menu denk mee beslis mee maak mee

Recipes for Life

Ik ben een prutser! En jij?

Stichting Muzelinck, centrum voor de kunsten in Oss
1 oktober 2018 tot 1 februari 2019
theater
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Er is nog niets geschreven in de weblog.

Ga direct naar de reacties

Recipes for Life

Ik ben een prutser! En jij?

afbeelding van Vera van Rooij

Ingediend door:

Vera van Rooij

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Mensen leven in subgroepen, die zonder aanleiding niet zo gauw met elkaar in contact komen. De wervingsact is gericht op het aanspreken van mensen uit verschillende groepen. Maar tips zijn heel welkom!!

Wat ga je doen?: 

Dé nederlander bestaat niet’ (Koningin Maxima) 
‘Nederland polariseert’ (Media) 

Dit is een community-art theaterproject in de gemeente Oss, waarin de recepten voor de keuken een metafoor worden voor  
de ingrediënten en de keuzes voor het leven. Over en met Nederlanders uit alle windrichtingen: Ouderen/jongeren, allochtonen/autochtonen, arm/rijk, hooggeschoold/laaggeschoold, homo/hetero, protestant/katholiek, islamitisch/boeddhistisch, materialistisch/spiritualistisch, werkzaam/werkeloos, pessimistisch/optimistisch.
In dit project onderzoeken we de denkbeelden en (voor)oordelen over en weer. Dat doen we door samen te koken en samen te praten over het recept voor het leven. Zijn we nou écht zo verschillend? 
De antwoorden op deze vragen verwerken we in een theatervoorstelling, in een kookboek en in kookfilmpjes: We koken samen, we praten samen en we creeëren samen. 

Theatermaakster Letizia Rompelberg: “Als ik zin heb om lekker te eten, blader ik door een kookboek, kies een recept uit, bekijk de ingrediënten, bereidingstijd, bereidingswijze en weet me gesterkt in de gedachte dat iemand anders dit al een keertje heeft gekookt. Et voila; een maaltijd waarbij de liefde weer door de maag kan gaan. 
Maar hoe moet ik mijn leven aanpakken?  Ik ben namelijk een prutser. Door mijn menselijk onvermogen maak ik fouten, kwets ik degene die ik liefheb, laat ik de kans op geluk per ongeluk uit mijn handen glippen en blijk ik steeds maar weer onvolmaakt te zijn.  
Hoe moet ik omgaan met mijn vrienden, met mijn partner, met mijn angsten, verlangens, emoties, ambities? Welke keuzes zijn nu de juiste? Welke dingen moet ik zeker niet doen? Welke zeker wel? Waarom is daar geen kookboek voor??! 
In het theaterproject RECIPES FOR LIFE ga ik aan de deelnemers vragen hoe zij hun heerlijke maaltijden bereiden. Welke keuzes maken zij, en waarom? Wat zijn hun fouten en hun successen? Wat zijn hun angsten en hun verlangens? Hoe pakken zij het aan? Wat is hun recept voor een gelukkig leven?” 

Van de verhalen wordt een theatervoorstelling gemaakt, die op verschillende locaties in het centrum van  Oss wordt uitgevoerd door de deelnemers en professionele acteurs. Daarnaast worden theatrale kookfilmpjes gemaakt en een ansichtkaarten boek met de recepten voor de keuken én het leven.

Recipes for Life

Recipes for Life

Hoe ga je te werk?: 

Dit gaan we doen:
We gaan samen koken en samen praten over het recept voor het leven. 

We creeëren een cultureel project, dat als artistieke uitgangspunt heeft 'het recept voor het leven’ en stellen onszelf ten doel:  
 1. Onderlinge verbinding tot stand te brengen: onbekend maakt onbemind. Het is expliciet de bedoeling om mensen niet OVER elkaar praten maar juist MET elkaar te laten praten…. Én koken. 
 2. Om de vooraannames die er bestaan over de subgroepen over en weer te onderzoeken en richting een breed publiek te nuanceren.  
3. Het versterken van mensen en groepen; het verbinden van een brede groep deelnemers via cultuur door hen actief te betrekken bij een cultureel project in Oss. 

Met wie: 
Over en met Nederlanders (woonachtig in gemeente Oss) uit alle windrichtingen: 
Ouderen/jongeren, allochtonen/autochtonen, arm/rijk, hooggeschoold/laaggeschoold, homo/hetero, protestant/katholiek, islamitisch/boeddhistisch, materialistisch/spiritualistisch, werkzaam/werkeloos, pessimistisch/optimistisch, etc. Mensen, die in een andere situatie niet met elkaar in gesprek gaan, laat staan samen koken en praten over hun recept van het leven.

Wat gaat er gebeuren:
1. De Kookavonden  
Onder leiding van regisseur Letizia Rompelberg van theatergroep Hertogzout wordt er tijdens een viertal kookavonden gekookt en gepraat. De deelnemers die aan tafel gaan zijn een zeer gemêleerde groep. Deze vier avonden zijn inspiratiebron voor de volgende creatieve uitingen:  
 
-> 1. Korte theatrale filmpjes  
We maken korte, theatrale kookfilmpjes, waarin de deelnemers hun recept op een charmante, geënsceneerde wijze presenteren, denk hierbij aan een soort kookprogramma. In deze korte filmpjes zullen zowel de recepten voor lekkere maaltijden alsook voor het leven te zien zijn. Deze korte filmpjes worden gedeeld via social media en via de websites van de samenwerkende organisaties.  
 
-> 2. Een kookboek van ansichtkaarten 
We stellen een kookboek samen, waarin de verzamelde recepten voor de keuken en de recepten voor het leven worden gepresenteerd.  
Het kookboek heeft geen traditionele vorm, maar is een samenstelling van 10 ansichtkaarten.  
 
-> 3. Theatervoorstelling op meerdere locaties  
Uitgevoerd door de deelnemers zelf, in combinatie met professionele acteurs. 
Het publiek maakt een kleine stadswandeling langs verschillende locaties (bijvoorbeeld een garage, een grote woonkamer, een cafeetje, een supermarkt). 

Wat doen de deelnemers: 
Zij nemen deel aan een van de kookavonden. Tijdens de kookavonden gaan ze in gesprek met elkaar over het recept voor het leven. Dit gebeurt door van tevoren bepaalde open vragen, die ingaan op keuzes maken en zoeken in het leven. 
Deze gesprekken zijn 100% bepalend voor de inhoud van de theatervoorstelling, het kookboek en de filmpjes.  
Ook krijgen de deelnemers een actieve rol in de theatervoorstelling op verschillende locaties in Oss, in overleg, naar wens en naar behoefte: 
Optie 1: als speler in de theatervoorstelling. Daarbij is de insteek dat de deelnemer zichzelf speelt in de verbeelde omstandigheid. Letizia, de regisseur, heeft als werkwijze het opzoeken van het grensvlak tussen realiteit en fictie. De deelnemers worden in deze theatrale zoektocht meegenomen en ervaren hoe dicht theater op de huid van het publiek kan kruipen. 
Optie 2: anderszins in de theatervoorstelling verwerkt: bv: deelnemer wil liever niet zelf spelen, maar schrijft een gedicht, dat verwerkt wordt in een scene. 
Optie 3: in een rol achter de schermen: gastheer/gastvrouw of publieksbegeleider. 

En verder:  
Willen we het project verduurzamen door een theatervoorstelling voor basisscholen te maken.  De focus ligt dan artistiek inhoudelijk vooral op “verschillend” en “hetzelfde” zijn en is gebaseerd op het verzamelde materiaal van dit project. Dit onderdeel van het project is hier nog niet opgenomen in het dekkingsplan.

Met wie werk je samen?: 

Dit project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen Vera van Rooij, Coördinator Cultuurparticipatie van Muzelinck, Centrum voor de kunsten in Oss en theatermaakster Letizia Rompelberg van Theatergroep Hertog Zout. Letizia heeft reeds veel ervaring opgedaan met hoe je theater midden in de samenleving zet.

Vanuit het grote bestaande netwerk van Muzelinck algemeen en van de coördinator Cultuurparticipatie is contact opgenomen met verschillende organisaties, die zowel inhoudelijk als organisatorisch als potentiele deelnemers vertegenwoordigen. Middels de voorproef hebben medewerkers van deze organisaties en bedrijven kunnen proeven aan community art in zijn algemeen en aan Recipes for Life. Daarnaast vinden er gesprekken plaats met deze organisaties en bedrijven en indien nodig wordt een presentatie gehouden over het project, zoals bij de leden van de Wijkstichting CKM. 

Er wordt een denktank opgezet met organisatie en bedrijven, die reeds hebben aangegeven zich sterk verbonden te voelen met het project. Dit zijn: 
Stichting Thuis in Oss, Angelo Schuurmans, 
Centrummanagement, Jack van Lieshout, 
Gemeente, medewerker aandacht Regenboogstad, 
Theater van de Stad, Lobke van der Sanden, 
Voedselbank (en Rotary), Cine van Heijnsbergen, 
Dalco Food (en Rotary) , Marian Wagemakers, 
Kringloop, Tilly de Bijl, 
Internationale vrouwenkoor, Alaide Helmijr, 
Restaurant 't Hof, Houtstraat, 
Brasserie bij Mama, Izabela Liszka 
Wijkstichting CKM, Paul van Hulten 
OnsWelzijn, Nezahat Akbal

In de online denktank zijn partijen die zowel inhoudelijk als organisatorisch het project ondersteunen. Eén van de tips die we reeds mochten ontvangen is bijvoorbeeld het toevoegen van voedsel tijdens de theatervoorstelling (een soort van walkingdiner) om de verbinding met voedsel en theater te versterken. De denktank wordt uitgebreid naarmate er meer partijen/bedrijven/organisaties aansluiten bij het project. Ook worden partijen gevraagd om PR te voeren voor het project. Theater van de Stad Lievekamp heeft al aangegeven hieraan mee te werken.

Overige partijen die worden meegenomen in de communicatie:  
Stichting Thuis in Oss, Hooghuis Oss, Weekmarkt Oss, BrabantZorg,  OnsWelzijn, Wereldvrouwenkoor, Volksuniversiteit, De Groene Engel, BrabantWonen, Gemeente Oss (wethouders en beleidsmedewerker cultuur) en verschillende supermarkten en restaurants in het centrum van Oss. 
Daarnaast hebben we verbinding gemaakt met twee locale thema's:  

Platform Global Goals Oss (aansluitende bij ‘Doel 2: Geen honger’), We are food (december: maand van de Brabantse gastvrijheid). 
 
Tijdens bestaande evenementen/bijeenkomsten, georganiseerd door deze samenwerkingspartners, werven we de deelnemers op een actieve, theatrale manier. Theatermaakster Letizia Rompelberg van HertogZout ensceneert een aansprekende act: kooktafereeltje en nodigt mensen uit bij haar aan tafel te zitten. Zij vraagt hen om recepten voor de keuken (terwijl ze aan het koken is) en om een recept voor het leven. Dit wordt ter plekke genoteerd en opgehangen, zodat gedurende de act steeds meer recepten te lezen zijn. Te zien tijdens: eenmalig op de weekmarkt, Nacht van de Muzelinck, Global Goals dag, Fantastival en nog nader te bepalen plaats bijvoorbeeld in het bedrijf Dalco Food of bij de Kringloop Winkel.

De meerwaarde van deze samenwerkende organisaties is dat zij met specifieke subgroepen werken. De combinatie van samenwerkende partners binnen dit project is uniek en kunnen ook gezien worden als een soort van "tegenpolen".

Wat is verder van belang om te weten?: 

De grote uitdaging én de grote kwaliteit van dit project is het op een wezenlijke manier samenbrengen van hele verschillende mensen. We geloven er echt in dat er iets bijzonders ontstaat als mensen samen koken, samen praten over het leven en samen een theatervoorstelling creeëren. 
We geloven erin dat dit gaat lukken! We ervaren veel enthousiasme bij onze samenwerkingspartners om dit project te ondersteunen en zij spelen dit weer door naar hun achterban. 

Verder is het goed om te weten dat de deelnemers de kern zijn van het project: zij koken, praten over het recept voor het leven én spelen de theatervoorstelling. De kookfilmpjes en het kookboek gaan over hun verhalen.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
24 kookavonden, waarin we praten over het recept voor het leven 24  
100 directe betrokkenen bij theatervoorstelling voor en achter de schermen: spelers, locaties, kokers, acteurs. 100

 

700 publiek van de theatervoorstelling   700
4000 direct bereik van PR&marketing via onze samenwerkingspartners (oa: kringloop, rotary, onderwijs)    
900 direct bereik via kookboek en kookfilmpjes   900
15000 geschat indirect bereik van: theatrale wervingsact op evenemnten, brede lokale PR en marketing    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

We praten in onze samenleving regelmatig OVER en niet MET elkaar.
Tijdens en na dit project praten mensen met verschillende achtergronden MET elkaar, over iets wezenlijks: het leven. De bewustwording van hoe waardevol het is om MET elkaar te praten, zal in meerdere of mindere mate binnenkomen bij de deelnemers, bezoekers van de voorstelling en anderen. Door het persoonlijk verhaal van iemand te laten vertellen ontstaat bij anderen meer begrip en respect voor elkaars situatie. Er ontstaan nieuwe sociale verbanden tussen mensen, die elkaar anders niet ontmoeten. Ook de toeschouwers van de voorstelling worden wellicht geconfronteerd met hun eigen aannames, dat hen tot zelfreflectie uitdaagt.

Er zullen een aantal vrijwilligers gevraagd worden zich te committeren aan het project. Dit zijn natuurlijk de deelnemers zelf, die de voorstelling mede vorm gaan geven. Maar ook vrijwilligers voor allerlei hand -en spandiensten zoals het opbouwen van de locaties, gastheren/gastvrouwen, ophangen van posters, het begeleiden van de toeschouwers van de voorstelling naar de verschillende locaties. Onder vrijwilligers worden ook de medewerkers van de locaties verstaan, die hun zaak beschikbaar stellen voor de theatervoorstelling.

Begroting: 

Het bedrag dat we aanvragen wordt besteed om het project mogelijk te maken. We zetten in op een slimme combinatie van landelijke en provinciale fondsenaanvragen én lokale subsidies én lokale sponsoring. Met name dat laatste draagt bij aan het draagvlak en de bekendheid van het project. 
Ook zetten we de opbrengst van de kaartverkoop voor de theatervoorstelling en de verkoop van het kookboek in om de begroting dekkend te krijgen.

Er zijn verschillende sponsor- en subsidieaanvragen in aanvraag én we zijn heel blij met reeds een aantal concrete toezeggingen van:
Prins Bernhard Cultuur Fonds (bijdrage)
Theater de Lievekamp, Oss (technische en facilitaire ondersteuning)
Brasserie bij Mama (locatie en praktische ondersteuning)
Kringloop Oss (spullen voor het decor)
...overige aanvragen lopen.

Het project wordt in Oss erg goed ontvangen door zowel potentiele deelnemers, de samenwerkingspartners, de Gemeente alsook de mogelijke sponsors. We hebben er onder andere daardoor veel vertrouwen in dat we de financien rond gaan krijgen.

Locatie(s): 
Gemeente Oss, met name centrum

Uitslag Beslis mee

FCP29
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 104 gestemd
totaal79
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met Recipes for Life willen jullie vrijetijdsbeoefenaars op een laagdrempelige manier stimuleren actief kunst te beoefenen en verschillende groepen met elkaar verbinden via de kookkunst. Jullie presenteren hiervoor een doordacht en gelaagd plan, waarbij de deelnemers stapsgewijs worden meegenomen, uitgedaagd en met elkaar worden verbonden.
De samenwerkende culturele en maatschappelijke organisaties zijn al in een vroegtijdig stadium aangehaakt en zouden na afloop een direct netwerk voor de deelnemers kunnen vormen. Het effect van deze ambitie zou je kunnen vergroten door ook nu al met hen na te denken over de mogelijkheden voor een duurzamere samenwerking. Je zou met hen ook concreter kunnen maken hoe de deelnemers die geinspireerd zijn geraakt blijvend cultuur kunnen beoefenen.

Al met al sluit jullie plan in voldoende mate aan bij de doelstellingen van JMHM.

afbeelding van Alexander Klapwijk

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met Recipes for Life wil je een heleboel lokale organisaties aan je verbinden, om zo met een zo divers mogelijk groep deelnemers een theatervoorstelling te maken. De thema’s daarbij zijn het opzoeken van de dialoog tussen verschillende levensbeschouwingen en achtergronden en het activeren van mensen die dat niet altijd vanuit zichzelf actief aan cultuur deelnemen. De vergelijking van het recept om een gerecht te maken met het recept om iets van het leven te maken, vind ik een leuke metafoor. Ik ben positief over de samenwerkingen die jullie aangaan en zie dat jullie in heel Oss en omstreken mensen weten te enthousiasmeren. Ik vind wel dat de deelname aan het theatergedeelte wat vrijblijvend overkomt, terwijl het in mijn optiek het meest wezenlijke onderdeel van het plan is. Ook vind ik dat je wat kansen mist in je plan: je noemt ergens de voedselbank als partner, waarom koken jullie niet vóór de voedselbank? Om maar een voorbeeld te noemen. Ik denk dat er nóg meer in je plan zit. Toch ben ik positief over het plan, vooral omdat heel duidelijk is dat de deelnemer steeds centraal staat. Ik wens jullie dan ook veel inspiratie toe bij het project.

afbeelding van Giovanni Campbell

Bedankt voor je toelichting en toevoeging aan het plan. De verduidelijking roept tegelijkertijd ook weer nieuwe vragen op. Je beschrijft dat je het project wilt verduurzamen door een voorstelling voor basisscholen te maken, maar wat gebeurt er met de deelnemers die je voor dit project hebt bereikt? In hoeverre kunnen zij door dit project geïnspireerd raken om blijvend buiten hun subgroep actief te zijn en welke rol kunnen de partners hier dan vervolgens in spelen? Moet dit altijd resulteren in een schoolvoorstelling, of zou je samen met de deelnemers en partners ook nieuwe artistieke mogelijkheden kunnen verkennen?

 

afbeelding van Vera van Rooij

Hallo, beste coaches,

Dank jullie wel voor de reacties. Ik heb vandaag gewerkt aan het maken van een aanvraag. Afgelopen week heb ik met Anita Hazeu gesproken en het volgende afgesproken: vóór 18 juli doen we een aanvraag tot de beslisfase. Wordt dit gehonoreerd, dan gaat de twee weken termijn in op 30 juli. Dit in verband met de zomervakantie.

afbeelding van Giovanni Campbell

Het projectplan kun je in de linkerkolom verder uitwerken tot een aanvraag.
Als je bent ingelogd kun je via het tabblad 'bewerken' bij de andere tabbladen komen. Ook kun je hier een begroting toevoegen.

Als je vragen hebt dan hoor ik ze graag.
Succes 

afbeelding van Rob van Doggenaar

Beste Vera, 

Ook van mij welkom op JMHM. Ik zal je project de komende tijd volgen als coach en probeer je tips en advies te geven.

Het samenbrengen van mensen met verschillende achtergronden is een mooi streven. Ik denk dat eten (maken) een mooie ingang is om met elkaar in gesprek te raken en te verbinden. En de parralel die je legt tussen recepten voor eten en recepten voor het leven vind ik leuk en interessant. 

Je plan wordt er naar mijn mening sterker van als je wat dieper in gaat op de werkwijze. Hoe je de RECIPES FOR LIFE bij de deelnemers gaat ophalen en op welke manier je dat tot een voorstelling gaat verwerken. 

En, net als Giovanni, ben ik ook benieuwd of je al contacten hebt met potentiele deelnemers, en welke dat zijn. En dat vervolgens opnemen in je plan. 

Kun je hier iets mee?

Hartelijke groet, 

Rob van Doggenaar

afbeelding van Vera van Rooij

Beste Giovanni,

Nog een vraag. Het moment dat we over gaan van denk mee naar beslis mee fase valt precies in de zomervakantie hier in het zuiden. Is het mogelijk dat we bijvoorbeeld 27 augustus naar de volgende fase gaan? Dus wat later?

Alvast bedankt voor je reactie.

afbeelding van Giovanni Campbell

Projecten op JMHM hebben een looptijd van 6 weken in de denk mee fase en 2 weken in de beslisfase. Als jullie project pas eind augustus naar de beslisfase kan zal het de termijn van de denk mee fase met ruim het dubbele overschrijden. Daarvoor kunnen wij geen uitzondering maken. In dat geval is het wellicht een idee dat je de aanvraag intrekt en dan in een later stadium weer indient, waarbij je rekening houdt met het moment dat je in de beslisfase wilt komen.

Heb je iets aan deze reactie?

afbeelding van Vera van Rooij

Beste Giovanni,

Bedankt voor je reactie! Fijn om een coach te hebben. Je vraag om specifieke aanvulling is duidelijk over het mee nemen van de deelnemers in het creatieve proces, als ook je tip over het opzetten van een denktank. Zou je je laatste vraag over de wijze waarop samenwerking gezocht wordt kunnen specificeren. Bedoel je hoe we samenwerken of hoe we contacten leggen met samenwerkingspartners?

Daarnaast heb ik nog twee vragen:

1. het opzetten van een denktank, is dat hier online? Hoe werkt dat?

2. en wil je de antwoorden hier online of doe ik dat in de aanvraag "bewerken"?

Alvast bedankt voor je reactie.

afbeelding van Giovanni Campbell

We geven op dit platform tips over hoe je de deelnemers al in een vroegtijdig stadium kan laten aanhaken en meedenken over het plan. Dat kan via een denktank of klankbordgroep, die je op een laagdrempelige wijze bij elkaar brengt, bijv. online of ergens anders zoals in een ruimte in een wijkcentrum. Het gaat ons er vooral om dat je in de aanvraag aantoonbaar maakt dat de opzet van je plan is afgestemd op de behoefte van de deelnemers en dat je ook stappen neemt om hen mede eigenaar van het voortraject te maken.

Heb je hier nog vragen over? 

afbeelding van Giovanni Campbell

Beste Vera, samenwerking is een criterium bij de beoordeling van de JMHM projecten. We kijken dan hoe je tot een uitwisseling met deelnemers kan komen. En we kijken naar de organisaties waar je mee werkt. De toelichting op de samenwerking mag daarom concreter zijn dan alleen intenties.

Kun je hier iets mee?

afbeelding van Giovanni Campbell

Welkom bij JMHM. De komende weken denk ik met je mee over het project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Op dit platform ondersteunen we uitdagende vormen die de actieve cultuurbeoefening in de vrije tijd op een uitdagende en duurzame manier willen stimuleren. We stellen daarbij ook de ruimte die de deelnemers in het creatieve proces krijgen centraal. Je presenteert een enthousiast plan waarin je samen met deelnemers uit verschillende subgroepen een theatervoorstelling wilt maken. De maatschappelijke uitersten die je als inspiratiebron zoekt zijn helder. Waar ik echter nog meer over zou willen lezen is de rol van de deelnemers en welke rol zij hebben, ook bij de keuze van de thema's. In de beschreven opzet staat vooral de maker centraal terwijl wij op dit platform juist de gezamenlijkheid gedurende het gehele creatieve proces willen ondersteunen.
Heb je al contact met potentiële deelnemers of organisaties die hen vertegenwoordigen? Je zou hen kunnen vragen om nu al deel te nemen in een denktank. Je kunt dan je ideeen aan hen spiegelen en zij zouden input kunnen geven. Dit kan onderwerpen betreffen als de werving van deelnemers, de inrichting van het repetitieproces, de zichtbaarheid van de voorstelling bij publiek, de (digitale) vorm van het kookboek, etc.

Ook lees ik graag meer over de wijze waarop je samenwerking zoekt met andere partijen die het project organisatorische en inhoudelijk mede kunnen ondersteunen.

Veel succes met de verdere uitwerking van het plan.

Heb je hier nog vragen over?