menu denk mee beslis mee maak mee

Pijnlijke Melodie Educatie

Ouderen verzorgen zelf educatie programma

GreyVibes
12 mei 2017 tot 30 december 2017

€6.600

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee
Login of registreer om dit project te volgen.

Ga direct naar de reacties

Pijnlijke Melodie Educatie

Ouderen verzorgen zelf educatie programma

afbeelding van Corina Lok

Ingediend door:

Corina Lok

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
We willen de ouderen trainingen aanbieden op het gebied van het werken met jongeren. Wie heeft hier ervaringen mee?

Projectomschrijving: 

De setting van de voorstelling Pijnlijke Melodie is het HagaZiekenhuis op de Sportlaan in Den Haag. We zien het zorgsysteem stuiptrekkend binnengereden worden in een verzorgingshuis waar  een ontheemde nieuwe bewoner zoekt naar een verloren snuisterij. Verloren is ook de dienstdoende zuster; ingeklemd tussen bureaucratie en zorg, bedolven onder formulieren en dossiers; in spagaat tussen het systeem en betrokkenheid met de bewoners. Het is erop of eronder.

Pijnlijke melodie is een voorstelling van de Theaterbroedplaats voor ouderen in Den Haag. Deze broedplaats is het initiatief van GreyVibes (Werkplaatsen Theater en Dans) en het Koorenhuis (Centrum voor de Kunsten). Onder leiding van theaterprofessionals werkten ouderen in de afgelopen zomer aan spel, muziek, kostuums, vormgeving, PR en productie. De zelfstandigheid van ouderen is het uitgangspunt bij de broedplaats. De voorstelling Pijnlijke Melodie speelt op locatie in een verlaten vleugel van het Haga ziekenhuis en gaat over de staat van de zorg in Nederland. De voorstelling is een succes en speelt nog steeds. Tijdens het spelen van deze voorstelling en mede door de enthousiaste reacties van jonge mensen in het publiek, hebben we ontdekt dat de voorstelling een kans biedt om jongeren op een unieke manier te betrekken bij thema's als "ouder worden", "ouder zijn" en "de staat van de zorg". En voor wie kunnen we de voorstelling dan beter spelen dan voor de verzorgers van de toekomst? De jonge mensen die binnen het praktijkonderwijs worden opgeleid om straks met ouderen te werken?

Zowel de ouderen als de betrokken professionals zien een kans om een groot publiek te betrekken bij de inhoud van deze voorstelling en de voorstellingen die komen gaan. Omdat de zelfstandigheid van de ouderen centraal staat bij alles wat we doen, is het belangrijk om een educatieve dienst op te richten  waarin de ouderen een grote rol spelen in de ontwikkeling en uitvoering van educatieve programma's voor het (praktijk) onderwijs. Om dit te kunnen bereiken werken Grey Vibes, de onderwijsafdeling van het Koorenhuis en praktijkscholen nauw samen. Theatermaker/docent Jeroen de Graaf zal de ouderen begeleiden bij het ontwikkelen van educatief materiaal. Ook worden coaches ingezet die met de ouderen werken aan hun didactische vaardigheden. 

Pijnlijke Melodie Educatie richt zich op het opzetten van deze afdeling. Een educatieve dienst waarbij ouderen zelf mede verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen en uitvoeren van programma voor jongeren. Een afdeling die ervoor zorgdraagt dat deze en toekomstige voorstellingen van de theaterbroedplaats ook altijd bezocht zullen worden door een jong publiek. Een kans voor de ouderen om zich artistiek en didactisch te ontwikkelen,  om de jeugd te bereiken, ontmoetingen te organiseren en ervaringen te delen met theater als vertrekpunt. 


afbeelding van Giovanni Campbell

Hi Corina, de denkmee-fase loopt bijna af en ik zie dat in het plan in de linkerkolom het creatieve proces dat de ouderen gaan doormaken nog maar beperkt is aangevuld. Lukt het je nog om het plan verder toe te lichten en een begroting toe te voegen? 

En kunnen wij je nog ergens tips over geven?

afbeelding van Diane Frenay

Ha Corina, je schrijft ' op een unieke manier betrekken' : hoe worden de jongeren betrokken bij de voorstellingen? werken zij mee aan het maken van nieuwe voorstellingen of vormen zij het publiek waar je over schrijft?

afbeelding van Giovanni Campbell

De aanvullende informatie kun je het beste toevoegen aan de aanvraag. De tekst in de witte kolom is wat we uiteindelijk zullen gaan beoordelen.

Ik ben benieuwd naar de artistieke en organisatorische ondersteuning bij het opzetten van de educatieve dienst. Hoe ga je de ouderen begeleiden tot educators?

Ken je de Pearls of Wisdom uit NYC? Dit zijn bejaarde verhalenvertellers die langs scholen gaan om hun ervaringen te delen. De verhalen worden op spoken word achtige wijze vertolkt. De groep wordt ondersteund door een professionele organisatie, maar de ouderen leiden de groep zelf. http://www.estanyc.org/pearls-of-wisdom/

afbeelding van Corina Lok

Dag Giovanni,

Dank voor de info en de link! Zeer inspiratievol. Ik stuur hem ook door naar de spelers. De artistieke begeleiding van de ouderen ligt in handen van o.a. Jeroen de Graaf. Hij is de theatermaker/docent die Pijnlijke Melodie heeft geregisseerd. Hij werkt sinds 2009 met ouderen en was verantwoordelijke voor de eerste projecten die het Koorenhuis organiseerde met de zorgcentral van Florence. Hij heeft als theaterdocent ook een ruime ervaring  in het werken in het onderwijs. Daarnaast wordt er intensief samengewerkt met de praktijkscholen en met de educatie afdeling van het Koorenhuis. De ouderen worden gecoached op didactisch vlak door oude rotten uit het onderwijs die ervaren zijn in het werken op praktijkscholen. Samen met Jeroen de Graaf en de ouderen wordt gekeken naar de inhoud van de programma's. 

 

 

 

 

afbeelding van Diane Frenay

Corina, ik ben jullie coach op dit platform. Het idee om educatie te bieden klinkt goed maar vertelt nog weinig over wat, hoe en waarom. Dit platform is openbaar en het is dus goed als mensen kunnen lezen wat de voorstelling inhoud, (of is er een link naar een stukje registratie bijvoorbeeld?) Wat is de boodschap van de voorstelling? en waarom en hoe is de voorstelliing een bron voor de programma's bij praktijkonderwijs? Wat willen de ouderen toevoegen aan het praktijkonderwijs , en welk onderwijs is dat precies? de bbl en bol gerricht op zorg bijvoorbeeld? Ik denk dat jullie idee veel potentie heeft maar echt uitwerking nodig heeft. Govanni 's en mijn vragen helpen daarbij, ik ben benieuwd naar jullie reactie

afbeelding van Corina Lok

Dag Diane,

Zeker goed om die aanvullende informatie te geven. Ik voeg dit weekend een aantal dingen toe. Ook waarom we denken dat deze vorm van educatie een toegevoegde waarde is binnen het aanbod van voorstellingen in de stad Den Haag en binnen het praktijkonderwijs.

EVen voor de duidelijkheid. Voeg ik de aanvullende informatie toe aan de aanvraag of voeg ik deze in in de chat?

 

 

 

afbeelding van Giovanni Campbell

Welkom op het JMHM platform. De komende weken denk ik met jullie mee over het project om het aan te scherpen voor een aanvraag die voldoet aan de doelstellingen van JMHM.

 
Jullie uitgangspunt om de ouderen vanuit een nieuwe invalshoek te activeren vind ik erg sympathiek. Desondanks vraag ik me af op welke behoefte jullie inspelen en in hoeverre de jongeren als potentiële afnemer ook al in de ontwerpfase mogen meedenken over de opzet van het programma. Over welke groep jongeren gaat het eigenlijk? Zou je wat meer willen toelichten over deze samenwerking en wat de opbrengst van het project moet zijn?
afbeelding van Corina Lok

Dag Jiovanni,

We zullen contact hebben met de scholen van de jongeren. In deze fase hebben we nog geen contact met de jongeren zelf. Al kan ik me goed voorstellen dat dat in de toekomst een mogelijkheid is. De educatieve programma's worden aan de scholen verkocht. De eerste stap in het oprichten van deze educatieve afdeling is dus een netwerk opbouwen van scholen die de combinatie van kijken naar een voorstelling over de zorg, gespeeld door ouderen zelf, interessant vinden.