menu denk mee beslis mee maak mee

Oranjestad

Een collectie fictie verhalen die verfilmd worden

Fundacion CINEARUBA
17 oktober 2015 tot 6 december 2015
e-culture, film
jongeren, volwassenen
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Oranjestad

Door Juan F Pardo op za 28 nov

Enkele materialen van de succesvol project Oranjestad. De deelnemers hebben veel geleerd en die waren tevreden met de resultaten.

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Oranjestad

Een collectie fictie verhalen die verfilmd worden

afbeelding van Juan F Pardo

Ingediend door:

Juan F Pardo

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Acteurs, filmmakers, kunstenaars en vrijwilligers maken hun interesse kenbaar op www.facebook.com/cinearuba

Wat ga je doen?: 

Het project is een initiatief van stichting CINEARUBA, onder leiding van de filmmaker Juan Francisco Pardo, waar de amateur deelnemers samen zullen werken met professionele filmmakers aan de productie van verschillende fictie verhalen die zullen verfilmd worden.

Voordat de productie begint zullen er workshops georganiseerd worden. Tijdens de productie zullen de deelnemers begeleid worden en kennis opdoen van alle facetten van het maken van audiovisueel producties.

Innovatief en anders dan onze eerdere projecten:
De laatste tijd hebben we meer op films gefocust en film workshops. Deze keer willen we iets anders doen dat niet precies film is en ook niet precies televisie. ‘Een collectie fictie verhalen’ is meer een soort van digitale serie waar het publiek het verhaal kan beïnvloeden. Bij de laatste aflevering zal het publiek kunnen beslissen hoe ze zouden willen dat serie zou eindigen. De workshops en de opnames zullen hier ook anders zijn dan dat wij eerder hebben gedaan. Er zal een Multi-camera systeem zijn die de (audio)opnames en acteren zal beïnvloeden.

Hoe ga je te werk?: 

Het proces
De workshops zijn voor een groot deel ‘Hands-on’; de deelnemers leren door het te doen. In het begin leren de deelnemers een beetje over de basics van het audiovisuele en acteren, het is belangrijk dat de deelnemers weten wat compositie is en hoe je een shot kunt componeren. Tijdens de workshop zullen de acteurs met de productieploeg de scenes van de echte scenario onder de begeleiding van professionals oefenen.

Taal
Met dit project willen we ook de taal Papiamento stimuleren. Op Aruba zijn we gewend aan Amerikaanse films en series; er zijn geen lokale series waar jongeren zich mee kunnen identificeren en kunnen volgen in hun eigen taal. De taal Papiamento wordt beïnvloed door het Engels en andere talen doordat er niet voldoende stimulerende middelen zijn in het Papiamento.

Doel
Dit project dient als een platform voor jongerenparticipatie, samenwerking, talentontwikkeling en netwerking.

Doelgroep
De doelgroep van de dit project is tweeledig te noemen:
1. Aan de ene kant richt dit project zich op jongeren tussen de 15 en 25, die meer van alle facetten van het audiovisueel vak willen leren, door hun een kans te bieden aan de productie mee te werken.
2. Aan de andere kant richt het eindproduct zich op een groter publiek van alle leeftijden.

Het niveau van de deelnemers en wat we willen dat ze bereiken:
De deelnemers hoeven geen audiovisueel/acteer kennis te hebben, maar moeten wel enthousiast zijn. In deze digitale tijdperk kan iedereen opnames doen met zijn mobile telefoon, maar niet iedereen weet de basics voor goede opnames. Tijdens dit project willen we dat de deelnemers hun potentie bereiken, dat ze voldoende kennis en ervaring hebben zodat ze zich kunnen ontwikkelen als professionals.

Met wie werk je samen?: 

De samenwerking met het Telefoon pa Hubentud (Telefoon voor Jongeren) levert een essentiële meerwaarde op van de levensechte dialogen voor de series. De serie is een hedendaagse reflectie van de maatschappij waar jongeren centraal staan. Telefoon pa Hubentud bestaat al 16 jaar en kennen het gedrag en de behoeften van de jongeren. Dit levert een breed gedragen verhaal waarvan het dichterbij ligt aan de werkelijkheid van de jeugd van tegenwoordig.
De scenario’s zijn geschreven met de samenwerking van de deelnemers zelf; ze hebben ook inhoudelijke input over welke richting volgens hen, het verhaal zou moeten gaan en ook wat de personages zouden moeten zeggen.

De samenwerking met Adriano Nanof van Adriano Nanof Audio Brazil zorgt voor een optimaal geluid voor de series. Hij begeleid de deelnemers tijdens de opnames en draagt zijn kennis aan hen over. Op Aruba zijner helaas weinig mensen die werken met audio voor film en dit is een goede kans om enthousiaste jongeren te hierover te leren en te laten ervaren.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Stichting CINEARUBA is reeds 5 jaar bezig met het stimuleren van de maatschappij om actiever te zijn op creatief en cultureel gebied. Tijdens deze 5 jaar fungeerde CINEARUBA als een platform voor meer dan 900 mensen die deel hebben genomen aan CINEARUBA’s multidisciplinaire workshops met als doel om hun talent te ontwikkelen en te uiten bij onze projecten.

In minder dan 5 jaar bereikte CINEARUBA:
- Een nieuwe korte film “Alto Vista”
- Een award voor beste speelfilm voor “Abo So”
- Een award voor beste korte film voor “Awa Brak”
- Een award voor beste korte film voor “10 Ave Maria”
- Het grootste bezoekersaantal voor een Arubaanse filmvoorstelling
- Het multidisciplinaire jeugdproject ‘Tribi Soña’ met het grootste aantal deelnemers
- De Film en TV workshops met het grootste aantal deelnemers

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
3 workshops 15 t/m 20  
1 premières 30 250
14 vertoning 5 1000
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Aruba kent geen formele infrastructuur op het gebied van film en audiovisueel. Stichting CINEARUBA wil hier een verandering in brengen door verschillende audiovisuele activiteiten te organiseren en dit is er één van. Met dit project willen wij een levende audiovisuele scene creëren op Aruba en ook willen wij de ontwikkeling van amateurs op een structurele en praktische wijze bevorderen. Door een samenwerking aan te gaan met professionele filmmakers kunnen beide partijen van elkaar leren en wordt er een basis gelegd voor een verregaande samenwerking in de toekomst.

Begroting: 

De FCP subsidie wordt besteed aan het organiseren van de workshops en aan de audiovisuele productie. Een andere financieringsbron is Unoca.

Locatie(s): 
Aruba

Uitslag Beslis mee

FCP30
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 109 gestemd
totaal80
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.
Vanuit verschillende invalshoeken willen jullie een meerwaarde bieden. Positief vind ik jullie samenwerking met de Arubaanse kindertelefoon en dat jullie de ervaringen vd jonge vrijwilligers gebruiken als basisinput voor de fictieverhalen. Dit komt ten goede aan de inhoudelijke uitwisseling en stimuleert de uitstraling vd activiteit. Hierdoor kan een duurzame opbrengst ontstaan. De toelichting op het creatieproces en de stappen om tot de eindproducten te komen is echter summier, waardoor ik maar beperkt zicht krijg op de kwaliteit vd creatieve ontwikkeling vd deelnemers. Desondanks vind ik de ambitie om een laagdrempelige en uitdagende activiteit te organiseren op Aruba interessant en zal het project bijdragen aan de versterking vh culturele leven op het eiland.
afbeelding van Sarah Haaij

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Samen met de jeugd van Aruba wordt een collectie fictie verhalen geproduceerd op basis van levensverhalen. Door de samenwerking met de Telefoon pa Hubentud (kindertelefoon) staat die relatie met de belevingswereld van jongeren centraal. Mooi is dat zowel  deelnemers als kijkers ook de inhoud van de serie beïnvloeden en vormen. Het is duidelijk waarom dit project van waarde is en effect heeft voor jullie achterban op Aruba: Papiamento, professionalisering, expressie. Een kanttekening is dat het maakproces van de jongeren nog onderbelicht blijft. Op dit platform hadden we daar meer over in gesprek kunnen gaan. Maar gezien jullie track-record geloof ik wel dat jullie de kwaliteit hebben om die participatie straks te realiseren.

afbeelding van Sarah Haaij

Een mooi concept voor een professionele tv-serie gemaakt door amateurs. De samenwerking met Telefoon pa Hubentud kan ervoor zorgen dat de inhoud van jullie workshop ook op de belevingswereld van de jongeren aansluit. Tip: kijk ook eens bij andere projecten waar praatsessies/dialogen zijn gebruikt voor een fictief product. Volgens mij is het nog een kunst om dat goed te doen. 

Zoals Als het Schemert
https://www.jijmaakthetmee.nl/aanvraag/schemerding

Liefdesbiecht
https://www.jijmaakthetmee.nl/aanvraag/liefdesbiecht-nacht

afbeelding van Juan F Pardo

Bedankt voor de tip Sarah, ik ga zeker even kijken.

afbeelding van Giovanni Campbell

Welkom bij Jij maakt het mee. De komende tijd zal ik met jullie meedenken en tips geven over hoe het plan wellicht beter kan aansluiten op de doelstellingen van deze regeling.

Via dit platform willen we uitdagende en vernieuwende ideeën ondersteunen. Dat kan zitten in de wijze waarop je deelnemers begeleid gedurende het creatieve proces. Wat ga je daarbij bijv. anders doen dan bij eerdere projecten? Emiel heeft daar ook al een aantal vragen over gesteld. Vernieuwing kun je tevens vinden in de samenwerking met de partners. Jullie zijn daar nu nog summier over. Zou je meer kunnen toelichten over de inhoudelijke rol van de organisaties waar je mee samenwerkt en hoe het project daarmee versterkt wordt? 

afbeelding van Juan F Pardo

Beste Giovanni,

 Naar aanleiding van uw vragen heb ik het project informatie bijgewerkt.

afbeelding van Emiel Heijnen

Ik ben jullie coach die graag met jullie meedenkt in de meedenk-fase.

Het project oogt erg ambitieus en roept ook vragen op die je denk ik nog verder kunt uitwerken:

- wat is het niveau van de deelnemende jongeren en wat willen jullie dat ze bereiken gedurende dit project?

- omdat jullie al veel gedaan hebben is het belangrijk dat je aangeeft waarin dit project innovatief/anders is dan eerdere projecten.

- Kun je onderbouwen waarom het belangrijk is dat Papiemento gestimuleerd wordt? (voor jullie waarschijnlijk evident, maar voor Nederlandse lezers niet:-)

- Ik zou graag meer informatie zien over de wijze waarop het procews wordt vormgegeven. Op basis van welk artistiek/didactisch model werken jullie?

 

 

afbeelding van Juan F Pardo

Beste Emiel,

Naar aanleiding van uw vragen heb ik het project informatie bijgewerkt.