menu denk mee beslis mee maak mee

pluswhat project

Iedereen is geboren met minstens twee talenten.

Stichitng wedowe
1 april 2018 tot 31 januari 2019
film
jongeren
onze website
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Pluswhat deal termijn 3: een geweldig avontuur is ten einde gekomen!

Door Cristian Boscheri op di 5 feb

Terwijl we afscheid namen van de pluswhat deal talenten van onze derde termijn, begonnen we te beseffen dat het einde van de derde termijn ook...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

pluswhat project

Iedereen is geboren met minstens twee talenten.

afbeelding van Cristian Boscheri

Ingediend door:

Cristian Boscheri

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we de impact zo groot mogelijk houden over een langere periode?

Wat ga je doen?: 

Wij – wedowe -  willen het pluswhat project opzetten voor en door jonge mensen met veel creativiteit en meerdere talenten. Ongehoorde Jongeren, die autodidact zijn op een of meer creatieve vlakken gaan aan de slag met film maken.

Wij willen met het pluswhat project bruggen slaan door jonge mensen van 16 tot 27 jaar in actie te brengen om verandering te creëren voor henzelf en hun omgeving door hun stem te gelden. Gedurende een periode van 6 weken leren jongeren eerst leren over film en gaan vervolgens video's maken waarbij ze tijdens het maakproces hun andere talenten combineren.

Binnen het project worden ze juist aangemoedigd om hun andere talenten verder te combineren (daarom wordt het project ook pluswhat genoemd) met video. Een voorbeeld: Als ze kunnen dansen, kunnen ze een video maken met dans erin of gebruiken ze dans op een manier waarop ze het filmen laten beïnvloeden.

Waarom doen we dit?
Door de jonge mensen bewust te maken van de wereld om hen heen, hun rol en toekomst, door het verwerven van nieuwe (o.a. audiovisuele) vaardigheden en competenties, en door hun talenten te combineren en ontplooien, worden de jongeren kansrijk, gezien en gehoord.   

Wij willen hen door de ogen van creatieve, professionele filmmakers naar hun verhalen en beelden laten kijken. Wij willen hen in een stimulerende omgeving laten ondervinden wat film maken met je doet, en hen laten onderzoeken wat ze allemaal met ‘audiovisuele uitingen’ kunnen doen, en zo meer impact creëren voor hun verhalen en ideeën. We willen dat deze jongeren zichzelf blijven exploreren, dit eigense verder ontdekken en ontplooien. En hen een platform aanbieden om hun stem te laten gelden.

Wat voor mogelijkheden biedt video om nieuwe talenten te ontdekken en ontwikkelen, waarom is dat belangrijk?
(Audio-)visueel werken biedt alle mogelijkheden om nieuwe talenten te ontdekken en ontwikkelen. Door in die mindset te moeten werken komen diverse disciplines samen.
Als ik dans en de camera gebruik tijdens mijn zoektocht, dan heb ik wellicht minder controle over de camera en hierdoor kunnen verassingen en ongelukken voorkomen die kadootjes worden in het resultaat. Net als een t-shirt die je met wat verf die was machine in gooit. De patronen die hieruit komen zijn verrassend. Of ik heb juist meer controle als ik beweeg omdat ik een bepaald object wil volgen. Dat exploreren in beweging is dus een van de dingen/dimensies waarmee pluswhat-talenten kunnen gaan experimenteren.

Ook gebruiken jongeren Instagram stories om hun vrienden en leeftijdsgenoten op de hoogte te houden van hun leven, avonturen, bezigheden. Dit is over het algemeen heel statisch omdat vanuit de makers nooit creatief is gekeken, naar hoe je hier experimenteel mee om kan gaan. Door op verschillende manieren te gaan filmen, kan hun Instagram nu ineens wel goed bekeken gaan worden. Innovatie, uitproberen staat bovenaan in dit experimentele werken.

Het idee hierachter is dat het maken van (audio-)visuele uitingen eenvoudig en toegankelijk is tegenwoordig en een geweldige manier is om mensen samen te brengen om problemen te onderzoeken, zorgen te uiten of gewoon creatief te zijn en verhalen te vertellen.

Het gaat dus primair om het proces, hoewel kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke videos kunnen worden gemaakt met behulp van deze methoden als dat een gewenste uitkomst is. Dit proces kan zeer empowerend zijn, waardoor een groep of community in staat is om eigen actie te ondernemen om hun eigen problemen op te lossen, en ook om hun behoeften en ideeën door te delen met leeftijdsgenoten die dit gaan kijken.

Als zodanig kan het maken van audiovisuele middelen, een zeer effectief instrument zijn om gewone mensen en gemarginaliseerde mensen aan te trekken en te mobiliseren, en om hen te helpen hun eigen vormen van duurzame ontwikkeling te implementeren op basis van lokale behoeften.

Waarom is dat belangrijk?
Het is van groot belang dat jongeren erin slagen hun weg in het leven te vinden. Tussen 16 en 27 jaar is de jongere op zoek naar zichzelf. Hij zoekt een levensrichting en maakt eigen keuzes: Wat moet ik doen? En met wie?

Niet alle jonge mensen krijgen de ruimte om te ontdekken waar en hoe ze hun talenten willen en kunnen ontwikkelen. Naast kansarme, kwetsbare jongeren vinden ook getalenteerde, creatieve jongeren moeizaam hun weg in de maatschappij. Ze tobben met vragen als: Hoe ontwikkel ik mezelf? Wat ga ik later doen? Wie zal luisteren naar mij?

Veel jongeren zijn getalenteerd. Echter, zij weten vaak niet wat ze met hun talenten allemaal kunnen, ook vinden ze het moeilijk om te kiezen wat ze precies willen gaan doen en hoe ze dingen moeten doen, ze voelen zich ongeschoold, weten niet hoe zich te presenteren; ze hebben begeleiding nodig om in actie te komen. We hebben ervaren dat het maken van video's een geweldige manier is om dit te doen. Het creëren van een stimulerende omgeving met een zeer visuele, concrete en effectieve manier voor expressie is een krachtige manier om lage drempels te hebben om jongeren actie te laten ondernemen.

Wat heb je nodig?
wedowe
wil de jonge mensen een reële kans geven door te kijken naar hun talenten en ze laten deelnemen aan het pluswhat project: het maken van film/video.
wedowe gaat gedurende het project van één jaar 18 jongeren uitdagen op het vlak van individuele groei, zelfvertrouwen en zelfstandigheid door ze experimenteel aan het werk te zetten. Zo ontdekken ze hun eigen interesses en talenten en worden ze 'gesterkt' in hun kunnen, met succes opgeleid in het maken van film/video.

Het pluswhat project is ingedeeld in drie termijnen; een jaar lang zijn er per termijn zes workshops à vier uur; elke week één workshop op zaterdag waaraan zes jongeren deelnemen. In dat jaar zijn er 18 workshops en nemen er 18 jongeren deel.
Om gedurende 18 workshops activiteiten het realiseren voor 18 jonge mensen, hebben we financiering nodig voor:
- twee mentoren.
- aankoop van apparatuur, film en edit apparatuur. Deze apparatuur wordt ook voor de volgende termijnen ingezet.
- werkruimte/locatie, tevens voor toekomstige activiteiten/doeleinden te gebruiken.

Hoe gaan jullie dit project (tussentijds) evalueren?
Voor het meten van de resultaten spelen de deelnemers een grote rol. Zij zijn een belangrijke informatiebron. Er gaat (tussentijds) geëvalueerd worden via persoonlijk gesprekken en feedback én op artistieke kwaliteit en bereik via social media. Zo wordt het resultaat gemeten aan de hand van persoonlijke omstandigheden, kansen en externe mogelijkheden per deelnemer vóór en na de termijn van deelname (een kwalitatieve aanwijzing) en aan de hand van een aantal deelnemers waarbij de persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden verbeterden (bijvoorbeeld meer participatie, aan het werk, een kwantitatieve aanwijzing). Verder verwerken ook de feedback van de workshopgevers na elke workshop.

Hoe ga je te werk?: 

De jongeren werken zes weken in een realistische leer-werkomgeving. Ze volgen workshops en krijgen diverse audiovisuele tools aangeboden. Denk aan video content-creatie, visual storytelling, e.d. Elke workshop bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel: film maken en het daadwerkelijk filmen en editen. Per twee deelnemers maken ze aan de hand van een framework een audiovisuele vorm. Dat kan in een studio zijn of op locatie. Na die zes weken kunnen ze korte (audio)visuele vormen van begin tot en maken.

De jonge mensen zoeken een activiteit en gaan proefondervindelijk aan de slag. Ze werken aan een eigen idee en aan zichzelf. Het project is opbouwend; vanuit hun eigen perspectief creëren ze audiovisuele videocontent.

Dit is hoe een termijn van 6 workshops zal werken, in detail:

  • De workshops zullen uitgevoerd worden op 6 zaterdagen in een wekelijkse frequentie.
  • Elke workshop is opgedeeld in twee delen, een theoretisch deel (film-maken) en een praktisch deel (het daadwerkelijk filmen en editen);
  • Gedurende elke workshop zullen jonge mensen de kans krijgen om korte (audio-)visuele vormen te maken in paren. Aan het einde van elke workshop zal elk paar gefilmd hebben, geëdit hebben en een korte (audio-)visuele vorm hebben afgerond.
  • De korte (audio-)visuele vormen zullen met een heel duidelijk stap voor stap framework worden gemaakt met een duidelijke context (in een studio setting of in een buitense omgeving), dit biedt een lange barrière waar iedere jongere welkom in is.

Elke workshop zal worden opgedeeld in twee delen, het eerste deel zal de volgende onderwerpen bevatten:

- Opdracht van de dag (dit biedt een structuur en duidelijkheid over wat ze gaan filmen);
- Hoe kan je je talenten gebruiken in (audio-)visuele creatie;
- Het filmen en editen van de (audio-)visuele vorm.

En een meer film gespecificeerde structuur als volgt (met de uitnodiging om de regels van film discipline te breken waar ze deze kansen zien om dat te doen en het nog meer eigen te maken):

Titel van de workshop Beschrijving
1: Heb je een camera? Een reis door de verschillende stijlen van filmen en het verschillende type korte (audio-)visuele vormen die mogelijk zijn om te creëren.
2: Montage: Hak en Snij het materiaal tot jouw unieke creatie. Montage uitleg met voorbeelden van goede en slechte montages. Hoe kan je een verhaal versterken(/redden) met een goede montage.
3: Sociale media, stories en stijl. Sociale media en content, hoe zet je iets unieks neer, iets eigens, iets wat jij duidelijk bent.
4: Titels en animatie. Titels en animatie uitleg, hoe je dit op een effectieve manier kan gebruiken om je vormen nog beter en duidelijker naar het publiek over kan brengen en individualiteit uit te drukken.
5: Hoe te zorgen voor het delen en de deelbaarheid van je creatie. Je creatie staat online, hoe zorg je ervoor dat zoveel mogelijk mensen het gaat zien. En tot wie spreek je in je creatie, wie is jouw doelgroep?
6: En nu? De wijde wereld staat open en klaar voor je. De laatste video is gemaakt van de series en nu sturen we je gewapend met alle skills de wijde wereld in.

Deze workshop is meer sturend op wat de behoefte nog is van de groep, wat ze nog willen weten/leren.

Tijdens elk termijn hebben de deelnemende jongeren de mogelijkheid om gedurende week in de ruimte te werken aan hun opdrachten, mochten ze hier extra tijd aan willen besteden.

Het selecteren van de jongeren door onszelf en de selectie in samenwerking met onze partners Dynamo Jeugdwerk, Neos, Futuris en Sint Lucas: Er worden 6 jongeren geselecteerd voor de elke periode van 6 een halve daagse workshops.

We zullen een call maken, een video en een flyer uitbrengen in ons netwerk. We sturen dit naar onze partners om binnen hun netwerk te circuleren en ons te helpen zoeken naar passende jonge mensen (de focus ligt op hun motivatie om zich aan het project te committeren en de duidelijkheid over hun eerste talent). Bij onze meetings voorbereidend op de aanvragen hebben ze allemaal wel ideeën aangegeven voor welke jongeren dit project geschikt is. Zodra we een lijst met mogelijke kandidaten hebben, zijn we van plan om een individueel gesprek aan te gaan met elk van hen te hebben. In totaal, zullen we 18 jongeren selecteren. We selecteren er 6 en verwelkomen ze op dag 1 workshop 1.

Onze focus met dit project is niet alleen specifiek voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar gezien onze partners kan het wel zijn dat veel van deze jongeren dat ook zijn.

Sociale cohesie
De doelgroep bestaat uit kansarme, kwetsbare jongeren met een ontwikkelingsstoornis en sociaaleconomische problemen. En daarnaast uit een groep jongeren die nu vaak buiten beeld blijft bij de bestaande dienstverleners: jongeren mét en zónder een problematische thuissituatie tussen 16 en 27 jaar die hun weg zoeken in de maatschappij en om diverse redenen vastlopen.
Al deze jongeren denken veelal somber over de toekomst; ook al proberen ze er iets van te maken.

Het pluswhat project leent zich er bij uitstek voor om beide groepen samen te brengen, en creëert op die wijze diversiteit en een positieve groepsdynamiek. Verder ligt de kracht in de kleinschalige aanpak en biedt de locatie Strijp-S een boeiende, leerrijke en stimulerende werkomgeving en ontmoetingsplek. De jongeren ontmoeten tijdens het intensieve project nieuwe mensen. Sint Lucas en Futuris zijn eveneens met hun activiteiten op Strijp-S gevestigd.

Wie verzorgen de workshops? Hoe spelen zij in op de verschillende individuen?
De workshops worden uitgevoerd door mentors gecoördineerd door Aiman Hassani voor het filmgerelateerde gedeelte en door Cristian Boscheri voor het onderdeel van talentontwikkeling. Aiman Hassani en Cristian Boscheri zullen de meeste workshops verzorgen, in samenwerking met filmmakers en persoonlijke mentors uit ons netwerk. In het pluswhat project is het doel om jongeren tools te bieden om zich via (audio-)visuele vormen te uiten, terwijl ze experimenteren met hun talenten. Zo spelen we dus in op verschillende individuen met verschillende talenten.

Doel van dit project is
Met het pluswhat project daagt wedowe de jongeren uit op het vlak van individuele groei, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Door ze hun interesses, talenten en vaardigheden te laten ontdekken, worden ze ‘gesterkt in hun kunnen’ (self efficacy) en ondervinden ze veel plezier in het experimenterend werken met film en video maken, en zijn ze instaat om zelf korte (audio-)visuele vormen van begin tot eind te maken.

Wat is de doelgroep?
Getalenteerde jongeren (16 t/m 27), mét en zónder een problematische thuissituatie en/of beperking.
Succes op school of in de maatschappij wordt niet alleen bepaald door factoren die te maken hebben met onderwijs en werk, maar ook met geloof in eigen kunnen, zelfredzaamheid, de situatie thuis, vrienden en relaties, vrijetijdsbesteding, gezondheid, enzovoorts. Maar bovenal ook met het herkennen van je eigen talenten en leren hoe die talenten op de juiste manier in te zetten. Duurzaam succes op school of in de maatschappij vraagt voor deze groep jonge mensen om een benadering met extra aandacht voor al deze factoren in hun onderlinge samenhang.

Wat is het niveau van de deelnemers, hoe worden ze begeleid in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten (1e, 2e, 3e)?
De deelnemende jongeren:
- Zitten nog op school, entreeopleiding of mbo 16-27 jaar.
- Zijn voortijdig van school uitgevallen zonder startkwalificatie (entreeopleiding, vmbo, havo, vwo).
- hebben wel een startkwalificatie, maar doen om allerlei redenen maatschappelijk niet mee.
- zijn uitgevallen van het mbo.
- hebben wel een studie/cursus afgerond in een bepaalde richting, maar weten hier geen baan in te
 vinden.

Het pluswhat project werkt met concrete tools voor het maken van film. De jongeren gaan ieder op zijn of haar manier hun specifieke talent(en) benutten door te experimenteren met deze tools. Het project is zo opgesteld, dat de jongeren meteen aan het werk kunnen, ze verrichten praktische taken en overzichtelijke activiteiten, waarbij ze hun expressie en creativiteit kunnen inzetten. Ze zien ook meteen resultaat van hun werkzaamheden. De jongeren worden hierbij individueel en in groep begeleid in onder meer het filmproces, professionele en persoonlijke ontwikkeling. Tevens leren de jongeren van elkaar.

We zullen geen coaches hebben voor elk specifiek talent dat jongeren hebben, dat is ook niet de doelstelling van het project. Het gaat om de combinatie an zich, niet het verbeteren of ontwikkelen van een specifiek talent, behalve natuurlijk de talenten voor filmmaken en hun talentontwikkeling in het algemeen.

Met wie werk je samen?: 

We werken samen (o.a. op het vlak van talentontwikkeling) met: Sint Lucas (creatief/industrieel onderwijs); Stichting Neos (jongerenopvang); Futuris Zorg & Werk (professionele zorgbegeleiding); Lumens Groep/Dynamo Jeugdwerk (jeugdtalentontwikkeling). En last but not least, Stichting wedowe als specialist in jongerenwerk en in audiovisuele communicatie. Verder hebben we de intentie om met UCK te gaan samenwerken.
De samenwerkingspartners stimuleren talentontwikkeling door onder meer buitenschoolse activiteiten voor jonge mensen en (ex)studenten te promoten. Door intensief samen te werken en kennis te delen, kunnen we de deelnemende jongeren in hun kracht laten groeien.    

We werken samen met Dynamo Jeugdwerk, Neos, Futuris en Sint Lucas, wanneer het gaat om het selecteren van de jongeren en kennisdeling en het delen van de faciliteiten. Ook werken we samen met de deelnemers die een grote stem hebben in de verbetering van de project.

Wat is de rolverdeling tussen jullie?
We staan hiermee voor een uitdaging; in deze samenstelling openstaan voor nieuwe invloeden van elkaar en de deelnemers; het bewaken van de kwaliteit en authenticiteit.

De samenwerking is innovatief en biedt andere partijen nieuwe mogelijkheden omdat we organisaties samenvoegen die normaal gesproken niet samenwerken met elkaar. We komen samen door en voor dit project.

Samen selecteren we een brede pool aan jongeren uit het netwerk van Sint Lucas, Lumens Groep, Neos, Futuris en wedowe. De pool van mogelijke kandidaten waaruit kan worden gekozen, wordt breed gehouden daar we jongeren met verschillende achtergronden willen samenbrengen.
In onze samenwerking met de organisaties en scholen stellen we vast dat vastomlijnde, concrete projecten het meest effectief werken. Vanuit activiteiten, zoals breakdance, urban culture en filmproductie, hebben we contact met veel jonge mensen. De partners gaan elk bijdragen aan het werven van een of twee deelnemers op basis van een termijn. De geselecteerde jongeren zijn geschikt voor het pluswhat project.

Een win-win situatie voor ons allen
pluswhat
laat deze jongeren kennis maken met hun pluswhat-talent, hun tweede, derde of vierde talenten en hoe ze deze het beste kunnen bundelen om en zichzelf te kunnen zijn. Onze partners hebben aangegeven dat dit een gat is wat ze graag dicht zouden gezien hebben en zien ons project als een uitstekend voorbeeld daarvan.

We zijn allen gebaat bij dit project omdat het een probleem oplost wat elke organisatie weer op zijn manier ervaart. Sint Lucas omdat ze houden van initiatieven die niet traditioneel zijn in opzet. Ze zijn zelfs vernieuwers binnen het onderwijssysteem. Ze zoeken naar buitenschoolse activiteiten voor studenten, ex-studenten waar ze zichzelf en hun talenten kunnen ontplooien. Dynamo en Neos en Futuris voor de jongeren die ze graag verder willen laten ontwikkelen, omdat de jongeren bij hun programma’s het ontwikkelplafond hebben bereikt van hun talenten. En/Of de jongeren die graag kennis willen maken met hun andere talenten of een leuke activiteit willen ondernemen.

We werken samen met Dynamo Jeugdwerk, Neos, Futuris en Sint Lucas, wanneer het gaat om het selecteren van de jongeren en kennisdeling. Ook werken we samen met de deelnemers die een grote stem hebben in de verbetering van de project.

Verder zijn we van plan om samen te werken met het UCK, toevalligerwijs door dit platform en onze raakvlakken in beide projecten. Wat vaststaat is dat we binnenkort samen een brainstorm sessie gaan houden, waarin we kennis delen en kijken hoe we elkaars projecten meer kracht kunnen geven en kunnen verbinden.

We brengen diverse organisaties samen, die normaal gesproken niet samen werken: Sint Lucas als specialist uit het creatieve industriële onderwijs. Neos als specialist in jeugdopvang en die jongeren een dak bieden. Futuris zorg en werk is specialist in professionele zorgbegeleiding. Dynamo jeugdwerk als specialist in jeugdtalentontwikkeling. Stichting wedowe als specialist in jongerenwerk en in audiovisuele communicatie.

Onze partners zijn essentieel om onze groep jonge mensen zo divers mogelijk te maken. Als wedowe, staan we erom bekend dat we mensen van de meest uiteenlopende achtergronden bij elkaar brengen en met elkaar verbinden.

Wij geloven dat het hebben van mensen van verschillende achtergronden die samen experimenteren en samenwerken in een veilige omgeving, de fundaties vertegenwoordigen om mensen te helpen anderen beter te begrijpen, zichzelf en een open geest ontwikkelen wanneer ze naar de wereld kijken. Ook de sociale cohesie die dit vormt vinden wij zeer belangrijk.

Met al de doelgroepen van bovengenoemde organisaties, en de jongeren die onze filosofie al hebben ervaren, kunnen we een zeer heterogene groep creëren, die een interne krachtige dynamiek van empowerment zal creëren.

Voordat we aan de slag gaan met elk traject hebben we een voorbespreking met elke partner en de talenten die ze aandragen. We zullen het hebben over de profielen hebben van de jongeren en wat hun eerste talent is en aan welke doelstellingen ze willen werken. De desbetreffende partner brengt hun expertise in en zal betrokken blijven tijdens het traject en met hun jongere. Waar ze tegenaan lopen of wat hun wensen zijn.

Wat is verder van belang om te weten?: 

De jongeren worden een ‘rolmodel’ voor hun leeftijdsgenoten. Stichting wedowe vormt een cultuur met een duidelijk kader dat jongeren inspireert om voor zichzelf de beste kansen te creëren en zo ook een positieve invloed te hebben op hun leefomgeving.

De jongeren gaan met hun korte audiovisuele vormen veel ‘bereik’ creëren via social media bij hun achterban en in de regio Eindhoven alsook de samenleving. De video is in het Engels of in het Engels ondertiteld. Bovendien heeft wedowe internationaal bereik door haar projecten in het buitenland.   

wedowe wil in de toekomst een Communication Agency gaan starten: ‘pluswhat.agency’, waar in de toekomst een aantal jongeren kunnen komen werken. Dit wordt dan het eerste Communication Agency dat gerund gaat worden door getalenteerde jongeren met tot dan, weinig toekomstperspectief. De visie van onze agency is om een communicatie bureau op te bouwen die projecten met sociale impact helpt, meer zichtbaarheid te krijgen en meer mensen activeert om actie te nemen voor het goede. Dit agentschap zal een maatschappelijke onderneming zijn die kansarme jonge mensen begeleidt en bestaat uit een voortdurend vaardigheidsgericht programma voor jongeren om een nieuwe manier van leren en creatie geeft als het gaat om creatieve expressie door video. Dit staat echter nu nog los van het project. We willen het alleen wel vermelden om enige naamsverwarring te voorkomen. In de toekomst kan de pluswhat.agency een interessante partner zijn van dit project. 

Wat is de behoefte vanuit de jongeren?
We zijn in contact gekomen en komen door onze werkzaamheden met veel getalenteerde jonge mensen (dansers, muzikanten, jonge opinie hebbende) die video gebruiken of proberen te gebruiken om hun ideeën, hun kunst en hun emoties tot uitdrukking te brengen. Een proces dat altijd autodidactisch is geweest voor hun. Ze zijn hongerig om daadwerkelijk vaardigheden te leren over film en hoe ze hiermee met hun talenten kunnen experimenteren, ontdekken en ontplooien.

Wat is onze oplossing?
In het werken voor de diverse gemeentes, organisaties en scholen zijn we erachter gekomen dat het voor jongeren belangrijk is dat projecten gecreëerd worden op een manier waarbij hun aandacht vastgehouden kan worden. Dit in de uitvoeringen van de opdrachten tot in hoe lang het duurt dat er een "resultaat" te zien is. Ook is het heel belangrijk dat de vrijheid van expressie en het gebruik van creativiteit aan hun standaarden/eisen voldoet. We hebben op basis van onze ervaringen met dit project een optie gebracht, die wel werkt voor deze doelgroep.

We vinden dat we een unieke manier hebben gevonden elke workshop resultaat boekt, omdat dat experimenteren met zichzelf duidelijk tot uiting komt in de korte (audio-)visuele vormen. Na afloop van een termijn bij ons komen zij ook door het experimenteren, ontdekken en ontplooien meer in contact met wie zij zijn en/of willen zijn.

Bereik: 

Dit aantal is gebaseerd op de deelnemende jongeren. Het effect wat die jongeren door middel van de korte (audio-)visuele vormen zullen creëren is natuurlijk veel groter.

We bereiken de participanten. Verder bereiken we via hun uitingen leeftijdsgenoten, jongeren uit de buurten van Eindhoven en nabij. Gezien de lage barrière die onze uitingen hebben, engels of engels ondertiteld zullen onze korte (audio-)visuele vormen gratis wereldwijd toegankelijk zijn. wedowe doet al jaren projecten in diverse landen in het buitenland en heeft ook een internationale uitstraling.

aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
18 x  workshops 18  
18 weken begeleidend werken aan opdrachten 18  
Wat maakt het project bijzonder?: 

wedowe heeft de kracht om bruggen te slaan tussen mensen, mensen en organisaties, en organisaties onderling. wedowe zet zich in om jonge mensen in beweging te brengen. Zij kennen de kracht van veelzijdige jonge mensen, die hun talenten omarmen en gebruiken om hun levensdoel en loopbaan te ontwikkelen. Veelzijdige jongeren, die op zoek zijn naar manieren om hun multi-talenten te combineren.

wedowe staat vol vertrouwen achter de jongeren. ‘Gelukt’ betekent voor de jongere een weg zoeken naar een zinvol levensdoel en zo bij te dragen aan een fijne, leefbare wereld. De jongeren gaan bewust zelf dingen verwezenlijken en hun koers in het leven vol originaliteit uitstippelen, afgestemd op de wereld en de mensen om hen heen.

De insteek van het project, hoe we de jongeren laten werken met het audio-visuele medium, onze actie gerichte aanpak van vaardigheden aanleren en onze partnerships.

Hoe we anders zijn dan de rest.
Met ons pluswhat project helpen we elke jongere om zijn/haar unieke stijl te ontwikkelen voor het maken van video's, door hen te helpen hun andere talenten (dans, zang, sport) te gebruiken om hun video's uniek te maken. Er is geen ander project dat jongeren helpt hun talenten te ontwikkelen en tegelijkertijd op deze manier laat zien.

Onderscheidend, want er is geen project in Nederland die dat op dit moment voor jongeren doet.

Begroting: 

Om 3 termijnen lang activiteiten voor 18 jonge mensen te kunnen maken, hebben we financiering nodig om twee mentoren te dekken, aankoop van apparatuur die we kunnen hergebruiken voor de volgende termijnen, met een ruimte die we voor toekomstige doeleinden kunnen hergebruiken.

Noot: voor het project vragen we geen bijdragen aan de jongeren. De instap om deel te nemen, houden we graag zo laag mogelijk. Veel jongeren zijn financieel niet draagkrachtig. Om hierin tegemoet te komen doen we als organisatie een investering in het project.

Locatie(s): 
Eindhoven

Uitslag Beslis mee

FCP37
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 139 gestemd
totaal87
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Pluswhat is een crossover project, waarbij het leren van film centraal staat maar de brug naar andere disciplines cruciaal is. Dit sluit aan bij de trend die ook wij zien dat jongeren zich niet meer enkel binnen een enkele discipline willen ontwikkelen en van nature al over grenzen heen kijken en proeven aan andere disciplines. Het kunnen maken van film en video draagt niet alleen bij aan de creatieve ontwikkeling en verbreding van de jonge talenten, maar vergroot ook hun kansen op zichtbaarheid. Jullie bieden voldoende inzicht in het werkproces tijdens de workshops en het gehele ontwikkeltraject van de jongeren. Dit biedt vertrouwen in de aanpak, die per deelnemer maatwerk vereist. De samenwerkingspartners bieden bovendien houvast als het gaat om het werven en begeleiden van de doelgroep die voor ogen is. Deze partijen kunnen elkaar prikkelen en versterken, wat de ervaring voor de jongeren naar een hoger niveau kan tillen. Ook de rolverdeling en meerwaarde voor iedere partner wordt helder beschreven en overtuigt. Ik kijk uit naar de bijzondere werken van deze jongeren, maar wens hen bovenal een inspirerend en motiverend ontwikkeltraject toe. 

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Goed gedaan! Mooi dat jullie je door de eerdere teleurstelling niet hebben laten afschrikken maar deze juist als inspiratie hebben gebruikt. Deze vernieuwde aanvraag schetst een duidelijk beeld van het traject dat jullie voor ogen staat: een combinatie van talentontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en empowerment. Het doel van de activiteiten is helder, de opzet is concreet beschreven en het beoogde effect aansprekend verwoord. Duidelijk is ook dat jullie een hecht netwerk hebben opgebouwd met betrokken samenwerkingspartners. Het experimenteren met video, met beeld, geluid en montage, sluit aan bij de belevingswereld van de jongeren die jullie willen ondersteunen. Via dit traject krijgen zij de kans hun mediavaardigheden te versterken, leren zij creatieve manieren om hun verhaal te vertellen en dit op een eigentijdse manier te verbeelden. Werkenderwijs krijgen zij de kans ook hun sociale vaardigheden te vergroten. De deelnemers en jullie partnerorganisaties staan te popelen om te beginnen, leid ik af uit het grote aantal publieksstemmen. Veel succes!

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Tip: Misschien wil je nog informatie uit de groene blokken hieronder, bijvoorbeeld een deel van je reactie van 19 januari, verwerken in de projectomschrijving aan de linkerkant van deze pagina, want daarin geef je  mooie concrete voorbeelden van wat jullie gaan doen en voor wie jullie werken.

Een andere toevoeging zou een beschrijving kunnen zijn van het effect dat dit project idealiter heeft op de cultuurbeoefening in de vrije tijd door de deelnemers in de toekomst of op andere jongeren in de buurt. Dat effect of die impact is namelijk een van de criteria waarop we het project gaan beoordelen.

afbeelding van Cristian Boscheri

Thanks voor de tips, Willemijn! 

We hebben ze proberen te verwerken en het zo duidelijk mogelijk te maken, zonder teveel in herhaling te vallen. Hoop alleen niet dat hiermee belangrijke details voor jullie zijn weggevallen. Anders hoor ik dat graag. 

afbeelding van Dorien Verdier

"We werken graag samen met onze buren Stichting wedowe, naast het S+ programma wat ze bij ons gaan geven waarbij ze jongeren enthousiast maken om zelf sociale impact projecten te starten, hebben we diverse keren gesprekken gehad met Stichting wedowe over wat te doen met de talenten van jongeren en hoe ze dit tijdens en na school verder kunnen ontwikkelen op basis van verdere zelfontplooiing.

Ook wij geloven zeker dat iedereen met een talent is geboren.

Het leren en vormen van de leerlingen en studenten is het vertrekpunt van al onze activiteiten. Onze missie hierbij is tweeledig: ‘Een Sint geeft het beste van zichzelf om het beste uit zichzelf en anderen te halen’ en ‘Wij hebben succes als onze leerlingen en studenten tijdens én na SintLucas succesvol zijn’. 

Wij zijn actief in talentontwikkeling programma's  en naast innovatieve educatie in de creatieve industrie, willen we met wedowe op een intensievere manier samenwerken om jongeren door te laten groeien als het gaat om talentontwikkeling, zelfontplooiing en maatschappelijk bewustzijn. 

We vinden het mooi hoe Stichting wedowe hier een nieuwe beweging in zet. Ze bieden een platform om met de skills die onze jongeren hebben te experimenteren en te combineren op een verfrissende manier hierin is uniciteit belangrijk zoals ook in de creatieve industrie. Ook vinden we het belangrijk dat onze studenten en alumni samenwerken met jongeren met verschillende achtergronden.

Dorien Verdier, director strategic alliances SintLucas

afbeelding van Cristian Boscheri

Dank voor je steunbetuiging op dit platform, Dorien. We kijken uit naar het starten van het project en het werken met de multi-talenten van SintLucas.

afbeelding van Kareem Gazuani

Na diverse meetings te hebben gehad met Stichting wedowe over wat te doen met de talenten of jongeren die een in de top komen van hun talentontwikkelingspiramide (breedte-talent-top).

Wij, Dynamo jeugdwerk zijn actief in talentontwikkeling programma's en willen met wedowe op een intensievere manier samenwerken om talent door te laten groeien als het gaat om talentontwikkeling en zelfontplooiing.

We zien wedowe als een perfecte complementaire partner dus om dit mee op te starten. We zullen kennis met elkaar delen en we kunnen begeleiding van jongeren bieden wanneer jongeren vanuit Dynamo Jeugdwerk verder gaan met wedowe.

We hebben een goede relatie met Stichting wedowe om jongeren te laten groeien.

Kareem Gazuani Projectleider HipHopLab040/Regisseur Dynamo Jeugdwerk 

afbeelding van Cristian Boscheri

Dank voor je steunbetuiging op dit platform, Kareem. We kijken uit naar het starten van het project en het werken met de multi-talenten van Dynamo Jeugdwerk.  

afbeelding van Ton Feijen

"Het pluswhat project zien wij als uitstekende kans om meer voor onze jongeren te kunnen betekenen. We vinden het mooi om te zien dat jullie vinden dat iedere jongere is geboren met minstens een talent.

We
werken bij Neos / project Changes met jongeren die dak- en thuisloos
zijn. Zo’n 70 jongeren zijn jaarlijks in begeleiding. Een aantal volgt een
opleiding of werkt maar er zijn ook jongeren bij die niet goed weten wat ze
willen en kunnen. Voor hen is er de ‘Talenten Expeditie’. We willen jongeren hun
talent laten ontdekken en daarin stappen laten zetten. Daar vullen we elkaar
prima aan.

Changes heeft dus zeker een select groepje jongeren wat deel zou kunnen nemen aan het “pluswhat
project”.

Neos / Changes biedt onderdak en hulp aan jongeren tussen de 16 en 23 jaar die vanwege uiteenlopende redenen op straat terecht zijn gekomen. Doel van de begeleiding is om jongeren een zelfstandig bestaan op te laten bouwen. Hierbij hoort o.a. een stabiele huisvestingssituatie, inkomen en opleiding en / of werk. Het ontwikkelen van je talenten draagt hieraan bij.
 


 

Ton
Feijen


 

Neos
Eindhoven”
 

afbeelding van Cristian Boscheri

Dank voor je steunbetuiging op dit platform, Ton. We kijken uit naar het starten van het project en het werken met de multi-talenten van Neos Eindhoven.  

afbeelding van Alinde Hoeksma

Hallo Aiman, Excuses voor mijn late reactie. Goed om te lezen dat er in de tussentijd hier volop geschreven/uitgewisseld wordt en dat je mijn vragen uitgebreid hebt beantwoord. Het is allemaal weer een stuk duidelijker. Ik adviseer je om op taalkundig gebied nog iemand anders naar het plan te laten kijken omdat er nog steeds zinnen zijn die grammaticaal niet lekker lopen. Ik heb daarnaast inhoudelijk nog een paar laatste aandachtspunten voor je:

- Ik snap goed dat jullie n.a.v. de feedback van de vorige keer het project nu meer richten op vrije tijd, en het onderdeel richting de arbeidsmarkt buiten de beschouwing laten. Op een bepaalde manier lijkt de noodzaak van het project daarmee wel iets kleiner te zijn geworden. Ik adviseer je om de urgentie nog iets duidelijker uit te werken: wat is de aanleiding voor het project, waar signaleren jullie dat hier behoefte aan is, wat voor mogelijkheden biedt video om nieuwe talenten te ontdekken en ontwikkelen, waarom is dat belangrijk?

- Jullie doen de werving deels zelf en deels via partners; maar hoe dan? Omdat jullie wel zoeken naar een doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt ben ik benieuwd hoe jullie hen vinden. Gaat dit via een ‘open call’ of gaan jullie direct jongeren benaderen die jullie hiervoor geschikt vinden? In welke leeftijdscategorie zoeken jullie?

- Wat bedoel je precies met deze zin? ‘De deelnemers zijn jongeren die ten minste bewust zijn over één cultuur te beschrijven talent.’

- Omdat bijzondere samenwerkingen een belangrijke pijler zijn in dit project, raad ik je tot slot aan om de samenwerkingen iets concreter te beschrijven. Wie doet wat en hoe vindt er kruisbestuiving plaats? De beoogde uitwisseling met het UCK kun je daarbij natuurlijk ook goed noemen!

Succes met de laatste loodjes,
Alinde

afbeelding van Cristian Boscheri

“Hallo Aiman, Excuses voor mijn late reactie. Goed om te lezen dat er in de tussentijd hier volop geschreven/uitgewisseld wordt en dat je mijn vragen uitgebreid hebt beantwoord. Het is allemaal weer een stuk duidelijker. Ik adviseer je om op taalkundig gebied nog iemand anders naar het plan te laten kijken omdat er nog steeds zinnen zijn die grammaticaal niet lekker lopen. Ik heb daarnaast inhoudelijk nog een paar laatste aandachtspunten voor je:”

Beste Alinde,

Geen excuus nodig, heel erg bedankt weer voor je reactie, daar hebben we veel aan.

Ik zal iemand vragen die op taalkundig nog zal kijken naar de aanvraag. Bedankt voor het advies.

- Ik snap goed dat jullie n.a.v. de feedback van de vorige keer het project nu meer richten op vrije tijd, en het onderdeel richting de arbeidsmarkt buiten de beschouwing laten. Op een bepaalde manier lijkt de noodzaak van het project daarmee wel iets kleiner te zijn geworden. Ik adviseer je om de urgentie nog iets duidelijker uit te werken:

De jongeren die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, die kwetsbaar zijn, zijn nog steeds welkom om deel te nemen aan ons project. De focus ligt alleen niet meer om hun aan een baan te helpen binnen dit project. De urgentie voor deze jongeren is nog steeds groot en we geven kwetsbare jongeren nog steeds een kans om zichzelf te cultureel ontplooien. We trekken het alleen iets breder, in de zin dat minder kwetsbare jongeren ook welkom zijn in dit project.

Het zal nog steeds gaan om ongehoorde jongeren die hun stem willen laten gelden. Ook willen we nog steeds deelnemende jongeren weerbaarder in de maatschappij maken door hunzelf uniciteit te geven. Onze jongeren zijn op zoek naar zingeving en zeker naar zichzelf. De kijkers van de videos, hun leeftijdsgenoten willen we inspireren en bewegen om hetzelfde te doen.

Gezien de selectie in samenwerking is met onze partners en deel van deze organisaties voornamelijk te maken hebben met kwetsbare jongeren, zal de selectie hier ook nog steeds uit bestaan. We gooien het nu qua aanmelding alleen wat meer open omdat het doel met jongeren anders is, het gaat niet meer om deze jongeren aan een baan te helpen na afloop van het traject.

wat is de aanleiding voor het project

We willen dat jongeren zichzelf blijven en ontdekken en ontplooien en hen een platform aanbieden om hun stem te laten gelden.

We vinden dat we een unieke manier hebben gevonden die elke week resultaat boekt, omdat dat experimenteren met zichzelf duidelijk in expressie komt in de audio visuele uitingen. We hebben ervaren hoe krachtig de ervaring is van het maken van een video voor een jongere en hoe na afloop van het traject bij ons in hun vrije tijd wat ze hebben doorlopen komen zij ook door het experimenteren, ontdekken en ontplooien meer in contact met wie zij zijn en/of willen zijn.

waar signaleren jullie dat hier behoefte aan is,

In het werken voor de diverse gemeentes, organisaties en scholen zijn we erachter gekomen dat het voor jongeren belangrijk is dat projecten gecreëerd worden op een manier waarbij hun aandacht vastgehouden kan worden. Dit in de uitvoeringen van de opdrachten tot in hoe lang het duurt dat er een "resultaat" te zien is. Ook is het heel belangrijk dat de vrijheid van expressie en het gebruik van creativiteit aan hun standaarden/eisen voldoet. We hebben op basis van onze ervaringen met dit project een optie gebracht, die wel werkt voor deze doelgroep.

We zijn in contact gekomen en komen door onze werkzaamheden met veel getalenteerde jonge mensen (dansers, muzikanten, jonge opinie hebbende) die video gebruiken of proberen te gebruiken om hun ideeën, hun kunst en hun emoties tot uitdrukking te brengen. Een proces dat altijd autodidactisch is geweest voor hun. Ze zijn hongerig om daadwerkelijk vaardigheden te leren over film en hoe ze hiermee met hun talenten kunnen experimenteren, ontdekken en ontplooien.

wat voor mogelijkheden biedt video om nieuwe talenten te ontdekken en ontwikkelen, waarom is dat belangrijk?

Audio visueel werken biedt alle mogelijkheden om nieuwe talenten te ontdekken en ontwikkelen. Door in die mindset te moeten werken komen diverse disciplines samen. Als ik dans en de camera gebruik tijdens mijn zoektocht, dan heb ik minder controle over de camera en hierdoor kunnen verassingen en ongelukken voorkomen die kadootjes worden. Of ik heb juist meer controle als ik beweeg omdat ik een bepaald object wil volgen. Dat exploreren in beweging is dus een van de dingen/dimensies waarmee pluswhat talenten kunnen gaan experimenteren.

Ook gebruiken jongeren instagram stories om hun vrienden en leeftijdsgenoten op de hoogte te houden. Dit is over het algemeen heel statisch omdat vanuit de makers nooit creatief is gekeken, naar hoe je hier experimenteel mee om kan gaan. Door op verschillende manieren te gaan filmen, kan instagram nu ineens wel goed bekeken gaan worden. Innovatie, uitproberen staat bovenaan in dit experimentele werken.

Het idee hierachter is dat het maken van audio visuele uitingen eenvoudig en toegankelijk is tegenwoordig en een geweldige manier is om mensen samen te brengen om problemen te onderzoeken, zorgen te uiten of gewoon creatief te zijn en verhalen te vertellen.

Het gaat dus primair om het proces, hoewel kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke videos kunnen worden gemaakt met behulp van deze methoden als dat een gewenste uitkomst is. Dit proces kan zeer empowerend zijn, waardoor een groep of community in staat is om eigen actie te ondernemen om hun eigen problemen op te lossen, en ook om hun behoeften en ideeën door te delen met leeftijdsgenoten die dit gaan kijken.

Als zodanig kan het maken van audiovisuele middelen, een zeer effectief instrument zijn om gewone mensen en gemarginaliseerde mensen aan te trekken en te mobiliseren, en om hen te helpen hun eigen vormen van duurzame ontwikkeling te implementeren op basis van lokale behoeften.

Waarom is dat belangrijk?

Veel jonge mensen, realiseren zich vaak niet hoe belangrijk het is om hun stem "gehoord" te krijgen. Wat dat “geluid” dan ook is.

Het is van vitaal belang dat de samenleving stopt met uitsluiting van onze ongehoorde en ongeziene jeugd en deze toegankelijker maakt voor jongeren om in de gemeenschap te worden gehoord en gezien. We hebben ervaren dat het maken van video's een geweldige manier is om dit te doen.

Het probleem is dat veel van deze jongeren nooit zijn getoond hoe ze een verschil kunnen gaan maken; in feite wordt hun meestal verteld dat ze dat niet kunnen. Het creëren van een stimulerende omgeving met een zeer visuele, concrete en effectieve manier voor expressie is een krachtige manier om lage drempels te hebben om jongeren actie te laten ondernemen.

- Jullie doen de werving deels zelf en deels via partners; maar hoe dan? Omdat jullie wel zoeken naar een doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt ben ik benieuwd hoe jullie hen vinden. Gaat dit via een ‘open call’ of gaan jullie direct jongeren benaderen die jullie hiervoor geschikt vinden?

We zullen een call maken en een video en een flyer uitbrengen. We sturen dit naar onze partners om binnen hun netwerk te circuleren en ons te helpen zoeken naar passende jonge mensen (de focus ligt op hun motivatie om zich aan het project te committeren en de duidelijkheid over hun eerste talent). Bij onze meetings voorbereidend op de aanvragen hebben ze allemaal wel ideeën aangegeven voor welke jongeren hun passend lijken. Zodra we een lijst met mogelijke kandidaten hebben, zijn we van plan om een individueel gesprek aan te gaan met elk van hen te hebben. In totaal, zullen we 18 jongeren selecteren. We selecteren er 6 en verwelkomen ze op dag 1 workshop 1.

Onze focus met dit project is niet alleen specifiek voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar gezien onze partners kan het wel zijn dat veel van deze jongeren dat ook zijn.

We hebben het meer opengehouden voor het project dat iedereen zich kan aanmelden. En hiermee ook meer sociale cohesie en creativiteit en diversiteit kan ontstaan tussen de jongeren, waardoor we ze allemaal empoweren. Zelf kennen we jongeren in ons netwerk en omgeving waarvan we denken dat die veel kunnen halen uit het project. We benaderen dus ook jongeren zelf die we hiervoor geschikt vinden.

In welke leeftijdscategorie zoeken jullie?

We zoeken jongeren tussen 16 t/m 27. Waarvan vele jongeren wel getypeerd kunnen worden als kwetsbare jongere en/of jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

- Wat bedoel je precies met deze zin? ‘De deelnemers zijn jongeren die ten minste bewust zijn over één cultuur te beschrijven talent.’

Hiermee bedoel ik dus echt talenten die binnen cultuurbeoefening vallen, artistieke talenten, dus geen talent voor accountancy ofzo. Dus hun eerste talent moet iets zijn zoals bijvoorbeeld: dans, zang, schilderen etc.

- Omdat bijzondere samenwerkingen een belangrijke pijler zijn in dit project, raad ik je tot slot aan om de samenwerkingen iets concreter te beschrijven. Wie doet wat en hoe vindt er kruisbestuiving plaats? De beoogde uitwisseling met het UCK kun je daarbij natuurlijk ook goed noemen.

We werken samen met Dynamo Jeugdwerk, Neos, Futuris en Sint Lucas, wanneer het gaat om het selecteren van de jongeren en kennisdeling. Ook werken we samen met de deelnemers die een grote stem hebben in de verbetering van de project.

Verder zijn we van plan om samen te werken met het UCK, toevalligerwijs door dit platform en onze raakvlakken in beide projecten. Wat vaststaat is dat we binnenkort samen een brainstorm sessie gaan houden, waarin we kennis delen en kijken hoe we onze projecten meer kracht kunnen geven.

We brengen diverse organisaties samen, die normaal gesproken niet samen werken: Sint Lucas als specialist uit het creatieve industriële onderwijs. Neos als specialist in jongeren opvang en een dak bieden. Futuris zorg en werk is specialist in professionele zorgbegeleiding. Dynamo jeugdwerk als specialist in jeugdtalentontwikkeling. Stichting wedowe als specialist in jongerenwerk en in audiovisuele communicatie.

Onze partners zijn essentieel om onze groep jonge mensen zo divers mogelijk te maken. Als wedowe, staan we erom bekend dat we mensen van de meest uiteenlopende achtergronden bij elkaar brengen en met elkaar verbinden.
Wij geloven dat het hebben van mensen van verschillende achtergronden die samen experimenteren en samenwerken in een veilige omgeving, de fundaties vertegenwoordigen om mensen te helpen anderen beter te begrijpen, zichzelf en een open geest ontwikkelen wanneer ze naar de wereld kijken. Ook de sociale cohesie die dit vormt vinden wij zeer belangrijk.

Met al de doelgroepen van bovengenoemde organisaties, en de jongeren die onze filosofie al hebben ervaren, kunnen we een zeer heterogene groep creëren, die een interne krachtige dynamiek van empowerment zal creëren.

Voordat we aan de slag gaan met elk traject hebben we een voorbespreking met elke partner en de talenten die ze aandragen. We zullen het hebben over de profielen hebben van de jongeren en wat hun eerste talent is en aan welke doelstellingen ze willen werken. De desbetreffende partner brengt hun expertise in en zal betrokken blijven tijdens het traject en met hun jongere. Waar ze tegenaan lopen of wat hun wensen zijn.

Succes met de laatste loodjes,

Alinde

afbeelding van Alinde Hoeksma

Dat maakt het weer een stuk sterker/helderder, vergeet niet je antwoorden ook links in het projectplan te verwerken (voor zover je dat nog niet gedaan hebt). Groet, Alinde

afbeelding van Cristian Boscheri

Ik heb ze er net in verwerkt, thanks voor de reminder. Het plan gaat nu gelezen worden en gecorrigeerd worden op leesbaarheid en fouten. 

afbeelding van Cristian Boscheri

Hey Alinde,

Er is weer een slag geslagen, en het plan is gecorrigeerd op leesbaarheid en fouten. 

Zou je kunnen kijken of je nog tips en adviezen hebt? Onze sluitingsdatum van deze fase is 2 februari. Al best snel. 

Pagina's