menu denk mee beslis mee maak mee

Randprogramma De Buurtcamping Utrecht

Leer je buurt kennen tijdens een ontspannen...

De Buurtcamping Utrecht
24 juli 2015 tot 26 juli 2015
animatie, beeldend 3D, dans, fotografie
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€2.500

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Opbouw Taferelen - een blog door een Buurtcamping Vrijwilliger

Door Rachella Dubbeldam op di 18 aug

Het is eind juli in een zon-overgoten Nederland, een weekendje kamperen in het Noordse park in Utrecht lijkt een geweldig plan, wat kan er misgaan...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Randprogramma De Buurtcamping Utrecht

Leer je buurt kennen tijdens een ontspannen vakantie in je eigen park

afbeelding van Rachella Dubbeldam

Ingediend door:

Rachella Dubbeldam

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Betrokken kunstenaars koppelen aan de randprogrammering

Wat ga je doen?: 

De Buurtcamping Utrecht is een weekend lang kamperen in twee parken in Utrecht: het Noordse Park en het Majellapark, van 24 t/m 26 juli 2015. Op een camping ben je de hele dag heerlijk buiten en is iedereen gelijk; met die WC-rol onder de arm zien we er per slot van rekening allemaal even knullig uit! Door samen de camping op te bouwen geeft De Buurtcamping buurtbewoners de kans om een weekend lang op vakantie te gaan in hun eigen park, hun buren te ontmoeten en op een laagdrempelige manier kennis te maken met diverse culturele en kunstzinnige activiteiten.
De Buurtcamping biedt een randprogramma aan waarin, naast sportieve en muzikale activiteiten, kunst maken en ontdekken centraal staat.

De Buurtcamping werkt samen met kunstenaars én buurtbewoners. Buurtbewoners krijgen de ruimte om aan te geven waar zij behoefte aan hebben en wat zij graag zouden willen leren. Hier worden kunstenaars (uit de buurt) aan gekoppeld die hun activiteiten en workshops afstemmen op deze vraag. Daarnaast wordt er een gezamenlijk recycle kunstwerk gemaakt van afval van De Buurtcamping. Gedurende het weekend zullen nieuwe- mediamakers samen met buurtkinderen verslaglegging doen van de camping.

De Buurtcamping 2014

Hoe ga je te werk?: 

De randprogrammering van De Buurtcamping wordt gedragen door bewoners en betrokkenen en is zeer divers. Het sluit aan op de kernelementen van De Buurtcamping: ontmoeting, cultuur, sport en natuur. In deze aanvraag richten wij ons specifiek op het kernelement cultuur, waar de kunstzinnige randprogrammering onder valt. Door een aanbod te realiseren van diverse gratis workshops en activiteiten zorgen wij er voor dat bezoekers de kans krijgen om kennis te maken met en deel te nemen aan verschillende kunstdisciplines, waaronder nieuwe media, beeldende kunst, theater, muziek en poëzie.

Ruim een derde van de doelgroep leeft op de grens van het minimum inkomen, zijn kamperen ook tegen en gereduceerd tarief. Met name voor deze groep is het een enorme kans om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de verschillende kunstdisciplines. In de aanloop naar het evenement worden lokale kunstenaars gekoppeld aan bewoners en vrijwilligers om op zoek te gaan naar een behoefte en op deze manier een vraaggestuurd aanbod aan workshops samen te stellen. Op dit moment staan de volgende activiteiten gepland:

Het maken van een kunstwerk van gerecycled buurtcamping afval
Medialessen en verslaglegging in de vorm van een videoreportage en campingkrant met kinderen/jongeren
Workshops theatersport/improvisatietheater
Multifunctioneel houten kunstwerk/speeltoestel ontwerpen en bouwen met de wijk
Schrijf- en dichtworkshops

De gemaakte werken zullen ook na De Buurtcamping zichtbaar blijven door middel van exposities in en om de parken en op deze manier bijdragen aan duurzame verbinding.

Met wie werk je samen?: 

De Buurtcamping richt zich op de omliggende postcodes van de parken waarin het plaatsvindt. De bewoners, ondernemers en kunstenaars uit de buurt staan hierin centraal. Naast het koppelen van buurtbewoners en (lokale) kunstenaars worden ook kwetsbare groepen uit de wijk, zoals cliënten van Het Leger Des Heils en cliënten van verslavingszorg SBWU onderdeel van de samenwerking, en de organisatie, uitvoering en deelname van de workshops (bijvoorbeeld als onderdeel van hun dagbesteding). Naast het creëren van draagvlak en binding in de wijk proberen we op deze manier alle bewoners uit de buurt een kans te geven om deel te nemen aan de kunstzinnige activiteiten.

Elke workshop/activiteit is verbonden aan een kunstenaar of organisatie die de onderdelen voorbereiden, opzetten en uitvoeren in samenwerking met de lokale Buurtcamping teams. We werken samen met (buurtgerichte) organisaties als de speeltuin Noordse Park en Bankaplein, Me'kaar en Jongerentheater Link. Culturele broedplaatsen als Het Wilde Westen en de Cereolfabriek bieden wijkbewoners de kans om te ontdekken wat kunst allemaal te bieden heeft en worden betrokken in de organisatie.

Door samen te werken met vrijwillige buurtbewoners en lokale ondernemers en organisaties creëren we niet alleen draagvlak voor het evenement, maar vergroten we de onderlinge zichtbaarheid en stimuleren ontmoeting en samenwerking. Op deze manier streven we naar het vergroten van de sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk, én geven we (kwetsbare) bewoners de kans om op een laagdrempelige manier deel te nemen aan (culturele en kunstzinnige) activiteiten.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Sinds 2013 maakt De Buurtcamping het mogelijk om een mini-vakantie te houden in je eigen park en stimuleert zij ontmoeting tussen buurtbewoners en ondernemers uit de wijk. In 2015 vindt De Buurtcamping voor het eerst plaats in Utrecht: in het Noordse Park en het Majellapark. Er is gekozen voor stadsparken als locatie omdat het een centrale plek en openbare ruimte in de wijk is. Iedereen komt hier samen. Cultuurbeleving en deelname aan kunstzinnige activiteiten in de wijk verdient meer aandacht en veel stadsparken kunnen nog een een extra opleving gebruiken. Stichting De Buurtcamping is niet bedoeld om commerciële doeleinden na te streven. Een derde van de campingplekken zijn bedoeld voor mensen met geen of een laag inkomen. Mede daarom zullen alle voorzieningen zoals horeca betaalbaar en toegankelijk zijn en is deelname aan de georganiseerde activiteiten en workshops gratis. Een ontspannen, gezellige, mooie en sociale camping voor mensen uit de omgeving Majellapark en Noordse Park: dat is de buurtcamping 2015!

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
2 Campings 150 tenten 375 kampeerders
2 Parken   600 bezoekers
2 Parken 50 vrijwilligers 50 betrokkenen
10+ workshops 15 deelnemers  
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Wij bieden mensen de kans om op een mini-vakantie te gaan in hun eigen park. Daarnaast stimuleren wij tot (duurzame) ontmoetingen en onderling contact en proberen bewoners te inspireren en te activeren tot deelname aan culturele en  kunstzinnige activiteiten. Iets waar een groot deel van onze doelgroep weinig tot geen geld voor heeft en waar wij als stichting draagvlak voor zoeken. De randprogrammering is door middel van een divers en laagdrempelig aanbod aan kunstzinnige activiteiten afgestemd op deze doelgroep. Naast dat wij de mogelijkheid bieden tot deelname aan deze activiteiten, slaan wij een brug tussen lokale kunstenaars en (potentiële) liefhebbers en beoefenaars uit de wijk en proberen wij zo samenwerkingen op te zetten. De kunst die met elkaar gemaakt wordt is niet alleen tijdens, maar ook na De Buurtcamping te bewonderen op exposities in de buurt. In onze optiek sluit ook het aanbod van de workshops video en krant maken voor en met kinderen aan op de uitgangspunten van het platform. Daarnaast betrekken wij groepen die vaak worden overgeslagen: kwetsbare bewoners met een lage sociaal- economische status, de hostelbewoners en cliënten van het Leger des Heils en het GGZ Hostel Hogelanden. Naast de mogelijkheid om te 'proeven' van de diverse activiteiten, is dit tevens een moment om een podium te bieden en in te spelen op het ontwikkelen van talenten.

Begroting: 

Om de Buurtcamping tot een succes te maken zijn ten eerste veel vrijwilligers nodig en ten tweede financiële middelen om deze vrijwilligers en de laagdrempelige randprogrammering te kunnen faciliteren. Welke financiële middelen nodig zijn is inzichtelijk gemaakt in de begroting voor De Buurtcamping Utrecht. Deze begroting is gemaakt voor twee parken, zij streven dezelfde doelen na maar  de buurt-context zal voornamelijk verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke invulling van de camping. De kosten zijn gebaseerd op Buurtcampings uit Amsterdam van voorgaande jaren. Een groot deel van de inkomsten van De Buurtcamping wordt gegenereerd door de verkoop van kampeertickets (375 tickets), samenwerkingen met (lokale) partners (sponsoring) en aangevraagde fondsen en subsidies bij onder andere de Gemeente Utrecht, het Oranjefonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, en de Rabobank.

Locatie(s): 
Noordse Park, Utrecht
Majellapark, Utrecht

Uitslag Beslis mee

FCP30
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek49
max 50 / 97 gestemd
totaal79
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

We beoordelen het project op basis vd criteria kwaliteit, samenwerking en effect. De Buurtcamping als broedplaats voor buurtbewoners die met gerecycled afval kunst gaan maken. De artistieke uitgangspunten zijn helder geformuleerd en uitdagend, waarbij ik vertrouwen heb in de inhoudelijke uitwisseling die jullie tot stand willen brengen tussen kunstenaars en buurtbewoners. Positief is dat jullie al hebben nagedacht hoe dit originele concept verder bestendigd kan worden door het in verschillende parken te organiseren. Desondanks had ik in dit plan meer willen lezen over de ruimte die je neemt om ook inhoudelijk te experimenteren met het concept, en in het vinden van nieuwe mogelijkheden en partners om het effect van het project verder te vergroten.
 

afbeelding van Leo Dijsselbloem

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Mooi dat de Buurtcamping nu ook in twee parken in Utrecht gaat plaatsvinden! Dit geeft de kans een groot aantal nieuwe mensen bij deze 'vakantie in eigen park' te betrekken. Gezien de eerdere opgedane ervaring en het degelijke plan is er zeker vertrouwen in de kwaliteit. Ook de samenwerking met lokale kunstenaars en buurtgericht organisaties is goed doordacht. Doordat het plan al vanaf het begin grotendeels af was, is het jammer dat jullie niet een meer experimenteel en voor jullie zelf ook uitdagend element voor de Utrechtse versie(s) hebben weten te ontwikkelen. Het vernieuwende effect zou daardoor groter zijn geweest. Veel succes en plezier deze zomer in Utrecht!

afbeelding van Leo Dijsselbloem

Dag Rachella,
Het is mooi dat jullie De Buurtcamping op twee nieuwe locaties in Utrecht gaan ontwikkelen. Hoewel op een andere plek is het format, de opzet toch veelal hetzelfde als de vorige edities. Wat wordt het nieuwe element bij De Buurtcamping in Utrecht? Hoe kunnen jullie het concept voor julliezelf en deelnemers nog uitdagender maken? Ik ben benieuwd wat jullie droom of wens zou zijn in dit verband. Jullie vragen een bescheiden bedrag aan ten opzichte van wat mogelijk is in deze regeling. Voor een prachtige droom zou dus eventueel wel financieel ruimte zijn.

afbeelding van Leo Dijsselbloem

Dag Rachella,
Ik zie dat je inmiddels de begroting hebt geupload. Ik vind 'm duidelijk. Maar als je er nog vragen over hebt, horen wij het.

afbeelding van Giovanni Campbell

Jullie zijn al best ver in de gedachtenvorming. Wat ik me echter nog afvraag is wat het vernieuwende element is in relatie tot de opzet van eerdere BuurtCampings die al hebben plaatsgevonden in Amsterdamse parken. Zou je daar meer over willen toelichten? Wat verandert er bijvoorbeeld in de wijze waarop jullie de deelnemers betrekken bij de totstandkoming en uitvoering van de activiteiten?

afbeelding van Rachella Dubbeldam

staat, is het vergroten van de leefbaarheid rondom het Noordse Park van groter belang. Voor beide parken geldt nogmaals dat de activiteiten vanuit lokale betrokkenen komen die wij onderling weer koppelen. Denk aan een kunstenares uit de buurt die in samenwerking met Jongerenwerk Utrecht aan de slag gaat met een recyclekunstwerk. Jeugdtheater LINK die in samenwerking met ouders een theaterprogramma ontwerpen of studenten uit de wijk die weer met een lokale ondernemer werken aan de bouw van een podium. Deze partijen worden betrokken middels wervingsacties, flyers, social media, wijkberichten, aanwezigheid op buurtmarkten en vragenuren bij het buurtcentrum en de speeltuinen in de parken. De insteek blijft dus hetzelfde: voor en door bewoners, maar de aanpak is lokaal afgestemd.

afbeelding van Rachella Dubbeldam

Ha Giovanni. Dank voor je reactie! De Buurtcamping Utrecht wordt in dezelfde lijn uitgevoerd als de eerdere Buurtcampings in Amsterdam. Echter, elk project is zó afgestemd op de specifieke buurt waar het plaatsvindt, dat de aanpak en benadering verschilt. Zo ook in Utrecht, zelfs tussen de twee parken. Vanuit de verschillende parken zijn er meerdere teamleden die de participatie en werving op zich nemen. Dit betekent dat bewoners, ondernemers en organisaties uit de buurt nog steeds de belangrijkste spil zijn voor de Buurtcamping. Als vrijwilliger, maar ook als workshopleider, activiteiten organisator, sponsor of artiest. De insteek van de camping is ook gekoppeld aan de wijkactie punten vanuit de Gemeente Utrecht. Waar ondernemerschap in de buurt van het Majellapark centraler

afbeelding van Leo Dijsselbloem

Een leuk initiatief. Jullie plan lijkt al tamelijk ver uitgewerkt. Wat ik nog mis is de begroting! Je geeft wel een toelichting erop, maar je hebt de begroting zelf nog niet geupload. Ik zie 'm tegemoet!

afbeelding van Rachella Dubbeldam

Ha Leo! De begroting staat klaar, maar ik heb nog een vraag over het door jullie aangedragen begrotingsdocument. Aangezien deze aanvraag is voor een onderdeel van het totale project (kunstzinnige randprogrammering) komen een aantal posten niet overeen en ik wil graag even overleggen hoe ik dit het meest praktisch en concreet kan overzetten. 

afbeelding van Rachella Dubbeldam

En de mensen die hun dagen al etend en spelend doorbrengen in het park zijn natuurlijk ook onze doelgroep én 'parkexperts'. We hebben al contact met deze bewoners en zij zijn enthousiast en willen graag mee doen en meedenken! De Buurtcamping is voor en door bewoners, wij zullen daarom ook het programma afstemmen op de behoeften van deze groep. 

afbeelding van Carmelita Serkei

Jouw antwoord stelt mij helemaal gerust :-) In het verleden organisseerde Lombok Voetbalt een jaarlijks voetbaltoernooi (open inschrijving, teams werden ter plekke gevormd) met randprogrammering. Hier was ook de hele wijk bij betrokken (organisaties, vrijwilligers, sponsors). Randprogrammering bestond uit muziek, theater, voordrachten van gedichten e.d. en ook pony's waar de kinderen gratis op mochten. De buurt ervaarde dit als een jaarlijks cadeautje. Toen de trekkers stopten was het helaas ook afgelopen met het toernooi. Ik denk dat jullie deze leemte voor dit jaar op kunnen vullen. Mooi zou zijn als dit jaar weer het begin is van een nieuwe serie parkactiviteiten.

afbeelding van Rachella Dubbeldam

Goed om te horen en dank voor de tip. Dit is zeker iets waar we mee verder kunnen. Het is zeker de insteek om meer levendigheid en buurtgedragen activteiten in het park te brengen, maar tegelijkertijd om bewustwording te creeren rondom het groen en groengebruik. :)

afbeelding van Rachella Dubbeldam

Ha Carmelita,

De parken waarin De Buurtcamping in Utrecht plaats gaat vinden kunnen juist wel een extra boost gebruiken, wat betreft bezoekers en gebruikers. Ze worden (ook naar mening van directe omwonenden en (groen) groepen die zich er voor inzetten) juist niet genoeg bevolkt. De Buurtcamping en haar activiteiten is juist een aantrekker voor het parkleven en zal als voorbeeld dienen hoe men de parken volop kan benutten. Er is tijdens De Buurtcamping ruimte om te zonnen, om te spelen, om deel te nemen aan activiteiten en de bestaande plekken (het voetbalveld, de speeltoestellen) worden hierbij actief betrokken, ook voor mensen van 'buitenaf' of die niet komen/kunnen kamperen. De camping draagt dus bij aan een bewustwordingsproces rondom het park en haar functies. Groet!

afbeelding van Carmelita Serkei

Als FCP-coach lever ik graag een bijdrage om van dit idee een mooi JijMaaktHetMee-project te maken. Ik denk mee, geef tips en feedback.

Het filmpje geeft een mooi en sfeervol beeld van wat De Buurtcamping kan zijn. De 2 Utrechtse parken die jullie noemen zijn relatief klein en juist in het weekend druk bevolkt door minima die hun (te kleine) huizen ontvluchten en dagen spelend en etend in het park doorbrengen. Gaat De Buurtcamping deze mensen niet verdrijven? Hebben jullie er over nagedacht hoe jullie het reguliere parkleven een plaats geven? Is het mogelijk om ook aan de workshops en andere activiteiten deel te nemen zonder te kamperen?