menu denk mee beslis mee maak mee

Over/zicht

Over angst, loslaten en nieuwe kansen.

Groot Wild Theater
15 april 2018 tot 15 november 2018

€10.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Over/zicht

Over angst, loslaten en nieuwe kansen.

afbeelding van Melissa Duijn

Ingediend door:

Melissa Duijn

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Wat zijn volgens jullie nog (lokale) partijen en samenwerkingspartners die nog ontbreken om een breder draagvlak te creëren?

Wat ga je doen?: 

GROOT WILD
Groot Wild voorziet de Almeerder van cultuurbeleving die aansluit op de identiteit van de stad Almere. Groot Wild gaat verder waar andere Almeerse cultuurmakers stoppen en laat haar publiek kennis maken met een grootstedelijke cultuurbeleving, buiten de gebaande paden om, vaak op onconventionele locaties. Het fundament vormt de, voor ons, vanzelfsprekende integratie van diversiteit in disciplines en culturele bronnen. Onze producties zijn eigenzinnig, anders dan anders, nét zoals Almere.

PASSIE VOOR FLEVOLAND
‘Passie voor Flevoland’ is een terugkerende productie van Centrum Amateurkunst Flevoland (CAF). Elk jaar worden er in verschillende regio’s van de Flevopolder projecten gedaan waarin verschillende amateurkunst-organisaties uit die regio verenigd worden binnen één productie. Zo’n evenement duurt doorgaans 2 weekenddagen. Passie voor Flevoland brengt Flevolandse verhalen, uitgevoerd door lokale theatergroepen, koren, orkesten, verhalenvertellers, dansers en andere amateurkunstenaars. Op specifieke locaties worden prangende thema’s, onvergetelijke historie of juist verrassende toekomstverwachtingen verteld.
Passie voor Flevoland draagt bij aan de ontwikkeling van de amateurkunstenaar zelf. Passie voor Flevoland is op avontuur gaan, de ontmoeting tussen verschillende podiumkunsten, de omgeving gebruiken en een extra betekenis geven, het (Flevolands) publiek op plekken brengen waar het niet eerder is geweest, het landschap zichtbaar maken en een nieuwe kijk op Flevoland geven. Wij willen dat ‘de Almeerder’ zich verbonden voelt met het proces en het product dat wij maken. Dat zit in de thematiek maar ook in welke partijen wij betrekken in het maakproces. Voor deze tweede editie van Passie in Flevoland in Almere, die plaatsvindt in het weekend van 15 en 16 september 2018, willen we ons richten op de verbinding tussen Almere Centrum en het Utopia-eiland.

OVER/ZICHT = ACTUELE THEMATIEK
De voorstelling gaat over angst voor het onbekende, het vasthouden aan tradities en oude idealen. De thematiek van de voorstelling is gehuisd op onze overtuiging dat verandering nieuwe, wellicht uiterst positieve, kansen kan bieden. Daarnaast hebben we gekozen voor thema’s die ‘de Almeerder’ momenteel bezighouden. Waar het vorige editie een sience fiction achtige setting was waarin we terugblikten wat Almere was en het publiek uitdaagden vooruit te kijken naar hoe we de Almeerse samenleving zouden inrichten als we opnieuw zouden beginnen zijn de onderwerpen die in deze voorstelling aan bod komen direct uit het leven van de Almeerder gegrepen, op basis van geluiden uit de maatschappij.

De Floriade
Het verhaal heeft raakvlakken met diverse Grootstedelijke en actuele onderwerpen die leven in Almere. We maken toespelingen op De Floriade, een onderwerp dat veel Almeerders aan het hart gaat. De locatie waar de voorstelling plaats zal vinden (Het Utopia-eiland) wordt onderdeel van het Floriade-terrein en zal over een aantal jaar niet meer bestaan zoals het is in de huidige vorm. Ongeveer de helft van de Almeerse inwoners, volgens een in 2015 gehouden peiling van Omroep Flevoland, staat niet positief tegenover de komst van de Floriade. Zij kunnen zich niet vinden in de veranderingen die de komst van de Floriade teweegbrengt op hún eiland.
We volgen de ontwikkelingen rondom de Floriade op de voet, bijvoorbeeld door contact te onderhouden met The Urban Greeners die als ‘groene’ voorhoede in aan aanloop naar de Floriade die de mogelijkheden een ‘groen’ Utopia-eiland omarmen. We volgen ook de gangbare mediakanalen (zoals Het Parool en het Algemeen Dagblad), maar ook de Facebook-pagina Floriade Almere 2022 – Het Debacle om zo de geluiden te horen die direct uit de Almeerse samenleving komen. De Almeerse krant ‘Almere Deze Week’ beschrijft hoe er tijdens demonstraties leuzen werden geschreeuwd als: ”Geen Floriade van ons geld” en “Floriade groen kost teveel poen”. Onlangs verscheen er een artikel in de Almere Deze Week waarin uiteengezet werd dat volgens onderzoek door de gemeente ongeveer tachtig procent van de Almeerders tegen de komst van de Floriade is maar wanneer er een demonstratie plaatsvindt er maar een kleine groep mensen komt opdagen. Het verzet tegen de Floriade vindt vooral digitaal plaats. Een interessant gegeven vinden wij van Groot Wild. Door de keuze voor deze locatie dragen wij bij aan de collectieve geschiedenis en richten wij ons op groei en ontwikkeling.

Vluchtelingendebat
Het andere actuele onderwerp die we integreren in de deze wandelvoorstelling is het debat rondom de opvang van vluchtelingen in Almere. Naast andere steden in Nederland is er ook in Almere veel weerstand tegen de komst van vluchtelingen. De PVV (de grootste partij in de Almeerse gemeenteraad) heeft in reactie op het vluchtelingen debat geflyerd voor het dichtgooien van de grenzen. Deze actie vond veel medestand onder Almeerders. Naast het volgen van de mediakanalen onderhouden wij nauwe contacten met organisaties in Almere met een sociale inslag waaronder het Avanti, het Almeerse platform dat alles met inclusiviteit doet. Zij organiseren maandelijks de bijeenkomst ‘Anders in gesprek’. In een aantal edities kwam het vluchtelingendebat aan bod waarbij ook verschillende vluchtelingen aan het woord kwamen. Zij gaven aan dat zij graag in contact kwamen met de Almeerse samenleving maar dat zij veelal geen openheid ervoeren. Ook uit andere gesprekken met vluchtelingen die wij in de afgelopen tijd gevoerd hebben (waaronder de vluchtelingen die aangesloten zijn bij The Inner Circle) kwam naar voren dat zij weinig openheid ervoeren in de interactie met de Almeerse samenleving.

Uiteindelijk willen we geen moraliserende opvattingen aan het publiek mee geven maar het zou toch mooi zijn als het publiek de voorstelling zou verlaten met het idee: Wat als men angst loslaat? Levert dat iets positiefs op? Zo ja, wat levert dat op? Wat als je angst niet alleen laat vallen, maar als ontvankelijkheid de plaats van de angst inneemt?
Angst voor het onbekende en alles willen houden zoals het is, ook al is het een groeiende stad waar verandering inherent is aan de groei. Almere moet haar identiteit gaan creeeren en groei is daar een onderdeel van. Dat is wat we in dit project willen vangen.
 

HET VERHAAL
Op een steenworp afstand van Almere Centrum bevindt zich een eiland waar een samenleving zich huisvest die al jaren geen contact heeft gehad met de buitenwereld. Ze houden er eigenzinnige tradities en gebruiken op na, die zij vooral niet willen veranderen. Vanuit het stadhuis wordt er een projectontwikkelaar aangesteld die plannen maakt voor een bouwproject op het eiland. Wanneer deze projectontwikkelaar de bevolking vertelt dat zij binnen enkele dagen het eiland dienen te verlaten, breekt de chaos los. Tot overmaat van ramp komt er óók nog een boot met vluchtelingen uit Stedenwijk naar het eiland toe.

Bij aanvang van de voorstelling start het publiek gezamenlijk op een locatie, het café ‘het Wapen van Almere’, te vinden in Stedenwijk in Almere Centrum. Daar vindt een proloog plaats. De invulling van de proloog wordt een presentatie van de projectontwikkelaar uit de voorstelling. Na de proloog wordt het publiek meegenomen door een begeleidend acteur die de rol van een veerman vertolkt. Hij vervoert het publiek met een veerpont naar de eerste scène op het Utopia-eiland. De rest van de voorstelling begeleidt deze veerman het publiek langs de gehele route van de voorstelling. Aan het einde van de voorstelling wordt het publiek, wederom met de veerpont, naar de beginlocatie op de Hengelostraat in Stedenwijk gebracht.
 

DE WERKWIJZE

Vorm
Over/zicht is een interdisciplinaire voorstelling waarin het publiek letterlijk meegevoerd wordt naar een andere wereld. Samen met de acteurs maakt het publiek een tocht van ‘Het wapen van Almere’ in Stedenwijk per boot een oversteek naar Het Utopia-eiland aan de andere kant van het weerwater. Op het eiland zal het publiek onder begeleiding van de acteurs, zangers en dansers, al lopend, op verschillende locaties scenes te zien krijgen. De wandelvoorstelling is een doorlopend verhaal waarin de verschillende amateurkunst organisaties een rol spelen. In elke scène spelen verschillende organisaties samen. Wanneer in een scène de nadruk ligt op bijvoorbeeld toneel, dan fungeren de andere zangers/dansers/muzikanten als figuranten in deze scène. De partijen zijn in elke scène dus actief bij elkaar betrokken.

Wij zoeken naar niet voor de hand liggende verbindingen en cross-overs tussen de verschillende amateurkunstorganisaties. Zo hadden wij afgelopen jaar een de Bollywood dansgroep gekoppeld aan oud Stadsrapper Contrast en de Bertus Big Band, welke voornamelijk bestaat uit 50+ers met de jongste dansschool van Almere: United Dance Almere.

De deelnemende partijen zijn per definitie divers in culturele achtergronden maar ook in leeftijden. De leeftijd van de deelnemers zal uiteenlopen van 6 t/m 80 jaar. Door muzikanten uit de band van het AZC te betrekken en ook een regisseur/choreograaf met een bi-culturele achtergrond te betrekken zorgen we dat de Almeerse bevolking ook op het gebied van culturele diversiteit vertegenwoordigd wordt. In dit project beogen we een diversiteit aan disciplines te betrekken en willen we ook verschillende stijlen combineren; Urban tegenover klassiek, modern tegenover conservatief.

Deelnemende partijen en creatieve ontwikkeling
Aan de voorstelling doen zes Almeerse culturele amateurorganisaties mee. Ieder van deze organisaties levert haar eigen artistieke bijdrage gebaseerd op artistieke richtlijnen die door Groot Wild worden gegeven en binnen de lijnen van Passie in Flevoland liggen. Hierbinnen houden we de unieke signatuur van de amateurorganisaties zelf in acht. Een waardevol element is dat er op een ongedwongen manier samenwerkingen tussen verschillende Almeerse organisaties tot stand komen. Niet alleen op artistiek vlak maar ook op sociaal-maatschappelijk vlak. Voor de deelnemende organisaties is dit de kans om zichzelf te laten zien aan een ander publiek dan hun eigen achterban. Daarnaast wordt het publiek geïnspireerd door de verscheidenheid van verschillende amateurkunstorganisaties waar zij zich bij aan kunnen sluiten. Goed voorbeeld hiervan is van ons vorige editie, in 2017, genaamd '2089'. Aan deze editie deed Bollywood Dansgroep ‘Desi Rhythms’ mee, zij vonden het ontzettend leuk om hun cultuur te delen met mensen die helemaal niets van Bollywood dans wisten of zelfs nog nooit van gehoord hadden. Zij wisten het publiek te enthousiasmeren en zelf een aantal proeflessen binnen te slepen.

Hieronder volgt een overzicht van de deelnemende partijen met een beschrijving wat hun inhoudelijke bijdrage aan de voorstelling zal zijn:

 • TOP-amateur Almere; is een muziektheater gezelschap uit Almere. Hun acteurs die deelnemen aan deze productie, vertolken de functie van de vluchtelingen uit Stedenwijk. Zij zullen geregisseerd worden door een regisseur met een bi-culturele achtergrond, zodat het gevoelige onderwerp belicht kan door iemand met een natuurlijke en tweeledige kijk op het vluchtelingendebat. De spelers van TOP-amateur Almere krijgen door het werken met een regisseur met een bi-culturele achtergrond een ervaring van het werken met een andere regisseur. Daarnaast helpt de regisseur ze m.b.t. het inleven in hun rol omdat het spelen van een vluchteling voor de meesten iets is wat ver bij hun leefwereld vandaan staat.
 • Stichting InnerCircle; Een collectief bestaande uit een grote groep nieuw Nederlandse genetwerkte muzikanten en vocalisten. Ontstaan in het AZC in Almere onder leiding van Carolien in ’t Veld. Zij zullen zorgen voor een muzikale omlijsting van de voorstelling en tegelijkertijd ook de rol van eilandbewoner op zich nemen. We hebben er bewust voor gekozen om een voor de hand liggende rolverdeling (vluchteling in de rol van vluchteling) uit de weg te gaan en de thematiek breder te trekken en niet te stigmatiseren. Het koor van Stichting InnerCircle zal veel interacteren met het koor van TOP-amateur Almere. Door deze omkering van de reële situatie openen we het gesprek over de ervaringen van zowel de vluchtelingen als de zangers van TOP. Door deze gesprekken kunnen zij elkaar coachen en inzicht krijgen in elkaars situatie.
 • TG Het Collectief; een gelegenheids-theatergroep gevormd door Almeerse amateurtoneelspelers. De regie van hun aandeel wordt uitgevoerd door de artistiek leider van Groot Wild, Chantal Demarteau. De acteurs van TG Het collectief vertolken de rollen van de eilandbewoners. Zij zullen de tekstuele rollen op zich nemen maar daarnaast ook figureren in de dansstukken en zangstukken van de andere partijen. Deze aanpak vraagt van de spelers dat zij zich flexibel opstellen en dat zij zich zullen ontwikkelen in andere vormen van podiumkunst waar zij normaliter niet mee werken. Het spelen op een buiten locatie is voor veel van deze acteurs ook nieuw. Het spelen op een buitenlocatie vergt nieuwe skills die zij binnen dit project ook zullen moeten gaan ontwikkelen (stemgebruik, groot spel, publieksinteractie).
 • Kleur in Cultuur; biedt met de Kunstbus in de wijk en vanuit de Artlabs, op brede scholen een breed scala aan naschoolse kunst- en cultuureducatie: beeldende kunst, dans, muziek, theater en virtual & digital art. Wij willen graag Kleur in Cultuur gaan vragen om in het Artlab in Stedenwijk het decor te maken voor deze productie. Binnen dit project willen wij een link leggen tussen de locatie en voorstelling. Omdat deze voorstelling start in De Stedenwijk heft Groot Wild gezocht naar een initiatief uit de wijk dat een inhoudelijke bijdrage kan leveren aan de voorstelling.
 • Empower Your Steps; de dansschool levert een Urban (oftewel; geïnspireerd op een samensmelting van Grootstedelijke culturen) getinte bijdrage aan deze productie. Zij vertolken de rol van vluchteling die vanuit een geürbaniseerde samenleving een nieuwe leefruimte zoekt om een nieuw bestaan op te bouwen.
 • United Dance Almere; deze dansschool levert een bijdrage die meer geënt is op de conservatieve dansstijlen (klassieke- en moderne dans). Zij vertegenwoordigen de bewoners van het eiland die er al jaren dezelfde tradities en gebruiken op na houden.

 

Wij hebben ervoor gekozen deze twee dansscholen in aanvang van de voorstelling tegenover elkaar te plaatsen maar aan het einde van de voorstelling de dansen samen te laten smelten.  De groep wordt een geheel. Beide groepen versterken elkaar en er wordt een samenwerking tussen beide scholen tot stand gebracht die wellicht weer kan uitmonden in een nieuwe samenwerking in de toekomst. United Dance Almere is al voor enkele jaren gevestigd in Almere en Empower Your Steps is zich net in Almere aan het vestigen maar heeft in Amsterdam al een aantal jaren danslessen aangeboden. De werkelijke situatie waarin de dansscholen zich bevinden sluit mooi aan op het verhaal en de thematiek van de voorstelling. Onze wens is dat deze scene zal worden gechoreografeerd door een choreograaf die gespecialiseerd is in niet-westerse dansstijlen. Hierdoor zullen beide groepen een nieuwe ervaring krijgen waarin zij te maken krijgen met een dansstijl die nieuw voor hen is.

Impact

 • Door alle deelnemende organisaties samen te voegen binnen een wandelvoorstelling versterken we de onderlinge banden tussen de verschillende organisaties en creeërt. Groot Wild een platform waarbinnen de Almeerse culturele organisaties met elkaar interacteren. Door de keuze voor deze werkvorm zullen de deelnemende partijen verder moeten kijken dan de voor hun gebruikelijke discipline waarbinnen ze opereren en zullen zij inzicht krijgen in het aanbod en de werkwijze van andere Almeerse partijen. Binnen de voorstelling zullen de deelnemers ook buiten hun eigen discipline werken. Zo zullen bijvoorbeeld de dansers en de muzikanten ook moeten figureren als acteur en zullen de acteurs ook uitgedaagd worden om mee te dansen en te zingen in bepaalde gedeelten van de voorstelling.
 • Wij willen dat ‘de Almeerder’ zich verbonden voelt met het proces en het product dat wij maken. Dat zit in de thematiek maar ook in welke partijen wij betrekken in het maakproces zowel in spel, dans als decor. Binnen het werkproces creëren we waardevolle samenwerkingen tussen uiteenlopende Almeerse organisaties. Hierbij hebben wij diversiteit op alle vlakken hoog in het vaandel staan. Deze samenwerkingen bewerkstelligen een goede fundering voor cultuurparticipatie en creëert een collectiviteitsgevoel waar Almere grote behoefte aan heeft.
 • Door een divers aanbod van deelnemende organisaties aan dit project te verbinden creëren wij inclusie. Binnen een samenleving is het van belang te kijken hoe iedereen een geaccepteerde sociale rol kan vervullen. Als groepen echter in een samenleving gescheiden optrekken, ontstaat ruimte voor vooroordelen en wordt er minder waarde toegekend aan diegene die anders is. Inclusie vraagt dan ook bereidheid om zonder vooroordelen elkaar te leren kennen, elkaars meerwaarde te zien en van elkaar te leren.
 • De voorstelling is een locatievoorstelling die een verbinding maakt tussen de leefwereld van de Almeerder en haar omgeving. Een deel van de voorstelling zal gespeeld worden in de Stedenwijk waarna het publiek met een boot meegenomen zal worden naar het Utopia-eiland waar de rest van de voorstelling plaats zal vinden. Het werken op locatie is een nieuwe uitdaging voor veel van de deelnemende partijen.
 • Een gewenst en meetbaar resultaat voor de deelnemende organisaties is dat zij meer aanmeldingen krijgen voor hun cursusaanbod, omdat ze bij ‘over/zicht’ door nieuwe publiek gezien worden. Daarnaast hopen wij dat doordat wij samenwerken met professionele acteurs dat de organisaties uitgedaagd worden om buiten hun comfortzone te treden en een stap te maken richting professionalisering.

Publieksparticipatie
Het publiek heeft een actieve rol in de voorstelling. Doordat het publiek mee op onderzoek gaan zijn ze samen met alle acteurs deel van het verhaal. Zo wordt onze nieuwe wandelvoorstelling een gezamenlijke ervaring en zo ook deel van de collectieve geschiedenis van Almere. We trekken ons publiek uit de typische context van de podiumkunsten en benutten daarbij de aanwezige 'assets' van onze stad. Over/zicht wordt gespeeld op locatie waarbij wij een verbinding maken tussen de leefomgeving van de Almeerder (Stedenwijk) met het Utopia-eiland (een gebied dat doorgaans geen onderdeel is van de dagelijkse leefomgeving van de Almeerder). We betrekken verschillende Almeerse organisaties bij ons project en versterken d.m.v. hun inbreng het Almeerse concept. We plaatsen ons publiek in verassende, nieuwe contexten, op uiteenlopende locaties. Onze producties komen tot stand vanuit diverse disciplines, met theater als kerndiscipline. Onze producties zijn eigenzinnig, anders dan anders, nét zoals Almere.

VERNIEUWINGSSLAG T.O.V DE VORIGE EDITIE

 • Groot Wild zet in deze editie in op een actuele onderwerpen die op dit moment van belang zijn binnen de Almeerse samenleving.
 • Groot Wild kiest er in deze editie voor een verbinding te maken tussen de Stad en haar directe omgeving. Binnen de voorstelling maken wij een verbinding tussen de directe leefomgeving van de Almeerder en de natuur daaromheen. Dit brengt het publiek maar ook de deelnemer op spannende en vernieuwende plekken en zo hopen wij verbondenheid met de periferie teweeg te brengen.
 • Groot Wild werkt in deze productie samen met nieuwe organisaties (m.u.v. United dance) en geeft daarmee nieuwe amateurkunstorganisaties een kans om door nieuw publiek gezien te worden.
 • Groot Wild betrekt in deze editie een nieuwe kwetsbare groep bij de voorstelling. Naast een artistieke samenwerking wordt dit dus ook een samenwerking met een sociaal maatschappelijk uitgangspunten.
 • Groot Wild creëert in deze productie waardevolle en duurzame verbindingen tussen deelnemende partijen voor de toekomst. Groot Wild creëert een voedzame bodem waarop andere initiatieven kunnen ontspruiten. De verschillende betrokken organisaties interacteren met elkaar binnen het inhoudelijke deel van de voorstelling. In de vorige editie was de voorstelling een kapstok waaraan de verschillende bijdrages van de deelnemende organisaties werden opgehangen. Zo is deze editie meer dan alleen een showcase voor de deelnemende organisaties maar is de bijdrage van alle organisaties samen één product.