menu denk mee beslis mee maak mee

Point of View

Zie jij wat ik zie?

Stichting Picture Foundation
1 oktober 2017 tot 1 mei 2018
film, fotografie
volwassenen
onze website / check facebook
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

OPENING HAARLEMMERMEER

Door Karijn Kakebeeke op ma 4 mrt

Trots en blij onze opening van afgelopen vrijdag! Wethouder Mieke Booij – Van Eck kwam de tentoonstelling openen, en zanger Dennis Kivit kreeg ons...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Point of View

Zie jij wat ik zie?

afbeelding van Karijn Kakebeeke

Ingediend door:

Karijn Kakebeeke

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe zet je de gefaciliteerde vorm van contact door na afloop van het project?

Wat ga je doen?: 

FOTO ALS MIDDEL TOT VERBINDING
Kun je elkaar begrijpen als je niet weet wat de ander ziet? Het fotografie project Point of View - Zie jij wat ik zie? (POV) laat vluchtelingen en buurtbewoners foto’s maken van hun omgeving om deze daarna gezamenlijk te bespreken.

Het project laat Nederlanders contact maken met een groep (nieuwe) bewoners waar we wel veel over horen maar weinig van weten. Tegelijkertijd geeft het vluchtelingen de gelegenheid om met Nederlanders in contact te komen zonder de tussenkomst van een hulpvraag. Fotografie wordt ingezet als manier om ‘de wereld door een andere bril te bekijken’. De inzet van fotografie als kunstvorm kent daarbij veel voordelen. Dankzij de toegankelijkheid van beeld – iedereen kan beeld ‘lezen’ – overstijgen foto’s culturele verschillen en taalbarrières. Via de kunst is alles bespreekbaar.

Point of View werd eerder met succes uitgevoerd in de gemeente Culemborg. Tijdens de uitvoering van onze editie Culemborg zijn wij door mensen uit de gemeenten Dordrecht en Haarlemmermeer benaderd met de vraag of er in hun gemeenten een eigen editie van Point of View kon plaatsvinden. Deze aanvraag komt voort uit die vraag.

WERKWIJZE
In het project POV wordt aan buren en vluchtelingen gevraagd om thema’s fotografisch vorm te geven. Aan de hand van concrete opdrachten leggen de deelnemers deze thema’s in foto’s vast. Om dit goed te kunnen doen, gaat het project van start met een cursus fotografie. Vervolgens is er iedere twee weken een bijeenkomst waarin de gemaakte foto’s worden getoond en besproken. Er wordt onderzocht wat ze zien, hoe ze dat beleven en hoe anderen er naar kijken. Het project geeft mensen de kans om hun verhalen van binnenuit vast te leggen en te tonen aan de buitenwereld. Iemands verklaring van wat hij ziet, zegt veel over diens kijk op de wereld. We kijken niet zozeer naar foto’s, maar ‘lezen’ die. Bij het bekijken van foto’s gaan we automatisch op zoek naar ‘visuele tekens waar we betekenis uithalen. Beeld is direct gekoppeld aan onze herinnering. Eerst zien we, pas daarna komen de woorden om uitleg te geven aan wat we waarnemen.

Er zijn in totaal, de fotografietraining niet meegerekend, zes bijeenkomsten.

TENTOONSTELLINGEN
Het project wordt in de gemeente afgesloten met een tentoonstelling van de geselecteerde foto’s met de bijbehorende verhalen. De musea waar de tentoonstellingen plaatsvinden zijn het Haarlemmermeermuseum de Cruqius en het Onderwijs museum in Dordrecht. De ankers van de tentoonstelling vormen de foto’s en verhalen uit het project. Bij de foto’s en verhalen die zich daarvoor lenen, zal het bijbehorende verhaal als audio fragment te horen zijn. Er zijn ook filmfragmenten van de deelnemers te zien. Deze zijn gemaakt op verschillende momenten van het project en tonen in een mix van ‘making of videos’ en video portretten, hoe zij naar de ‘ander’ kijken en hoe zij het project ervaren. Door de bezoeker op verschillende momenten van de tentoonstelling vragen voor te leggen over wat zij zien, willen we hen op speelse wijze met hun eigen aannames in aanraking brengen. Op deze manier willen we bezoekers zoveel mogelijk meenemen in de ervaring van de deelnemers.

SAMENWERKING & WERVING
Om ons project tot een success te maken is de werving van deelnemers natuurlijk uitermate belangrijk. We hebben daarom de afgelopen maanden veelvuldig contact gehad met verschillende organisaties in Dordrecht en de Haarlemmermeer.

Voor de werving van de vluchtelingen werken we nauw samen met VluchtelingenWerk die hun contactpersonen vragen om actief deelnemers te werven (een contactpersoon is het eerste contactpunt bij VluchtelingenWerk voor een vluchteling of statushouder). We worden ook ingelicht naar waar de taallessen en/of inburgeringslessen plaatsvinden zodat we daar persoonlijk naartoe kunnen om potentiële deelnemers te informeren over ons project.

Via de gemeente zijn we bovendien in contact met de woonstichtingen waar veel vluchtelingen en statushouders wonen zodat we in die wijken makkelijk kunnen flyeren.

Om Nederlandse deelnemers te werven hebben we ook een actielijstje uitstaan: via de gemeente en lokale pers, adverteren we met ons project. Zo verschijnt onze wervingstekst op de gemeente site en krant, en in de buurtkranten. Via de communicatiemedewerker van de gemeente zijn we bovendien op de hoogte van de verschillende lokale Facebook groepen waarop we ons project kunnen aankondigen. Daarnaast hebben we in beide gemeenten contact met veel lokale maatschappelijke en culturele instellingen van wiens netwerk wij actief gebruik mogen maken om te werven.

Onze ervaring van de vorige editie heeft ons geleerd dat persoonlijke benadering en uitleg vooral bij de vluchtelingen erg belangrijk is en dat verspreiding via de media de meeste Nederlandse deelnemers oplevert.

Verder proberen we daar waar de gelegenheid zich voordoet onze naamsbekendheid te vergroten. Zo stonden we bijvoorbeeld op 1 juli met een stand op de 'Welkom Hier Dordrecht’ manifestatie georganiseerd door de lokale afdeling van VluchtelingenWerk i.s.m. andere partijen.

Aansluitend hangen we lokaal posters op en laten we flyers achter bij buurtcentra, bibliotheek, zwembad, museum, etc.

Point of View wordt uitgevoerd door zeven professionals per project die samenwerken met zes 'kern' vrijwilligers (assistent communicatie, assistent trainer, audio-visueel assistent bij de ontwikkeling van de video-opnames, tolken en technisch vrijwilligers in de realisatie van de tentoonstelling). Daarnaast zijn er per project minstens zes ‘algemene’ vrijwilligers die (24 in totaal voor beide gemeente) die meehelpen in de ondersteuning en uitvoering van verschillende taken (flyers uitdelen, hapjes klaarmaken, locatie voorbereiden, foto's uploaden, administratief werk etc). Aan elke editie kunnen twintig personen meedoen, gelijk verdeeld onder vluchteling (nieuwkomer) en bestaande buurtbewoner.

Zie jij wat ik zie? Do you see what I see?

Hoe ga je te werk?: 

EXPERIMENTELE WERKVORM
Voor de fotobesprekingen gebruiken we elementen uit de photovoice methode; een participatieve, fotografische onderzoeksmethode uit de sociale wetenschappen. We zetten deze methode in om de verbindende mogelijkheden van fotografie als kunstvorm optimaal te benutten. Dit betekent dat het gaat om de beelden in combinatie met de uitleg en de verhalen bij de foto’s. Samen bieden deze aspecten uniek inzicht in iemands waarneming en beleving. Dankzij de toegankelijkheid van beeld – iedereen kan beeld ‘lezen’ – overstijgen foto’s culturele verschillen en taalbarrières. De inzet van de deze methode betekent ook dat de trainers slechts het proces begeleiden, de deelnemers bepalen gezamenlijk welke van de gemaakte foto's zij 'meenemen' naar de selectie voor de tentoonstelling en welk verhaal uiteindelijk bij de foto hoort. De maker van de foto heeft het laatste woord.
Als alle foto’s zijn gemaakt, volgt de laatste fase binnen de photovoice methode: de stap van het persoonlijke verhaal naar de gedeelde ervaring. De foto’s worden door de deelnemers bijeengebracht in categorieën of thema’s die de gemeenschappelijke deler van het gefotografeerde materiaal aan het licht brengen. Zo wordt iets wat begint als een individueel proces een collectieve ervaring. De nadruk ligt op het gemeenschappelijke zonder dat het individuele verhaal verdwijnt.

Daarnaast besteden we veel aandacht aan het beoefenen van fotografie als kunstvorm en ‘scheppen’ van het beeld zelf. Als het beeld moet tonen wat we zien, hoe kunnen we de zeggingskracht van het beeld dan optimaliseren? Kunstbeoefening kan bij uitstek een manier zijn om uiting te geven aan aspecten in het leven die anders moeilijk hun uiting krijgen, denk bijvoorbeeld aan individuele expressie of zelfontplooiing.

NIEUWE MEDIA
De foto’s die worden gemaakt, laten we uploaden naar de speciaal hiervoor ontwikkelde site ziejijwatikzie.nl. Op deze website kan je foto’s en verhalen toevoegen en vervolgens van trefwoorden voorzien. Op basis van die trefwoorden groepeert de site foto’s samen. Dit maakt dat er onverwachte dwarsverbanden ontstaan net zoals dat tijdens de bijeenkomsten van Point of View gebeurt. Het werk van de eerdere editie van Point of View is hier ook te zien. Zo bouwen we aan een collectie die na afloop van de tentoonstellingen voor het publiek zichtbaar blijft.

DOELSTELLINGEN
Deelnemers & betrokkenen (artistiek) inhoudelijk uitdagen en laten nadenken over hun eigen waarneming en beleving, en ze daarmee inzicht geven in elkaars blik op de wereld. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan de kracht van hun eigen expressie en tevens op zoek gaan naar verbinding en helpen aan de opbouw van een sociaal netwerk.

DOELGROEP
Point of View kent drie doelgroepen.

De eerste doelgroep bestaat uit directe deelnemers: dit zijn de in de gemeente Haarlemmermeer en de gemeente Dordrecht wonende vluchtelingen én hun buurtgenoten (‘Haarlemmermeerders’ en ‘Dordtenaren’). Deze buurtgenoten zijn voor ons even belangrijk de vluchtelingen; het project richt zich immers op activiteiten waarin beide groepen samenwerken. Het aantal deelnemers per gemeente is 20 personen, waarvan de helft (recentelijk gearriveerde) vluchteling is.

De tweede doelgroep zijn mensen uit de omgeving van de gemeente Haarlemmermeer en Dordrecht. Zij zijn wellicht geen directe deelnemers van het project, maar worden wel degelijk betrokken bij het verloop en de uitkomst. Dit gebeurt door middel van publicaties in regionale kranten en door de afsluitende tentoonstelling in de eigen gemeente. De feestelijke opening zal mede door vrijwilligers uit de buurt worden georganiseerd en is voor iedereen toegankelijk.

De derde doelgroep bestaat uit medewerkers van organisaties en stichtingen met wie in het project samenwerken en/of betrekken bij ons project. Deze lijst zal nog groeien naarmate we dichter bij de uitvoering van ons project komen. Als de afspraken nog bevestigd moeten worden, staat dat hieronder vermeld.

In de gemeente Haarlemmermeer zijn dit:
- Haarlemmermeermuseum
- Vluchtelingenwerk Noordwest-Holland (VWNWH)
- Humanitas
- MEE Amstel & Zaan
- Pier K (cultuur)

En in Dordrecht:
- Vluchtelingenwerk Zuidvleugel
- Humanitas
- Sociale Teams
- St. Present

Met wie werk je samen?: 

Projectcoördinatie: Picture Bridge Foundation i.s.m met o.a. de volgende mensen:

Karijn Kakebeeke: http://www.karijnkakebeeke.com/
Trainer

Cathelijne de Reede: http://www.springtidestudios.com/
Pers & Communicatie

Kees Dijkman: http://dordtzien.nl/ en http://www.photocase.nl/
Communicatie- assistent & productie Dordrecht

Martha van der Meer: https://www.linkedin.com/pub/martha-van-der-meer/8/b71/52a
Trainer

Nadine van Loon: http://incontextproducties.nl/
Filmmaker

Jacqueline Elich: www.jacquelineelich.nl
Vormgever, ontwerper

Onze Partners:

Haarlemmermeermuseum, Onderwijsmuseum, VluchtelingenWerk: Vluchtelingenwerk Noordwest-Holland, Vluchtelingenwerk Zuidvleugel.

Verder betrokken organisaties:

Gemeente Haarlemmermeer, gemeente Dordrecht, Humanitas, Meerwaarde (welzijnszorg), Pier K (cultuur), Sportservice, Sociale Teams, Het Sportbedrijf, St. Present

Via onze partners en de betrokken organisaties kunnen wij de doelgroepen bereiken om ons project mogelijk te maken én om een groot publiek bekend te maken en te betrekken bij de belevingswereld van onze doelgroepen. De betrokken organisaties dienen tegelijkertijd ter versterking van het netwerk voor tenminste een van onze bijzondere doelgroepen, de vluchtelingen. Zo kunnen zij ook na afloop van het project verder met hun ontplooing via cultuurbeoefening in de vrije tijd of andere vrije tijd beoefening.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Met Point of View willen we mensen met de blik van de ander naar de wereld laten kijken. We geloven dat de uitwisseling over de verschillende dingen die we zien, goed inzicht geeft in onze verscheidenheid. We denken dat het maken en bespreken van foto's daar het perfecte middel voor zijn. Met foto's kijken we per slot van rekening naar hetzelfde maar zien we wellicht iets heel anders. 

Onze ervaring in Culemborg heeft ons geleerd dat er veel wederzijdse behoefte is aan contact en aan creatieve ontplooing en uitwisseling. Dankzij dit enthousiasme is de tentoonstelling nu bijvoorbeeld voor de derde keer te zien in Culemborg (eerst in het Elisabeth Weeshuis Musuem als afsluiting van het project, toen tijdens LekArt en nu in het stadhuis van Culemborg). We zijn nu in Culemborg met Stichting Present in gesprek om Point of View daar voort te zetten als vast onderdeel van cultuurbeoefening in de vrije tijd. Onze stichting zou daar voor de kennisoverdracht en train the trainer zorgen.

Om deze ontwikkeling een stapje voor te zijn bij de edities in Dordrecht en Haarlemmermeer, hebben we al van te voren een grote groep maatschappelijke, culturele en creatieve organisaties bij ons project betrokken.
 

 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
6 foto bijeenkomsten reguliere Point of View 40  
6 foto bijeenkomsten Point of View via schoolklassen 60  
  bezoekersaantallen musea   5500
tenminste 4 bereik op basis van publicaties in regionale dagbladen, radio optredens en social media   520,000
1 aflsuitende netwerkbijeenkomst   100
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Point of View is een project dat antropologie, kunst en wetenschap op een unieke manier met elkaar weet te verbinden. Dat is ook hoe wij, als nieuwe stichting, willen werken: transmediaal en documentair: het medium is doel en middel tegelijk. Opgericht omdat we geloven dat beeld en verhaal niet alleen het eindpunt is maar ook een manier om te verenigen. We zorgen ervoor dat de disciplines zich met elkaar vermengen en elkaar versterken. Daarbij participeert het publiek in de verhaallijn en oefent hiermee invloed uit op het verhaal. Verbinding en beleving staan centraal. De verhalen worden verteld over verschillende platformen.

Via de kunst is alles bespreekbaar. Door het verbeelden van een verhaal begrijpen anderen beter wat je nodig hebt of wat je kunt bieden. Het geeft mensen de mogelijkheid om ideeën en gedachten te laten zien die zij met gesproken taal niet (zo snel) duidelijk kunnen maken. Het biedt daarmee een gelijkwaardigheid die voor een van onze doelgroepen, de vluchtelingen, helemaal niet vanzelfsprekend is.

Enkele bevindingen van deelnemers die uit interviews, gesprekken of mailwisselingen naar voren kwamen:

Deelneemster en Culemborger Corine (48): “Wat me bijblijft is het opbloeien van sommige deelnemers. Waren mensen eerst stil en gesloten, op het einde vormden we een hechte groep. Mensen maakten contact, hun eigenwaarde leek hersteld. Ik mis de bijeenkomsten wel. Ongeacht je achtergrond of waar je vandaan komt, iedereen stond op gelijke voet in dit project.

“Wat ik ervan geleerd heb is dat verschillen tussen mensen niet zo groot zijn. Uiteindelijk wil iedereen hetzelfde: je thuis voelen, erkenning, een familie om je heen. Ik herinner me een Syrische dame die een foto van een koffiekopje had gemaakt, omdat het moment van koffie drinken haar een thuisgevoel geeft. Er waren Culemborgers die zo’n zelfde foto hadden.

“Een overeenkomst tussen ons allen was dat iedereen dingen meemaakt in zijn of haar leven. Het een is niet vergelijkbaar met het ander, maar het was mooi om te zien dat ieder van ons daarmee om probeert te gaan. Wanneer je dat beseft, valt er een afstand weg tussen jou en de ander.

Uit: https://anoukvanleeuwen.wordpress.com/dossier-vluchtelingen-en-kunst-poi...

Deelneemster en Culemborger Jaqueline (51): “…wat is het toch een fantastisch project om aan deel te nemen! …Je leert zo met nieuwe ogen kijken, ik leer iedere week, het helpt de integratie, je leert mensen kennen, enz. Dat gun ik heel Nederland!

Uit de project mailwisseling.

Deelnemer en Culemborgse vluchteling Bassam (39): “Ik heb in dit project ontdekt hoe fijn het is om me met foto’s te uiten. Het maakt me kalm. Ik wil dit blijven doen.”

Uit het interview voor de video opnames van Point of View.

Begroting: 

Met het hier aangevraagde bedrag willen we de fototraining en de fotobijeenkomsten bekostigen. Dit zijn de momenten in het project waarin de deelnemers bijeenkomen. Eerst om foto's te leren maken, via foto's te leren communiceren en meer te leren over 'visuele geletterdheid'. En vervolgens om bijeen te komen en gezamenlijk de gemaakte foto's te bespreken.

Voor de overige kostenposten zoals bijvoorbeeld het produceren van de tentoonstelling, het maken van de tentoonstellingsfim, de communicatie en de bijbehorende uitingen (posters/flyers/boekpublicatie) en de tolken zijn subsidies aangevraagd bij de gemeente Dordrecht, gemeente Haarlemmermeer en het BankGiroLoterij Fonds.

Het BankGiroLoterij Fonds en de gemeente Dordrecht hebben ons de subsidie toegewezen. 
Van de gemeente Haarlemmermeer wachten we nog op een reactie.

Locatie(s): 
gemeente Dordrecht
gemeente Haarlemmermeer

Uitslag Beslis mee

FCP35
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek46
max 50 / 91 gestemd
totaal81
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Erg positief vind ik het dat jullie een pilot hebben gedraaid die zo succesvol is geweest dat jullie door andere steden zijn gevraagd om het ook daar te implementeren. Het draagvlak is daarmee overtuigend voor het voetlicht gebracht. In de doorontwikkeling van de opzet komt de innovatieve kracht voldoende aan de orde. Mooi is dat jullie niet alleen met zorg vluchtelingen met buurtbewoners willen verbinden, maar dat jullie met dit fotografie project het ook als je taak ziet om een inspirerende impuls te geven aan de lokale infrastructuur in de betreffende steden. Het initiatief krijgt hierdoor in elke stad een eigen identiteit. Er zijn al concrete afspraken met organisaties in Dordrecht,  Haarlemmermeer en met landelijk opererende maatschappelijke organisaties als VluchtelingenWerk en Humanitas. Hun inhoudelijke rol en meerwaarde wordt duidelijk toegelicht. Hierbij stellen jullie de ontwikkeling van de deelnemers gedegen centraal en creëren jullie nieuwe verbindingen. Ik heb voldoende vertrouwen in de impact die dit project op termijn kan hebben; zowel op de deelnemers, organisaties als het cultuurklimaat in de nieuwe steden. Daarnaast ben ik in voldoende mate overtuigd van de kwaliteit van het initiatief.

Wellicht kun je op basis van deze eerste ervaringen tot een soort van aanpak komen voor het werken met bijzondere doelgroepen en de wijze waarop je dit lokaal kunt organiseren. Mijn tip is om je hier de komende tijd nog verder in te verdiepen. 

Veel succes met jullie experiment! We worden graag op de hoogte gehouden via het blog.

afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met Point of View brengen jullie buurtbewoners en nieuwkomers met elkaar in gesprek. Door het gebruik van fotografisch beeld zorgen jullie dat gelijkwaardigheid hierbij het uitgangspunt is. Mooi zijn de voorbeelden uit jullie pilot waarin wordt gezocht naar herkenning maar ook nieuwe verhalen. Hierbij wordt de ontwikkeling van de deelnemers gedegen geleid via de trainingen en bijeenkomsten. Met de voorbereidingen voor de edities in Dordrecht en Haarlemmermeer laten jullie een sterke doorontwikkeling zien binnen het project. De samenwerkende culturele en maatschappelijke organisaties worden bij de start aangehaakt en vormen na afloop bovendien een direct netwerk voor de deelnemers. Daarbij begrijp ik dat jullie in Culemborg onderzoeken hoe dit project vast onderdeel te maken van het cultureel aanbod. Dit alles gecombineerd geeft mij vertrouwen in de impact die dit project in de drie provincies kan hebben; zowel op de deelnemers, organisaties als het cultuurklimaat aldaar. Met de blauwdruk die jullie nu hebben ontwikkeld kan ik mij bovendien voorstellen dat er nog meer uitnodigingen volgen.

afbeelding van Karijn Kakebeeke

En ook, als ik de aanvraag straks daadwerkelijk wil indienen, hoe doe ik dat dan precies?

Dank alvast!

vriendelijke groet,
Karijn

afbeelding van Karijn Kakebeeke

Beste Johanneke,

Dank voor je uitgebreide comentaar! Ik heb geprobeerd de tekst in te korten naar relevantie en heb ook tussenkopjes toegevoegd.

Werkt het nu beter?

Hoor het graag!
Dank alvast,
Karijn

afbeelding van Johanneke Minnema

Beste Karijn,

Dank voor je antwoord en wat leuk dat Museum Volkenkunde ook met interesse met jullie mee kijkt!

Ik zie dat jullie aanvraag inmiddels flink is gegroeid. Zowel inhoudelijk als qua hoeveelheid tekst. Dat laatste mag voor JMHM wat minder. Ik zou je dan ook willen adviseren de tekst flink in te korten en hier en daar wat tussenkopjes toe te voegen.

Leg de focus in de tekst op die onderdelen die voor JMHM relevant zijn. Aangezien JMHM er is voor de cultuurbeoefening in de vrije tijd past de samenwerking met scholen niet binnen de regeling. Ook de netwerkborrel is minder relevant. 

De secundaire doelgroepen hoef je niet zo uitgebreid te bespreken en kijk wat betreft jullie doelstelling ook nog even goed naar wat wel en niet aansluit bij het fonds. 

Overigens leest de tekst lekker en spat het enthousiasme er vanaf! Dat werkt motiverend en is goed om vast te houden!

Succes!

Johanneke

afbeelding van Karijn Kakebeeke

Beste Johanneke,

Met die vraag zijn we zeker bezig geweest en we denken dat we daar een eerste stap in hebben gevonden. Voor onze editie in Culemborg hebben we een speciale website (ziejijwatikzie.nl) laten ontwikkelen waarop deelnemers hun foto's en verhalen konden uploaden. De site ging dan op zoek naar overeenkomstige trefwoorden en legt daarmee originel dwarsverbanden. Eigenlijk net zoals bij de 'echte' Point of View. We gaan de gemaakte foto's en verhalen weer aan de site toevoegen, zo laten we de kruisbestuiving tussen de projecten digitaal al plaatsvinden.

Dit willen we ook blijven doen bij toekomstige edities, zodat we niet alleen lokaal werken maar tegelijkertijd aan een collectie werken.

N.a.v. Culemborgse editie hebben we contact gehad met het Museum Volkenkunde in Leiden. Zij waren geïnteresseerd in onze tentoonstelling. Het project was toen  te lokaal voor henmaar we hebben afgesproken dat als er meer edities komen, weer contact op te nemen. Dat gaan we natuurlijk zeker doen.

 

Karijn

afbeelding van Johanneke Minnema

Beste Karijn,

Dank voor je aanvulling naar aanleiding van de vraag van Giovanni. Let er op dat de aanvraag wordt beoordeeld op de tekst links. Verwerk je antwoord dus ook in de tekst. Goed om daarbij de organisaties waarmee je nauw samenwerkt te benoemen en aan te geven hoe jullie elkaar versterken.

Het feit dat jullie na jullie ervaringen in Culemborg nu ook aan de slag mogen in twee andere gemeenten is een mooie kans! Hebben jullie ook nagedacht over mogelijkheden tot kruisbestuiving tussen deze drie projecten?

Johanneke

afbeelding van Karijn Kakebeeke

Beste Giovanni,

Dank voor je enthousiaste reactie.

We hebben de afgelopen maanden veelvuldig contact gehad met verschillende organisaties in Dordrecht en de Haarlemmermeer.

Voor de werving van de vluchtelingen werken we nauw samen met VluchtelingenWerk die hun contactpersonen vragen om actief deelnemers te werven (een contactpersoon is het eerste contactpunt bij VluchtelingenWerk voor een vluchteling of statushouder). We worden ook ingelicht naar waar de taallessen en/of inburgeringslessen plaatsvinden zodat we daar persoonlijk naartoe kunnen om potentiële deelnemers te informeren over ons project.

Via de gemeente zijn we bovendien in contact met de woonstichtingen waar veel vluchtelingen en statushouders wonen zodat we in die wijken makkelijk kunnen flyeren.

Om Nederlandse deelnemers te werven hebben we ook een actielijstje uitstaan: via de gemeente en lokale pers, adverteren we met ons project. Zo verschijnt onze wervingstekst op de gemeente site en krant, en in de buurtkranten. Via de communicatiemedewerker van de gemeente zijn we bovendien op de hoogte van de verschillende lokale Facebook groepen waarop we ons project kunnen aankondigen. Daarnaast hebben we in beide gemeenten contact met veel lokale maatschappelijke en culturele instellingen van wiens netwerk wij actief gebruik mogen maken om te werven.

Onze ervaring van de vorige editie heeft ons geleerd dat persoonlijke benadering en uitleg vooral bij de vluchtelingen erg belangrijk is en dat verspreiding via de media de meeste Nederlandse deelnemers oplevert.

Verder proberen we daar waar de gelegenheid zich voordoet onze naamsbekendheid te vergroten. Zo staan we bijvoorbeeld op 1 juli met een stand op de 'Welkom Hier Dordrecht’ manifestatie georganiseerd door de lokale afdeling van VluchtelingenWerk i.s.m. andere partijen.

Aansluitend hangen we lokaal posters op en laten we flyers achter bij buurtcentra, bibliotheek, zwembad, museum, etc.

met vriendelijke groet,

Karijn

afbeelding van Giovanni Campbell

Welkom op het JMHM platform. Ik denk de komende weken graag met jullie mee om te komen tot een kansrijke aanvraag.

Wat een succes dat jullie gevraagd zijn om je ervaringen ook in andere gemeenten te delen. Dat geeft me vertrouwen in het draagvlak voor het project. Ik vraag me nog wel af hoe jullie in elke gemeente de doelgroepen gaan vinden om actief deel te nemen? Het lijkt mij dat je daar vooral de lokale netwerken voor nodig hebt. Hebben jullie daar al een werkwijze voor ontwikkeld?

afbeelding van Karijn Kakebeeke

Beste Johanneke,
Dank je wel!

Als ja al ideeën of tips voor ons hebt, dan hoor ik het natuurlijk graag.

hartelijke groet, Karijn

afbeelding van Johanneke Minnema

Beste Karijn,

Welkom bij Jij Maakt Het Mee. Ik ben jullie coach en ik denk de komende weken graag met jullie mee in de ontwikkeling van jullie aanvraag!

Wat een mooie benadering kiezen jullie! Ik ben benieuwd naar de verdere uitwerking. 

Om je projectplan aan te vullen klik je op de knop ‘bewerken’ bovenaan deze pagina, en daarna op ‘denk mee – meer projectinformatie’. Laat het vooral weten als je nog vragen hebt!

Johanneke