival in Almere is het ‘Fast Forward’ project. Hierbij wordt een vijftal Almeerse cultuurmakers uit diverse disciplines vier dagen bijeengebracht om, met ondersteuning van Groot Wild, een nieuw Almeers multidisciplinair product te maken. De uitkomst hiervan wordt een cruciaal onderdeel van het festivalprogramma. Het vormt het cement van het festival. De uitkomst van het 'Fast Forward project' worden drie pop-ups, die de programmaonderdelen van het festival aan elkaar vastlijmen. 

RIGHTABOUTNOW FESTIVAL '18 AFTERMOVIE

Hoe ga je te werk?: 

DOELEN 

Schaalvergroting lokale acts
Het programma bestaat uit veelal Almeerse programmering. Naast de lokale programmering willen wij regionale en nationale theaterprogrammering koppelen. Wij vinden dit belangrijk omdat de Almeerse programmering zo een schaalvergroting krijgt. Op gelijke voet wordt gezet met nationale of zelfs internationale programmering. Een kleine, startende act wordt net zo belangrijk geacht als een internationale artiest. Het gaat om de het experiment en de vernieuwing i.p.v. de status van de artiest. Zo komt de achterban van een bepaalde artiest in aanraking met andere artiesten en disciplines.

Interactie en uitwisseling
Door middel van een fast forward project wil Groot Wild een nieuw collectief van 5 kunstenaars samenbrengen die vanuit verschillende disciplines samen content creëren voor een multidisciplinair festival. Deze pop-up performances zullen een verbindende factor zijn voor de programmaonderdelen van het festival. Op zoek naar vernieuwende vormen en mogelijkheden maakt het samengestelde collectief content voor het festival met een grootstedelijke allure en direct een verbinding maken tussen Almere als Metropoolregio van Amsterdam.

Stimuleren van nieuwe kunstvormen in Almere
Naast het samenstellen van een divers programma vanuit verschillende disciplines willen we bijdragen aan een constructieve samenwerking tussen verschillende Almeerse of Almere gerelateerde kunstenaars vanuit verschillende disciplines. Zo zoeken we naar cross-overs, maar ook naar nieuwe vormen en bronnen van inspiratie om net als de stad Almere een nieuwe en vernieuwende vormen van cultuuruiting te ontdekken. Door middel van een fast forward project wil Groot Wild een nieuw collectief van 5 kunstenaars samenbrengen die vanuit verschillende disciplines samen content creëren voor een multidisciplinair festival. Deze pop-up performances zullen een verbindende factor zijn voor de programmaonderdelen van het festival doordat zij hun eindproduct, in delen, door het festivalprogramma heen zullen laten zien. 

Verrijken van het culturele veld
Met het fast forward project, als spil binnen de Almeerse festivaldag van RIGHTABOUTNOW Festival 19, lanceren we een uniek concept in een net zo unieke stad. We embedden de culturele en artistieke rijkdom van Almere binnen een grootstedelijke muziekprogrammering. Groot Wild beoogt dat de pop-up performances ook op het RIGHTABOUTNOW Festival 19 in Amsterdam worden geprogrammeerd. Deze uitwisseling vinden we belangrijk voor de Almeerse artiesten (verbreden van hun publieksgroep) maar ook een verbinding maken tussen Almere en de Metropoolregio Amsterdam. Almere kan zich met dit project profileren maar ook onderscheiden. Een waardevolle uitwisseling en een bijdrage aan het Amsterdamse aanbod. De artiesten krijgen in hun eigen stad een plek om hun kunde in te zetten en te breiden door met andere disciplines en werkvormen, in een professionele setting, aan de slag te gaan.

DOELGROEPEN
Met het RIGHTABOUTNOW Festival brengt RIGHTABOUTNOW INC. al jaren de voorhoede uit de internationale urban podiumkunsten bij elkaar, en laten ze mengen met de nieuwe, innovatieve stemmen van de toekomst. Het Festival is in de essentie een arena voor ontmoeting, waarbij makers elkaars perspectieven aanvullen en het publiek kennis maakt met nieuwe, nog onbekende verhalen. Verhalen die gekenmerkt worden door actualiteit en diversiteit. 

 1. ALLY’S ARTLOVERS
  Almeerders die de rijkdom van hun stad kennen en graag zien dat er op hun eigen turf mogelijkheden zijn om in aanraking met niet gangbare, spannende, verdiepende kunst & cultuurbeleving te komen. Ons publiek komt af op de mix aan kunstdisciplines (toneel en concerten) die voor veel Almeerders vernieuwend en gewenst is. De leeftijd van deze doelgroep is 25 t/m 44 jaar oud. 19% van hen bezoekt nu liever cultureel aanbod in Amsterdam of Utrecht bij gebrek aan diversiteit in het cultuuraanbod van Almere. 
 2. URBANITES
  Bij de Festivaleditie in 2016 hebben we ervaren hoe de combinatie van lokale en internationale acts voor een interessante mix aan publieksgroepen zorgt. Relatief jonge lokale makers en performers als Nina Haanappel, Mara van Nes, SMIB en Gianni Grot waren goed bezocht en wisten een eigen achterban naar het Festival te trekken, waar ze in aanraking kwamen met acts en performers die voor hen onbekend waren. De internationale theater- en muziekprogrammering trok met name een voorhoede van bewuste theater- en concertbezoekers, die op hun beurt gecharmeerd waren van de onbevangenheid en diversiteit van het festivalpubliek. De intieme en open setting van het Festival zorgt dat deze publieksgroepen zich vrij gemakkelijk kunnen mengen.
Met wie werk je samen?: 

​​​​​​SAMENWERKINGSPARTNERS

 1. RIGHTABOUTNOW INC.
  Daar waar Groot Wild zich tot op heden het concept van een theatertocht eigen heeft gemaakt breiden we onze activiteiten in 2019 uit. De afgelopen jaren broeide het idee voor een concept waarbinnen diverse disciplines met een grootstedelijke allure, aan elkaar gekoppeld zouden worden. Vanuit dat gedachtengoed is de samenwerking met het Amsterdamse RIGHTABOUTNOW INC. ontstaan. De expertise die zij hebben met het ontwikkelen en faciliteren van een grootstedelijke, urban, cultuurbeleving in combinatie met onze kennis van Almere maakt dit tot een vruchtbare en leerzame samenwerking. Almere leent zich uitstekend voor een dergelijk ‘next-level’ cultureel evenement.
  Door de samenwerking die we met dit project met RIGHTABOUTNOW INC. aangaan verdiepen we onze visie en expertise. Als nieuwkomer binnen de culturele sector biedt deze samenwerking een opstap en biedt RIGHTABOUTNOW INC. een mastership aan Groot Wild.
   
 2. Poppodium de Meester
  De Almeerse festivaldag van RIGHTABOUTNOW Festival 19 zal plaatsvinden in Poppodium de Meester. De Meester is hét Almeers kernpodium. Zeer centraal gelegen in het centrum van Almere Stad. De Meester heeft een concertzaal, oefenruimtes, een kleine zaal en een café. Vanaf september 2007 is De Meester de locatie bij uitstek in Almere waar je terecht kunt voor al je popconcerten, workshops, jamsessies, cursussen en nog veel meer. Per jaar organiseren zij ruim 200 verschillende activiteiten. Hiermee bieden ze uiteenlopende doelgroepen een fysieke plek om met muziek, kunst en cultuur in aanraking te komen. Bij de Meester komt een brede diversiteit in doelgroepen over de vloer, vanuit het oogpunt van welzijnswerkorganisatie 'De Schoor', waar de Meester onderdeel van uitmaakt. Het samenwerken met De Meester is een vertaling van de cultureel-maatschappelijke noodzaak van een dergelijke festival. Met Poppodium de Meester werken we dan ook nauw samen om de juiste doelgroep te bereiken, maar ook in productioneel opzicht werken we samen met Poppodium de Meester. Zo embedden we hun vrijwilligers in ons festival, en nemen zij een aantal kostenposten voor hun rekening. 
   
 3. Fast Forward project
  Door middel van een fast forward project wil Groot Wild een nieuw collectief van 5 Almeerse artiesten drie dagen samenbrengen, die vanuit verschillende disciplines samen content creëren en hier pop-up performances van maken. Groot Wild werkt in dit project samen met de artiesten, zij vormen de leidraad, wij faciliteren en ondersteunen het Fast Forward project. Deze pop-up performances zullen een verbindende factor zijn voor de programmering van het festival. Op zoek naar vernieuwende vormen en mogelijkheden maakt het samengestelde collectief content voor het festival met een grootstedelijke allure en direct een verbinding tussen Almere als Metropoolregio van Amsterdam. Groot Wild ziet er een meerwaarde in om deze artiesten bijeen te brengen die weten wat er in de stad speelt om zo niet alleen een dialoog op gang te brengen tussen de kunstenaars, maar ook tussen de kunstenaars en het publiek. Door een pop-up vorm te gebruiken wordt het publiek verrast en overrompelt. Ze gaan niet met opzet naar een bepaalde performance maar het overkomt ze. De performances zijn kort en onaangekondigd, zodat ze niet een apart onderdeel van het programma zijn maar wel bijdragen aan de beleving en de verbinding van de verschillende acts op het festival. De performances zijn autonoom, inhoudsvol en vernieuwend zonder dat ze opgedrongen worden. De artiesten krijgen in hun eigen stad een plek om hun kunde in te zetten en te breiden door met andere disciplines en werkvormen, in een professionele setting, aan de slag te gaan. De artiesten die deelnemen aan het Fast Forward project zijn

  • Lars Posthumus (muzikant)
  • Vernon Chatlein (muzikant, acteur)
  • Roxy Verwey (danser, choreograaf) 
  • Lucinda Sedoc (stand-up comedian, theatermaker)

 

 

  Wat is verder van belang om te weten?: 

  MAAKPROCES 'FAST FORWARD PROJECT'
  De 5 Almeerse makers van het Fast Foward project kiezen zelf, met ondersteuning van de artistiek leider van Groot Wild, wat zij willen maken en wat zij, zowel inhoudelijk als wat persoonlijke ontwikkeling betreft, willen bereiken. De enige vaststaande voorwaarden die Groot Wild aan het eindproduct stelt zijn dat het een driedelige pop-up moet betreffen waarin de artiesten iets concreets van elkaar leren. De artistiek leider van Groot Wild gaat voorafgaand aan het driedaagse maakproces met hen brainstormen om tot de kern van de volgende vragen te komen:

  - Wat vinden jullie inhoudelijk gezien van belang voor de stad Almere?
  - Wat vinden jullie belangrijk ten aanzien van jullie persoonlijke ontwikkeling als artiest? Welke bijdrag levert dit voor een ieder van jullie op? 
  - Welke invloed willen jullie ontlenen aan de programmaonderdelen die om de pop-up heen, op het festival, geprogrammeerd staan?
  - Watvoor samenwerkingsvorm willen jullie hanteren?
  - Hoe geven jullie de verschillende disciplines die jullie meebrengen een passende plek binnen het geheel?
  - Hoe geven jullie het eindproduct vorm? En waarom kiezen jullie deze vorm boven andere vormen? 

  Aan de hand van bovenstaande vragen, en het gesprek dat dit op gang brengt, wordt aan het einde van de sessie een brainstorm gehouden m.b.t. de onderwerpen van de drie performances en de vorm waarin elke thema het beste tot zijn recht komt. De uitkomst van deze brainstormsessie leidt tot een samenwerkingsvorm. Dit vormt de leidraad voor de planning voor de volgende werksessie.

  In de tweede werksessie zullen alle makers/artiesten eerst samenkomen om de inspiratie die zij hebben verzameld in de tussenliggende periode te bespreken en eventueel de planning voor de werksessie bij te schaven. Hierna gaan de artiesten/makers (eventueel in groepjes) uiteen om materiaal te maken. Na een maakproces van 2 uur komt het collectief weer samen en presenteert aan elkaar wat ze hebben gemaakt. Dit wordt met elkaar nabesproken en nieuwe ideeen worden gevormd. Na deze feedbackronde gaan de artiesten/makers nog een keer uiteen om nog eens 2 uur lang het gemaakte materiaal aan de hand van de feedback gaan bijschaven.

  Hierna wordt het uiteindelijke materiaal nogmaals aan elkaar gepresenteerd. De artistiek leider van Groot Wild en een amateur met regie aspiraties, zullen bij het werkproces aanwezig zijn. Zij nemen actief deel aan de feedbackrondes en treed in wezen op als dramaturg om de grote lijn (m.b.t. het hele festival) te waarborgen. Aan het einde van deze werksessie worden kostuums en rekwisieten besproken.

  Tijdens de derde werksessie gaat de hele groep tegelijk aan het werk. Het gemaakte materiaal wordt herhaald en afgeregiseerd.

  Bereik: 
  aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
  3 Fast Forward projectdagen  5 0
  1 Festivaldag Almere 25 175
         
         
         
         

   

  Wat maakt het project bijzonder?: 

  Professionaliseren Almeerse kunstenveld

  We mikken met de opzet van dit festival, waarvan het Fast Foward project als spil en cement van de losse programmaonderdelen dient, op verdere professionalisering van het Almeerse kunstenveld. De opzet van het festival draagt bij aan het profesionaliseren van amateurkunsten, doordat we profesionele en niet profesionele artiesten in dezelfde context zetten; het festival. De programmering van het festival staat nog niet geheel vast en hebben we daarom (nog niet) expliciet genoemd. We mikken op de vele diverse cultureel-artistieke initiatieven die in de stad broeien en aanwezig zijn. Dit zijn geen professionals, die wij middels het festival wél een profesioneel opgezette context bieden om hun content in te laten zien. 

  Begroting: 

  Toelichting op de begroting

  • Het aandeel eigen bijdrage door RIGHTABOUTNOW INC. is in werkelijkheid hoger dan de begroting waar wij financiering voor werven doet vermoeden. Zij nemen een aanzienlijk deel van de totale kosten op zich neemt, die niet zijn opgenomen (gekapitaliseerd) in de hier gepresenteerde begroting. Feitelijk wordt er door de samenwerkende partijen voldaan aan de eigen bijdrage norm. Deze kosten zitten hem zowel in programmeringskosten, communicatie & marketing gerelateerde kosten die zij m.b.t. het festival deels op zich nemen. 
    
  • De honoraria van de artistiek-, zakelijk- en productieleider dienen dan ook met het oog op de kosten die voorhand (nog los van de eige bijdrage van RIGHTABOUTNOW INC.) gezien te worden. Vanuit Groot Wild neemt de zakelijk leider ook alle communicatie & marketing gerelateerde werkzaamheden, in aanvulling op RIGHTABOUTNOW INC, voor het de Almeerse festivaldag én het Fast Forward project op zich. De productieleider en de artisitiek leider nemen (naast hun reguliere taken) ook de werkzaamheden m.b.t. de programmering op zich, ter aanvulling op de programmaonderdelen die door RIGHTBOUTNOW INC. worden geprogrammeerd. 

  • Omgerekend zijn de drie medewerkers van Groot Wild per week gemiddeld 5 uur kwijt, op ZZP basis, aan het gehele project (inclusief afwikkeling en verslaglegging). 

  • Het honoraria van de regisseur is bepaald op basis van het bijsturen van de 5 artiesten gedurende de drie Fast Foward dagen. De regisseur wordt op voorhand en tijdens de drie dagen van het Fast Foward project zelf door de artistiek leider van Groot Wild begeleid.

   

  Locatie(s): 
  Popodium de Meester

  afbeelding van Daniëlle Koelemij

  Wat mij intrigeert is de wens om nieuwe bezoekersdoelgroep aan te trekken. Daartoe werk je nauw samen met Podium de Meester en geef je vijf makers met een eigen achterban de kans om pop up-performances te verzorgen. In de programmering laat je bewust onduidelijk wanneer de drie performancemomenten plaats vinden. Hoe ga je er voor zorgen dat het achterbanpubliek dan wel op het juiste moment aanwezig is? Is de aantrekkingskracht van de Fast Forward artiesten zo groot dat de doelgroep vanaf het eerste tot het laatste moment aanwezig is, in de hoop om geen seconde te missen?

  Mijn tip is om in de programmering en publiciteit toch duidelijker te communiceren wanneer wie een performance doet, en daarmee het publiek te benaderen. Zeker als het een doelgroep betreft die je naar eigen zeggen tot nu toe nauwelijks bereikt (meedenkvraag), is het van belang om mensen te verleiden met dat wat ze direct aanspreekt. Maak de trigger om te komen concreter. Wat zetten jullie nog meer in om publieksbereik te verbreden? Ik bedoel andere doelgroepen dan artlovers en urbanites?

  afbeelding van Alexander Klapwijk

  Beste Biza,

  Welkom bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

  Jij Maakt Het Mee ondersteunt vernieuwende projecten die de actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd stimuleren - dus het zelf kunst en cultuur maken door amateurs - en waarbij een innovatieve samenwerking centraal staat.

  Zoals ik je plan nu lees lijkt de focus te liggen op professionele artiesten en kunstenaars, of professionals in spé. Jij Maakt Het Mee, is er juist voor de amateurdeelnemers. Daarover lees ik graag meer. 

  afbeelding van Biza Shalmashi

  Dag Alexander,

  Allereerst, bedankt voor je feedback! 

  We mikken met de opzet van dit festival, waarvan het Fast Foward project als spil en cement van de losse programmaonderdelen dient, op verdere professionalisering van het Almeerse kunstenveld. De opzet van het festival draagt bij aan het profesionaliseren van amateurkunsten, doordat we profesionele en niet profesionele artiesten in dezelfde context zetten; het festival. De programmering van het festival staat nog niet geheel vast en hebben we daarom (nog niet) expliciet genoemd, maar we mikken op vele diverse cultureel-artistieke initiatieven die in de stad broeien en aanwezig zijn. Dit zijn geen professionals, die wij middels het festival wél een profesioneel opgezette context bieden om hun content in te laten zien. 

  Bovenstaande zal ik aan het plan toevoegen, en de programmaonderdelen tzt ook! 

  Vriendelijke groet,

  Biza

  afbeelding van Alexander Klapwijk

  Beste Biza,

  Ik ben benieuwd naar je aanvullingen. Bedenk daarbij dat daarin voor ons wel echt de crux zit. Alleen 'een podium bieden' aan amateurs is niet voldoende, wij zoeken echt naar een volledige focus op die amateurs, waarbij ook ruimte is voor  begeleiding en ontwikkeling. 

  afbeelding van Daniëlle Koelemij

  Beste Biza, laat ik mezelf kort introduceren: ik ben coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat je jouw idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunt vervolmaken. Groot Wild heeft duidelijk al vaker cultuurparticipatieprojecten gerealiseerd, leuk om jullie producties op de website te lezen.

  Het valt me in de projectomschrijving op dat een aantal tekstfragmenten herhalend terugkomen. Mijn eerste tip is ‘Less is more’. Ontdubbel de tekst en focus je op het uitleggen van het proces dat de 5 reeds geselecteerde Almeerse cultuurmakers met elkaar doormaken om tot de pop ups te komen. Ze krijgen -na een brainstorm over de kern van een aantal vragen- veel artistieke vrijheid en gaan ter voorbereiding drie maakdagen met elkaar aan het werk voor twee speeldagen, eentje in Podium De Meester te Almere en de ander op het Rightaboutnowfestival maart 2019 in Amsterdam. Begrijp ik dat goed? Voor jij maakt het mee is het interessant hoe het maakproces er uit ziet. Kan je daar meer over vertellen?

  In de begroting valt mijn oog op de honoraria van de artistiek-, zakelijk- en productieleider. Zeker in combinatie met de vergoeding voor de Fast forward regisseur en de vijf deelnemers valt de hoogte daarvan op. Zou je hier meer evenwicht in kunnen brengen? Hartelijke groet, Daniëlle

  afbeelding van Biza Shalmashi

  Dag Daniëlle,

  Bedankt voor de feedback! We hebben geprobeerd om al je feedback te verwerken in het plan. Ik hoor graag of vragen zo voldoende beantwoord zijn en of we je tips/feedback voldoende verwerkt hebben!

  Vriendelijke groet,

  Biza