menu denk mee beslis mee maak mee

Een orka op de Coolsingel

Immersive storytelling voor kids

Stichting CineNoord
3 oktober 2018 tot 13 maart 2019
animatie, e-culture, film, fotografie
kinderen
onze website / check facebook
€7.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Een orka op de Coolsingel

Immersive storytelling voor kids

afbeelding van Eva Wijers

Ingediend door:

Eva Wijers

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe houden we de kinderen betrokken over de gehele looptijd van het project?

Wat ga je doen?: 

In het najaar van 2018 wil ZienInNoord een vernieuwend pilotproject draaien genaamd ‘Een orka op de Coolsingel’. Binnen deze pilot werken we met kinderen in 10 bijeenkomsten met ‘immersive storytelling’; een moderne manier van verhalen vertellen waarbij diverse media worden ingezet. Immersive Storytelling is een moderne en caleidoscopische manier van verhalen vertellen die aansluit bij de belevingswereld van kinderen. Bij immersive storytelling staat de kijker centraal, het verhaal ontvouwt zich voor hem of haar.

In 10 op zichzelf staande workshops wordt gewerkt aan het grote verhaal ‘Een orka op de Coolsingel’. In elke workshop werken de kinderen aan een onderdeel van het verhaal door het maken van een animatie, film, augmented reality element, enz. Met dit project worden kinderen zich bewust van nieuwe manieren van verhalen vertellen en de invloed van de techniek hierop. Kinderen switchen gemakkelijk tussen het kijken van een vlog op YouTube, een game op de telefoon, een tekenfilm op tv en een stukje lezen in een boek en veel kinderen vertellen hun eigen verhaal via YouTube, snapchat en andere apps. Maar een verhaal vertellen in bijvoorbeeld animatiefilm of VR, is anders dan in een traditionele film. In de pilot leren kinderen niet alleen welk medium past bij een verhaal, maar ontwikkelen ze ook gevoeligheid voor hoe ze zelf door allerlei verschillende media worden beïnvloed. Bovendien worden de kinderen zich bewuster van het feit dat er binnen een verhaal verschillende perspectieven zijn, dat er nooit één waarheid is, waarmee hun empathische en analytische kwaliteiten worden gestimuleerd.

De kennis en ervaringen die we op doen tijdens dit project, worden verzameld op een speciale project-website, zodat we deze kunnen delen met vakgenoten in de cultuureducatie. Enerzijds bouwen we hiermee aan de toekomst van ZienInNoord, anderzijds delen we onze kennis en ervaringen met andere aanbieders in Nederland om samen verder te komen.

Hoe ga je te werk?: 

Inleiding

ZienlnNoord is sinds 2014 dè plek voor jeugdfilms en filmworkshops in Rotterdam Noord, voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar in de vrije tijd. We zijn onderdeel van Stichting CineNoord. ZienlnNoord heeft twee belangrijke doelen. Ze ziet het als haar taak om de liefde voor film over te brengen op de nieuwe generatie en hen enthousiast te maken voor het actief beoefenen van kunst. Daarnaast wil ZienlnNoord kinderen mediawijs maken, zodat ze de beeldtaal die steeds prominenter wordt in onze cultuur, leren begrijpen en kunnen duiden. Wij zijn ervan overtuigd dat cultuurparticipatie bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, hun 21th century skills vergroot en hun sociale betrokkenheid bij de buurt versterkt.

In het najaar van 2018 gaan wij een vernieuwend pilot project draa ien genaamd 'Een orka op de Coolsingel'. Binnen  deze pilot werken we in 10 bijeenkomsten met 'immersive storytelling' ; een moderne manier van verhalen vertellen waarbij diverse media worden ingezet.

Doel

Kinderen worden zich bewust van nieuwe manieren van verhalen vertellen en de invloed van de techniek hierop. Kinderen switchen gemakkelijk tussen het kijken van een vlog op Youîube, een game op de telefoon, een tekenfilm op tv en een stukje lezen in een boek en veel kinderen vertellen hun eigen verhaal via Youîube, snapchat en andere apps. Maar een verhaal vertellen in bijvoorbeeld animatiefilm of VR, is anders dan in een traditionele film. In de pilot leren kinderen niet alleen welk medium past bij een verhaal, maar ontwikkelen ze ook gevoeligheid voor hoe ze zelf door allerlei verschillende media worden beïnvloed. Zo bevat het verhaal journalistieke elementen, waardoor er ook aandacht is voor de geloofwaardigheid van de media en 'nep-nieuws'. Bovendien worden de kinderen zich bewuster van het feit dat er binnen een verhaal verschillende perspectieven zijn, dat er nooit één waarheid is, waarmee hun empathische en analytische kwaliteiten worden gestimuleerd.

Het tweede doel van de pilot is het verwerven van kennis en deze delen binnen het vakgebied van cult uur ­ educatie. Enerz ijds bouwen we hiermee aan de toekomst van Zien lnNoord, anderzijds delen we onze kennis en ervaringen met andere aanbieders in Rotterdam en Nederland om samen verder te komen. 

De pilot

Met het project 'Een orka op de Cao/singel' zet ZienlnNoord in op 'lmmersive Storytelling'. lmmersive Storytelling is een moderne en caleidoscopische manier van verhalen vertellen die aansluit bij de belevings­wereld van kinderen; de bezoekers van ZienlnNoord. Bij immersive storytelling staat de kijker centraal, het verhaal ontvouwt zich voor hem of haar. Het verhaal bestaat uit allemaal losse onderdelen die elk een deel van het verhaal vertellen. Als kijker bepaal je zelf welke onderdelen je bekijkt en in welke volgorde je dat doet. Het verhaal kent niet persé een hoofdpersoon, het verhaal kan vanuit verschillende perspectieven bekeken worden. Zo construeer je als kijker actief je eigen verhaal. Met deze manier van verhalen vertellen wordt uitgebreid geëxperimenteerd in de film,- kunst,- en journalistieke wereld. Zien lnNoord speelt met 'Een orka op de Cao/singel' in op deze ontwikkelingen met als doel kinderen de rijkdom aan vertel­ technieken te laten ontdekken, als wel mediawijsheid te creëren.

In 10 op zichzelf staande workshops wordt gewerkt aan het grote verhaal 'Een orka op de Cao/singel'. In elke workshop werken de kinderen aan een onderdeel van het verhaal door het maken van een animatie, film, augmented reality element, enz. Elke workshop heeft een duidelijk  doel en eindresultaat  en kinderen kunnen aan één of aan meer dere workshops deelnemen. De basis van het verhaal is bij aanvang van de reeks duidelijk, maar er is ook een deel dat gedurende het t raject ontstaat door de input van de kinderen.

In de workshops wordt samengewerkt met gastdocenten, mensen uit het werkveld met specifieke kennis en ervaring die ze graag delen met kinderen. Alle deelnemende kinderen worden uitgenodigd voor de grote presentatie in de kerstvakantie van 2018, waarbij alle resultaten van de workshops samen komen en het grote verhaal voor iedereen te beleven is. Bovendien worden de resultaten van de workshops ook verzamelt op een website. Op de site kunnen kinderen het verhaal thuis nogmaals beleven en delen met anderen. Deze website fungeert bovendien ook als middel om kennis te delen met andere cultuuraanbidders. Meer hierover in het kopje 'Kennisdeling'.

De belangrijke informatie op een rijtje

 • een uniek en bijzonder experiment 'immersive storytelling' voor kinderen
 • 10 workshops met 10 concrete resultaten en verschillende technieken die samen het verhaal vertellen
 • Elke workshop duur 2 uur en biedt plek aan 12 kinderen.
 • Kinderen geven zich per workshop op
 • Samenwerking met gespecialiseerde gastdocenten
 • De 10 workshops vinden plaats voorafgaand aan de reguliere filmvertoning van Zien lnNoord, zie 'Work - shop en film' voor een toelichting op deze keuze.
 • Een afsluitende bijeenkomst waarvoor alle deelnemende kinderen worden uitgenodigd
 • Een website van het project; het delen van de resultaten en opgedane kennis Kennisverwerving en kennisdeling met de cultuur-educatieve sector

Doelgroep en entree

De workshops zijn gericht op het reguliere publiek van ZienlnNoord; kinderen tussen de 7-12 jaar. De bestaande marketin g- en communicatiekanalen van zowel ZienlnNoord als CineNoord worden voor dit project ingezet. Daarnaast vragen we medewerking van Kees Moeliker van het Natuurhistorisch Museum om media-aandacht te genereren. Ook benaderen we burgermester Aboutaleb van Rotterdam, wat vindt hij nu van die orka voor de deur van zijn stadhuis?

Door de workshops niet in een reeks maar los aan te bieden zijn we toegankelijker voor een breder publiek. Enerzijds zijn (met name de ouders) minder gebonden en anderzijds is het goedkoper. In de losse proef­ lessen die we sinds een jaar organiseren merken we dat er behoefte is aan deze ongebondenheid en dat ouders hier enthousiast over zijn. De kinderen kunnen zelf kiezen hoe vaak ze mee willen doen, dus ook voor de trouwe bezoekers van de ZienlnNoord-workshops blijft er ruimte om indien gewenst alle workshops te volgen. We hopen middels deze opzet onze doelgroep en naamsbekendheid te vergroten.

De kosten voor de deelname voor de workshop is €5,- de film kost €3,-. Dit zijn de tarieven die we al geruime tijd hanteren. De prijs is vergelijkbaar met andere Rotterdamse workshop-aanbieders als Digital Playgrounds, maar wat duurder dan sommige buurthuis-activiteiten. Met de hoogte van de prijs hopen we toegankelijk te zijn, maar tegelijkertijd te voorkomen dat we functioneren als goedkope kinderopvang. ZienlnNoord is wil kwalitatief hoge workshops bieden aan gemotiveerde kinderen die graag aan de slag on­ der professionele begeleiding en met goede apparatuur.

Met wie werk je samen?: 

Kennisdeling

Bij ons weten is Een orka op de Coolsingel een van de eerste zo niet, hèt eerste lmmersive Storytelling­ project voor kinderen. Het is belangrijk dit unieke pilot project goed vast te leggen in tekst en beeld, met als doel onze kennis te vergroten en te delen met derden. Daarom publiceren we al onze ervaringen op de website. Hierop wordt zowel onze visie, lesprogramma en evaluatie, als de making-of, als het werk van de kinderen gedeeld. Tezamen vormt dit een blijvend en voor ieder toegankelijk document. De website is de basis waarmee we, zelfs op afstand, onze kennis delen met andere partijen in Nederland.

Wij wisselen graag ook in persoon onze ervaringen uit met andere partijen. Op basis van het verloop van de pilot, zien we ernaar uit op (netwerk)bijeenkomsten georganiseerd door een van de genoemde partijen Een orka op de Coolsingel presenteren als 'best practice'. Als we verder in de toekomst kijken, dient de pilot als start punt voor nieuwe projecten en workshops. ZienlnNoord gaat op basis van de ervaringen in  de pilot haar nieuwe programma opstellen, maar Een orka op de Coolsingel kan ook model staan voor projecten van andere organisaties in Nederland; Een orka op het Spui in Den Haag, en Een orka op het Neude in Utrecht.

Maar voor nu gaat erom dat de ideeën en ervaringen gedeeld worden, zodat we samen de kwaliteit van het cult uur -educatieve aanbod verder verhogen en kinderen in heel Nederland hiervan profiteren.

Concreet bestaat de kennisdeling uit;

 • Publicatie van het project op de website (verslaglegging, makin g-of, visie - in woord en beeld)
 • Actieve kennisdeling met in ieder geval belangrijke organisaties op het gebied van cultuureducatie in
 • Rotterdam en Nederland. Daartoe behoren in ieder geval:
  • Netwerk Filmeducatie
  • Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
  • Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR)
  • De Willem de Kooning Academie - docenten opleiding
  • Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)

Gastdocenten

De gastdocenten die bij deze pilot betrokken worden, zijn mensen die zelf in de filmwereld  werkzaam  zijn en ervaren zijn in het werken met kinderen. Door samen te werken met  verschillende gastdocenten verhogen we de kwaliteit van het programma. Door met hen samen te werken en hen te betrekken in de vormgeving van de workshop, verhogen we de kwaliteit van het programma. Tevens vergroten we onze kennis en breiden we onze pool aan gastdocenten uit . Bovendien brengen we de kinderen op deze manier in contact met de echte wereld. Dit zorgt ervoor dat kinderen, zeker wanneer ze deelnemen aan verschillen­ de workshops, telkens door andere mensen geïnspireerd raken. In de opzet van de workshops hebben we al een voorkeur voor gastdocenten aangegeven, we maken een selectie op basis van beschikbaarheid uit onderstaande longlist.

De vaste docent en tevens initiatiefnemer en artistiek leider van ZienlnNoord, Eva Wijers, is zelf geschoold als beeldend kunstenaar, beschikt over de propedeuse Creatieve Therapie en studeert in augustus 2018 af aan het Master lnstitute AKV St. Joost als Master of Animation. Sinds 2008 werkt zij als freelancer in de cultuureducatie. Wij kunnen indien gewenst een longlist met gastdocenten toesturen.

Samenwerking m.b.t. werving doelgroep

Esther Soeterbroek van Stichting Kinderparadijs Meidoorn in Rotterdam Noord helpt ons bij de werving. Zij zal middels haar uitgebreide netwerk in de wijk kinderen uit kansarme gezinnen in contact brengen met ZienlnNoord, zodat iedereen aan onze workshops kan deelnemen.

Wat is verder van belang om te weten?: 

De proiect-website

Bij dit project ontwikkeld ZienInNoord een projectwebsite die bestaat uit drie delen; het verhaal, de making of en de achtergrondinformatie. De functie van de website is tweeledig. Allereerst is de website bestemd voor de kinderen, het het verhaal van Een orka op de Cao/singel wordt via de website gedeeld met de wereld. Alle gemaakte werkstukken en filmpjes worden hierop verzameld. Een webdesigner helpt ons met het vormgeven van de website, zodat hij aansluit bij de opzet van het project. De kinderen die hebben deelgenomen  kunnen via de website hun werk terugvinden, inspiratie putten uit het werk van anderen en vrienden, familie en kennissen het verhaal zelf laten ontdekken.

De tweede belangrijke functie van de website is kennisdeling. Het deel waarop het verhaal te beleven is, vormt hierbij de archivering van de resultaten van dit project. Het 'making-of' gedeelte bevat foto's van de workshops met daarbij een korte toelichting. In de 'achtergrond' informatie wordt het project nader toegelicht; het doel, onze visie, de inhoudelijke vormgeving en gedurende het traject reflectie op het project. Zo ontstaat een online document op basis waarvan we onze toekomstplannen kunnen vormgeven en dat een middel vormt om onze ervaringen met anderen te delen.

Workshops gekoppeld aan film vertoningen

ZienlnNoord kiest ervoor haar filmworkshops altijd te koppelen aan een fi lmvertoning . Dit vanuit de over­ t uiging dat er een kruisbestuiving plaatsvindt tussen het kijken naar film en het zelf creatief bezig zijn met film. Door het kijken naar film kunje geïnspireerd worden om zelf dingen te maken en nieuwsgierig zijn naar hoe de filmmaker dingen voor elkaar heeft gekregen. Anderzijds kun je door het zelf creatief bezig zijn met het maken van film veel beter inzicht krijgen in hoe 'echte' films gemaakt worden en wat daarvoor no­ dig is. Bovendien wordt je je bewuster van beeldtaal en hoe beelden je beïnvloeden. Kortom, je mediawijs­ heid wordt vergroot.

Een ander groot voordeel is dat het publiek dat komt voor de film ook allemaal potentiële deelnemers zijn voor de volgende workshops. Zeker nu we gaan werken met losse op zichzelf staande workshops. Doordat voorafgaand aan de film kort iets wordt verteld over de workshop die die dag heeft plaatsgevonden én over de komende workshop, worden kinderen in het publiek geactiveerd om de volgende keer zel f aan de workshop deel te nemen. Bij de proeflessen die we organiseren vertonen we vaak na het eind van de film het resultaat van de proefles, om andere kinderen te enthousiasmeren. Deze methode werkt goed en nemen we over voor de pilot .

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
10 Workshops, zie onderstaand   Per workshop is er ruimte voor 12 deelnemers   120
1 Afsluitende bijeenkomst  Alle deelnemende kinderen + vrienden familie  ?
10  Filmvertoningen  Per film is er ruimte voor 40 bezoekers  400
  TOTAAL SCHATTING    500
       
       

 

Het verhaal

We hebben gekozen voor de titel Een orka op de Coolsingel, dit prikkelt de fantasie en biedt veel aanknopingspunten. De grote vraag in ons verhaal is uiteraard: hoe komt die orka op de Coolsingel? Dat biedt ruimte aan veel fantasie. Daarnaast richten we ons op het realistische element door ons af te vragen; wat zou er gebeuren als dit echt waar zou zijn? We laten ons bij het ontwerpen van de workshops inspireren door de werking van de media. Er worden nieuwsitems gemaakt over het voorval, omwonenden  worden naar hun mening gevraagd, wetenschappers gaan zich ermee bemoeien en er ontstaan actiegroepen en merchandise, enz. Door de verschillende invalshoeken te combineren ontstaat een fantasierijk verhaal met geloofwaardige elementen. Als 'kijker' van het verhaal, bekijk en beluister je alle elementen en vorm je zelf je mening over het geheel. Je ziet serieuze actiegroepen en interviews, je lacht om rare theorieën over hoe de orka daar terecht gekomen is... Maar wat is er nou echt gebeurt? Wat is waar? Het verhaal is een ontdekkingstocht voor de maker en kijker.

Door de combinatie van fantasievolle en realistische elementen, benadrukken we zowel de rijkdom van de media als de manipulatieve kant en willen we de mediawijsheid van zowel makers als kijkers vergroten. De kinderen gaan tijdens het traject bedenken hoe de orka op de Coolsingel terecht gekomen kan zijn, uit ervaring weten we dat kinderen vaak fantastische ideeën hebben. Er zal niet een antwoord komen op de vraag, maar er zullen een heleboel antwoorden komen. Uiteindelijk is het aan de kijker om te bepalen wat waar is.

Invulling van de workshops

Dit is de basis van het programma. Zien lnNoord wil dicht bij de verbeeldingskracht van de kinderen blijven en hun ideeën de ruimte geven. De workshops worden verder uitgewerkt samen met de gastdocenten.

Workshop: Wat is er gebeurt?

 • Techniek: Stop-motion animatie
 • Gastdocent: Elly Bouman of Gerben Agterberg (animatoren)
 • Wat: In een stop-motion animatie laten de kinderen hun fantasie de loop over hoe de orka op de Cool ­ singel terecht is gekomen.

Workshop: Straatinterviews

 • Techniek: Live-action interview
 • Gastdocent: Mahfoud Mokaddem of Milou Adjanga (acteurs)
 • Wat: Een journalist interviewt voorbijgangers op straat. Wat denken zij dat er gebeurd is en wat moet er nu gebeuren? Hebben ze zelf gezien hoe het gebeurd is? We kijken naar echte beelden om te zien hoe dit op het nieuws (Jeugdjournaal) gaat ter inspiratie. Hoe kunnen we het echt laten lijken? De kinderen spelen de voorbijgangers, maar kunnen ook echt voorbijgangers op straat vragen mee te spelen.

Workshop: Hoe is het om een orka te zijn?

 • Techniek: VR, installatie
 • Gastdocent: Marleine van der Werf of Elsbeth van Noppen (VR-videokunstenaars)
 • Wat: de kinderen maken een installatie waarin je kunt ervaren hoe het is om een orka te zijn. Met een koptelefoon, een VR-bril kun je zien en horen wat een orka ziet, maar wat heb je nog meer nodig? Wat voelt een okra? Hoe ligt een orka?

Workshop: In het nieuws

 • Techniek: Greenscreen
 • Gastdocent: Quinten Smith of Genja Ferschtmann (filmmakers)
 • Wat: In een nieuwsitem wordt het nieuws over de orka vertelt. Er is een nieuwslezer in de studio, een verslaggever bij de orka op de Coolsingel en een verslaggever in Japan waar zoiets eerder is gebeurt maar waar het niet waar bleek te zijn. Door middel van greenscreen wordt alles geloofwaardig gemaakt.

Workshop: Een orka?!

 • Techniek: Augmented reality (AR= een fictieve laag over de werkelijkheid, te bekijken door je telefoon. Een bekend voorbeeld is het spelletje Pokemon Go)
 • Gastdocent: Tosca van Weerden (animator met AR)
 • Wat: Door middel van AR maken de kinderen een orka die je door je telefoon kunt bekijken alsof hij echt in Studio de Bakkerij (onze locatie) ligt.

Workshop: Orka's zijn cool!

 • Techniek: Greenscreen, Facebook
 • Gastdocent: Quinten Smith of Daniel Kolk (filmmakers, vlogger)
 • Wat: Kinderen maken orka-fan-foto's, als een soort Snapchatfoto's. We doen dit door middel van greenscreen en laten de kinderen deels in orka's veranderen e.d. We zetten de foto's online op Facebook en maken een Orka op de Coolsingel-fan pagina.

Workshop: Radioverslag van de orka

 • Techniek: radioverslag
 • Gastdocent: Enio Ramalho of Jornt Jan Bras (muziekanten / componisten)
 • Wat: de kinderen maken een 'live' verslag van een radiojournalist bij de orka. Wat is er allemaal te horen? Wie komt hij tegen? De burgermeester? De verwarde baas van de dierentuin die zijn orka kwijt is? Een orka -fluisteraar? Zegt de orka ook wat?

Workshop: Actief

 • Techniek: Live-action
 • Gastdocent: Mark Eikelenboom of Milou Adjanga (acteurs)
 • Wat: In twee groepen gaan kinderen een actiefilmpje maken over wat zij vinden dat er met de orka moet gebeuren. Denk aan: het bouwen van een mega-aquarium of het organiseren van een grote orka­ barbecue.

Workshop: Orka game

 • Techniek: online ontwerp game
 • Gastdocent: Olivier Otten of Daphne Heemskerk (interactiedesigners)
 • Wat: kinderen maken een online game over de orka op de Coolsingel. Dit kan informatief van aard zijn, maar ook fantasievol.
 •  

Workshop: De verklaring

 • Techniek: 360 film
 • Gastdocent: Milou Adjanga of Mahfo ud Mokaddem (acteurs)
 • Wat: Mogelijke scenario's die de kinderen hebben bedacht worden gefilmd met een 360 graden camera. Je kunt de film bekijken door een VR bril.

 

Afsluitende biieenkomst

Aan het eind van het pilotproject is er een feestelijke, gratis toegankelijke, presentatie voor alle kinderen en hun vrienden en familie. Al het gemaakte materiaal staat opgesteld als een grote tentoonstelling waar alle verhaalelementen te zien en te horen zijn. Verspreid door de ruimte staan schermpjes opgesteld, al dan niet met koptelefoons. Ook zijn er projecties, dingen die je met je telefoon kunt bekijken e.d. De veelzijdigheid van technieken zal hier goed terug te zien zijn. Tijdens de afsluitende bijeenkomst zijn er een aantal gidsen; kinderen die hebben deelgenomen aan één of meer van de workshops. Deze kinderen kunnen andere kinderen maar ook vooral volwassenen vertellen over het project. Vaak zijn kinderen beter op de hoogte van technieken en apps dan volwassenen, dus dit lijkt ons een goed moment om ze die kennis te laten delen en de rollen om te draaien.

Natuurlijk wordt het eind van het project ook gevierd door de makers een groot applaus te geven en te proosten met limonade en iets lekkers. Alle kinderen die hebben deelgenomen worden geïnterviewd over hun ervaringen binnen dit project en hun antwoorden worden verwerkt op de website. De website  zelf wordt deze dag uiteraard gepresenteerd en we nodigen alle de bezoekers uit een (online) enquete invullen over hoe zij het verhaal hebben beleefd en het project waarderen.

Wat maakt het project bijzonder?: 

Zoals reeds boven benoemd is dit project het eerste echte immersive storytelling project voor kinderen. De kinderen komen in de workshops in aanraking met vele technieken en manieren om verhalen te vertellen. Bovendien hebben ze de vrijheid zo vaak mee te doen als ze willen en staat hun creatieve experiment centraal. Ze worden in de workshops geiïnspireerd door kunstenaars en designers die specialisten zijn in hun vakgebied en ze maken samen één groot verhaal. Ook de koppeling van de workshops aan filmvertoningen is uniek en verrijkt de ervaring van zowel de kinderen die meedoen met de workshops als de filmbezoeker. 

Begroting: 

We vragen een bedrag aan van €7000,- euro bij Jij maakt het mee! op een totale begroting van €20.500,-  We doen hiernaast ook een aanvraag bij Prins Bernard Cultuurfonds Zuid-Holland en ZienInNoord wordt deels financieel gesteund door gemeente Rotterdam. 

Hiervan betalen we alle kosten die voor dit project zoals, de docenten, de zaalhuur, filmrechten, organisatie, promotie, de project website en materialen. ZienlnNoord beschikt over een basis uitrusting aan materiaal, maar wil graag investeren in de materialen waarmee de kinderen bij Een orka op de Coo/singe/ werken. Materiaal waarvan we verwachten ze slechts sporadisch te gebruiken worden uiteraard gehuurd. 

Locatie(s): 
Studio De Bakkerij - Bergweg 283 - 3037 EM - Rotterdam

afbeelding van Joop van van Liere

Dag Eva,

Fijn dat je wat aan mijn bijdrage hebt.

Antwoorden, nieuwe inzichten, meevallers, wijzigingen etc. etc. kun je de komende tijd links in het scherm invoegen/verwerken zodat je plan online evolueert tot een beslissinsgsrijp geheel.

Misschien nog een tip t.a.v. voor- en natraject. Wat mij altijd helpt om evt. blinde vlekken te ontmaskeren is me regelmatig te verplaatsen in de deelnemer, bezoeker, maker. Hoe hij of zij e.e.a. zal gaan ervaren en op basis daarvan weer wenst of opgelost wil zien. Ook terugredeneren vanuit een fictieve, succesvolle afronding van een project helpt me vaak de verschillende processtappen elkaar net iets soepeler en effectiever op te laten volgen. 

Ik lees het vervolg graag mee in het linkerscherm.


  

afbeelding van Eva Wijers

Beste Martine en Joop, 
Bedankt voor jullie enthousiaste en uitgebreide feedback!

Martine, je opmerking over de ontwikkeling van kinderen en mogelijkheid dat ze maar 1x mee doen met de workshop snap ik heel goed. In onze normale programmering, werken we met blokken van 4 lessen, juist om samen iets te kunnen op. Maar we hebben ook gemerkt, dat dit soms een drempel vormt. Sommige ouders vinden dit een te grote verbintenis, voor anderen is het misschien snel te duur. Juist omdat we deze ervaring hebben, willen we het hier mogelijk maken voor kinderen om eenmalig mee te doen. Hopelijk kunnen we een kind één keertje komt en anders misschien helemaal niet zou komen, een vonkje inspiratie geven. Onze verwachting is dat een deel van de kinderen die mee doet, al bekend is met ZienInNoord. Zij doen waarschijnlijk (bijna) alle keren mee. De andere helft zal bestaan uit een nieuw publiek dat wellicht meer zal wisselen.  

Over de gastdocenten, daarbij kun je denken aan animatoren, filmmakers en acteurs. Wil je al namen weten? Omdat onze data nog niet vastliggen, kan ik nog niemand echt vastleggen. Maar als je graag concrete namen wilt weten, ga ik even bij hen informeren of ze het goed vinden als ik hen hier noem! 

Jan, jij stelde een aantal goede vragen rondom het voor- en na-traject. Dat zijn voor ons ook nog de lastigste punten. Nu gebruiken we veel al de normale kanalen om met onze doelgroep in contact te komen, flyers en internet. Veel kinderen komen via vriendjes bij ons terecht, mond tot mond reclame is belangrijk voor ons. We hebben zeker ook nagedacht over leuke manieren om aandacht te vragen voor het project. Ik kom daar binnenkort even op terug. 

Je vraag met betrekking op de bijdrage van alle kinderen (niet alleen de assertieve) in het project; daar hebben we gelukkig al ervaring in. In de workshops die we reeds verzorgen is het altijd zaak in de gaten te houden dat alle kinderen wat bij te dragen hebben en er een werk ontstaat dat ook echt van de groep als geheel is. Vaak gooien we alle ideeën op een grote hoop en proberen we daaruit één nieuw idee te destilleren. Geeft dat een beetje inzicht? Als er nog meer vragen zijn hoor ik het graag! Ik kom binnenkort nog even terug op de vragen rondom samenwerking en voor- en na-traject.

Enorm bedankt voor het meedenken! 

afbeelding van Joop van van Liere

Dag Eva,

Wat een mooi project! Het ziet er allemaal zeer doordacht en kansrijk uit. Ik reageer als coach van het fonds in een poging iets aan een succesvolle aanvraag bij te kunnen dragen. 

De aandacht van je doelgroep krijgen en effect bereiken in samenwerking m.b.v. een kunstzinnig experiment in de vrije tijd. Dat zijn de criteria voor succes op dit platform. 

Ik begrijp dat kinderen met journalistieke en kunstzinnige middelen kennis gaan maken. Die gaan leren gebruiken, er mee experimenteren en zo samen een kunstzinnig verhaal  mee gaan maken, gedurende een periode van 10 workshops in een kader dat jullie in grote lijnen voor hen hebben ontworpen. 

In antwoord op Jan's reactie geef je aan dat jullie de kinderen zeker een groot aandeel geven in het project om hen te  betrekken. Is dat voldoende om hen over de hele looptijd van het project betrokken te houden? Wat zou je kunnen doen in het voortraject? Hoe zou je voordat het project begint al betrokkenheid kunnen wekken? De nieuwsgierigheid van kinderen kunnen prikkelen en opschroeven?

Ik ben heel benieuwd naar de ervaringen die jullie kennelijk al hebben met het betrekken van kinderen en wat je daar als nieuwe inzichten tot verleiding uit zou kunnen destileren. Waar liggen aanknopingspunten om het ´bereikingseffect´ te vergroten?

Hoe is het verder met de impact in het natraject? Is er een kader te bedenken waarin kinderen met het geleerde zelfstandig verder kunnen in een verhaal?

Nog een laatste vraag voor nu, uit pure nieuwsgierigheid...: Hoe zorgen jullie er voor dat minder assertieve kinderen hun bijdrage kunnen leveren aan de making of/het hele proces/het vervolg van het verhaal?

afbeelding van Martine Rippen

Beste Eva, welkom op het platform! Mijn naam is Martine en de komende tijd denk ik als adviseur van het fonds graag met je mee om deze aanvraag aan te scherpen in het licht van de subsidieregeling. Je vraagt subsidie aan voor een pilotproject waarin er gebruik wordt gemaakt van ‘immersive storytelling’ om in 10 op zichzelf staande workshops het verhaal 'Een orka op de Coolsingel' te vormen. Daarnaast willen jullie je eigen bevindingen en de workshopopbrengsten van de kinderen verzamelen en delen op een speciaal daarvoor ontwikkelde website en tentoonstellen tijdens een afsluitende bijeenkomst. Het plan is helder omschreven en de doelen zijn duidelijk.

JMHM is van de bottum-up benadering waarbij de deelnemer en zijn/haar artistieke ontwikkeling centraal staat. Dit zit al voor een groot deel verwerkt in jullie plan. Maar omdat jullie ook aangeven dat de workshops afzonderlijk gevolgd kunnen worden, ben ik benieuwd in hoeverre deze afzonderlijke workshops een impact kunnen hebben op de ontwikkeling van kinderen? Hoe stimuleren jullie de ontwikkeling van de kinderen, als ze bijvoorbeeld maar 1 workshop volgen, wat dan neigt naar een eenmalige creatieve activiteit? Ik las dat jullie de gastdocenten nog niet vastgelegd hebben, maar wil je toch uitdagen om te kijken of je hier al meer over kan zeggen. Daarnaast wil ik je als advies meegeven om nog concreter in te gaan op het onderdeel samenwerking. Let hierbij op dat het inkopen van diensten niet afdoende is als vorm van samenwerking. Het doel van de samenwerking is dat je nieuwe kansen voor verschillende partijen creëert en ik zou je adviseren om dit expliciet te maken.

Succes met het verwerken en ik wil je aanmoedigen om je vragen en opmerkingen hier te delen; daar is dit platform natuurlijk voor!

afbeelding van Eva Wijers

Hoi Jan, bedankt voor je reactie! het is zeker de bedoeling de kinderen een groot aandeel te geven in het project. De omschreven workshops zijn de uitgangspunten, waarbinnen we de kinderen veel vrijheid geven. Ook kan kunnen de latere workshops nog aangepast worden als er in de eerste paar keer ideeen onstaan die daarom vragen. 

 

afbeelding van Jan Kruizinga

Geef kinderen een groot aandeel aan de inhoud van het projekt