menu denk mee beslis mee maak mee

Open Jam Sessies Klassieke Muziek

Iedereen kan klassieke muziek improviseren!

Stichting Les Vents Atlantiques - The Scroll Ensemble
4 oktober 2017 tot 30 juni 2018
muziek
jongeren, ouderen, volwassenen
onze website
€4.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

De Eerste Sessie

Door R. A. de Bree op do 12 okt

Ondertussen zijn we al aan de slag met de volgende sessies, maar over 2 dagen is het zover: onze eerste sessie! We kunnen bijna niet wachten en...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Open Jam Sessies Klassieke Muziek

Iedereen kan klassieke muziek improviseren!

afbeelding van R. A. de Bree

Ingediend door:

R. A. de Bree

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we amateur musici overtuigen om daadwerkelijk naar ons toe te komen om het improviseren uit te proberen?

Wat ga je doen?: 

Korte Beschrijving
Wij willen 8 open jam sessies klassieke muziek organiseren voor amateur musici in het seizoen 17/18: iedereen kan mee komen doen! 

Ooit was improvisatie in klassieke muziek gewoon en maakte zelfs standaard onderdeel uit van het uitvoeren van die muziek, zoals dat nu gewoon is bij jazz, volksmuziek en popmuziek. Van motetten in de renaissance tot Chopin, tot de Nederlandse 17e-eeuwse blokfluitist Jakob van Eyck: ze improviseerden er allemaal op los. The Scroll Ensemble brengt dit al 10 jaar terug met concerten en workshops.

Samen met de ervaren improvisatoren van The Scroll Ensemble (www.thescrollensemble.com) leer je spelenderwijs meer over klassieke muziek en improvisatie op je instrument onder het genot van een drankje in een ontspannen plek zoals het cafe van Musicon!

Doelstelling
De doelstelling van dit project is om amateurmusici en publiek het plezier van improvisatie met klassieke muziek (en klassieke muziek überhaupt) mee te geven. Deelnemers maken kennis met een nieuwe manier van muziek maken: het uitdrukken van je eigen ideeën en gevoelens met klassieke muziek.

Voor wie?
Iedereen kan leren improviseren. Het is net als praten in een taal, je leert de taal der muziek! Dit project richt zich specifiek op amateur musici die een klassiek muziek instrument bespelen. Veel ervaring op het instrument of met samenspel is niet nodig, want je kunt al mee doen met een paar noten.

Behoefte bij Amateurs
Maar, willen amateurs wel leren improviseren? Daarop is tweeledig antwoord te geven:

1. Er is hier openlijk behoefte aan, en die blijkt uit veelvuldig workshop bezoek, vragen bij onze concerten "kan ik dit ook leren", onze aanstelling als docenten aan het Conservatorium van Den Haag en op onze website worden de pagina's in de categorie "leer improviseren" twee keer zo vaak bezocht als onze homepage.

2. De behoefte is er latent, maar het idee dat je kunt improviseren met klassieke muziek, en dat iedereen dat kan, is nog onbekend. In die zin vervullen we ook een zekere missie, om mensen met improvisatie in aanraking te laten komen. 
Die behoefte benoemen mensen met andere woorden: "Ik voel me beperkt, ik wil graag losser van/in de muziek komen", "Ik wil meer begrijpen van de theorie, maar de boeken zijn te saai/snap ik niet" (bij improvisatie leer je spelenderwijs de bouwstenen van de muziek, waarmee je de theorie op een praktische manier leert), "Ik weet dat ik naar anderen moet luisteren bij het spelen, maar kan me eigenlijk alleen maar concentreren op mijn eigen partij; ik kan niet goed luisteren" en ten slotte is het heel belangrijk voor mensen om 'je eigen ding' te kunnen doen, je eigen verhaal en emoties kwijt te kunnen in jouw muziek op jouw instrument en in onze sessies dat te delen met anderen.

Overigens is ook in de professionele wereld daarin een omslag te zien, waarin meer en meer ensembles en solisten creatief met de muziek omgaan (zoals vroeger dus gewoon was) en dat inspireert ook weer de amateur musici.

Wat leert een deelnemer?
Belangrijk is dat het niet gaat om een workshop setting. Workshops worden soms al gegeven. Improvisatie is echter niet iets dat je kunt leren door eenmalig een workshop te doen. Je moet het regelmatig een beetje oefenen en dat is het leukst met elkaar!

In de jam sessie beginnen we vanaf het simpelste begin. Zelfs de gewone luisteraar zonder instrument kan hieraan meedoen. Hierdoor breken we het ijs en krijgen we gelijk een gezellig gevoel. In de sessie wordt dit eerste idee steeds verder uitgewerkt. Elke sessie heeft ook een onderwerp. Zoals bijvoorbeeld “Het Wilhelmus en Mozart”, waardoor je via het bekende Wilhelmus Mozart een beetje beter leert kennen en leert te improviseren op (een deel van) het Wilhelmus!

Via online leermateriaal kan iedereen zich al een beetje voorbereiden. Hier wordt de basis gelegd voor de eerste opdracht(en). Het is ook mogelijk een 1-uur lange workshop te volgen net voor de jam sessie. Hierin wordt je echt klaargestoomd voor de sessie.

Online kun je dan ook verder leren. Er is altijd een verdiepingsopdracht waarmee je thuis verder kunt gaan. 

Vervolg
Na de sessie kun je verder naar de volgende sessie waar je weer leert improviseren vanuit een ander perspectief. Wil je nog meer leren, dan kun je bij het ensemble les nemen, zowel online als in levende lijve.
Bovendien hopen we genoeg animo op te bouwen om deze sessies ook na deze eerste periode voort te kunnen zetten.

Verder belang van de sessies
Het belang van deze sessies ligt op vele vlakken: het brengt het zelf kunst maken terug in de klassieke muziek, leert je de muziek als taal te spreken, verbetert het spel van musici op alle vlakken en brengt je dichter bij je lievelingscomponisten.

De sessies zullen hopelijk ook musici uit verschillende stijlen samenbrengen en zijn bijzonder vanwege het speelse educatieve randje. Luisteraars zullen bovendien klassieke muziek ook op een nieuwe manier ervaren. Toegankelijker, levend en dat mee kunnen nemen naar andere luisterervaringen.

Wij denken dat onze sessies daarom origineel en vernieuwend zijn en bijdragen aan de veelzijdigheid van het amateur kunstaanbod in Nederland.

Hoe ga je te werk?: 

Projectplan

Organisatie
Les Vents Atlantiques is een stichting die ensembles ondersteunt die “Oude Muziek” met nieuwe ideeën en voor een breed publiek uit willen voeren. Een van die ensembles is The Scroll Ensemble, dat zich al jaren inzet om ensemble improvisatie in de klassieke muziek terug te brengen op het podium. Dankzij workshops, interactieve concerten en bijzondere concepten is dit ensemble een opkomende draagkracht in het binden van (een nieuw) publiek aan de klassieke muziek. Het ensemble wordt wereldwijd door zowel kenners als leken gezien als uniek.

Project
Een van die unieke projecten zijn de Open Jam Sessies Klassieke Muziek.

Dankzij een online leeromgeving, korte workshops en regelmatige jam sessies met de professionele musici van The Scroll Ensemble wordt amateurs de kans gegeven om zich daadwerkelijk te verdiepen in de leukste manier van muziek maken: samen improviseren.

Improvisatie brengt ook allerlei positieve neven effecten met zich mee, zoals beter samenspelen, meer begrip voor en eigen besluitvorming bij geschreven muziek en effectiever muziek leren.

In combinatie met ons lesgeven op verschillende conservatoria in Nederland en onze optredens willen we op deze manier voor klassieke muziek een nieuwe wereld openen, waardoor de muziek als nog meer levend, creatief en in het moment ervaren zal worden.

Er zullen 8 sessies worden gehouden in verschillende locaties op de volgende data:

Locaties en Data
14 Oktober 2017 – Theater de Regentes
18 November 2017 – Koorenhuis
17 Januari 2018 – Nutshuis
17 Februari 2018 – Musicon
14 Maart 2017 – Haags Popcentrum
18 April 2018 – Music in Transition
19 Mei 2018 – Pianino Theater
23 Juni 2018 – Theater Pepijn

Dagindeling
Woensdag:
17:30-18:30 repetitie musici
19:00-20:00 Workshop
20:30-22:00 Jam Sessie

Zaterdag:
12:30-13:30 repetitie musici
14:00-15:00 Workshop
15:30-17:00 Jam sessie

Online Leeromgeving

De online leeromgeving heeft twee doeleinden.

1. Publiek online interesseren voor improvisatie, binden aan het ensemble en concept en verleiden te komen naar de live jam sessies
2. Voorbereiding (a) en verdieping (b) op sessies met online materialen zoals video tutorials, blogs, voorbeeld opnames, oefeningen met vooraf opgenomen begeleidingen en meer.
2a. De voorbereiding op de sessies zal kort en bondig zijn. Een of twee eenvoudige opdrachten bereiden je voor op wat er komen gaat en zorgen door de simpliciteit ervoor dat iedereen het gevoel krijgt dat het niet moeilijk is, dus dat komen 'gegarandeerd succes' oplevert. Bij het enge improviseren zeer belangrijk!
2b. Sommige en hopelijke de meeste bezoekers zullen zowel vooraf als achteraf dieper op het onderwerp in willen gaan. Verdiepende opdrachten zullen ook gratis online staan. Mochten bezoekers dan nog verder willen gaan, zullen ze bij ons verder dan wel in levende lijve of online in de leer kunnen gaan. 

Uitwerking

We zijn een tijd geleden al begonnen met het uitproberen van verschillende manieren om dit aan te pakken. We hebben veel positieve reacties ontvangen van zowel amateurs als docenten.

Het is op dit moment ook belangrijk om uit te zetten wat amateur musici precies zouden willen leren, zodat we goed in kunnen spelen op de 'markt'.

Om dit nog verder uit te werken zullen we een groepje amateur musici samenstellen die als eerste de nieuwe materialen uitproberen en beoordelen. Daarnaast doen we ook aan algemene screening, doordat op onze website bij het bezoek van deze materialen via een pop-up je mening gevraagd zal worden. Daarnaast zullen we bij deze materialen dus ook bij onze PR gebruiken en kunnen we docenten ook voor het idee intereseren door hun mening te vragen. Er zijn ook een paar Facebook en Linkedin groepen specifiek gericht op muziekeducatie en liefhebberij. Hier kunnen we online actievelingen vragen om advies. Ten slotte zullen we ook tijdens en na de sessies mensen laten evalueren. Het is mogelijk dat persoonlijk, online, of via een klein briefje op de stoel te doen met scheurtjes in de vier kanten voor een snel en penloos antwoord. 

Verder blijven we proberen om via zelf onderwijs en het opbouwen van contacten dit technisch gesproken ook verder te bouwen. De droom is een app die je op weg helpt en zelfs herinnert om nog een beetje te oefenen. Helaas hebben we op dat vlak voorlopig geen partner gevonden die het budget niet dermate uit balans zou brengen dat het ondoenlijk was.

Globale Planning
Mei 2017
Eerste publicatie in leeromgeving

Juli 2017
-Contact opzetten met Orkesten & Koren in Den Haag voor kleine teaser momenten

Augustus 2017
-Festival Travelling Baroque & Apollo Zomeracademie
-Contact met muziekdocenten en muziekinstellingen in Den Haag
-Flyers/Posters
-Contact verschillende instrumentenvereniging
-Nieuwsbrief The Scroll Ensemble
-Online content jam sessie 1
-Repetitie The Scroll Ensemble

September 2017
-Festival Oude Muziek Utrecht
-Media aandacht
-Teaser momenten bij Amateurclubs in Den Haag en omstreken
-Cursussen Huismuziek

Oktober 2017 en verder
-7 Oktober Repetitie sessie
-14 Oktober eerste sessie
-Dag na vorige sessie overleg artistieke leiders over volgende sessie en leermomenten voorgaande sessie
-Analyse communicatie en aanpassing communicatieplan
-Musici bevestigen volgende sessie
-Flyers verspreiden rond volgende locatie
-Media wederom aanzwengelen
-Online Content maken en publiceren voor volgende sessie
-Checken met locatie dat alles in orde is
-Checken dat piano er is etc.
-Voortzetting contact met amateurgroepen in Den Haag en daarbuiten
-Repetitie met ensemble en/of gast
-volgende sessie

Communicatie Plan
http://www.thescrollensemble.com/wp-content/uploads/2017/08/LVA-SE-JAM-C...

We hebben een uitgebreid communicatieplan, dat te groot was om hierin te zetten.

Met wie werk je samen?: 

In de eerste plaats is er de samenwerking tussen de Stichting en het ensemble. Het ensemble doet al het praktische werk en de stichting steunt met expertise en bij de fonsenwerving.

Het ensemble bestaat in kern uit het duo James Hewitt en Robert de Bree. Samen improviseren zij al bijna 15 jaar in verschillende formaties. 

Voor de sessies maken ze gebruik van verschillende gasten, zoals toetsenist Patrick Ayrton (o.a. docent aan het conservatorium), cellist Roberto Alonso Alvarez, gitarist Giulio Quirici, zanger en toetsenist Iason Marmaras en gitarist Mike Fentross (o.a. docent conservatorium).

Daarnaast vindt er samenwerking plaats met de 8 verschillende locaties. Dit is op het gebied van PR, maar in het geval van bijvoorbeeld Musicon ook dieper. Musicon helpt ons mee met het nadenken hoe de verschillende amateurs in Den Haag te bereiken en heeft ook bij het fondsenwerven hun inzichten met ons gedeeld. De locaties zijn gekozen op 3 verschillende voorwaarden. Het moet niet te ver zijn van het centrum, de plek moet een gezellige, simpele, veilige omgeving vormen en we willen verschillende soorten plekken uit proberen. Dit laatste zowel om verschillende publieken aan te trekken, maar ook om de ambiance van verschillende plekken te proeven voor het improviseren.
Plekken variëren van het hippe Music in Transition met biologisch eten vooraf tot theater de Regentes tot het meer café-achtige Musicon. Elke locatie heeft bovendien zijn eigen soort publiek en we hopen daar profijt uit te trekken bij de verschillende sessies.

Uitraard is er de samenwerking met verschillende orkesten en koren in Den Haag en omgeving. Bij de bezoeken aan deze instanties zullen we kleine workshops geven en hopen we ook een samenwerking op te zetten. Zoals gezegd, improviseren en het gedachtengoed erachter zijn zeer waardevol en niet 1,2, 3 te leren. We hopen daarom ook na de jam sessies samenwerkingsverbanden op te kunnen zetten. We merken al dat eerste contacten meteen weer nieuwe contacten opleveren, wat ook weer een manier van samenwerken is.

Wij hebben bij de Cultuurschakel ook al veel hulp gehad m.b.t. ideeëngoed, bereiken amateurs en het fondsenwerven.

Via Stichting huismuziek worden verschillende improvisatie cursussen georganiseerd. Zij zijn bereid om ons evenement bekend te maken bij hun leden.

Ten slotte hebben we goede hoop om ook in contact te komen met andere culturele en sociale organisaties en zo ons een beetje in Den Haag te kunnen verankeren om creativiteit in de klassieke muziek ten minste als concept gemeengoed te maken.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
8 jam sessie 160 320
8 workshop 80  
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Improvisatie met klassieke muziek komt zelden voor, laat staan voor amateur musici. Improvisatie is daarentegen een elementair onderdeel van de klassieke muziek geweest. Daarbij is in 'de kunsten' het scheppen juist heel interessant, naast het spelen van de mooie scheppingen van anderen. Dit geeft bovendien een heel ander inzicht in de muziek, het eigen spel en hoe je met anderen samen (zou kunnen spelen) speelt.

Daarnaast is het bijzonder dat in dit project amateurs en professionals samen spelen. Veel meer dan bij geschreven muziek, maakt dit dat de spelers van beide kanten uitwisselen en van elkaar leren. In workshops merk ik ook altijd weer, dat ik van de ideeën van de amateurs ook leer; het is dus zeker geen eenzijdige uitwisseling.

Bijzonder is ook dat de 'presentatie' een tussenvorm is tussen een soort open reptitie, een concert en een praktische inleiding in de basis elementen waar muziek uit bestaat. 

Verder is er dus ook een online component. Mensen van hier en van veraf kunnen van te voren al leren, elkaar online hopelijk leren kennen en misschien zelfs hun eigen netwerkje opbouwen van mensen die geïnteresseerd zijn in muziek op een net iets andere manier dan velen gewend zullen zijn. Er is dus ook een sociaal aspect van samenkomst. Niet in het minst, omdat deze sessies ook iets weg hebben van jazz en volksmuziek sessies; we hopen dus dat verschillende stromingen amateurmusici elkaar bij ons gaan ontmoeten. 

Verschillende professionele musici en studenten zijn bovendien ook geïnteresseerd om te komen deelnemen; we kunnen ons dus ook voorstellen dat er in die zin een interessante samenweving kan onstaan, niet alleen met de musici van het ensemble zelf.

Voor onze organisatie ligt het belang op verschillende vlakken. We willen het plezier van improviseren met zoveel mogelijk mensen delen. We willen veel mensen leren kennen en we willen mensen ook interesseren in onze concerten en andere bezigheden. Maar we hopen ook dat we als organisatie de klassieke muziek als geheel een klein duwtje kunnen geven, om net een klein tikkeltje losser in de kleren te staan. 

Ten slotte is het voor bezoekers ook bijzonder. Er is een ongedwongen sfeer en in zekere zin een laag instapniveau. Maar, wat voor ons altijd belangrijk is, de laagte van dit instapniveau is niet door een vermindering in kwaliteit of door een 'dumbing down' van de inhoud: dit komt juist voort uit het improviseren, uit een manier van van aanpak die meer de diepte ingaat, maar op een toegankelijke manier.

Uitslag Beslis mee

FCP33
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 121 gestemd
totaal83
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Rob Berends

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.
Hoe gaan klassieke amateurmusici in de regio Den Haag met plezier improviseren? Iets wat ogenschijnlijk niet bij klassiek muziek hoort. Op die vraag geeft jullie project een goed doordacht antwoord. Zo zorgt jullie organisatie qua locaties en onlineondersteuning voor een kansrijke laagdrempelige aanpak. En het project voorziet in een aantoonbare behoefte bij klassieke amateurmusici en stimuleert juist hun improvisatietalent via muzikale thema’s. Doordat amateurmusici zelf centraal staan mag er een interessante impact worden verwacht op de deelnemers. Jullie samenwerkingspartners leveren dit project zowel goede begeleiding en goede kansen op voldoende deelnemers als aansprekende muzieklocaties. De vraag blijft nog wel of deelnemers uit andere sectoren dan de klassieke muziek zich makkelijk bij dit project aansluiten, wat jullie graag willen. Jullie aanpak is in ieder geval bijzonder voor de klassieke muziek.
afbeelding van Sarah Haaij

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Jullie willen amateurmusici in Den Haag laten beleven hoe fluïde de grenzen tussen klassiek, pop en jazz-improvisatie eigenlijk zijn. De workshops in combinatie met de jamsessie vormen daarbij een helder concept. Waarbij de enthousiaste amateur ook online verdieping wordt geboden. 
Het jammen gaat plaatsvinden in verschillende wijken en muziek-hotspots met elk een ander bereik en publiek. En dat is een verfrissende eerste stap in het antwoord op de vraag; hoe motiveer je nu amateurmusici uit de klassieke en niet-klassieke wereld om die stap naar improvisatie te maken? Maar er zijn meer mogelijkheden voor werving: met lokale brass bands, ensembles of hiphop orchestra’s bijvoorbeeld. Hopelijk zoeken jullie de verbinding ook buiten de klassieke hoek. 
Met de professionele docenten en het Scroll Ensemble is de kwaliteit in huis om de deelnemers, eenmaal binnen, goed te begeleiden. Als het project straks ook op het verwachte animo bij amateurs mag rekenen kan dat een boost geven aan het lokale cultuurklimaat. Hopelijk lukt het jullie om in de toekomst dan die gedroomde app te realiseren met alle input van de jamsessies!

afbeelding van Rob Berends

Beste Robert,

De huidige versie van jullie aanvraag roept nog 1 vraag op. Ik begrijp uit jullie aanvraag dat ook de locatiepartners gaan werven voor deelnemers. Dat betekent dat jullie in theorie een breed spectrum van deelnemers kunnen verwachten, zowel qua leeftijd als achtergrond in muziekstijl. Maar hoe schat je jullie kansen in dat die breedte ook te zien is in jullie workshops? En gaat dat werken? Gaan bijvoorbeeld jonge bezoekers van het Haagse Popcentrum meedoen aan een jamsessie klassieke muziek en jazzmuziek? Ik ben benieuwd wat jullie ervaringen zijn en visie is.

Ik loop de kans dat je op vakantie bent en deze chat niet ziet. We gaan het zien.

Groet, Rob

afbeelding van R. A. de Bree

Beste Rob,

Bedankt voor je vraag. Geen vakantie hier, haha!

In de eerste plaats ligt improvisatie in de klassieke muziek, popmuziek en jazzmuziek dicht bij elkaar. De basis ideeen zijn hetzelfde.  Over het algemeen is er altijd een basis: een melodie of een harmonie (een stel akkoorden) of allebei. Aan de hand van een bepaalde toonladder kun je daar dan over improviseren. 
Het verschil zit hem dan in de keus van toonladder en de melodieën die je daarop maakt. Daarmee maak je de stijl het meest duidelijk.
Er zijn bijvoorbeeld heel veel popliedjes die Pachelbel's canon als basis gebruiken, een stuk uit de 18e eeuw! 
https://www.youtube.com/watch?v=JdxkVQy7QLM


Nog een paar argumenten in deze richting:
Veel meester jazz improvisatoren komen ook uit de klassieke wereld (Nina Simone, Herbie Hancock) en lenen en leren nog veel van klassiek.
Klassieke muziek heeft bovendien altijd een sterke relatie gehad met de populaire muziek. De koralen die we nu vroom zingen in een mattheus passie waren vaak in oorsprong volksliedjes die de kerk ging gebruiken en daarna bijvoorbeeld door Bach werden opgepakt. Schubert improviseerde bijvoorbeeld ook op 'drinkliedjes', dus het verschil dat we nu zo sterk zien tussen klassiek en pop (en jazz) was meer fluide in die tijd. En dat is deel van het gedachtengoed dat we ook willen delen met mensen!

Om meer specifiek te zijn in relatie tot je vragen:
Het workshopgedeelte is vooraf en dat is natuurlijk zeer sterk geleid door de workshopleider, in de meeste gevallen zal ik dat zijn. Hierin oefenen we in afgeperkte momenten hoe je klassiek kunt improviseren. Dit betekent voor klassiek geschoolde amateurs dat ze moeten leren vrijer te zijn en hoe ze wat ze al in hun oren hebben op hun instrument kunnen laten horen. Voor jazz/pop geschoolde amateurs gaat het dan meer om wat ze al kunnen op het gebied van improvisatie te kunnen laten klinken als klassiek.

In de sessie beginnen we vanuit het strikte idee met klassieke muziek, maar uiteindelijk is het een sessie, en naar mate die vordert laten we het meer over aan de mensen die spelen. Dus als er dan mixen van stijlen gebeuren is dat juist interessant. 

Of dat gaat werken, in mijn ervaring wel. Mensen weten dat het een jam sessie rond klassieke muziek is en we gaan ook langs bij verschillende plekken om te laten horen en zien wat het is. Want het is wel waar dat tot je het hebt meegemaakt je misschien te veel zou kunnen denken aan het 'nette jasje' dat klassieke muziek in onze gedachten soms aangekleed krijgt. 

In ons eigen spel hebben we de ervaring dat verschillende achtergronden leuk samen werken. Zo hebben we gespeeld met Jazz basist Nuno Marques Torres die daarop ons uitnodigde zijn stukken te gebruiken voor onze klassieke improvisaties.(Zie Nostalgia op onze opname pagina:) http://www.thescrollensemble.com/nl/over-het-ensemble/multimedia/geluid/
We werkten ook met jazz pianist en componist Guus Janssen en ik heb ook wel eens geïmproviseerd met een pop zanger uit Griekenland, dus als improvisatoren zelf voelen we die verschillen alleen meer als verrijking en inspiratie.

In conclusie denk ik dus dat we mensen wel zullen moeten overtuigen dat klassiek, jazz en pop helemaal niet zo ver van elkaar liggen, maar ook dat dat niet zo moeilijk zal zijn. Het brede spectrum is in dit geval waar je vandaan komt, je ervaring. Wij geven een bepaalde 'funnel' waardoor je die ervaring stopt en zo verrijken we allemaal elkaars musiceren in de samenkomst van al die verschillende achtergronden.

Ik hoor graag of dit je vraag beantwoord!

afbeelding van R. A. de Bree

Beste Rob, 

Dankjewel voor de waarschuwing. Kon op het vliegveld mid-tournee nog net de dingen bijwerken. Hopelijk is het doorgekomen.
Vriendelijke groet,
Robert

afbeelding van Rob Berends

Beste Robert,

Giovanni is enkele weken op vakantie en ik vervang hem nu. Jullie hebben al interessante chats gehad met Giovanni en Thijs zo te lezen. Ik raad je aan om de belangrijkste punten uit jouw antwoorden op te nemen in de aanvraag, want alleen die ga ik beoordelen, niet de chats. En bekijk de aanvraag in zijn geheel dan even of juist de amateurdeelnemers (hoe je ze bereikt, wat hun behoeften zijn, waarin zij zich ontwikkelen en mogelijk vervolg voor hun) er voldoende in staat. 8 augustus is de deadline zag ik, dus ik kan alles nog een keer lezen als jij de aanvraag vandaag of morgenochtend bijwerkt.

Ik merk het wel. Succes met de afronding.

Vriendelijke groet,

Rob  

afbeelding van Jan Van der Voort

Ik ben een van degenen die de cursus van Robert bij Huismuziek heeft gevolgd. Zeker voor amateur beoefenaars van klassieke muziek is dit een meer dan uitstuikend middel om je instrument te leren beheersen en jezelf er op te kunnen uiten. Voor amateurorkesten zou het een goede toevoeging zijn om eens een repetitie aan zo'n improvisatie / jam session te weiden. Je komt losser van je instrument en je hoort beter waar een melodie of een een basloop naartoe gaat. Eigenlijk is het een basis vaardigheid. 

afbeelding van Didi de Pooter

Robert de Bree van The Scroll Ensemble heeft een aantal workshops voor amateurs gegeven bij Huismuziek met als thema barokimprovisatie. We merken dat de interesse in improvisatie de laatste jaren enorm gegroeid is. De eerste dag van Robert was zo snel vol dat we een tweede moesten organiseren. De derde is inmiddels ook bijna volgeboekt. Heel fijn dus dat The Scroll Ensemble deze workshops ook elders op een meer laagdrempelige manier aanbiedt. Succes! Hopelijk kunnen jullie veel mensen inspireren hun bladmuziek eens weg te leggen.

afbeelding van Daan van der Bruggen

Dag Thijs,

Musicon organiseert - ten dele structureel ondersteund door de gemeente - veel projecten voor de jeugd in Den Haag (stadsbreed), bijvoorbeeld www.yourstage.nl (in 2009 en 2010 ontwikkeld dankzij het FCP). Dankzij dit programma is er door de jaren een grote talentendatabase opgebouwd, met meer dan 2000 individuele talenten. Nu zijn de informatie en contactgegevens vrij beperkt houdbaar, maar er is nog contact met een deel van de (oud)deelnemers, die met elkaar ook een eigen netwerk zijn gaan vormen. Bij de (pop)musici onder hen vermoed ik dat er grote belangstelling zal zijn. En niet alleen voor onze deelnemers, maar ook bijvoorbeeld de leerlingen van Ready To Play, de grootste Haagse muziekschool, die onder andere in ons pand gevestigd is. Ik ben zeer blij met deze doorstroom- en verdiepingsmogelijkheid, zeker voor diegenen die in een fase van hun leven zitten dat ze het meest open staan om te ontdekken. Persoonlijk juich ik het zeer toe dat er op deze manier een interesse voor oude muziek wordt gestimuleerd, ik wordt daar echt heel enthousiast van. Wij zullen vanuit Musicon ons inspannen om 'een volle zaal' met geinteresseerde deelnemers te helpen organiseren.

 

Groeten,

Daan

 

afbeelding van Thijs Hazeleger

Dag Robert, 

Aangezien het einde van Denk Mee fase dichterbij komt, geef ik je graag nog wat laatste advies. 

De samenwerking met de locaties lijkt mij een cruciaal onderdeel van jullie project om deelnemers te werven. Kun je misschien nog iets opnemen over de ideeën van Musicon om hen te bereiken? Of hen te laten reageren in deze meedenksessie? Als je al bekend bent met enkele namen van verenigingen die je op het oog hebt of al hun interesse hebben getoond, zou ik die ook hier noemen. 

Verder ben ik nog benieuwd naar je keuze voor de 8 locaties; waarom juist deze en welke gebieden in Den Haag bereik je hiermee? 

Succes met de afronding! 

Groeten Thijs 

afbeelding van R. A. de Bree

Beste Thijs, 

dank voor je laatste gedachten. 
Over de locaties, hierbij was eigenlijk het belangrijkste dat de locaties redelijk centraal waren, binnen het budget, en dat we een variëteit aan locaties hadden. Die variëteit is om proefondervindelijk te kijken in welke setting mensen het meest los durven te gaan. 

Je vraag impliceert dat je denkt dat het beter is om te kijken naar bepaalde deelgebieden van Den Haag, om dus per sessie een bepaald publiek en gebied te cateren? 
 

afbeelding van Giovanni Campbell

Bedankt voor de uitgebreide toelichting. Dit geeft meer zicht op de wijze waarop je met de opzet van de activiteiten de inhoudelijke aansluiting zoekt met de behoefte van de doelgroep. Je kunt uit je reactie vooral het deel voorafgaande aan de quotes toevoegen aan de projectomschrijving en daarbij de concrete koppeling leggen met het inhoudelijke programma.

Zou je ook iets meer kunnen toelichten over de online leeromgeving? Welke partners zijn hierbij betrokken en wat is de rol van de amateurs in het ontwerpproces van deze digitale tool?

afbeelding van R. A. de Bree

Beste Giovanni,

bedankt voor de goede vraag!

Het doel van de online leeromgeving is om mensen het gevoel te geven dat het eigenlijk niet zo moeilijk is, om ze al voor te bereiden op de eerste improvisaties in de sessie en om ze een beetje te teasen om naar de workshop te komen. 

Daarom willen we het online gedeelte vrij simpel en makkelijk toegankelijk houden. We maken gebruik van korte blogs, video series en meespeelbestanden. Bovendien zullen we gebruik maken van andere online mogelijkheden, zoals een website die kleine melodietjes speelt om te oefenen met je gehoor. 

Wij hebben online al een paar pagina's die gewijdt zijn aan het online leerproces, zoals:
http://www.thescrollensemble.com/nl/improvisatie-resources/een-canon-imp... (video serie, is nog in opbouw)
http://www.thescrollensemble.com/nl/improvisatie-resources/eenvoudig-ler... (blog + oefeningen)
http://www.thescrollensemble.com/en/improvisation-resources/improvisatio... (verhalen over historische figuren die improviseerden)

Deze pagina's zijn te uitgebreid voor de jam sessies, waardoor het overweldigend zou kunnen werken. We zullen voor de jam sessies werken met 2 niveau's, zodat echte beginners en meer gevorderden allebei aan hun trekken kunnen komen.

We hebben op deze pagina's positieve reacties gehad in binnen- en buitenland en deze pagina's komen qua bezoekersaantallen allemaal in de top 10 uit, soms boven de hoofdpagina.

Maar, je punt over de rol van de amateurs in de ontwikkeling is een hele goede. We zullen in ieder geval een klein enquetetje op de pagina's tevoorschijn laten komen, waardoor we hopelijk meer gaan leren wat er nog beter kan. We hebben een paar reacties gehad over verbeteringen van amateurs, maar die waren ook al naar een workshop geweest. 
Daarnaast gaan we op zoek in ons netwerk om amateurs te vinden die hierbij meer betrokken willen zijn. Ten slotte is het dan ook een goed idee om in het enquetetje op de stoel in de daadwerkelijke sessie hier ook een vraag over te stellen.

Wat betreft partners hebben we in de hoek van software ontwikkeling vooral veel dure opties gevonden. We dachten ooit nog aan een app, maar zoiets zou onze aanvraag financieel uit evenwicht brengen. We hopen wel dat dit project er toe leidt dat mensen ons willen steunen voor meer online leermogelijkheden en dat we daaruit meer zelfstandigheid en eventueel die app kunnen gaan halen.
Partners op het gebied van dit soort onderwijs/content zijn ook niet makkelijk te vinden, omdat velen daarvan vooral werken met studenten of professionals. 

Beantwoordt dit een beetje je vragen? Ik ben zeer benieuwd naar je gedachten, dit was een hele interessante vraag!

afbeelding van Giovanni Campbell

De komende tijd zal ik ook nog meedenken met jullie plan. Het is al vrij uitgewerkt, en de inhoudelijke opzet is helder. Toch ben ik er nog benieuwd naar hoe jullie met het project inspelen op een concrete behoefte van de klassieke muzikanten om aan improvisatiejamsessies deel te nemen. Waaruit blijkt dat zij zich hierin meer willen bekwamen? 

afbeelding van R. A. de Bree

Beste Giovanni, 

Dank voor je bericht en je goede vraag.

Het antwoord op de vraag is tweeledig: 
1. Er is zeker behoefte, en die blijkt uit het veeltallig workshop bezoek, vragen bij onze concerten "kan ik dit ook leren", onze aanstelling als docenten aan het Conservatorium vanaf September 2017 en op onze website worden de pagina's in de categorie "leer improviseren" 2x zo vaak bezocht als onze homepage.

2. De behoefte is er latent, maar het idee dat je kunt improviseren met klassieke muziek, en dat iedereen dat kan, is nog onbekend. In die zin vervullen we ook een zekere missie, om mensen met improvisatie in aanraking te laten komen. 
Die behoefte benoemen mensen met andere woorden: "Ik voel me beperkt, ik wil graag losser van/in de muziek komen", "Ik wil meer begrijpen van de theorie, maar de boeken zijn te saai/snap ik niet" (bij improvisatie leer je spelenderwijs de bouwstenen van de muziek, waarmee je de theorie op een praktische manier leert), "Ik weet dat ik naar anderen moet luisteren bij het spelen, maar kan me eigenlijk alleen maar concentreren op mijn eigen partij; ik kan niet goed luisteren" en ten slotte is het heel belangrijk voor mensen om 'je eigen ding' te kunnen doen, je eigen verhaal en emoties kwijt te kunnen in jouw muziek op jouw instrument en in onze sessies dat te delen met anderen.

Overigens is ook in de professionele wereld daarin een omslag te zien, waarin meer en meer ensembles en solisten creatief met de muziek omgaan (zoals vroeger dus gewoon was) en dat inspireert ook weer de amateur musici.

Zouden we hiervan iets moeten opnemen in ons plan / beschrijving?

Ten slotte hebben we ook een paar statements van mensen:

"Robert laat zien dat improvisatie langs een aantal wetmatigheden loopt, zodat je daar zelf ook mee aan de slag kan en waardoor je de patronen in de Barokmuziek, de muziek uit latere perioden en zelfs moderne muziek, beter begrijpt en beluistert. Een zeer plezierige docent die zijn toehoorders op hun gemak weet te stellen en de boodschap over weet te krijgen."
Jan Rouppe van der Voort, amateur hoornist

"Toen ik op het oude muziekfestival van Utrecht 2015 was, liep ik plots voorbij een jam, een historische jam. Ik heb meegedaan en er enorm van genoten. Improvisatie is de basis van muziek; vroeger waren musici het zo gewoon en het is volgens mij een traditie die terug moet worden opgepikt. Tijdens het improviseren domineert het “samen spelen” boven het geluid dat je produceert. Daardoor is er veel beter contact tussen de verschillende muzikanten, dus als alle muzikanten dit zouden kunnen, zou het samenspelen in elke situatie veel vlotter verlopen. In België missen we nog een groep die het improviseren zo promoot, dus profiteer van jullie luxe!"
Nele Vertommen, hoboïste (destijds 16 jaar!) bij een uitprobeer jam sessie.

“Jullie spel bevestigde voor mij dat er met het verlies aan het vermogen tot improviseren inderdaad iets belangrijks verloren is gegaan.”
Johannes Leertouwer, dirigent NPU, hoofdvakdocent viool Conservatorium van Amsterdam

"Improvisatie is een wezenlijk onderdeel van het musiceren in verschillende stijlen en houdt deze muziek levend en prikkelend. Helaas leren amateurs vaak alleen maar de noten van het blad te reproduceren. Hierdoor wordt hen de kans ontnomen deze muziek werkelijk te leren kennen."
Sonja Gruys, blokfluitdocente Haagse Muziek Academie en blokfluitiste / zangeres

"Improvising music is as ancient as singing itself. Robert gave us new ideas and showed us a way how we can find our creative self through improvising music."
Adriána Kalafszky, professionele zangeres
Workshop aan de Liszt Academy in Budapest, Hongarije

Pagina's