menu denk mee beslis mee maak mee

Reis om de wereld in tachtig dagen

wijkproject vol podiumkunsten

Stichting Magazijn ten Kate
17 september 2018 tot 26 oktober 2018
dans, letteren, muziek, tekenen en schilderen
kinderen, wijkbewoners
€5.500

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Reis om de wereld in tachtig dagen

wijkproject vol podiumkunsten

afbeelding van Caty Palmen

Ingediend door:

Caty Palmen

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe zorg je er voor dat deelnemers en organisaties betrokken blijven bij je project?

Wat ga je doen?: 

Wat gaan we doen:
Met ‘Reis om de wereld in tachtig dagen’ als basis gaan kinderen uit Rotterdam Noord onder leiding van vakdocenten aan het werk. Ze treden in de voetsporen van hoofdpersoon Phileas Fogg en maken een reis. Deze bestaat deels uit het samen ontdekken van nieuwe werelden door de eigen wereld te delen met anderen en deels door op reis te gaan door de wijk. Het verhaal wat hierdoor ontstaat vertalen ze met verschillende kunstdisciplines naar de speelvloer. Er wordt interdisciplinair gewerkt. Ter inspiratie bezoeken kinderen en ouders een professionele voorstelling. Aan het einde van het project spelen ze in een voorstelling in Huis van de Wijk het Klooster Oude Noorden waarbij ze hun versie van het klassieke verhaal laten zien.

Waarom doen we dat:
Het Klooster zit in de oude volkswijk Het Oude Noorden met veel diversiteit en tegenstellingen. Jong, oud, rijk, arm, studenten, kunstenaars, ondernemers en winkeliers wonen en werken naast en met elkaar in een klein gebied. In het Oude Noorden wonen relatief veel eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen, kent gemiddeld meer groepen laag opgeleiden en een relatief hoge werkloosheid. Zowel bewoners als professionals geven aan dat er weinig binding is tussen bewoners. Verder is bekend dat veel kinderen nauwelijks de wijk uitkomen. Met ’Reis om de wereld in tachtig dagen’ hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan het vergroten van de leefwereld van kinderen en het stimuleren van ontmoetingen van bewoners in de wijk.

Hoe ga je te werk?: 

We gaan werken vanuit een boek wat kinderen zelf kunnen lezen of waaruit ouders kunnen voorlezen. Dit is het kinderboek ‘Reis om de wereld in 80 dagen’ van Jules Verne uit de serie ‘Best Books Forever’. Het verhaal spreekt meteen tot de verbeelding. Phileas Fogg, een Engelse aristocraat, gaat een weddenschap met vrienden aan om een reis rond de wereld te maken in tachtig dagen daarbij bijgestaan door Passepartout en op de hielen gezeten door detective Fix.

Een aantal aspecten waar we mee aan de slag gaan zijn:

- Het ontdekken van nieuwe werelden. In Rotterdam vind je vele culturen. Er wordt gezegd dat grote groepen mensen naast en langs elkaar heen leven en dat de integratie soms ver te zoeken is. Wat weten we eigenlijk van ‘de ander’. Waarin verschillen we van elkaar en wat komt overeen? Is het niet leuk om eens op ontdekkingstocht te gaan naar de wereld van iemand anders?
- Vriendschap. Wie zijn je vrienden? Wat zegt dat over jou? Wat maakt iemand tot een goede vriend? Ben je zelf een goede vriend? Met wie zou je het tachtig dagen volhouden?
- Technologische vernieuwing. Toen in 1873 het boek uitkwam leek een reis om de wereld in tachtig dagen nog onmogelijk. Inmiddels leven we in een snelle tijd. Is er iets verandert ten opzichte van de tijd van Jules Verne? Leven we nu ‘sneller’? Wat vind je daar van? Hoe gaan we om met technologische vernieuwing?

Werkwijze
Om het project interessant en uitdagend voor kinderen te maken kiezen we voor de volgende werkwijze:

VOORTRAJECT
Om kinderen al kennis te laten maken met het verhaal en om ze enthousiast te maken voor de podiumkunsten en het festival in de herfstvakantie ontwikkelen we in samenwerking met SOL Netwerk en vakdocenten een voortraject in de vrije tijd. Kinderen hebben de mogelijkheid om met hun ouders of zelfstandig te komen. Ook kinderen die komen met een BSO kunnen hier terecht. Op deze manier ontmoeten kinderen uit verschillende delen van de wijk elkaar en leren ze van elkaar.

We beginnen met het lezen uit het boek van Jules Verne. We vertellen dat ook wij een reis gaan maken en dat we daarvan een voorstelling gaan maken. Deels bestaat de reis uit wat de kinderen ons vertellen over wat bijzonder is in hun wereld. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat ze ergens goed in zijn, of dat het iets is wat past bij een bepaalde cultuur. Uit alle verhalen kiest de vakdocent een wereld uit die verder wordt vormgegeven. Dit kan bijvoorbeeld zijn het maken van een theaterscene, het repeteren van een bepaalde dans of het maken en eten van bepaalde gerechten. Deels gaan we op reis door de wijk om andere werelden te ontdekken. We ontdekken de wereld van theatertechniek met het Grafisch Lyceum Rotterdam wat een schaaltheater heeft en met studenten voor deze gelegenheid workshops wil ontwikkelen zodat kinderen meer leren over theatertechniek. Uiteraard moeten hiervoor decorstukken op schaal worden gemaakt om uit te testen hoe het straks in de theaterzaal van Het Klooster er uit gaat zien. We gaan een bezoek brengen aan Het Houweling Telecom Museum wat in de wijk ligt. Hier is goed de ontwikkeling van de telefoon te zien van vroeger tot nu. Het wordt dan heel snel helder dat we nu in een ‘snellere’ tijd leven dan vroeger. We zijn nog op zoek naar een werkplaats in de wijk omdat we met de kinderen een begin willen maken met een fantasievol vervoersmiddel wat werkelijk mensen zou kunnen vervoeren. Ook deze reis door de wijk nemen we mee in de uiteindelijke voorstelling.

Om kinderen te bereiken die niet met hun ouders naar het festival te komen en om ze te stimuleren om dat wel te doen, gaan we een voortraject op de scholen aanbieden die dichtbij het Klooster liggen. Basisschool de Juliana Van Stolberg, De Fontein, De Hildegardisschool en de Prinses Julianaschool hebben interesse in een voortraject. Op elke school worden 3 lessen in 2 disciplines gegeven aan leerlingen van de bovenbouw.

FESTIVAL

Een klassiek verhaal als basis.
We starten elke dag met het lezen van een stuk van het verhaal. Op basis van de onderliggende thema’s die naar boven komen n.a.v. het gelezen hoofdstuk wordt er met en door de deelnemers een vertaling gemaakt naar de vloer. Op deze manier ontstaat hun eigen verhaal.

Interdisciplinair werken
Er wordt interdisciplinair gewerkt met de kunstdisciplines muziek, dans, theater, zang, creatief schrijven, decor & rekwisieten, kostuum en theatertechniek. Elke dag worden er disciplines met elkaar verbonden zodat ze elkaar goed kunnen versterken. Er is zoveel mogelijk gekozen voor een combinatie van de meer uitvoerende disciplines en de meer vormgevende disciplines. Zo blijft de stof levendig en wordt er steeds een beroep op iets anders gedaan, bijvoorbeeld het inzetten van je fysiek, mimiek en stem aan de ene kant en het vormgeven met je handen en het nadenken over de ruimte aan de andere kant. Deze cross-over werkt goed omdat de kinderen leren dat ze samen deel uitmaken van een groter geheel.

Een professioneel gezelschap en een professioneel acteur

Ter inspiratie voor de kinderen en hun ouders willen we een voorstelling programmeren van een professioneel gezelschap. We werken daarbij samen met Cultuurbuur. We overwegen nu de voorstelling : Aliekloesief, een voorstelling voor kleine avonturiers en volwassen angsthazen of de Droomwevers, waarbij een fantasievolle reis wordt gemaakt.

Verder willen we een professioneel acteur vragen om bij de eindpresentatie mee te spelen. Kinderen vinden het spannend en interessant om met een echte acteur te repeteren en om samen de voorstelling mee te spelen. Bovendien werkt de inzet van een acteur prettig om de verschillende ‘losse’ elementen met elkaar te verbinden en om het tempo in de voorstelling te houden.

Voorstelling

Elke dag zijn er dag presentaties. Dit zijn kleine schetsen die laten zien waar de kinderen die dag mee bezig zijn geweest. Op deze manier kunnen ze wennen aan het op een podium staan. Aan het einde van de week, op vrijdagmiddag wordt op basis van de dag presentaties een energieke, leuke voorstelling gespeeld waaraan alle kinderen kunnen deelnemen. Een professioneel acteur vertelt het verhaal vol verve, waarbij de kinderen steeds een onderdeel van het verhaal voor hun rekening nemen. Op deze manier komt alles wat er tot dan toe gedaan en gemaakt is samen, zijn de kinderen trots op wat ze zelf en met elkaar hebben bereikt en hebben ze iets meegemaakt wat ze niet snel zullen vergeten.
 

Met wie werk je samen?: 

Doelgroep
Het project is bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar uit Rotterdam Noord en de omliggende gebieden.

Doelstellingen
We willen kinderen de ruimte geven om te ontdekken wat ze kunnen en ze uitdagen om verder te gaan dan ze in eerste instantie voor mogelijk hielden. We willen hun creativiteit stimuleren en hen vaardigheden aanleren hoe ze hun fantasie kunnen vormgeven. We willen hen laten ontdekken en ervaren hoe het is om je kunstzinnig te uiten. Ook willen we hen kennis laten maken met een professioneel gezelschap zodat ze zich kunnen laten inspireren en van hen kunnen leren. We hopen de afstand tot de culturele sector voor kinderen te verkleinen.

We werken vanuit een gemeenschappelijk thema wat zorgt voor samenhang gedurende het project. Uit het vooronderzoek bleek dat kinderen op school en daarbuiten niet zo veel meer in aanraking komen met klassieke verhalen. En dat is jammer. Het kennen van de klassiekers verrijkt je leven en vergroot je culturele bagage. Klassieke verhalen zijn verhalen die ons aanspreken, die universeel zijn, en waarvan we dingen herkennen van ons eigen leven. Ze leveren ons nieuwe inzichten op, bevragen onze identiteit en geven ons het gevoel dat het leven betekenis en waarde heeft. Kinderen gaan zelf aan de slag, moeten zich verdiepen in het verhaal en zich inleven in de personages. Op deze manier zal een klassiek verhaal ze bijblijven. Door de inzet van vakdocenten, die zelf ook maker of performer zijn krijgen kinderen bovendien de kans om les te krijgen van mensen die zelf met het vak dat ze geven bezig zijn. Ze krijgen een kijkje in de keuken van de kunsten en doorlopen als het ware het hele productieproces.

Het project kent de volgende doelstellingen:
- Kinderen maken op basis van een klassiek verhaal hun eigen, gezamenlijke verhaal.
- Het bevorderen van samenwerking en ontdekken van elkaars creativiteit. Samen komen we tot grotere dingen dan alleen.
- Het bevorderen van binding in de wijk.

Samenwerking
Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met mensen en organisaties in Noord. De meeste docenten wonen of werken in Noord en we werken samen met de verschillende organisaties die veel met kinderen werken in de deelgemeente. Zij kennen de doelgroep goed waardoor we het programma zo kunnen maken dat het goed bij hen aansluit. Daarnaast zorgt het er voor dat de onderlinge verbondenheid sterker wordt omdat de meeste betrokkenen in Noord wonen of werken en ze graag iets doen voor en in hun wijk. Ook voor de publiciteit is er gezocht naar organisaties in Noord. Het campagnebeeld wordt gemaakt door illustrator Eva Weijers (bewoner van Noord) de poster, flyer en website wordt gemaakt door Buurman& Buurman.

We werken samen met Sol Netwerk Dit is een grote aanbieder op het gebied van welzijn in Rotterdam Noord en richt zich op jeugd en op ouderen. Door samen te werken bereiken we meer kinderen dan elk van ons apart. Kinderen zijn geneigd om in de eigen wijk te blijven, en gaan niet zo vaak naar een andere wijk. Dit is jammer, want we maken de wijk samen. We ontwikkelen samen het voortraject en houden goed contact over het festival in de herfstvakantie.

Cultuurscout Noord (Sanne Lansdaal) is vertrekpunt geweest bij de start van het project. Ze adviseert zet haar netwerk in bij te benaderen personen en organisaties in de wijk.

Wijkgebouw ’t Klooster denkt mee bij de te benaderen organisaties in de wijk en brengt het project bij haar gebruikers onder de aandacht.

Scholen

De Hildegardisschool steunt het project. Ze heet interesse in het voortraject en zorgt er voor dat de organisatie het plan kan introduceren bij het docententeam en de Ouderkamer. Op deze manier kunnen zowel de docenten als de ouders hun kinderen motiveren om deel te nemen. Niet alleen aan het voortraject, maar ook aan het festival zelf.

Prinses Julianaschool steunt het project, heeft interesse in het voortraject, geeft op verzoek advies en zorgt ervoor dat de organisatie het plan kan introduceren bij het docententeam en de Ouderkamer. 

De Juliana van Stolbergschool steunt het project , heeft interesse in het voortraject en stimuleert kinderen om deel te nemen. Ze gaan binnen de school kijken waar er mogelijkheden zijn om aan te haken.

De Imeldaschool heeft interesse in het voortraject. De cultuurcoördinator van de school zal samen met iemand van de organisatie in de verschillende klassen over het project vertellen en kinderen stimuleren om ook aan het festival mee te doen.

De Fontein steunt het project, heeft interesse in het voortraject, geeft op verzoek advies en zorgt ervoor dat de organisatie het plan kan introduceren bij het docententeam en de Ouderkamer. Op deze manier kunnen zowel de docenten als de ouders hun kinderen motiveren om deel te nemen.

Buitenschoolse opvang
Kinderdam is een organisatie voor professionele kinderopvang met verschillende locaties in Rotterdam Noord waar ze verschillende soorten opvang aanbieden. De locatiemanager van buitenschoolse opvang De Pierewaaier, De Vrijvoeters en Dominicus doet graag mee. In totaal gaat het om ongeveer 300 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Ze hebben interesse in het voortraject. Ze gaan kinderen stimuleren om mee te doen en proberen elke dag met een aantal kinderen naar het festival te komen.

Kinder Service Hotels is een kinderopvangorganisatie die zich op brede wijze bezighoudt met de opvang en verzorging van kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Ze organiseert regelmatig activiteiten buiten de deur. Ze werken graag mee en zijn voornemens om met kinderen het project te bezoeken

Jeugdcultuurfonds zou graag het fonds onder de aandacht van de ouders brengen zodat de kinderen voor wie de financiële middelen niet zo groot zijn deel zouden kunnen nemen aan een cursus.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Bij het zoeken naar het artistieke team is gekeken naar de volgende punten:
- heeft de docent ervaring in het werken met kinderen, ook met kinderen die zoals men soms zegt een pittig karakter hebben.
- is de docent ook maker. Werkt hij/zij ook als maker in de culturele sector.
- heeft de docent ervaring in het interdisciplinair werken, zo niet, staat hij/zij er open voor.
- heeft de docent voldoende flexibiliteit om op een onverwachte situatie te reageren.
- woont of werkt de docent in Rotterdam Noord.
Op basis van bovengenoemde punten willen we werken met onderstaande makers/docenten.

Milou Adjanga is theaterdocente. Na het VMBO is ze naar de MBO Theaterschool in Rotterdam gegaan en is afgestudeerd in 2010. Daarna verhuisde ze naar Arnhem en is gaan studeren aan de Docent Theater opleiding op ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem. Nu geeft ze op enthousiaste wijze theaterlessen aan kinderen en jongeren voor o.a. de SKVR en Theater Rotterdam.

Liesbeth Mende is schrijfster en geeft schrijflessen aan kinderen en volwassenen. Ze studeerde Dramaschrijven aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht. In 2001 won ze de Elle Literatuurprijs. Ze publiceerde o.a. de roman Afhaalmeisje (De Arbeiderspers) en de jeugdroman Blauw (Gottmer).

Eva Wijers maakt getekend en audio-visueel werk. Ze is medeoprichter van kunstcollectief Nox Ludi en medeoprichter en artistiek leider van ZienInNoord; een jeugdfilmprogramma met filmworkshops voor kinderen. Daarnaast werkt Eva voor verschillende organisaties met kinderen en jongeren als film- en animatiedocent.

Marieke van Asperen, is beeldend kunstenaar en werkte tot vorig jaar als kinderwerker bij Stichting Welzijn Noord. Ze kent de kinderen in de wijk goed. Ze gaat lessen beeldend geven in relatie tot decor & rekwisieten.

Diana van Dromme is zangeres en zangdocente. Zingen is haar passie. Ze is al meer dan 21 jaar actief als docente en wil haar know-how en passie delen met anderen. Vele mensen denken dat ze niet kunnen zingen terwijl Diana er van overtuigd is dat dit niet waar is. Mits goede coaching, met de juiste tools en handvatten, een goede vocale techniek en een boost in ons zelfvertrouwen geeft zingen energie en vrijheid en kan iedereen leren zingen!

Veronique Kaijser is kostuumontwerper, docent en ondernemer. Ze studeerde af aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag, afdeling textiele vormgeving. Ze deed diverse kostuumopdrachten voor theater, waaronder jeugdtheater Pats in Leiden en tot op heden voor jeugdtheaterschool Dordrecht. Ze is eigenaar van van ‘Met Zonder Jas’ en maakt van retro, recycle stoffen eigenzinnige kinderkleding. Ook werkt ze als brede schoolmedewerker/vakkracht op diverse basisscholen in Rotterdam via Beware Brede School. Ze geeft creatieve vakken zoals handvaardigheid, techniek en drama en werkt met kinderen van groep 1 tot en met groep 8.

Julius Schulz (Muziekcentrum Rotterdam) is slagwerkdocent bij o.a. Muziekcentrum Rotterdam. Hij is als pop- en jazzdrummer afgestudeerd aan het Rotterdams conservatorium. Hij heeft 15 jaar les gegeven op verschillende muziekscholen. De laatste zes jaar heeft hij o.a. als drumleraar voor de SKVR gewerkt en heeft daar veel ervaring op gedaan in het lesgeven aan kinderen. Hij weet raad met zowel beginners als gevorderden en heeft aandacht voor hippe ritmes, spetterende fills, slagtechniek en soleren. Hij speelt zelf in enkele jazz formaties, waaronder de Windmill Bigband.

Melanie Dijksma (Het Danskantoor) is docent dans, choreografe en danseres. Ze is in 2013 afgestudeerd aan de Codarts Hogeschool voor de kunsten, richting docent dans. Ze geeft al meer dan 10 jaar les in diverse stijlen aan verschillende leeftijden.

Buurman & Buurman is een media- en communicatiebureau dat zich kenmerkt door een combinatie van inhoudelijke kennis, creatieve denkwijzen en organisatorische slagkracht. Hiermee geven ze vorm aan mooie projecten van conceptvorming tot en met uitvoering. Ze werkten eerder voor organisaties als de gemeente Rotterdam, het Luxor Theater, Stichting Week van de Amateurkunst en het van Gogh Museum.

Caty Palmen organiseert culturele projecten, is theatermaker en theaterdocent. Ze houdt zich bezig met de organisatie van het project. Zij studeerde Culturele Maatschappelijke Vorming, Kunst-en Cultuurwetenschappen en rondde de Academie voor Drama in Tilburg af. Ze werkte in verschillende functies variërend van personeelsmanager tot coördinator kinderprogramma en van researcher tot projectleider. Ze werkte voor en met onder andere Kantoor Kleisen (De Wereld van Witte de With), B- Produkties (Kids Adventure, Lezersfeest), Buurman & Buurman (Social Cinema) en Ronteltap Film & TV (De Meisjes van Jamin). Naast de meer organisatorische taken van culturele projecten werkt ze als theatermaker en theaterdocent voor Theater Rotterdam en de SKVR.
 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
2 voortraject en festival 500 50
       
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Rotterdam, en ook Rotterdam Noord kent vele culturen. Er wordt gezegd dat grote groepen mensen naast en langs elkaar heen leven en dat de integratie soms ver te zoeken is. Wat weten we eigenlijk van ‘de ander’? In het Oude Noorden, waar Huis van de Wijk Het Klooster Oude Noorden staat, wonen veel eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen. De wijk kent gemiddeld meer groepen laag opgeleiden en een relatief hoge werkloosheid. Zowel bewoners als professionals geven aan dat er weinig binding is tussen bewoners. Met dit project gaan we op ontdekkingstocht naar de wereld van iemand anders. We vergroten de leefwereld van kinderen en stimuleren ontmoetingen tussen bewoners. Door samen toe te werken naar een voorstelling leren mensen elkaar beter kennen, is ieders bijdrage belangrijk en is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid om tot een mooie voorstelling te komen.

Begroting: 

We gaan de subsidie besteden aan het ontwikken en uitvoeren van het programma en het maken van publiciteit.
Andere aanvragen die gedaan zijn:
Gemeente Rotterdam (toegezegd)
VSB Fonds (in behandeling)
Prins Bernhard Cultuurfonds (in behandeling)
Cultuurbuur (toegezegd)

Locatie(s): 
Huis van de Wijk Het Klooster Oude Noorden
Grafisch Lyceum Rotterdam
Van Houweling Telecom Museum

afbeelding van Caty Palmen

Beste Alexander,

Sorry, te vroeg gereageerd. Ik zie het tabblad wat je bedoelt. 
We gaan deze verder invullen.

Met vriendelijke groet,

Caty Palmen

afbeelding van Caty Palmen

Beste Alexander,

Wat fijn dat je ons gaat helpen. Dank voor je reactie. In welk opzicht is het beknopt? Wat mis je nog aan informatie?

Met vriendelijke groet,

Caty Palmen

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Caty,

Welkom bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen. Op dit moment is je aanvraag nog erg beknopt. Via het tabblad 'bewerken' - Denk mee (meer projectinformatie) kan je je plan aanvullen. Succes!