menu denk mee beslis mee maak mee

Poetry Circle Manifestatie

Bijeenkomst voor en door jonge schrijvende...

Nowhere
22 juni 2014
letteren
jongeren
onze website / check facebook
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

10 dagen!

Door Jorien Waanders op do 12 jun

Nog tien dagen te gaan!

Het programma is rond en we zijn ontzettend blij dat Dichter des Vaderlands Anne Vegter ook langs zal komen om een...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Poetry Circle Manifestatie

Bijeenkomst voor en door jonge schrijvende performers

afbeelding van Jorien Waanders

Ingediend door:

Jorien Waanders

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we het festival extra interessant maken voor het publiek?

Wat ga je doen?: 

Op zondag 22 juni staat Eindhoven in het teken van jonge schrijvende performers tijdens de Poetry Circle Manifestatie. De locatie is Dynamo, de plek waar jong talent zich verzameld in Eindhoven.

Hier klinkt poetisch de stem van een nieuwe generatie jonge schrijvende performers. Kersvers talent en gevestigde namen laten op en rondom het podium zelfgeschreven werk horen in de vorm van solo’s, voorstellingen, muzikale omlijstingen en showcases. 

De Poetry Circle Manifestatie is niet alleen een plek om te luisteren, maar ook om te doen. Masterclasses van prominente stemmen uit de jonge culturele literaire wereld, meet-and-greets, feedback-foyers en andere interactieve activiteiten nodigen de bezoeker uit om volop inspiratie op te doen en te ontmoeten.  

De Poetry Circle Nowhere bouwt aan een landelijke dynamische infrastructuur van jong schrijvend en performend Nederland. De Poetry Circle Manifestatie is het moment in het jaar waarin publiek, artiesten en initiatieven uit het steeds levendigere jonge literaire circuit daadwerkelijk samenkomen. Het doel van het festival is het verbinden van deze verschillende spelers. 

 

 

Hoe ga je te werk?: 

In 2013 vond de eerste editie plaats van de landelijke Poetry  Circle Nowhere Manifestatie; een bijeenkomst van alle deelnemers uit de 5 steden waar de Poetry Circle Nowhere vestigingen heeft; Groningen, Rotterdam, Tilburg, Eindhoven en Amsterdam. Deze manifestatie stond in het kader van ontmoeten, kennismaken, uitwisselen, inspireren en netwerken. In het gezelschap van ruim 50 jonge schrijvende performers vonden er workshops plaats, werden voorstellingen voor elkaar gespeeld en werden er solo-performances gegeven. En, maar dat bleek pas later, werd er de grond gelegd voor nieuwe en waardevolle contacten, die regelmatig resulteren in uitnodigingen voor events en optredens, samenwerkingen, kortom een versteviging van het netwerk van jong schrijvend en performend Nederland. Voorbeelden hiervan zijn een coproductie onlangs gemaakt door de PC013 en PC040 voor het 39 Graden Festival in Breda, optreden van de Groningers bij bevriend podium in Amsterdam, de Amsterdammers die regelmatig op het podium van het Noorderzon Festival in Groningen hebben gestaan met leden aldaar.

Na deze prachtige bijeenkomst vonden we het tijd dat deze landelijke bijeenkomst in 2014 voor een groter publiek toegankelijk zou worden omdat we van mening zijn dat het verrijking is voor een grotere groep jonge schrijvende performancetalenten. Bovenstaande resultaten zouden op een grotere schaal behaald kunnen worden in een groter gezelschap, en sterker nog, zou het begin kunnen zijn van een dynamische infrastructuur voor jonge schrijvende performers. Er is de laatste jaren een levendig circuit ontstaan van jonge performer dichters, dat zich, mede ook dankzij landelijke initiatieven als poetry slams, steeds meer beweegt over lokale grenzen. Als jonge performer kan je tegenwoordig bijna wekelijks een ‘open mic’ podium beklimmen of meeslammen. Ook spoken word programma's bewegen zich steeds meer van een locatie naar een andere, zoals Spoken en Woorden worden Zinnen die niet gebonden zijn aan een vaste plek. En natuurlijk ruimen ook steeds meer festivals ruimte in voor poëzie voordrachten en voorstellingen door jongen artiesten en makers. De PCN heeft zelf de laatste jaren heel wat podia van festivals mogen betreden, waaronder Oerol, Noorderzon, Solar, Mysteryland en Read My World. En juist hier zien we een kans om deze routing, van open mics, spoken word programma's maar vooral ook plekken waar jonge schrijvers hun talenten onder professionele begeleiding kunnen verdiepen en verbreden, te verstevigen en links te creëren door deze in dit festival te verbinden.

De Manifestatie in 2013 vond plaats in Nowhere, in Amsterdam. Dit jaar reizen we af naar het zuiden van het land: naar Eindhoven. Zo is de Manifestatie een reizend evenement, dat jaarlijks op een andere plek neerstrijkt en andere initiatieven aan elkaar verbindt. 

We vinden het belangrijk om performances en optredens van andere initiatieven, organisaties en soloartiesten toe te voegen aan het programma. Het doel om de stem van een generatie jonge schrijvende performers te laten horen en zien, willen we op deze manier zichtbaar maken, en zo volledig mogelijk presenteren. De Poetry Circle Nowhere werkt samen met een groeiend team van inspirerende workshopmasters die binding hebben met verschillende takken binnen het Nederlandse literaire culturele circuit zoals Ellen Deckwitz, Akwasi, Unom, Wonder Allen-Smith, Chiron Holwijn, MC Complex, Neske Beks, Typhoon, Derek Otte, Daan Taks, Lucas de Man, Esther Porcelijn, Gino van Weenen e.v.a. Daarnaast staat de Poetry Circle Nowhere in verbinding en werkt samen met initiatieven, podia en organisaties zoals Spoken, de SLAA, School der Poëzie, Paginagroots, Poets Club, Woorden worden Zinnen, Try Poetry, Poetrypusher. Ook deze en andere literaire stemmen die bepalend zijn voor deze generatie zullen een plek krijgen binnen het festival. Ze zullen masterclasses verzorgen, optreden en samen met nieuw jong talent uitgedaagd worden om kleine literaire producties te creëren.

De Poetry Circle Nowhere bouwt aan een landelijk netwerk voor jonge schrijvende performers, met lokaal verankerde kernen. In samenwerking met productiehuizen Hall of Fame, Hip Hop Lab 040, Hip Hop Huis, Urban House en Nowhere heeft de Poetry Circle Nowhere in vijf verschillende steden Poetry Circles tot leven gebracht: gezelschappen van jonge schrijvende performers die wekelijks bijeenkomen en onder leiding van professionele workshopmasters werken aan schrijf/performance talenten en performances en voorstellingen maken voor lokale hotspots en festivals. Kenmerkend van deze Circles is dat een groot aantal van deze jonge performers ook veelvuldig als solo-artiesten optreden op de lokale podia.

Programma:

De 60 Poetry Circle-deelnemers uit 5 steden volgen sinds september 2013 een simultaan programma. Workshopmasters van zowel binnen de Poetry Circle als wel vele toonaangevende artiesten reizen het land door om trainingen te geven in performen en schrijven. In de periode van maart tot en met mei werken alle 5 steden toe naar een eindvoorstelling gebaseerd op eigen geschreven teksten. Dit doen zij onder leiding van regisseurs en theatermakers als Tjon Rockon, Akwasi, Wonder Allen-Smith en Babs Gons.

De Poetry Circle Manifestatie wil een selectie van deze voorstellingen maar ook andere literaire performances en producties een podium geven, ze wil de jonge bestaande initiatieven op het gebied van performance poëzie samenbrengen en prominente en veelbelovende stemmen een microfoon geven. Ze wil zowel het publiek als de bezoeker de gelegenheid te geven om geïnspireerd te raken, mogelijkheden te verkennen om het eigen talent te ontwikkelen en het aanbod van programma’s en festivals te ontdekken, een masterclass te volgen en natuurlijk mooie optredens en voorstellingen te zien en/of te spelen.

In de ochtend van zondag 22 juni komen de Poetry Circles bijeen in Dynamo in Eindhoven. Alvorens het publieke programma begint, is er ruimte voor een aantal korte interactieve workshops om elkaar te ontmoeten, het ijs te breken en samen te zijn. In de middag gaat het programma open voor publiek en beginnen de performances. 

Concreet bestaat het programma onder andere uit:
-  Voorstellingen: een selectie van verschillende poetische voorstellingen zowel gemaakt door de Poetry Circles als daarbuiten.
-  Solo performances: performances van de artiesten uit het brede netwerk. Gevestigde namen wisselen af met kersverse talenten, performers uit de Circles wisselen af met artiesten die komen uit de gelederen van de andere literaire initiatieven.
-  Masterclasses: gegeven door prominente stemmen uit de jonge culturele, literaire wereld en uit verschillende steden.
- Gelegenheidsproducties door gevestigd en nieuw talent: specifiek voor de Manifestatie koppelen we gevestigde schrijvende performers aan jong nieuw talent. Samen maken zij een performance waarmee het podium van de Manifestatie wordt beklommen.
- Interactieve activiteiten zoals bijvoorbeeld de feedback-foyer, meet-and-greets.

 

Met wie werk je samen?: 

Tijdens de Poetry Circle Manifestatie komen de samenwerkingspartners Hip Hop Huis, Urban House, Hip Hop Lab 040, Hall of Fame en Nowhere daadwerkelijk allemaal bij elkaar. Het afgelopen jaar hebben al deze partners een Poetry Circle 'in huis' gehad. Maar niet eerder werkten we alle vijf samen toe naar een concreet eindproduct en kwamen we daadwerkelijk allemaal samen. In de aanloop naar de Manifestatie toe geven we allemaal input aan de vormgeving van het programma. Hip Hop Lab 040 faciliteert de Manifestatie in Dynamo. De Poetry Circle is het eerste project waarin jongeren productiehuizen in Nederland met elkaar samenwerken. Hoe beter we elkaar leren kennen, hoe duidelijker het wordt hoeveel en op welke vlakken we elkaar en de infrastructuur kunnen versterken.

Gedurende het jaar werkte de Poetry Circle met een groot en breed team aan workshopmasters. Zij reisden het land door, maar kwamen elkaar nog lang niet allemaal tegen. Tijdens de Manifestatie ontmoeten zij elkaar. De meeste workshopmasters zijn op hun beurt weer betrokken bij allerlei initatieven op het gebied van schrijven en performen of hebben een heel breed netwerk. Door hen samen te brengen, stimuleren we mogelijke samenwerkingen onderling. 

Daarnaast werken we samen in de Manifestatie met literaire culturele initiatieven die zich presenteren. De Manifestatie brengt ook hen weer bij elkaar of met elkaar in contact. Bovendien maken zij kennis met de poets en de Poetry Circles uit alle verschillende steden. 

Kortom, met het bijeen brengen van de partners, initiatieven, workshopmasters en deelnemers werken we aan het stimuleren van verbindingen en het versterken van de infrastructuur voor schrijvend en performend Nederland.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Een Poetry Circle is een groep van acht a vijftien jonge bevlogen schrijvende performers die wekelijks bij elkaar komt om schrijftalent te verdiepen en toe te werken naar performances voor verschillende locaties. Een jong gezelschap dat de verhalen van de stad vertelt, reflecteert op de kleine en grote dingen van het leven of simpelweg een mooi gedicht over de liefde voordraagt.

In 2012 startte de Poetry Circle Nowhere uit Amsterdam een samenwerking met productiehuizen in 4 andere steden (Hip Hop Huis, Hip Hop Lab 040, Hall of Fame en Urban House) om een landelijk netwerk van Poetry Circles met lokaal verankerde kernen te bouwen. Momenteel bestaan er Poetry Circles in Eindhoven, Tilburg, Rotterdam, Groningen en Amsterdam. Spil in het web van het landelijk netwerk is de Poetry Circle Nowhere: de voorstellingsgroep die zich onderscheidt in kwaliteit en ervaring en jaarlijks zo’n 30 keer speelt op podia van nationaal en internationaal belang (zoals OEROL, Solar, Noorderzon, FRINGE). Een samenwerking tussen productiehuizen in het land om samen een infrastructuur aan te leggen is uniek.

Het is de missie van de Poetry Circle Nowhere om landelijk jonge performende schrijvers (in al hun diversiteit) verrassende kansen te bieden, inspireren om zich persoonlijk en creatief te ontplooien en zich op eigen wijze te uiten.

Karakteristiek aan de Poetry Circle is dat er altijd wordt gewerkt vanuit eigen teksten en persoonlijke ervaringen. Daarmee geven de Poetry Circles jonge mensen met hun eigen opvattingen en gedachten een stem en podium. De relatief jonge discipline spoken word geeft jongeren veel ruimte voor een eigen multidisciplinaire invulling. Jongeren worden niet belemmerd of bevoordeeld door het al dan niet kennen van een culturele traditie. Dit verklaart de toegankelijkheid van de Poetry Circles voor jongeren van diverse (culturele) achtergronden. Dit verklaart ook de grote variëteit aan talenten die binnen een Poetry Circle aanwezig zijn.  Het genre spoken word is als geen ander in staat om een brug te slaan tussen twee uiteenlopende velden: het literaire veld en de (populaire) jongerencultuur.

De Poetry Circles in alle steden kenmerken zich door diversiteit in culturele achtergronden, opleidingsniveaus en leeftijden binnen de groep. Tegelijkertijd verschillen de Poetry Circles ook onderling sterk van elkaar. In Rotterdam is de spoken word scene al behoorlijk geworteld in de lokale culturele sector, terwijl dat nog veel minder is in Groningen; in Eindhoven wordt spoken word vooral aangevlogen vanuit de discipline rap, terwijl het in Amsterdam veel vaker vanuit literair schrijven is. Iedere stad kent een eigen context, eigen cultuur, eigen karakter, maar onder het oppervlak spelen dezelfde vraagstukken, dagelijkse worstelingen. 

 

Bereik: 
aantal investering/activiteit aantal deelnemers aantal bezoekers
1 Manifestatie 60 150
       
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Er is de laatste jaren een levendig circuit ontstaan van jonge performende schrijvers dat zich steeds meer beweegt over lokale grenzen. De Poetry Circle Manifestatie is het moment waarbij artiesten, initiatieven uit dit circuit samenkomen. Waar tegelijkertijd een ieder die in de vrije tijd schrijft of wil schrijven, performt of wil performen, of die interesse heeft in schrijven en performen wordt geinspireerd door jonge artiesten en professionele workshopmasters om meer te doen met zijn/haar talenten. Het doel van de Manifestatie om deze spelers samen te brengen. Daarmee beogen we de landelijke infrastructuur voor schrijvend en performend Nederland te verstevigen, alsook de participatie van het aantal jonge schrijvende performers in dit circuit te vergroten. 

 

Begroting: 

De gevraagde bijdrage is voornamelijk bedoeld voor de invulling van het programma: vergoedingen en reiskosten voor de workshopmasters, de performers en presentatoren die op de dag zelf het podium beklimmen. Daarnaast is er budget nodig voor techniek en aankleding van de locatie en voor catering. Ten slotte brengt ook het promoten van de dag en het documenteren van de dag (fotograaf en filmteam) kosten met zich mee. 

De bezoeker betaalt 7,50 entree. Nowhere draagt bij, evenals de partnerorganisaties. In het bijzonder Hip Hop Lab 040 die de locatie faciliteert. De gevraagde bijdrage aan Jij Maakt Het Mee is 5000 Euro. 

Locatie(s): 
Dynamo, Eindhoven

Uitslag Beslis mee

FCP40
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 101 gestemd
totaal90
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project aan de hand van de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Mooi dat de gestage groei van lokale poetry circles heeft geresulteerd in een landelijke manifestatie, die dichters, performers, masters, jong talent en liefhebbers met elkaar verbindt en inspiratie biedt. Een grootschalig evenement als dit is een prima manier om de diversiteit en kwaliteit van schrijvende performers zichtbaar te maken voor een breder publiek. De combinatie van activiteiten en presentaties maakt het programma aantrekkelijk voor deelnemers van elk niveau. Kiezen voor een reizende manifestatie betekent ook kiezen voor samenwerking met steeds nieuwe partijen naast de vaste partners. Die dynamiek past goed bij deze eigentijdse discipline, die nog een wereld te winnen heeft.

afbeelding van Sarah Haaij

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

De Poetry Circle Manifestatie sluit aan op de trend dat steeds meer (jong en oud) talent in de vrije tijd bezig is met schrijven en performen. Meer plekken bieden poëzie, spoken word en schrijvende performers een podium. Niet alleen de geijkte openmic-podia maar ook dance-feestjes, popfestivals of designtentoonstellingen. Poetry Circle legt een fundament onder deze kleurrijke scene. In de manifestatie komen de spelers bij elkaar en is er ruimte voor ontwikkeling en verdieping. Een valkuil zou kunnen zijn dat je enkel de incrowd bedient. Maar met de geplande feedback-foyer, meet and greets en een voorprogramma waarin nieuw en gevestigd talent samen een voorstelling maken, is er volgens mij ruim plek voor aanstormend talent en talentontwikkeling. Dit wordt inspirerend! 

afbeelding van Jorien Waanders

Beste Menno, 

Dank je voor je bericht! Ik heb je project inderdaad voorbij zien komen op deze website. Wat een fijn initiatief! Ik zou graag eens een afspraak met je maken binnenkort voor advies en om te kijken hoe jullie initiatief bij de Manifestatie aan kan sluiten. Ik mail je en wens je veel succes met de laatste voorbereidingen. Wij hebben zelf een grote productie volgend weekend in Podium Mozaiek in Amsterdam, maar ik zal in ieder geval alle Rotterdamse dichters eraan herinneren dat jullie evenement plaats vindt volgend weekend! 

Groet, Jorien

afbeelding van Jorien Waanders

(vervolg voor Sarah)... Op de Manifestatie zelf speelt participatie eveneens een grote rol. Het publiek kan niet alleen luisteren, maar ook doen. Bijvoorbeeld door een masterclass te volgen van inspirerende schrijvers (denk inderdaad aan Deckwitz, Holwijn, Porseleijn etc), door de zelfgeschreven gedichten van feedback te laten voorzien in de foyer of door aan het einde van de dag het podium te beklimmen tijdens een afsluitend open podium.

Samen met de literaire partners willen we nog meer interactieve activiteiten vorm gaan geven, waarin ook zij kunnen laten zien aan het publiek wat zij doen. En we nemen heel graag je aanbod aan, omtrent goede tips uit het veld!

afbeelding van Sarah Haaij

Dank voor je aanvullingen; dat maakt een hoop helder! Kun je nog iets loslaten over hoe je die kersverse talenten selecteerd? Kunnen mensen zich aanmelden bijvoorbeeld, of werken jullie met scouts? 

Ik zet je vraag in ieder geval ook nog via onze social media kanalen uit. 

afbeelding van Jorien Waanders

Beste Sarah, 

Dank voor je reactie. We hebben het plan weer iets aangescherpt. We werken door het jaar heen met tal van initiatieven en inspirerende spelers uit het jonge culturele literaire circuit. En die willen we samen brengen in de Manifestatie. Zoals: Spoken, SLAA, School der Poëzie, Paginagroots, Poets Club, Woorden worden Zinnen, Try Poetry, Poetrypusher. Samen met deze partijen vullen we het programma in.

Daarin speelt participatie een grote rol. De 50 jonge schrijvende performers van de Poetry Circles in 5 steden werken voorafgaand aan de Manifestatie toe naar een voorstelling olv regisseurs als Babs Gons, Tjon Rockon, Akwasi. Daarnaast selecteren we een aantal gevestigde namen die samen met kersvers talenten een gelegenheidsproductie maken. ...

afbeelding van mennodicht

Hoi Jorien, Leuk om te lezen dat jullie hiermee bezig zijn. Ik ken de Poetrycircle als een groep hele enthousiaste jongeren met vaak mooie resultaten. Op dit moment ben ik bezig om op 15 en 16 maart een festival te organiseren waar ook jongere dichters aan deelnemen. Het festival Dichter bij de Bar in Delft. Het zou leuk zijn om je daar te zien en mochten jullie nog op zoek zijn naar adviezen en samenwerkingspartners dan ben je altijd welkom om een afspraak te maken. Je kunt mij mailen: verzetdezinnen@gmail.com

afbeelding van Sarah Haaij

Jij maakt het mee is er voor ideeën met een bijzondere samenwerking. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie samenwerkingspartners!

Hoe komen de ´dagboekschrijvers´ bijvoorbeeld op jullie podium terecht? En hoe worden ze begeleid in het maken en bij het performen? Vertel ons meer over dat participatieonderdeel van de manifestatie. Kunnen de verse schrijvers ook een workshop van Deckwitz e.a. krijgen? Misschien worden ze uitgedaagd om een voorstelling neer te zetten.  

Het kan ook zijn dat jullie juist nog naar input op zoek zijn voor deze onderdelen. Dan horen we het ook graag en kijken we eens rond of er nog mensen uit t veld goede tips hebben! 

afbeelding van Jorien Waanders

Beste, 

De ideeen ontwikkelen zich. We hebben het plan verder aangescherpt. Het wordt steeds unieker en relevanter. De belangrijkste veranderingen op een rij:

- specifieke doelgroep vastgesteld: het festival is er voor jong schrijvend en performend Nederland. In brede zin: van rappers, dagboekschrijvers tot ambiteuze dichters en professionals. 

- breder dan de Poetry Circle; het programma behelst niet slechts performances van dichters uit de Poetry Circles. We gaan samenwerkingen aan met vele organisaties en artiesten om het programma een afspiegeling te laten zijn van de laatste en beste trends in NL.  

- niet meer alleen luisteren, vooral doen; inspireren en geinspireerd worden tijdens lezingen, workshops ea activiteiten. 

afbeelding van Anouk Leeuwerink

Hai Jorien,

Goed om te zien dat je je aanvraag verder hebt aangescherpt! Ik denk dat het belangrijk is om bij de communicatie naar je publiek helder te houden wat het festival inhoudt. Er komen immers veel elementen bij het festival kijken: vijf verschillende steden, verschillende disciplines (spoken word, muziek, theater, dans, et cetera), meerdere doelstellingen. Zorg dat je duidelijk houdt wat voor festival het is en wat voor spannende presentaties het publiek kan verwachten. Benadruk daarbij vooral de elementen die het festival anders dan andere maakt, want dan maak je het festival extra interessant voor je publiek.

Heb je al nagedacht over hoe je het festival onder de aandacht wilt brengen? Hoe wil je het gaan promoten?

afbeelding van Jorien Waanders

Beste Willemijn, 

Dank voor je vraag. Je hebt ons aan het denken gezet en we zijn volop aan het brainstormen over hoe we het concept vernieuwend kunnen maken en aansprekend voor een specifiek publiek... Wordt heel binnenkort vervolgd!

afbeelding van Jorien Waanders

Beste meneer/mevrouw Leeuwerink, 

Dank voor uw bericht! In de projectomschrijving spreken we over 'elkaar ontmoeten'. Daarbij bedoelen we in eerste instantie de 50 jonge dichters. Sinds september volgen zij in alle 5 steden een parallel programma, apart van elkaar en hier komen ze eindelijk samen.

Het festival duurt twee dagen. De 1e dag staat in het teken van ontmoeten. De 50 dichters komen bijeen en worden door verschillende workshops en activiteiten gestimuleerd naar elkaars verhalen te luisteren en elkaar te inspireren. De 2e dag presenteren zij de voorstellingen die ze hebben gemaakt aan publiek. 

Mijn vraag heb ik geherformuleerd: op welke manier kunnen we het festival nog interessanter maken voor het publiek? 

afbeelding van Anouk Leeuwerink

Ik vind het een inspirerend idee om jonge dichters te koppelen aan meer ervaren schrijvers en hen te leren hun eigen ervaringen in poëzie om te zetten. Dat maakt me nieuwsgierig naar het eindresultaat.

Wat me nog niet helemaal duidelijk is betreft de publieksparticipatie. Ik begrijp dat het publiek kennis kan maken met nieuw werk van jonge dichters, maar ik ben benieuwd naar jullie plannen om het publiek kennis te laten maken met elkaar. Wat gaan jullie doen om dit voor elkaar te krijgen? Je schrijft dat je wilt dat mensen verhalen gaan delen, hoe ga je dat faciliteren?

Je zoekt meedenkers over publieksparticipatie, schrijf je. Kun je een vraag formuleren waar je advies over kunt gebruiken?

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Mooi initiatief, ik ben benieuwd naar de verdere uitwerking. Een festival is een aantrekkelijke maar ook traditionele manier om verschillende voorstellingen onder één noemer te presenteren. Zien jullie ook kansen om met dit project het concept festival te vernieuwen?

Graag ook een toelichting op julie vraag. Welk publiek willen jullie trekken en wat willen jullie met publieksparticipatie bereiken?