menu denk mee beslis mee maak mee

Project Oostduin

goed zingen met kinderen en ouderen samen

Stichting Jong&Oud Zingt
23 maart 2017 tot 11 juli 2018
muziek
kinderen, ouderen
€2.288

Dit project wil subsidie. Geef je stem! Denk mee Beslis mee Maak mee
FCP12
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 146 gestemd
totaal62
nog nodig13
De stemperiode is voorbij.
Het is niet meer mogelijk om te stemmen.
Login of registreer om dit project te volgen.

Ga direct naar de reacties

Project Oostduin

goed zingen met kinderen en ouderen samen

afbeelding van Luit van Velzen

Ingediend door:

Luit van Velzen

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Kunnen er ook ouderen uit de buurt meedoen?

Projectomschrijving: 

Een professioneel zangdocente zal repeteren/oefenen/lesgeven aan de ouderen van Florence Oostduin. Ze studeert liedjes en liederen in met de ouderen en ook muzikale toevoegingenen. In drie ochtenden studeert ze 5-7 stukjes in en bereidt hen voor op de rol van de kinderen op de vierde ochtend.  Ze zal Nederlandse oude liedjes kiezen, maar ook liedjes die ze nog niet kennen en moderner zijn. Ik studeer onder schooltijd vrijwillig de liedjes in. De vierde ochtend assisteer ik en kan ook het dirigeren overnemen als de docente bijvoorbeeld piano speelt.Gedurende twee jaar zullen we een keer per half jaar samen muziek te maken. In totaal 4 x samen.

Het doel is om het mooie van samen muziekmaken te laten beleven door zowel de ouderen als de kinderen. Kinderen kunnen veel leren van het omgaan met ouderen. Ouderen vinden het vaak ontspannend om iets te doen met kinderen. Veel ouderen worden blij van zingen en kunnen ook nog zingen ondanks vel fysieke beperkingen

 

Onderbouwing van het project: 

Een professioneel zangdocente zal gedurende twee jaar 16 ochtenden aan de ouderen muziekles geven, waarvan 4 keer met de kinderen van de Archipelschool. Zij kennen dan gedeeltelijk dezelfde liedjes en muziekstukjes en kunnen dan dus voorbereid samen musiceren. en zingen. Beide groepen hebben geoefend voordat ze bij elkaar komen en samen muziek gaan maken.

Met de muziekdocent zal ik het repertoire afspreken zodat we dezelfde of aanvullende liedjes instuderen. Zoals eerder genoemd zal de muziekdocente het repertoire kiezen obv van niveau van de ouderen en mogelijkheid om samen te zingen/ spelen met de kinderen. Zij begeleidt zichzelf op piano en beschikt over de instrumenten van de stichting. De deelnemers worden geinformeerd , geenthausiasmeerd en gemotiveerd via de activiteitenbegeleiders. Zij zullen duidelijk zijn over het project en ook benadrukken dat het de bedoeling is dat ze het hele project deelnemen. De tijd wordt aangepasst aan een haalbare opkomst (niet heel vroeg dus). Ik heb goed contact met Chris Harteveld en Natascha Teunissen, de activiteitenbegeleiders van Oostduin. De lessen voor de ouderen zullen plaatsvinden in de aula van Oostduin op drie woensdagochtenden. Er is daar een piano aanwezig.

Samenwerking zal zijn zoals boven beschreven. Anna Daalmeijer is als vakdocente aangeschreven, maar ik kan haar pas concreter benaderen als ik weet dat het project door kan gaan. Een andere vakdocente schoolmuziek zal ook goed zijn.

 

Meerwaarde van de samenwerking: 

Aanvulling: het repertoire wordt natuurlijk aangepast aan de groep zangers. Eerst wordt het niveau en de interesse gezocht waarop het prettig zingen is met de groep ouderen, daar wordt repertoire bij geziocht. dat wordt doorgegeven aan mij, zodat ik dat kan oefenen met groep 4. 

Ik heb Florence er niet bij betrokken omdat ik hen niet op kosten wil jagen, zij faciliteren echter alles en zijn heel enthousiast. Als het concept een succes is kunnen ze hier wellicht rekening mee houden bij een volgende jaarbegroting. Maar nu is het iets nieuws en onbekends.

Ook de school is zeer enthousiast en faciliteert lokatie, tijd, begeleiding, instrument-gebruik. Een openbare basisschool heeft helaas geen geld.

De ouders zijn allen ook erg enthousiast. Ik hoop dat ik dit plan nogeen keer bij Giovanni Campbelle en Anne Arninkhof mag toelichten. Het is namelijk zeer eenvoudig en daardoor goed haalbaar.

 

 

 

 

 

Het doel is om het mooie van samen muziekmaken te laten beleven door zowel de ouderen als de kinderen. Kinderen kunnen veel leren van het omgaan met ouderen. Ouderen vinden het vaak ontspannend om iets te doen met kinderen.
Het eindresultaat zal het vierde en laatste dagdeel zijn aan het einde van het tweede jaar.

De doelgroep zijn de bewoners van Woonzorgcentrum Florence locatie Oostduin en de kinderen van de Archipelschool die eerst in groep 4 zitten en het erop volgende jaar in groep 5.

 
Achtergrondinformatie over de aanvrager en/of de instelling: 

Aanleiding voor dit project is dat ik, nu sinds 6 jaar zingles geef aan groep 4 of 5 van de Archipelschool. Daardoor gaan ze die zingen buiten schooltijd en daardoor leren ze beter zingen.
Sinds vier jaar sluiten we het jaar af met een optreden in een verzorgingshuis van Florence. Nu voor het derde jaar in Oostduin (loopafstand van de school), waardoor de opkomst ieder jaar groter wordt. We zijn een beetje bekend in het tehuis inmiddels. De ouderen vinden het leuk, vooral als we een Oud-Hollands liedje zingen en ze mee kunnen doen. De ouderen zouden mee kunnen doen met deze ochtenden als zij les zouden hebben gehad en geoefend zouden hebben

 

De goede contacten met Florence Oostduin onderhoudt de Archipelschool door bijvoorbeeld de kinderen voor te laten lezen aan de ouderen.  Dit jaar met Kerst hebben de kinderen een liedje voor de ouderen gezongen. Ikzelf organiseer ook het jaarlijkse Kerstkoor waarbij we met 20 ouders kerstliederen zingen. Omdat we in de aula mochten repeteren hebben we als dank ook een klein middagconcertje gegeven van onze kerstliederen.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
16 muzieklessen 50 ouderen 100
4 muzieklessen met ouderen 35 kinderen 100
       
       
       
       

 

Motivatie voor bijdrage FCP: 

Ik denk dat het heel heilzaam voor ouderen is om te zingen en ook om met kinderen om te gaan. Hen samen muziek te laten maken lijkt mij geweldig voor de beleving van zowel de ouderen als de kinderen. Dit vergt oefening en professionele aanpak. Dat zou ik graag helpen bewerkstelligen. Mede aangemoedigd door het enthousiasme van de activitetenbegeleiders van Florence oostduin.

Begroting: 

Toelichting op de begroting:

De kosten bestaan uit:
Muziekdocent zang:
8 ochtenden per jaar, dus in totaal 16 ochtenden van 4 uur a E50,- per uur (brutoloon):

200x16=                                                        E3200,-

materiaalkosten (instrumentjes, CD's)            E200,-

Oprichting Stichting Jong&Oud Zingt              E450,-
Triodosrekeningkosten                                    E204,-
Dirigentenopleiding  +boek                              E523,-


                                                                 -------------------

                                                                  totaal E4577,-

aanvraag FCP:E 2288,50

aanvraag Fonds 1818: E 288,50

 

Locatie(s): 
Goetlijfstraat Den Haag
Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Ik heb er waardering voor dat ouderen gaan zingen en in contact komen met kinderen. De doelen zijn sympathiek, maar de uitwerking vh proces en de artistieke uitdaging voor de bewoners is erg beknopt en geeft weinig informatie over de kwaliteit vd begeleiding. Je schrijft bv. dat de professional het repertoire kiest. De opzet is daarmee vrij aanbodgestuurd. Waarom laat je de ouderen niet meer eigenaar zijn door hen nummers te laten aandragen en samen het repertoire te bepalen? Ook het zorgcentrum lijkt vooral afnemer te zijn en niet mede-eigenaar, waardoor de duurzame verbinding met Florence weinig aan bod komt. De aanvraag sluit om die redenen te weinig aan bij de doelstelling van JMHM. Mijn tip is om bij een volgende aanvraag dieper in te gaan op de rol vd deelnemers en partners.

afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Binnen dit project staat samen zingen centraal. Helaas blijft onduidelijk hoe het traject in elkaar steekt en wat de ontwikkeling van de deelnemers hierin is. De heilzame kracht van samenzingen biedt hiertoe onvoldoende aanknopingspunten. Het valt op dat er geen eigen bijdrage door de stichting wordt geleverd of door Florence. Een meer diepgaande samenwerking met de zorginstelling had de aanvraag bovendien sterker gemaakt. Daarbij zijn alleen variabele projectkosten via JMHM subsidiabel. De oprichting van een stichting valt hier niet onder. Voor een toekomstige aanvraag raad ik je aan om het doel en proces verder te concretiseren en ook goed na te denken over de impact die het project moet hebben. 

afbeelding van Luit van Velzen

Beste Giovanni, 

Het is gelukt om de modelbegroting in te vullen en toe te voegen. De subsidie die ik aanvraag is dus bedoeld om een mziekdocent in te huren om muziek te maken met ouderen. De rest van het plan kost bijna geen geld.

Het lijkt me erg leuk om met anderen samen te werken om dit plan van muziekmaken met ouderen uit te breiden. Eerst hoop ik echter een succeservaring op deze kleinere schaal te hebben.

 

Ik heb de tekst mbt wat de ouderen in het traject gaan meemaken aangepast. hopelijk is dat verheldernd geweest.

afbeelding van Giovanni Campbell

Inmiddels heb ik begrepen dat jullie graag naar de Beslis mee fase willen, maar het invoeren van de modelbegroting behoort tot een voorwaarde om toegelaten te worden. Daar voeg ik ook aan toe dat wij op dit platform zullen beoordelen wat in de linkerkolom is ingevuld. Een aanvullend projectplan zullen we daarom niet meenemen in de beoordeling. Ik adviseer je mede om die reden om nog even goed naar je eigen teksten te kijken en ze te relateren aan datgene waar wij de aanvragen op zullen toetsen (criteria van de regeling). Het zou jammer zijn wanneer het project voortijdig afgewezen wordt op technische gronden. 

afbeelding van Giovanni Campbell

Florence en het Koorenhuis hebben best veel expertise op het onderwerp ouderen en kunst, en ze werken vrij nauw samen mbt projecten op de zorglocaties van Florence (kunstateliers). Wellicht zou je met Lieke de Liefde dit traject verder kunnen finetunen.

afbeelding van Giovanni Campbell

Ik zie dat het gesprek al volop wordt gevoerd, wat erg positief is maar heb daar nog wel een toevoeging bij. Wij richten ons met het platform op projecten waarin de actieve deelname van vrijetijdsbeoefenaars en hun motivatie om mee te doen centraal staan. Dat betekent dat het onderdeel wat onder schooltijd plaatsvindt niet subsidiabel is vanuit JMHM. De ouderen wel, maar je gaat nog vrij summier in op het traject dat zij gaan doormaken. Ik stel voor dat je in je projectomschrijving vooral de ouderen en wat zij concreet in de sessies gaan doen als uitgangspunt neemt, en daarna pas je eigen rol en die van anderen benoemt.

afbeelding van Luit van Velzen

Beste Thijs, 

Helaas lukt het mij niet mijn projectplan vanaf mijn Mac in een format te zetten wat is toegestaan (ik heb alleen .pdf of.doc). Hoewel ik het graag zou willen sturen naar jullie.

Kinderen leren omgaan met ouderen door samen ergens te zijn. Bijvoorbeeld in de aula van het verzorgingshuis.Meerdere ouderen bij elkaar te zien, te zien dat ze het mooi vinden. Maar ook hun beperkingen waar te nemen. En om het moment dat ze hetzelfde zingen als de kinderen komen ze veel dichter bij elkaar. Veel ouderen vinden zowel het zingen als het kijken leuk en al helemaal leuk om samen iets met kinderen te doen. Voor ouderen is er meer nog dan voor de kinderen het ' feest der herkenning' als je iets doet wat ze al een beetje kennen.

Groeten, Luit

afbeelding van Thijs Hazeleger

Beste Luit, lukt het met het uitwerken van je plannen in het format? Ik was nog benieuwd waarin jij ziet dat de kinderen iets leren over het omgaan met ouderen. Welke rol speelt de muziek daarin? En op welke momenten vinden de ouderen ontspanning? 
Groeten Thijs

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Luit, vergeet niet om de linkerkolom verder aan te vullen. Dit doe je door bovenaan de pagina op het tabblad ‘Bewerken’ te klikken en en daarna op ‘Denk Mee (meer projectinformatie). Op basis hiervan kunnen wij weer verder meedenken. Zo ben ik erg benieuwd naar het einddoel waar je naar toe werkt, en hoe het traject is opgebouwd. Zijn er bijvoorbeeld bepaalde skills die de revue passeren? Nodig je hiervoor specifieke coaches uit? Ook ben ik benieuwd hoe je de samenhang in het project wilt bewaken omdat je met twee aparte groepen werkt. Tot slot lees ik graag meer over de samenwerking met Florence. Hoe ondersteunen jullie elkaar in dit project?

afbeelding van Luit van Velzen

 Beste Anne

Bedankt voor het meedenken. Dit project doe ik zelf in de tijd die ik heb. Daarom bestaat het oefenen uit een half uur per week zingen met een klas en 3 x voorbereiding voor de ouderen. Het voorbereiden zal vooral bestaan uit zingen, begeleid door piano, mogelijk meerstemmig.De vier gezamelijke sessie zijn onder schooltijd. Meer tijd kan ik niet vragen van school. De klas zal vier keer precies dezelfde kinderen zijn, de ouderen hopelijk ook. Het gaat om de vaste groep waar de activiteitenbegeleiders mee werken, daar zitten soms zeker ouderen uit de buurt bij. Voor mij is een vaste groep van 20-30 ouderen die echt iets leren optimaal.

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Luit, welkom op dit platform! Ook ik denk de komende weken graag met je mee. Op Jij Maakt Het Mee werken we niet met reguliere projectplannen. Maar je kunt een deel van de informatie hieruit ongetwijfeld kwijt in de linkerkolom. Als je bovenaan de pagina op het tabblad ‘Bewerken’ klikt en daarna op ‘Denk Mee (meer projectinformatie) kun je deze aanvullen. Ook ben ik benieuwd hoe de oefenperiodes eruit zien – wat komt zoal aan bod? – en waarom jullie juist kiezen voor maar vier gezamenlijke sessies. Beide deelnemersgroepen brengen zo beperkt tijd met elkaar door. Ouderen uit de buurt kun je natuurlijk ook betrekken. Hoe zou je hen willen benaderen? Ik wens je veel succes met de uitwerking!

afbeelding van Luit van Velzen

Beste Thijs,

Bedankt voor je reactie. Ik ben zelf huisarts en werk samen met Florence, de zorginstelling waar ik zelf als arts bij werk, maar ik ben ook op goede voet met de activiteiten begeleiding. De kinderen zijn kinderen van de school van mijn kinderen. Ik treed sinds 4 jaar op met de klas en nu ook met het Kerstkoor van de Ouders (wat ik dirigeer) voor de Ouderen. Die waarderen dat erg. Het publiek wordt daarom ook steeds groter.Overigens heb ik een compleet uitgewerkt projectplan en begroting, maar die kan ik niet goed toevoegen aan deze uitleg, Ik zou ze je graag doen toekomen per mail. Kan dat?

Hartelijke groet,

Luit van Velzen

afbeelding van Thijs Hazeleger

Beste Luit,

 

Welkom bij Jij Maakt Het Mee! Ik ben jullie coach op dit platform en zal jullie voorzien van tips en inspiratie.

 

Bij het lezen van je plan moest ik denken aan een paar initiatieven die wellicht inspirerend voor je zijn: het Grijze Koppen Orkest van Fort van de Verbeelding en het (intergenerationele) Care & Culture Koor.

 

Verder was ik nog benieuwd of je samenwerkt met een zorginstelling. Of werk je met losse ouderen uit de buurt? Hoe werf je die of ken je die al? En de kinderen, waar komen die vandaan?

 

Groeten Thijs