menu denk mee beslis mee maak mee

Part-Time Paradise

Voorstelling op (festival)campings over de...

Skoft&Skiep
9 april 2019 tot 15 augustus 2019

€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Part-Time Paradise

Voorstelling op (festival)campings over de verbindende kracht van kamperen

afbeelding van Tatiana Pratley

Ingediend door:

Tatiana Pratley

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe gaan we om met het diversiteitsvraagstuk op onze locatie (de camping)?

Wat ga je doen?: 

Alles wat er in het normale leven toe doet, laten we eens per jaar achter. Carrière, succes, geld: op de camping bestaat het niet meer. Denken we. Want wie naar de camping gaat, neemt behalve een tent, luchtbed en slaapzak ook zichzelf mee.
Kan de camping een plek zijn waar je opnieuw begint als je ook jezelf hebt meegenomen?

Theatercollectief SKOFT&SKIEP neemt in Part-Time Paradise de rituelen, sociale structuren en beeldtaal van de camping onder de loep in een verrassende, beeldende mozaïekvertelling op locatie. Zes professionele acteurs en vijfentwintig amateurspelers (waaronder 8 jongeren, 6 studenten en 4 kinderen) spelen de voorstelling tussen ruim 100 echte campinggasten. De echte campinggasten worden daarmee ook actief onderdeel en participeren in Part-Time Paradise. Voor Part-Time Paradise gaat Skoft&Skiep een uitgebreid traject aan met zowel de groep amateurspelers, als de campinggasten die onderdeel vormen van Part-Time Paradise

Leer de bewoners kennen van Part-Time Paradise. Kijk vanuit een verhoogd observatorium met nieuwe ogen naar de tijdelijke samenleving die camping heet. Ervaar de torenhoge verwachtingen en diepe existentiële gevoelens. Ontdek hoe de mens zijn plek zoekt en altijd op zoek is naar bestemming.

1 Het project in het kort

Elke zomer verrijzen in heel Europa tijdelijke dorpen, compleet met nutsvoorzieningen en sportieve activiteiten. Campings zijn pop-up samenlevingen in het klein. Omdat op de camping geen duidelijke bestuursstructuur bestaat, ontstaan in deze minisamenlevingen in een mum van tijd ongeschreven regels en stilzwijgende hiërarchieën.

Theatercollectief Skoft&Skiep ziet de camping als sociologisch laboratorium. De camping is bij uitstek een plek waar de mens in al zijn naaktheid direct in aanraking komt met de ander. Je staat samen in de rij voor de douche, wast samen af en bent je voortdurend bewust van elkaars nabijheid en gedrag. De enige scheidslijnen zijn de dunne tentdoeken en de onzichtbare grenzen van de kampeerplekken.

Met Part-time Paradise wil Skoft&Skiep de rituelen, sociale structuren en beeldtaal van de camping onder de loep nemen in een beeldende voorstelling waarin de documentaire werkelijkheid een grote rol speelt. Part-time Paradise vindt plaats op echte campings. Het publiek neemt plaats in een observatieruimte op een groot kampeerveld en neemt vandaaruit het campingleven waar. Op het kampeerveld staan zowel acteurs als amateurspelers die zorgvuldig geplande scenes spelen, als de ‘echte’ kampeerders, die onderdeel uitmaken van de scenes door hun aanwezigheid, maar ook opdrachten zullen krijgen waardoor ze soms deel worden van het spel.

Part-time Paradise speelt met vragen over zingeving, identiteitsvorming, sociale uitsluiting, de frictie tussen individu en collectief, het verschil tussen de binnenwereld en de buitenkant van mensen en het verschil tussen verwachting en werkelijkheid. De camping als plek van torenhoge verwachtingen, maar ook als aanjager van diepe existentiële gevoelens. De camping als metafoor voor hoe de mens zijn plek zoekt in de samenleving.

Theatercollectief Skoft&Skiep bestaat uit drie noordelijke theatermakers: Karel Hermans (Veendam, 1989), Aukje Schaafsma (De Veenhoop, 1991) en Tatiana Pratley (Leeuwarden, 1985).

2.  Aanleiding

De directe aanleiding om een voorstelling te maken over het campingleven was een gesprek dat we vorig jaar opvingen op de camping tijdens Oerol. ‘s Ochtends vroeg, half wakker, half slapend, hoorden we op enkele centimeters afstand in een tent naast ons een telefoongesprek van een vrouw die met lichte teleurstelling in haar stem met horten en stoten vertelde: “Ja… hallo… met mij… nee... Ik ben zó eenzaam. Ja, ik heb geprobeerd contact te zoeken, maar het is zo vluchtig hier.

De mismatch tussen verwachting en werkelijkheid raakte ons. Toen we even later uit onze tent kwamen, was de dame in kwestie koffie aan het drinken en een boek aan het lezen, schijnbaar op haar gemak, maar ook zoekend naar contact. Dit contrast tussen hoe mensen zich voelen en hoe ze zich voordoen intrigeerde ons ook. Op een camping is het lastig om je gevoelstoestand te verhullen, omdat mensen zo dicht op elkaar zitten.

Zo ontstond het idee om een tragikomische voorstelling te maken over de minimaatschappij van de camping. Om de beeldtaal en het gedrag van kampeerders te bestuderen en als uitgangspunt te nemen van een project over kamperen.

3. Visie en missie organisatie

Skoft&Skiep is een theatercollectief dat voorstellingen maakt met een documentair en beeldend karakter waarin dagelijkse en maatschappelijke zingeving van de mens centraal staan. Per voorstelling wordt ingezoomd op een ander zingevingsfenomeen binnen een kenmerkende omgeving. Daarbij wordt altijd samengewerkt met mensen die verbonden zijn aan dit zingevingsfenomeen, maar die niet gewend zijn op een podium te staan  Zo bestudeert Skoft&Skiep de wereld als amateur-antropoloog.

Binnen het werk van Skoft&Skiep zijn infiltratie en participatie kernbegrippen. Het onderzoeksproces en de mensen die de makers tijdens het vooronderzoek ontmoeten, spelen een belangrijk rol in de ontwikkeling van de voorstelling.

Naam: ‘Skoft’ is Fries en betekent pauze. Bij het maken van onze eerste voorstelling in 2014 met 100 Leeuwarders die verbonden zijn aan clubs en verenigingen, viel ons op dat leden van clubs en verenigingen de pauze het belangrijkste onderdeel vonden van de groepsactiviteit. Juist de pauze brengt mensen bij elkaar. Het woord ‘skiep’ betekent in het Fries ‘schaap’. In onze eerste voorstelling speelde een echt zwart schaap mee, als symbool voor de buitenstaander. Met ‘skiep’ benadrukt Skoft&Skiep dat echte, onregisseerbare elementen kenmerkend zijn voor de voorstellingen.

4. Speellocatie en vormgeving

Part-time Paradise vindt plaats op echte campings. Merendeels op campings die horen bij zomerfestivals waaronder Oerol (Camping de Kooi), Simmerdeis (Camping De Veenhoop) en Festival der Aa (Camping de Vledders). Voor we naar deze festivals gaan maken we de voorstelling af en try-outen we op een camping in de buurt van Leeuwarden en aan het einde van de tournee staan we op een camping in Groningen i.s.m. Grand Theatre.

Het publiek neemt plaats in een observatieruimte midden op het kampeerveld (zie bijgevoegde afbeelding). Dit observatorium is een verhoogde, gesloten ruimte gemaakt van hout en spiegelglas. Het doet denken aan een vogelkijkhut, maar roept ook associaties op met een vliegtuig. Het publiek (160 p per keer) zit in twee rijen naast elkaar en kijkt aan beide kanten van het object naar buiten. Zo hebben de toeschouwers overzicht over de hele camping en kunnen zij scenes zien die zich aan twee kanten afspelen. Daardoor ziet het publiek soms verschillende situaties en sferen tegelijk.

Het observatorium is de grootste decor-ingreep. De acteurs en amateurspelers zullen met hun tentjes opgaan in het ‘gewone’ campingleven, al zal hun positie wel zo gekozen worden dat spelers gelijk verdeeld zijn over de ruimte en blenden met de andere campinggasten. Om de juiste focus te kunnen leggen en om het publiek te laten weten waar het kan kijken, hebben de spelers zenders, zodat het publiek bij het horen van een stem steeds kan zoeken naar de bron. De gewone campinggasten hebben geen zenders. Zij zullen niet te verstaan zijn, maar leveren wel een belangrijke bijdrage: ze vormen het beeld en de levende omgeving waar de voorstelling zich in afspeelt. Ook zullen we kampeerders vragen om specifieke handelingen uit te voeren op bepaalde tijdstippen. Zo wordt het voor het publiek spannend: wie speelt mee en wie is echt? Het publiek kijkt als in een zoekplaatje over de camping en ontdekt de verhalen van campingbewoners. De mensen die op het veld van Part-Time Paradise staan, weten dat ze 'in' een voorstelling kamperen en zo onderdeel zijn van deze voorstelling.

5. Samenwerking met amateurspelers en campinggasten

In de voorstelling spelen zes professionele acteurs en vijfentwintig amateurspelers tussen ruim 100 echte campinggasten. De amateurspelers hebben alle leeftijden (van 8 tot 88) en werven we via onze eerdere projecten en open calls in de Leeuwarder Courant, Dagbad van het Noorden, Omrop Fryslan en huis aan huis bladen. Op dit moment hebben we al een trainingsprogramma voor 8 jongeren van de jeugdtheaterschool in Leeuwarden, die in het kader van de voorstelling mee zullen spelen en vanaf januari t/m, april wekelijks 3,5 uur les krijgen van Skoft&Skiep. Zo maken zij kennis met de werkwijze van Skoft&Skiep, ontwikkelen we met hen nieuw materiaal en werken we toe naar de voorstelling. Ook zullen 6 studenten van opleidingen 'D Drive, Popacademie en docent theater worden betrokken om mee te spelen en spelen 4 kinderen van 8 tot 10 om de beurt de rol van een kind dat zoek raakt op de camping.

6.  Werkwijze

Vooronderzoek
In juli 2018 deden de makers gedurende vier dagen een theatraal vooronderzoek op de camping van Festival Welcome to the Village (zie bijlage 2 voor de resultaten). Vanuit een afgesloten verhoogde observatieruimte kon het publiek de echte campinggasten observeren. De makers regisseerden live-situaties met elf acteurs die tussen de campinggasten op de camping verbleven. De scheidslijn tussen de realiteit en het gespeelde was dun, waardoor het publiek zich ging afvragen wat geënsceneerd was en wat werkelijkheid. Het samenspel met de gewone kampeerder hielp om het spel van de acteurs diepte te geven en versterkte het vluchtige karakter van de camping. Tevens bleek hoezeer het principe van kijken en bekeken worden in dit concept aan de oppervlakte komt: het publiek keek als een voyeur naar de campinggasten, die het publiek op hun beurt soms erkenden als een soort hogere macht. Verder onderzochten de makers in scenes het omstandereffect. Dit is een principe dat optreedt wanneer zich een noodsituatie voordoet waarbij een aantal mensen toekijkt zonder hulp te bieden of pas heel laat in actie komt. Hoe groter de groep omstanders, hoe kleiner de kans dat iemand ingrijpt.

“We ervaarden dat de ‘gewone’ kampeerders het geen enkel probleem vonden om bekeken te worden en het zelfs leuk en spannend vonden om onderdeel te zijn van de installatie en het experiment. Interessant bleek ook het gegeven van de beperkte privacy. Wat doe je met de intieme informatie die je van mensen opvangt? Wanneer ben je medeplichtig of verantwoordelijk? Hoe geef je je grenzen aan als je zo dicht op elkaar leeft? Op een camping wordt veel naar elkaar gekeken. Jezelf ‘gezien’ voelen bestaat naast de beklemming van het kijken naar elkaar.”

Samenwerking met campinggasten
Naar aanleiding van het vooronderzoek is besloten om de ‘echte’ kampeerders zich te laten opgeven voor de installatie en hen voorafgaand aan de uitvoeringen goed in te lichten over het concept. Daarbij zal helder gecommuniceerd worden dat ze vooral alles moeten doen wat ze gewoonlijk ook doen – Skoft&Skiep is geïnteresseerd in hun eigenheid. Maar dat ze af en toe ook gevraagd zal worden een kleine opdracht uit te voeren om zo deel te worden van het spel.
Deelnemers kiezen er dus bewust voor om mee te doen aan de voorstelling. Met de festivals en campings is contact over de werving van de campinggasten die op Part-time Paradise kamperen.

Fasering

Het project is in 5 fases ingedeeld.

Fase 1: Onderzoek en research periode - Vooronderzoek op campings Oerol en Festival Welcome to the Village (juni / juli 2018)

Fase 2: Projectplan uitwerken, overleg met betrokken partijen en creëren van draagvlak en financiering (september 2018 - december 2019)

Fase 3: Open call voor amateurspelers om mee te doen aan Part-Time Paradise in lokale en regionale media. Open call voor het project Mijn Camping. (januari 2019)

* Mijn Camping. Luidruchtige buren, een tent die lekt, een ontluikende liefde: iedereen heeft een anekdote paraat als je over kamperen begint. Wij willen die campingverhalen verzamelen en verwerken in de voorstelling. Daarnaast geven we ze een fysieke plek naast de voorstelling. In een vroeg stadium doen we een oproep in lokale kranten die verbonden zijn aan de plekken waar we gaan spelen om campingverhalen in te sturen. Op de festivals en campings waar we spelen staat een grote ton waar mensen hun camping-anekdotes in kunnen stoppen. Per dag kiezen we een aantal uit die het publiek voor en na de voorstelling te horen krijgt en we zorgen dat in de dagelijkse talkshow van Oerol en in de Oerolkrant aandacht komt voor de verhalen.

Fase 4a: Selectie van amateurspelers (Definitieve selectie maken deelnemers + repetities communiceren (februari 2019)

Fase 4b: In de aanloop naar de reeks voorstellingen wordt een drietal activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten dragen bij aan de herkenbaarheid van het project en vergroting van betrokkenheid, verdieping en een bredere benadering van het thema. Ook is een doel om de drempel tot participeren te verlagen. (februari - mei 2019)

Een interactieve lezing van een bioloog over territoriumafbakening en andere biologische gedragspatronen op de camping. Twee camping-eigenaars geven een korte reactie met voorbeelden en publiek mag voorbeelden inbrengen.
De geschiedenis van het kamperen in vogelvlucht, gekoppeld aan de veranderde vormen van vrijetijdsbesteding en zingeving in de 19e, 20e en 21e eeuw. Een trendwatcher gaat daarna in op: wat zijn de trends op het gebied van kamperen en wat kunnen we in de toekomst verwachten.
Een panelgesprek over de camping als gesegregeerde samenleving en waarom de camping zo ‘wit’ is.

Fase 5: Repetitieperiode (april 2019 - mei 2019)

Vanaf april trainen wekelijks met de amateurspelers aan groeps-scenes. Zo maken ze kennis met onze werkwijze en ontwikkelen we samen materiaal. Met deze uitwisseling komen ook artistiek nieuwe inzichten en laat Skoft & Skiep zich verrassen door de inbreng van alle deelnemers en dat wat er in de ontmoeting ontstaat.
In de laatste twee weken van mei maken we samen met de amateurspelers en professionals acteurs de voorstelling af in de montage-periode.
De doorlopen die we houden in aanloop naar de voorstelling toe zijn er voor alle deelnemers om te wennen aan de spanningsboog van de voorstelling en de aanwezigheid van publiek. Bij deze voorstellingen nodigen we mensen uit die mee hebben gewerkt aan het project en draaien ook de vrijwilligers en medewerkers mee die bij publieksbegeleiding, ehbo, parkeerbeheer en kostuum en decor ondersteunen. Zo gaat iedereen voelen dat hij onderdeel is van een groter geheel en als schakel in dit grotere geheel onmisbaar.

Fase 6: Uitvoering voorstellingen (juni - augustus 2018)

Als we de voorstelling gaan spelen voor betalend publiek weet iedereen waar hij wanneer moet zijn en wat zijn bijdrage is. Alle deelnemers voelen zich gezien en gehoord en weten wat er van ze verwacht wordt. Op de dag van de premiere vieren we dit met elkaar. Na de premiere zullen we voorafgaand aan iedere voorstelling met alle deelnemers een concentratie-oefening en warming-up doen zodat alle neuzen dezelfde kant opstaan en we ons een groep voelen met iedereen die meedoet voor en achter de schermen. Gedurende het hele speelproces blijft dit groepsgevoel een belangrijk punt van aandacht. Ook na de laatste voorstelling zullen wij een gezamenlijke afsluitende activiteit doen en zal er een eindevaluatie plaatsvinden.

 

 

 

 


afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Tatiana,

Je hebt nog twee weken in de Denk mee-fase. Kan je met mijn vragen uit de voeten? Ik raad je aan niet tot het laatste moment te wachten met het maken van aanpassingen, want dan kunnen we niet meer helpen om je aanvraag kansrijker te maken.

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Tatiana,
Je aanvulingen maken je plan een stuk inzichtelijker. Mooi zo. Op dit moment is je plan wel erg geschreven vanuit jullie (professionele makers) met het eindresultaat (de voorstellingen) als beangrijkste doel. Er zijn weliswaar amateurs bij betrokken, maar die lijken eerder een middel, dan het doel. Voor Jij Maakt Het Mee zijn juist die amateurs het belangrijkst. Wie zijn die deelnemers? Wat zijn hun behoeftes? welke ontwikkeling gan ze doormaken? Kan je daar wat meer aandacht aan besteden in je plan?

afbeelding van Tatiana Pratley

Beste Alexander,

We gaan ermee aan de slag de komende dagen en kijken uit naar jullie feedback!

Hartelijke groet

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Tatiana,

Welkom terug bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Je aanvraag is op dit moment nog erg beknopt. Werk die de komende tijd uit. Vooral over het proces met de amateurspelers lees ik graag meer. Met de kerstdagen zijn we wat minder frequent op deze chat te vinden, maar ik ben erg benieuwd naar je aanvullingen.