menu denk mee beslis mee maak mee

Op Roet ontmoet...

kunst en cultuurontmoetingen tussen...

Stichting Op Roet
29 september 2018 tot 1 april 2019
dans, letteren, muziek, muziektheater
jongeren, ouderen, volwassenen, wijkbewoners
onze website / check facebook
€10.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Mooi artikel in de krant Friends to be..

Door Ingrid Docter op vr 28 sep

Vanavond premiere Friends to be.. De premiere is uitverkocht.

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Op Roet ontmoet...

kunst en cultuurontmoetingen tussen Nederlanders en Nieuwkomers

afbeelding van Ingrid Docter

Ingediend door:

Ingrid Docter

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
hoe kunnen we de 4 onderdelen nog meer verweven

Wat ga je doen?: 

Op Roet gaat 2018& 2019 gebruiken om de ervaring die we hebben opgedaan met de locatietheatervoorstelling “Ed van Hoorn FucktheSystem” verder te ontwikkelen. Het gaat om inzet kunst en cultuur in de ontmoeting tussen Nederlanders en nieuwkomers/statushouders die begonnen zijn met inburgering en tussen 1 en 5 jaar hun woonplaats in Westfriesland hebben. Tijdens productieproces, voorstelllingsperiode en vooral daarna gaven de nieuwkomers aan dat het meedoen in de voorstelling heel veel heeft opgeleverd. Ze leven bijna allemaal behoorlijk geisoleerd en gaven aan het moeilijk te vinden contact te maken met Nederlanders. Juist het meedoen in de voostelling gaf veel: mondelinge taalverwerving, gezicht geven aan je verhaal, contact met Nederlanders. Na de voorstelling kwam dan ook de vraag naar meer....We hebben hiervoor een cultureel traject opgezet met 4 onderdelen-(voorstelling-verhalenkamers-ontmoetingen-pilot) waarvan wij hopen dat die bijdragen aan de souplesse van de inburgering en kwalitatieve culturele ontmoetingen.

Hoe ga je te werk?: 

De inzet van kunst en cultuur bleek veel in beweging te zetten voor de nieuwkomers die in de voorstelling 'EdvanHoornFucktheSystem" hebben meegedaan (najaar 2017) zeker daar waar het gaat over sociale integratie. In het project "Op Roet ontmoet …." wordt dit gegeven verder ontwikkeld, waarbij de inzet van cultuur in de ontmoeting centraal staat. Hiervoor ontwikkelen we 4 artistieke activiteiten die  met elkaar verbonden zijn. We werken in een mix van nieuwkomers en Nederlanders waarbij cultuur het middel en de vorm is om werkelijk met elkaar in gesprek te komen. De amateurkunstenaars wordt uitgedaagd zich te verdiepen in een andere cultuur en zo andere vormen en verhalen te ontdekken. Daarin schuilt voor 'onze' amateurspelers het experiment omdat ze in traject komen waarin kunstbeoefening en de vrijetijd gekoppeld wordt aan nieuwkomers. De nieuwkomers worden uitgedaagd om mee te participeren in kunst en cultuurtrajecten waar ze normaal gesproken niet zo mee in aanraking komen. Voor hen zit het experiment erin dat zij amateurkunstenaar worden en daarmee zichtbaar worden in de samenleving op een krachtgestuurde manier. Het experiment voor Op Roet bestaat eruit dat we aan tafel zitten met veel (gemeentelijke) maatschappelijke organisaties en in gesprek zijn over hoe de inzet van kunst en cultuur kan worden gebruikt voor sociale integratie. Waarbij wij op zoek zijn naar nieuwe vormen zodat kunst beoefening in de vrijetijd voor alle betrokkenen een nieuwe maatschappelijke betekenis kan krijgen.

1. Pilot theatrale presentaties waar Nederlanders en nieuwkomers in een traject van 10 weken aan elkaar worden gekoppeld en thematisch toewerken (familie, dromen, werk/studie etc) naar een openbare presentatie die onderdeel als opening van dagdelen ontmoeting en project verhalen van ver. Daarnaast kunnen de kunstonderdelen apart ingezet worden bv een expositie van de beeldende kunst filmpjes/nieuwe media in openbare ruimte, waarbij het verhaal gedeeld wordt. We werken met de disciplines: beeldend, dans, theater, muziek en poezie. Gedurende het traject fungeren de ‘spelers’ Nederlanders en nieuwkomers als maatjes voor elkaar waarbij ook buiten de bijeenkomsten ontmoetingen voort kunnen komen. Bijvoorbeeld museum of concert bezoek als dat bijdraagt aan de voorstelling/presentatie. De ambitie is ook om de pilot te starten i.s.m. Werksaam, waarbij we de mogelijkheid onderzoeken om mensen met een bijstandsuitkering uit te nodigen om mee te doen aan dit traject door ze te koppelen aan nieuwkomers. We werken samen met Werksaam en Fiolet. Fiolet taaltraining heeft een belangrijke rol in  taalverwerving en inburgering van nieuwkomers. Werksaam is de organisatie die nieuwkomers coacht op integratie in werkervaring en studie. We werken samen met de culturele instellingen voor kunsteducatie/onderwijs Blauwe Schuit en de muziekschool Boedijn

2. Serie dagdelen van Ontmoeting. Hierbij gaan steeds 15 nieuwkomers en 15 Nederlanders elkaar ontmoeten. In vrolijke speeddates wordt gesproken over 4 thema's en er wordt gezongen o.l.v. een Syrische muzikant, gedanst en er wordt gedicht. Rond kerst volgt een grote ontmoeting met 100 nieuwkomers en 100 Nederlanders, met speeddates, muziek, dans, presentaties en verhalen. Bedoeling is om duurzame relaties tot stand te brengen, door mensen uit te dagen met een adres naar huis te gaan.

3. Project "Verhalen van ver". Nieuwkomers en nieuwe inwoners van West-Friesland vertellen hoe het is om inwoner van Westfriesland te zijn, wat zijn verschillen en overeenkomsten met waar je vandaan komt, welke betekenis heeft Westfriesland voor jou? (Vorm: Verhalenkamers waarbij de vertellers in een "decor" zitten). Voorafgaand aan het traject werken Nederlander en Nieuwkomers aan een schrijftraject waarin ze hun verhaal neerschrijven. Ze worden begeleid door een Syrische en Nederlandse journalist.

4. Voorstelling "Friends - to be or not to be". Is een voorstelling waar een Syrische en een Nederlandse acteur onderzoeken wat er gebeurt als een Arabier een westerling ontmoet vice versa.De twee acteurs hebben elkaar ontmoet in de voorstelling Ed van Hoorn FucktheSystem. De vraag is kunnen zij vrienden van elkaar worden ondanks allerlei cultuurverschillen. Wat moet je aan waarden en normen delen om elkaar te verstaan?  De voorstelling wordt gespeel voor het trouwe publiek van Op Roet, in Gemeentehuizen, bij organisaties waar culturen samen komen en andere maatschappelijke betrokken instanties zoals bijv. Rotary's. Daarnaast zullen we de voorstelling ook aan scholen aanbieden, daarvoor werken we samen met de Blauwe Schuit.

 

Met wie werk je samen?: 

Duurzame samenwerkingen en verbindingen

Op Roet werkt in deze traject nauw samen met allerlei organisaties in Westfriesland die een rol hebben in de inburgering. Kunst en Cultuur wordt nog weinig als middel ingezet. De belangrijkste partners waar we nu mee om tafel zitten: de Gemeente, Fiolet Taaltraining en Werksaam zijn zeer geinteresseerd in de aanvulling op hun bestaande inburgeringsstructuur waarbij Kunst en Cultuur wordt ingezet. In die zin is het voor zowel Op Roet als de organisaties een kans. En juist omdat we samenwerken met deze partners kent het een breed draagvlak. Bij een succesvolle pilot willen de organisaties heel graag verduurzamen.

Samenwerkingspartners

We werken per onderdeel met verschillende organisatie. Voor de pilot werken we samen met Fiolet Taaltraining, Werksaam, lokale culturele instellingen Blauwe Schuit, Muziekschool Boedijn, nieuwkomers en burgers uit West-Friesland.  De ontmoetingen is een samenwerking tussen Fiolet, Grand Café Turf, Vrijwilligerscentrale en diverse instellingen die zich bezighouden met nieuwkomers. De verhalenkamerrs worden ontwikkeld samen met een Syrische en een Westfriese journalist en div. Westfriese bibliotheken. De voorstelling wordt gemaakt met een Syrische en een Nederlandse acteur en werken we samen met Oscar Romero en andere vo-scholen, ROC Horizoncollege. In alle gevallen is Op Roet de aanjager en de bewaker van voortgang.

We werken samen omdat we dezelfde doelgroep bedienen en hebben een gemeenschappelijke doel. Fiolet heeft  het doel nieuwkomers te laten inburgeren en wij willen dat ze zich meer thuis gaan voelen in Nederland. Dit geldt ook voor Werksaam, de vrijwilligerscentrale, Stichting Netwerk.

We ervaren een meerwaarde in het gebruik maken van elkaars expertise. Fiolet heeft veel expertise op het gebied van de taalontwikkeling; wij hebben expertise op het inzetten van culturele activiteiten. Dit geldt ook voor De Blauwe Schuit, de muziekschool, de bibliotheken. Een ieder heeft zijn eigen netwerk waar hij gebruik van kan maken. Dit geeft het project een brede uitstraling en biedt meer kansen tot succes inzet bereiken van de juiste mensen om ons doel te bereiken. Dus voor ons van belang om publieksgroepen te delen, expertise te delen en met elkaar nieuwe kennis opbouwen. Zo hebben bijvoorbeeld de Blauwe Schuit kunstencentrum en de Muziekschool Boedijn expertise op gebied beeldend en muziek. Zij krijgen echter zeer weining nieuwkomers over hun drempel. Door samen te werken willen we een wisselwerking tot stand brengen en drempels slechten en ontschotten van culturele instanties. De bibliotheek bijvoorbeeld is zeer laagdrempelig en hebben bv een aantal taal/leesgroepen van nieuwkomers in huis. Door samen te werken bereiken wij ook deze groepen. Wij kunnen met onze expertise als kunst en cultuurbrengers een verdieping aanbrengen in het programma aanbod van de Bibliotheek.

 

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Afgelopen december hebben wij een eerste pilot gedraaid van de avond van Ontmoeting samen met Herberg Hoorn en Fiolet Taaltraining waarbij 100 Nederlanders en 100 nieuwkomers in Grand cafe Turf elkaar ontmoetten in een vrolijke avond vol van dans, zang, poezie en gesprekken. Die avond zijn er adressen uitgewisseld. Het leidt tot meer langdurige relaties tussen  Nederlanders en nieuwkomers.En die sindsdien contact hebben gehouden, elkaar helpen indien nodig en beter hun plek in de samenleving vinden. Kunst en cultuur is de vorm die dat mogelijk maakt.

Op Roet ontving op 11 mei 2018 de eerst Europese Amateo Award voor de voorstelling Ed van Hoorn FucktheSystem in Ljubljana. De jury was diep onder de indruk van de artistieke en betekenisvolle impact van de voorstelling. Op Roet is heel blij want met deze onderscheiding kan zij een jaar lang Europees ambassadeur zijn waar het gaat om de ontmoeting tussen nieuwkomers in verbinding met kunst en en cultuur. Ook krijgt Op Roet een plek als Artist in Residence in Ljubljana.

Bereik: 
  • aantal  
activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 pilot 30 tot 40  100
8 ontmoetingen 340 340
2 verhalenkamers 20 150
10 openbare voorstelling publiek Op Roet 2 1000
10 voorstellingen gemeenten, fiolet, werksaam, zakenclubs 2 1000
20  schoolvoorstellingen 2 1000

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het bijzondere aan dit project is dat het onderzoekt hoe kunst en cultuur bij kunnen dragen aan de inburgering en het welbevinden van nieuwkomers en dat aldoor in de mix van nieuwkomers en Nederlanders. De inzet is: echte ontmoetingen, doorbreken van het isolement, taalontwikkeling, traumaverwerking, samen aan iets werken, samen genieten van het proces en het resultaat.

Begroting: 

We vragen bij verschillende fondsen aan VSB, Prins Bernhard Cultuurfonds. Daarnaast vragen we geld aan bij de Gemeente en zullen er ook bijdrage komen van o.a. Fiolet taaltraining. Het geld van het FCP zullen we eerlijk over de 4 onderdelen verdelen.

Uitslag Beslis mee

FCP28
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 135 gestemd
totaal78
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Mooi dat een succesvol project erkenning krijgt en op verzoek van de deelnemers kan worden doorontwikkeld. Doordat er reeds sprake is van ervaring in het opzetten van verhalenkamers en een cultureel project van nieuwkomers schat ik de professionaliteit van de organisatie als goed in. Ik had alleen in de aanvraag iets meer concreet inzicht willen hebben op het aantal nieuwe deelnemers, welke artistieke keuzes gemaakt zijn en in hoeverre de nieuwkomers in dat proces zijn betrokken. Op die manier zou duidelijker worden welke ontwikkeling de deelnemers geboden wordt en in hoeverre dit verschilt van "Ed van Hoorn Fuckthesystem". De lokale inbedding is goed en het dekkingsplan is goed gespreid. Ik zie uit naar de weblog om de impact te zien.

afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met deze enthousiaste en ambitieuze aanvraag willen jullie de creatieve verbinding tussen inwoners uit West-Friesland en nieuwkomers stimuleren en daarmee een nieuwe impuls geven aan de ontwikkeling van de actieve cultuurbeoefening in die omgeving. Ik heb voldoende vertrouwen in de inhoudelijke kwaliteit, jullie zijn hiervoor op zoek gegaan naar relevante partijen. 

De deelnemers doen een nieuwe ervaring op in het werken in een artistiek participatieproject rondom inburgering. Positief vind ik dat jullie voortborduren op een eerdere ervaring en op basis van die resultaten op een nieuwe manier toegankelijke kunstactiviteiten willen organiseren om de verbinding tussen verschillende groepen aan te moedigen. Bijzonder vind ik het buddysysteem waarmee je de contacten ook buiten dit project om wilt intensiveren. Dat is een waardevol uitgangspunt dat ik zeer aanmoedig. Waar ik echter nog wel kritisch over ben is dat jullie een plan presenteren met verschillende onderdelen. Hierdoor is de uitwerking vooral op hoofdlijnen, waardoor de activiteiten maar beknopt zijn uitgewerkt ten aanzien van de planning van het inhoudelijke proces en de concrete stappen die daarin worden ondernomen om tot het gewenste resultaat te komen. 
Bij de verdere uitvoering van het project zouden jullie wat mij betreft meer inhoud mogen geven aan de inrichting en uitwerking van het creatieve proces van de individuele onderdelen.

afbeelding van Ingrid Docter

Hallo Giovanni,Samenwerking partners verder aangescherpt. Kijk jij nog even naar mijn vraag hieronder.

 

groet Ingrid

afbeelding van Ingrid Docter

Hallo Giovanni, 

We zullen de rollen van de partners meer uitwerken.

Kun je iets meer vertellen over wat je bedoelt met inzetten van de historici en erfgoedspecialisten. Hoe en waar zie je een rol?

afbeelding van Giovanni Campbell

Ik lees in het voorstel dat je ook wil inzetten op museumbezoek, dat de deelnemers mogelijk aan een expositie kunnen werken en dat je een rol ziet voor de bibliotheken. Bij de vraag welke betekenis West-Friesland heeft voor de deelnemers zouden historici of erfgoedspecialisten wellicht ook een rol kunnen spelen. Ik doel hiermee op de inhoudelijke bijdrage die ze kunnen leveren voor meer verdieping over de achtergrond van West-Friesland.

Bijvoorbeeld in het trekken van parallellen met het heden. Zoals de aard van de kermissen cq volksfeesten of de rol van West-Friesland tijdens de religieuze oorlog tussen het katholieke en protestantse geloof, inclusief de bijbehorende vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden. Of over de Gouden Eeuw en de vraag wanneer een held een held is. Deze inhoud zou vervolgens toegepast kunnen worden in de kunstuitingen.

Kun je hier iets mee?

afbeelding van Giovanni Campbell

Bedankt voor je toevoegingen. Het is duidelijker hoe je te werk wilt gaan, maar ik zou je willen adviseren om bij de inhoud van de trajecten ook in te gaan op de rol die elke partner erbij zou kunnen spelen. Daarmee zou je concreter mee kunnen aangeven wat de rol en meerwaarde is van de samenwerkingsverbanden. Je benoemt bijvoorbeeld dat de verhalenkamers samen met diverse bibliotheken worden opgezet. Hoe zie je dit voor je? En welke andere rol zouden de bibliotheken kunnen speken, bijv met betrekking tot de werving van de verschillende groepen uit de omgeving?

Is het daarna een idee om ook erfgoedorganisaties of historici met kennis over verschillende tijdperken bij het project te betrekken om tot een meer inhoudelijke verdiepingsslag te kunnen komen?

Heb je hier nog vragen over?

afbeelding van Ingrid Docter

Hallo Giovanni, Davida,

Afgelopen week zijn we afgereisd naar Ljubljana om de finale van de Amateo Award mee te maken. We zijn zo trots om te kunnen melden dat onze voorstelling Ed van Hoorn FucktheSystem de eerste Amateo Award heeft gewonnen. Ik heb er melding van gemaakt in het blokje wat verder nog van belang is.

afbeelding van Ingrid Docter

Hallo Giovanni,

Wat fijn dat je met ons meedenkt en bedankt voor de inspirerene voorbeelden. We hebben een aantal zaken aangepast en aangevuld waar het gaat om duurzaamheid.

De vraag om deze trajecten te ontwikkelen komt heel direct bij de nieuwkomers vandaan, we hebben beschreven wat het meedoen met de voorstelling voor hen heeft betekent. Wat zij zelf aangaven was dat het zo belangrijk was om de voorstelling te gebruiken om je verhaal te vertellen, om het publiek in het verhaal mee te nemen. Daarnaast was het ontmoeten met het publiek na afloop van de voorstelling een warm bad omdat ze gezien en gehoord werden.

Juist voor de statushouders die al wat langer hier in Nederland zijn is het zo belangrijk om een weg te vinden in de samenleving. Een van de spelers gaf aan je wordt opnieuw geboren, dus moet je ook nieuwe vrienden maken die je verder helpen met thuisvoelen in de samenleving. De kracht van kunst en cultuur werkt in de zoektocht naar nieuwe vriendschappen, nieuwe wegen. 

We dachten dat het slim was om de voorstelling Friends to be or not to be? vooral neer te schrijven met sterke focus op scholen. We begrijpen dat daar de focus van het fonds niet ligt. De voorstelling is belangrijk als openbare voorstelling en scholen zijn daar een onderdeel van met een meer specifiek publiek. We gaan de voorstelling in ieder geval voor de 2000 bezoekers van Ed van Hoorn spelen en verder... Er is nu al vraag bij gemeentes en bv Fiolet en Werksaam.

Hoor graag weer van je,

groet Lyda en Ingrid

afbeelding van Giovanni Campbell

Welkom op het JMHM platform. De komende weken denk ik ook met jullie mee. Op dit platform ondersteunen we projecten die de actieve cultuurbeoefening op een uitdagende manier stimuleren, waarbij we vooral willen dat de initiatieven zijn geïnspireerd door een behoefte van de groep potentiele deelnemers.

Jullie baseren je hierbij op een eerdere ervaring, waarbij nieuwkomers amateurspeler worden. Daarmee stel je vooral het komen tot nieuwe verbindingen centraal. Wel zou ik nog willen weten op welke behoefte van de nieuwkomers jullie inspelen? Hoe heb je dit bij de nieuwkomers bevraagd? En welke duurzame verbindingen wil je tot stand brengen tussen de Westfriezen en nieuwkomers?

Op JMHM hebben we al een aantal projecten met vluchtelingen en nieuwkomers ondersteund. Zouden jullie hier wat inspiratie uit kunnen halen om je eigen experiment wat meer invulling te geven?

https://www.jijmaakthetmee.nl/aanvraag/tijdelijk-museum

https://www.jijmaakthetmee.nl/aanvraag/muziek-maken-met-azc-bewoners-en-buurtbewoners
 

Hou er daarnaast rekening mee dat activiteiten die plaatsvinden binnen het onderwijs niet via JMHM subsidiabel zijn, dus voor het ontwikkelen van de schoolvoorstelling en lesbrief kun je hier geen bijdrage vragen.

afbeelding van Ingrid Docter

Hallo Davida,

Dank voor je reactie. En fijn dat je gericht met ons meedenkt. We hebben in het kopje hoe ga je te werk een aanvulling gegeven op wat de betekenis van het experiment in de trajecten is. En wat het betekent voor kunstbeoefening in de vrije tijd.

We zien je reactie graag tegemoet.

groet Ingrid en Lyda.

afbeelding van Davida de Hond

Goedenavond Ingrid,

Welkom op dit platform! Allereerst stel ik mij graag aan je voor. ik ben Davida en als coach verbonden aan dit platform. De komende weken denk ik samen met een adviseur graag mee met jullie project. 

De basis staat nu, denk eraan dat alleen de wijzigingen aan de linkerkant van de projectpagina worden meegenomen en dat je nu de mogelijkheid hebt om meerdere informatie toe te voegen. 

Denk aan de regeling en de voorwaarden die deze stelt. Waaronder richten op cultuurbeoefening in de vrije tijd en het experiment. Daar kan nog meer op gericht worden. 

Hartelijke groet, Davida