menu denk mee beslis mee maak mee

Reuzenoptocht in Goirle op 7 oktober 2018

Internationale Reuzen presenteren zich op 7...

Stichting Culturele Manifestaties Goirle
7 oktober 2018

€10.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Reuzenoptocht in Goirle op 7 oktober 2018

Internationale Reuzen presenteren zich op 7 oktober 2018

afbeelding van T. A. Tak

Ingediend door:

T. A. Tak

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Ideeën over: Continuering bij gebleken succes.

Wat ga je doen?: 

1) Waarom een Reuzenoptocht in Goirle en voor wie?

Stichting Culturele Manifestaties Goirle/Reuzengilde Goirle en Riel houdt de Internationale Reuzenoptocht op 7 oktober 2018 en wil vooral de volgende 2 doelen bereiken:

a) de reuzencultuur en de traditie van reuzenoptochten onder de aandacht brengen van de inwoners van de gemeente Goirle en verre omgeving. Wij beogen van de Reuzenoptocht in Goirle een traditie te maken, waarin om de 5 jaar een Reuzenoptocht door Goirle trekt;

b) veel kijkplezier bieden aan het publiek, dat een prachtige stoet van kleurrijke reuzen en reuzinnen, begeleid door diverse muziekgroepen, aan zich voorbij ziet trekken.

De beoogde doelgroep omvat de Goirlese en Rielse inwoners, de inwoners van de buurtgemeenten en Brabanders, jong en oud. Daarnaast zijn bezoekers van buiten Brabant van harte welkom.

Reuzenoptochten trekken veel toeschouwers. Zo hebben naar schatting 35.000 mensen de Reuzenoptocht van Bergen op Zoom van 18 juni 2017 gezien.

2) Vormgeving van de Reuzenoptocht Goirle.

Stichting Culturele Manifestaties Goirle/ Reuzengilde Goirle en Riel wil een Internationale Reuzenoptocht van 32 reuzen en reuzinnen rond laten trekken door het centrum van Goirle. De kern van de optocht zal worden gevormd door de Goirlese reuzin en de Rielse reus, de 11 andere reuzen en reuzinnen uit Midden Brabant, en de overige 8 Brabantse en Limburgse reuzen en reuzinnen. Daarnaast zullen een aantal reuzen uit Vlaanderen en Wallonië deelnemen. De Reuzenstoet laten wij begeleiden door diverse muziekgroepen. Bij de Reuzenoptocht betrekken wij:

- jongeren: Scouting Goirle; jeugdmuziekgezelschappen.

- culturele organisaties in Goirle en Riel op het gebied van muziek, toneel, zang.

- de Goirlese Middenstand, welke een streekmarkt zal organiseren. Daarop zullen lokale producten verkocht gaan worden.


afbeelding van T. A. Tak

Om te komen tot de Reuzen in hun uiteindelijke vorm, opzet en thematiek heeft eerst een studie plaatsgevonden over beide kernen Goirle en Riel.

Daarbij kwamen de volgende facetten aan de orde:

Wie zijn de inwoners van beide kernen?

Wat zijn hun achtergronden van oudsher afgezet tegen de huidige populatie?

Waarmee hielden zij zich bezig?

Hoe kun je hen typeren en hoe waren zij in een personage te vangen?

Welk type Reus koppel je hier aan?

Het antwoord op al deze vragen kon alleen maar worden gegeven door veel autochtone bewoners erbij te betrekken en zeker hen die altijd in een van beide kernen hebben gewoond. Ook mensen met kennis van zaken op het gebied van cultuur-historie, heemkundige kennis en type-casting.

Voor dit laatste waren binnen Goirle en Riel de nodige mensen te vinden. Tekenaar van prenten over lokale situaties Cees Robben, kenner van de Goolse taol Jef Hogendoorn, voorzitter van Heemkundige Kring Jan van Eijk en vele anderen hebben hun bijdrage geleverd.

Vervolgens is men begonnen met het “Ontwerpen “van beide Reuzen, want zoveel was wel duidelijk dat het er, gezien beide kernen, twee moesten worden Daarnaast kregen wij hulp van een kenner van de Nederlandse reuzen, Paul Spapens, schrijver van het boekje: De Reuzen van Nederland- Metershoog erfgoed.

Bij de opzet van de Reuzenoptocht worden wij geholpen door Rob de Beer, een Tilburger met een enorme kennis van zaken op het terrein van het organiseren van Carnavalsoptochten in Tilburg.

Andere partijen die vanuit hun expertise inbreng leveren of hebben geleverd zijn: Contactraad Cultuur Goirle, beide Gilden St. Mauritius en St. Joris, Stichting Annetje van Puijenbroek en het Centrummanagement.

Nadat de optocht is geweest is het de bedoeling met alle hiervoor genoemde partijen te evalueren. Het gehele proces wordt van het begin tot het einde doorlopen, besproken en bekritiseerd. Daar waar nodig en mogelijk worden aanpassingen in het concept aangebracht. Door deze opzet verwachten wij een mooie, spannende en interessante optocht neer te zetten, waar de bezoekers in grote getale naar Goirle zullen komen. Ook afhankelijk van deze uitkomst wordt bepaald hoe vaak en wanneer een volgende optocht plaats kan gaan vinden.

afbeelding van Giovanni Campbell

Welkom bij JMHM. De komende weken denk ik met je mee over het project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Op dit platform ondersteunen we uitdagende vormen die de actieve cultuurbeoefening in de vrije tijd op een uitdagende en duurzame manier willen stimuleren. We stellen daarbij ook het creatieve proces en wijze van samenwerking centraal. Je presenteert een enthousiast plan waarin je de traditie van reuzenoptochten onder de aandacht wil brengen. 
De uitgangspunten zijn helder. Waar ik echter nog meer over zou willen lezen is de inhoudelijke opzet van het creatieve proces en wat de inhoudelijke rol van de begeleiders is om de reuzenbouwers naar een hoger niveau te tillen. Ook lees ik graag meer over de wijze waarop je samenwerking zoekt met andere partijen die dit deel van het project organisatorisch en inhoudelijk mede kunnen ondersteunen.

Veel succes met de verdere uitwerking van het plan.

Heb je hier nog vragen over?