menu denk mee beslis mee maak mee

Op de terp Almenum

Locatietheater over Harlingen in de Gouden Eeuw

Stichting Op de terp Almenum
1 mei 2018 tot 7 oktober 2018
beeldend 3D, erfgoed, muziek, muziektheater
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Het project is voltooid!

Door Maaike Gorter op di 9 okt

Met groot succes is het muziektheater Op de Terp Almenum inmiddels tot een goed einde gebracht. Lees in bijgaand persbericht de details!

...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Op de terp Almenum

Locatietheater over Harlingen in de Gouden Eeuw

afbeelding van Maaike Gorter

Ingediend door:

Maaike Gorter

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
goede ideeën voor fondsenwerving en sponsoring

Wat ga je doen?: 

OP DE TERP ALMENUM is onderdeel van Under de Toer, een programma in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Under de Toer presenteert in 32 Friese dorpen en steden bijzondere verhalen, die in één van de plaatselijke kerken zijn geboren. In Harlingen staat op de oude terp Almenum de Grote Kerk, waarvan de geschiedenis teruggaat tot de 8e eeuw. In de kerk ligt Jacob Lous begraven. Op zijn grafsteen is hij afgebeeld, turend over de stad. Zijn perspectief op de stad vormt het vertrekpunt van Op de terp Almenum. In 1610, tijdens de Gouden Eeuw, bracht cartograaf en bouwmeester Jacob Lous in opdracht van het stadsbestuur, Harlingen in kaart. Hij heeft een minutieus 3D getekende vogelvluchtkaart, gemaakt. Harlingen als een onneembare vesting aan het Wad, poort naar het Friese achterland, het rijke Amsterdam en de rest van de wereld. De kaart hangt prominent in het gemeentemuseum. De kaart is inspiratiebron voor een locatievoorstelling in de Grote Kerk van Harlingen

Bij het maken van de kaart heeft de cartograaf met trots en bezielde aandacht naar de stad gekeken. Vier eeuwen later nodigen hedendaagse inwoners uit om in de huid te kruipen van hun voorouders en opnieuw met aandacht en trots naar hun eigen stad te kijken. Bovendien geeft de kaart -door het speciale vogelvluchtperspectief-aanleiding om met hedendaagse video en projectie technieken de getekende stad als een soort Google Street View opnieuw te visualiseren. De kaart wordt monumentaal geprojecteerd in de Grote Kerk van Harlingen. Hedendaagse bewoners stappen in de projecties en figureren in de historische stad. Door middel van een bijzondere combinatie van projectie,muziek, beeld en spel komt de historische stad tot leven. De beelden, geluiden en verhalen voelen opmerkelijk hedendaags aan. De Gouden Eeuw vormt een spiegel voor onze tijd. 

Het maakproces en de voorstelling van OP DE TERP ALMENUM is voor de gemeenschap een belangwekkend mienskip project. Het brengt verenigingen, culturele organisaties, scholen, uiteenlopende groepen bewoners en kunstenaars bij elkaar in een creatief proces. Gezamenlijk brengen zij de geschiedenis van hun stad tot leven. De beeldende en muzikale vorm draagt op een unieke manier bij aan de kroniek van de stad. OP DE TERP ALMENUM gaat een prachtige voorstelling worden waar Harlingers met recht trots op kunnen zijn, en die in allerlei vorm nog lang zal worden nabeleefd. 

Het project bestaat uit een kick off, twee openbare lezingen/ audities, 3 workshops ,repetities enminimaal drie voorstellingen in oktober 2018.  Elke voorstelling biedt plaats aan 500 personen. Het totale publieksbereik is 1.500 personen. Minimaal 100 inwoners van Harlingen doen actief mee in het maken en spelen van de voorstelling.

Hoe ga je te werk?: 

Doelen:

We maken een theaterproductie voor een breed publiek, ook publiek dat niet snel naar theater zal komen.We maken die voorstelling met diverse samengestelde crew van ca. 100 vrijwilligers.

. Door de professionele begeleiding van een team kunstenaars geven we een creatieve impuls aan de deelnemende amateurkunstenaars. De amateurs komen in aanraking met nieuwe (theatervormen)vormen en nieuwe werkwijze, die hen nieuwe inzichten en inspiratie geeft de komende jaren.

. De productie is zo opgezet dat nieuwe verbanden in de gemeenschap kunnen worden gelegd, verbanden die nog jaren hun doorwerking hebben. Deelnemers ontlenen trots aan de gemeenschappelijke prestatie.

Doelgroepen:

Harlingen heeft in de 21 eeuw een zeer diverse bevolking, veel van hen hebben interesse in de geschiedenis van de stad. De 17e-eeuwse stad kende een grote diversiteit aan bewoners. Voor deze productie zoeken we dan ook een breed en divers palet van deelnemers. Cultureel geinteresseerden en niet cultureel geinteresseerden, mensen verbonden aan culturele verenigingen, maar ook individuele Harlingers kunnen participeren in dit project. Het project heeft extra aandacht voor de in stad wonende statushouder, om integratie in de gemeenschap te bevorderen. De bezoekers aan de voorstelling in de Grote Kerk vinden we natuurlijk in Harlingen, maar ook in de omliggende dorpen, toeristen die naar Friesland komen in kader van LF2018 en de medewerkers van de Harlinger bedrijven.

 

 

 

 

Met wie werk je samen?: 

Werkwijze:

Het project bestaat uit verschillende activiteiten.

1 kickof/lezing voor 100 toeschouwers, 

2 audities voor 80 deelnemers, 

3 workshops 120 deelnemers, 

15 repetities 120 deelnemers, 

1 tussenpresentatie met 100 deelnemers en 80 toeschouwers,3 voorstellingen met 100 deelnemers en 1.500 toeschouwers. Na de kick-off en audities geeft het artistieke team drie workshops voor de uitgekozen deelnemers. Het doel is om al doende, al experimenterend en reflecterend, materiaal te ontwikkelen en de vorm van de voorstelling te bepalen. Daarnaast is het doel om nieuwe wijzen van theater-maken over te dragen.

Workshop 1 personageontwikkeling op basis van historische egodocumenten door archivaris Jeanine  Otten en dramaturg/schrijver Bouke Oldenhof en regisseur Titia Bouwmeester

Workshop 2 over locatietheater en vertellen met beelden door regisseur Titia Bouwmeest

er  Workshop 3 over muziektheater door muzikant/componist Ben Lammerts van Bueren Tijdens de  workshop wordt er geëxperimenteerd met geraushmachen (geluiden die de videobeelden ondersteunen) en de combinatie van muziek en tekst.

Rollen en verantwoordelijkheden deelnemers:

In dit project kunnen de deelnemers kiezen voor vier verschillende groepen:

- zelf een personage ontwikkelen en spelen, 

- deelnemen aan het projectkoor, 

- deelnemen aan de groep figuranten die beeldende scènes maakt tijdens de voorstelling

- deelnemen aan een groep geraushmachers die geluiden maakt met objecten

- deelnemen aan het team decor en kostuum. 

Bij alle groepen hebben de deelnemers een creatieve/scheppende taak en een uitvoerende taak. De deelnemers worden uitgedaagd om binnen artistieke deelgebieden hun eigen fantasie te gebruiken en eigen muziek, beelden en scènes te ontwikkelen. Zij worden tijdens het creatieproces intensief gecoacht door de professionals.

Samenwerking professionals en amateurs - inspiratie en overdracht

De drie workshops zijn bedoeld voor de deelnemers. We hebben deze begeleidingsvorm gekozen om ervoor te zorgen dat de opgedane kennis niet alleen ten gunste komt aan de

productie maar ook zijn  doorwerking heeft in de toekomst. De meeste deelnemers zijn verbonden aan een toneel of muziekvereniging. Hier werken zij meestal met bestaand repertoire. De deelnemers zijn niet gewend om te improviseren en hebben weinig

ervaring met locatietheater en muziektheater. Veel deelnemers hebben een actieve rol als docent, acteur, regisseur of dirigent in hun eigen vereniging. Daar kunnen ze de kennis opnieuw toepassen en overdragen. Zo draagt het project ook op de lange termijn bij aan de talentontwikkeling van de amateurs in Harlingen en omgeving.

Deelnemers leren in dit project om zelf teksten te schrijven en een personage te ontwikkelen, bewustzijn over het gebruik van de ruimte of verhalende muziek en beelden te maken bij scènes. De deelnemers zijn allemaal onderdeel van het creatieve proces van een montage voorstelling. Zo ervaren de deelnemers hoe een montagevoorstelling ontstaat. De regisseur en het artistieke team leggen tijdens het creatieve proces de artistieke keuzes toe. Dat is een leerzame ervaring. Ze leren dat je op basis van een thema kunt exploreren  en autonoom materiaal kan ontwikkelen wat later tijdens de montage weer bij elkaar komt.

Met wie werk je samen?

Op de terp Almenum werkt samen met professionals en inwoners van de stad. Artistieke leiding/ regie/concept - Titia Bouwmeester Muzikale leiding (compositie en dirigent) - Ben Lammers van Bueren Dramaturgie/ tekst - Bouke Oldenhof Organist/ Eeuwe Zijlstra Enscenering en beeldanimator - Sofie Doeland Techniek - Remco Smits Productieleiding Aline de Jonge Acteur- Niek van der Horst Acteur - Frank Belt

- Gemeentemuseum Het Hannemahuis werkt mee aan de research en advisering. Het museum

stelt talloze bronnen digitaal beschikbaar. Ook verzorgt ze een lezing over de Gouden Eeuw

en informeert ze haar achterban over het project.

- Vereniging Oud Harlingen stelt haar archief open en geeft deskundig advies. Ze informeert haar achterban van 1.400 leden middels nieuwsbrieven regelmatig over de voortgang en kaartverkoop van het project.

- De Grote Kerk, de Midlumerlaankerk en de Doopsgezinde kerk stellen repetitie- en voorstellingsruimte beschikbaar tegen een gereduceerd tarief - Leden van onderstaande verenigingen werken mee: Stedelijk muziekcorps, Leoville zjazzband,Mannenkoor Con Amore, Koor Solid, Koor Orpheon, Zeemanskoor DeSkúmkoppen, Koor DeBoegspetters, Sjonggroep Waadwyn, Stedelijke Muziekvereniging, Mondorgelclub  Ons Genoegen, Cantorij van de Grote Kerk, Musicaltheater LEF Harlingen,Toneelgroep Contact, Het Harlinger Volkstoneel, Maritieme Academie Harlingen en Zeekadetkorps Harlingen Leerlingen van De Regionale Scholengemeenschap Simon Vestdijk doen mee Museumwerf Willem Barentsz, Zilt sociëteit voor kunstenaars uit Harlingen e.o. en de  Jeugdgroep van de Grote Kerk zijn actief betrokken bij bouw van het decor.

Waar vindt uw project plaats? 

Op diverse locaties in Harlingen. Het creatie en repetitieproces vindt plaats het gemeentemuseum  Het Hannemahuis, bij kunstenaars sociëteit Zilt, Gereformeerde Kerk, Doopsgezinde kerk en de Grote  Kerk van Harlingen. De voorstelling wordt gespeeld in de Grote Kerk van Harlingen.

Hoe gaat u de deelnemers of bezoekers van uw project bereiken?

De communicatie zorgt er voor dat de Harlinger gemeenschap mee gaat l even met dit evenement; de Terp Almenum als gesprek van de dag. De communicatie richt zich op 2 doelgroepen:

· Werven deelnemers /vrijwilligers 

· Werven van publiek voor de voorstellingen

De meeste deelnemers worden middels audities geworven in de bestaande verenigingen. Om niet  georganiseerde Harlingers te bereiken maken we gebruik van onze ambassadeurs (bv vereniging  Oud Harlingen), maar ook onze Facebook pagina, artikelen in de Harlinger Courant zorgen er voor dat ons deelnemersveld divers wordt. In een relatief kleine gemeenschap loopt de communicatie vooral ook via-via. Bij het project zijn 10 sleutelfiguren betrokken die actief zijn in uiteen lopen organisaties; van de Martitieme Academie tot en met de steungroep statushouders. Voor het werven van het publiek hebben we verschillende kanalen. Natuurlijk de kanalen van de deelnemende verenigingen, maar ook de mogelijkheden van free publicity in de Harlinger Courant, de kanalen van LF2018, Under de Toer 2018 en de diverse lokale websites. We maken een postercampagne, digitale  nieuwsbrieven, en You Tube filmpjes. We zullen zichtbaar zijn bij een paar grote zomerevenementen, zoals de Visserij dagen, en de Tall Ships die Harlingen aandoen.Er komt een maandelijks voortgangsartikel in Harlinger Courant, op Harlingen Boeit en op OdtA website en verspreiding via Facebook pagina.

Bij de try-out gaan we het maatjesprincipe toepassen om mensen de gelegenheid te geven naar de voorstelling te gaan die dat anders niet zouden doen. In samenwerking met Zorgcentrum Almenum en Grote Kerk.  Wij denken dat door onze lokale aanwezigheid in de gedrukte media, en op de sociale media we Harlingen warm krijgen voor dit bijzonder evenement. De kaart is niet voor een niets een prominent ijkpunt van ons gemeentemuseum. Tijdens de voorbereidingen van Op de terp Almenum worden in ieder geval drie openbare momenten georganiseerd waarbij het maakproces van de voorstelling voor iedereen toegankelijk is om bij te wonen. Deze zullen via (sociale) media worden aangekondigd. Op die wijze dragen we bij aan de tam-tam in de lokale gemeenschap en maken we een groeiende groep deelnemers en publiek enthousiast.

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Wat maakt het project bijzonder?

Inwoners van Harlingen ervaren de vibes rond de Culturele Hoofstad 2018 en willen daar graag actief aan deelnemen. Daarom heeft Stichting op de terp Almenum het initiatief genomen om in Harlingen een evenement te organiseren waar bewoners zelf artistiek vorm aan kunnen geven. Veel Harlingers voelen zich nauw verbonden met hun stad en hebben interesse in hun eigen geschiedenis. De Gouden Eeuw is een periode waar bewoners trots op zijn en dat willen ze graag uitdragen. Harlingen heeft veel verenigingen, veel bewoners zijn actief lid. Hoewel alle verenigingen open staan voor nieuwe leden 'preken' de verenigingen in praktijk veel voor eigen parochie. Er is weinig contact tussen de verschillende verenigingen. In deze productie werken uiteenlopende verenigingen en individuen intensief samen. Tijdens het creatieve proces leren uiteenlopende mensen elkaar op een nieuwe manier kennen. Zo ontstaan er nieuwe dwarsverbanden tussen mensen onderling en tussen de verenigingen. De artistiek leider Titia Bouwmeester heeft veel ervaring met locatietheater en de samenwerking tussen professionals en amateurs. Het bestuur van Op de Terp Almenum heeft veel vertrouwen dat onder haar bezielende leiding het creatieproces en de voorstelling een feest van inspiratie wordt. 

 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 Kick-Off 100 100
2 Audities 100 50
3 Workshops 120 50
15 Repetities 120 80
1 Tussenrepetitie 100 80
3 Voorstellingen 120 500

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Wat maakt het project bijzonder?

Inwoners van Harlingen ervaren de vibes rond de Culturele Hoofstad 2018 en willen daar graag actief aan deelnemen. Daarom heeft Stichting op de terp Almenum het initiatief genomen om in Harlingen een evenement te organiseren waar bewoners zelf artistiek vorm aan kunnen geven. Veel Harlingers voelen zich nauw verbonden met hun stad en hebben interesse in hun eigen geschiedenis. De Gouden Eeuw is een periode waar bewoners trots op zijn en dat willen ze graag uitdragen. Harlingen heeft veel verenigingen, veel bewoners zijn actief lid. Hoewel alle verenigingen open staan voor nieuwe leden 'preken' de verenigingen in praktijk veel voor eigen parochie. Er is weinig contact tussen de verschillende verenigingen. In deze productie werken uiteenlopende verenigingen en individuen intensief samen. Tijdens het creatieve proces leren uiteenlopende mensen elkaar op een nieuwe manier kennen. Zo ontstaan er nieuwe dwarsverbanden tussen mensen onderling en tussen de verenigingen. De artistiek leider Titia Bouwmeester heeft veel ervaring met locatietheater en de samenwerking tussen professionals en amateurs. Het bestuur van Op de Terp Almenum heeft veel vertrouwen dat onder haar bezielende leiding het creatieproces en de voorstelling een feest van inspiratie wordt. 

 

 

Begroting: 

Begroting:

- het mogelijk maken van een onvergetelijke publiekservaring voor jong en oud als onderdeel van een belangrijk cultureel project (Under de Toer/LF2018);

- talentontwikkeling van amateurs uit Harlingen door samenwerking met inspirerende professionele theatermakers;

-stimulering van interesse in en kennis van het erfgoed van Harlingen middels een tot de verbeelding sprekende interdisciplinaire voorstelling.

Locatie(s): 
Grote Kerk, Kerkpad 3, Harlingen (voorstellingen)
Gereformeerde Kerk, Midlumerlaan 24, Harlingen (workshops)
Doopsgezinde Kerk, Zoutsloot 50, Harlingen (repetities)

Uitslag Beslis mee

FCP27
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 120 gestemd
totaal77
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Cartografie biedt een blik in het karakter van de stad, van de cartograaf en van de tijd waarin het is vastgelegd. Een gelaagd perspectief dat anno 2018 met Google Earth en Street View niet meer wordt toegepast. Daarom is het interessant om te zien wat jullie project aan nieuwe perspectieven kunnen inbrengen met behulp van deze moderne techniek. Dit aspect blijft nog wat onderbelicht in de plannen, maar ik heb voldoende vertrouwen in de organisatorische en artistieke bijdrage van de professionele begeleidng aan het project. Uit jullie aanvraag spreekt een weloverwogen aanpak en een goed netwerk binnen de gemeente. Kijkend naar het aangevraagde bedrag zijn echter  3 workshops en 15 repetities relatief weinig tegen het grote aantal van 120 deelnemers. Door de grootschalig opzet vind ik het lastig om in te schatten in hoeverre er daadwerkelijk snprake is van een artistiek-inhoudelijke impact bij de deelnemers. Desalniettemin vind ik het positief dat jullie oog hebben voor een duurzaam effect op de samenwerking. Wellicht biedt een terugkomdag na afloop van 2018 een goede aanleiding om daadwerkelijk vooruit te kijken, naar de nieuwe mogelijkheden die er liggen voor Harlingen op het gebied van actieve cultuurparticipatie. We lezen het graag terug in jullie blog!

afbeelding van Martine Rippen

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Het plan is kort maar krachtig omschreven en ik krijg redelijk inzicht in het proces en de planning. De artistiek inhoudelijk kwaliteit is mijns inziens goed gewaarborgd met een aantal professionals uit het veld. Wat mij aanspreekt aan dit project is dat jullie je richten op het aanspreken én het versterken van de banden tussen de verschillende amateurgroepen in Harlingen. Dit biedt perspectief voor de lange termijn, maar ik had ook graag gelezen dat jullie een grotere focus hadden gelegd op deelnemers die niet tot een van deze groepen behoren. Ik denk dat dit een mooie kans was geweest om ook vanuit dat oogpunt de positie van de verschillende amateurverenigingen te versterken en misschien zelfs uit te breiden.Wat mij verder opvalt is dat jullie in de aanvraag slechts summier ingaan op de ontwikkelbehoefte van de verenigingen. Hierdoor is het mij niet helemaal duidelijk wat het uitgangspunt en de behoefte van de deelnemers zijn en hoe dit project hieraan tegemoet komt. Hierdoor kan het overkomen als een top-down aanbod gestuurde activiteit en dat is jammer. De workshops zijn weliswaar zo ingericht dat het deelnemers de gelegenheid biedt om hun eigen ideeën en wensen vorm te geven en gezamenlijk tot een eindresultaat te komen. Wat ik echter graag in deze aanvraag gezien had is wat dit project op de lange termijn voor invloed heeft op de individuele deelnemers en de verenigingen. 

afbeelding van Franjola van Hellemond

Beste Maaike, 

Ik ben Franjola en vanuit FCP aangewezen als jullie coach en ik denk graag met jullie mee.

In jullie begroting lees ik dat jullie al naar de geijkte fondsen gaan die een bijdrage kunnen leveren. Hebben jullie ook gedacht aan sponsoring in natura? Ik lees in jullie begroting kosten voor: enscenering/materiaal, audiotechniek, licht, avmateriaal, kostuums en catering. Is het mogelijk om hier sponsoring voor te krijgen, een korting op deze kosten zou ook al mooi zijn. 

Daarnaast sluit ik me aan bij Lidian's vragen en ben ik benieuwd naar de verdere uitwerking, veel succes!

afbeelding van Maaike Gorter

Hartelijk dank voor je reactie, ik heb getracht een en ander zo op de formu;ieren in te vullen zoals jullie gevraagd hebben. Het probleem doet zich nu voor dat mijn oude input blijft staan onder de nieuwe input nav jou commentaar. Het lijkt erop dat dit niet helemaal goed gaat in de webpagina tijdens "bewerken" en öpslaan". Zou me me aub willen helpen om dit op te lossen?

Wellicht handiger om het telefonisch te doen?

 

Vast bedankt!

Maaike

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Maaike, ik geef het even door aan degene die de website technisch beheert en kijk even of hij van dienst kan zijn. Welke browser gebruik je, als ik vragen mag? 

afbeelding van Maaike Gorter

Dank voor je reactie, ik heb contact gehad met Elgar Snelders en alles is opgelost.

We gaan nu door naar de volgende fase.

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Maaike, welkom op Jij maakt het mee. Als adviseur denk ik graag met je mee op welke wijze jullie project mogelijk binnen deze subsidieregeling zou kunnen passen. Mooi dat jullie samen met de inwoners en organisaties in Harlingen ene gezamenlijke productie op gaan zetten. Om in aanmerking te komen voor een subsidie vanuit Jij maakt het mee wil ik je adviseren om de experimentele en/of vernieuwende aspecten concreter te omschrijven. Ik ben benieuwd naar de manier waarop jullie deelnemers werven en selecteren. En aan welke specifieke activiteiten zij in het creatieve productieproces zij gaan deelnemen. Kan je daar wat meer over vertellen in de linkerkolom? In het tweede tabblad "Denk mee (meer projectinfo)" vind je meer invulvelden en een activiteitenschema. Succes!

afbeelding van Maaike Gorter

Hartelijk dank voor je reactie, ik heb getracht een en ander zo op de formulieren in te vullen zoals jullie gevraagd hebben. Het probleem doet zich nu voor dat mijn oude input blijft staan onder de nieuwe input nav jou commentaar. Het lijkt erop dat dit niet helemaal goed gaat in de webpagina tijdens "bewerken" en öpslaan". Zou me me aub willen helpen om dit op te lossen?

Wellicht handiger om het telefonisch te doen?