menu denk mee beslis mee maak mee

RAUW! KunstenFestival 2014

Een Serieus Podium voor Jonge Creatieven!!!!

Stichting Popcultuur Raalte
18 juni 2014 tot 29 juni 2014
animatie, beeldend 3D, circus, dans
jongeren, kinderen, volwassenen
onze website / check facebook
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Sodejuuuuu wat een Weekend!!

Door Ronald Jonkman op vr 4 jul

Lieve Mensen, 

Excuseer van deze late blog! We zijn ontzettend aan het afbouwen en bijkomen van een fantaaaastisch RAUW!-Weekend!

We...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

RAUW! KunstenFestival 2014

Een Serieus Podium voor Jonge Creatieven!!!!

afbeelding van Ronald Jonkman

Ingediend door:

Ronald Jonkman

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Wij zijn altijd op zoek naar tips/adviezen om het plan op een nog hoger niveau te tillen.

Wat ga je doen?: 

RAUW! KunstenFestival is een meerdaags kunstproject waarin jonge makers en jong publiek samenkomen binnen een artistieke omgeving. De jonge makers bestaan uit jonge professionals, kunstenaars in opleiding en artistieke scholieren, maar sinds vorig jaar zijn daar ook de amateurs bij gekomen. Samenwerking, interactie, talentontwikkeling en netwerken zijn belangrijke speerpunten bij het samenbrengen van deze verschillende groepen. Met jong publiek doelt RAUW! op jongeren tussen de 15 en 35. RAUW! wil de drempel naar kunst voor deze doelgroep verlagen door een ambiance te creëren waarin zij zich thuis voelen.

RAUW! is flink op weg een begrip te worden in Overijssel. Voor ons is 2014 het jaar waarin we willen laten zien dat RAUW! is gegroeid en een serieuze rol is gaan spelen in de Overijsselse kunstwereld. Dit jaar gaan we werken aan het verstevigen van bestaande banden, maar we gaan ook opzoek naar nieuwe verbindingen en we onderzoeken de mogelijkheden van bestaande en nieuwe banden en de combinatie van beide. Op die manier kan RAUW! zich steviger gaan wortelen, waardoor we nog beter onze doelstellingen kunnen realiseren. Het thema voor 2014 is Verbinding.

Hoe ga je te werk?: 

Kunst, Creatief, Kleurrijk, Knus, Eigenzinnig en RAUW! en dat op een unieke locatie!

Vorig jaar wonnen we de cultuurprijs van Gemeente Raalte. En werden voornamelijk bestempeld als eigenzinnig. Dit is de lijn die we erg graag doorzetten! Eigenzinnig, Efficient en Leerzaam! Dit jaar willen we het groter trekken en nog meer mensen laten zien wat we kunnen. Denkende aan sowieso 3000 mensen die RAUW!2014 zullen gaan bezoeken.
Daarbij:
- minimaal 100 leerlingen een workshop kunnen bieden door een professioneel kunstenaar 
- Meer activiteiten in het jaar kunnen doen
- Meer sponsoring genereren
- Een financieel gezond en groeiend Kunst-festival op de kaart zetten.

Voor RAUW!2014 ligt de nadruk op Verbindingen. Dat betekent heel veel samenwerkingen wat het complete aanbod des te aantrekkelijker maakt. Denkend aan alle omliggende scholen, alle kunstenaars, alle buurtfestivals maar ook de bakker en de kruidenier van om de hoek. RAUW! is voor iedereen! Vastgesteld: Expositierondleidingen door de kunstenaars zelf, Rondleiding door de voormalige betonfabriek, Dorpsdichter die RAUW! vertolkt op de wekelijkse markt. enz enz enz..

Met wie werk je samen?: 

Pedro Pico Pop
De belangrijkste samenwerkingspartner van RAUW! is Pedro Pico Pop. De locatie voor het festival, een verlaten fabrieksterrein van voormalig betonfabriek MBI in Raalte, biedt de ideale omgeving voor RAUW!.
Pedro Pico Pop is bij een groot deel van de jeugd in Overijssel en omstreken een bekend festival. Door kunst en muziek te laten samenkomen op het festival is de drempel voor het jonge publiek laag om naast de muziek ook kunst te gebruiken.

Experience
Experience is een nieuw festival dat de wortels heeft in Dance-Muziek. Dit jaar zal Experience op de vooravond van Pedro Pico Pop gehouden worden. RAUW! zal de aankleding van het festival verzorgen.

ArtEZ
Een andere samenwerkingspartner is de kunstacademie ArtEZ in Zwolle, Arnhem en Enschede. Elk jaar werken verschillende studenten van ArtEZ mee om het beeld van het festival neer te zetten. Gekeken wordt of het werk en de filosofie van de kunstenaar past bij het thema van RAUW! De Studenten van de lerarenopleiding begeleiden studenten van het Carmel College Salland.

Cibap Vakcollege
Ook studenten van het Cibap Vakcollege zijn benaderd om mee te werken aan het RAUW! project  In nauw contact met hoofdbegeleider leren zij hun eigen project runnen op het festivalterrein. Deze studenten zullen voornamelijk decoratie- en schilderprojecten doen die grote invloed hebben op de complete aankleding van het festival.

Carmel College Salland
2014 wordt het vierde jaar dat RAUW! en het Carmel College Salland samenwerken. RAUW! biedt de leerlingen de mogelijkheid om kennis te maken met kunstenaars en hun beroepsveld. In de vorm van een themamiddag maken de leerlingen kennis met kunst en cultuur en met het beroep als kunstenaar.

Week van de Amateurkunst
De Week van de Amateurkunst is een paar weken voorafgaand aan RAUW!2014. Echter worden er deze week al een heel aantal RAUW!-Projecten uitgevoerd.

Atelier de Verbeelding
Atelier De Verbeelding biedt een leerwerkplek en kunstbegeleiding, in de vorm van kunstzinnige dagbesteding, ondersteuning aan mensen die gemotiveerd zijn, willen leren en werken maar met hun talent (nog) geen betaald werk kunnen vinden. Het atelier biedt een veilige plek waar je je talent onder professionele begeleiding verder kunt ontwikkelen, het trainen tot zelfstandig werken, trajectbegeleiding en het (mee)bouwen, ontwikkelen van een beeldentuin wat mogelijkheden biedt tot exposeren van ruimtelijk werk en tuinieren. Voor RAUW! worden diverse projecten geschreven, ontwikkeld en uitgevoerd.

Atelier de Horsthoeve
Het 'landleven' op de Horsthoeve biedt geborgenheid. Zonder werkdruk, in eigen tempo en met ruimte voor rust kunnen de deelnemers hun kunsten uiten. Dit kan zowel binnen als buiten. De begeleiding is erop gericht de deelnemers hun eigen grenzen te laten (ver)kennen en te verleggen. Door haalbare doelen te stellen, ontstaat er ruimte voor zelfontplooiing en versterking van het gevoel van eigen waarde. RAUW! en de kunstenaars van de Horsthoeve verbinden zich elk jaar tijdens RAUW! aan een bijzondere samenwerking. 

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Stichting Popcultuur Raalte wil het regionale pop en kunstcircuit de kans geven zich verder te ontwikkelen door het bieden van een mogelijkheid tot presentatie. Daarbij wil de stichting de cultuurparticipatie onder jongeren stimuleren door het bieden van laagdrempelige evenementen op het gebied van popmuziek, kunst en theater.

Bereik: 
aantal investering/activiteit aantal deelnemers aantal bezoekers
1 Kunsten-Festival 180 3000
       
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Stichting Popcultuur Raalte heeft RAUW! in het leven geroepen, omdat zij van mening is dat kunst en cultuur in Overijssel verjongd moet worden. Met RAUW! wil Stichting Popcultuur Raalte kunst toegankelijker maken voor een jong publiek en een serieus podium bieden voor jonge kunstenaars, zowel professioneel, amateurs als kunstenaars in opleiding. Niet alleen tijdens dit project maar het hele jaar door! Om dit te bereiken zullen we de komende jaren nog hard moeten investeren. We hopen dat het Fonds voor Cultuurparticipatie ons hierbij wil ondersteunen. Zodat wij onze plannen voor dit jaar kunnen realiseren, maar zodat we ons ook kunnen blijven ontwikkelen.

Begroting: 

Totale Begroting: €15.000


Uit:
Workshops    € 2000,-
Professionele kunstenaars  € 4000,-
Amateurkunstenaars    € 3000,-
Kunstacademiestudenten  € 3000,-
Materiaal en apparatuur  € 3000,-

Totaal     € 15.000,-


In:
Sponsoring    € 3000,- > Toegezegd
Fonds voor Cultuurparticipatie € 5000,- > In behandeling
VSB     € 3000,-
Bijdrage Inkomsten entree  € 4000,- > Toegezegd

Totaal     € 15.000,-

Locatie(s): 
Raalte en Omstreken

Uitslag Beslis mee

FCP30
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 100 gestemd
totaal80
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

 

Het Fonds beoordeelt het project op de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. RAUW!, een festival waarin kunst an sich het centrale uitgangspunt is en niet zozeer de status van de maker. Dat blijkt mede uit de opzet en de diversiteit aan samenwerkingspartners. Daarmee speelt het project prima in op de wijze waarop een grote groep liefhebbers momenteel kunst beleeft, beoefent en verbonden wil worden. Ook biedt het ruimte om ook voor volgende edities in te kunnen spelen op nieuwe kansen. Desondanks ben ik kritisch over de rol van de vrijetijdskunstenaars. Ze zouden wat mij betreft meer betrokken kunnen worden in het gehele proces, zodat ook de duurzame opbrengst voor deze groep beter geduid kan worden.
afbeelding van Sarah Haaij

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

RAUW! werkt samen met verschillende partners, van kunststudent tot amateurverenigingen. Helaas wordt uit het projectplan niet duidelijk wat er nu precies uit die samenwerking gaat voortkomen en wat de rol van mensen die in hun vrije tijd kunst maken daarbij is. De samenwerking kan daarom niet scherp worden beoordeeld. Tegelijkertijd blijkt wel dat RAUW een vrijplaats is, waar iedere creatieveling uit Raalte en omgeving terecht kan en bij kan dragen aan het creatieve festivalproces. Het festival leeft van de actieve bijdragen van vrijwilligers en maakt de bezoeker ook werkelijk tot deelnemer. Dit concept past bij een trend en behoefte van mensen die in hun vrije tijd kunst maken om hun werk met een groter publiek te delen. Het EFFECT van RAUW geeft het voordeel van de twijfel.

afbeelding van Giovanni Campbell

 

Bedankt voor je uitgebreide toelichting. Wel wil ik je er op wijzen dat wij de vernieuwing niet in meer massa zien. Welke rol hebben voorgaande evaluaties onder amateurs, publiek en partners gespeeld bij de ontwikkeling van de huidige opzet? Wat waren de do and don'ts? Probeer in je toelichting concreter in te gaan op de inhoud van de workshops, op de stappen die je neemt om een diversiteit aan deelnemers en partners te werven en op hoe je de verschillende partijen op een innovatieve wijze gaat verbinden. Kortom, overtuig ons ook inhoudelijk met je verrassende ideeën over de vernieuwende artistieke inzichten die je de deelnemers gaat bieden.
afbeelding van Ronald Jonkman

Beste Giovanni,

Dank! De huidige opzet is mede tot stand gekomen doordat deelnemers erg benieuwd waren wat de andere deelnemers deden. Deze hebben we sinds vorig jaar aan elkaar gekoppeld. Zonder RAUW! zouden deze groepen niet goed zichtbaar zijn en al helemaal niet met elkaar in samenwerking gaan. Daarnaast merken wij dat kunstenaars vaak op ‘eilandjes’ werken, wij willen dit graag doorbreken. Door diverse (potentiele) deelnemers met elkaar in contact te brengen wordt een interessant workshopaanbod samengesteld waar de kunstenaar zelf centraal staan. Een op maat gesneden programma wordt vervolgens aangeboden, om het hoogst haalbare effect te genereren. Zie projectplan :) Helaas moet ik het plan NU in de beslisfase gooien. Hoop (nog) erg graag van je te horen. Groet Ronald

afbeelding van Margreet Bouwman

Beste Ronald,

toch ook nog even over de amateurkunstenaars: Ik begrijp dat, naast meer sponsoring, hier een vernieuwing van het festival in zit. In het geuploade projectplan kom ik alleen geen namen van amateurkunstorganisaties tegen met wie jullie samenwerken en ik lees niet of/hoe jullie individuele amateurkunstenaars willen vinden. Zou je iets duidelijker willen maken hoe je hen opspoort en bij RAUW betrekt?

afbeelding van Ronald Jonkman

Beste Marleen,
Heel goed punt! Was ik inderdaad vergeten. Is aangepast. In de begroting had ik ze ook onder professionele kunstenaars geplaatst. Dit heb ik ook aangepast. Elk jaar komen al diverse amateurkunstenaars (o.a. vanuit de WAK) naar RAUW! toe om mee te denken/werken of puur uit belangstelling. Deze amateurs kennen weer andere amateurs en zo word de familie steeds groter. Ook doen we oproepen via de weekkrant en social media waarbij we iedereen aanmoedigen om een plan voor RAUW! in te sturen. Daarnaast selecteren we zelf amateurs die een bijzondere aanvulling zijn voor het RAUW!-Festival. De verbinding tot RAUW! is de bijzondere (totstandkomingen van) samenwerking van verschillende groepen. Daar zijn we trots op. Niet alleen tijdens RAUW! maar ook voor de toekomst.

afbeelding van Giovanni Campbell

Leuk, enthousiaste reacties over het festival! Ik lees ook dat jullie meedenkers zoeken om de activiteit naar een hoger plan te tillen. Gaat het daarbij om meer bezoekers, meer deelnemers, meer workshops? Of zit het in de vernieuwende aspecten van je aanbod mbt de opzet van de workshops en sponsorpakketten. Over dit laatste lees ik nog weinig. Daarnaast haal ik uit je begroting dat de kosten vooral betrekking hebben op professionele kunstenaars en studenten. Uit je reacties en toelichting haal ik echter nog geen informatie over de vernieuwende wijze waarop zij de amateurs gaan begeleiden en verbinden. Voor dit platform is dat wel relevant. Hou er ook rekening mee dat onze bijdrage max.50% zal zijn van die onderdelen die betrekking hebben op kunstbeoefening in de vrije tijd.

afbeelding van Ronald Jonkman

Kleine aanvulling: Betreft sponsorpakketten hebben we dit jaar iets nieuws bedacht. De Backstage Business Club. Ondernemers, sponsoren en andere geinteresseerden kunnen een kijkje nemen achter de schermen van het festival, gebruik maken van speciale faciliteiten en genieten van een hapje en een drankje. Een unieke festivalbeleving en de mogelijkheid om in een gezellige en bijzondere setting te netwerken. Hiermee voegen we een bijzondere beleving toe voor de mensen die ontzettend belangrijk zijn voor het festival.  Een toevoeging waarvan we hopen dat die het festival nog meer draagvlak en sympathie zal opleveren.

afbeelding van Ronald Jonkman

Beste Giovanni,

Het plan om de activiteit naar een hoger level te tillen is om meer bekendheid te genereren. Om het festival nog meer uit te breiden met inderdaad meer workshops, meer deelnemers en uiteraard meer bezoekers. De workshops worden gegeven door de professionele kunstenaars voor de amateurs. In de begroting had ik de amateurs onder de grote groep van professionele kunstenaars staan. Dit is aangepast. Qua vernieuwende samenwerking is belangrijk dat de amateurs en de professionele familie gezamenlijke kunstwerken maken. (o.a. 4 grote vlotten op het kanaal en 10 vlaggen die centraal in het dorp komen te staan) Daarnaast dus iedereen vrij om lijnen te spannen met mensen die ze normaal niet zo snel tegen zouden komen. Dit kenmerkt RAUW! en stimuleren wij!

afbeelding van Henny Schaapman

RAUW! slaat voor ons een brug... tussen verschillende kunstdisiplines verbind heel breed en op een mooie manier mensen met elkaar. Voor de mensen in ons atelier die serieus met kunstbeoefening bezig zijn biedt het niet alleen een podium maar brengt het ook ontmoetingen tot stand en niet onbelangrijk... het inspireert! Voor mij als coach en kunstenaar biedt het eigenzinnige karakter van RAUW! mogelijkheden om met de mensen 'out of the box' te gaan, het stimuleert samenwerking.Een heel goed initiatief met een innoverend concept! Wat mij betreft is RAUW! een KunstenFestival waar iedereen zich thuis voelt.

afbeelding van Ronald Jonkman

Wauw, Prachtig beschreven Henny! ben er stil van! Dank!!! 

afbeelding van bramdekrosse

Als amateurkunstenaar is RAUW voor mij belangrijk dat de mensen in je omgeving die niet zo vaak spreekt kunnen zien wat je doet. Ikzelf ben begonnen bij atelier te werken op PGB basis na een hersentumor, dan vind ik het toch belangrijk om de mensen in mijn omgeving te laten zien wat ik doe. Ook voor de mensen met een beperking in de omliggende ateliers is dit ook een kans om te laten zien waar ze mee bezig zijn, want daar wordt vaak anders over gedacht (uit mijn eigen ervaring).Het RAUW zorgt er voor dat mensen met elkaar in contact komen, ideëen uitwisselen en van elkaar leren Het is in ieder geval een goed initiatief en ik ben blij dat er is en hoop dat het nog lang blijft doorgaan.

afbeelding van Ronald Jonkman

Topper! Hier doen we het voor!!! :)

afbeelding van Sarah Haaij

Mooi breed project.

Aanhakend op de vraag van Giovanni over de rol van de amateurkunstenaar tijdens RAUW!
Zouden de amateurs uit Raalte misschien ook van zich kunnen laten horen? Ik ben nog altijd benieuwd wat hun rol precies is, hoe ze bij het proces betrokken worden en vooral; wat dit festival voor hen betekent. Misschien een oproepje via Facebook? Ik ben benieuwd!

afbeelding van Ronald Jonkman

Beste Sarah, 

Had nog geen oproep via facebook gedaan maar de 2 reacties hierboven geven volgens mij al een redelijk beeld waar RAUW! voor staat. Podia bieden en verbinden in zeer brede vorm. De rol van de amateurs is het ''thema verbinding'' verwoorden in welke kunstvorm dan ook. Hierin komen de meest indrukwekkende creaties en samenwerkingen tot stand. Dit door henzelf maar ook doordat wij als RAUW!-zijnde diverse projecten koppelen aan elkaar. Dat is wat we willen, dat is waar we voor staan, Met elkaar, voor elkaar!! Ik heb hem zojuist even gedeeld dus misschien komen er zo nog een aantal reacties! Vragen/opmerkingen/tips? Laten horen!! :)

 

Pagina's