menu denk mee beslis mee maak mee

Reis om de wereld in tachtig dagen

wijkproject vol podiumkunsten

Stichting Magazijn ten Kate
17 september 2018 tot 26 oktober 2018
dans, letteren, muziek, tekenen en schilderen
kinderen, wijkbewoners
€5.500

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Waarin Fogg -wederom- op reis gaat

Door Caty Palmen op ma 22 okt

Vandaag begon het festival. Er werd enthousiast gewerkt aan oplossingen om vanuit de haven van Egypte in India te komen. Nadat Fix, Fogg en...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Reis om de wereld in tachtig dagen

wijkproject vol podiumkunsten

afbeelding van Caty Palmen

Ingediend door:

Caty Palmen

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe zorg je er voor dat deelnemers en organisaties betrokken blijven bij je project?

Wat ga je doen?: 

'Reis om de wereld in tachtig dagen' is een leuk, energiek en spannend wijkiproject waarbij kinderen vanaf 6 jaar uit Rotterdam Noord onder leiding van vakdocenten een voorstelling maken. Ze treden in de voetsporen van hoofdpersoon Phileas Fogg en maken een reis. Ze trekken de wijk in om samen nieuwe werelden te ontdekken. Ze delen hun eigen wereld met anderen. Het verhaal wat hierdoor ontstaat vertalen ze met verschillende kunstdisciplines naar de speelvloer. Er wordt interdisciplinair gewerkt. Ter inspiratie bezoeken kinderen met hun ouders een professionele voorstelling. Aan het einde van het project spelen ze in een voorstelling in Huis van de Wijk het Klooster Oude Noorden waarbij ze hun versie van het klassieke verhaal laten zien.

Het Klooster zit in de oude volkswijk Het Oude Noorden met veel diversiteit en tegenstellingen. Jong, oud, rijk, arm, studenten, kunstenaars, ondernemers en winkeliers wonen en werken naast en met elkaar in een klein gebied. Hier wonen relatief veel eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen, kent gemiddeld meer groepen laag opgeleiden en een relatief hoge werkloosheid. Zowel bewoners als professionals geven aan dat er weinig binding is tussen bewoners. Verder is bekend dat veel kinderen nauwelijks de wijk uitkomen. Met ’Reis om de wereld in tachtig dagen’ hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan het vergroten van de leefwereld van kinderen en het stimuleren van ontmoetingen van bewoners in de wijk.

We willen kinderen de ruimte geven om te ontdekken wat ze kunnen en ze uitdagen om verder te gaan dan ze in eerste instantie voor mogelijk hielden. We willen hun creativiteit stimuleren en hen vaardigheden aanleren hoe ze hun fantasie kunnen vormgeven. We willen hen laten ontdekken en ervaren hoe het is om je kunstzinnig te uiten. Ook willen we hen kennis laten maken met een professioneel gezelschap zodat ze zich kunnen laten inspireren en van hen kunnen leren. We hopen de afstand tot de culturele sector voor kinderen te verkleinen.

We werken vanuit een gemeenschappelijk thema wat zorgt voor samenhang gedurende het project. Uit het vooronderzoek bleek dat kinderen op school en daarbuiten niet zo veel meer in aanraking komen met klassieke verhalen. En dat is jammer. Het kennen van de klassiekers verrijkt je leven en vergroot je culturele bagage. Klassieke verhalen zijn verhalen die ons aanspreken, die universeel zijn, en waarvan we dingen herkennen van ons eigen leven. Ze leveren ons nieuwe inzichten op, bevragen onze identiteit en geven ons het gevoel dat het leven betekenis en waarde heeft. Kinderen gaan zelf aan de slag, moeten zich verdiepen in het verhaal en zich inleven in de personages. Op deze manier zal een klassiek verhaal ze bijblijven. Door de inzet van vakdocenten, die zelf ook maker of performer zijn krijgen kinderen bovendien de kans om les te krijgen van mensen die zelf met het vak dat ze geven bezig zijn. Ze krijgen een kijkje in de keuken van de kunsten en doorlopen als het ware het hele productieproces.

Het project kent de volgende doelstellingen:
- Kinderen maken op basis van een klassiek verhaal hun eigen, gezamenlijke verhaal.
- Het bevorderen van samenwerking en ontdekken van elkaars creativiteit. Samen komen we tot grotere dingen dan alleen.
- Het bevorderen van binding in de wijk.

 

Hoe ga je te werk?: 

We werken vanuit een boek wat kinderen zelf kunnen lezen of waaruit ouders kunnen voorlezen. Dit is het kinderboek ‘Reis om de wereld in 80 dagen’ van Jules Verne uit de serie ‘Best Books Forever’. Het verhaal spreekt meteen tot de verbeelding. Phileas Fogg, een Engelse aristocraat, gaat een weddenschap met vrienden aan om een reis rond de wereld te maken in tachtig dagen daarbij bijgestaan door Passepartout en op de hielen gezeten door detective Fix.

We gaan met de volgende aspecten aan de slag:
- Het ontdekken van nieuwe werelden. In Rotterdam vind je vele culturen. Er wordt gezegd dat grote groepen mensen naast en langs elkaar heen leven en dat de integratie soms ver te zoeken is. Wat weten we eigenlijk van ‘de ander’. Waarin verschillen we van elkaar en wat komt overeen? Is het niet leuk om eens op ontdekkingstocht te gaan naar de wereld van iemand anders?
- Vriendschap. Wie zijn je vrienden? Wat zegt dat over jou? Wat maakt iemand tot een goede vriend? Ben je zelf een goede vriend? Met wie zou je het tachtig dagen volhouden?
- Technologische vernieuwing. Toen in 1873 het boek uitkwam leek een reis om de wereld in tachtig dagen nog onmogelijk. Inmiddels leven we in een snelle tijd. Is er iets verandert ten opzichte van de tijd van Jules Verne? Leven we nu ‘sneller’? Wat vind je daar van? Hoe gaan we om met technologische vernieuwing?

Om kinderen al kennis te laten maken met het verhaal en om ze enthousiast te maken voor de podiumkunsten en het festival in de herfstvakantie ontwikkelen we in samenwerking met SOL Netwerk en BSO Kinderdam een voortraject in de vrije tijd. De kinderen die deelnemen aan SOL activiteiten komen uit kansarme gezinnen uit het Oude Noorden. Kinderen die met de BSO komen, komen vaak uit kansrijke gezinnen uit Blijdorp/Bergpolder. Omdat kinderen zich voor het hele voortraject inschrijven leren ze kinderen uit hetzelfde gebied die ze anders niet snel zouden ontmoeten kennen.Ze leren meer over elkaars wereld en werken samen toe naar een presentatie voor ouders, familie en vrienden.

We beginnen met het lezen uit het boek van Jules Verne. We vertellen dat we op basis van dit boek, met de verhalen van de kinderen, een een voorstelling gaan maken. Deels bestaat de reis uit wat de kinderen ons vertellen over wat bijzonder is in hun wereld. Uit alle verhalen kiest de vakdocent een wereld uit die verder wordt vormgegeven. Dit kan bijvoorbeeld zijn het maken van een theaterscene, het repeteren van een bepaalde dans of het maken en eten van bepaalde gerechten. Deels gaan we op reis door de wijk om andere werelden te ontdekken. We ontdekken de wereld van theatertechniek met het Grafisch Lyceum Rotterdam wat een schaaltheater heeft waardoor kinderen snel zelf aan de slag kunnen.. Uiteraard moeten hiervoor decorstukken op schaal worden gemaakt om uit te testen hoe het straks in het Klooster er uit gaat zien. We gaan een bezoek brengen aan Het Houweling Telecom Museum wat in de wijk ligt. Hier is goed de ontwikkeling van de telefoon te zien van vroeger tot nu. Het wordt dan heel snel helder dat we nu in een ‘snellere’ tijd leven dan vroeger.

Planning voortraject

In het voortraject in de vrije tijd is er plek voor 15 kinderen van 6 t/m 12 jaar. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan proberen we te zorgen voor een extra docent en een extra ruimte. 

Het programma moet inhoudelijk nog verder worden uitgewerkt, maar de plannen zijn de volgende:

1. Donderdag 13 september van 15.30-1700 uur 
Introductie van het verhaal: reis om de wereld in 80 dagen. We volgende hoofdlijnen van het boek en volgen ook de verwikkelingen (een aansluiting missen, het huren van een olifant, het redden van Aouda, een gelukkige ontmoeting bij het circus, het redden van Passepartout, in een storm belanden, met een trein over een hangbrug vliegen, met een ijszeiler/landboot op weg etc). We houden de personages Philleas Fogg, Passepartout en Fix. Echter, de bestemmingen die we aandoen kunnen anders zijn dan die uit het boek van Jules Verne. Het kunnen de werelden uit het boek van Jules Verne zijn, maar ook andere landen, of plekken in Rotterdam Noord. De activiteiten op deze donderdagen worden steeds gezien als bestemmingen voor onze reis om de wereld. We maken notities in ons reisjournaal van hoe de wereld er uit ziet, hoe ruikt het, hoe zijn de mensen, wat doen ze.

In de eerste les gaat een vakdocent theater met de kinderen aan de slag. Dan koppelen we ‘Reis om de wereld’ aan de reiservaringen of ervaring met andere culturen die kinderen zelf hebben. We spelen de leukste ervaringen uit. Hopelijk hebben we aan het einde van deze les een mooi verhaal wat we kunnen gebruiken in de herfstvakantie.

2. Donderdag 20 september van 15.30-1700 uur
We gaan op reis naar Het Houweling Telecommuseum. Daar zie je de geschiedenis van de telefonie. Je kunt goed zien hoe snel de technologische ontwikkeling is gegaan. We koppelen deze ontwikkeling aan die van het vervoer van Fogg en kijken naar wat er nu is.

3. Donderdag 27 september van 15.30-1700 uur
Naar aanleiding van het museumbezoek praten we met de kinderen over de technologische ontwikkeling. We denken samen na over de toekomst. Hoe zou onze eigen vervoersmiddel er over een paar jaar uit zien? We lezen een fragment uit het boek waar we vb tegenkomen dat de trein die ze moesten hebben al is vertrokken. We vragen de kinderen naar een oplossing voor dit probleem. Hoe zouden ze dat aanpakken. Onder leiding van de docent beeldende vormgeving vragen we hen een prototype te maken van een voertuig wat een plek kan krijgen in de voorstelling. Het kan zijn dat Fogg een hypermodern vervoersmiddel overweegt wat wellicht nog niet alle testen heeft doorstaan. Immers, in het echte verhaal overweegt hij even een luchtballon, maar wijst het dan toch af wegens ‘te riskant en niet haalbaar’. Wat zou de Fogg in ‘ons’ verhaal doen?

4. Donderdag 4 oktober van 15.30-17.00 uur
De prototypen worden meegenomen naar het schaaltheater van Het Grafisch Lyceum Rotterdam. Hier ontmoeten we mensen die veel weten van licht. We duiken in hun wereld en spelen met licht en schaduw en het effect van licht op de prototypen. We gaan kijken hoe je door middel van licht de sfeer van de scene die we de week ervoor bedachten kunt vormgeven.

5. Donderdag 11 oktober van 15.30-17.00 uur
De kinderen bespreken met elkaar hun reisjournaal. Wat is hen opgevallen? Wat mist nog? Tijd voor een nieuw probleem voor Fogg. In tweetallen schrijven kinderen onder leiding van de schrijfdocente een kort verhaal van een groot probleem wat zich kan voordoen op reis. Dit verhaal wordt verlevendigd door een mooie illustratie. De kinderen kiezen het leukste verhaal. Dit verhaal nemen we mee naar de voorstelling in de herfstvakantie.

6. Donderdag 18 oktober van 15.30-17.00 uur
De reis gaat verder. Op naar weer een nieuwe wereld. Fogg en Passepartout stappen meestal van de ene trein op de andere, maar soms moeten ze wachten. Met name Passepartout wil dan nog wel eens het land leren kennen waar ze zijn. We vragen kinderen naar hun achtergrond en specifiek naar hun danscultuur. De dansdocent speelt in op wat de kinderen zeggen en oefent met hen een traditionele dans.

Omdat we niet weten of alle kinderen er zijn in de herfstvakantie houden we in deze laatste les een kleine presentatie voor ouders. Deze presentatie bestaat uit een korte samenvatting van wat we tot nu toe gedaan hebben. We eindigen met een dans zodat ook ouders mee kunnen doen.
We stimuleren de kinderen natuurlijk om de week erna, in de herfstvakantie, weer mee te doen.

Het festival is in de herfstvakantie. Kinderen kunnen vijf dagen lang terecht voor inspirerende en uitdagende workshops die toeleiden naar de gezamenlijke voorstelling. Het uitgangspunt waarmee we werken is gelijk aan die van het voortraject. We volgen de hoofdlijnen van het verhaal en gaan met de onderliggende thema's aan de slag.

De manier waarop we werken tijdens het festival is de volgende:

1. Interdisciplinair werken
Er wordt interdisciplinair gewerkt met de kunstdisciplines muziek, dans, theater, zang, creatief schrijven, animatie, decor & rekwisieten, kostuum en theatertechniek. Elke dag worden er disciplines met elkaar verbonden zodat ze elkaar goed kunnen versterken. Kinderen krijgen per dag 3 workshops van 1,5 uur. Er is zoveel mogelijk gekozen voor een combinatie van de meer uitvoerende disciplines en de meer vormgevende disciplines. Zo blijft de stof levendig en wordt er steeds een beroep op iets anders gedaan, bijvoorbeeld het inzetten van je fysiek, mimiek en stem aan de ene kant en het vormgeven met je handen en het nadenken over de ruimte aan de andere kant. Deze cross-over werkt goed omdat de kinderen leren dat ze samen deel uitmaken van een groter geheel. Om de onderlinge band te versterken lunchen de kinderen met elkaar.

Met het volgen van Fogg op hoofdlijnen willen we met de kinderen:
- een grote olifant maken, geinspireerd op de strandbeesten van Theo Jansen.
- een dappere Amerikaanse redding met veel vaart uitspelen. 
- met slagwerk een goed opgebouwd onweer maken ondersteund door passend licht.
- een mooie ontmoeting dansen gebaseerd op de Indiaase cultuur.
- een boeiende Japanse circusact maken.
- een fantasievol vervoersmiddel maken waarin ten minste 2 personen vervoerd kunnen worden (Fogg en Passpartout)
- het Klooster op stelten zetten door de voorstelling in meerdere ruimtes te doen, waarbij het publiek Fogg op zijn reis volgt.

2. Een professioneel gezelschap en een professioneel acteur
Ter inspiratie voor de kinderen en hun ouders willen we een voorstelling programmeren van een professioneel gezelschap. We werken daarbij samen met Cultuurbuur. We overwegen nu de voorstelling : Aliekloesief, een voorstelling voor kleine avonturiers en volwassen angsthazen of de Droomwevers, waarbij een fantasievolle reis wordt gemaakt.

Verder willen we een professioneel acteur vragen om bij de eindpresentatie mee te spelen. Kinderen vinden het spannend en interessant om met een echte acteur te repeteren en om samen de voorstelling mee te spelen. Bovendien werkt de inzet van een acteur prettig om de verschillende ‘losse’ elementen met elkaar te verbinden en om het tempo in de voorstelling te houden.

3 Voorstelling
Elke dag zijn er dag-presentaties. Dit zijn kleine schetsen die laten zien waar de kinderen die dag mee bezig zijn geweest. Op deze manier kunnen ze wennen aan het op een podium staan. Aan het einde van de week, op vrijdagmiddag wordt op basis van de dag presentaties een energieke, leuke voorstelling gespeeld waaraan alle kinderen deelnemen. Een professioneel acteur vertelt het verhaal vol verve, waarbij de kinderen steeds een onderdeel van het verhaal voor hun rekening nemen. Op deze manier komt alles wat er tot dan toe gedaan en gemaakt is samen, zijn de kinderen trots op wat ze zelf en met elkaar hebben bereikt en hebben ze iets meegemaakt wat ze niet snel zullen vergeten.

Het project wil zichtbaar zijn, dus waar mogelijk gebruiken we de openbare ruimtes in het klooster zoals de foyer en de binnentuin voor een presentatie of om iets uit te werken. Het Johan Ida Plein is ook een prettige ruimte om bijvoorbeeld een voertuig uit te testen of om de voorstelling-vanuit-een-busje Aliekloesief te laten zien.

Planning festival

Van 22 tot en met 26 oktober wordt met kinderen naar de eindvoorstelling op vrijdag toegewerkt. De werelden die bedacht en gemaakt zijn in het voortraject, vinden hier hun plek. De meest boeiende notities uit het reisjournaal met bijbehorende foto's worden getoond in het Klooster. Zo krijgt de bezoeker een idee van de reis die de kinderen vooraf al gemaakt hebben om tot de voorstelling te komen.Tijdens het festival wordt deze expositie aangevuld met materiaal wat gemaakt is gedurende de week.

Met wie werk je samen?: 

Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met mensen en organisaties in Noord. De meeste docenten wonen of werken in Noord en we werken samen met de verschillende organisaties die veel met kinderen werken in het gebied. Zij kennen de doelgroep goed waardoor we het programma zo kunnen maken dat het goed bij hen aansluit. Daarnaast zorgt het er voor dat de onderlinge verbondenheid sterker wordt omdat de meeste betrokkenen in Noord wonen of werken en ze graag iets doen voor en in hun wijk. Ook voor de publiciteit is er gezocht naar organisaties in Noord. Het campagnebeeld wordt gemaakt door illustrator Eva Weijers (bewoner van Noord) de uitingen wordt gemaakt door Buurman& Buurman.

Cultuurscout Noord (Sanne Lansdaal) is vertrekpunt geweest bij de start van het project. Ze adviseert en zet haar netwerk in bij te benaderen personen en organisaties in de wijk. Sanne geeft aan dat het project  kinderen de kans geeft om op ontdekking te gaan. Ze maken kennis met henzelf, met hun omgeving en met de verschillende disciplines van de podiumkunsten. Het project is verbindendend en enthousiastmeert verschillende wijkpartners en kinderen om in gezamenlijkheid aan een leuk project te werken.

We werken samen met Sol Netwerk Dit is een grote aanbieder op het gebied van welzijn in Rotterdam Noord en richt zich op jeugd en op ouderen. Door samen te werken bereiken we meer kinderen dan elk van ons apart. De kinderen die deelnemen aan SOL activiteiten komen uit kansarme gezinnen. Door samen te werken wil Sol Netwerk deze kinderen de kans geven deel te nemen aan culturele en kunstzinnige activiteiten die voor hen anders onbekend, onbereikbaar en onbetaalbaar zijn. Een ander aspect is dat kinderen geneigd zijn om in de eigen wijk te blijven. Ze gaan nauwelijks naar andere plekken in de wijk. Dit is jammer, want we maken de wijk samen. Door op reis te gaan door de wijk hopen we letterlijk andere werelden te laten zien aan de kinderen.  Verder is het voor Sol Netwerk van belang dat kinderen hun talent kunnen ontwikkelen en dat de ouderbetrokkenheid wordt vergroot. Door de ouders goed te informeren, hen mee te laten kijken en mee te laten gaan naar de activiteiten hopen we die betrokkenheid te vergroten. Het is bij ouders niet altijd onwil om met hun kind ergens heen te gaan, maar vaak ook onwetendheid. Hopelijk wordt met dit project de drempel voor ouders om met hun kinderen culturele activiteiten te bezoeken lager.

We werken samen met Het Grafisch Lyceum Rotterdam, het Danskantoor en Drumschool Julius (Muziekcentrum Noord) voor de inhoudeijke invulling van het project. Ook met Kinderparadijs Meidoorn is contact over deelname aan het project.

Wijkgebouw ’t Klooster denkt mee bij de te benaderen organisaties in de wijk en brengt het project bij haar gebruikers onder de aandacht. Het project is van belang voor het Klooster Oude Noorden omdat het zorgt voor een mooie aanloop van kinderen van verschillende achtergronden. Met het project hoopt het Klooster dat er naast bestaande bezoekers, ook nieuwe bezoekers het Klooster leren kennen. Het festival zorgt voor een frisse wind in het pand, en draagt bij aan het multidisciplinaire karakter van het pand en de wijk.

Scholen
De Hildegardisschool steunt het project en zorgt er voor dat de organisatie het plan kan introduceren bij het docententeam en de Ouderkamer. Op deze manier kunnen zowel de docenten als de ouders hun kinderen motiveren om deel te nemen. Niet alleen aan het voortraject, maar ook aan het festival zelf.

Prinses Julianaschool steunt het project, geeft op verzoek advies en zorgt ervoor dat de organisatie het plan kan introduceren bij het docententeam en de Ouderkamer. 

De Juliana van Stolbergschool steunt het project en stimuleert kinderen om deel te nemen. Ze gaan binnen de school kijken waar er mogelijkheden zijn om aan te haken.

De Fontein steunt het project, geeft op verzoek advies en zorgt ervoor dat de organisatie het plan kan introduceren bij het docententeam en de Ouderkamer. Op deze manier kunnen zowel de docenten als de ouders hun kinderen motiveren om deel te nemen.

Buitenschoolse opvang
Kinderdam is een organisatie voor professionele kinderopvang met verschillende locaties in Rotterdam Noord waar ze verschillende soorten opvang aanbieden. De locatiemanager van buitenschoolse opvang De Pierewaaier, De Vrijvoeters en Dominicus doet graag mee. In totaal gaat het om ongeveer 300 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Ze doen mee met het voortraject. Ze gaan kinderen stimuleren om mee te doen en proberen elke dag met een aantal kinderen naar het festival te komen.

Kinder Service Hotels is een kinderopvangorganisatie die zich op brede wijze bezighoudt met de opvang en verzorging van kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Ze organiseert regelmatig activiteiten buiten de deur. Ze werken graag mee en zijn voornemens om met kinderen het project te bezoeken

Jeugdcultuurfonds zou graag het fonds onder de aandacht van de ouders brengen zodat de kinderen voor wie de financiële middelen niet zo groot zijn deel zouden kunnen nemen aan een cursus.

Publiciteit

De werving van de kinderen uit het Oude Noorden voor het voortraject doen we op de scholen die het meest dicht bij het Klooster zitten, te weten: De Hildegardis school, De Fontein, De Juliana van Stolbergschool en de Prinsens Julianaschool. We zetten extra in op de Hildegardisschool omdat deze naast het Klooster ligt. Om het project te promoten gaan we daar op 2 middagen op het schoolplein na schooltijd workshops geven. De werving voor kinderen van de BSO wordt door de BSO gedaan met ondersteuning van informatie en flyers van ons.

De publiciteit voor het project richt zich op de kinderen en hun ouders. Er zijn ouders die hun kinderen stimuleren om aan kunstzinnige activiteiten deel te nemen. Maar er zijn ook ouders die het niet doen. Het is van belang dat ouders deelname leuk of belangrijk voor hun kind (gaan) vinden en dat het hen beweegt hun kind in te schrijven.  Een manier om de ouders te bereiken is via de scholen, de buitenschoolse opvang en organisaties op het gebied van welzijn.  Alle basisscholen in Rotterdam Noord hebben aangegeven dat we flyers en posters mogen komen brengen om het project te promoten. Ook proberen we op zoveel mogelijk scholen zelf in de klassen aandacht voor het project te vragen en bij de ouders in de ouderkamer. Sol Netwerk maakt op de locaties in de wijk waar ze actief zijn reclame voor het project bij de kinderen die hun activiteit bezoeken. Ook de samenwerkende partners vragen we om het project onder de aandacht van hun eigen achterban te brengen. Verder gaan we tijdens Feestival, vlak voor de herfstvakantie, workshops geven ter promotie van het project.

Naast de promotie via de samenwerkingspartners, wordt publiciteit gevoerd via wijkkranten, sociale media en posters in de deelgemeente Noord. Het persbeeld en persbericht wordt naar de samenwerkende organisaties en scholen gestuurd zodat ze dat kunnen opnemen in hun nieuwsbrieven en eigen sociale media.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Bij het zoeken naar het artistieke team is gekeken naar de volgende punten:
- heeft de docent ervaring in het werken met kinderen, ook met kinderen die zoals men soms zegt een pittig karakter hebben.
- is de docent ook maker. Werkt hij/zij ook als maker in de culturele sector.
- heeft de docent ervaring in het interdisciplinair werken, zo niet, staat hij/zij er open voor.
- heeft de docent voldoende flexibiliteit om op een onverwachte situatie te reageren.
- woont of werkt de docent in Rotterdam Noord.
Op basis van bovengenoemde punten willen we werken met onderstaande makers/docenten.

Milou Adjanga is theaterdocente. Na het VMBO is ze naar de MBO Theaterschool in Rotterdam gegaan en is afgestudeerd in 2010. Daarna verhuisde ze naar Arnhem en is gaan studeren aan de Docent Theater opleiding op ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem. Nu geeft ze op enthousiaste wijze theaterlessen aan kinderen en jongeren voor o.a. de SKVR en Theater Rotterdam.

Liesbeth Mende is schrijfster en geeft schrijflessen aan kinderen en volwassenen. Ze studeerde Dramaschrijven aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht. In 2001 won ze de Elle Literatuurprijs. Ze publiceerde o.a. de roman Afhaalmeisje (De Arbeiderspers) en de jeugdroman Blauw (Gottmer).

Eva Wijers maakt getekend en audio-visueel werk. Ze is medeoprichter van kunstcollectief Nox Ludi en medeoprichter en artistiek leider van ZienInNoord; een jeugdfilmprogramma met filmworkshops voor kinderen. Daarnaast werkt Eva voor verschillende organisaties met kinderen en jongeren als film- en animatiedocent.

Marieke van Asperen, is beeldend kunstenaar en werkte tot vorig jaar als kinderwerker bij Stichting Welzijn Noord. Ze kent de kinderen in de wijk goed. Ze gaat lessen beeldend geven in relatie tot decor & rekwisieten.

Diana van Dromme is zangeres en zangdocente. Zingen is haar passie. Ze is al meer dan 21 jaar actief als docente en wil haar know-how en passie delen met anderen. Vele mensen denken dat ze niet kunnen zingen terwijl Diana er van overtuigd is dat dit niet waar is. Mits goede coaching, met de juiste tools en handvatten, een goede vocale techniek en een boost in ons zelfvertrouwen geeft zingen energie en vrijheid en kan iedereen leren zingen!

Veronique Kaijser is kostuumontwerper, docent en ondernemer. Ze studeerde af aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag, afdeling textiele vormgeving. Ze deed diverse kostuumopdrachten voor theater, waaronder jeugdtheater Pats in Leiden en tot op heden voor jeugdtheaterschool Dordrecht. Ze is eigenaar van van ‘Met Zonder Jas’ en maakt van retro, recycle stoffen eigenzinnige kinderkleding. Ook werkt ze als brede schoolmedewerker/vakkracht op diverse basisscholen in Rotterdam via Beware Brede School. Ze geeft creatieve vakken zoals handvaardigheid, techniek en drama en werkt met kinderen van groep 1 tot en met groep 8.

Julius Schulz (Muziekcentrum Rotterdam) is slagwerkdocent bij o.a. Muziekcentrum Rotterdam. Hij is als pop- en jazzdrummer afgestudeerd aan het Rotterdams conservatorium. Hij heeft 15 jaar les gegeven op verschillende muziekscholen. De laatste zes jaar heeft hij o.a. als drumleraar voor de SKVR gewerkt en heeft daar veel ervaring op gedaan in het lesgeven aan kinderen. Hij weet raad met zowel beginners als gevorderden en heeft aandacht voor hippe ritmes, spetterende fills, slagtechniek en soleren. Hij speelt zelf in enkele jazz formaties, waaronder de Windmill Bigband.

Melanie Dijksma (Het Danskantoor) is docent dans, choreografe en danseres. Ze is in 2013 afgestudeerd aan de Codarts Hogeschool voor de kunsten, richting docent dans. Ze geeft al meer dan 10 jaar les in diverse stijlen aan verschillende leeftijden.

Buurman & Buurman is een media- en communicatiebureau dat zich kenmerkt door een combinatie van inhoudelijke kennis, creatieve denkwijzen en organisatorische slagkracht. Hiermee geven ze vorm aan mooie projecten van conceptvorming tot en met uitvoering. Ze werkten eerder voor organisaties als de gemeente Rotterdam, het Luxor Theater, Stichting Week van de Amateurkunst en het van Gogh Museum.

Caty Palmen organiseert culturele projecten, is theatermaker en theaterdocent. Ze houdt zich bezig met de organisatie van het project. Zij studeerde Culturele Maatschappelijke Vormingen rondde de Academie voor Drama in Tilburg af. Ze werkte in verschillende functies variërend van personeelsmanager tot coördinator kinderprogramma en van researcher tot projectleider. Naast de meer organisatorische taken van culturele projecten werkt ze als theatermaker en theaterdocent voor Theater Rotterdam en de SKVR.
 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
2 voortraject en festival 500 100
       
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Rotterdam, en ook Rotterdam Noord kent vele culturen. Er wordt gezegd dat grote groepen mensen naast en langs elkaar heen leven en dat de integratie soms ver te zoeken is. Wat weten we eigenlijk van ‘de ander’? In het Oude Noorden, waar Huis van de Wijk Het Klooster Oude Noorden staat, wonen veel eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen. De wijk kent gemiddeld meer groepen laag opgeleiden en een relatief hoge werkloosheid. Zowel bewoners als professionals geven aan dat er weinig binding is tussen bewoners. Met dit project gaan we op ontdekkingstocht naar de wereld van iemand anders. We vergroten de leefwereld van kinderen en stimuleren ontmoetingen tussen bewoners. Door samen toe te werken naar een voorstelling leren mensen elkaar beter kennen, is ieders bijdrage belangrijk en is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid om tot een mooie voorstelling te komen.

Begroting: 

We gaan de subsidie besteden aan het ontwikken en uitvoeren van het programma en het maken van publiciteit.
Andere aanvragen die gedaan zijn:
Gemeente Rotterdam (toegezegd)
VSB Fonds (in behandeling)
Cultuurbuur (toegezegd)

Locatie(s): 
Huis van de Wijk Het Klooster Oude Noorden
Grafisch Lyceum Rotterdam
Van Houweling Telecom Museum

Uitslag Beslis mee

FCP30
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek49
max 50 / 97 gestemd
totaal79
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Alexander Klapwijk

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Op basis van het boek ‘Reis om de wereld in 80 dagen’ wil je een project organiseren waarbij basisschoolkinderen met diverse achtergronden samen in de vrije tijd met elkaar gaan werken aan het maken van een voorstelling. Je wil “hun creativiteit stimuleren en hen vaardigheden aanleren hoe ze hun fantasie kunnen vormgeven.” Daarvoor heb je samenwerkingspartners gevonden die vertrouwen wekken, een heldere planning gemaakt. Ook weet je in je aanvraag de artistiek-inhoudelijke lijn goed over te brengen. Hierdoor heb ik vertrouwen in de impact op de deelnemers en lijkt het project een mooie bijdrage te kunnen leveren aan de versterking van het cultuurklimaat in Rotterdam Noord. Wat ik nog wel voel in je plan, is dat ervaring op enkele vlakken lijkt te ontbreken. Dat is niet erg, pionieren hoort erbij. Hopelijk leren jullie veel van deze eerste versie, zodat er vele vervolg-edities zullen komen, waarin (kinder)literatuur een leidraad vormt voor het ontdekken van cultuur en elkaars culturen.

afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met 'Reis om de wereld in tachtig dagen' gebruiken bekende kinderboeken om daarmee een directe aansluiting te vinden met multicultureel Rotterdam. Hiervoor organiseren jullie activiteiten voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Er worden in het land vaker activiteiten georganiseerd om diverse culturele groepen met elkaar te verbinden, maar de uitdagende wijze waarop jullie het creatieve proces presenteren is helder en geeft voldoende zicht op de ontwikkeling die de kinderen gaan doormaken. 

De keuze voor de partners is inzichtelijk toegelicht en geeft voldoende aanknopingspunten voor de nieuwe verbindingen die je wilt aangaan, zowel met de deelnemers als de partners. De samenwerkende culturele en maatschappelijke organisaties hebben een concrete input gedurende het proces. Ook vormen ze na afloop een direct netwerk. Dit geeft mij vertrouwen in de impact die dit project op termijn kan hebben; zowel op de jonge deelnemers als de culturele omgeving van Het Oude Noorden in Rotterdam.

Wel zou ik jullie willen adviseren om verder te verkennen hoe je de samenwerking met de partners voor een langere termijn kan bestendigen.

afbeelding van Caty Palmen

Beste Alexander,

Dank je wel voor je reactie. Is de aanvraag sterk genoeg om naar de volgende fase te gaan? Heb je nu een duidelijk beelf van het project ? Is het festival ook helder? Mist er nog iets?
Verder vroeg ik me af of iemand wellicht een antwoord heeft op onze beginvraag: hoe zorg je er voor dat deelnemers en organisaties betrokken blijven bij je project?

Met vriendelijke groet,

Caty Palmen

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Caty,

Je plan is zo een stuk helderder, dank je wel.

afbeelding van Caty Palmen

Beste Alexander en Diane,

Hebben jullie de aanpassingen gezien?  Ben benieuwd.

Met vriendelijke groet,
Caty Palmen

afbeelding van Caty Palmen

Ter aanvulling staat de aanvulling onder het kopje 'hoe ga je te werk'.

Met vriendelijke groet,
Caty Palmen

afbeelding van Caty Palmen

Beste Alexander en Diane,

Bedankt voor jullie reactie!
Ja, we hebben antwoord op jullie vragen. Een planning staat nu onder voortraject. Daarin staan ook de inhoudelijke ideeen en de invulling van het technoligische aspect. Het idee is dat er zowel een voortraject is in de vrije tijd van kinderen als onder schooltijd. Misschien is het voor de helderheid beter het gedeelte over het traject onder schooltijd idd weg te halen. 

Ik ben benieuwd of het zo weer meer helder is geworden.

Met vriendelijke groet,
Caty Palmen
 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Caty,

Je hebt nog anderhalve week in de Denk mee-fase. Ik ben benieuwd of je antwoord hebt op de vragen van Diane en mij. Daarbij wil ik je erop wijzen dat activiteiten tijdens schooltijd niet in aanmerking komen voor ondersteuning door Jij Maakt Het Mee. Lees ik goed dat het grootste deel van het voortraject tijdens schooltijd plaatsvindt? In dat geval zou je ervoor kunnen kiezen dat weg te laten en meer te focussen op de rest van je plan. 

afbeelding van Diane Frenay

Ha Caty, ik ben coach op dit platform en geef tips of stel vragen om je te helpen je aanvraag helder te maken.

De behoefte aan meer concrete gegevens zit hem in; leeftijd, van de kinderen, hoeveelheid kinderen, tijdsspanne voortraject, hoe betrek je de kinderen bij het voortraject, hoeveel kinderen doen er (beoogd) mee, hoe groot of hoe klein wordt het?

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Caty,

Je plan is een stuk beter uitgewerkt zo. Zou je nog een soort planning kunnen toevoegen? wanneer start het voortraject, hoe intensief is dat? Wie is er op welk moment betrokken bij dat voortraject, etc. Maak het concreet 
Zo kan ik beter zien wat er precies gaat gebeuren, ik merk dat ik bij het lezen van je plan nog behoefte heb aan wat conreetheid.
Ik ben trouwens ook erg benieuwd naar de technologische vernieuwing die je in je plan noemt, dat lijkt me een leuk thema. Hoe gaat dat vorm krijgen? 

afbeelding van Caty Palmen

Beste Alexander,

Dank je wel weer. De begroting is inmiddels bijgevoegd. We zijn benieuwd naar je reactie.

Met vriendelijke groet,

Caty Palmen

 

afbeelding van Caty Palmen

Beste Alexander,

Heb je de aanvullingen gezien?  Is het zo beter?

Met vriendelijke groet,
Caty Palmen

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Caty,

Ik kom vrijdag inhoudelijk terug op de aanpassingen aan je plan. Vergeet trouwens niet om een sluitende begroting te uploaden. Daarvoor kan je een modelbegroting vinden bij het tabblad 'bewerken' - Denk mee (meer projectinformatie).

afbeelding van Caty Palmen

Beste Alexander,

Sorry, te vroeg gereageerd. Ik zie het tabblad wat je bedoelt. 
We gaan deze verder invullen.

Met vriendelijke groet,

Caty Palmen

afbeelding van Caty Palmen

Beste Alexander,

Wat fijn dat je ons gaat helpen. Dank voor je reactie. In welk opzicht is het beknopt? Wat mis je nog aan informatie?

Met vriendelijke groet,

Caty Palmen

Pagina's