menu denk mee beslis mee maak mee

A Polaroid View

Brengt amateurs in beweging

Stichting KUUB
28 mei 2016 tot 5 juni 2016
animatie, beeldend 3D, crafts, dans
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Missie geslaagd!

Door Lonneke van Heugten op do 4 aug

Nu, twee maanden later, kijken wij met plezier terug naar Festival KUUB en het project van Jij Maakt Het Mee 'A Polaroid View'.

Eén van de...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

A Polaroid View

Brengt amateurs in beweging

afbeelding van Lonneke van Heugten

Ingediend door:

Lonneke van Heugten

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe maken we 'A Polaroid View' aansprekend voor alle leeftijden?

Wat ga je doen?: 

Het project wordt uitgevoerd tijdens de landelijke Week van de Amateurkunst en vindt plaats tussen 28/05 en 05/06. Amateurs verschillend in geslacht, leeftijd, culturele achtergrond en discipline laten door middel van eigen portretten (levensgrote polaroids) zien en beleven wat zij het allerliefst in hun vrije tijd doen: denk aan de brandweerman die schildert of de huismoeder die ‘s avonds tangoles krijgt. Met de medewerking van twaalf amateurs, Artiance Centrum voor de Kunsten, Shuffle Magazine & Noukka Signe Photography wordt een levendige looproute vormgegeven. Alle polaroids tezamen vormen de basis van het amateurkunstfestival en prikkelen bezoekers om ter plekke aan amateurkunst mee te doen. Als bezoeker kun je door alleen op polaroids af te gaan kennis maken met de deelnemende amateurs. Via een QR code kun je de persoonlijke verhalen teruglezen, maar ook ter plekke met de amateur meedoen, meekijken en vragen stellen. De amateur in beeld geeft namelijk letterlijk naast hun eigen foto, een experimentele workshop of demonstratie waar bezoekers ter plekke aan deel kunnen nemen. Zo vertegenwoordigd iedere workshop een andere kunstdiscipline en onderdeel van het fesitval. 

Het talent van KUUB Festival

Hoe ga je te werk?: 

Met dit project willen wij amateurs van verschillende kunstdisciplines bezoekers van het festival laten prikkelen om aan de amateurkunst mee te doen.

Projectdoelen
- amateurkunst in de regio breed promoten (inclusief de komst van het festival)
- bezoekers prikkelen om aan amateurkunst mee te doen
- amateurs in contact brengen met elkaar

Brainstormsessie
Vooraf aan de expositie wordt een brainstormsessie georganiseerd waarbij de deelnemende amateurs gezamenlijk bedenken op welke wijze, en met welke props zij geportretteerd willen worden. De vrijwilligers van Shuffle Magazine nemen interviews af die terug te lezen zijn via een QR code op de polaroids.

Kennismaking
Alle foto’s tezamen vormen een looproute door het festival. Met deze expositie willen wij graag de inwoners van Alkmaar inspireren, laten inspireren en amateurkunstenaars zichtbaar maken aan de hand van hun persoonlijke verhalen. Daarnaast kunnen bezoekers actief vragen stellen aan deze amateurs en inspiratie opdoen.

Ruimte op het festival
Tijdens het festival willen wij de bezoeker, geïnspireerd door de foto’s en verhalen ter plekke aan de slag laten gaan. Dit kan naast de gewone festivalprogrammering (vijftal podia, verschillende gratis workshops, interactieve expositieruimte) eenvoudig door de looproute van de polaroids te volgen. Per polaroid wordt er een kleine act, workshop of demonstratie verzorgd. Het project is experimenteel doordat 12 amateurs aan de slag gaan die niet gewend zijn om met publiek te werken. Zij worden, afhankelijk van de discipline waarin zij actief zijn, begeleid door één van de deelnemende culturele organisaties. 

Fotobooth
Er komt een A Polaroid Fotobooth op het plein te staan. Bezoekers, deelnemers en kunstenaars kunnen ter plekke een polaroidselfie maken bij de fotobooth. Foto’s van de bezoeker in actie (dansend, zingend, tekenend) laten zien dat iedereen amateurkunstenaar kan zijn. De foto’s worden op het plein gebundeld en geportretteerd.

Met wie werk je samen?: 

KUUB richt zich op alle inwoners en omwonenden van de gemeente Alkmaar die niet beroepsmatig actief zijn als kunstenaar en hun werk met een breed publiek (willen) delen. Ook kunstenaars die de ambitie hebben om ‘kunstenaar van beroep’ te worden, maar nog niet zo ver zijn, rekent KUUB tot haar doelgroep. Er wordt naast de bekende pool van actieve amateurkunstenaars veel aandacht besteed aan de werving van amateurkunstenaars die niet direct verbonden zijn aan een lokale club, vereniging of instelling. Zo tracht KUUB bijvoorbeeld 'de kunstenaar' die nu niet exposeert ruimte te bieden via de buitenexpositie A Polaroid View. Op deze manier wil KUUB de amateurs die zich cultureel willen uiten de kans bieden om zich te ontplooien binnen een 'veilige' omgeving.

Ons project zal worden ontwikkeld in samenwerking met de verschillende deelnemende culturele organisaties en amateurs: met elkaar kunnen zij optimaal bijdragen aan een samenleving waarin iedereen aan amateurkunst meedoet. Met dit project willen wij op een unieke manier een community gevoel creëren binnen de amateurkunst en de drempel om aan kunst en cultuur mee te doen onder de bezoekers verlagen.

A Polaroid View brengt verschillende partijen bij elkaar die anders niet of nauwelijks met elkaar in aanraking komen. De samenwerkende partijen vullen elkaar aan in netwerk, kennis, ervaring, creativiteit en organisatievermogen. Dit project probeert bezoekers en deelnemende amateurs te stimuleren om op eigen initiatief deel te nemen aan culturele activiteiten. Daarnaast worden bezoekers geprikkeld om op een laagdrempelige manier kennis te maken met het persoonlijke verhaal van de amateur (terugzien, teruglezen). Dat verhaal wordt versterkt door de amateur ter plekke te ontmoeten, bevragen en zijn of haar passie te delen (door actief te participeren).

Bezoekers ontvangen een badge bij iedere 'actieve deelname' op het festival. Hiermee gaan zij de strijd aan met andere amateurs om de meeste badges te verzamelen. 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Het festival is een showcase van verschillende culturele instellingen. Zij laten op ludieke wijze hun bestaande aanbod zien en bieden door middel van een eigen invulling introductielessen en workshops aan. Daarnaast is de expositie A Polaroid View een show case van de verschillende amateurs. Hiermee wordt de amateur zichtbaar en de amateurkunst tastbaar en persoonlijk.

Het belangrijkste voor Stichting KUUB is dat de amateurkunstenaar de ruimte krijgt: in fysieke zin, een eigen ruimte gemeten in kubieke meters, maar ook ruimte en middelen voor expressie, ruimte om zichzelf te presenteren, ruimte om verder te groeien, ruimte om elkaar te inspireren en ruimte om van elkaar te leren. Deze doelstelling voert zij uit door onder andere door een meerdaags amateurkunstfestival te organiseren.

Het amateurkunstfestival is begin 2015 op trialbasis succesvol gerealiseerd. De editie van 2016 heeft hiermee een gezond voedingsbodem om op een bredere schaal te worden neergezet. Dit festival met bijbehorende expositie is onderdeel van een breed plan om de komende jaren amateurkunst in de regio te promoten. Het festival wordt mogelijk gemaakt door verschillende culturele instellingen waaronder TAQA Theater de Vest, Artiance Centrum voor de Kunsten en de Bibliotheek Kennemerwaard. Daarnaast betaalt de gemeente Alkmaar aan het festival mee en zijn er aanvullende fondsen aangeschreven om het festival te kunnen realiseren. Ook worden lokale bedrijven en sponsors bij het project betrokken.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 Brainstrormsessie en kick-off bijeenkomst 13 geen
1 Opening A Polaroid View (28-05) 13 150
  Fietsers en Voorbijgangers die de verhalen lezen naar aanloop van het festival (tijdens de WAK 29-05-03-06) 0 250
1 Looproute A Polaroid View 12 amateurs & 350 unieke  bezoekers (sommige zullen bij meerdere fotos deelnemen) 2500
1 Fotobooth met props van kunstdisciplines 1 fotograaf 2000
       
       

Gezien het festival plaatsvindt in het weekend en gezien de ligging van het festival en het grote aantal deelnemers, verwacht de stichting een groot publiek te bereiken. Daarnaast heeft Stichting KUUB ook een online bereik via het amateurkunstplatform.

Wat maakt het project bijzonder?: 

Amateurkunst is verankerend in onze samenleving en verbindt jongeren aan ouderen, bedrijven aan culturele organisaties en de inwoners van een stad aan elkaar. In een tijd waarin de kunst- en cultuursector grote moeite heeft zijn eigen relevantie aan te tonen, kan niet genoeg benadrukt en uitgelegd worden hoe essentieel amateurkunst is voor onze samenleving.

Met dit project bereiken wij amateurkunstenaars en laten wij ze met elkaar samenwerken en kennis en ervaring uitwisselen. Ook de organisaties waarbinnen zij opereren komen met elkaar in contact. De FCP Jij maakt het mee subsidie is een bijdrage voor het kunnen organiseren en faciliteren van een interactieve expopsitie om amateurs uit Alkmaar en omgeving breed te presenteren en te promoten. Daarnaast willen wij door middel van de expositie en de fotobooth op het Canadaplein bezoekers (zowel fietsers en voorbijgangers als bezoekers van het festival) prikkelen om aan culturele activiteiten deel te nemen (op het festival zelf maar ook daarbuiten). 

De bijdrage van FCP Jij maakt het mee wordt uitsluitend gebruikt om de expositie, met bijbehorende interactieve elementen vorm te geven. Het project kent een eigen plan van aanpak en begroting.

Begroting: 

De totale kosten voor dit project bedragen € 12.500,00.

Dit is gebaseerd op o.a. de inzet van een copywriter, amateurfotograaf en de deelnemende amateurs; drukwerk en materiaalkosten ten behoeve van de expositie; transport en vergunningskosten; het organiseren van een brainstormsessie voor de deelnemende amateurs; de inrichting van de looproute; materiaalkosten van de workshops en demonstraties; een fotobooth op het plein; een openingsact om de expositie en de aanvang van de Week amateurkunst te promoten en marketing en communicatie middelen om het geheel professioneel neer te zetten.

De gevraagde bijdrage van FCP van € 5.000 is bestemd om een deel van druk- en materiaalkosten van de expositie op te vangen; flyer en promotie materiaal voor het project te verzorgen en de komst van de fotobooth om bezoekers te prikkelen om mee te doen aan de amateurkunst.

De resterende € 7.500,- wordt gefinancierd vanuit een eigen bijdrage van de stichting en door middel van deelnemende samenwerkingspartners en sponsoring.

Uitslag Beslis mee

FCP30
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 121 gestemd
totaal80
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.
Deze expositie geeft kunst een toegankelijk en persoonlijk verhaal waar ook mensen die zichzelf wellicht niet creatief achten door geïnspireerd kunnen raken met de mogelijkheid voor directe actie. Weliswaar is de deelname aan de activiteit slechts van korte duur, maar biedt het persoonlijk contact met de kunstenaars een nieuwe, aanstekelijke manier om zelf aan de gang te gaan. Dit project zou weleens een blauwdruk kunnen worden voor een expositie met workshops op meerdere plekken. Het zou mooi zijn als jullie dat format verder zouden kunnen uitwerken en verspreiden voor een duurzaam effect. En misschien kan je dan ook nog een potentiële sponsor benaderen; Polaroid...Succes!
afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt het project op de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Jullie hebben dit platform goed gebruikt voor de aanscherping van jullie plan. Het idee om via persoonlijke portretten van amateurkunstenaars, in foto en tekst, publiek nieuwsgierig te maken en te interesseren voor een actieve kennismaking met deze persoon en zijn/haar kunstbeoefening spreekt mij aan. Ook wordt de amateurkunstenaar uitgedaagd de stap te maken van beoefenaar naar inspirator. Zo heeft het project een impact op zowel de bestaande als potentieel nieuwe beoefenaars en zet het de amateurkunst in de regio in de spotlight. Door de samenwerking met de culturele instellingen verwacht ik dat de kwaliteit van de begeleiding van de amateurs en daarmee het eindresultaat voldoende gewaarborgd is.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Helen,

Jullie projectplan wordt steeds duidelijker en ik vind het mooi dat jullie niet alleen oog hebben voor de beoefenaars die betrokken zijn bij organisaties of verenigingen maar ook daarbuiten. Amateurkunst wordt zeker niet enkel beoefend in "formele" verbanden als een vereniging en kent vele vormen die disciplines overschrijden. Hebben jullie al een idee welke disciplines/vormen aan bod komen en hoe en door wie de beoefenaars ervan begeleid worden? Een jonge beatmaker die gewend is solistisch op zijn zolderkamer te werken zal vanzelfsprekend een andere benadering en coaching behoeven dan een lid van een fanfare of amateurdanser van de lokale dansschool. 

Daarnaast ben ik nog benieuwd hoe jullie bezoekers gaan werven naar jullie festival. 

afbeelding van Lonneke van Heugten

Het project is experimenteel doordat 12 amateurs aan de slag gaan die niet gewend zijn om met publiek te werken. Zij worden, afhankelijk van de discipline waarin zij actief zijn, begeleid door één van de deelnemende culturele organisaties (bijzondere samenwerking) voorbeeld Talitha Schiffer (huismoeder / kunstenaar). Zij wil graag een tableau vivant organiseren met de bezoekers van het festival. Haar polaroid leidt naar een ruimte waarin de tableau vivant plaatsvindt. Verder in deze ruimte zijn ook andere amateurkunstenaars actief bezig. Artiance begeleidt haar bij de opzet en uitvoering van dit idee. De bezoeker kan door alleen op de polaroids af te gaan zo de workshops en andere onderdelen van het festival op unieke wijze bezoeken. Zo krijgt iedere discipline een gezicht. 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Jij maakt het mee is gericht op experimentele, verrassende, vernieuwende projecten. De levensgrote polaroids zullen er zonder twijfel bijzonder uitzien, maar ik krijg nog geen duidelijk beeld van de concrete inhoud en aanpak van de looproute en de impact van dit project op de vernieuwing van de kunstbeoefening in Alkmaar. Ik zie het polaroid-idee in de activiteiten erom heen niet zozeer terugkomen, waardoor de samenhang tussen alle onderdelen voor mij bovendien nog zoeken is. Hoe zorgen jullie ervoor dat dit project echt een stevige en liefst duurzame impact gaan hebben? Welke bijzondere samenwerking kunnen jullie daarvoor bedenken en inzetten? 

afbeelding van Lonneke van Heugten

Het festival is een showcase van verschillende makers, culturele organisaties en instellingen. Zij laten op unieke wijze het bestaande en het nieuwe aanbod zien en beleven. Dit doen zij op basis van een eigen invulling. Het festival ademt activiteit (er gebeurt heel veel tegelijkertijd). Dat moet ook want dat is voor ons nou precies de manier om de drempel te verlagen en de bezoeker te te prikkelen om deel te nemen. Door de looproute als basis te nemen stimuleren wij de bezoekers om samen met de amateur in actie aan de slag te gaan. Doordat deze amateurs ‘gewone mensen’ zijn is de beleving huiselijker en de setting toegankelijker. Daarnaast krijgen wij ze in beweging doordat zij actie foto's kunnen maken en badges kunnen verdienen bij verschillende onderdelen van het festival.

afbeelding van Lidian Fleers

Goed dat jullie de tijd hebben genomen en het een en ander wat duidelijker uiteen hebben gezet. Zoals je merkt waarderen we jullie inzet om de amateurkunst te etaleren, maar gaat het ons met name om wat de mensen voorafgaand aan en tijdens het festival zelf gaan doen. Ik ben benieuwd naar de wijze waarop jullie de de voorbijgangers gaan 'vangen' zodanig dat ze tijd vrijmaken en deel gaan nemen. En hoe verbinden jullie de activiteiten aan het bestaande culturele aanbod? Met andere woorden; hebben jullie een speciale aanpak voor de workshops?

afbeelding van Lonneke van Heugten

Beste FCP-coaches, dank voor al jullie Ideeën en aanbevelingen. Wij hebben de aanvraag inmiddels uitgebreid op basis van jullie tips en adviezen. Vooral het stukje over 'actieve kunstbeofening' hebben wij nu goed kunnen bewoorden. De focus ligt nu in meer op de expositie als middel om actieve kunstbeofening onder de bezoekers van het festival te stimuleren. 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Het zou mooi zijn als de bezoekers van de expositie geïnspireerd raken door de foto's en verhalen van de geportretteerde amateurkunstenaars om zelf ook hun creatieve talenten aan te spreken. Hoe kunnen jullie die stap van een meer receptieve naar meer actieve activiteit nog meer stimuleren? Kunnen bezoekers ter plekke samen met de geportretteerde mensen een kunstwerk maken misschien? De actieve kunstbeoefening mag nog een omvangrijker aandeel in jullie plan krijgen.

afbeelding van Lidian Fleers

De expositie zelf is een mooi eerbetoon aan de amateurkunstenaar. Communicatie is daarbij belangrijk, maar binnen Jij Maakt het Mee focussen we meer op het proces, de activiteiten waarbij amateurs zich artistiek kunnen ontwikkelen. Ik zou jullie willen adviseren om in je beschrijving de expositie als beginpunt te nemen, maar om de tekst verder te laten gaan over de workshops en andere ctiviteiten. Leg daarbij uit wat de deelnemers gaan doen, hoe vaak, op welke manier er sprake is van uitwisseling tussen amateurs en professionals en op welke manier de deelnemers zich artistiek kunnen ontwikkelen.

afbeelding van Lidian Fleers

We lezen daarbij graag terug met welke kunstenaars jullie samenwerken als begeleiders van de workshops. En volgens mij gaan jullie daarin met meer disciplines aan de slag dan alleen fotografie. Heb je vragen, stel ze hier gerust aan ons. Veel succes!

afbeelding van Lonneke van Heugten

Heel erg bedankt voor jullie feedback. Wij hebben ons plan inmiddels kunnen uitbreiden (en hebben gelukkig ook iets meer schrijfruimte om het idee toe te lichten). 

afbeelding van Carmelita Serkei

Mooi om te zien hoe het plan zich verder ontwikkelt. Je meedenkvraag gaat over de participatie van jongeren. Zijn jullie hiermee al aan de slag gegaan?

afbeelding van Carmelita Serkei

Als coach op dit platform denk ik mee, geef adviezen en hoop bij te dragen om van jullie een idee een kansrijk project te maken.

Goed idee om amateurkunstenaars te belichten. Ik vind het concept alleen een beetje statisch. Wat meer 'beweging' kan je krijgen door bv een relatie te leggen met het festival. Staan de geportretteerde kunstenaars daar ook? Dan kan je daar op de foto naar verwijzen, gecombineerd met een actie, bv 'selfie met de kunstenaar'. Er kan ook een QR-code aan de foto toegevoegd worden met achtergrondinformatie over de kunstenaar. Betrokkenheid van leeftijfdsgroepen krijg je vooral door ze bij de ontwikkeling te betrekken. Wat willen ze zien? Hoe willen ze het zien? Hebben ze nog meer ideeën?

afbeelding van Stefanie Weijsters

Welkom op Jij maakt het mee! De komende tijd denk ik graag met jullie.

Leuk idee om de amateurkunstenaar op deze manier te promoten! Dit platform is gericht op de actieve kunstbeoefening - het zelf maken/doen/uitvoeren van kunstzinnige activiteiten - en ook al richt dit project zich op de promotie hiervan, in feite is er maar één amateurfotograaf echt actief. Kunnen de bezoekers van de expositie, geinspireerd door de foto's, misschien ook zelf hun creativiteit aanboren en ter plekke aan de slag gaan? Tegenwoordig kan iedereen met een smartphone kan zijn of haar verborgen fotografietalenten aanspreken. Ik kijk uit naar jullie verdere uitwerking!