menu denk mee beslis mee maak mee

Kunst Pop-up Vierdaagse in Ede-Zuid

Kunst voor iedereen

stichting SEC KunstWerkplaats
1 juni 2015 tot 5 juni 2015
dans, film, fotografie, graffitti
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Het Popup festival wordt voelbaar

Door Arno Setz op ma 2 mrt

Vandaag hebben we de website (onder constructie) online gezet (www.popupfestival.nl). Met nog voorlopige...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Kunst Pop-up Vierdaagse in Ede-Zuid

Kunst voor iedereen

afbeelding van Arno Setz

Ingediend door:

Arno Setz

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Zijn er nog ideeën over interactieve participerende kunst als het moment van ontmoeting heel kort is?

Wat ga je doen?: 

Een multidisciplinair samenwerkingsverband van kunstenaars/verenigingen organiseren een Kunst Pop-Up Vierdaagse.

Op drie momenten op de dag verschijnen op het terrein rond station Ede-Wageningen in Ede-Zuid twaalf pop-up kunst happenings verspreid over vier dagen. Langs het terrein komen dagelijks honderden mensen langs op weg naar het station. De Kunst Pop-Up Vierdaagse zal begin juni 2015 plaatsvinden.

Een kunst Pop-up wil zeggen dat vanuit het niets bijvoorbeeld een theater, een expositieruimte of een lounge wordt gecreëerd en het publiek verrast, verleid en mogelijk laat deelnemen aan een kunstactiviteit.

Voorbeelden van een Kunst Pop-Up:

- Een expositie van 100 schilderijen van diverse Edese kunstenaars die over het hele grasveld staan verspreid.

- Een koor in de nevelige vroege ochtend dat improviseerd op het ritme van de voorbijgangers die naar het station gaan.

- Een kunstwerk van foto's. Voorbijgangers worden uitgenodigd hun eigen foto mee te nemen. Het kunstwerk ontwikkeld zich in de loop van vier dagen. Daarnaast is het proces op internet te volgen en te beinvloeden.

- Een flashmob van het Edes orkest 

Hoe ga je te werk?: 

In Ede-Zuid bij station Ede-Wageningen organiseert stichting SEC KunstWerkplaats het Kunst Pop-Up Vierdaagse festival. De pop-up kunst verrast het voorbijgaand publiek en activeerd mensen om in contact te komen met cultuur.

Met het Pop-Up Vierdaagse festival, wordt een grote diversiteit aan kunstenaars en verenigingen een platform gegeven, wordt gezocht naar nieuwe vormen van kunstuiting en samenwerking en wordt een publiek bereikt wat normaal niet direct te maken heeft met kunst.
Om binding en zichtbaarheid te creëren zullen gefilmde pop-up happenings te zien zijn op sociale media. Daarnaast zijn er interactieve kunstuitingen waar voorbijgangers via internet mee kunnen doen. Op het terrein staat een bord met de website van het festival. 

Doelstelling:
Met het project willen we een brug slaan tussen kunst en de man en vrouw op de straat. De Pop-up Vierdaagse doorbreekt de dagelijkse gang van zaken en brengt mensen spelenderwijs in contact met enthousiasmerende kunst. Daarnaast verbindt het project Edese (culturele) organisaties en creatief talent.

Met het project brengen we de magie van kunst in de leefwereld van iedereen. Het publiek wat naar het station loopt en voorbij de pop-up kunst komt is niet het algemene publiek wat naar het theater gaat. Het publiek is van alle leeftijden en alle culturen. Daarnaast komt er bij de Pop-Up projecten een vermelding naar een website. Voorbijgangers kunnen op de website informatie vinden over het project en digitaal meedoen met de projecten die nog voorbij komen. Ze kunnen bijvoorbeeld aangeven waar de zanger op dag 3 een lied over moet maken. 

Doelgroepen:
De doelgroep is tweeërlei:
-  Kunstenaars en (culturele) organisaties.
-  Algemeen publiek. Dit is het passerende publiek dat naar station Ede – Wageningen komt en gaat. Dagelijks komen honderden mensen voorbij deze plek.

Met wie werk je samen?: 

De coördinatie van de productie is in handen van Stichting SEC KunstWerkplaats in samenwerking met het Kunstkabinet Ede. Contactpersoon namens het KunstKabinet is Paul Imthorn. De expertise van de organisaties en de input van de kunstenaars dienen als inspiratiebron voor de Pop-Up Vierdaagse. Vrijwilligersorganisatie De Medewerker zorgt voor de begeleiding van de vrijwilligers.

De algehele coördinatie zal worden uitgevoerd door Roberta van der Meijden namens SEC KunstWerkplaats. SEC KunstWerkplaats ontwikkeld kunstproducties en evenementen vanuit de overtuiging dat door kwalitatieve kunst er meer begrip en verdraagzaamheid ontstaat. Vanuit de verwondering creëert kunst ruimte en ontstaan nieuwe perspectieven.

De artistieke leiding is in handen van Arno Setz. Hij is gespecialiseerd in het begeleiden van uiteenlopende kunstprojecten. Setz is gericht op het versterken van het culturele klimaat en het creëren van ontmoetingen tussen verschillende leefwerelden.

Kunstgroepen zoals theatergroep Coulissen, koorschool Midden-Nederland, Ede’s platform voor kunstenaars het KunstKabinet en Cultura beschikken over veel talent waar wij graag mee samenwerken. Daarnaast maken we gebruik van het grote adressenbestand wat we door het organiseren van diverse kunstprojecten in de regio kunnen aanspreken. Elke kunstinstelling zal uitgenodigd worden mee te werken en een idee in te leveren.

Productioneel wordt onder andere samengewerkt met de ondernemersvereniging Ede-Zuid. Zij maken melding van het project in de buurten en helpen mee met het neerzetten en organiseren van podia, decorstukken e.d. 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Onze stichting ontwikkelt sinds 2010 kunstproducties en evenementen vanuit de overtuiging, dat kunst bij kan dragen aan een beter onderling begrip en meer verdraagzaamheid tussen mensen. Het creëren van ontmoetingen tussen leefwerelden is hierbij één van onze doelstellingen. Vanuit de verwondering creëert kunst ruimte en ontstaan er nieuwe perspectieven.

In 2013 hebben we samen met 200 inwoners van Ede een bioscoopfilm rond het onderwerp migratie gemaakt. Na de premiere voor 1000 mensen heeft de film nog maanden in bioscoop Cinemec gedraaid. Dit zijn de projecten die bij ons passen. Vanuit het 'gewone' het bijzondere maken en zo cultuur spelenderwijs een plek geven.

Een ander project wat wij afgelopen jaar ontwikkelden was 'Verbeeld je wat!' We hebben 10 kunstenaars samenbracht met ouderen in tehuizen om gezamenlijk tot kunst te komen. Dit leverde 10 prachtige interactieve kunstwerken op, die een vaste plek kregen in het tehuis of de buurt. Kunstwerken die jong en oud aanspreken vanuit de verwondering. Bijvoorbeeld een levensgrote koffer die door middel van muziek en beeld het fictieve levensverhaal vertelt van een 83 jarige mevrouw. De koffer is nu in het tehuis een publiekstrekker voor jong en oud. 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
4 dagen Kunst Pop-Up Festival 350 5000
       
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

We zijn er van overtuigd, dat mensen door in contact te komen met cultuur, mooier leven en wonen in de gemeente Ede. Kunst verwonderd en verzacht. Samenwerken geeft verbinding. Mensen worden trots op wat ze samen kunnen en wat ze samen representeren. Spelenderwijs brengt het project cultuur binnen de dagelijkse werkelijkheid en verleiden we mensen onderdeel te worden van de magie van cultuur.

Het project zet diverse cultuuruitingen in de etalage. Cultuurinstellingen en verenigingen worden aangezet tot nadenken over een nieuwe manier van jezelf presenteren in samenwerking met andere kunstuitingen. Het project haalt cultuurI(instellingen) weg tussen de eigen muren en prikkelt contact te maken met een onbekend publiek. 

De voorbijgangers krijgen door de terugkerende vierdaagse activiteiten de kans om de cultuuruitingen en groepen te leren kennen en (digitaal) te participeren met het project. Ook wordt het publiek gestimuleerd zelf deel te nemen en/of lid te worden van een cultuurinstelling of groep. 

Tot slot zijn verschillende resultaten van de Pop-Up Vierdaagse blijvend te zien in ons SEC Theater dat aan dezelfde route ligt waar de Pop-Ups worden gehouden. Hierdoor kunnen mensen ook na de Pop-Up Vierdaagse informatie krijgen. Op die manier werken we doelbewust aan cultuurparticipatie, het bereiken van nieuw publiek en samenwerking tussen de verschillende kunstgroepen in de gemeente Ede.

Begroting: 

Het project wordt mede ondersteund door het Prins Bernard Cultuurfonds en het lokale fonds Idee en Uitvoering. Beide fondsen zijn gericht op het verbreiden van de kunst en het leggen van nieuwe verbindingen. Dat is wat wij met dit project willen. Cultuur is voor iedereen en wij vinden het prachtig om projecten te initieren die daarop zijn gericht. We zullen de bijdrage gebruiken om die verbindingen te leggen en de voorwaarden voor het project en de samenwerking zo optimaal mogelijk te maken. Dit betekend onder andere goede begeleiding, goede faciliteiten, mooie uitvoeringen en passende decor's. Daarnaast is de ontwikkeling van de website belangrijk om ook op die manier verbindingen te laten ontstaan. 

Locatie(s): 
Ede-Zuid

Uitslag Beslis mee

FCP30
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek48
max 50 / 96 gestemd
totaal78
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Femie Willems

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Een mooi initiatief om reizigers te verrassen met kunst. Jullie hebben prikkelende werkvormen uitgedacht om mensen uit te dagen om deel te nemen aan de kunstactiviteiten. Jullie hebben het plan degelijk uitgewerkt: kwaliteit is goed. Jullie hebben een brede samenwerking van diverse partijen in Ede vormgegeven. En effect: ik verwacht een bijzondere ervaring voor reizigers tijdens deze 4 dagen. En ik hoop dat jullie met deze ervaring verder gaan met nieuwe Pop-up activiteiten. Veel succes. Vergeet niet de benodigde publieksstemmen binnen te halen!

afbeelding van Sarah Haaij

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met een Pop-up vierdaagse gaan jullie een stapje verder dan een kortstondig verrassingsoptreden. Zo doorbreekt het evenement de dagelijkse gang van huis naar werk en brengt mensen onverwacht in contact met kunst. Vervolgens kan de reiziger in de trein of bus via zijn smartphone verder participeren. Alle mogelijke partners worden betrokken om de nodige kwaliteit te leveren. Geen verrassende samenwerkingspartners, maar jullie dagen ze wel uit om de kunst uit de eigen comfortzone te halen. Volgens mij kan het effect van het project nog sterk worden vergroot  door een partij die weet hoe je dit publiek ook werkelijk kunt betrekken met online media. Daar moet nog wat gebeuren. 

afbeelding van Diane Frenay

Een goed aanknopingspunt?

 

afbeelding van Diane Frenay

Ik ga graag nog even in op je vraag hiernaast: 

misschien is het ingaan op de situatie zelf;  reiziger, op weg of juist thuiskomend: waarom reist hij/ zij, waar komt iemand vandaan, waar gaat ie naartoe, wat is e verwachting? hoe is het met hem of haar.... hoe zou je even aandacht kunnen geven of vragen zonder een zwaar beroep op hem of haar te doen?

 

afbeelding van Femie Willems

Jullie termijn in de denk mee fase loopt ten einde. Weet je dat je zelf de aanvraag door moet zetten voor de Beslis mee fase. daarvoor hoef je niet te wachten tot de volledige doorlooptijd afgelopen is. Dat bepaal je zelf. Jullie begroting is verder duidelijk.

afbeelding van Femie Willems

Leuk dat je de suggesties voor interactie met het publiek en actieve cultuurparticipatie geconcretiseerd hebt ik je plan. 

afbeelding van Diane Frenay

Ha Arno,

Een mooie aanpak, de vierdaagse. Het wekt nieuwsgierigheid op en de reiziger wordt geprikkelt om op te letten hoe het de volgende dag verder is uitgepakt, of wat er dan gaat gebeuren. Nemen mensen ook interactief in het moment deel aan iets of zijn zij toeschouwer op het moment dat ze er langskomen?

 

afbeelding van Arno Setz

Hallo Diane,

Fijn om te horen!  Het is zeker de bedoeling dat mensen interactief betrokken worden. Internet kan hier ook een rol spelen. Op het veld staat een bord met de website www.ededoemee.nl waar mensen de komende pop-ups kunnen zien en ook kunnen aangeven wat ze graag willen waar de pop-up over gaat. Bijvoorbeeld een volkszanger op dag 3 die over de onderwerpen zingt die via internet worden doorgegeven. Of dat reizigers worden uitgenodigd een eigen foto mee te nemen die op een enorm doek geplakt wordt en bewerkt tot een schilderij met elementen uit de regio. Zo zijn er verschillende ideeen waarme we de interactie kunnen prikkelen. We hebben het projectplan bijgewerkt en horen graag weer je reactie!

 

 

 

 

afbeelding van Sarah Haaij

Goed om wat meer te lezen. Denk er aan dat hier op het platform je uiteindelijk het hele aanvraagformulier invult. Dus ook de tweede pagina met vragen uitwerkt. Dan krijgen wij ook een beter beeld van de insteek en kan de coach je beter adviseren.

Nog een vraag; in je reacties is het mij nog niet helemaal duidelijk of jullie het publiek nu wel of niet willen betrekken. Dat is natuurlijk helemaal jullie keuze. Op dit platform leggen we wel nadruk op juist die actieve participatie. 

afbeelding van Diane Frenay

Beste Arno, 

Ik ben Diane, je meedenk coach voor dit project.

een leuk initiatief, het zorgt voor zichtbaarheid van de kunst in Ede en biedt de treinreiziger die een trein moet halen een zeer kort verrassend moment. De impact van zo'n moment is dan belangrijk: wat pikt de reiziger er van op, heeft hij of zij er ruimte voor? En hoe kan zo'n moment uitnodigen tot participatie?misschien een tip om mensen op dat korte moment te prikkelen en uit te nodigen om op een ander moment deel te nemen aan een langer durende pop-up of gezamenlijke activiteit?

afbeelding van Arno Setz

Dag Diane,

Ik had een heel verhaal geschreven en opgeslagen maar het is verdwenen omdat ik niet in de gaten had dat ik over de maximale tekens was gegaan. 

Helaas. Niks aan te doen.

Bedankt voor je reactie. En ik vind deze opzet van subsidieaanvragen echt heel prettig! 

Wij denken erover om er een Kunst Pop-Up Vierdaagse van te maken. Dit communiceerd goed en geeft het project een duidelijk kader. Daarnaast kunnen in die vier dagen kunst pop-ups uitwerken die terugkeren waardoor interactie met de voorbijganger onderdeel kan worden van de pop-up.

afbeelding van Arno Setz

Bijvoorbeeld foto's van voorbijgangers gemaakt op dag 1 die uitgewerkt worden tot een kunstwerk. Of een enorm schilderij wat door interactie met voorbijgangers zich ontwikkeld. Iets in die richting. Naast de terugkerende pop-ups willen we vooral pop-ups die de magie van het moment pakken zonder dat het voor de voorbijganger duidelijk is wat de context is of dat de voorbijganer er iets mee moet. We willen er geen straatfestival van maken maar het element van verassing en onverwachtheid koesteren. Dat is misschien een spanningsveld als het een pop-up vierdaagse wordt maar er zijn dan wel meer mogelijkheden tot contact en opbouw daarvan met de voorbijgangers. Daarnaast is het een duidelijk kader waardoor het mogelijk een terugkerend evenement kan worden.

 

 

afbeelding van Sarah Haaij

Het concept kan volgens mij hier op Jij maakt het mee uitgroeien tot een project. Daarbij wil ik jullie vooral uitdagen om na te denken over de actieve participatie van het publiek. Op welke manieren kun je de voorbijganger betrekken? Dat hoeft niet per se te betekenen dat een treinreiziger zelf aan het schilderen slaat, er zijn ook andere manieren te verzinnen; online, met schermen of op poëzie-vlak. De NS-piano van Amsterdam CS is slechts een begin zou ik zeggen!  http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/opmerkelijk/video-spontaan-zingen-en-dans...

 

afbeelding van Arno Setz

Hallo Sarah,

Die piano bij het station had ik al een tijd op mijn plannenlijst staan dus toen ik het zag en de uitwerking daarvan werd ik erg blij. 

Gewoon tussen de mensen. Dat is wat kunst kan en moet doen. 

Nu Amsterdam het idee al heeft uitgevoerd denk ik dat wij weer wat anders gaan doen maar qua sfeer en interactie is het helemaal perfect!

 

 

 

afbeelding van Femie Willems

Welkom op dit platform! Spannend plan. Heb je ook al gekeken bij het project Metro Movies - Short Film Festival dat ook via dit platform subsidie heeft gekregen en nu in de Maak mee fase staat? Dat levert misschien nog goede ideeen op. Spannend verder hoe de happenings inpact geeft bij de gehaaste reizigers. En spannend hoe je het publiek kan verleiden tot actief deelnemen.