menu denk mee beslis mee maak mee

The Passion

Een passie voor Milheeze

Stichting Passie voor Milheeze
26 januari 2018
muziek, muziektheater, tekenen en schilderen, theater
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€4.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Volg de voortgang van The Passion in Milheeze via onze facebookpagina!

Door Marieke Martens op ma 12 feb

Vanaf nu kun je alle ontwikkelingen rond om The Passion in Milheeze volgen via onze Facebook pagina ...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

The Passion

Een passie voor Milheeze

afbeelding van Marieke Martens

Ingediend door:

Marieke Martens

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we nog meer interactie tussen alle verschillende verenigingen stimuleren?

Wat ga je doen?: 

In The Passion gaan we de laatste uren van Jezus vertalen naar de hedendaagse tijd. Het doorgeven van licht en licht zijn voor een ander, zal een rode draad vormen in de voorstelling en in de voorbereiding hierop. Aan de uitvoering doen alle koren uit Milheeze mee (Friends with Voices, You name it en het ouderenkoor), de toneelvereniging en de muziekvereniging/fanfare. De solisten en een verteller zijn mensen die in Milheeze engszins bekend zijn om hun zangkwaliteiten, maar ook mensen die bijna iedereen kent, maar waarvan niemand wist dat ze konden zingen.The Passion zal uitgevoerd worden op het kerkplein van Milheeze, de centrale plek van ons dorp. Verschillende disciplines komen voorbij; muziek, toneel en beeldende kunst. De schoolkinderen zullen het licht van het kruis gaan aanmaken en daarmee de tocht van het kruis door het dorp gaan starten. Onderweg zijn er verschillende ‘haltes’ waar toeschouwers aan kunnen sluiten. Op deze haltes zullen verschillende dingen te zien zijn, bijvoorbeeld werkstukken en poezië met betrekking op licht gemaakt door de kinderen. Ook worden er verschillende scènes uitgebeeld die vertalen hoe je licht kunt zijn voor een ander, bijvoorbeeld door soep te brengen naar een zwerver, een oudere dame te helpen met de boodschappen, etc.

Het is echt voor het eerst, dat al deze verschillende amateurverenigingen van Milheeze samen gaan werken aan zo’n groot project. En daarnaast gaan dus ook een aantal inwoners voor het eerst het podium op. Dat alleen al, is een behoorlijk uitdaging. Het is de bedoeling dat in de voorbereiding een aantal gezamenlijke workshops georganiseerd worden waarbij geëxperimenteerd gaat worden met verschillende vormen van muziek maken, waaraan iedereen mee kan doen (b.v. regen maken met je hele lichaam, drummen met gereedschap, etc.). Bewoners uit het dorp die aan de route wonen, wordt gevraagd mee te doen door extra licht te maken in en rondom hun huis tijdens de voorstelling. The Passion zelf wordt uitgevoerd middenin het dorp, dus ook inwoners van Milheeze die normaal nooit naar hun eigen koren/muziek-toneelvereniging komen kijken, kunnen nu kennismaken met wat er allemaal gebeurt in hun eigen dorp. Het wordt een project waarbij de deelnemers op een totaal andere manier dan ze gewend zijn, zullen gaan optreden. Bijvoorbeeld tussen het publiek, buiten, vanaf de kerktoren, met andere verenigingen samen, etc. Het is de bedoeling dat je ook als toeschouwer op een bepaalde manier betrokken wordt in de voorstelling, je wordt bijvoorbeeld aangesproken door de acteurs, mensen waarvan je dacht deze ook bij het publiek horen, gaan ineens meezingen, etc. 

Het accent ligt zowel in het verhaal als in het project zelf op participatie; iedereen die wil, kan mee doen. De bestuursleden van Stichting Passie voor Milheeze (de meeste van lid van een van de amateurverenigingen) zullen de organisatie en coördinatie op zich nemen. Daarnaast zijn diverse lokale bedrijven benaderd voor sponsoring in natura en er loopt al een Crowdfundingsactie (Vrienden van Milheeze, al veel mensen hebben een donatie gedaan). Voor de artistieke coordinatie/regie is een professional van buiten Milheeze aangetrokken: Ton Hendriks. 

Uiteindelijk willen we op 24 maart 2018 met The Passion laten zien waar het kleine dorpje Milheeze groot in kan zijn. We laten zien wat we allemaal in huis hebben, maar ook wat er kan gebeuren als iedereen meewerkt. We hopen dat dit de deelnemers een enorme boost gaat geven in hun creativiteit en we hopen ook dat The Passion veel inwoners van Milheeze enthousiast maakt om bij één van onze verenigingen te gaan.

Hoe ga je te werk?: 

In de voorbereiding zullen alle koren en muziek- en toneelvereniging tijdens hun eigen (aparte) repetities de muziekstukken en scenes gaan oefenen. In de twee maanden voorafgaand aan de voorstelling zullen verschillende gezamelijke repetities en workshops georaganiseerd worden waarbij de verschillende groepen samen gaan repeteren. De grote lijnen van dit project worden bewaard/uitgezet door een 'kerngroepje', dat bestaat uit de initiatiefnemers van dit project; leden van verschillende amateurverenigingen & ondernemers/inwoners van Milheeze.

 

Met wie werk je samen?: 

Alle amateurverenigingen van Milheeze gaan meedoen, dus alle koren, de muziekvereniging en de toneelvereniging. De bassischool van Milheeze gaat voorafgaand aan de voorstelling een project opzetten rondom de thema's in de voorstelling. Verder doen veel bedrijven uit Milheeze (vrijwillig) mee. Ook de ouderen van Milheeze zullen een bijzondere rol kunnen gaan vervullen. Voor de artistieke coördinatie/regie is een professional van buiten Milheeze aangetrokken: Ton Hendriks. De bestuursleden van Stichting Passie voor Milheeze (de meeste van lid van een van de amateurverenigingen) zullen de organisatie en coördinatie op zich nemen. Daarnaast zijn diverse lokale bedrijven benaderd voor sponsoring in natura en er loopt al een Crowdfundingsactie (Vrienden van Milheeze, al veel mensen hebben een donatie gedaan).

Via Facebook, op de jaarmarkt, in de dorpskrant, etc, etc, roepen we mensen op om mee te doen, die zelf op het podium willen staan of die als vrijwilliger willen bijdragen. Het hele project is bedoeld voor een brede doelgroep, de oproep is dus ook breed. Het is de bedoeling dat de meeste hoofdrollen verdeeld worden onder ‘bekende’ bewoners van Milheeze, waarvan de meesten nog nooit gezongen of toneel gespeeld hebben in het openbaar. Hier is al veel animo voor.

Kinderen gaan op school aan de slag met het voor de start van de tocht, maar ook worden de ouderen in het dorp actief benaderd om mee te doen. Het idee is dat er een filmpje gemaakt wordt waarin ze geportretteerd worden wat voorafgaand aan de toch te zien zal zijn op het plein. De ouderen gaan ook zelf meedoen aan het schoolproject, waarbij ze samen rekwisieten zullen gaan knutselen met de schoolkinderen. En we gaan ook op zoek naar vrijwilligers die tijdens de voorstelling rolstoelen willen duwen, zodat ze ook echt zelf kunnen komen kijken.

De artistieke participatie zit ‘m vooral in het feit dat deze productie behoorlijk wat vergt van het improvisatievermogen van iedereen die meedoet. Dat is nieuw. De verenigingen die meedoen zijn dit niet gewend te doen, normaal treedt iedereen op in een kerk of zaaltje, gewoon tegenover het publiek. In deze voorstelling is de setting totaal anders. Dit vergt ook improvisatievermogen en de regisseur zal hier veel nadruk op leggen tijdens de workshops en repetities. Het thema en de liedjes zijn alvast gekozen, maar de scenes tussen de liedjes, en wat er te zien is tijdens de tocht, daar is nog (veel) ruimte voor improvisaties en initiatieven van wie maar mee wil doen.

Het accent ligt zowel in het verhaal als in het project zelf op participatie; iedereen die wil, kan mee doen. Samen geven wer het licht door en laten we zien waar een klein dorpje in Milheeze groot in kan zijn.

 

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Het initiatief voor The Passion komt van een aantal leden van de amateurverenigingen en andere enthousiaste inwoners van Milheeze. Ze hebben samen de stichting Passie voor Milheeze opgericht. Het doel is om activiteiten te organiseren en te ondersteunen, die mensen verbindt en samenbrengt binnen de kleine gemeenschap Milheeze. 

We hopen dat The Passion plezier voor de deelnemers, een mooie en bijzonder ervaring voor spelers én publiek, plus een te verwachten toename van aanmeldingen bij de verschillende verenigingen gaat opleveren. Uiteraard hopen we dat het meer gaat opleveren, het lijkt ons sterk dat dat niet gaat gebeuren, maar we willen ons nu richten op een zo succesvol mogelijke eerste editie van The Passion voor Milheeze. Bij de evaluatie gaan we kijken of we het gaan herhalen, of hier behoefte aan is en in welke vorm we weer zoiets zouden kunnen organiseren met zo veel partijen samen.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 The Passion (uitvoering zelf) 100 1000
5 Workshops (gezamenlijke repetities) voor alle deelnemers aan The Passion 100 0
3 Bijeenkomst rekwisitieten maken met basisschoolkinderen en ouderen 40 0
500 diverse (deel)repetities acteurs, muzikanten, zangers 100 0
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het is echt voor het eerst, dat al deze verschillende amateurverenigingen van Milheeze samen gaan werken aan zo’n groot project. En daarnaast gaan dus ook een aantal inwoners voor het eerst het podium op. Dat alleen al, is een behoorlijk uitdaging. Verder zal het voor alle deelnemers behoorlijk wat improvisatietalent en creativiteit vergen om op een heel andere manier op te treden dan ze gewend zijn: op locatie, tussen het publiek, met orkestleden/zangers samen, in de buitenlucht, versterkt, etc. Verder is het bijzonder dat nu al zo veel mensen hebben aangeboden mee te willen werken en (financieel) te willen ondersteunen. Het is makkelijk mensen enthousiast te maken, het raakt blijkbaar aan iets dat leeft in Milheeze.

Begroting: 

De bijdrage van het Fonds voor Cultuurpaticipatie willen we graag gaan gebruiken voor de workshops waar alle deelnemers aan mee gaan doen, en voor het inhuren van de (externe) artistieke leiding die samen met de volledig onervaren spelers/zangers gaat repeteren, maar er ook voor gaat zorgen dat alles samen komt. Door met een externe artistiek leider te werken, hopen we (leden amateurverenigingen) onze eigen artistieke ontwikkeling een impuls te geven.

Locatie(s): 
Milheeze

Uitslag Beslis mee

FCP26
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 99 gestemd
totaal76
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met The Passion zetten jullie in op een multidisciplinaire voorstelling in het midden van Milheeze. Bovendien wordt het project breed gedragen door de gemeenschap. Zowel verenigingen, bedrijven als individuele beoefenaars werken hiertoe voor de eerste keer samen. Gedurende de ontwikkeling van de plannen hebben jullie een professioneel regisseur aangetrokken om het project te begeleiden. Dit geeft vertrouwen in de artistieke en organisatorische kwaliteit. Echter had ik graag meer inzicht gekregen in het proces dat de deelnemers doorlopen. Hun verwachte ontwikkeling, en die van de organisaties waarvan zij deel uitmaken, is hierdoor moeilijk te beoordelen. Zoals eerder aangegeven is er zelfs met de nodige ruimte voor improvisatie een leidend proces benodigd. Het verwachte bereik en de impact van deze productie binnen Milheeze geeft desalniettemin vertrouwen dat er lokaal en op cultureel gebied, met name binnen het verenigingsleven, een impuls zal plaatsvinden. Ik zou hier gaandeweg dan ook graag meer over lezen.

afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met deze enthousiaste en ambitieuze aanvraag willen jullie samen met lokale amateurs tot een multidisciplinaire voorstelling komen en daarmee een nieuwe impuls geven aan de ontwikkeling van de actieve cultuurbeoefening in Milheeze. Ik heb voldoende vertrouwen in de organisatorische kwaliteit, jullie zijn hiervoor op zoek gegaan naar relevante partijen. De begroting is redelijk en staat in verhouding tot de uit te voeren activiteiten. 

De deelnemers doen een nieuwe ervaring op in het werken in een voorstelling, die zij weer kunnen terugbrengen naar hun 'eigen' vereniging en werken samen met andere disciplines. Het initiatief heeft daarmee de potentie om van meerwaarde te zijn voor de ontwikkeling van het culturele klimaat in de directe omgeving. Waar ik nog wel kritisch over ben is dat jullie vrij summier ingaan op de rol van de deelnemers gedurende het creatieve proces. Welke uitdagende werkvormen gebruik je om de onderlinge uitwisseling tussen hen te stimuleren en hoe begeleid je hen daarbij? Ook hun betrokkenheid in het voorstadium en mbt de zichtbaarheid (promotie) van de voorstelling zou ten goede kunnen komen aan het succes van het project. Mijn tip is daarom om hen te laten meedenken over de opzet van het creatieve proces en tot werkvormen te komen die concreter aansluiten bij hun specifieke behoeften. Hiermee kun je wellicht het duurzame effect van het project nog verder vergroten.

afbeelding van Marieke Martens

Beste Anna,

Zojuist hebben we het project ingediend naar de volgende fase. We zijn benieuwd! Ik heb ook de workshops meegenomen in het bereikschema. Ik hoop dat het zo duidelijk genoeg is. Wat betreft je opmerking over het risico op 'top down', ik wil graag nogmaals benadrukken dat dit absoluut een 'bottum-up' project is; iedereen die mee kan doen, mag meedoen. Er is een projectgroep/bestuur dat bestaat uit leden van diverse verenigingen en ondernemers: allemaal actieve inwoners van Milheeze. Deze groep coördineren het e.e.a. en heeft ook het initiatief genomen voor The Passion, dit zijn (deels) ook zelf deelnemers, dit plan is dus "de stem van de deelnemers". Daarnaast is er een externe artistiek leider/regisseur die op artistiek gebied de boel coördineert en de rode draad in de gaten houd (namelijk het doorgeven van het licht). We zijn een kleine gemeenschap, de lijntjes zijn kort en deze manier van werken past goed bij hoe het gaat in Milheeze.

Met vriendelijke groet, 

Siera Wiersma en Marieke Martens

PS Jammer dat de opmerking over de begroting zo laat komt, de oude begroting stond er al vanaf het begin op. Maar goed, ik wilde de oorspronkelijke begroting overzetten naar de modelbegroting, maar er staan te weinig 'regels' in dat bestand om alle posten kwijt te kunnen. Ik heb het nu maar nagemaakt in Excel en geüpload. Het was natuurlijk fijn geweest als we wat eerder hadden geweten dat dat verplicht is.

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Marieke, ik begrijp jullie gedachtegang maar de invulling van het project is hierdoor nog te weinig concreet en te weinig onderscheidend voor JMHM. Jullie deelnemers zijn afkomstig uit verschillende verenigingen en voor diverse individuele inwoners is het hun eerste voorstelling. Hoe ga je dit alles stroomlijnen? Zelfs met ruimte voor improvisatie is daar een proces voor nodig. Hoe zit dit eruit, wie begeleid en op welk moment? Belangrijk om hierbij ook dieper in te gaan op de workshops en deze mee te nemen in het bereikschema. Om te voorkomen dat het project top-down kun je op voorhand met de deelnemers samenkomen om de behoeften te inventariseren. En misschien samen tot een aanpak komen. Nu lees ik jullie visie op het project, maar de stem van de deelnemers ontbreekt nog. Tot slot is het goed om nogmaals naar de begroting te kijken. Deze is te onduidelijk en ook de activiteiten waarvoor jullie aanvragen ontbreken hierin. Gebruik daarom ons format voor begrotingen.

afbeelding van Diane Frenay

Ha Marieke, wat een ambitieus en mooi plan. Dit zal de sociale verbinding in Milheeze zeker versterken. Ik vind de vraag van Anne om een heldere visie wel mooi om even op voort te borduren; de organisatie en uitvoering van deze passie lijkt een eenmalige actie. zou een stap verder denken, naar opbouw, herhaling of een soort meerjarenplan een idee kunnen zijn? dit komt een beetje voor vanuit de vraag; wat levert deze ' passie' op, naast plezier voor de deelnemers, een mooie en bijzonder ervaring voor spelers én publiek, plus een te verwachten toename van aanmeldingen bij de verschillende verenigingen? Zou een gezamenlijk project eens in de zoveel tijd niet een mooie uitdaging kunnen vormen om de verbinding van sponsors, deelnemers, nieuwe deelnemers, te bestendigen?

en kun je de visie die jullie nu hebben achter dit grote plan  beschrijven?

afbeelding van Marieke Martens

Beste Diane en Anne,

bedankt voor jullie reacties. Stichting Passie voor Milheeze is opgericht om activiteiten te ondersteunen en organiseren die mensen verbindt en samenbrengt binnen onze gemeenschap. Waarbij ons motto is: Iedereen kan en mag meedoen! Het zou heel goed kunnen, en we hopen ook dat dat zo gaat werken, dat deze Passie de passie voor Milheeze gaat versterken. Dus naast de dingen die je noemde, hopen we inderdaad dat dit geen eenmalige activiteit is, maar dat The Passion deelnemers, publiek en bedrijven/sponsoren meer betrekt bij alle culturele activiteiten in Milheeze. Maar hoe sterk dat effect is, en waartoe dit iedereen gaat inspireren, dat moeten we gewoon gaan meemaken. We willen dat niet vooraf 'opleggen', want dat is veel te top-down en past niet bij hoe wij werken. Het is in die zin een beetje een experiment. Net zoals het maakproces ruimte laat voor improvisaties en ideeën van deelnemers. We vragen nu dan ook subsidie aan voor specifiek dit project, voor The Passion en niet voor onze stichting in het algemeen en mogelijk toekomstige projecten die hieruit voort gaan komen. En inderdaad wat je schrijft klopt: We hopen dat The Passion "plezier voor de deelnemers, een mooie en bijzonder ervaring voor spelers én publiek, plus een te verwachten toename van aanmeldingen bij de verschillende verenigingen" gaat opleveren. Uiteraard hopen we dat het meer gaat opleveren, het lijkt ons sterk dat dat niet gaat gebeuren, maar we willen ons nu richten op een zo succesvol mogelijke eerste editie van The Passion voor Milheeze. Bij de evaluatie gaan we kijken of we het gaan herhalen, of hier behoefte aan is en in welke vorm we weer zoiets zouden kunnen organiseren met zo veel partijen samen. Ik hoop dit genoeg duidelijkheid voor jullie geeft? 

Met vriendelijke groet, 

Siera Wiersma en Marieke Martens

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Marieke, fijn dat jullie nu een regisseur hebben aangetrokken om het proces verder vorm te kunnen geven. Het is belangrijk om je ervan bewust te zijn dat wij als landelijk fonds aardig wat door de gemeenschap gedragen projecten voorbij zien komen. Bovendien is JMHM echt voor experimentele en vernieuwende projecten. Dus laat ons zien wat dat van jullie artistiek-inhoudelijk of qua proces nou echt vernieuwend maakt. Hier hoort een sterke visie en concreet plan van aanpak voor het proces bij. Want hoe gaan jullie er tijdens de workshops en repetities bijvoorbeeld voor zorgen dat iedereen goed wordt voorbereid. Dit alles blijkt nu nog te weinig uit jullie plannen in de linkerkolom.

Ook belangrijk om te weten: activiteiten onder schooltijd zijn niet subsidiabel binnen deze regeling.

afbeelding van Marieke Martens

Beste Anne en Stefanie,

Bedankt voor het meelezen! Ik hoop da tik hieronder zo veel mogelijk antwoord kan geven op jullie vragen:

Dit project is volledig ‘bottum up’ ontstaan. Het idee en initiatief komt van een aantal leden van de verschillende verenigingen, die samen graag een eigen Passie voor Milheeze wilden gaan opvoeren. Dit is echt ontstaan vanuit het idee om samen te laten zien wat er allemaal gedaan wordt (op cultureel vlak) in Milheeze én vanuit passie voor het dorp. Pas later, mede op jullie advies n.a.v. de eerdere aanvraag, hebben we besloten een regisseur aan te trekken om een en ander toch goed samen te laten gaan. (Zie ook het kopje: Wat is verder van belang om te weten?) Met dit project willen we graag laten zien waar een klein dorp groot in kan zijn. En we hopen dat dit poject de cultuurparticipatie in Milheeze een enorme (nodige) boost kan geven.

Het is inderdaad een project voor een heel brede doelgroep. Zoals ook al in de tekst staat: iedereen die wil, kan meedoen. Binnenkort plaatsen we ook een grote oproep op Facebook en op de markt in het dorp dat we nog op zoek zijn naar mensen die mee willen doen, die zelf op het podium willen staan of die als vrijwilliger willen bijdragen. Het hele project is bedoeld voor een brede doelgroep, de oproep is dus ook breed. Het is de bedoeling dat de meeste hoofdrollen verdeeld worden onder ‘bekende’ bewoners van Milheeze, waarvan de meesten nog nooit gezongen of toneel gespeeld hebben in het openbaar. Hier is al veel animo voor.

Schoolkinderen gaan op school aan de slag met het  voor de start van de tocht, maar ook worden de ouderen in het dorp actief benaderd om mee te doen. Het idee is dat er een filmpje gemaakt wordt waarin ze geportretteerd worden wat voorafgaand aan de toch te zien zal zijn op het plein. De ouderen gaan ook zelf meedoen aan het schoolproject, waarbij ze samen rekwisieten zullen gaan knutselen met de schoolkinderen. En we gaan ook op zoek naar vrijwilligers die tijdens de voorstelling rolstoelen willen duwen, zodat ze ook echt zelf kunnen komen kijken.

De artistieke participatie zit ‘m vooral in het feit dat deze productie behoorlijk wat vergt van het improvisatievermogen van iedereen die meedoet. Dat is nieuw. De verenigingen die meedoen zijn dit niet gewend te doen, normaal treedt iedereen op in een kerk of zaaltje, gewoon tegenover het publiek. In deze voorstelling is de setting totaal anders. Dit vergt ook improvisatievermogen en de regisseur zal hier veel nadruk op leggen tijdens de workshops en repetities. Het thema en de liedjes zijn alvast gekozen, maar de scenes tussen de liedjes, en wat er te zien is tijdens de tocht, daar is nog (veel) ruimte voor improvisaties en initiatieven van wie maar mee wil doen.

Ik zal bovenstaande opmerkingen nog even extra verduidelijken in de tekst links.

met vriendelijke groet, 

Siera Wiersma en Marieke Martens.

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Marieke, ook ik denk graag met jullie mee. Gaat het goed achter de schermen, en komen jullie er uit met onderstaande opmerkingen? Vergeet niet om deze mee te nemen in de aanvullingen op het projectplan in de linkerkolom. Aansluitend hierop valt het mij op dat de participatie al stevig in jullie plan zit, maar de cultuurparticipatie nog niet. Want wat gaan jullie in artistieke zin ondernemen om dit project te realiseren? En wat betekent dit voor de deelnemers, betrokken organisaties en de rest van de gemeenschap? Vergeet niet om dit uit te werken en verder te concretiseren. En zoals Stefanie al aangaf, een aanpak als deze is niet ongewoon. Dus wat maakt jullie project nou vernieuwend en innovatief? En dus passend bij JMHM.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Welkom terug op Jij maakt het mee! Jullie zijn al eerder bezig geweest met een aanvraag voor Passion Milheeze. Ik ga er dus vanuit dat jullie helder is hoe Jij maakt het mee werkt. En anders hoor ik het graag!

Bij deze aanvraag is het vooral van belang de impact van het project voor de kunstbeoefening lokaal in beeld te krijgen. Kunnen jullie nader ingaan op de samenwerking tussen de amateurverenigingen en haar beoefenaars? Amateurverenigingen maken vaker gezamenlijk een theaterproductie; de waarde ervan in het kader van deze regeling zit hem in hoe impactvol deze samenwerking is. Zijn de verenigingen al vanaf de concept/ontwerpfase van de productie betrokken? Hoe sluit de keuze voor specifiek deze productie aan bij wat er leeft bij de verenigingen aan wensen en behoeften? Het klinkt op dit moment nog wat top down bedacht voor de deelnemers dus ik lees graag meer over ieders stem, inbreng en bijdrage. En hoe gaan jullie om met inwoners die wel creatief zijn en zouden willen meedoen met een productie als deze maar die niet betrokken zijn bij een vereniging? Komt er een brede oproep? 

Hopelijk kunnen jullie met deze eerste feedback uit ds voeten! Succes!